Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályaválasztási tájékoztató A középfokú beiskolázás menete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályaválasztási tájékoztató A középfokú beiskolázás menete"— Előadás másolata:

1 Pályaválasztási tájékoztató A középfokú beiskolázás menete
a 2013/2014. tanévben 2013. november Zala Megyei Pedagógiai Intézet

2 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Törvényi szabályozás 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 13. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai ( §) 3. melléklet a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelethez A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2013/2014. tanévben Zala Megyei Pedagógiai Intézet

3 Törvényi szabályozás/szakképzés
2011. évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről 150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről Zala Megyei Pedagógiai Intézet

4 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Információk Oktatási Hivatal ( Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2012/2013. tanévi központi írásbeli vizsgáiról A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban (letölthető két oldalas dokumentum, okt.) Zala Megyei Pedagógiai Intézet

5 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Információk Oktatási Hivatal Tájékoztató az általános iskolák számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2012/2013. tanévi központi írásbeli vizsgáiról Tájékoztató a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak feladatlapjairól Zala Megyei Pedagógiai Intézet

6 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Információk Oktatási Hivatal Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök OH weblapjáról, október 1. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Magyar nyelv A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. Matematika A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

7 Információk Zala Megyei Pedagógiai Intézet Nemzeti jogtár www.njt.hu
Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Iroda Nemzeti pályaorientációs portál Arany János Tehetséggondozó Program Zala Megyei Pedagógiai Intézet

8 Mi alapján rangsorol a középiskola
Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamára hirdet felvételt, a felvételi kérelmekről a következő szempontok mérlegelésével dönthet: a) kizárólag a tanulmányi eredmények, vagy b) a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye, vagy c) a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján Tanulmányi versenyek eredménye, magatartás, szorgalom, sportverseny, nyelvvizsga nem vehető figyelembe! (?) Zala Megyei Pedagógiai Intézet

9 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Pontszámítás 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. (36., 39. §) § A felvételi eljárás eredményének a megállapításánál a központilag szervezett írásbeli vizsgán elérhető eredmény a felvételi eljárás egészében megszerezhető összesített eredmény, összpontszám 50 %-nál nem lehet kevesebb. (Egy tantárgy esetében is az összes pont minimum 50 %). Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás esetében a helyi feladatsor eredményét maximum az írásbeli 50 %-ig lehet figyelembe venni (tehát meg kell íratni a matematikát is!). Szóbeli vizsga eredménye az összpontszám maximum 25 %-át képviselheti. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

10 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Kedvezmények Nkt. 51. § (5) speciális értékelési szabályok (hosszabb felkészülési idő, számítógép, írásbeli vagy szóbeli beszámoló kiváltása). 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 13. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai 35. § (3) (hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés). Zala Megyei Pedagógiai Intézet

11 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2013. október 31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

12 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2013. november 15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

13 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2013. december 10. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

14 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2014. január óra Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

15 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2014. január 23., óra Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

16 2014. január 24. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. A kijavított írásbeli feladatlapok megtekinthetők! 2014. február 6. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

17 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2014. február 14. Jelentkezési határidő! Nincs korlátozva a megjelölt középiskolák száma! Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) Zala Megyei Pedagógiai Intézet

18 Jelentkezés dokumentumai
Minta: Jelentkezési lap(ok) – minden iskolába külön kell kitölteni aláírás Tanulói adatlapok (két példány) – sorrend! Értékelő lap Zala Megyei Pedagógiai Intézet

19 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2014. február 14. Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 2014. február 18 - március 7. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

20 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2014. március 12. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők (ideiglenes) felvételi jegyzékét Zala Megyei Pedagógiai Intézet

21 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2014. március A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. Módosító adatlap! Módosítási lehetőség: sorrend megváltoztatása, és új tanulmányi terület megadása olyan középiskolába, amely a Tanulói adatlapon már szerepel – ez egyeztetést igényel. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak. (március 19-én) Zala Megyei Pedagógiai Intézet

22 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2014. március 31. Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Híd programokat megvalósító középiskolákat, és erről tájékoztatja az általános iskolákat. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

23 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2014. április 8. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak. A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középiskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék) 2014. április 18. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

24 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2014. április 25. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

25 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2014. május Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 2014. május 5 - augusztus 29. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárás írhat ki. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

26 Rendkívüli felvételi eljárás
A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által meghatározott formában és időpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

27 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
2014. május 16. A május 16-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 2014. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

28 A tankötelezettség teljesítésének figyelemmel kísérése
A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet. (2) A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtania a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, amelyiknek a döntésével a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő nem ért egyet. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

29 Hiányszakmák Szakképesítés megnevezése Ács 9 Asztalos 11
Ösztöndíjjal támogatott hiány-szakképesítések listája Zala megyében 2014/2015. tanévben Sorszám Szakképesítés megnevezése Szakmacsoport 1. Ács 9 2. Asztalos 11 3. Épület és szerkezetlakatos 5 4. Gépi forgácsoló 5. Hegesztő 6. Női szabó 10 7. Pék 21 8. Szerszámkészítő 9. Szociális gondozó és ápoló 2 10. Villanyszerelő 6 29

30 Ösztöndíj . Állami ösztöndíj: 10.000 Ft-30.000 Ft/hó
Tanulószerződés esetében a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg: minimum a minimálbér 13,5-19,5 %-a Információ: Zala Megyei Pedagógiai Intézet

31 Arany János Tehetséggondozó Programok
AJTP: Zrínyi Miklós Gimnázium AJKP: Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium (Cserháti és Zsigmondy-Széchenyi) Zala Megyei Pedagógiai Intézet 31

32 Zala Megyei Pedagógiai Intézet

33 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Szempontok Tanulmányi eredmény Figyelni: felvehető létszám, nyelv esetében kezdő vagy haladó szintről indul-e Szezonális munkák Elsősorban vállalkozásban végezhető munkák Közszférában történő elhelyezkedés Nyelv, informatika: eszköz Külföldi munkavállalás Figyelembe kell venni a térség munkaerőpiaci lehetőségeit (hiányszakmák!) Zala Megyei Pedagógiai Intézet

34 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Szempontok Élethosszig tartó tanulás Fel kell készülni a mobilitásra Gyerek mit szeretne, képességek, készségek, tanulmányi eredmény, szorgalom, kitartás Érdemes megfontolni a pedagógusok, osztályfőnök vélményét Az értékes szaktudásnak van rangja, lesz rangja! Zala Megyei Pedagógiai Intézet

35 E-mail: panacz.agnes@zalamegye.hu Zala Megyei Pedagógiai Intézete
Köszönöm figyelmüket! Panácz Ágnes tel: 92/ Zala Megyei Pedagógiai Intézete 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

36 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Híd I. program Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, kompetenciákat. A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel. A Híd I. program keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről a szervező iskola tanúsítványt állít ki. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

37 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Híd program Híd I. programra kijelölt intézmények: Páterdombi Szakképző Iskola Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zala Megyei Pedagógiai Intézet 37

38 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Híd II. program Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba. E határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt vagy tanulmányait külföldön folytatta. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 38

39 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Híd II. program A Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti a jogszabályban meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát el, részszakképesítés megszerzésére készít fel. A Híd II. program záróvizsgával, ennek részeként komplex szakmai vizsgával zárul. A Híd II. program elvégzéséről a szervező iskola alapfokú végzettséget igazoló tanúsítványt, sikeres komplex szakmai vizsgáról pedig részszakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt állít ki. A tanuló a Híd II. program keretében elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket. A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakiskolai szakképzési évfolyamon, évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga letételére. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 39

40 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Híd II. program Híd II. programra kijelölt intézmények: Páterdombi Szakképző Iskola Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Zala Megyei Pedagógiai Intézet 40

41 Híd programra kijelölt intézmények
Híd I. programra kijelölt intézmények: Híd II. programra kijelölt intézmények: Páterdombi Szakképző Iskola Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Páterdombi Szakképző Iskola Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Zala Megyei Pedagógiai Intézet

42 Tankötelezettség 2013. január 1.
A tankötelezettség végére vonatkozó új szabály [Nkt. 45.§ (3) bekezdése] (A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart.) szeptember 1-jétől hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, melynek értelmében először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a 2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra járnak [Nkt. 97.§ (1) bekezdése]. 42


Letölteni ppt "Pályaválasztási tájékoztató A középfokú beiskolázás menete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések