Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Attert Folyó Szerződése Belga-Luxembourgi régiók példamutató projektje Készítette : Patrice Verscheure az « Attert Vízek Háza »Kht felelőse L e contrat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Attert Folyó Szerződése Belga-Luxembourgi régiók példamutató projektje Készítette : Patrice Verscheure az « Attert Vízek Háza »Kht felelőse L e contrat."— Előadás másolata:

1 Az Attert Folyó Szerződése Belga-Luxembourgi régiók példamutató projektje Készítette : Patrice Verscheure az « Attert Vízek Háza »Kht felelőse L e contrat de rivière Attert. Un projet pilote dans la région belgo-luxembourgeoise présenté par Patrice Verscheure, responsable-gestionnaire de la « Maison de l’Eau de l’Attert a.s.b.l. » M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l

2 A Folyó Szerződés filózofiája M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l Egy folyó szerződés filózofiáját a következő határozza meg : - a vízgyűjtő terület átfogó, résztvevő és fenntartható igazgatása L a philosophie d’un contrat de rivière: gérer un bassin versant de manière intégrée, participative et durable.

3 Az Attert Szerződés célkitűzései : M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l Az Attert és mellékágainak összehangolt gazdálkodása Az áradások és árvizek hatásainak csökkentése A folyó, a patakok és a feszín alatti vizek minőségének javítása Víz és környezetkimélő minőségi mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése a vizes környezetek megóvása érdekében Az Attert vízgyűjtő területének természetes értékeinek hasznosítása.

4 Az Attert Szerződés célkitűzései •- A vízhez kapcsolódó kulturális örökségek hasznosítása és az turizmus fejlesztése •- A természet és a vízi világ felfedezésén alapuló gyakorlati természetvédelmi nevelés létrehozása

5 Az Attert folyó Szerződés kezdeményezései : 1. Lépés (1997) : az ötlet 2. Lépés (1998) : a helyzet felmérése 3. Lépés (1999-2000) : a Charta kidolgózása 4. Lépés (2001 március) : a különböző partnerek aláírják a Chartát 5. Lépés (2001 júliustól) : a szerződés céljainak megvalósítása L a démarche du contrat de rivière Attert 1ère phase (1997): l’initiation 2ème phase (1998): l’objectivation de la situation 3ème phase (1999-2000): la démarche de conception de la charte 4ème phase (mars 2001): la signature des différents partenaires 5ème phase (depuis juillet 2001): la mise en œuvre du contrat de rivière M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l

6 Az Oeko-Fonds (L) alapítvány javasolta a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a Leader csoportoknak hogy kezdeményezék a Nagyhercegségben egy folyó szerződés projektet. La Fondation Oeko-Fonds (L) propose au Ministère de l’Environnement et aux groupes Leader de mettre en œuvre au Grand-Duché un projet de contrat de rivière 2 communes de la vallée de l’Attert faisant partie d’un groupe Leader demandent à la Fondation d’initier cette demarche dans la vallée de l’Attert Az ötlet (1997) : L ’initiation du contrat de rivière Attert (1997): M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l Az Attert völgyi 2 község, egy Leader csoport tagjai, felkérték az Oeko-Fonds alapítványt hogy kezdje meg ezt a projektet az Attert folyó vízgyűjtő területén

7 A helyzet elemzése, állapot és problémák felmérő tanulmányokkal az Attert völgyében valamint ezekre tett megoldás javaslatokkal. Analyse de la situation, avec réalisation d’études comportant la mise en évidence des problèmes rencontrés dans la vallée de l’Attert ainsi que des propositions de solutions Financement: Le financement: dans le cadre du programme Leader II: UE (15 %), Ministère de l’Environnement (50 %), 2 communes de la vallée de l’Attert (35 %) A helyzet felmérése (1998) : L’objectivation de la situation (1998) M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l Finanszírózás : a Leader II program keretében történt : EU (15%), Környezetvédelmi Minisztérium (50%), az Attert völgyi 2 község önkormányzata (35%).

8 A Charta kidolgózása (1999- 2000) : M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l 4 munkacsoport konkrét projekteket dolgoztak ki és javasoltak a vízgyűjtő területén feltárt problémák megoldására. Eredmény : 108 projekt került feljegyzésre és elfogadásra a szerződésben Finanszírózás : a Leader II program keretében : EU (15%), Környezetvédelmi Minisztérium (50%), az Attert völgyi 2 község önkormányzata (35%).

9 23 partner : - 9 Attert völgyi község (1 belga és 8 luxembourgi község) - 14 víz és környezetvédő szervezet ( 6 belga és 8 luxembourgi szervezet) 23 partenaires: 9 communes du bassin de l’Attert (1 commune belge et 8 communes luxembourgeoises). 14 organisations du domaine de l’eau et l’environnement (6 org. belges et 8 org. luxembourgeoises) Az Attert folyó Szerződés aláírása (2001 március) : M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l

10 A lakosság mótiváltsága Motivation de la population Collaboration avec les administrations Problème de la langue A folyó szerződés előkészítése során felmerült problémák : Problèmes rencontrés lors de la préparation du contrat de rivière M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l A hatóságok közreműködése Nyelvi nehézségek

11 A « Vízek Háza » létrehozása mint az Attert Folyó Szerződésének igazgatási központjaként. Création d’une « Maison de l’Eau » en tant que centre de gestion du contrat de rivière Attert A Szerződés céljainak megvalósítása (2001 júliusától) : Mise en œuvre du contrat de rivière Attert (depuis mars 2001) M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l

12 Együttműköd és a többi partner « Vízek Háza » központjaival Collaboration avec les Maisons de l’Eau partenaires Az Attert folyó Szerződésének igazgatása. (titkárság és koordínálás) Gestion du contrat de rivière Attert (secrétariat, coordination) Nemzetközi A helyi lakosság tájékoztatása és mozgósítása a víz és a környezetvéde lem kérdései iránt Information et sensibilisation de la population aux problèmes liés à l’eau et à l’environnement A « Vízek Háza » központ feladatai M issions de la Maison de l’Eau M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l Az Aquafil európai projekt igazgatása (Interreg IIIC program) Gestion du projet européen AquaFil (programme Interreg IIIC)

13 2001/2002 AquaFil/Ecos- Ouverture program A « Vízek Háza » központ finanszírózása : Le financement de la Maison de l’Eau M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l 25 % 9 Attert szerződés község hozzájárúlása 25 % Belügy Minisztérium Környezetvédelmi Minisztérium 50 % EU 82 % 9 Attert szerződés község hozzájárúlása 9 communes du contrat de rivière Attert 25 % 9 Attert szerződés község hozzájárúlása 25 % Belügy Minisztérium Környezetvédelmi Minisztérium 50 % EU 2004/2006 AquaFil/Interreg IIIC program 2003 + a Wallon Régió támogatása + Wallon Régió támogatása 18 % « Wallon » Régió támogatása

14 A »Vízek Háza » és a szerződés projektjeinek finanszírózása Az Attert folyó Szerződés megvalósítása során felmerűlő problémák : Problèmes de la mise en œuvre du contrat de rivière Attert M a i s o n d e l’ E a u D e l’ A t t e r t a. s. b. l Financement de la Maison de l’Eau et de ses projets Coordination et gestion des projets A projektek koordinálása és igazgatása


Letölteni ppt "Az Attert Folyó Szerződése Belga-Luxembourgi régiók példamutató projektje Készítette : Patrice Verscheure az « Attert Vízek Háza »Kht felelőse L e contrat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések