Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil szervezetek szerepe és jelentősége A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései tevékenységükkel fontos szerepet vállalnak a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil szervezetek szerepe és jelentősége A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései tevékenységükkel fontos szerepet vállalnak a."— Előadás másolata:

1 Civil szervezetek szerepe és jelentősége A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései tevékenységükkel fontos szerepet vállalnak a társadalmi problémák kezelésében. 1

2 Ezek a szervezetek gyakorlatilag az élet minden területén jelen vannak • A civilek egyesületeket, klubokat hoznak létre: • Lehetőség az önszerveződésre, • Közös célok elérésére, • Embertársaik megsegítésére, • Érdekeik érvényesítésére, • hasonló problémák megoldására • a közösségi ügyekben való részvételre. 2

3 Civil szerveződések: a demokrácia iskolái • Felelősek vagyunk szűkebb – tágabb környezetünkért • Együttműködés erősítése • Szolidaritás gyakorlása • Szabadidő hasznos eltöltése • Valahová tartozás tudata • Hasznosság érzése 3

4 Környezetvédelem 4

5 5

6 találkozók 6

7 kirándulások 7

8 8

9 A roma civil szervezetek • Gyakorlatilag teljesen ki vannak szolgáltatva a rendelkezésre álló támogatásoknak. • A támogatók legnagyobb része működési költségeket nem finanszíroz. • A civil szervezeteknek idén 10%-os önrészt is biztosítaniuk kell az NCA pályázatokhoz. • Június 1-e és szeptember 30-a közötti időszakra nyújt támogatást. 9

10 Roma civil szervezetek • Az 1990-es években kezdtek megalakulni a legkülönbözőbb helyi roma szervezetek. • Ehhez a Soros Alapítvány nyújtott támogatást. • Lungo Drom Szolnokon alakult • többségük léte a támogatók által biztosított forrásoktól függ. • a kisebbségi önkormányzatok megalakulása nagy hatást gyakorolt a roma önszerveződésre. 10

11 A civil szektor átalakítása • a civil szervezetek működése, gazdálkodása könnyebb legyen. • Az év második felében a bíróságoknál újra kell regisztráltatniuk magukat az egyesületeknek. • az új kategóriáknak megfelelően strukturálják be magukat a civil szervezetek. • kiszűrjék a nem létező civil szervezeteket. 11

12 A civil önszerveződés formái • Hagyományőrzés, faluszépítés, • Sporttevékenység, • Környezetvédelem, • Szabadidő eltöltése: Kórus, zenekar, tánccsoport, • Horgászat, vitorlázás, • Öregdiákok szervezetei, nyugdíjas szervezetek • Vidékfejlesztés, • Szolgáltatások. 12

13 szabadidő 13

14 szabadidő 14

15 Szabadidő 15

16 Hagyományőrzés, szabadidő 16

17 Lehet egy kérdéssel több? 17

18 Szabadidő 18

19 hagyományőrzés 19

20 hagyományőrzés 20

21 Pogányvölgy ételei 21

22 Civil szervezetek működése Erőforrások A civilszervezetek alakulását, működését, eredményességét nagy mértékben meghatározza, hogy van-e olyan kiemelkedő személy, amely köré szerveződik a közösségi háttér. 22

23 A szervezet hatékony működése • Humán erőforrás • A szervezet tagjai, • Munkatársai, • Önkéntesei, • Aktivistái hozzáállása, kezdeményezőkészsége • Pénzügyi forrás • Magánszemélyek, • Vállalatok, • Pályázatot kiíró szervek, • SZJA 1% felajánlások, • Tagdíjbevételek, • Szolgáltatási díjak 23

24 Ismertség, elismertség Legfontosabb alapja a megismerhetőség: • Mennyi információt ad magáról a szervezet, • Milyen széles körben ad magáról információt: pl.:hírlevél, kiadvány, honlap • Milyen tapasztalatokat szerez a résztvevő: rendezvény, program 24

25 Erőforrások nagysága, ereje Függ attól, hogy mennyire ismeri és elismeri az adott szervezetet a környezet: • Szolgáltatást igénybevevők köre, nagysága, • Együttműködő partnerek, • Támogatók, • Önkéntesek, aktivisták 25

26 Nemzeti Civil Alapprogram 26

27 Az Országgyűlés 2003. 06. 23-án fogadta el az NCA-ról szóló 2003. évi L. törvényt. • Az Alapprogram célja a civil szervezetek pályázatok útján történő támogatásával működésük megerősítése, a civil szektor fejlődésének elősegítése. • Az Alapprogramból támogatásban részesülhettek mindazok a Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyek legalább egy éve ténylegesen működtek. • A támogatási összegek felosztásáról a civil szervezetek képviselői közül választott kollégiumok döntenek, illetve döntöttek. 27

28 Wekerle Sándor Alapkezelő • 2010. november 27-én lépett hatályba a központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Kormányrendelet. • Ennek értelmében a korábban az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz tartozó Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága • Wekerle Sándor Alapkezelő néven folytatja működését. 28

29 A Wekerle Sándor Alapkezelő • legfontosabb feladata egy hatékony pályázati rendszer működtetése, • a nemzeti együttműködés elveinek megfelel, • biztosítja a hazai költségvetési források átlátható, gyors és hatékony felhasználását, • és a lehető legjobb projektek megvalósulását 29

30 Bírálati szempontok • A pályázat áttekinthetősége, kidolgozottsága, a szervezet céljainak és tevékenységének összhangja, a kért támogatás összhangban és arányban van-e a pályázatban megfogalmazottakkal és a szükségletekkel? 2-2 pont • A pályázó előző évi aktivitása, szakmai tevékenysége, A pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulása 3 -3 pont • A folyó évi tevékenység bemutatása. A szervezet tárgyévre vonatkozó tervei, a pályázati költségvetés kidolgozottsága és indokoltsága, milyen más forrásokat akar bevonni elképzeléseinek megvalósítása érdekében? 3 -3 pont • A szervezet fenntarthatósága és forrásteremtése, A pályázó foglalkoztat-e önkénteseket, munkatársakat 3-3 pont 30

31 Esélyegyenlőség • Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése (Milyen hátránnyal küzdő célcsoportot segít? stb.) 3 pont • A pályázó együttműködése más szervekkel, szervezetekkel. 2 pont • A szervezet fejlesztése (mit tesz annak érdekében, hogy tovább fejlődjön a szervezet) 3 pont • A szervezet helyi, térségi társadalmi aktivitása, illetve ezeknek a céloknak megjelenése a pályázatban. 15 pont • Előfordul: nem tudnak elszámolni, APEH adósság 31

32 CISZOK 32

33 CISZOK 33

34 CISZOK 34

35 LEADER 35

36 Kisberényi majális 36

37 Szászfalvi László: A Nemzeti Civil Alapprogram reformjáról • Befellegzett a fantom szervezeteknek, az aktív munka helyett csak a támogatásért létrejött alibi csoportosulásoknak. • A központi költségvetésben az idén 30 milliárd forintot különítettek el a civil szervezetek számára. • Az elosztás mikéntje 2012-től megváltozik. • Elkülönített, átlátható, kisebb adminisztrációs terheket jelentő civil támogatási rendszert hoznak létre, 37

38 2012. Januártól • Hazai támogatási rendszer kialakítása, hasonlóan a Nemzeti Kulturális Alap szisztémájához, • A Wekerle Sándor Alapkezelő éppen ezért jött létre, hogy kiszámíthatóbb, átláthatóbb, működőképes és hiteles rendszer jöjjön létre. 38

39 Egyebek • A pályázati támogatások előfinanszírozására, esetleg a kamatterhek enyhítésére civil bank létrehozása is elképzelhető • a 2010-2011-es NCA pályázatok elszámolása során problémák: a bérek, megbízási díjak elszámolása • (www.civilszamado.hu)www.civilszamado.hu • 2011-es pályázatokhoz az okiratok készítése folyamatban van. (4 hónap!) 39

40 Köszönöm a figyelmet. 40


Letölteni ppt "Civil szervezetek szerepe és jelentősége A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései tevékenységükkel fontos szerepet vállalnak a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések