Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A VÁLLALKOZÓI „ KÖRNYEZET ” FEJLŐDÉSE A KÖZÉP - ÉS KELET - EURÓPAI ORSZÁGOKBAN MRTT 11. vándorgyűlés Kaposvár, 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A VÁLLALKOZÓI „ KÖRNYEZET ” FEJLŐDÉSE A KÖZÉP - ÉS KELET - EURÓPAI ORSZÁGOKBAN MRTT 11. vándorgyűlés Kaposvár, 2013."— Előadás másolata:

1 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A VÁLLALKOZÓI „ KÖRNYEZET ” FEJLŐDÉSE A KÖZÉP - ÉS KELET - EURÓPAI ORSZÁGOKBAN MRTT 11. vándorgyűlés Kaposvár, 2013. november 21-22.

2 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Az előadás tartalma  A (kis)vállalkozások, mint gazdasági tényező növekvő jelentősége – Gazdaságelméleti háttér – A vállalkozásokkal kapcsolatos koncepciók és definíciók  A vállalkozási tevékenység mérése – a GEDI index  Az egyéni és intézményi változók szerepe  A vállalkozói „környezet” jellemzői a közép- és kelet-európai országokban  Következtetések – egy regionális szintű vizsgálat előkészítése 2013.11.22.2XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

3 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A (kis)vállalkozások szerepének növekedése 2013.11.22. Dimenziók„Irányított” gazdaság (managed economy) „Vállalkozói” gazdaság (entrepreneurial economy) A földrajzi tér értelmezéseGlobalizációLokalizáció A gazdaság vezérelveFolytonosságVáltozás Fő politikai kérdésMunkahelyek vagy magas bérekMunkahelyek és magas bérek A vállalatok mozgatórugójaStabilitásTurbulencia A vállalatok stratégiájaSpecializációVáltozatosság A termékekre vonatkozó döntésekHomogenitásHeterogenitás Vállalatvezetési technikákEllenőrzésMotiváció Tranzakciók(Belső)vállalati-tranzakciókPiaci csere A verseny és az együttműködés viszonya A verseny és az együttműködés egymás kiegészítői A verseny és az együttműködés egymás helyettesítői A termelés szervezéseMérethatékonyságRugalmasság A közpolitika jellegeSzabályozóStimuláló A kormányzati programok céljaA vállalati output-okA vállalati input-ok A politika fő szintjeNemzetiHelyi Pénzügyi háttérAlacsony-kockázatú tőkeKockázati tőke Forrás: Audretsch–Thurik 2001, Audretsch 2009 3XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

4 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A (kis)vállalkozások szerepének növekedése  Az előző táblázat alapján a „vállalkozói” gazdasági keretein belül: – A hagyományos termelési tényezők kevésbé fontossá válnak (Falck–Heblich 2008) – A kutatás-fejlesztés és tudás megjelenik és egyre nagyobb jelentőségre tesz szert (Audretsch–Feldman 1996) – A különböző externáliák és a közelség szerepe növekedett (Boschma–Frenken 2005)  Mely tényezők kapnak egyre nagyobb szerepet (például)? – Kreativitás és kreatív környezet (Glaeser et al 2001, Florida 2002) – Társadalmi hálózatak és társadalmi tőke (McCann-Sheppard 2003, Putnam 1993, Audretsch 2009)  Komplex, rendszereken alapú tényezők 2013.11.22.4XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

5 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A (kis)vállalkozások (koncepciók és definíciók)  A kisvállalatok az innovatív tevékenység motorjai (Acs–Audretsch 1988)  Mit takar a vállalkozás fogalma? – Hiányzik a konszenzus egy pontos definícióról vagy a vállalkozások kapcsolatos koncepciókról (Szerb et al. 2013) – A szakirodalomban a „vállalkozó” szónak (legalább) 13 különböző jelentése van – Ez azt jelenti, hogy az egyes „vállalkozóhoz” különböző célok tartoznak, így nem könnyű egy egységes háttérkoncepciót adni neki  A vállalkozás egy többdimenziós fogalom, különböző vállalkozó típusokkal és célokkal (Wennekers–Thurik 1999) 2013.11.22.5XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

6 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A vállalkozói tevékenység mérése  A hiányzó illetve nem egységes definíciók és koncepciók a vállalkozói tevékenység mérését is megnehezítik  GEM – Global Entrepreneurship Monitor (Van Stel et al. 2005, Reynolds et al. 2005) – Elsősorban az új vállalkozásokkal tevékenységet méri – Meghatározza azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a vállalkozások létrehozását – Legfőbb indikátor: Teljes korai-fázisú vállalkozói aktivitás (TEA)  GEDI – Global Enterpreneurship Development Index (Szerb et al. 2013) – A vállalkozásokat rendszerszemléletű megközelítésből tekinti – A vállalkozás fogalmának komplex felfogását reprezentálja – A kapcsolódó egyéni és intézményi szempontokat is figyelembe veszi 2013.11.22.6XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

7 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A GEDI index  GEDI az országok szintjén méri a vállalkozói tevékenységet és összekapcsolja a vállalkozásokkal kapcsolatos egyéni és intézményi tényezőket  Három alindexből áll össze: – Vállalkozói attitűdök, vállalkozói aktivitás and vállalkozói aspirációk  Az eredeti index 14 pillérből állt össze, minden egyes pillér egy intézményi és egyéni változóból épült fel: (1) Egyéni változók – az egyéni adatok a felnőtt lakosságot célzó megkérdezések eredményeként alakulnak ki (a GEM kutatásokhoz is ezeket használják) (2) Intézményi változók – különböző nemzeti és nemzetközi statisztikai adatbázisokból származó adatok 2013.11.22.7XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

8 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A GEDI index felépítése 2013.11.22. Globális Vállalkozói és Fejlettségi Index Vállalkozói attitűdök alindex Vállalkozói aktivitás alindex Vállalkozói aspiráció alindex Pillérek Lehetőség felismerés Startup képesség Kockázatvállalás Hálózatosodás Kulturális támogatás Lehetőség kezdés Gender egyenlőség Technológiai szektor Humán minőség Versenyelőny Termékinnováció Technológiai innováció Magas növekedés Nemzetköziesedés Finanszírozás Változók Piac mérete Lehetőség Felsőfokúak aránya Képesség Kockázati ráta Kockázat Internet használat Kapcsolat Korrupció Karrier státusz Gazdaság szabadsága Motiváció Azonos lehetőségek Női vállalkozó Technológiai Abszorpció Szektor Alkalmazott Tréning Végzettség Piaci dominancia Verseny Technológia Transzfer Új termék GERD Új technológia Stratégia Gazella Globalizáció Export Tőkepiac Informális befektetés Forrás: Ács et al. (2013) 8XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

9 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Egyéni és intézményi változók  Az adatok 2006 és 2012 közötti időszakról származnak az országok többsége esetében folyamatosan  Intézményi aspektusok – Többek között a szabályok, normák, kulturális háttér és támogatás hatásait mutatják – Külső (ún. „környezeti”) tényezők és nehezen befolyásolható a vállalkozó, mint egyén által  Egyéni aspektusok – A vállalkozásokkal kapcsolatos egyéni, személyes attitűdöket, elvárásokat és aspirációkat reprezentálják – Egyfajta belső relációkat és lehetőségeket jelenítenek meg egy adott ország gazdasági környezetén belül 2013.11.22.9XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

10 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Az intézményi és egyéni változók közötti összefüggés 2013.11.22. Vállalkozói attitűdök Vállalkozói aktivitás Vállalkozói aspirációk Többek között a kultúrák, normák, szabályok és törvények, amelyek egy ország gazdasági környezetét is reprezentálhatják. Intézményi keret Ezek a tényezők befolyásolják többek között az egyéni lehetőségeket és elvárásokat. 10XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

11 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2013.11.22.11XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

12 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A változók leíró statisztikai jellemzői 2013.11.22. Intézményi (AVER)Egyéni (AVER) Átlagos érték0,680,62 Medián0,650,63 Minimum érték0,340,37 Maximum érték0,950,80 Terjedelem0,610,42 Alsó kvartilis0,57 Felső kvartilis0,840,68 Interkvartilis terjedelem0,270,11 KapcsolatIntézményi értékek és GDP Egyéni értékek és GDP GEDI értékek és GDP R 2 értéke0,8280,1420,754 12XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

13 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Az intézményi és egyéni változók viszonya  Az intézményi változók és a GEDI értékek között erős korrelációt tapasztalhatunk  Az egyéni változók és a GEDI értékek, valamint GEDI rangsor között jóval gyengébb a kapcsolat erőssége  Az egyéni pontok esetében szűkebb a terjedelem, azaz kisebbek az alacsony és a magas értékek közötti különbségek a fejlett és a kevésbé fejlett országok esetében  Ezekből a tapasztalatokból arra lehet következtetni, hogy az intézményi változóknak nagyobb befolyása van a végső GEDI index érték kialakulására 2013.11.22.13XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

14 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Vállalkozói „környezet” a közép- és kelet-európai országokban 2013.11.22. Intézményi változók: Magyarország és Szlovénia az élen; Alapvetően nincsenek nagy különbségek az országok között. A „tőkepiac” változó, amely a látható különbségeket okozhatja. Egyéni változók: Magyarország – gyenge teljesítmény a lehetőségek felismerése, az új termékek és az új technológiák terén; erősségek: a felsőfokú képzettség terén Az egyéni változók változásai befolyásolják a GEDI index alakulását is. 14XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

15 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Konklúziók  A vállalkozói tevékenység komplex mérésén keresztül ismerhetjük meg ennek a tulajdonságait  Az intézményi és egyéni változók hatása – Az intézményi változók határozzák meg magát a vállalkozói tevékenységet – Az egyéni változók kevésbé függenek az országok gazdasági fejlettségének szintjétől  A közép- és kelet-európai országokban a vállalkozói tevékenység tényezői nagyjából megegyező szinten vannak – Az intézményi faktorok nem igazán térnek el egymástól – Hol lehetnek a különbségek? – egyéni tényezők – A kutatás folytatása, hogy az egyéni és intézményi tényezők közötti összefüggéseket és így a vállalkozói tevékenység regionális jellemzőit meghatározzuk 2013.11.22.15XI. MRTT vándorgyűlés – Kaposvár

16 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Páger Balázs pagerb@rkk.hu


Letölteni ppt "MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete A VÁLLALKOZÓI „ KÖRNYEZET ” FEJLŐDÉSE A KÖZÉP - ÉS KELET - EURÓPAI ORSZÁGOKBAN MRTT 11. vándorgyűlés Kaposvár, 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések