Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VILÁGIMANAP március 2. péntek Malajzia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VILÁGIMANAP március 2. péntek Malajzia"— Előadás másolata:

1 VILÁGIMANAP 2012. március 2. péntek Malajzia
„GYŐZEDELMESKEDJEN AZ IGAZSÁG” 33. zsoltár 5. verse és 89. zsoltár 15. verse alapján ISTENTISZTELETI LITURGIA ************* VILÁGIMANAP 2012. március 2. péntek Malajzia

2 BEVEZETÉS:Malajziai énekek keveréke – felvételről, mely bemutatja
BEVEZETÉS:Malajziai énekek keveréke – felvételről, mely bemutatja a malajziai és a régió hangszereit, ritmusát és dallamvilágát, utána dicsőítő kórusok éneke az igazságosság témában. Népi dobok és gong félpercnyi játékával záródik a zenei bevezető (helyi vagy malajziai dobosok előadásában). Zenehallgatás ajánlott: zenei cd 4.szám KÖSZÖNTÉS: Kiterjesztjük köszöntésünket a békesség és a szeretetteljes üdvözlés jegyében testvéreinkre szerte a nagyvilágban az Úr Jézus Krisztus, a mi Megváltónk nevében. Malajziában így köszönünk: egymáshoz illesztjük a két tenyerünket és kissé meghajolunk a másik felé tiszteletünk jeléül. „Selamant Datang”, azaz békesség és üdvözlet – mondjuk közben, kiejtve: „szir-lamatt dár-tang”. ajánlott: zenei cd 2.szám Kérünk benneteket, köszöntsétek egymást hasonlóképp. Tegyük össze kezünket, ahogy az imádkozó kezek egymáshoz simulnak, forduljunk egymás felé, kicsit hajoljunk meg és mondjuk: „Selamant Datang” (békesség és üdvözlet) (kiejtése: „szir-la-matt dár-tang”)

3 MALAJZIA BEMUTATÁSA ÉS ISTENTISZTELETRE HÍVÁS:
Malajziában nagy becsben tartjuk a békességet. Soknemzetiségű ország vagyunk: malájok, kínaiak, indiaiak és az őslakosok leszármazottai élünk együtt. A befogadás és vendéglátás szintén fontos számunkra. Történelmünk során a bevándorló népek Ázsiából és azon túlról érkeztek, jelenlétük inkább az egymással keveredést és az integrációt teremtette meg, mintsem a kisebbségben-többségben élést. Ázsiában a vendégmunkások legnagyobb befogadó országa Malajzia, valamint ideiglenes otthona a háború sújtotta országok menekültjeinek. A békesség és a befogadás van jelen a családokban, a helyi kis közösségekben, ahol együtt élnek vegyesen muszlimok, buddhisták, hinduk,keresztények vagy más vallási tradíciók követői. Éppen ezért szüntelenül tanuljuk, hogyan toleráljuk, értsük meg és fogadjuk el egymást.

4 Vezetőinkkel közösen azon fáradozunk, hogy az egyszerű egymást eltűrés a teljes elfogadássá válhasson sokszínű társadalmunkban. Küzdünk a mindenkit megillető egyenlő bánásmódért és egyenlő jogokért. Nemzeti identitásunk sokgyökerű - ennek elfogadását is tanulnunk kell még. A maláj országunk hivatalos nyelve, az iszlám hivatalos vallása. Míg a többség muszlim vallású, nagy számban élnek nálunk nem muzulmánok is, alkotmányunk mindenki számára biztosítja a szabad vallásgyakorlást. Ilyen sokszínűség, változatosság közepette a tolerancia, a harmónia, az egyenlő és igazságos kormányzás mindenki számára életbevágóan fontos. Imádkozunk azért, hogy minden nép, népcsoport és vallási közösség a vallások közötti harmonikus együttélésért, valamint az igazságos és a mindenkit egyaránt segítő fejlődésért munkálkodjon. Ezen a mai Világimanapon együtt jövünk, hogy elmondjuk nehézségeinket és kifejezzük Istenhez tartozásunkat. Így együtt kiáltjuk és hívunk imádságra mindenkit a 33. zsoltár szavaival „Győzedelmeskedjék az igazság”. Vezető: „Az Úr az igazságosságot és az igaz ítéletet szereti; ezek trónjának alapjai; szeretet és hűség járnak előtte.” Gyülekezet: „Lelkünk az urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Ámen” (Zsolt 33:20-22.) Ének: ajánlott egy dícsőítő ének

5 Hálaadó imádság (közben halk zene vagy dúdolás hallatszik)
Mindenható és fenséges Istenünk, hirdetjük nagy és csodálatos tetteidet az emberek között. Köszönjük Urunk, hogy nevedben és szeretetedben összegyülekezhetünk imádásodra, egymással való közösségre és támogatásra. Legyen neved áldott és dicsőséges. Köszönetet mondunk Neked a Malajziába érkező első kereskedőkért és bevándorlókért, akik magukkal hozták keresztény hitüket. Hálát adunk az első misszionáriusokért, hűségükért és elkötelezettségükért a missziói parancs iránt. Hálát adunk azokért az egyházi vezetőkért, akik Isten hívásának engedelmeskedve új missziói ágakat és, főként vidéken,gyülekezeteket alapítottak. Hálát adunk a hit ajándékáért. Hálát adunk Neked a ránk bízott trópusi élővilág sokféleségéért. Hálát adunk a pazar színek, viseletek, énekek és táncok kavalkádjáért, amit őseinktől örököltünk, a kulináris élvezetek, az ízek és illatok összeolvadásáért, mindenért, ami társadalmunkat színessé teszi. Hálát adunk, hogy Malajziában Ázsia egésze tükröződik. Bőségesen megáldottál bennünket. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen Ének: a már megkezdett ének folytatása

6 Könyörgés igazságosságért Malajziában
Első könyörgő: Malajziaiakként elkötelezettek vagyunk országunk jövője iránt, és mint keresztények ezt kérdezzük magunktól: „Semlegesek legyünk vagy véleményt nyilvánítsunk?” Második könyörgő:Megértettük, hogy Isten arra hív bennünket: országunknak törvénytisztelő állampolgárai legyünk. Így fel kell vállalnunk a szerepet, hogy az igazságtalanság minden formája ellen szót emelünk. Éppen ezért a politikai események a keresztyének számára morális felelősséget hordoznak. Harmadik könyörgő: Isten arra hívott bennünket, hogy lelkiismeretünkre hallgatva szóljunk a korrupció, valamint a közszolgálatok egyenlőtlen elosztása ellen. Első könyörgő: Sokvallású társadalmunkban próbára tesz bennünket az, ha megszorításokat írnak elő nekünk: a közös nyelvünkön keresztényekként hogyan nevezhetjük meg Istent. Bátorság kell ezeket az előírásokat megkérdőjelezni, mert a hatóságok haragját vonhatjuk magunkra. Második könyörgő: Próbára tesz bennünket, ha a polgári és vallási törvények családokat szakítanak szét. Hát nézzük ezt némán?

7 Harmadik könyörgő: Mint országunk polgárai, hisszük, hogy életbevágóan
fontos feladatunk felemelni szavunkat. Első könyörgő: Hisszük, hogy a világos, becsületes és együtt érző magatartás az egész társadalmat érintő kérdésekben része tanúbizonyságunknak. Ezzel egymásnak is tartozunk. Második könyörgő:Most pedig hallgassunk meg verseket Habakuk próféta könyvéből, aki hevesen ostromolta Istent kérdéseivel az igazságtalanságról, amit maga körül látott. Ószövetségi olvasmány: Habakuk 1:2-4, 1:5, 3:2, 17-19 Olvasó: „Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok Hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz! Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátssza az igazat: ezért hoznak igazságtalan ítéletet.” Női hang:Mi, malajziai nők, kérünk benneteket, hogy az elhangzott Igék alapján gondolkozzunk el azokon az eseteken, amelyeket mi magunk is ismerünk.

8 Olvasó: 1:5 Az Úr válasza: „Nézzétek meg a népeket és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék!” 3:2 Habakuk imádsága: „Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismertté! De haragodban is gondolj az irgalomra!”

9 Hitvalló imádság Vezető: Gyertek és imádkozzunk most a mi időnkben és a mi helyzetünkben. Igazságos és kegyelmes Isten, eléd jövünk, hogy kegyelmedért és gyógyításodért könyörögjünk. Megterheltettünk a bennünket körülvevő igazságtalan és jogtalan cselekedetektől. Első hang: Láttuk az erőszak felemelkedését, hogy elfojtsa a különbségeket mind politikai, mind vallási téren: A választott kormányt a jog megillette helyétől fosztották meg jogtalan cselekedetekkel. Az igazság és a törvényesség hangját elhallgattatják. A korrupció és az irigység fenyegetik igazságod útját. Második hang: Megvalljuk éberségünk és elkötelezettségünk hiányát az igazságtalanságokkal szemben. Bocsásd meg vonakodásunkat társadalmunk ilyen helyzeteiben. Tudjuk, ez ahhoz vezet, hogy közömbösekké válunk: az igazságtalan rendszerek áldozatival szemben, emberekkel szemben, akiket erőszakkal elnyomtak, emberekkel szemben, akiket a jogaiktól és méltóságuktól fosztottak meg,emberekkel szemben, akik megtörtek testben, elmében és lélekben

10 Istenünk, Benned lakozik az igazságosság teljessége.
Mind: Istenünk, Benned lakozik az igazságosság teljessége. Jóságos szereteteddel könyörülj rajtunk. Légy irgalmas hozzánk és hallgasd meg imánkat. Köszönjük Neked, hogy azt ígéred, Te könyörületes, hűséges és Igazságos Isten vagy, aki megbocsátod bűneinket, ha azokat megvalljuk Neked. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Olvasó: Visszatérünk Habakukhoz és megbizonyosodásához: Isten velünk van. 3:17-19 „Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban,De én virágozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem.” Vezető: Habakuk azt tanítja, hogy kitartásunk az Istennel való kapcsolatunkban és a Benne vetett bizalmunkban gyökerezik. Ez a bizalom kipróbált, az Isten elé vitt újabb kérdések és panaszok még inkább erősítik. Himnusz/Ének: javasolt: Nada te turbe – taizéi ének

11 Vezető: Isten igazsága, igazságossága és kegyelme elválaszthatatlan
egymástól. Az Újszövetségben Jézus maga biztat bennünket ezekkel a szavakkal, hogy keressük és tapasztaljuk meg Isten igazságát: „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.” (Mt 5:6) Mindannyian: Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. Vezető: Lukács evangéliumában Jézus példázatát olvashatjuk az igazság fáradhatatlan elkötelezettjéről a kitartó özvegyasszony és a hamis bíró történetében. Újszövetségi olvasmány: Lukács 18:1-8 A hamis bíró példázata „Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta: "Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül." Azután így szólt az Úr: "Halljátok, mit mond a hamis bíró! Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"

12 Vezető: Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
Vezető: Nem tudjuk, hogy az özvegy miért jön a bíróhoz. Csak azt tudjuk róla, hogy kitartó volt kérésében. Példája mindenkit arra biztat,hogy lássuk meg az igazságtalanságot magunk körül és késlekedés nélkül támogassuk a lehetséges változásokat. A példázat azt mutatja: minden tett hatással lehet még a nagyon erősnek érzett, bebetonozott, mozdíthatatlan rendszerekre is. A sok kis tett hatása összeadódik.Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. Mindannyian: Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra,

13 Dr. Irene Fernandez Malajzia legismertebb ügyvédnője
Egy malájziai asszony története, aki a pere igazságosságáért küzdött (További információ található a oldalon az Irene Fernandez alapította szervezetről.) Felolvasó: A nevem Irene Fernandez. Szociális munkás vagyok. A bevándorlók és más szegény, elnyomott emberek között dolgozom Malajziában.1991-ben segítettem megalapítani a Tenaganita (jelentése:az asszonyok erőssége), egy olyan civil kezdeményezésű szervezetet, amely arra hivatott, hogy „védekezési lehetőségeket” adjon az asszonyok kezébe. Kutatásokat végeztem és 1995 augusztusában egy memorandumban adtam közre tapasztalataimat a bevándorlók rettenetes életkörülményeiről az előzetes táborokban. Dr. Irene Fernandez Malajzia legismertebb ügyvédnője

14 Több mint 300 korábbi fogvatartott bevándorlót kérdeztem meg, akik egészségtelen körülményekről, nem megfelelő élelmiszer és ivóvíz ellátásról, halálra verésekről és hiányos orvosiellátásról, szexuális erőszakról számoltak be,valamint arról,milyen gyakori a korrupció a malajziai bevándorlók számára fenntartott előzetes táborokban. A kormány állítása szerint a memorandum hibákat, hamis adatokat tartalmaz. Letartóztattak „hamis adatok rosszindulatú publikálásáért”. A perem7 évig tartott, és bűnösnek találtak a fenti vádban. Egy év börtönbüntetésre ítéltek. A Legfelsőbb Bírósághoz fellebbeztem. Mint elítéltnek,magas árat kellett fizetnem ezért: a bírósági harcom további 6 évig tartott. Végül a Legfelsőbb Bíróság megváltoztatta a korábbi ítéletemet és december 31-én felmentettek.Ezek alatt az évek alatt, a Tenaganita eredményesen elérte, hogy reformlépések történjenek a megerőszakolást büntető törvényben és mintaszerződések szülessenek a bevándorlók alkalmazása terén. A szervezet a családon belüli erőszak ügyét is elővette, amely megadta a lehetőséget az áldozatoknak, hogy ügyüket bírósági útra tereljék. Most az emberkereskedelem felé fordítjuk figyelmünket, mely a modern kori rabszolgaság etikátlan bűntette. A kormánnyal való együttműködés lehetőségét keressük, hogy megváltozzon az a struktúra, mely az emberkereskedelmet támogatja. Ugyanakkor az emberkereskedelem túlélői lelki és szociális támogatásra szorulnak. Segítségünkkel a túlélők újra tudják építeni életüket és értékesnek érezhetik magukat, újraélesztve magukban az emberi méltóság érzését

15 . Mindannyian: Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. Imádság Vezető: Mindnyájunknak bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy az igazságtalanság ellen fellépjünk. Alan Paton ( ) dél-afrikai embernek volt ehhez bátorsága. Keresztyénként egész életét a fajgyűlölet és az apartheid leküzdésére szentelte. Imádkozzunk együtt az ő szavaival: „Bátorságért, hogy igazságot tegyünk” Alan Paton

16 Mind: Uram, nyisd fel az én szemeimet, hogy lássam mások szükségét! Nyisd meg az én füleimet, hogy halljam kiáltásukat! Nyisd meg az én szívemet, hogy ne kelljen segítség nélkül lenniük! Add, hogy az erősek haragjától való félelem ne gátoljon a gyengék védelmében! Add, hogy a gazdagok haragjától való félelem ne gátoljon a szegények Mutasd meg nekem, hogy hol van szükség szeretetre, reményre és hitre,és használj engem, hogy oda elvigyem azokat. Nyisd meg az én szemeimet és szívemet, hogy az előttem álló napon is képes legyek Éretted a békességen munkálkodni. Ámen Előkészítő ének

17 Adakozás: (az adakozás alatt zenehallgatás)
Igehirdetés Adakozás: (az adakozás alatt zenehallgatás) ajánlott: zenei cd 15.szám Egyik: Adakozásunkkal szeretnénk kifejezni,hogy egy világban élünk és egymásnak testvérei vagyunk. Kitartóan imádkozunk egymásért,és nem csak gondjainkat, hanem anyagi javainkat is képesek vagyunk megosztani egymással. Idei perselypénzünkkel több gyermeket egyedül nevelő anyákat támogatunk. „Egymás terhét hordozzátok: s így töltsétek be a Krisztus törvényét!” (Galata 6:2) Közbenjáró imádságok Vezető: Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által Te új és élő utat nyitottál nekünk, melyen imádságainkban bizalommal hozzád járulhatunk. (Az ország vezetőiért) Vezető: Uram, imádkozunk országunk vezetőiért. Áldd meg őket bölcsességgel, hogy tudják és tegyék, ami helyes és igazságos. Áldd meg őket együttérzéssel és akaraterővel, hogy a te akaratodat kövessék. Töltsd meg őket az igazság és az igazságosság iránti szeretettel. Töltsd meg őket istenfélelemmel, hogy minden ember igazságáért munkálkodjanak

18 Gyülekezet: Istenünk, aki minden igazság forrása vagy, halld meg imánk.
(Az elnyomottakért) Vezető: Uram, köszönjük, hogy képedre és hasonlatosságodra teremtettél bennünket. Különlegesen megajándékoztál bennünket. Képesek vagyunk arra, hogy otthonunk, társadalmunk és egyházunk jól létéhez hozzájáruljunk. Sokan közülünk elégedettek a körülményeikkel, vannak köztünk olyanok, aki elnyomottak, bántalmazottak, magányosak és elnémítottak. Imádkozunk azokért, akik: Néma áldozatai elnyomásnak és erőszaknak; Áldozatai az egyenlőtlenségnek és visszaéléseknek; Áldozatai az igazságtalan és előítéletes kulturális, vallási és jogi gyakorlatnak. Gyülekezet: Jézusunk, aki igazságtalanságot szenvedtél el értünk,halld meg imánk.

19 (A gyengékért) Vezető: Kegyelmes Isten, imádkozunk a vendégmunkásokért, a gyengékért, a szegényekért és a társadalom peremére szorultakért. Add, hogy segélykiáltásuk meghallgatásra találjon és a hatalmon lévők segítsék ügyüket. Add, hogy kitörhessenek a diszkriminációból, és hogy méltóságukat visszanyerhessék. Gyülekezet: Szentlélek Isten, erősíts meg bennünket, hogy az igazságért és a békéért fáradozzunk.

20 (Az egyházért) Vezető: Istenünk, könyörgünk, hogy erősítsd meg egyházadat erővel és kijelentéseddel, hogy Krisztus szívünkben lakozzék a hit által. Hadd gyökerezzünk és épüljünk Szeretetedben. Ajándékozz meg bennünket merészséggel és bölcsességgel, hogy a közösségeinkhez holisztikus módon tudjunk viszonyulni. Gyülekezet: Istenünk, aki minden igazság forrása vagy, halld meg imánk.

21 (Erőért és bölcsességért)
Vezető: Istenünk, könyörgünk igazságod látásáért és a kitartó özvegyasszony erejéért. Add, hogy igazságodért munkálkodhassunk. Arra hívtál el bennünket, hogy az igazság eszközei legyünk a hamis igazság és versengés világában. Imádkozunk, hogy tedd erőssé kezeinket és tisztává hangunkat. Adj nekünk határozottsággal párosult alázatosságot és szenvedélyességgel párosult éleslátást, hogy ne a legyőzésért harcoljunk,hanem a megszabadításért.

22 Gyülekezet: Jézusunk, aki igazságtalanságot szenvedtél el értünk,
halld meg imánk. (További közbenjáró imádságokat is beiktathatunk, a helyi Világimanapi Bizottság döntése alapján) Gyülekezet: Szentlélek Isten, erősíts meg bennünket, hogy az igazságért és a békéért dolgozzunk. Vezető:A mi Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus nevében könyörgünk. Gyülekezet: Ámen

23 Az Úri imádság (Elmondhatjuk bahasa maláj vagy más egyéb nyelven,ill. énekelt formában is) Mi Atyánk Bapa kami yang ada di syurga Di muliakanlah nama Mu. Datanglah kerajaan Mu Jadilah kehendak Mu Di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan Kami ke dalam percubaan, Tetapi bebaskan lah Kami dari yang jahat. Engkau lah Raja yang berkuasa dan mulia, Untuk selama lama nya, Amin.

24 Világimanap Női Bizottsága
Záró ének Javasolt énekek: „We Shall Overcome” vagy „Let there be Peace on Earth” (az előkészítő anyagokban található énekek között) Áldás Istenünk áldása legyen velünk mindenkor, akitől ered minden igazság; a Fiú áldása legyen velünk mindenkor, aki igazságtalanságot szenvedett el értünk,és a Szentlélek áldása legyen velünk mindenkor, aki megerősít bennünket, hogy az igazságért és a békességért éljünk. Ámen Ének: az Imanap záróéneke: Lásd Urunk egy nap újra eltűnt….. Világimanap Női Bizottsága Malajziában

25 Az imanap liturgiáját és a füzetben található segédanyagokat
fordította: Dr. Békefy-Röhrig Klaudia és Bácskainé Ferentzi Anna. Szerkesztette és a honlapon található anyagokat fordította és összeállította a MEÖT Női Bizottságának imanapi munkacsoportja Felelős szerkesztő: P. Tóthné Szakács Zita, a bizottság elnöke Kiadja a MEÖT Női Bizottsága 2012 A MEÖT számlaszáma: , erre kérjük az adományokat eljuttatni. Kérjük a megjegyzás rovatban feltűntetni „imanap 2012”


Letölteni ppt "VILÁGIMANAP március 2. péntek Malajzia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések