Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Munkaügyi Tanácsok Országos konferenciája Új feladatok az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezeteinél Pirisi Károly főigazgató Budapest, 2009. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Munkaügyi Tanácsok Országos konferenciája Új feladatok az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezeteinél Pirisi Károly főigazgató Budapest, 2009. november."— Előadás másolata:

1 1 Munkaügyi Tanácsok Országos konferenciája Új feladatok az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezeteinél Pirisi Károly főigazgató Budapest, 2009. november 11.

2 2 Tartalom 1.Munkaerő-piaci helyzetkép 2.Nemzetközi kitekintés 3.Foglalkoztatási feladatok 4.Szociális és rehabilitációs feladatok 5.Az informatikai rendszerek továbbfejlesztése

3 3 Munkaerő-piaci helyzetkép

4 4

5 5

6 6 A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérésben résztvevő munkaadók egy éves távlatra szóló várakozásai Munkaerő-piaci helyzetkép

7 7

8 8 A 2010. évi főbb várható makrogazdasági mutatók • GDP-változás:-0,9% • Infláció:3.8% • Folyó fiz.mérleg hiánya/GDP: 4% • Államháztartás hiánya/GDP:3.8% • Munkanélküliségi ráta: 11% • Reálkeresetek: 3% Munkaerő-piaci helyzetkép

9 9 Nemzetközi kitekintés Válságkezelő akciók az EU-ban • Munkahelyek megőrzése • Vállalkozásbarát és munkahely-teremtést támogató környezet kialakítása • Nemzeti foglalkoztatási szolgálatok hatékonyságának növelése • A szakmunkásképzés minőségének javítása • A foglalkoztatáshoz való nagyobb arányú hozzáférés biztosítása • Szakképzés felgyorsítása • Munkaerő-mobilitás javítása • Szakképzési szükségletek előrejelzése • Munkanélküli fiatalok vállalkozóvá vallásának támogatása • Jó gyakorlatok átadása

10 10 Az ÁFSZ-ek (EU 27) intézkedései a válság kezelésére • A szervezet létszámának növelése (pl. Szlovákia) • Az aktív munkaerő-piaci eszközökre fordított kiadások növelése (pl. Ausztria) • Pálya- és munka-tanácsadási tevékenység erősítése • Szakmai és területi mobilitás elősegítése • Az ún. felxicurity modell alkalmazása, ahol a munkaerőpiac rugalmasabb működése érdekében nem a munkahelyet, hanem az egyént védjük, az egyén megélhetését biztosítjuk Nemzetközi kitekintés

11 11 Az ÁFSZ-ek (EU 27) 2010 évi főbb feladatai • Hatékony beavatkozás az állások csökkenése, munkanélküli ellátások növekedése és a strukturális munkanélküliség megelőzése érdekében. • Beavatkozás két fő tevékenysége Új munkahelyekhez új tudás biztosítása Szakmai és területi mobilitás erősítése Nemzetközi kitekintés

12 12 Foglalkoztatási feladatok „Út a munkához” program 2010. évi folytatása Közfoglalkoztatási terv készítésével kapcsolatos feladatok A kirendeltségek • adatot szolgáltatnak a közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez • véleményezik a közfoglalkoztatási tervet (a Szociális Kerekasztallal, és a kisebbségi önkormányzattal együttműködve). A módosított Szociális törvény szerint a közfoglalkoztatási tervet, ha a közfeladatokban bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges létszámot módosítani kell. • 2000 fő feletti lakosságszámú településeknél 10%-át, • 2000 fő, vagy az alatti lakosságszámú településeknél 20%-át elérő mértékű bővítését, illetve csökkentését eredményezi. A módosított közfoglalkoztatási tervet a kirendeltségeknek újra véleményezni kell.

13 13 Közmunkaprogramok – I. Közmunkák 2009-ben: • 2009-ben több mint 16 000 ember kap közmunkát december 31-ig. • A kórházi program II. fordulója előkészítés alatt áll, járó beteg ellátásra is kiterjesztve. Várhatóan novemberben megjelenik a felhívás. Közmunkaprogramok 2010-ben • Téli tavaszi önkormányzati közmunkaprogram hátrányos helyzetű településeknél (6 milliárd Ft ) • Erdőművelő program: 3500 – 3800 fő (2 milliárd Ft) • Vasúti + idegenforgalmi közmunkaprogram 1400 fő (750 millió Ft) • Ár- és belvíz megelőző program 1300 fő (1 milliárd Ft) • Természetvédelmi program 300–400 fő (250 millió Ft) • + 2 milliárd Ft értékű kooperációs forrás a szakmai programoknál Foglalkoztatási feladatok

14 14 Közmunkaprogramok – II. A romaprogram • Értéke 3 milliárd forint • Kizárólag roma munkanélküliek dolgozhatnak a programban • Romák által Foglalkoztatási feladatok sűrűn lakott területekről lehet pályázni • Konzorciumi pályázat lehetősége A konzorcium egyik tagja kötelezően: kisebbségi önkormányzat, roma érdekszervezet A támogathatóság feltétele: • Kiválasztási, foglalkoztatási és feladatokra bontott munkaterv kötelező és választható elemekkel Foglalkoztatási feladatok

15 15 Szolgáltatásfejlesztés a TÁMOP 1.3.1. kiemelt projekt keretében • ÁFSZ állásügynökök – pilot • Új szolgáltatás csomag a mikro-kkv részére • Az országos hatáskörű munkaadókkal kapcsolatot tartó team működtetése • Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-piaci közvetítő tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek hatékony feltárása révén • Nemzeti virtuális munkaerő-piac kialakítása Foglalkoztatási feladatok

16 16 Szociális feladatok • A szociális törvény értelmében 2009-ben több alapszolgáltatás kikerül a kötelező önkormányzati feladatellátásból, és állami szervezésbe került • 2009. január 1-től az FSZH működteti a támogató szolgálatok és közösségi ellátások pályáztatását, finanszírozási rendszerét, szakmai támogatását (544 szolgáltató – 6,3 Mrd Ft) • 2010. januártól ezen túl a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2801 szolgáltató 40 E jelzőkészülék) és a szociális intézményen belüli foglalkoztatás (420 foglalkoztató 14 E foglalkoztatott) kerül át állami finanszírozásba, 6 Mrd Ft támogatással. Szociális szolgáltatások szervezése

17 17 • 2008. januártól az FSZH szociális hatóság és így a szociális szolgáltatások teljes körének ellenőrzésére jogosult (2800 fenntartó 12 000 szolgáltatás) • Központilag szervezett ellenőrzéseket végez és a tapasztalatokat visszacsatolja az ágazati irányítás számára • 2008. évben kiemelt ellenőrzési program volt a támogató szolgálatok és közösségi ellátások, az ellátottak jogainak ellenőrzése 1100 helyszínen • 2009. évben a falu és tanyagondnoki szolgáltatást, a szociális foglalkoztatást és a jelzőrendszeres házi gondozást, komplex szolgáltatásokat ellenőrzünk 1000 helyszínen Szociális intézményi ellenőrzés Szociális feladatok

18 18 • 2007. áprilistól a szociális, gyermekvédelmi ellátások elektronikus nyilvántartásának (ágazati regiszter) kiépítése és működtetése (300 szociális hatóság, 4200 fenntartó 18 000 szolgáltatás adatai), publikus felülete: https://szocialisregiszter.afsz.hu https://szocialisregiszter.afsz.hu • Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis kialakítása és működtetése: a munkaügyi kirendeltségek és önkormányzatok elektronikus adatcseréjének folyamatos biztosítása az aktív korúak ellátásában részesülők körében • TÁMOP 5.4.2. „Központi szociális információs fejlesztések” – a szociális szakterület modernizációja program működtetése 2009. novembertől- 1,2 Mrd Ft támogatással A szociális ágazat informatikai fejlesztése Szociális feladatok

19 19 Az informatikai rendszerek továbbfejlesztése • IR továbbfejlesztése: a bővülő ügyfélkör (rehab, szociális) kezelése, az elektronikus ügyintézésre (internetes adatbevitel) felkészülés, FPIR kapcsolat • ÁFSZ internet portál fejlesztése: A meglévő portál alkalmazások továbbfejlesztése (önéletrajz, állás- és képzéskeresés) új webes alkalmazásfejlesztések (egyén, foglalkoztató adatfelvétel, munkaerő-igény bejelentés, képzők és képzések adatai, stb.) Tematikus portálok kialakítása: virtuális álláspiac, kkv- portál, rehabilitációs portál • Statisztikák, lekérdezések fejlesztése (Aktív korúak ellátásában részesülők (rszs, rát), Aktív eszközök Felnőttképzés, Aktív eszköz monitoring, Rehab terület, Bértarifa) Informatikai fejlesztés a TÁMOP 1.3.1. kiemelt projekt keretében – I.

20 20 • Foglalkoztatási Pénzügyi Információs Rendszer (FPIR) fejlesztése • Belső kommunikáció és csoportmunka támogatása: Intranet portál fejlesztése – Strukturált, kereshető információ tárolás, Start lap funkció az ügyintézők támogatására (alkalmazások és dokumentumai, fontos üzenetek, IT rendszerek állapot jelzése, stb. egy oldalon) Hatékony és költségtakarékos belső kommunikáció (Ellenőrzött chat funkciók, Netmeeting és video konferencia támogatása • Új központi számítógépterem kialakítása, infrastruktúra bővítés az új funkciókhoz Informatikai fejlesztés a TÁMOP 1.3.1. kiemelt projekt keretében – II. Az informatikai rendszerek továbbfejlesztése

21 21 Pályaorientációs portál kialakítása, tanácsadók képzését nyilvántartó informatikai rendszer fejlesztése • A Nemzeti Pályaorientációs Portál felépítése (Tanulás világa, Munka világa, Tanácsadók virtuális közössége. Kérdőívek fejlesztése) • Tanácsadók (2000 fő) képzését támogató informatikai program fejlesztése (nyilvántartás, elszámolás) TAMOP 2.2.2. kiemelt projekt Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP ) Az informatikai rendszerek továbbfejlesztése

22 22 Javaslat Konzultációs Fórum létrehozására - I • A fórum célja: Kötetlen beszélgetést folytatni aktuális munkaügyi kérdésekről és a foglalkoztatás helyzetéről. • A fórum nevére több javaslat hangzott el. A végső döntést a névről az első ülésén hozzák meg a résztvevők. • Az FSZH Társadalmi Párbeszéd Központja (TPK) biztosítja az adminisztrációs és technikai hátteret a fórum működéséhez. A TPK gondoskodik a meghívók kiküldéséről, ellátja az ülések összehívásával és lebonyolításával járó teendőket.

23 23 Javaslat Konzultációs Fórum létrehozására - II • A fórum résztvevői köre a Regionális Munkaügyi Tanácsok esetében a 7 régió 3-3 delegáltjaiból, valamint a MAT munkaadói és munkavállalói oldalainak 3-3 delegáltjából kerül ki. A Kormányzati oldalt az SZMM és az FSZH állandó, valamint az adott témában jártas szakértői képviselik. • A fórum féléves rendszerességgel, március és október utolsó keddi napján ülésezik. • Az RMT-k és a MAT oldalak a soron következő ülésre vonatkozó témajavaslataikat január illetve július végig megküldik a TPK számára, ezekből a beérkezett javaslatokból alakul ki a Fórum napirendje. A Kormány oldal (törvényjavaslatot kivéve) soha nem előterjesztő. • Rendkívüli ülés 4 régió vagy a MAT két oldalának kezdeményezésére hívható össze.

24 24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Munkaügyi Tanácsok Országos konferenciája Új feladatok az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezeteinél Pirisi Károly főigazgató Budapest, 2009. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések