Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségtechnikák II. MIN2A8TBL 3. Konzultáció. (c) JZsCs 2008 2 Lépegetések elvén alapuló módszerek klasszikus módszer (Gauss-Seidel) gradiens módszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségtechnikák II. MIN2A8TBL 3. Konzultáció. (c) JZsCs 2008 2 Lépegetések elvén alapuló módszerek klasszikus módszer (Gauss-Seidel) gradiens módszer."— Előadás másolata:

1 Minőségtechnikák II. MIN2A8TBL 3. Konzultáció

2 (c) JZsCs 2008 2 Lépegetések elvén alapuló módszerek klasszikus módszer (Gauss-Seidel) gradiens módszer szimplex módszer (Spendley, Next, Himsworth)

3 (c) JZsCs 2008 3 Gauss-Seidel módszer A1A1 B1B1 B3B3 B2B2 A2A2 B A Gradiens módszer B A

4 (c) JZsCs 2008 4 Szimplex módszer Spendley, Next és Himsworth dolgozta ki 1962-ben szimplex: egy poliéder, ami egy n dimenziós térben n+1 csúccsal rendelkezik szabályos szimplex: mindegyik éle azonos hosszúságú minden csúcsa egy kísérleti beállításnak felel meg

5 (c) JZsCs 2008 5 Szimplex módszer 10 B A 12 34 5 6 7 8 9 1112 13 14

6 (c) JZsCs 2008 6 Szimplex módszer az első szimplex helyzete: előzetes információk vagy becslés alapján optimum pont közelében a a szimplex forogni kezd a optimum ponthoz legközelebb levő csúcsa körül

7 (c) JZsCs 2008 7 Kezdő szimplex transzformált koordinátarendszer a könnyű számíthatóság érdekében a transzformált szimplexek minden éle egységnyi hosszúságú lesz --> lépték csúcsok koordinátái –A 2T -A 1T =pA T tengelyen –B 2T -B 1T =qB T tengelyen –X 2T -x 1T =x T tengelyen (ahol  értéke p vagy q )

8 (c) JZsCs 2008 8 Kezdő szimplex a transzformált koordinátarendszerben BTBT ATAT 2 1 p 3 q 1 15  q p

9 (c) JZsCs 2008 9 Transzformált koordináták Pontok\Koordináták 1 2 3 4. n+1 0000…0pqqq…qqpqq…qqqpq…q qqqq…p0000…0pqqq…qqpqq…qqqpq…q qqqq…p A T B T C T D T … X nT

10 (c) JZsCs 2008 10 Síkbeli eset Két faktor: A 1T =0A 2T =pA 3T =q B 1T =0B 2T =qB 3T =p

11 (c) JZsCs 2008 11 Transzformált koordináta értékek

12 (c) JZsCs 2008 12 A transzformáció mértéke tudva: – A=A 2 -A 1 – B=B 2 -B 1 a kezdő szimplex csúcsaihoz (kísérleteihez) tartozó faktorszintek:

13 (c) JZsCs 2008 13 A harmadik csúcs A 3T =q B 3T =p

14 (c) JZsCs 2008 14 Az új szimplex egy csúcsban különbözik a legutóbbitól elhagyjuk a leggyengébb eredményt hozó csúcsot tükrözzük őt a másik két csúcs által meghatározott élre

15 (c) JZsCs 2008 15 Az új csúcs

16 (c) JZsCs 2008 16 A valós koordináták (faktorszintek)

17 (c) JZsCs 2008 17 A szimplex módszer előnyös tulajdonságai a szimplex torzulhat (nem kötelező a pontos beállítás) nem kell megismételni (a durva hibák hatása is elkenődik) a faktorszámmal nő a hatékonyság

18 (c) JZsCs 2008 18 Példa a szimplex módszer alkalmazására 2500 MPa keménységű anyagba 0,7 mm átmérőjű acél csigafúróval furatokat készítünk Kenő/hűtő folyadék: terpentin olaj y: a fúró élettartama (a cseréig elkészített furat mélysége [mm]) opt. param. típusa nagyobb a jobb Két faktor –Aa fúró fordulatszáma [ford/min] –Belőtolás [mm/ford]

19 (c) JZsCs 2008 19 Feltételezzük, hogy bármilyen egész számú fordulatszámot be tudunk állítani az előtolás mértékét négy tizedesnyi pontossággal tudjuk szabályozni

20 (c) JZsCs 2008 20 Kezdő faktorértékek 12 XX A200030001000 B0,00300,00450,0015

21 (c) JZsCs 2008 21 A transzformált koordinátarendszer két jellemzője A 3 =A 1 +q = 2000+0,2588 =2267,93662268 [ford/min] B 3 =B 1 +p =0,0030+ 0,9659. =0,00859830,0085 [mm/ford]

22 (c) JZsCs 2008 22 Az első három kísérlet eredményei: Y 1 =9 Y 2 =11,6 Y 3 =13,6 Y 2 =11,6 Y 3 =13,6Y 4 =13,8 …

23 (c) JZsCs 2008 23 Eredmény a 7,8,9,10 és 11-es kísérleteknél a szimplex a 6-os pont körül forog ez a pont van a legközelebb az általunk keresett optimális értékhez a fúró élettartama akkor lesz maximális, ha a fúró fordulatszáma 3536 ford/min és az alkalmazott előtolás mértéke 0,0156 mm/ford ekkor az élettartam várható értéke furatmélységben kifejezve 22 mm lesz

24 (c) JZsCs 2008 24 Minőségi változóval jellemezhető gyártási folyamatok elemzése gyártott terméket nem tudjuk valamilyen jól mérhető tulajdonságával jellemezni (pl. átmérő, hossz, tömeg…) pl. az áramköri elemeket a nyomtatott áramköri lemezekre hullámforrasztással erősítik rá a lábak forrasztásának minősége jónak és rossznak minősíthető

25 (c) JZsCs 2008 25 Módszertan az egy lemezen található hibák mennyiségének függvényében a gyártmányokat csoportokba soroljuk –hiba nélküli (jó) –néhány hiba (közepes) –sok hiba (rossz) L 8 (2 7 ) kísérletterv

26 (c) JZsCs 2008 26 7.1. táblázatVizsgált faktorok Faktor1. szint2. szint AÁramlás típusaeddig használtúj BÁramló közeg sűrűségekicsinagy CForrasztási hőmérsékletKicsinagy D Forraszhullám magassága kicsinagy EElőmelegítés beállítás36 FLevegőkés szöge 45  90  Ax B Kölcsönhatás

27 (c) JZsCs 2008 27 minden kísérlettípust 20-szor végeztek el a minőségi változóval jellemezhető folyamat a mérhető jellemzővel leírható folyamatoknál kevésbé érzékeny a faktorszintek változtatására több kísérlet szükséges a megbízható döntéshez pl. az A1 és A2 szintek összehasonlításához 160 adat

28 (c) JZsCs 2008 28 7.2. táblázatEredmények ABAx B CDEFJÓKÖZE PES ROS SZ ÖSS ZES 11111111172120 21112222612220 31221122812020 41222211311620 52121212182020 62122121415120 72211221713020 82212112210820

29 (c) JZsCs 2008 29 Választábla (Response Table) FAKTORJÓKÖZEPESROSSZÖSSZES A13437980 A23140980 B14531480 B220161480 C15029180 C215481780 D131391080 D23438880 E140251580 E22552380 F13141880 F234361080 (AxB) 1 32371180 (AxB) 2 3340780

30 (c) JZsCs 2008 30 Hatásos faktorok minden szinten történő vizsgálat főhatások vizsgálata egy-egy szinten (különbség) pl. – A1-A2 jó =  34-31  =3 – A1-A2 közepes =37-40=3 összhatás=a három főhatás összege egy faktorra

31 (c) JZsCs 2008 31 Problémaelemzési technikák Ötletgyűjtés és rendszerezés Kapcsolat diagram Fa diagram Folyamat-döntés diagram Hálóterv (Pert táblázat)

32 (c) JZsCs 2008 32 Ötletgyűjtés és rendszerezés cél: –az egyedi gondolatok összegyűjtése –egy olyan szerkezetbe rendezése, amely kimutatja a köztük fennálló kapcsolatokat

33 (c) JZsCs 2008 33 Lépések egy szakemberekből álló csapat létrehozása kérdés a táblára üres kártyák szétosztása a kérdéshez kapcsolódó ötletek: egy kártyán mindig csak egy gondolat a kártyák összegyűjtése és összekeverése a témakör szerint összetartozó kártyák csoportokba rendezése

34 (c) JZsCs 2008 34 Példa Egy tömítés gyakori meghibásodását jelentették. Ok: túl nagy porsűrűséget állapítottak meg a tömítések beszerelésénél Egy szomszédos folyamat (B) során túl sok por keletkezett Hogyan lehetne csökkenteni a porsűrűséget ezen a munkahelyen? Gondolat témacsoportok: –„Por leküzdése” (pl. elszívó berendezés), –„Por keletkezésének megakadályozása a B folyamat során” (pl. új technológia), –„A két folyamat légterének elválasztása” (pl. egy elválasztó felépítése)

35 (c) JZsCs 2008 35 Grafikusan Por leküzdése Elszívó berendezés Por keletkezésének megakadályozása Új technológia A két folyamat térbeli elválasztása Elválasztó fal

36 (c) JZsCs 2008 36 Kapcsolat diagram Cél: az egymással kapcsolatban levő struktúrák megjelenítése csoportülés keretében Központi kérdés: „Miért.....” Minden résztvevő felírja egy-egy kártyára az általa ismert vagy sejtett okokat A kártyákat összegyűjtik, majd kör alakban kitűzik a falra. Minden egyes kártyánál: ok-hatás kapcsolatban áll-e a többi kártyával? Nyíl az okot jelképező kártyától a hatást jelképező kártyáig vagy kétirányú nyíl

37 (c) JZsCs 2008 37 Grafikusan Kevés a gyakorlati éve Nincs jól ellátva mérőeszközzel Közepesen képzett szakember Az üzemvezető nem megfelelően ossza le a munkákat /gép, ember figyelembevétele A gép megmunkálási pontossága nem megfelelő Ő kapja a legpontosabb tűrésű alkatrészeket Közepesen képzett szakember Miért XY gyártja a legtöbb selejtet?

38 (c) JZsCs 2008 38 Fő ok melyik négyszögből indul ki a legtöbb nyíl? két ok egyformán fontos –az üzemvezető nem megfelelően ossza ki a munkát, –XY kapja a legpontosabb munkákat, amelyeket a szubjektív és objektív okok miatt nem tud megfelelően ellátni

39 (c) JZsCs 2008 39 Fa diagram Cél: a feladatok, célok végrehajtható tevékenységek szintjére történő lebontása Ötletroham: megoldási lépések közvetlenül megvalósítható-e a megoldás? ha nem, akkor a lebontást addig kell folytatni, míg közvetlenül végrehajtható eljárásokhoz nem érnek

40 (c) JZsCs 2008 40 Grafikusan Határidőre történő kiszállítás Mdb elkészüljön Szállítási pontosság Anyag feltétel Ember feltétel Alapanyag beszerzés Segédanyag beszerzés Műsz. improduktív előkészítés Megf. produktív szakember Időben történő beszerzés Munka ellátottság folyamatos legyen Normaidő paraméterek helyes meghatározása Szállítási vállalkozó megbízhatósága Vállalaton belüli szállítás szervezés

41 (c) JZsCs 2008 41 Folyamat-döntés diagram cél: –a problémalehetőségek felismerése még a tervezés szakaszában –a megelőző intézkedések kidolgozása –a korábbról ismert hibák újbóli előfordulásának megakadályozása

42 (c) JZsCs 2008 42Lépések munkacsoportot kialakítása cél ismertetése a lehetséges problémák felkutatása tapasztalatok és ismeretek problémák felsorolása problémák súlyozása sürgősség, előfordulás valószínűsége, kiküszöbölés nehézsége és kockázatok szerint

43 (c) JZsCs 2008 43 Lépések milyen gyakran fordult elő az adott hiba? mekkora összeget tettek ki a hozzá kapcsolódó termékfelelősségi költségek? a szükséges megelőző intézkedések kidolgozása fontossági sorrend szerint haladva

44 (c) JZsCs 2008 44 Hálóterv Cél: –programtervezés –„kritikus út” megtalálása

45 (c) JZsCs 2008 45Lépések a projektet egymás után (sorosan) és párhuzamosan végrehajtható tevékenységek sorozatára bontják a végrehajtáshoz szükséges időtartamok megadásával megvizsgálják, hogy az egyes lépések mely más lépések megtételét igénylik előfeltételként egy-egy négyzetbe írva felsorakoztatják az egyes tevékenységeket

46 (c) JZsCs 2008 46 Lépések nyilakkal jelölik a végrehajtási sorrendet a párhuzamosan végrehajtható feladatok egymás alá kerülnek több útvonal keletkezik a kezdő lépéstől a projekt megvalósításáig kritikus út

47 (c) JZsCs 2008 47 Tanfolyam szervezése A tanfolyam elindítása Felkészülés 10 nap Oktatók felkészítése 30 nap Eszközök beszerzése, beüzemelése 20 nap Jegyzetek elkészítése 30 nap A terem időbeosztásának kidolgozása 5 nap Szükséges eszközök meghatározása 2 nap Tantárgyak szétosztása az oktatók között 2 nap Jegyzetek kidolgozása 30 nap Tanterv elkészítése 15 nap Terem igénylése 1 nap Tananyag meghatározása 6 nap Szükséges szoftverek beszerzése, beüzemeltetése 15 nap

48 (c) JZsCs 2008 48 Hibafaelemzés FTA - Failure Tree Analysis Fehlerbaumanalyse Cél : egy feltételezett rendszerhibából ( fő-esemény ) kiindulva az őt előidéző alkotóelem és részrendszer meghibásodási lehetőségek felderítése és értékelése Dokumentálás : –táblázat –fastruktúra-szerű grafikus megjelenítés –megbízhatósági számítások

49 (c) JZsCs 2008 49 A gépkocsi kormányozhatatlan Nyomásvesztés Gépkocsit nem állítják le A főtároló meghibásodik A nyomásszabályzó meghibásodik A pumpa meghibásodik A jelzőlámpa meghibásodik A vezető nem veszi figyelembe a jelzőlámpát A forgalom nem teszi lehetővé a leállást A hidraulikaolaj vesztés >=1&

50 (c) JZsCs 2008 50 Eredmények a fő-eseményhez vezető összes hiba és hibakombináció, valamint ezek okainak azonosítása a különösen kritikus események és esemény-láncolatok kimutatása a megbízhatósági számértékek kiszámítása a hibafa ágain végighaladva a meghibásodási mechanizmusok tiszta és áttekinthető dokumentálása kritikus (minimális) lánc meghatározása

51 (c) JZsCs 2008 51 Az elemzés lépései Rendszerelemzés A fő-események meghatározása Az alkotóelemek meghibásodási lehetőségeinek meghatározása A hibafa elkészítése A hibafa minőségi kiértékelése A hibafa mennyiségi kiértékelése

52 (c) JZsCs 2008 52 Alkotóelem meghibásodási osztályok elsődleges hiba másodlagos hiba kezelési hiba

53 (c) JZsCs 2008 53 Elsődleges hiba egy olyan meghibásodás, mely az előírt működési körülmények között áll elő oka az alkotóelem kialakításában vagy anyagtulajdonságaiban rejlik

54 (c) JZsCs 2008 54 Másodlagos hiba nem megengedett külső behatás következtében áll elő pl. környezeti feltételek, alkalmazási körülmények, vagy más rendszerelemek hatásai

55 (c) JZsCs 2008 55 Kezelési hiba a nem megfelelő használat okozza

56 (c) JZsCs 2008 56 Jelölésmód >=1 & Magyarázat Elsődleges hiba Másodlagos hiba Kezelési hiba ÉS kapcsolat VAGY kapcsolat

57 (c) JZsCs 2008 57 Hibafa jelölés bemenetek és kapcsolódási láncolatok a kapcsolódások (kapuk) a bemenetekből egy kimenetet állítanak elő 0 - hibátlan és 1 - hibás operátor

58 (c) JZsCs 2008 58 Rendszerelemzés Cél: –modellépítés –a normálisan működő rendszer folyamatainak pontos leírása Vizsgált témakörök: –A rendszer feladata –Környezeti feltételek –Kapcsolatok és viselkedés

59 (c) JZsCs 2008 59 Feladat és környezeti feltételek A rendszer feladata: –az összes igényelt funkció felsorolása –funkciók hozzárendelése az ezeket kielégítő elemekhez Környezeti feltételek: –milyen környezeti hatások között kell működjön a rendszer? –a rendszerelemek fizikai és kémiai tulajdonságai

60 (c) JZsCs 2008 60 Kapcsolatok és viselkedés a rendszerelemek kölcsönhatása a rendszerfeladatok megvalósítása érdekében a rendszer reakciója a környezeti feltételekre a rendszer viselkedése belső hibák és az erőforrások meghibásodása esetén (pl. áramkimaradás)

61 (c) JZsCs 2008 61 Mikor elemzünk? a fő-esemény bekövetkezte előtt (megelőzés új rendszer tervezésekor ): –a fő-események a rendszer azon lehetséges állapotait jelölik, amikor az nem felel meg az elvárásoknak a fő-esemény bekövetkezte után (javítás): –a rendszer-meghibásodás a fő-esemény, helyes leírásához szükséges az ún. problémaelemzés

62 (c) JZsCs 2008 62 Az alkotóelemek meghibásodási lehetőségeinek meghatározása egyszerűsített FMEA elemzés minden alkotóelem valamennyi meghibásodási lehetősége egy építőelem különböző meghibásodásai különböző hatást gyakorolhatnak a fő- eseményre, így ezek nem összegezhetők egy kapcsolódási pont (kapu) alatt, hanem azokat a hibafa különböző helyeire kell beírni a különböző meghibásodások különböző főeseményekhez is vezethetnek

63 (c) JZsCs 2008 63 HIBALEHETŐSÉG ELEMZÉSFTAKészítette: Dátum: 97. 05. 31. Részrendszer neve: hidropneumatikus szabályozó rendszer Modell: HPSzR Azn. szám: 1531 Változat: 2 Lap: 1 Fő-eseménygépkocsi kormányozhatatlansága a HPSzR meghibásodása következtében Működési területszintszabályozás Fő feladat1. nyomás létrehozása Részfeladat1.1 hidraulikus rendszer nyomás alatt tartása ElemekElsődleg es hiba Másodlag os h. Kezelési hiba fő tárolófő tároló megh. pumpapumpa megh. nyomássza bályozó ny.szab. megh. vezeték olajveszt és csőtörés hibás beszerelés anyagfár adás kőfelcsap ódás szerelési utasítást nem tartották be

64 (c) JZsCs 2008 64 A hibafa elkészítése kiindulópont a fő-esemény leírható-e egyetlen rendszerelem meghibásodásaként a fő-esemény? –Igen: egy VAGY kapu három bemenettel (elsődleges, másodlagos és kezelési hiba) –Nem: megkeressük azon meghibásodásokat vagy meghibásodás láncolatokat, melyek egyenként vagy valamilyen összhatásra a fő- eseményt kiválthatják

65 (c) JZsCs 2008 65 Részrendszer hiba vagy bázisesemény? részrendszer meghibásodások megnevezése megjegyzés téglalapban - különálló hibafaág logikai összekapcsolás báziseseménnyel van-e dolgunk? egy alkotóelem meghibásodása okozta-e a részrendszer meghibásodását? az elsődleges hibákat nem fejtik ki tovább

66 (c) JZsCs 2008 66 Kidolgozás nincs mindig jelen mindhárom hibatípus egy hibafaág teljes kidolgozása után áttérés a következő ágra

67 (c) JZsCs 2008 67 A gépkocsi kormányozhatatlan Nyomásvesztés Gépkocsit nem állítják le A főtároló meghibásodik A nyomásszabályzó meghibásodik A pumpa meghibásodik A jelzőlámpa meghibásodik A vezető nem veszi figyelembe a jelzőlámpát A forgalom nem teszi lehetővé a leállást A hidraulikaolaj vesztés >=1&

68 (c) JZsCs 2008 68 A hibafa minőségi kiértékelése melyik a hibafa leggyengébb ága? minimális lánc megkeresése olyan hibakombináció, mely a lehető legkisebb számú meghibásodás mellett egy fő-esemény bekövetkezését okozza szükséges-e a rendszer változtatása?

69 (c) JZsCs 2008 69 A hibafa mennyiségi kiértékelése Cél: a fő-esemény bekövetkezési valószínűségének kiszámítása rendszerelemekre vonatkozó megbízhatósági mérőszámokból kiindulva –szakkönyvek táblázataiból –gyártó által megadott adatokból –laboratóriumi kísérletek alapján

70 (c) JZsCs 2008 70 Vizsgált mennyiségek F(t): rendelkezésre nem állás valószínűsége - annak a valószínűsége, hogy a vizsgált egység a t időpontig meghibásodik R(t): rendelkezésre állás valószínűsége - annak a valószínűsége, hogy a vizsgált egység túléli a t időpontot: R(t) = 1 - F(t)

71 (c) JZsCs 2008 71 Kapcsolatok KapuRendelkezésre nem állás ÉS VAGY

72 (c) JZsCs 2008 72 Értékelés a bázis eseményekből kiindulva az egyes kapukban az összegzési szabályok alkalmazása  főesemény ha a számérték eltér az előírttól, azon bázis-események kikeresése, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják a kedvezőtlen eredményekre a gyenge pontok Pareto elemzése intézkedések kidolgozása az intézkedések hatásának lemérése érdekében újra végre kell hajtani a hibafa elemzését

73 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Minőségtechnikák II. MIN2A8TBL 3. Konzultáció. (c) JZsCs 2008 2 Lépegetések elvén alapuló módszerek klasszikus módszer (Gauss-Seidel) gradiens módszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések