Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Szekeres Klára előadása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Szekeres Klára előadása."— Előadás másolata:

1 CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Szekeres Klára előadása

2 2 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK HÁTTERE

3 3 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében Nemzeti Fejlesztési Terv Cél: a gazdasági prosperitás biztosítása hosszú távon, az adottságok optimális kihasználásával –munkahelyteremtés és –termelés/termelékenység növelés; tartós munkanélküliek re-integrációja; koncentrálás a követendő stratégiára, a részletes intézkedésekkel alátámasztott projekteket az Operatív Programok tartalmazzák; összességében az NFT a kormányzat programozási időszakára vonatkozó szándékainak és prioritásainak nyilatkozata/programutasítása az erőforrások és költségek tekintetében.

4 4 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében Operatív Programok A KTK-n (Közösségi Támogatási Keret) alapuló és a kormány, valamint az EU által elfogadott al-programok és intézkedések pontos és részletes leírásai; Horizontális vagy vertikális tagolású lehet.

5 5 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében Operatív Programok tartalma Helyzetfeltárás, SWOT analízis, Stratégia (célok, prioritások részletes bemutatása), Intézkedések összefoglalása, Indikátorok, Pénzügyi táblák, Végrehajtási intézkedések, Partnerség, Ex-ante értékelés, Egyéb politikákkal való összhang,

6 6 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében Operatív Programok Intézkedések Mi az intézkedés célja? Milyen tevékenységhez nyújt támogatást? Kik a végső kedvezményezettek? Mennyi forrás áll rendelkezésre egy intézkedés megvalósítására?

7 7 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében Operatív Programok GVOP: Gazdasági Versenyképesség OP (GKM) KIOP: Környezet- és Infrastruktúra-fejlesztés OP (GKM) AVOP: Agrár- és Vidékfejlesztés OP (FVM) HEFOP: Humánerőforrás-fejlesztés OP (FMM) ROP: Regionális-fejlesztés OP (MeH NTH)

8 8 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében Civil szervezetek pályázati lehetőségei HEFOP ROP AVOP 3.4 – A falufejlesztés és -megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségeinek megőrzése KIOP 1.7 – Az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése

9 9 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében A HEFOP prioritásai I. HEFOP 1.1 – A munkanélküliség megelőzése és kezelése HEFOP 1.3 – A nők foglalkoztathatóságának támogatása HEFOP 2.1 – A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása HEFOP 2.2 – Társadalmi befogadás elősegítése HEFOP 2.3 – A hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatásának elősegítése

10 10 A HEFOP prioritásai II. HEFOP 3.1 – Az egész életen át tartó tanulás HEFOP 3.2 – A szakképzési rendszer modernizációja (szakképző központok létrehozása) HEFOP 3.4 – Munkahelyteremtéshez és vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések HEFOP 3.5 – Felnőttképzés fejlesztése HEFOP 4.2 – A társadalmi befogadás elősegítése HEFOP 4.3 – Támogatás a társadalom jobb egészségügyi ellátásáért

11 11 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében A ROP prioritásai ROP 1.1 – Turisztikai vonzerők fejlesztése ROP 1.2 – Turisztikai fogadóképesség javítása ROP 2.1 – Úthálózat-fejlesztés ROP 2.3 – Oktatási intézmények fejlesztése ROP 3.2 – A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése ROP 3.3 – Felsőoktatási intézmények és a civil szféra együttműködése ROP 3.4 – Szakmai képzések a regionális igényeknek megfelelően

12 12 Az Uniós pályázatok sajátosságai Közbeszerzés, Környezetvédelem és esélyegyenlőség, Tájékoztatás és nyilvánosság, Partnerség, Végrehajtás-utánkövetés. Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

13 13 Közbeszerzés Alkalmazni kell a közbeszerzési törvényt: Közbeszerzésre kötelezetteknek, 50%-nál magasabb támogatást igénybe vevőknek, Közbeszerzési értékhatárokat meghaladó beruházások esetében, Pontos feltételeket, az adott pályázati kiírás tartalmazza.

14 14 Környezetvédelem (fenntartható fejlődés) A környezetvédelmi engedélyköteles tevékenységek esetén hatásvizsgálat készítése kötelező; Alapszabály a környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés; Teljesüljön a fenntarthatóság elve; Azon projektek élveznek előnyt, amelyek megelőzik, ill. legkisebb mértékűre csökkentik a környezeti költségeket.

15 15 Esélyegyenlőség Két irányelv létezik: A faji és etnikai alapon történő diszkrimináció általános tilalma; A foglalkoztatás és képzés területére vonatkozó egyenlő bánásmód; Projekt bírálatakor fontos szempont, hogy a projekt előtérbe helyezze a nők, a fogyatékkal élő emberek, a romák életminőségének javítását célzó integratív megoldásokat;

16 16 Tájékoztatás és nyilvánosság A támogatást nyújtó szervezetnek és a kedvez- ményezettnek egyaránt kötelessége a nyilvánosság tájékoztatása; Célja a széles közvélemény tájékoztatása a támogatások felhasználásáról, az elért eredményekről; Támogatási összegtől függően helyszíni plakátok, hirdetőtáblák elhelyezése kötelező; A tájékoztató kiadványokon, honlapokon szerepelnie kell az Európai Unió zászlajának.

17 17 Partnerség A partnerség egyik igen fontos (sok esetben kötelezően előírt) és kockázatos eleme a pályázatoknak A partnerség elve kiterjed a támogatási területek meghatározására, a finanszírozásra, valamint a támogatások felhasználásának nyomon követésére; Az együttműködés egyik elterjedt formája konzorcium létrehozása; Fontos a jogok (főként a tulajdonjog) és kötelezettségek tisztázása; Akár egy partner visszalépése is meghiúsíthatja a projektet.

18 18 Végrehajtás, utánkövetés A projektet folyamatosan és pontosan dokumentálni kell; A megvalósítás időtartama alatt előrehaladási ill. szükség esetén változás jelentéseket kell készíteni; Az elszámolásokat a szerződésben rögzített feltételekkel kell elküldeni a támogatást nyújtó szervezetnek – különben visszavonhatják a támogatást; A projekt zárásaként el kell készíteni a zárójelentést. A projekt megvalósítása után 5 évig fenn kell tartani az eredményt, és kb. 7 évig ellenőrzésre lehet számítani. Folyamatosan monitoring adatszolgáltatás kötelező.

19 19 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében PROJEKTTERVEZÉS A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK KULCSA

20 20 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében A projekt fogalma Minden olyan tevékenység, amely egy/vagy több szervezet számára egyszeri, komplex feladatot jelent, teljesítési időtartama (kezdés-befejezés) meghatározott, a teljesítés költségei/erőforrásai meghatározottak, egy határozott cél/eredménye elérésére irányul.

21 21 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében Pályázati projektek kialakításának lépései I.Programozás II.Témalehatárolás III.Kidolgozás IV.Döntés, partnerség biztosítása V.Végrehajtás VI.Értékelés

22 22 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében I. Programozás Célok egyezősége Országos/regionális/helyi lehetőségek, problémák, korlátok feltárása SWOT elemzés (erősségek, gyengeségek, előnyök, veszélyek) Inputok/outputok

23 23 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében II. Témalehatárolás Várható partnerekkel konzultáció Probléma elemzés Konkrét projektötlet kiválasztása Felelős kijelölése

24 24 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében III. Kidolgozás Célok meghatározása Tevékenységek meghatározása Várt eredmények meghatározása Megvalósítási idő és költségterve Külső feltételek számbavétele

25 25 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében IV. Döntés, partnerség biztosítása Előzetes partneri megállapodások Döntés a finanszírozásról Döntés a pályázatról Döntés a projektmenedzserről

26 26 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében V. Végrehajtás Pályázat beadása Szerződéskötés Teljesítés Közbenső értékelés

27 27 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében VI. Értékelés Projekt zárás Visszacsatolás célokhoz, eredmény tervekhez Együttműködések értékelése Eredmények hasznosítása Folytatás?

28 28 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében KORÁBBI TAPASZTALATOK NÉHÁNY JÓ TANÁCS

29 29 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében 1.A sikeres pályázáshoz elengedhetetlen egy JÓ PROJEKT ÖTLET! 2.Alapjaiban körvonalazott megoldás: Nagyjából tudjuk, hogy Kivel? Mit? Hogyan? Milyen pénzügyi keretből? szeretnénk megvalósítani. A körvonalazás módszerei: SWOT elemzés, Problémafa, Célfa, Logikai Keretmátrix

30 30 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében 3.A pályázati kiírás megismerése, értelmezése. 4.A projektötlet illesztése a pályázati kiíráshoz: támogatható tevékenységek megismerése, pontozási feltételek áttanulmányozása, elszámolható költségek meghatározása. 5.Megfelelő partner(ek) kiválasztása. 6.A támogatási szint ellenőrzése, önrész biztosítása. 7.Biztosíték feltételeinek megismerése. 8.Irányító Hatósággal való folyamatos kapcsolattartás. 9.Az elkészült pályázat mielőbbi – kiírás időpontjához képest – benyújtása.

31 31 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében 10.Beadás előtt ellenőrizzük a pályázatunkat formailag is, mert ez az első szűrő, amin fennakadhat. 11.Beadás előtt ellenőrizzük a költségvetési arányokat, mert kizárhatják pályázatunkat. 12.A hiánypótolható mellékletek miatt ne késlekedjünk a beadással, mert kimaradhatunk a támogatottak köréből. 13.A határidők betartása csak a pályázóra vonatkozik, az Irányító Hatóságra nem. 14.Hiánypótlás minden esetben előfordul (ha más nem adminisztratív).

32 32 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében 15.A pályázatíráshoz ajánlatos megfelelő tanácsadó kiválasztása: Kérjünk referencialistát és járjunk utána igazságtartalmának Aki előleget kér, az gyanús Feladatok és felelősségek tisztázása az elején 16.A pályázatírás nem a pályázati formanyomtatvány kitöltését, és a mellékletek összeállítását jelenti! 17.A pályázatíróval együtt kell gondolkoznunk, alakítanunk a projektet! 18.Ügyeljünk, kivel osztjuk meg projektötletünket, mert „ellophatják”.

33 33 Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!!! SZEKERES KLÁRA BUDAVAT ÉRTÉKELEMZÉSI KFT. Cím: 1222 Budapest, Pehely u. 13. Tel.: 06-1/424-83-73 Mobil: 06-30/343-89-37 E-mail: szekeres.klara@axelero.hu www.budavat.hu


Letölteni ppt "CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Szekeres Klára előadása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések