Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS TERMÉSZETVÉDELEM --- potenciális konfliktusok Lovászi Péter Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS TERMÉSZETVÉDELEM --- potenciális konfliktusok Lovászi Péter Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség."— Előadás másolata:

1 MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS TERMÉSZETVÉDELEM --- potenciális konfliktusok Lovászi Péter Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

2 A megújuló energiaforrások felhasználásának célja a környezet (ide értve a levegő, víz, talaj és az élővilág) megóvása. Antropocentrikus megközelítés. Nem járhat az erőforrások további károsításával, Kontroll nélküli kiaknázásával.

3 A megújuló energia hasznosítására telepített berendezések, építmények több ponton sérthetik a természetvédelmi vagy tájvédelmi érdekeket. Az előadás célja a potenciális problémaforrások bemutatása és segítség nyújtása abban, hogy a tervezés során, lehetőség szerint a korai fázisban értékelésre kerüljenek a természetvédelmi szempontok. A megfelelő helyszínkiválasztással e konfliktusok megelőzhetők. Az előadás célja

4 A természetvédelem célja Közvetlenül: a biológiai sokféleség megóvása Közvetetten: az emberi faj életfeltételeinek megóvása –Környezeti elemek állapotán keresztül –Élelmiszertermelés miatt –Gyógyszerek beszerzése –Rekreációs használat –Stb.

5 Vezérelvek és etikai axiómák a természetvédelmi biológiában A fajok és életközösségek természetes sokféleségét meg kell őrizni /biofília/ A populációk, fajok idő előtt – ember okozta – kipusztulását meg kell akadályozni. Az ökológiai komplexitást fenn kell tartani. Az adaptív evolúció szükséges. A biológiai sokféleségnek immanens értéke van.

6 …és mi van, ha egy-két faj eltűnik?

7 Egy szög miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a lovas elveszett, a lovas miatt a csata elveszett, a csata miatt az ország elveszett – máskor verd be jól a patkószeget!" (angol népköltés, ford.: Károlyi Amy)

8 A vadon élő lények és az ember igényei között sokszor párhuzam vonható

9 Immanens érték

10

11 A természetvédelem eszközei Például: kiemelt védelem Védett fajok Védett természeti területek –Magyarországon: nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület –Nemzetközi szintek: MAB, Ramsari terület, Natura 2000 terület, UNESCO Világörökség, … Nemzetközi egyezmények: pl. CITES

12 Természetvédelmi oltalom alatt álló területek a Kiskunságban ld. a rendezési terveket is!

13 Országos jelentőségű védett természeti területek: egyedi jogszabály (pl. 2007. év végi KvVM rendeletek Fajok: 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet Natura 2000 területek: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, 45/2006. KvVM rendelet

14 Általános táj- és természetvédelem A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6-20. §-ai 8. §: A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. A természetvédelem eszközei

15 Mi veszélyezteti a biológiai sokféleséget –Fajok kihalása –Élőhelyek pusztulása (megszűnése) –Élőhelyek leromlása (alkalmatlanná válása) –Élőhelyek fragmentációja (terjedés romlása, szegélyhatás növekedése),

16

17 Potenciális konfliktusok a megújuló energiahasznosítás és a természetvédelem között Egyedek pusztulása, sérülése –Élőhelyek átalakítása (növények, ízeltlábúak, vizes élőhelyek) –Szállítás –Energianövények kitermelése („erdőpusztítás”) –Szélerőművek hatásai –Távvezetékek hatásai –Napelemes rendszerek polarizációs effektusa (ízeltlábúak) Nagy területigényű beruházások közvetlen helyfoglalása –Energianövények termesztése –Nagy fotoelektromos rendszerek –Geotermikus rendszerek

18 Energianövények kérdései területfoglalás agresszívan terjedő invázív fajok vízigény őshonos fajok cseréje gyorsan növő klónokra

19

20 Szélenergia-hasznosítás

21 Szélenergia-hasznosítás HelyszínIdőszakSzélerőmű helye, típusaMadárpusztulások száma Massachusets1993, nyár és tél8 régi típusú, Princetown Wind Farmnem találtak Madison, New York2001-2002, egy éves periódus7 modern, farm-övezetben4 példány Copenhagen, New York1994, őszi és tavaszi vonulás2 modern, farm-övezet, 30 mérföld az Ontario-tótól nem találtak Pensylvania2000-2001, egy éves időszak8 modern, farm-övezetnem találtak Vermont1996, június-október11 modern, erdős övezetnem találtak Iowa3 szezon3 modern, farm-övezetnem találtak Kansas3 vonulási időszak2 modern, füves prérinem találtak Minnesota1997-2002200 fölötti, farm-övezet, a Benson-tónál53, ebből 1 ragadozó Wisconsin1999-200031 modern, farm-övezet21, főként énekesmadarak Altamont, California1989-20025400 főként régi generációs, füves élőhelyenszignifikáns ragadozómadár- pusztulás, más fajok kevésbé* Montezuma Hills, California 2 év37 régi és 11 modern, sivatag10 ragadozó, 2 énekes, 1 réce San Gorgonio Pass, California ?2700 modern és régi, sivatagnéhány Tehachapi Pass?3700 régi és modern, száraz füves területcsekély (esetleg mérsékelt), néhány ragadozó madár Colorado1998-200229 modern, szarvasmarhatelepnél 16, veszélyeztetett madár nem Oregon199938 modern, gabona és kaszáló területen8 énekesmadár, 4 apróvad, veszélyeztetett madár nem volt Wyoming1998-2000105 modern75, főként énekesek, 3 ragadozó La Nordais, Quebec, Canada 2 vonulási időszak133-ból 26 vizsgált, modern nem találtak * évente 881 és 1300 közötti ragadozó madár! Helyenként problémás lehet. Ha nem tapasztalható pusztulás, akkor sem ismert, mi lesz az „elüldözött” egyedekkel.

22 Tájvédelmi, madárvédelmi problémák

23 Szélerőmű-csoportok elhelyezése Madárvonulási útvonalak befolyásolása a telepítési elhelyezéssel

24 Szélerőmű-telepítések természetvédelmi szempontból problémás helyszínei A Kiskunságban (természetvédelmi oltalom alatt álló területek, optikai védőterületek, frekventált madárvonulási útvonalak) Megéri az Alföldön?

25 Távvezetékek hatásai

26 Tájvédelmi kérdések Sopronkövesd DNY-Görögország

27

28 Natura hatásbecslés A Natura 2000 terület besorolás nem automatikusan zárja ki a beruházásokat Hatásbecslést kell végezni a kijelölés alapjául szolgáló („jelölő”) fajok és élőhelyek érintettségének vizsgálatára /de: rendszer- szemléletben!/ A hatásbecslési dokumentációt a beruházó készíti, a hatásbecslést a hatóság végzi Tartalmi követelmények: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. melléklet

29 Mikor lehet „gyanús” egy tervezett beruházási terület? Védett természeti terület (tulajdoni lap, TIR) Natura 2000 terület (tulajdoni lap, TIR, 45/2006. (XII. 8.) KöM rendelet Gyep, nádas, vízállásos terület Előbbiek közelében Ingatlan-nyilvántartás felülvizsgálata

30 Javasolt beruházási területek Barnamezős beruházások, elhagyott iparterületek Szántóterületek Faültetvények

31 Köszönöm a figyelmet! lovaszi.peter@atiktvf.hu www.atiktvf.hu


Letölteni ppt "MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS TERMÉSZETVÉDELEM --- potenciális konfliktusok Lovászi Péter Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések