Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyatékosok foglalkoztatását segítő alapítványok és közhasznú társaságok hazánkban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyatékosok foglalkoztatását segítő alapítványok és közhasznú társaságok hazánkban."— Előadás másolata:

1 Fogyatékosok foglalkoztatását segítő alapítványok és közhasznú társaságok
hazánkban.

2 Az Amszterdami Szerződés egyik fontos pillére volt az, hogy esélyegyenlőséget biztosítsanak a fogyatékkal élőknek a munkavállalás terén. Hazánk e téren messze lemarad az Európai Uniós átlagtól. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási aránya hazánkban 9-15%, míg az Unióban 41-42%.

3 Segítség nélkül nagyon kevesen találnak maguknak munkahelyet.
Beszűkülő munkaerőpiac, romló elhelyezkedési esélyek. A fogyatékosok kevés figyelmet és segítséget kapnak társadalmunktól, a védelmükre hozott törvények ellenére

4 Magyarországon 1996-ban tették meg az első lépéseket az ügyben, hogy a megváltozott munkaképességűeknek segítsenek elhelyezkedni a foglalkoztatottak világában. A Salva Vita Alapítvány volt az első, aki megtette ez irányban a kezdeményezést és azóta már országos hálózatot alakítottak ki, amelynek a tagjai az ország nagy városaiban próbálnak minél több megváltozott munkaképességű embert visszavezetni a munka világába.

5 Salva Vita Alapítvány Budapest
A Salva Vita Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a küldetéssel, hogy hozzájáruljon az értelmi sérült emberek társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulásához és egy sokszínű, befogadó társadalom felépítéséhez. Cél, hogy segítsék az értelmi sérült emberek önálló életvitelét, társadalmi beilleszkedését. 

6 Salva Vita Alapítvány Ügyfeleiket személyre szabott szolgáltatás keretében készítik fel a munkavállalásra. A munkáltatókkal együttműködnek az ügyfeleik által is betölthető munkakörök felderítésében, tájékoztatást adnak a sérült munkavállaló képességeiről, vállalják a betanítását, naprakész információval szolgálnak a sérült emberek foglalkoztatásához igénybe vehető támogatásokról, valamint segítséget nyújtanak a foglalkoztatás során esetlegesen felmerülő problémák megoldásában.

7 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért alapítvány Miskolc
Célcsoportja: Munkavállalók: aktív korú, megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő és/vagy tartósan egészségkárosodott álláskeresők. Munkáltatók: befogadó munkahelyek, akik nyitottak a megváltozott munkaképességű/fogyatékkal élő személyek foglalkoztatására.

8 Mit kínálnak a munkáltatóknak?
egyénre szóló és részletes tájékoztatást a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási lehetőségéről tájékoztatást a sérült munkavállalók képességeiről és az általuk betölthető munkakörökről naprakész információkat az ügyfeleink foglalkoztatásához igénybe vehető támogatásokról megfelelően felkészített és motivált munkavállaló közvetítését segítséget a munkavállaló munkahelyi beilleszkedésének megkönnyítésében támogatást a foglalkoztatás során esetlegesen felmerülő problémák megoldásában

9 Mit nyer a munkáltató a foglalkoztatással?
mentesülhet a rehabilitációs hozzájárulás alól lelkes, kitartó, munkahelyéhez lojális, megfelelően felkészített munkaerőt kap követendő példává válik az esélyegyenlőség felé tartó nehéz és rögös úton esélye van elnyerni az „Év Esélyteremtő Munkahelye” vándordíjat

10 Az Alapítvány által elhelyezett ügyfelek az alábbi munkakörökben dolgoznak:
takarító konyhai kisegítő hajtogató vasalónő, mosónő könnyűipari gépkezelő gyártósori összeszerelő segédmunkás betanított munkás portás adminisztrátor gondozó eladó

11 „Fogd a kezem” Alapítvány Pécs
Az Alapítvány 2004 óta működteti a Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatást. A Támogatott Foglalkoztatás személyre szabott és átfogó szolgáltatás, melynek célja, hogy az akadályozott emberek alapvető emberi méltóságuk megtartása mellett, normál munkahelyen, az elvégzett munkáért járó normál munkabérért dolgozhassanak. A segítségnyújtás személyes, időben nem korlátozott. Kiterjed az egyéni erősségek és gyengeségek feltárására, az alkalmas munkahely kiválasztására, valamint a tartós munkavállalás támogatására is.

12 Munka közben:

13 Munka közben:

14 Esélyegyenlőség Alapítvány Székesfehérvár
Cél, hogy fogyatékos fiatalok valós munkahelyeken ismereteket szerezzenek, a munka világáról, elsajátítsák az ott kívánatos viselkedésformákat, megismerhessenek munkafolyamatokat, kipróbálhassák önmaguk képességeit.

15 Milyen előnyei vannak a foglalkoztatásnak a fogyatékos emberek számára?
 Integráció  - A fogyatékos emberek normál munkahelyen, nem fogyatékos kollégákkal dolgoznak.   Fizetett rendszeres munka - Az "igazi munka" - korrekt fizetéssel és munkafeltételekkel, a társadalom életében való részvétel egyik alapfeltétele.

16 Milyen segítséget kaphat a fogyatékkal élő munkavállaló?
 Személyre szabott támogatás - Ez minden olyan segítséget magában foglal, amely az adott esetben szükséges az eredményes munkavégzéshez.  Támogatás időkorlát nélkül - Addig kell segítséget biztosítani a munkáltatónak és a munkavállalónak, amíg szükség van rá.  Felkészítés, elhelyezés, munkahelyi betanítás - Szemben a hagyományos rehabilitációs programokkal a betanítást és a képzést a munkavállaló a munkahelyen is folytatja.

17 Milyen segítséget kaphat a fogyatékkal élő munkavállaló?
 Támogatás minden sérült embernek - A célcsoport minden olyan értelmi sérült ember, akiknek személyes segítségre van szüksége, hogy eredményesen keressenek és lássanak el munkát.   Választási lehetőségek kidolgozása és az önrendelkezés segítése - A fogyatékkal élők beszűkült választási lehetőségeinek kibővítése, különféle munkalehetőségek feltárásával, az önrendelkezés segítése és erősítése.

18 Életet Segítő Alapítvány Veszprém
1993-ban négy értelmileg akadályozott gyermeket nevelő szülő alapította az alapítványt, akkor még elsősorban a speciális általános iskolából kikerülő fiatalok lakhatásának megoldása érdekében.  Az Alapítvány célcsoportja a társadalom hátrányos helyzetű rétegeiből kerül ki, így elsősorban megváltozott munkaképességű, és fogyatékossággal élő embereknek nyújtanak különböző foglalkoztatási, és szociális alapszolgáltatást. Tevékenységeikkel a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő emberek társadalmi beilleszkedését, foglalkoztatásuk elősegítését segítik elő.

19 Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében támaszkodik az önkormányzatok együttműködésére, kapcsolatot tart az országos és helyi hasonló célú alapítványokkal, illetve hasonló feladatokat ellátó intézményekkel, külföldi szervezetekkel. 

20 A szervezet 2003-tól speciális munkaerő-piaci szolgáltatást biztosít a tanulásban- és értelmileg akadályozott emberek számára. Rendszeres közösségi foglalkozásaik az álláskereső klub, szabadidős és kézműves foglalkozás. 

21 Down Alapítvány Budapest
A Down Alapítvány komplex szolgáltatás-rendszerének egyik fő célkitűzése a felnőtt, értelmi sérült emberek önálló életvitelének segítése, szakmai támogatása. Az önálló életre felkészítés már az iskolában elkezdődik, és életfogytig folytatódik. Az önálló élet feltételei a sérült részéről az önellátás és bizonyos fokú önállóság megtanulása és gyakorlása, az önálló döntések meghozatalához szükséges gyakorlat megszerzése, szakmatanulás és jövőkép kialakítása.

22 A segített önálló élet legfontosabb eleme a munka és a munkával megszerezett jövedelem, amelyből az önálló élet finanszírozható. A jövedelemszerző munkához szakmai ismeretekre van szükség, a szakmatanulás a későbbi munkavégzés alapja. A megtanult szakma vagy betanított munka akkor válhat kenyérkereső, jövedelemszerző tevékenységgé, ha van munkahely, van munka és van eladható termék vagy szolgáltatás.

23 Gyógynövénytermesztő rész-szakképzés
OKJ – szakvizsgával záruló képzési program 2 éves képzés, esti tagozaton Nincs végzettséghez kötve a beiratkozás

24 Konyhai kisegítő rész-szakképzés
OKJ – szakvizsgával záruló képzés  2 éves képzés, esti tagozaton Nincs végzettséghez kötve a beiratkozás

25 Virágkötő rész-szakképzés
OKJ – szakvizsgával záruló képzés 2 éves képzés, esti tagozaton beiratkozáshoz 8 általános iskolai végzettség szükséges

26 Számítógépes adatrögzítő rész-szakképzés
OKJ – szakvizsgával záruló képzés 2 éves képzés, esti tagozaton beiratkozás 8 általános iskolai végzettséghez kötött

27 Takarító szakképzés OKJ – szakvizsgával záruló képzés 2 éves képzés,
esti tagozaton beiratkozáshoz 8 általános iskolai végzettség szükséges

28 Szent Cirill és Method Alapítvány Győr
A Szt. Cirill és Method Alapítvány 1992 óta működik Kulturális, oktatási és szociális célokkal jött létre, két magánember kezdeményezésére Évekig „alvó alapítványként” jegyezték, majd a székhelyét adó városrészben felmerült szociális igényekre reagálva hozta létre szolgáltatásait 2001-től foglalkozik munkaerő-piaci szolgáltatásokkal a fogyatékkal élők segítése érdekében

29 Kék Madár Alapítvány Szekszárd
A szekszárdi Kék Madár Alapítvány speciális munkaerő-piaci szolgáltatásokkal segíti a fogyatékossággal élőket Tolna megyében – hogy azzá válhassanak, akivé szeretnének: a társadalom megbecsült, hasznos tagjává. Ennek érdekében működteti társadalmi vállalkozását, az Ízlelő családbarát éttermet

30 Kiknek segít az alapítvány?
Azoknak segít, akik -    egyedül nem tudnak munkát találni, -    akik nem tudták befejezni az iskolát, -    akik speciális iskolába jártak.

31 Miben tud segíteni? Segít -    megtalálni miben ügyes valaki, -    felkészülni a munkába állásra, -    jó munkahelyet találni -    a munkát megtanulni -    beilleszkedni a munkatársak közé -    munkahelyi gondokat megoldani (ha vannak) -    ügyeket intézni.

32 Alapelveik: Mindenkinek joga van arra, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák. A szabad választás joga mindenkit megillet. Mindenkinek joga van az emberi kapcsolatok kiépítéséhez és a közösség életében való egyenrangú részvételhez. Mindenkinek joga van a társadalmi életben való aktív részvételre. Mindenkinek joga van a helyi közösségben való integrált élethez.

33 INTERNET FORRÁSOK ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )


Letölteni ppt "Fogyatékosok foglalkoztatását segítő alapítványok és közhasznú társaságok hazánkban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések