Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Baráth László 2008. szeptember 4.. Tisztelt Képviselők! Higgyék el nekem, hogy tökéletesen tisztában vagyok avval a teherrel és nyomással, ami egy-egy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Baráth László 2008. szeptember 4.. Tisztelt Képviselők! Higgyék el nekem, hogy tökéletesen tisztában vagyok avval a teherrel és nyomással, ami egy-egy."— Előadás másolata:

1 © Baráth László 2008. szeptember 4.

2 Tisztelt Képviselők! Higgyék el nekem, hogy tökéletesen tisztában vagyok avval a teherrel és nyomással, ami egy-egy döntés esetében vállukra nehezedik. (Bizonyíja ezt 4 éves sikeres képviselői múltam.) Pontosan tudom, hogy egy önkormányzati képviselő munkája kezdetén nem személyes érdekekre, nem pártérdekekre, hanem jelen esetben szeretet városunk Jászberény szolgálatra tesz esküt. Ezért kiemelten fontos a döntés előkészítő számára, hogy az Önök elé kerülő gondolatok jól átláthatóak, folyamatukban ellenőrizhetők legyenek. Rendkívül fontos, hogy a hanyag vagy gondatlan vagyonkezelésnek az árnyéka sem vetődhessen fel. Még egy megjegyzésem lenne, amennyiben a prezentációban felhasznált képi anyagokban, szöveges részekben bárki magára vagy a városban elterjedt hírekre ismerne az csak a véletlen műve. Természetesen, mint Baráth László jászberényi lakos is köszönettel tartozom, azért a több mint egyéves minden bizonnyal áldozatokkal is járó munkáért, melynek során Sas képviselő úr eljutott a NESZŰR ügyében az előterjesztés és a szerződés tervezet benyújtásáig. De úgy gondolom, hogy mindig minden esetben megér még egy megfontolást, akár termékeny vitát is egy új alternatíva, egy más megközelítés felmerülése, különösen akkor, ha ez olcsóbb, átláthatóbb és nem lassítja, hanem várhatóan még inkább gyorsítja a probléma megoldását. Baráth László © Baráth László

3 Mottó A probléma nem más, mint megoldandó feladat… © Baráth László

4 Alap probléma  Szociális  Egészségügyi  Kulturális © Baráth László

5 Következmény  Sajátos szubkultúra  Egyre erősödő bűnözés © Baráth László

6 Neszűr, mint probléma  Sajátos szubkultúra megjelenése  Következmény:  Bűnözés megerősödése  Uzsorakamat megjelenése  Ingatlan biznisz átalakulása © Baráth László

7 Potenciális áldozatok  Gyengén iskolázott emberek (Elsősorban kisebbségek tagjai)  Munkanélküliek  Ingatlanmaffia áldozatai  Teljes környezet (áldozatok környezete) © Baráth László

8 Haszonélvezők  Az orgazdák,  Az illegális szeszesital árusítók (pl. bögrecsárdák),  Az illegális alkalmi munkás foglalkoztatók,  A „fantom” őstermelők,  A „féllegális” üzlettulajdonosok,  Az öntevékeny helyi „ingatlanközvetítők”,  Uzsoramaffia tagjai,  Ingatlan maffia tagjai stb. © Baráth László

9 Feladat A képviselőtestület által meghatározni a konkrét elérendő célokat © Baráth László

10 A célok eléréséhez szükséges szervezetek:  A Hivatal (jegyző),  A terület önkormányzati képviselője,  JVV ZRT,  Helyi civil szervezet,  SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kara,  Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat,  Adóigazgatási Iroda,  Szociális Iroda,  Városi Gyámhivatal,  Építésigazgatási Iroda,  Jogi és Önkormányzati Iroda,  Általános Igazgatási és Okmányiroda,  A Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság,  Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság,  Rendőrség,  Vámhivatal,  Földhivatal,  APEH,  ÉMÁSZ  Stb. © Baráth László

11 Eszközrendszer  Az Önkormányzat rendelet alkotó képessége  Törvényi lehetőségek és adottságok szigorú számonkérése Egyenlő jogok, egyenlő kötelezettségek Zéró tolerancia © Baráth László

12 Néhány törvény, rendelet ami az illetékesek figyelmébe ajánlandó:  1992. évi LXVI. törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,  1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (együttműködési kötelezettség előírásának az elmulasztása!!),  1997. évi XVII. törvény, az őstermelőkről,  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,  1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalásról,  2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól,  2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről,  2005. évi XXXVIII. törvénnyel módosított, a növényvédelemről szóló 2000. évi XXV. Tvr. © Baráth László

13  Jászberény város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. (III.28.) számú rendelete - A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról  Segélyek  Önkormányzat 8/2003.(III.28) számú rendelete Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7.,8.,9.§  Önkormányzat 4/2007. (II.15.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól ○ Átmeneti segély 13., 14. § ○ Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyére vonatkozó szabályok 21., 23. §  A változtatási tilalom elrendelésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény biztosít lehetőséget az Önkormányzat számára. 21., 22., 29. § © Baráth László

14 Végrehajtás Projekt csoport létrehozása Javasolt tagok:  Alpolgármester (felügyeletet gyakorol)  A terület önkormányzati képviselője  Hivatal ○ Jegyző ○ Főépítész iroda ○ Városfejlesztési iroda  Városfejlesztési bizottság  JVV Zrt. (projekt vezető) © Baráth László

15 Általánosan megfogalmazható cél:  A törvényen kívüliség megszüntetése  A törvényesség biztosítása A REND © Baráth László

16 Ehhez szükséges feltételek:  Elszántság,  Határozottság,  Következetesség,  Csapatban gondolkodás  Az ÖSSZEFOGÁS © Baráth László

17 Köszönöm figyelmüket! Baráth László © Baráth László


Letölteni ppt "© Baráth László 2008. szeptember 4.. Tisztelt Képviselők! Higgyék el nekem, hogy tökéletesen tisztában vagyok avval a teherrel és nyomással, ami egy-egy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések