Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaügyi Tanácsok Országos konferenciája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaügyi Tanácsok Országos konferenciája"— Előadás másolata:

1 Munkaügyi Tanácsok Országos konferenciája
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat évi tevékenységeinek főbb irányai Pirisi Károly főigazgató Budapest, november 11.

2 Tartalom Munkaerő-piaci helyzetkép Nemzetközi kitekintés
Foglalkoztatási feladatok Szociális és rehabilitációs feladatok Az informatikai rendszerek továbbfejlesztése

3 Munkaerő-piaci helyzetkép

4 Munkaerő-piaci helyzetkép

5 Munkaerő-piaci helyzetkép

6 Munkaerő-piaci helyzetkép
A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérésben résztvevő munkaadók egy éves távlatra szóló várakozásai

7 Munkaerő-piaci helyzetkép

8 A 2010. évi főbb várható makrogazdasági mutatók
Munkaerő-piaci helyzetkép A évi főbb várható makrogazdasági mutatók GDP-változás: -0,9% Infláció: % Folyó fiz.mérleg hiánya/GDP: 4% Államháztartás hiánya/GDP: 3.8% Munkanélküliségi ráta: 11% Reálkeresetek: 3%

9 Nemzetközi kitekintés
Válságkezelő akciók az EU-ban Munkahelyek megőrzése Vállalkozásbarát és munkahely-teremtést támogató környezet kialakítása Nemzeti foglalkoztatási szolgálatok hatékonyságának növelése A szakmunkásképzés minőségének javítása A foglalkoztatáshoz való nagyobb arányú hozzáférés biztosítása Szakképzés felgyorsítása Munkaerő-mobilitás javítása Szakképzési szükségletek előrejelzése Munkanélküli fiatalok vállalkozóvá vallásának támogatása Jó gyakorlatok átadása

10 Nemzetközi kitekintés
Az ÁFSZ-ek (EU 27) intézkedései a válság kezelésére A szervezet létszámának növelése (pl. Szlovákia) Az aktív munkaerő-piaci eszközökre fordított kiadások növelése (pl. Ausztria) Pálya- és munka-tanácsadási tevékenység erősítése Szakmai és területi mobilitás elősegítése Az ún. felxicurity modell alkalmazása, ahol a munkaerőpiac rugalmasabb működése érdekében nem a munkahelyet, hanem az egyént védjük, az egyén megélhetését biztosítjuk

11 Nemzetközi kitekintés
Az ÁFSZ-ek (EU 27) 2010 évi főbb feladatai Hatékony beavatkozás az állások csökkenése, munkanélküli ellátások növekedése és a strukturális munkanélküliség megelőzése érdekében. Beavatkozás két fő tevékenysége Új munkahelyekhez új tudás biztosítása Szakmai és területi mobilitás erősítése

12 Foglalkoztatási feladatok
„Út a munkához” program évi folytatása Közfoglalkoztatási terv készítésével kapcsolatos feladatok A kirendeltségek adatot szolgáltatnak a közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez véleményezik a közfoglalkoztatási tervet (a Szociális Kerekasztallal, és a kisebbségi önkormányzattal együttműködve). A módosított Szociális törvény szerint a közfoglalkoztatási tervet, ha a közfeladatokban bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges létszámot módosítani kell. 2000 fő feletti lakosságszámú településeknél 10%-át, 2000 fő, vagy az alatti lakosságszámú településeknél 20%-át elérő mértékű bővítését, illetve csökkentését eredményezi. A módosított közfoglalkoztatási tervet a kirendeltségeknek újra véleményezni kell.

13 Foglalkoztatási feladatok
Közmunkaprogramok – I. Közmunkák 2009-ben: 2009-ben több mint ember kap közmunkát december 31-ig. A kórházi program II. fordulója előkészítés alatt áll, járó beteg ellátásra is kiterjesztve. Várhatóan novemberben megjelenik a felhívás. Közmunkaprogramok 2010-ben Téli tavaszi önkormányzati közmunkaprogram hátrányos helyzetű településeknél (6 milliárd Ft ) Erdőművelő program: 3500 – 3800 fő (2 milliárd Ft) Vasúti + idegenforgalmi közmunkaprogram 1400 fő (750 millió Ft) Ár- és belvíz megelőző program 1300 fő (1 milliárd Ft) Természetvédelmi program 300–400 fő (250 millió Ft) + 2 milliárd Ft értékű kooperációs forrás a szakmai programoknál

14 Közmunkaprogramok – II.
Foglalkoztatási feladatok Közmunkaprogramok – II. A romaprogram Értéke 3 milliárd forint Kizárólag roma munkanélküliek dolgozhatnak a programban Romák által Foglalkoztatási feladatok sűrűn lakott területekről lehet pályázni Konzorciumi pályázat lehetősége A konzorcium egyik tagja kötelezően: kisebbségi önkormányzat, roma érdekszervezet A támogathatóság feltétele: Kiválasztási, foglalkoztatási és feladatokra bontott munkaterv kötelező és választható elemekkel

15 Foglalkoztatási feladatok
Szolgáltatásfejlesztés a TÁMOP kiemelt projekt keretében ÁFSZ állásügynökök – pilot Új szolgáltatás csomag a mikro-kkv részére Az országos hatáskörű munkaadókkal kapcsolatot tartó team működtetése Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-piaci közvetítő tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek hatékony feltárása révén Nemzeti virtuális munkaerő-piac kialakítása

16 Szociális szolgáltatások szervezése
Szociális feladatok Szociális szolgáltatások szervezése A szociális törvény értelmében 2009-ben több alapszolgáltatás kikerül a kötelező önkormányzati feladatellátásból, és állami szervezésbe került 2009. január 1-től az FSZH működteti a támogató szolgálatok és közösségi ellátások pályáztatását, finanszírozási rendszerét, szakmai támogatását (544 szolgáltató – 6,3 Mrd Ft) 2010. januártól ezen túl a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2801 szolgáltató 40 E jelzőkészülék) és a szociális intézményen belüli foglalkoztatás (420 foglalkoztató 14 E foglalkoztatott) kerül át állami finanszírozásba, 6 Mrd Ft támogatással.

17 Szociális intézményi ellenőrzés
Szociális feladatok Szociális intézményi ellenőrzés 2008. januártól az FSZH szociális hatóság és így a szociális szolgáltatások teljes körének ellenőrzésére jogosult (2800 fenntartó szolgáltatás) Központilag szervezett ellenőrzéseket végez és a tapasztalatokat visszacsatolja az ágazati irányítás számára 2008. évben kiemelt ellenőrzési program volt a támogató szolgálatok és közösségi ellátások, az ellátottak jogainak ellenőrzése 1100 helyszínen 2009. évben a falu és tanyagondnoki szolgáltatást, a szociális foglalkoztatást és a jelzőrendszeres házi gondozást, komplex szolgáltatásokat ellenőrzünk 1000 helyszínen

18 A szociális ágazat informatikai fejlesztése
Szociális feladatok A szociális ágazat informatikai fejlesztése 2007. áprilistól a szociális, gyermekvédelmi ellátások elektronikus nyilvántartásának (ágazati regiszter) kiépítése és működtetése (300 szociális hatóság, 4200 fenntartó szolgáltatás adatai), publikus felülete: https://szocialisregiszter.afsz.hu Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis kialakítása és működtetése: a munkaügyi kirendeltségek és önkormányzatok elektronikus adatcseréjének folyamatos biztosítása az aktív korúak ellátásában részesülők körében TÁMOP „Központi szociális információs fejlesztések” – a szociális szakterület modernizációja program működtetése novembertől- 1,2 Mrd Ft támogatással

19 Az informatikai rendszerek továbbfejlesztése
Informatikai fejlesztés a TÁMOP kiemelt projekt keretében – I. IR továbbfejlesztése: a bővülő ügyfélkör (rehab, szociális) kezelése, az elektronikus ügyintézésre (internetes adatbevitel) felkészülés, FPIR kapcsolat ÁFSZ internet portál fejlesztése: A meglévő portál alkalmazások továbbfejlesztése (önéletrajz, állás- és képzéskeresés) új webes alkalmazásfejlesztések (egyén, foglalkoztató adatfelvétel, munkaerő-igény bejelentés, képzők és képzések adatai, stb.) Tematikus portálok kialakítása: virtuális álláspiac, kkv- portál, rehabilitációs portál Statisztikák, lekérdezések fejlesztése (Aktív korúak ellátásában részesülők (rszs, rát), Aktív eszközök Felnőttképzés, Aktív eszköz monitoring, Rehab terület, Bértarifa)

20 Az informatikai rendszerek továbbfejlesztése
Informatikai fejlesztés a TÁMOP kiemelt projekt keretében – II. Foglalkoztatási Pénzügyi Információs Rendszer (FPIR) fejlesztése Belső kommunikáció és csoportmunka támogatása: Intranet portál fejlesztése – Strukturált, kereshető információ tárolás, Start lap funkció az ügyintézők támogatására (alkalmazások és dokumentumai, fontos üzenetek, IT rendszerek állapot jelzése, stb. egy oldalon) Hatékony és költségtakarékos belső kommunikáció (Ellenőrzött chat funkciók, Netmeeting és video konferencia támogatása Új központi számítógépterem kialakítása, infrastruktúra bővítés az új funkciókhoz

21 Az informatikai rendszerek továbbfejlesztése
TAMOP kiemelt projekt Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP) Pályaorientációs portál kialakítása, tanácsadók képzését nyilvántartó informatikai rendszer fejlesztése A Nemzeti Pályaorientációs Portál felépítése (Tanulás világa, Munka világa, Tanácsadók virtuális közössége. Kérdőívek fejlesztése) Tanácsadók (2000 fő) képzését támogató informatikai program fejlesztése (nyilvántartás, elszámolás)

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkaügyi Tanácsok Országos konferenciája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések