Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ OSZTRÁK ÚT AZ ÉPÍTŐIPARI ÚJRAHASZNÁLAT IMPLEMENTÁLÁSÁRA Hans Daxbeck Heinz Buschmann Stefan Neumayer Andreas Gassner 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ OSZTRÁK ÚT AZ ÉPÍTŐIPARI ÚJRAHASZNÁLAT IMPLEMENTÁLÁSÁRA Hans Daxbeck Heinz Buschmann Stefan Neumayer Andreas Gassner 1."— Előadás másolata:

1 AZ OSZTRÁK ÚT AZ ÉPÍTŐIPARI ÚJRAHASZNÁLAT IMPLEMENTÁLÁSÁRA Hans Daxbeck Heinz Buschmann Stefan Neumayer Andreas Gassner 1

2 A RaABa-projekt Építőipari elemek újrahasználatát célzó regionális hálózat keretfeltételeinek vizsgálata és kialakítása az erőforráskímélő építőipar jegyében  Cél:  Határon átnyúló koncepció elkészítése építőipari elemek újrahasználatát célzó hálózat (=építőelem-hálózat) kezdeményezésére és létrehozására Ausztriában és Magyarországon 2

3 Projektteam  Vezető partner  Ressourcen Management Agentur (RMA)  Partner (Sopron)  Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.  Partner (Bécs)  Bécsi Gazdasági Kamara: Energia- és Környezetvédelmi Referatúra  A projekt időtartama  (2013. januártól 2014. decemberig) 3

4 Háttérinformációk  Az EU hulladék-keretirányelve, illetve annak ötlépcsős hulladékhierarchiája értelmében a hasznosítást megelőzve (pl. újrafeldolgozás/recycling) az újrahasználatot kell elsőbbségi rangsorként alkalmazni.  Az építőipari hulladékok újrahasználatának és hasznosításának aránya (min. 70%) 2020-ig  „Az építési törmelékek, illetve építési hulladékok újrahasználata tekintetében eddig még igen kevés elgondolás született a szabályozott újrahasználatról, a potenciált tanulmányokkal és kísérleti projektekkel kellene tisztázni.“ (Szövetségi Erdőgazdálkodási, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, 2010) 4

5 Munkaterv – RaABa-projekt  1. MCS: A műszaki, gazdasági és jogi keretfeltételek elemzése  2. MCS: A releváns szereplők feltérképezése  3. MCS: Előkészítő tervezés és tesztbontások  4. MCS: Az építőelem-hálózat kezdeményezése (Ausztria/Magyarország)  5. MCS: Hálózaton belüli kommunikáció (Ausztria/Magyarország)  6. MCS: Közönségkapcsolati munka  7. MCS: Projektmenedzsment

6 A bontásra szánt épületekben rejlő erőforrások 6 min. építés- törmelék fémek műanyag fa üveg

7 Újrahasználat az építőiparban? 7  A bontásra szánt épületből kb. 200 db (fa) ablakot lehet a bontási tevékenységek előtt sértetlenül kibontani

8 Potenciálisan újrahasználható építőelemek…  Tetőcserepek  Homokzati panelek  Szigetelőanyagok  Tetőácsolat  Gerendák  Lépcsők  Korlátok 8  Falak  Padlóburkolatok  Fűt.-hűt.-szell. r. szerelvényei  Kerítések és kapuk  Lámpák  Vasalatok  Ablakok és ajtók

9 A RaABa projekt főbb kérdései Adott a selejtezési szándék? Építőelemek újonnani forgalombahozatala? Építőelemek újrahasználata 9  A bontásra szánt vagy felújítandó épületekből sértetlenül kibontott építőelemek hulladéknak számítanak?  Az előkészített építőelemek alkalmasak építéstechnikai szempontból az újrahasználatra?  Van az előkészített építőipari építőelemeknek piaca?

10 Az építőipari újrahasználat megvalósítása  Ipari szinten (B2B)  Üzemek információs hálózata (keresleti és kínálati oldal)  A bontást minőséget biztosítva lebonyolítani  Az előkészítést minőséget biztosítva elvégezni  A felelősség- és garancia-jogigény az újrahasznált építőelemek újralkalmazásakor  A RaABa-projekt lehatárolása  Nem dolgoz fel (ásványi) építési törmelékből származó anyagokat  Nem csupán javítással foglalkozó hálózatról van szó 10

11 „Újrahasználat az építőiparban“ - minőségbiztosítás  Sértetlen kibontás  Szakmailag jártas személyek/üzemek által  Csak olyan építőelemeket lehet kibontani, amelyek ismételt beépítése iparilag indokolt  „hasznosítást szem előtt tartó bontás“ ÖNORM B 3151 szabványát figyelembe kell venni  Előkészítés az újrahasználatra  Károsanyag-tartalmú építőelemek nem használhatók újra  Biztosítani kell a keletkező hulladék szakszerű ártalmatlanítását  Az előkészített építőelemek újraalkalmazása  Az építéstechnikai alkalmasság ellenőrzése a felújítandó és új építésű épületekben való alkalmazáshoz (technikai piacképesség) 11

12 Esetpélda:ablakok sértetlen kibontása 12  Ráfordított idő: kb. 30 perc/db (2 fő)  Piacképesség (újraeladási érték) az építőelem korától, alakjától, műszaki teljesítményétől függően  Az értékelésnél értékelni kell, hogy nem keletkeznek ártalmatlanítási költségek

13 Van a használt építőelemeknek piaca? 13 8.054 hirdetés 1.614 hirdetés 940 hirdetés 137 hirdetés Forrás: www.willhaben.at

14 Beazonosított akadályok  A hulladék fogalma  A kibontott építőelemek a törvény értelmében hulladéknak számítanak?  Építésjog  Milyen építéstechnikai feltételeket kell teljesíteni, hogy a kibontott építőelemeket ismét be lehessen építeni az épületekbe?  Piac  Van a kibontott építőelemeknek piaca? 14

15 Műszakilag megvalósítható?  Műszaki megoldások adottak  Az építőelemek sértetlen kibontása műszaki szempontból rendszerint nem gond (kivéve a kompozitanyagokat)  A műszaki ráfordítás számait, adatait, tényeit felmérjük a projektben, és egy kézikönyvben össze is foglaljuk  A műszaki megoldásokat a gazdaságosság figyelembevételével kell értékelni  A „történelmi“ építőelemek újraalkalmazását a mai teljesítményszabványok figyelembevételével kell értékelni  Kb. 10 építőelem kiválasztása az újrahasználati platformhoz  Pl. mosdókagyló, padlóburkolat (parketta), fagerendák, tetőcserép  Az újrahasználható építőelemek palettájának bővítésére a cél 15

16 Gazdaságilag van értelme?  Ráfordítás  Többletráfordítás (munka és idő tekintetében) a sértetlen kibontás érdekében  Feljegyzési és dokumentációs kötelezettség (elsősorban hulladékgazdálkodási dokumenáció, CE-jelölés)  Bevétel  Nem keletkeznek ártalmatlanítási költségek  Újraeladás  Piac  Van az előkészített újrahasználható építőelemeknek piaca?  Alkalmazás a felújításban / új épületekben? 16

17 Jogilag megfelelő?  Hulladékjog  A sértetlenül kibontott építőelemek hulladéknak számítanak?  A kisiparosoknak és ipari vállalkozásoknak szükségük van hulladékgyűjtéshez és -kezeléshez engedélyre (a hulladékgazdálkodási törvény 24a §-a)?  Építésjog  Milyen vizsgált kritériumok mellett szabad a sértetlenül kibontott építőelemeket ismét felhasználni az új építésű vagy felújítandó épületekben? (v.ö. CE-jelölés az építési termékekről szóló EU-rendelet értelmében)  PTK  A felelősség és garancia kérdése 17

18 A RaABa-hálózat  Szereplők  építtetők  létesítménygazdálkodás  Tartalom  A bontási/felújítási tevékenységeket előre bejelentik (az építőelemek fényképdokumentációja és leírása)  A ipari vállalkozásoknak a bontási munkálatok előtt lehetőségük van a potenciálisan újrahasználható építőelemek kibontására  Minőségbiztosítás  A platform tagjaira minőségi védjegy vonatkozik  Az építőelemek rendeltetésszerű újrahasználata garantálva van 18  építőipari és bontási vállalatok  kisiparosok és ipari üzemek

19 A platform el őnyei (1)  A bontást végző vállalatok számára  Alacsonyabb ártalmatlanítási költségek a bontási és szanálási hulladékok esetében  A kibelezés egy részét harmadik cégek végzik  A kisiparosok és az ipari vállalkozások számára  Az előkészítésre szánt építőelemek ingyen/kedvező áron állnak rendelkezésre 19

20 A platform előnyei (2)  Az építettő számára  Alacsonyabb ártalmatlanítási költségek a bontási és szanálási hulladékok esetében  Nincs időbeli csúszás a bontási/felújítási tevékenységek során  Az igazgatás számára  A rendeltetésszerű újrahasználat nyomon követhet ő  Információ az újrahasználati kvótákról 20

21 Jövőkép  Megvalósítás  Építőipari építőelemek újrahasználati platformja Bécsben  Feladat  A kisvállalkozások új piaci szegmensének ösztönzése  A gazdaság szereplőinek hálózatba kapcsolása a bontási és felújítási munkálatok során  A hasznosítást szem előtt tartó bontás a technika legújabb állásaként  Regionális hatások  Az értékteremtés növelése – a hulladék keletkezésének elkerülése – az erőforrások kímélése 21

22 Kitekintés 2014-re  Az építőelem-hálózat létrehozásának előmozdítása Bécsben és Sopronban  Az újrahasználat lényeges szereplőinek hálózatba kapcsolása  A piac ösztönzése  Fogékonnyá tétel „Az újrahasználat az építőiparban“ témára a hulladék- és építési joggal összefüggésben  RaABa-zárórendezvény 2014 novemberében 22


Letölteni ppt "AZ OSZTRÁK ÚT AZ ÉPÍTŐIPARI ÚJRAHASZNÁLAT IMPLEMENTÁLÁSÁRA Hans Daxbeck Heinz Buschmann Stefan Neumayer Andreas Gassner 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések