Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit hoz a jövő? 4. Merre halad a történelem?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit hoz a jövő? 4. Merre halad a történelem?"— Előadás másolata:

1 Mit hoz a jövő? 4. Merre halad a történelem?

2 A Biblia történelemképe:
1. Volt kezdete – méghozzá „igen jó” (1Móz.,31). 2. Az önzés, a bűn tette és teszi tönkre. 3. Isten nem hagyott magunkra – akkor még rosszabb lenne a helyzet... 4. Ebben a formában nem érdemes vég nélkül folytatni. 5. Lezárul majd, de új kezdet követi majd a „gyógyultakkal”.

3 1. Milyen utat járt be eddig a történelem? 2. Mi várható még?
Két nagy kérdés: 1. Milyen utat járt be eddig a történelem? 2. Mi várható még?

4 Dániel könyve 2. fejezete:
- miről szól? - „ami ezután lesz” - ”az ábrázata rettenetes” (!) - összesen 4 nagy korszak - csökkenő értékrend (!) → hanyatló történelem - a végső megoldás: a kő = „az egek Istene támaszt birodalmat”

5 Bevezető megjegyzések:
- Az emberi történetírás korlátai - A bibliai történetírás sajátossága - Kína kérdése - Ki a megmondhatója a jelképek jelentésének?

6 Az 1. korszak: - „Te vagy az arany fej...” (38.v)
- csak Nabukodonozor! - oroszlán szárnnyal - Babilon

7 A 2. korszak: - „alábbvaló ” (39.v.), ti. ezüst - két kar
- forduló medve - két szarv és időrendjük (Dán. 8.) - “Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya.” (Dán. 8,20)

8 A 3. korszak: - réz - „az egész földre” (39.v.)
- párduc + 4 szárny → gyorsaság - 4 fej → 4 utódállam - nagy szarv → az első király - „A szőrös kecskebak Görögország királya” (Dán. 8,21)

9 A 4. korszak: Nem azonosítja, de amit eleve értünk:
- a hellének után következik - a vas jellemző rá (vö. Dán.7-ben is) - végig tart – tehát ma is fennáll valamiképp Hiszen nincs másik utána... Igaz, két szakasza van: Vas és cserép Fejből kinövő szarvak

10 A 4. korszak ismérvei Dán. 7.-ben:
- „szemek, száj” = értelem → más, mint a többi (20) - „sokat szól a felséges ellen”, - „véli(!), hogy megváltoztatja az időket és a törvényt” (ld. nem egyszerűen ateista – vö. „maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát....”- 2Thess.2,4) - „megrontja a szenteket” 25.v. – azaz erőszakos, üldöző hatalom, évig (!) élvezi azt a hatalmat, amivel ezt cselekszi – ld. hány európai állam mondhatja el magáról? (mi pl. nem!)

11 Ki követte a helléneket?
- a Római Birodalom - felülmúlta a korábbiakat – ld. fennállása és kiterjedése - a vas jellemzi, nemcsak szó szerint, hanem átvitt értelemben is: fegyelem, szigor, stb. i.sz. 473-ban azonban véget ért a fennállása. De csak látszólag: valójában csak más korszakába lépett: Volt is, van is: „Roma eterna” = ”Róma örök”

12 A IV. parancsolat: „Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.” II. Móz. 20,8-11

13 Szombat vagy vasárnap? „Megemlítik a szombatnapot, amelyet nyilvánvaló módon a Tízparancsolat ellenére cseréltek fel a vasárnappal. Egyetlen példát sem hánytorgatnak annyit, mint a szombatnap megváltoztatását. Bizony, nagy az egyház hatalma - állitják -, hogy még a Tízparancsolat egyike alól is feloldott!” Ágostai hitvallás/XXVIII. Cikk

14 1260 év teljhatalom: - i.sz. 538 – Belizár felszabadítja Rómát
- i.sz – Bertier elhurcolja a pápát - összesen 1260 év: - hatalom királyok, és az emberek lelke felett - üldözés - a Biblia elzárása - súlyos erkölcsi problémák

15 A jelen kiváltságai: - 200 éve szabad a gondolkodás, szabad a lelkiismeret - nem becsüljük kellőképpen! - Elérhető a Biblia - de nem olvassák. Még a vallásos emberek sem! Pedig valaha emberek az életüket kockáztatták ezért! - Mivel a tömegek nem ismerik Krisztust, és nem tudják mit tart helyesnek, ezért könnyű visszaélni, akár az Ő nevében is.

16 A jövő: A végidő két főhatalma Jelenések 13. fejezet:
- Az egyik: régi, ismerős, vallási természetű (ld. „imádják”, vö. Dán.7., 1260 év, stb.) - A másik: új keletű, rendhagyó módon a ”földből jön fel”. Az utóbbi kényszeríti a föld lakosait az előbbi imádására.

17 Ebből egyértelmű, hogy:
- újra meg fog elevenedni a vallási üldözés, ahogyan régen is volt. - a középkor letűntnek hitt vallási hatalma megelevenedik – a „halálos sebe meggyógyul” → újra hatalmi tényező lesz. - és támogatást fog kapni attól a hatalomtól, amely egykor éppen menedékül szolgált az üldözései elől, és amely képes a világot kényszeríteni.

18 Mi a hatalom ”képe”: A középkori államegyházi modell két pillére:
- Az állam tartsa fenn az egyházat és annak intézményeit. - Az állam polgári törvényekkel tegye kötelezővé az egyházi rendelkezéseket. → ld. Jel. 17. fejezet: Egy parázna, a hatalommal kacérkodó nő ül egy ”fenevadon” (hatalmon)..

19 A hatalom ”bélyege”: - a végén tehát kétféle kereszténység küzd egymással (→ nem az ateizmus, az iszlám, vagy a terrorizmus az igazi ellenfél!) - a hamis, hatalmi kereszténység és - a Biblián alapuló vö. „Az én országom nem e világból való...” (Ján. 18,36) → mi lehet megkülönböztető jegy, ami ugyanakkor nem leleplező, de kifejezi, hogy kinek engedelmeskedünk?

20 Konstantin vasárnap-rendelete:
„A Nap tiszteletre méltó napján (venerabili die solis) az elöljárók és városlakók pihenjenek, és minden műhely zárva legyen. De vidéken a mezőgazdasági munkásoknak a törvény megengedi, hogy dolgozzanak vasárnap." i.sz. 321.

21 A vasárnap régi voltáról:
„Ez a nap persze lehetne szombat vagy éppen szerda is, de a vasárnap, mint általános heti pihenőnap, az évszázadok során beépült az emberek életritmusába. Nagy Konstantin császár óta, 1700 éve.” (szabadvasarnap.hu)

22 A vélt megoldás a bajokra:
- Összefogás – ld. ”Babilon” - korábbi előadásokon - az egyházakkal az élen – ld. Jel. 17. → globális összefogás, vallássoság, kényszer az belépésre - valamilyen értelemben és mértékben megoldani is látszik – átmenetileg, de:

23 Épp amikor megoldottnak tűnik...
„Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.” 2Thess. 5,2-3

24 ppppp Az utolsó előadás címe:
Szabadulás a félelemtől, bűntudattól és jövőkép-nélküliségtől? Köszönöm a figyelmet! Az előadások hanganyaga letölthető a stramszki.hu oldalról. ppppp

25 Mi nem lesz többé? „Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.” (Ésa.35,10) „És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök. És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel.21,3-4)


Letölteni ppt "Mit hoz a jövő? 4. Merre halad a történelem?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések