Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabad mozgás az Európai Unióban. Az uniós polgárság Maastrichti Szerződés (1992/93) „Létrejön az uniós polgárság. Uniós polgár mindenki, aki valamely.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabad mozgás az Európai Unióban. Az uniós polgárság Maastrichti Szerződés (1992/93) „Létrejön az uniós polgárság. Uniós polgár mindenki, aki valamely."— Előadás másolata:

1 Szabad mozgás az Európai Unióban

2 Az uniós polgárság Maastrichti Szerződés (1992/93) „Létrejön az uniós polgárság. Uniós polgár mindenki, aki valamely tagállam állampolgára.” Járulékos és kiegészítő jellegű jog

3 Az uniós polgársághoz kapcsolódó jogok -az Unió tevékenységeiről vélemény nyilvánítás, vita -dokumentumokhoz való hozzáférés -a tagállamok területén szabad mozgás és tartózkodás -helyhatósági és EP választásokon választójog -harmadik államokban diplomáciai és konzuli védelem -petíciós jog az EP irányában -európai ombudsmanhoz panasz -uniós intézmény megkeresése, válasz -uniós jogalkotásra irányuló polgári kezdeményezés

4 A személyek szabad mozgása az Unióban Jogosult: minden uniós polgár Közvetlen hatály Korábban csak gazdasági célú mozgásra A Bíróság és a másodlagos jogszabályok kiterjesztették 80-as évek vége: irányelvek egyes gazdaságilag passzív csoportokra is M.Sz.: uniós polgárok általános, szabad mozgása (a másodlagos jogsz-ban foglalt feltételekkel)

5 A személyek szabad mozgása az Unióban Erős integrációs eszköz:  Csökkenti az elszigeteltséget  Járulékos, korábban nem nevesített jogokat generál Nem csak a fizikai értelemben vett szabad mozgást védi, hanem a célokat is + eszköz: EUMSz. 18. cikk: az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalma

6 Idegenrendészeti szabályok 2004/38/EK irányelv - A kiutazás joga - A fogadó államba való belépés joga - Tartózkodási jog  Három hónapot meg nem haladó tartózkodás  Három hónapot meghaladó tartózkodás  Huzamos tartózkodás - Az uniós tagállamban való maradás joga

7 Három hónapot meghaladó tartózkodás A kedvezményezettek mely csoportjához tartozik?  Munkavállalók  Vállalkozók  Szolgáltatásban részesülők  Diákok  Az általános tartózkodási jog jogosultjai

8 Munkavállalók Bíróság álláspontja szerint uniós fogalom Ha munkavállaló, alkalmazni kell rá az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalmát. Munkaviszony: valamely személy meghatározott ideig, más javára és irányítása alatt, díjazás ellenében szolgáltatást végez. Ami nem számít …

9 Munkavállalók jogai EUMSz. 45. cikk + másodlagos jogforrások Két csoport:  A hazai munkavállalókkal egyenlő bánásmód a munkához jutásnál Két probléma: külföldi képesítések elismerése, nyelvismeret  A hazai munkavállalókkal egyenlő bánásmód a munkaviszony fennállása alatt: munkafeltételek, szociális juttatások, adókedvezmények, átképzés, szakszervezeti tagság, lakhatás, stb.

10 EUMSz. 45. cikk Az uniós munkavállalók családtagjait nem említi, de …  Munkavállaláshoz való jog  Egyenlő bánásmód bizonyos képzésekre történő felvételnél  Egyenlő bánásmód szociális juttatások terén Alkalmazásának egyes feltételei (Bíróság):  Kivétel a közszolgálati állásoknál  Határon átnyúló elem kell  Gazdasági célú tevékenység végzése

11 A letelepedés és szolgáltatás nyújtás szabadsága EUMSz 45. cikk: „A szabad letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, vállalkozások, … társaságok alapítására és irányítására, a letelepedés országának joga által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerint.” EUMSz 56. cikk: Tilos az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozás Engedélyhez kötés feltételei

12 Diákok tartózkodási joga (3 hónapon túl) Bármely uniós polgársággal rendelkező diák, ha  teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik  nyilatkozattal biztosítja a hatóságokat arról, hogy elegendő anyagi forrással rendelkezik  beiratkozott valamely elismert oktatási intézménybe

13 Általános tartózkodási joggal rendelkező személy 2004/38/EK irányelv - (3 hónapon túl) Bármely uniós polgár, ha  teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik  elegendő anyagi fedezettel rendelkezik (önellátó uniós polgár) Nem engedélyhez kötött Előírhatják a hatóságoknál való bejelentkezést P1: Mikor elegendő az anyagi fedezet? P2: Hogyan lehet ezt bizonyítani?

14 Korlátok Az uniós polgár jogszerű tartózkodásának korlátai vannak Idegenrendészeti szabályok megszegése Jogszerű korlátozások: közegészségügy, közrend, közbiztonság A járulékos jogok gyakorlásához a hatóságok akár 5 év helyben lakást is előírhatnak

15 Az uniós intézmények megújult felvételi eljárása

16 Európai Személyzeti Felvételi Hivatal - EPSO  Szakszemélyzet kiválasztása az uniós intézmények megbízásából  Intézmények és ügynökségek: Parlament, Tanács, Bizottság, Gazdasági és Szociális Bizottság, Bíróság, Régiók Bizottsága, Európai Ombudsman hivatala stb.  EPSO: listákat állít össze – intézmények: maguk választják ki a megfelelő jelentkezőt  http://europa.eu/epso http://europa.eu/epso  http://www.eu-careers.eu http://www.eu-careers.eu

17 A kínálat …  Befolyással bíró munka  Érdekes és sokrétű célok  Változatos pályafutás  Nemzetközi munkakörnyezet  Képzési lehetőségek  A munka és a magánélet egyensúlya  Versenyképes és vonzó szociális juttatások

18 A kereslet …  Elemző- és problémamegoldó készség  Kommunikációs készség  Minőségi és eredményes munkavégzés  Tanulási és fejlődési képesség  Szervezőkészség, az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége  Munkabírás és rugalmasság  Együttműködési képesség

19 Részvételi feltételek  állampolgárság  teljes körű állampolgári jogok  katonai szolgálat  nyelvi kritériumok  iskolai végzettség: BA  nyelvi, jogi, közgazdasági, pénzügyi, természettudományi, műszaki stb. végzettség  nincs korhatár  szakmai tapasztalat nem szükséges

20 Új kiválasztási eljárás 2010-től  kevesebb lépés, gyorsabb lebonyolítás (5-9 hónap)  leggyakoribb munkakörök: évente versenyvizsga (igazgatási tisztviselők, asszisztensek, tolmácsok és fordítók)  tesztek: alapvető kompetenciák a szakmai készségek, képességek és tudás mellett  új módszerek alkalmazása  részletes visszajelzés

21 A versenyvizsgák menete Közzététel: EPSO webhely és az Európai Unió Hivatalos Lapja 0. EPSO-fiók létrehozása 1. on-line formanyomtatvány: jelentkezés (EN/FR/DE)  a jelentkezési lap komplex, időigényes 2. jelentkezés megerősítése  EPSO-fiók figyelemmel kísérése 3. számítógépes előválogató szakasz (tagállamokban) 4. teljes pályázati anyag (dokumentumok) beküldése 5. értékelési szakasz (Brüsszel) 6. sikeres pályázó: adatbázis, „tartaléklista” 7. intézmények kiválaszthatják, kit vesznek fel az általuk meghirdetett állásra

22 Előválogató szakasz  nem vizsgálják a jelölt uniós ismereteit  kognitív képességeket, készségeket vizsgáló számítógépes tesztek  szövegértés  matematikai-logikai készség  absztrakciós készség  munkaattitűd-teszt  előválogató tesztek nyelve: (angol, francia vagy német)

23 Szövegértés

24 Matematika

25 Logika

26 Munkaattitűd

27 Értékelési szakasz  kulcsfontosságú kompetenciák alapos és megbízható vizsgálata  munkakörhöz szükséges kompetenciák, tényszerű tudás alkalmazási képessége  a tesztek egy napot vesznek igénybe

28 Az értékelési szakasz tesztjei  Gyakorlati nyelvi tesztek  fordítás a 2 forrásnyelvről: 45 sor  saját szótár használható  két egymástól független értékelés  Csoportgyakorlat  esettanulmány: helyzetgyakorlat – döntéshozatal, érvelés, megoldásjavaslat  Szóbeli prezentáció  az esettanulmány szóbeli bemutatása  Strukturált interjú  EN/FR/DE és anyanyelv  uniós ismeretek felmérése (munkakörrel kapcsolatos feladatokkal szoros összefüggésben)

29 Köszönöm a figyelmet! Szekeres Ildikó irodavezető SZTE ÁJTK Európa-tanulmányok Központ Europe Direct Szeged Tel/fax: 62/544-135 iszekeres@eutk.u-szeged.hu


Letölteni ppt "Szabad mozgás az Európai Unióban. Az uniós polgárság Maastrichti Szerződés (1992/93) „Létrejön az uniós polgárság. Uniós polgár mindenki, aki valamely."

Hasonló előadás


Google Hirdetések