Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. évi támogatási irányelvek NCA Észak-alföldi Regionális Kollégium Nyíregyháza, 2011. február 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. évi támogatási irányelvek NCA Észak-alföldi Regionális Kollégium Nyíregyháza, 2011. február 10."— Előadás másolata:

1 2011. évi támogatási irányelvek NCA Észak-alföldi Regionális Kollégium Nyíregyháza, 2011. február 10.

2 Változott! Az utolsó támogatási időszak (a jelenlegi NCA végelszámolása) •Kormányrendelet szerint (jelenleg): –2011.06.01 – 09.30 (Elszámolás: 09.30) –160/2003 (X.7) Kormányrendelet módosított 9.§. (7) szerint

3 Elszámolhatóság Elszámolhatóság fontosabb feltételei •Elszámolható a költségek/ráfordítások ha –Nem ellentétes a támogatási irányelvben leírtakkal tartalmilag, alakilag (bizonylatolás)! –A beszerzés, szolgáltatás igénybevétele (dokumentáltan) a támogatási időszakban történt, vagy arra vonatkozik és –kifizetése is a támogatási időszakban (igazoltan) megtörtént! •Kivétel –Azon 12 havi (egybefüggő 12 hónap) vagy éves díjak, melyek számlázása (teljesítési dátuma is) és kifizetése szerződés szerint a támogatási időszakban történt (Legalább egy része bele kell essen a támogatási időszakba!) •Vírusvédelem: 2011.06.23-2012.06.22 •Folyóirat előfizetés: 2011.07-2012.06 időszakra •Tagdíj: 2011. évi tagdíj •Könyvelési díj: 2011. évi könyvelési díj v. 2011.06 – 2012.05 időszak

4 Változott! Az igényelhető támogatás meghatározása •Maradt a korrigált ráfordítás •Változott a táblázat •és Papíralapon csak 300 000 Ft támogatási igényig lehet pályázni! 0 – 500 eFt300 eFt 500 eFt – 3 mFt300 eFt + 500 eFt fölötti rész 16%-a 3 mFt – 10 mFt700 eFt + 3 mFt fölötti rész 15%-a 10 mFt -1750 eFt + 10 mFt fölötti rész 12%-a, legfeljebb 3 mFt

5 Új szabály! 2011. az önkéntesség éve Önrész Elvárt (kötelező) önrész 10%!  Pénzbeli •Saját bevételek (tagdíj, adomány, szolgáltatás bevétele…)  Természetbeni •Kapott termék, szolgáltatás…  Önkéntes/társadalmi munka •Közhasznúaknál önkéntes munka (az önkéntes törvény alkalmazása esetén költségek is elszámolhatóak B.6 soron) •Nem közhasznúaknál tagi jogviszonyban társadalmi munka

6 Pontosítások Elszámolható költségek •Történtek pontosítások –(A.2) Jármű üzemeltetés költségei: javítás-karbantartás elszámolhatósága – forgalmi engedély –(A.5) PR, marketing költségek: kiadványok része kiegészült példákkal –(A.8) Utazás-, kiküldetés költségei: egyéb kategóriába került az utasbiztosítás –(A.12) Egyéb beszerzések, szolgáltatások: tagdíjak között elszámolható a külföldi tagdíj is –(B.3-4) Törvényi változások miatti elnevezés átvezetések történtek –(B.5) Vállalkozó szerződéssel ellátható feladatok közül kikerült innen a menedzsment (igazgató, ügyvezető…)

7 Pontosítások Elszámolható költségek •Történtek átcsoportosítások! –(A.4) Adminisztrációs költségek közé került •Pénzügyi szolgáltatások díja (A.12 – Egyéb kategóriából) •Hatósági díjak, illetékek (A.12 – Egyéb kategóriából) •Kamat (A.12 – Egyéb kategóriából) –(A.8) Utazás-, kiküldetés költségei közé került •Személyszállítás (A.9 – Szállítás költségei kategóriából)

8 Korlátozások! Elszámolható költségek •Történtek korlátozások! –A működési támogatás terhére legfeljebb 20-20% számolható el (külön-külön) az alábbi alsorokon: •(A.2) Jármű üzemeltetés költségei •(A.8) Utazás-, kiküldetés költségei •(A.12) Egyéb beszerzések, szolgáltatások –Értékkorlátozás (C.1) Tárgyi eszköz beszerzés: •A 200.000 Ft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök beszerzési értékének 50%-a, legfeljebb 200.000 Ft számolható el a tárgyévben kapott támogatás(ok) terhére. –300.000 Ft-os eszköz esetén  150.000 Ft számolható el –500.000 Ft-os eszköz esetében  200.000 Ft az elszámolható

9 Jó tudni! Fontos szabályok •Adminisztrációs teher csökkentése –Már 2009-től szerződés csak a személyi jellegű kifizetések és a 200 ezer Ft-ot meghaladó beszerzések esetén kell! –2011-től összeszámítási szabály: egy szerződés valamennyi kifizetését összeszámítva kell megfelelni a szerződési kötelezettségnek •Bérleti díj: 60000 Ft/hó  4 hóra 240000 Ft  kell a szerződés –Már 2009-től a támogatás 20%-ig nem kell benyújtani a 10 ezer Ft-ot meg nem haladó számlákat (csak összesítőn!) •DE! meg kell őrizni, záradékolni kell, szerepelnie kell az elkülönített nyilvántartásban és helyszíni ellenőrzés esetén be kell mutatni

10 Vigyázat! Fontos szabályok •Összeférhetetlenségi szabályok –2010-től a szervezet hivatalos képviselője (és más általa jegyzett szervezet) részére a kapott támogatásból legfeljebb összesen 20%-ot meg nem haladó kifizetés történhet! •Bér, megbízási díj, vállalkozási szerződés, egyéb személyi jellegű kifizetések –2011-től a fenti szabály kiterjesztésre került az NCA testületi tagjaira is!

11 További változások •Pályázási lehetőség korlátozása –Azon szervezetek kizárása a pályázatból, amelyek •Tagsága 50%-ot meghaladóan profitorientált és/vagy •Célcsoportja 50%-ot meghaladóan profitorientált •Nyilatkozattételi kötelezettség! •Bírálati rendszer módosítása –Kötelező a bírálati lap használata •Tanács (70%) – Kollégium (30%) közösen határozza meg •Kiírás melléklete! –Összemérés elvének nyomatékosítása •Azonos pontszám esetén a kapott támogatás igényhez mért arányai között nem lehet az eltárás nagyobb 5% pontnál

12 Új szabály! •Bírálati szempontok •A pályázat áttekinthetősége, kidolgozottsága •A szervezet céljainak és tevékenységének összhangja •A pályázó előző évi aktivitása, szakmai tevékenysége •A kért támogatás összhangban és arányban van-e a pályázatban megfogalmazottakkal és a szükségletekkel?

13 •A pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulása (Milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? Milyen közösségi szolgáltatást végez? stb.) •A folyó évi tevékenység bemutatása. A szervezet tárgyévre vonatkozó tervei. •A pályázati költségvetés kidolgozottsága és indokoltsága.

14 •A pályázó milyen más forrásokat akar bevonni elképzeléseinek megvalósítása érdekében? •Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése (Milyen hátránnyal küzdő célcsoportot segít? stb.) •A szervezet fenntarthatósága és forrásteremtése •A pályázó együttműködése más szervekkel,szervezetekkel.

15 •A pályázó foglalkoztat-e önkénteseket, munkatársakat. •A szervezet fejlesztése (mit tesz annak érdekében, hogy tovább fejlődjön a szervezet) •A szervezet helyi és térségi társadalmi aktivitása, illetve ezen célok megjelenése a pályázatban.

16 Nyilvánosság •Közzé kell tenniük a támogatott szervezeteknek, hogy az NCA támogatja tevékenységüket –Működési helyen ki kell függeszteni –Honlapon (ha van) meg kell jelentetni az NCA-t mint támogatót –Esemény megvalósításánál •A hivatalos iratokban fel kell tüntetni (ha van: meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény…) •Az esemény színhelyén meg kell jeleníteni tárgyiasult formában (választás szerint: tábla, felirat, zászló…) –Kiadványokban szerepelnie kell a támogatás tényének –Mindezt BIZONYÍTHATÓAN az elszámolás részeként be is kell mutatni!

17 Kampányra fel! SZJA 1%


Letölteni ppt "2011. évi támogatási irányelvek NCA Észak-alföldi Regionális Kollégium Nyíregyháza, 2011. február 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések