Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa"— Előadás másolata:

1 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
Bérces-Nagy Zsuzsanna ALUNO Oktatási Központ Kft. intézményvezetője

2 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
INTÉZMÉNYÜNKRŐL 2010-ben létre hozott felnőttképzési intézmény az MKM Consulting Zrt. 100%-os tulajdona Intézményünk székhelye Pécs, de további irodánk található Budapesten és Nyíregyházán is Oktatási központunk szakszerű és egyben újszerű képzéseket kínál a hallgatók részére Ingyenesen elérhető szolgáltatások Az Aluno oktatási Központ Kft ben alakult, az MKM Consulting Zrt. 100%-os tulajdona, Intézményünk székhelye Pécs, de további irodánk található Budapesten és Nyíregyházán is. Meghirdetett képzéseinket – a jelentkezők számának és igényeinek megfelelően - mindhárom városban indítjuk. Felnőttképzési intézményként szakszerű és egyben újszerű képzéseket kínál a hallgatók részére az OKJ-s szakképesítéstől kezdve a személyiségfejlesztésen át a különleges hobbik elsajátításáig Oktatási intézményünk több, ingyenesen elérhető szolgáltatással áll a hallgatói rendelkezésére. Igény szerint személyre szóló elhelyezkedési tanácsadást nyújtunk, segítünk a pályaorientációban, pályakorrekcióban, és felmérjük jelentkezőink tudásának aktuális szintjét.

3 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
FELNŐTTKÉPZÉS JELENTŐSÉGE legfontosabb erőforrás az emberi erőforrás versenyelőny a piacon képzett munkatársak az adott tevékenységre+ csapat munka+ közös célok jelentős eredmények (még válsághelyzetben is) ismeretek megújítása, új szakma elsajátítása Cél: az ismeretátadó képzések helyébe a gyakorlatorientált, képességfejlesztő kurzusok lebonyolítása Mai világunkban az egyik legfontosabb erőforrás az emberi erőforrás. Sok cég szinte már csak ennek az erőforrásnak a területén tud versenyelőnyhöz jutni a piacon. Hiszen az a cég ahol a munkatársak teljesen képzettek arra a tevékenységre, amit csinálnak, csapatban dolgoznak és közös célokért küzdenek több eredményt  érnek el és akár egy válságos helyzetet is átvészelnek. Az elmúlt évtizedben az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb figyelmet kapott. Ma már elfogadott nézet, hogy bizonyos időközönként meg kell újítanunk ismereteinket, esetleg teljesen új szakmát kell elsajátítanunk. Az utóbbi években a kormányzati erőfeszítések is megtörténtek a felnőttképzés átláthatóságának biztosítására. Törvények születtek, minőségbiztosítási előírások, ellenőrzési rendszer került kidolgozásara. Mindezek azonban főleg az adminisztratív szabályozást jelentik. Ami még várat magára, az a felnőttképzés módszertani megújítása! Sajnos a felnőttképzésben a módszertant sokan másodlagos területként kezelik. Pedig egyre nagyobb a megrendelők felől az igény, hogy az ismeretátadó képzések helyébe a gyakorlatorientált, képességfejlesztő kurzusok lépjenek. Mára egyre több olyan társadalmi, gazdasági jelenség ismerhető fel, amely a felnőttképzés jelentőségét egyre nagyobb súllyal helyezi a figyelem előterébe: A gazdaság átalakulása nyomán egyre feszítőbb problémát okoz a korábbi – sok tekintetben korszerűtlen – közoktatási, szakképzési rendszerben végzettek munkaerőpiaci illeszkedési zavarai. Az átalakuló és átstrukturálódó gazdaságban felgyorsult a szakmai ismeretek elavulása, s a szakmai ismeretek permanens bővítésének, ciklikus átalakításának, átstrukturálásának igénye mind a munkavállalók, mind a munkáltatók részéről. A globalizáció nyomán egyre intenzívebben jelentkeznek az idegen nyelvi kommunikációs, nemzetközi kulturális, gazdasági, üzleti, jogi stb. ismeretek elsajátításának igényei (az egyének oldaláról) és szükséglete (a gazdasági, társadalmi szervezetek oldaláról), amelyet Magyarország esetében különösen aktuálissá és sürgetővé tesz a NATO-hoz és az EU-hoz történő integráció, illetve integrációs törekvés. Egyre nyilvánvalóbbak a lakosság oktatási fogyasztási törekvései, a szakmai ismeretszerzés mellett, a nem kizárólagosan munkaerőpiacon hasznosítható kulturális, tudományos – a mindennapi ismeretek bővítésére törekvő – ismeretszerzési igényei. A fenti folyamatok nyomán a felnőttképzés jelentősége egyre jobban növekszik, s egyre inkább előtérbe kerül az élethosszig tartó tanulás koncepciója.

4 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS (LIFELONG LEARNING) felnőttképzés komoly gazdaságfejlesztési tényező folyamatos oktatás és képzés lépést tudjunk tartani a folyamatosan változó technikai-technológiai folyamatokkal hangsúlyos terület lett a munkaerő-piaci képzés, a munkahelyi belső képzések, a nyelvi képzések átalakult a felnőttképzés funkciója Napjainkban egyre ismerősebben cseng az angol nyelvű kifejezés, a lifelong learning fogalma. Több magyar fordítása is született: az élethosszig tartó tanulás, az egész életen át tartó tanulás (életfogytig tartó tanulás). A folyamatos oktatás és képzés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a munkaadók és munkavállalók lépést tudjanak tartani a folyamatosan változó technikai-technológiai folyamatokkal, új kihívásokkal. Az élethosszig tartó tanulás akkor került igazán a közérdeklődés előterébe, amikor kutatási eredmények is bizonyították, hogy a felnőttképzéssel, mint igen komoly gazdaságfejlesztési tényezővel kell számolni. Korábban a felnőttképzés csupán azoknak a felnőtteknek a pótlólagos tanulását foglalta magába, akik a megfelelő életkorban nem tudták befejezni általános vagy középiskolai tanulmányaikat. Mára a felnőttképzés fogalma kibővült, jelentősége megnőtt. Hangsúlyos terület lett a munkaerő-piaci képzés, a munkahelyi belső képzések, a nyelvi képzések. A felnőttképzés funkciója elsősorban a szakmai ismeretek folyamatos korszerűsítése, a szakmaváltáshoz szükséges készségek biztosítása, a hiányzó kulcskompetenciák pótlása, az idegen nyelvismeret, informatikai ismeretek, egyéb alapvető ismeretek (vállalkozási ismeretek, álláskeresési technikák... stb.) elsajátításában.

5 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
MUNKAHELYI KÉPZÉSEK JELENTŐSÉGE a felnőttképzés gazdasággal való kapcsolata legszorosabban a munkahelyi, illetve a munkahely által támogatott képzésekben nyilvánul meg, MERT ez a képzési forma tud leginkább hozzájárulni a munkahely megtartásához megjelennek a munkáltató igényei a munkavállalók kompetenciáival kapcsolatban a cég hatékonyságának növelése és a piaci pozíció megtartása érdekében meghatározhatja a szükséges képzéseket a képzések fontossága megmutatkozik a munkahelyi képzések támogatására pályázók körének növekedésében a felnőttképzés gazdasággal való kapcsolata legszorosabban a munkahelyi, illetve a munkahely által támogatott képzésekben nyilvánul meg, MERT ez a képzési forma tud leginkább hozzájárulni a munkahely megtartásához megjelennek a munkáltató igényei a munkavállalók kompetenciáival kapcsolatban cég hatékonyságának növelése és a piaci pozíció megtartása érdekében meghatározhatja a szükséges képzéseket a képzések fontossága megmutatkozik a munkahelyi képzések támogatására pályázók körének növekedésében A hulladékgazdálkodási munka és e témához kapcsolódó szakmák tekintetében is fontosnak tartjuk a megfelelő szakmai ismereteket átadó képzési programok lebonyolítását, több mint 10 éves tanácsadói tapasztalattal állítjuk. mennyiben vállalkozásunk munkavállalóinak, menedzsmentjének, illetve tulajdonosainak továbbképzésében gondolkodunk, feltétlenül érdemes támogatásra pályázni, mivel pozitív támogatói döntés esetén - figyelembe véve a fent bemutatott szakképzési hozzájárulás önerőként való felhasználhatóságát - plusz ráfordítás nélkül, azaz gyakorlatilag ingyen valósíthatjuk meg a vállalati képzést. A Támogatási rendszereket előadásom végén mutatom be.

6 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE I. Elmúlt évek tapasztalatai: nincsenek megfelelő hulladékválogatási tapasztalatok jellemző az adhoc válogatás a technológiai berendezéseket nem megfelelő szakképzett személy kezeli a technológiai fejlődést nem követte a szakmai fejlődés- ezért a rendszer működtetése drága A hatékony és gazdaságos hulladékválogatáshoz és a hulladékgazdálkodási rendszerek működtetéséhez szükséges munkaerő képzése CÉL Elmúlt évek tapasztalatai: nincsenek megfelelő hulladékválogatási tapasztalatok jellemző az adhoc válogatás a technológiai berendezéseket nem megfelelő szakképzett személy kezeli a technológiai fejlődést nem követte a szakmai fejlődés- ezért a rendszer működtetése drága A hatékony és gazdaságos hulladékválogatáshoz és a hulladékgazdálkodási rendszerek működtetéséhez szükséges munkaerő képzése A hulladékgazdálkodási munka és e témához kapcsolódó szakmák tekintetében is fontosnak tartjuk a megfelelő szakmai ismereteket átadó képzési programok lebonyolítását, több mint 10 éves tanácsadói tapasztalattal állítjuk, hogy a jelenleg működő hulladékgazdálkodási rendszerek emberi erőforrás tekintetében is fejlesztésre szorulnak.

7 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE II. Megoldás: ALUNO OKTATÁSI KÖZPONT által kifejlesztett, speciális ismereteket tartalmazó, modulrendszerű, akkreditált képzés: HULLADÉKVÁLOGATÁS ALAPISMERETEI (HULLADÉKVÁLOGATÓ) PL-5410 hulladékgazdálkodás jelentőségét, napjainkban beöltött szerepét, a figyelembe véve alakítottuk ki hulladékválogatás alapismeretei című szakmai képzésünket, melyet a Nemzeti Szakképzési És Felnőttképzési Intézet akkreditált. A szelektív hulladékgyűjtés terjedésével egyre több szakemberre van szükség a hulladékválogatás területén. A hulladékok sokfélesége és a speciális gépek kezelése komoly kihívás elé állítja a válogatásra specializálódott munkaerőt. A „Hulladékválogatás alapismeretei” című képzésünk ennek az összetett folyamatnak az átlátásához segít hozzá. A képzés ma Magyarországon – jellegét tekintve - egyedülálló. A program célja, hogy olyan ismereteket nyújtson a programban résztvevő hallgatóknak, melyek segítségével megismerkednek a hulladékkezelés technológiájával, elsajátítják a hulladékok jellemzőit, képessé válnak azok megkülönböztetésére, és csoportosítására. Megtanulják a szelektív gyűjtés formáit, azok jelentőségét, valamint a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatásának sajátosságait, követelményeit. Átfogó részletességgel, valamint gyakorlati bemutatókkal és magyarázatokkal nyújt segítséget a hulladék válogatás értelmezéséhez, alkalmazásához.

8 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
HULLADÉKVÁLOGATÁS ALAPISMERETEI (HULLADÉKVÁLOGATÓ) PL-5410 KÉPZÉS JELLEMZŐI Modulok: Hulladékkezelés technológiája Hasznosítható hulladékok csoportosítása, jellemzői Hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtése, válogatása Óraszám: 60 óra (24 óra elmélet, 36 óra gyakorlat) Vizsgák: Modulzáró vizsga-mindhárom modul végén Záróvizsga (elmélet és gyakorlat) A program moduljai a hulladékválogatással kapcsolatos megfelelő elméleti ismeretanyag elsajátítására épül. A programba történő bekapcsolódásnak feltétele az írni, olvasni tudás, illetve a megfelelő tanulási képességek megléte, NEM feltétele a 8 általános iskolai végzettség. A hallgatókkal Felnőttképzési szerződést kötünk. A képzési tematikában szereplő modulok (ld. 11. pont) ismeretanyaga egymásra épül, sorrendjük kialakításánál figyelembe vettük a felnőttképzés sajátosságaiból adódó feladatokat, illetve a 12/2008. (IV.30.) KvVM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményeket. A képzés három modulból áll. Az egységek egymásra épülnek, az elméleti és gyakorlati ismeretek együttesen biztosítják a szükséges szakmai ismeretanyagot, melynek elvégzéséről a hallgató tanúsítványt kap. Az egyes modulok végén a hallgatók modulzáró vizsgát tesznek, és csak ezek sikeres teljesítése esetén bocsáthatók záróvizsgára. A képzésre való jelentkezéshez jelentkezési lapot és elérhetőségeinket elérhetik a honlapcímen

9 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
HULLADÉKVÁLOGATÁS ALAPISMERETEI (HULLADÉKVÁLOGATÓ) PL-5410 KÉPZÉS TANÚSÍTVÁNY ÁTADÁS A PROGRAM ZÁRÁASKÉNT A HULLADÉKVÁLOGATÓK ZÁRÓVIZSGÁT TETTEK, A SIKERESSÉGÉT, PEDIG TANÚSÍTVÁNNYAL ÉRTÉKELTÜK, MELY ÁTADÁSÁNAK PILLANATAIT MUTATJA BE AZ ALÁBBI DIA. A képzési program kidolgozását követően egy igen komoly tananyagfejlesztés is történt az oktatók aktív közreműködésével, mely tananyagot a hallgatók is megkapták. 9

10 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
GÉPKEZELŐI KÉPZÉSEK VÁLTOZÁSAI 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet szerint „2 § (1) Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik.” ……….. ” Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.” A hulladékos szakmát érintő újdonság a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő-és rakodógépek kezelőinek képzése is változott a 2 § (1) Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik.” ……….. ” Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.” 2009 JANUÁR 1-TŐL AZ EMELŐGÉPKEZELŐ OKJ VÉGZETTSÉG ÖNMAGÁBAN NEM JOGOSÍT FEL EMELŐGÉPKEZELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. EMELŐGÉP KEZELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ AZ EMELŐGÉPKEZELŐ OKJ VÉGZETTSÉGEN KÍVÜL A 40/2009. KHEM RENDELET SZERINTI EMELŐGÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNNYAL IS RENDELKEZNI KELL. 10

11 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
GÉPKEZELŐI KÉPZÉSEK VÁLTOZÁSAI 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet szerint „2 § (2) Ha az emelő- és rakodógép a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet alapján közúti járműnek minősül, és a munkavégzés vagy a munkahely-változtatás során közutat vagy közforgalom elől el nem zárt magánutat vesz igénybe, és a gép kezelője járművezetési feladatokat is ellát, a gépkezelőnek a közúti jármű vezetésére jogosító, a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott, hatályos engedéllyel is rendelkeznie kell. VAGYIS EMELŐGÉPKEZELŐI OKJ képzés és EMELŐGÉPKEZELŐI jogosítvány is szükséges 11

12 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
GÉPKEZELŐI KÉPZÉSEK VÁLTOZÁSAI OKJ képzés: Modulrendszerű Elméleti és gyakorlati modulok Modul-és záróvizsga OKJ-s bizonyítvány Gépkezelői jogosítvány: Elméleti és gyakorlati tantárgyak Vizsgáztatás és jogosítvány kiadása a NKH feladata 12

13 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
GÉPKEZELŐI KÉPZÉSEK VÁLTOZÁSAI Gépcsoportok: Emelőgépkezelő (kivéve a targonca) Energiaátalakító-berendezés kezelő Építési anyagelőkészítő-gép kezelő Földmunka,- rakodó-és szállítógép kezelő Targoncavezető Útépítő-és karbantartógép kezelő Alapozás, közmű és fenntartási-gép kezelő 17/2010. (XI.25.) a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről NMF rendelet ÉPÍTŐ-ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE 17/2010. (XI.25.) NMF rendelet a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szól rendelet törölte a könnyűgép és nehézgépkezelői szakmákat, helyette építő-és anyagmozgató gép kezelője. A rendelet (SZVK) 7 géptipus csoportot különböztet meg, Emelőgépkezelő (kivéve a targonca) Energiaátalakító-berendezés kezelő Építési anyagelőkészítő-gép kezelő Földmunka,- rakodó-és szállítógép kezelő Targoncavezető Útépítő-és karbantartógép kezelő Alapozás, közmű és fenntartási-gép kezelő A modulrendszerű OKJ képzés minden része (alap, rész-szakképesítés, elágazás illetve ráépülés) úgynevezett szakmai követelménymodulok alkalmazására épül. A képzés folyamán, ezek alapján sajátítják el a hallgatók a szükséges elméleti, illetve gyakorlati ismereteket. Természetesen a képzés végén megtartott szakmai vizsga is e modulok, beszámoltatásával folyik. A szakmai vizsgán, a szakképesítéshez rendelt vizsgamodulok a Szakmai és Vizsgakövetelményekben előírtak alapján két vizsgafeladattal zárulhatnak: szóbeli vizsga, és gyakorlati vizsga. Természetesen egyes modulok több vizsgafeladatot is tartalmazhatnak. A gépkezelők vizsgáztatását és a gépkezelői jogosítvány kiadását a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) végzi. Aki a vizsga kötelezettségeit valamennyi vizsgatárgyból teljesítette, gépkezelői jogosítványt kap. 13

14 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
HULLADÉKGYŰJTŐ-ÉS SZÁLLÍTÓ KÉPZÉS 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről „18. § (2) Elkülönített hulladékgyűjtést végző gyűjtőjáraton munkát végzők közül legalább az egyik jelenlévőnek alapfokú hulladékgyűjtő szakirányú képesítéssel kell rendelkeznie.” HULLADÉKGYŰJTŐ ÉS SZÁLLÍTÓ (OKJ ) Természetesen nem feledkezhetünk meg a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendelet előírásairól sem, melynek 18-as paragrafus 2-es bekezdése kimondja, hogy az „18. § (2) Elkülönített hulladékgyűjtést végző gyűjtőjáraton munkát végzők közül legalább az egyik jelenlévőnek alapfokú hulladékgyűjtő szakirányú képesítéssel kell rendelkeznie.” Ez a képzés az új OKJ szerint a Hulladéktelep-kezelő képzés részszakképesítése : a Hulladékgyűjtő-és szállító 14

15 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
HULLADÉKGYŰJTŐ-ÉS SZÁLLÍTÓ KÉPZÉS Modulok: Hulladékgyűjtő-és szállító feladatok Óraszám: 150 óra (60 óra elmélet, 90 óra gyakorlat) Vizsgák: Modulzáró vizsga a modul végén Záróvizsga (elmélet és gyakorlat) A képzés célja, hogy a képzés során kapott ismeretekkel és gyakorlattal a hallgatók képessé vállnak a Hulladékgyűjtő- és szállító feladatkör betöltésére. A hulladék-gyűjtő és szállító biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit. Ellenőrzi az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát. Intézkedik a napi üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről. Megszervezi saját és beosztottai munkáját. Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat. Betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia, monitoring). Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről. Közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában. Modul tartalma: Szilárd és folyékony hulladékok gyűjtésére és szállítására szolgáló eszközök használata, és a gépek üzemeltetése a munkavédelmi előírások betartásával. Települési szilárd hulladékok gyűjtése, szállítása. A hulladék hasznosítása és lerakással történő ártalmatlanítása. A települési szilárd hulladékok környezetkárosító hatásai. Települési folyékony hulladékok gyűjtése, szállítása, és a hulladék elhelyezési lehetőségei. A települési folyékony hulladékok környezetkárosító hatásai. A Hulladékgyűjtő és szállító modul elvégzése után képessé válik: A biztonságos munkavégzés és anyagmozgatás szabályait betartani Elsősegélynyújtás alapjainak alkalmazására Rendkívüli események, haváriák megelőzésére Gépek és gépjárművek közelében végzett munka szabályaie, biztonsági előírásait követni Tűzesetek megelőzésére, tűzoltásra Hulladékok fajtáit megkülönböztetni, csoportosítani A szelektív hulladékgyűjtés szabályait használni Környezeti elemek fogalmát használni és a szennyezések forrásainak megnevezésére Veszélyes hulladékok, veszélyességi jellemzők kezelésére Szállítás, rakodás környezeti hatásait áttekintésére A Képzés záróvizsgával zárul, mely szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll, a vizsgáztatásra jogosult szervezet bonyolítja, a 12/2008 KvvM rendelet szerint, a vizsgázók a tanfolyam végén OKJ-s bizonyítványt kapnak. 15

16 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSI FORMÁI Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjai által kiírt ún. munkaviszonyos képzések támogatása Új Széchenyi Terv Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások számára TÁMOP Szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható képzési költség DDRMK: A képzési támogatás a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban Fit) alapján vissza nem térítendő támogatás. Ki veheti igénybe a támogatást? A támogatást az a munkaadó igényelheti - az Fit 14.§ (1) bekezdés f. pontja alapján -, aki olyan munkaviszonyban állót foglalkoztat, akinek a továbbfoglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. Milyen célra igényelhető a támogatás? Támogatható minden olyan foglalkoztatást elősegítő képzés, mely a szakképzési törvény hatálya alá tartozik, vagy szakképesítéssel rendelkezők számára államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányul illetve hatósági előírások szabályozzák. Milyen mértékű támogatás állapítható meg? Képzési támogatásként a képzési költség teljes vagy részbeni átvállalása és / vagy kereset­kiegészítés biztosítható. A munkaadónak a képzési költséghez hozzá kell járulnia, kivéve, ha a képzésben részt vevő munkavállaló a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte. Milyen időtartamra állapítható meg a támogatás? Képzési költség: a támogatás a képzés időtartamára (amely képzést lezáró első vizsgával zárul) állapítható meg. Hogyan vehető igénybe a támogatás? A támogatás iránti kérelmet a képző intézmény ajánlatával együtt a képzés megkezdése előtt a munkaadó telephelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ kirendeltségéhez egy példányban kell benyújtani. Milyen feltételekkel vehető igénybe a támogatás? A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó írásban vállalja a képzésben résztvevőknek a képzés befejezését követő legalább a képzés időtartamával azonos továbbfoglalkoztatását, a munkaadó a képzés költségeihez hozzájárul- kivéve, ha a képzésben részt vevő munkavállaló a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte, a képző intézmény megfelel a jogszabályi feltételeknek, a képzés programja megfelel a jogszabályi feltételeknek. Vállalkozás keretében működő munkaadó esetében a kérelem benyújtását megelőző három év alatt kapott (de minimis) csekély összegű támogatás nem haladja meg a kettőszázezer közúti szállítás esetén a százezer eurónak megfelelő forint összeget, amelyről nyilatkozni kell. Amennyiben a munkaadó a képzés költségeihez kevesebb, mint 50 %-kal járul hozzá, a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. tv. értékhatárainak megfelelően a képző intézményt a kérelem beadása előtt közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztania. A kérelem elbírálása A munkaügyi központ a kérelem elbírálásáról dönt és a támogatás folyósításának feltételeiben a munkaadóval hatósági szerződésben állapodik meg. A támogatás folyósítása A képzési költség folyósítása utólag történik a munkaadó részére. A munkaadónak igazolnia kell, hogy a képző intézmény által a munkaadó nevére kiállított számlát teljesítette. A támogatás utalására a képző intézmény által kiállított számla, valamint annak teljesítését igazoló banki átutalás munkaadó által hitelesített másolatának becsatolása után kerülhet sor. A támogatás visszafizetése A jogosulatlanul igénybe vett, vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást késedelmi pótlékkal (a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő) növelt összegben kell visszafizetni. ÚSZT: A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett gazdaságfejlesztési, beruházási pályázat tárgyában támogatói döntésről szóló értesítéssel rendelkezzen. Szakképzési hozzájárulás: Mi az a szakképzési hozzájárulás? A szakképzési hozzájárulás egy olyan járulékforma, melyet minden cégnek be kell fizetni az APEH részére. Az állam ezt a járulékot fordítja az országban más forrásokkal együtt a szakképzésre. A törvény, amely ennek a hozzájárulásnak a fizetését szabályozza, azt is megengedi, hogy az adott cég az általa befizetett összeg egy részét saját munkavállalóinak képzésére használja fel. Mekkora a hozzájárulás mértéke? A hozzájárulás mértéke a munkavállalók bruttó bérének 1,5%-a. Ezt évente két részletben kell megfizetni. Az első féléves részletet (előleget) június 30-áig, a második féléves részletet pedig december 31-ig. Fontos, hogy eddig az időpontig be is kell, hogy érkezzen a pénz a képző számlájára. Ha már befizette az első féléves előleget, a második félévben is felhasználhatja a teljes évi összeget, mivel az év végi bevallásnál korrigálhatja ezt a tételt. Mekkora a képzésre fordítható képzés összege? Az 50 fő alatti vállalkozások esetében a befizetendő szakképzési hozzájárulás 60%-a fordítható képzésre. Az 50 fő fölötti vállalkozások esetében 33%. Amennyiben a képzés díján felül marad még felhasználható járuléka, akkor a képzés idejére kieső munkabért is elszámolhat. Szükséges-e önrész a hozzájárulás összegéhez? Igen. Ha egy cég fel szeretné használni a teljes, képzésre fordítható összeget, akkor általános képzés esetén 40% önrészt kell hozzátennie. Ugyanez egy speciális képzés esetében 75%. Milyen képző cégnél vagy intézménynél lehet felhasználni? A szakképzési hozzájárulást olyan képző cégeknél és intézményeknél lehet felhasználni, akik rendelkeznek Intézményi Akkreditációval és a Munkaügyi Központ általi regisztrációval, és a képzés képzési programjával. Hogyan kell igazolni, hogy képzésre lett felhasználva az összeg? A képző céggel vagy intézménnyel szolgáltatási szerződést kell kötni a kiválasztott képzésre. A 15/2009 (VII.24.) SZMM rendeletnek az 5. § (1) bekezdése szabályozza az adatszolgáltatás teljesítésének módját. A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást az 1. és 2. számú mellékletek szerinti adattartalommal kell benyújtania a tárgyévet követő év február hónapjának 25. napjáig a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ részére.

17 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
AMIT INTÉZMÉNYÜNK NYÚJT Állam által elismert (OKJ), Szakmai, Tréning és Hobbi képzések széles választéka profi oktatók, trénerek színvonalas tárgyi feltételek biztosítása helyszínek megrendelői igényekhez alakítása INGYENES szolgáltatások nyújtása INGYEN álláskeresési technikák, illetve viselkedéskultúra modul társul szakmailag felkészült, barátságos oktatásszervezők pályázatok, kérelmek elkészítése Állam által elismert (OKJ), Szakmai, Tréning és Hobbi képzések széles választéka (pl.: Hulladéktelep-kezelő, Hulladékgyűjtő és szállító, akkreditált Hulladékválogató képzés, stb.) Több éves tapasztalattal rendelkező profi oktatók, trénerek A képzések lebonyolításához szükséges színvonalas tárgyi feltételek biztosítása A képzési helyszínek megrendelői igényekhez alakítása INGYENES szolgáltatások nyújtása (előzetes tudásszint felmérés, elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientáció és pályakorrekciós tanácsadás) Valamennyi képzésünkhöz INGYEN álláskeresési technikák, illetve viselkedéskultúra modul társul Szakmailag felkészült, barátságos oktatásszervezők várják a képzéseken résztvevők jelentkezését. Támogatási rendszerek igénybevétele esetén a pályázatok, kérelmek elkészítése

18 Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Képzés- Hulladékgazdálkodási rendszerek hatékonyságnövelésének kulcsa"

Hasonló előadás


Google Hirdetések