Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil szervezetek szerepe és jelentősége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil szervezetek szerepe és jelentősége"— Előadás másolata:

1 Civil szervezetek szerepe és jelentősége
A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései tevékenységükkel fontos szerepet vállalnak a társadalmi problémák kezelésében. Civil társadalom: az államtól független szervezetek együttese. Civil szervezet: nonprofit, párton kívüli önszerveződés

2 Ezek a szervezetek gyakorlatilag az élet minden területén jelen vannak
A civilek egyesületeket, klubokat hoznak létre: Lehetőség az önszerveződésre, Közös célok elérésére, Embertársaik megsegítésére, Érdekeik érvényesítésére, hasonló problémák megoldására a közösségi ügyekben való részvételre. Rugalmas alkalmazkodás

3 Civil szerveződések: a demokrácia iskolái
Felelősek vagyunk szűkebb – tágabb környezetünkért Együttműködés erősítése Szolidaritás gyakorlása Szabadidő hasznos eltöltése Valahová tartozás tudata Hasznosság érzése

4 Környezetvédelem Civil szervezetek tevékenységei: madarak, fák napja

5 Környezetvédelem Madárodú kihelyezése

6 találkozók Öregdiák találkozó

7 kirándulások Badacsonyi kirándulás

8 kirándulások Badacsonyi kirándulás

9 A roma civil szervezetek
Gyakorlatilag teljesen ki vannak szolgáltatva a rendelkezésre álló támogatásoknak. A támogatók legnagyobb része működési költségeket nem finanszíroz. A civil szervezeteknek idén 10%-os önrészt is biztosítaniuk kell az NCA pályázatokhoz. Június 1-e és szeptember 30-a közötti időszakra nyújt támogatást. Működés-ezért újabb és újabb programok vállalása

10 Roma civil szervezetek
Az 1990-es években kezdtek megalakulni a legkülönbözőbb helyi roma szervezetek. Ehhez a Soros Alapítvány nyújtott  támogatást. Lungo Drom  Szolnokon alakult többségük léte a támogatók által biztosított forrásoktól függ. a kisebbségi önkormányzatok megalakulása nagy hatást gyakorolt a roma önszerveződésre. Nem főváros központú,

11 A civil szektor átalakítása
a civil szervezetek működése, gazdálkodása könnyebb legyen. Az év második felében a bíróságoknál újra kell regisztráltatniuk magukat az egyesületeknek. az új kategóriáknak megfelelően strukturálják be magukat a civil szervezetek. kiszűrjék a nem létező civil szervezeteket. A civil szféra ma túlszabályozott, túlságosan bürokratikus és ellenőrizhetetlen.

12 A civil önszerveződés formái
Hagyományőrzés, faluszépítés, Sporttevékenység, Környezetvédelem, Szabadidő eltöltése: Kórus, zenekar, tánccsoport, Horgászat, vitorlázás, Öregdiákok szervezetei, nyugdíjas szervezetek Vidékfejlesztés, Szolgáltatások. Gyugy, Buzsák, Hács, Kisberény, Somogyvár, Somogyvámos, Lengyeltóti, Pamuk,

13 szabadidő találkozó

14 szabadidő Somogyvár, Szent László napok

15 Szabadidő 2010. Buzsák, Pünkösd

16 Hagyományőrzés, szabadidő
Kisberény, május 1.

17 Lehet egy kérdéssel több?
Kisberény: találkozás Vágó Istvánnal

18 Szabadidő Kisberény IKSZT épület

19 hagyományőrzés Szakácskönyv készítéshez: cigánykenyér - punya

20 hagyományőrzés Szakácskönyvkészítéshez: Jóbarátok gulyása

21 Pogányvölgy ételei

22 Civil szervezetek működése
Erőforrások A civilszervezetek alakulását, működését, eredményességét nagy mértékben meghatározza, hogy van-e olyan kiemelkedő személy, amely köré szerveződik a közösségi háttér. Horváth Krisztián „Cucu”, Bogdán Sándor

23 A szervezet hatékony működése
Humán erőforrás A szervezet tagjai, Munkatársai, Önkéntesei, Aktivistái hozzáállása, kezdeményezőkészsége Pénzügyi forrás Magánszemélyek, Vállalatok, Pályázatot kiíró szervek, SZJA 1% felajánlások, Tagdíjbevételek, Szolgáltatási díjak A civil szervezet hatékony működése alapvetően két erőforráson múlik.

24 Ismertség, elismertség
Legfontosabb alapja a megismerhetőség: Mennyi információt ad magáról a szervezet, Milyen széles körben ad magáról információt: pl.:hírlevél, kiadvány, honlap Milyen tapasztalatokat szerez a résztvevő: rendezvény, program Az ismertség és elismertség legfontosabb alapja a megismerhetőség.

25 Erőforrások nagysága, ereje
Függ attól, hogy mennyire ismeri és elismeri az adott szervezetet a környezet: Szolgáltatást igénybevevők köre, nagysága, Együttműködő partnerek, Támogatók, Önkéntesek, aktivisták Nyilvánvaló, hogy mindkét erőforrás nagysága és ereje attól függ, hogy mennyire ismerik és elismerik a szervezetet

26 Nemzeti Civil Alapprogram

27 Az Országgyűlés 2003. 06. 23-án fogadta el az NCA-ról szóló 2003. évi L. törvényt.
Az Alapprogram célja a civil szervezetek pályázatok útján történő támogatásával működésük megerősítése, a civil szektor fejlődésének elősegítése. Az Alapprogramból támogatásban részesülhettek mindazok a Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyek legalább egy éve ténylegesen működtek. A támogatási összegek felosztásáról a civil szervezetek képviselői közül választott kollégiumok döntenek, illetve döntöttek. Az elképzeléseket nem ismerjük.

28 Wekerle Sándor Alapkezelő
2010. november 27-én lépett hatályba a központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Kormányrendelet. Ennek értelmében a korábban az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz tartozó Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Wekerle Sándor Alapkezelő néven folytatja működését.

29 A Wekerle Sándor Alapkezelő
legfontosabb feladata egy hatékony pályázati rendszer működtetése, a nemzeti együttműködés elveinek megfelel, biztosítja a hazai költségvetési források átlátható, gyors és hatékony felhasználását, és a lehető legjobb projektek megvalósulását Önállóan működő költségvetési szerv

30 Bírálati szempontok A pályázat áttekinthetősége, kidolgozottsága , a szervezet céljainak és tevékenységének összhangja , a kért támogatás összhangban és arányban van-e a pályázatban megfogalmazottakkal és a szükségletekkel? 2-2 pont A pályázó előző évi aktivitása, szakmai tevékenysége , A pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulása pont  A folyó évi tevékenység bemutatása. A szervezet tárgyévre vonatkozó tervei, a pályázati költségvetés kidolgozottsága és indokoltsága, milyen más forrásokat akar bevonni elképzeléseinek megvalósítása érdekében? 3 -3 pont A szervezet fenntarthatósága és forrásteremtése , A pályázó foglalkoztat-e önkénteseket, munkatársakat 3-3 pont

31 Esélyegyenlőség Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése (Milyen hátránnyal küzdő célcsoportot segít? stb.) 3 pont A pályázó együttműködése más szervekkel, szervezetekkel. 2 pont A szervezet fejlesztése (mit tesz annak érdekében, hogy tovább fejlődjön a szervezet) 3 pont A szervezet helyi, térségi társadalmi aktivitása, illetve ezeknek a céloknak megjelenése a pályázatban. 15 pont Előfordul: nem tudnak elszámolni, APEH adósság

32 CISZOK Balatonmáriafürdő

33 CISZOK Balatonföldvár

34 CISZOK Fonyód

35 LEADER HVS felülvizsgálat

36 Kisberényi majális

37 Szászfalvi László: A Nemzeti Civil Alapprogram reformjáról
Befellegzett a fantom szervezeteknek, az aktív munka helyett csak a támogatásért létrejött alibi csoportosulásoknak. A központi költségvetésben az idén 30 milliárd forintot különítettek el a civil szervezetek számára. Az elosztás mikéntje 2012-től megváltozik. Elkülönített, átlátható, kisebb adminisztrációs terheket jelentő civil támogatási rendszert hoznak létre, Egyházügyi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár

38 2012. Januártól Hazai támogatási rendszer kialakítása, hasonlóan a Nemzeti Kulturális Alap szisztémájához, A Wekerle Sándor Alapkezelő éppen ezért jött létre, hogy kiszámíthatóbb, átláthatóbb, működőképes és hiteles rendszer jöjjön létre.

39 Egyebek A pályázati támogatások előfinanszírozására, esetleg a kamatterhek enyhítésére civil bank létrehozása is elképzelhető a es NCA pályázatok elszámolása során problémák: a bérek, megbízási díjak elszámolása ( 2011-es pályázatokhoz az okiratok készítése folyamatban van. (4 hónap!) Szekszárdon működő

40 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Civil szervezetek szerepe és jelentősége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések