Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért”"— Előadás másolata:

1 „ Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” című projekt KEOP-1.2.0/1F-2008-0021 LAKOSSÁGI FÓRUM Tiszaalpár, 2010. március 25.

2 Háttér Uniós előírásokat a települési szennyvíztisztításra: 2000/60/EK irányelv (Víz-keretirányelv) tartalmazza. Ezek hazai átvétele: -a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. tv., -a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. és a - helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. módosításával, valamint több kormányrendelettel történt. Fő cél: a környezet védelme és vízellátás biztosítása. E cél eléréséhez uniós támogatást a Környezet és Energia Operatív Program pályázatai nyújtanak, amelyből a település is részesül jelen beruházás keretében. A pályázatokat a Környezetvédelmi Minisztérium hirdeti meg, folyamatosan nyomon követi a beruházások megvalósulását, a szigorú környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelését.

3 A csatornahálózat-kiépítés okai •A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése szükséges a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért, hozzájárul a talaj- és- vízszennyezettség csökkentéséhez a településen és környékén. •A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése révén javul a lakosság életszínvonala a településen. •A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése hozzájárul a hosszú távú gazdaságfejlesztési célok eléréséhez (alapfeltételt jelent vállalkozások betelepedéséhez), illetve az ahhoz szükséges lakókörnyezet megteremtéséhez. •A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével és a szennyvíztisztítással a jogszabályi előírásoknak meg fog felelni a település.

4 Rövid összefoglaló a beruházásról Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 2005-ben készíttette el a település szennyvízelvezetésének és tisztításának megvalósíthatósági tanulmányát és elvi vízjogi engedélyezési tervét. A pályázat benyújtására a 2008. év elején került sor, az első fordulós, előkészítésre vonatkozó támogatási szerződés megkötése 2008.09.03-án történt. A projekt előkészítési szakasz várhatóan 2010. év végén fejeződik be. A projekt megvalósításának tervezett időtartama: 2011.01.01- 2014.02.28.

5 Jelenlegi helyzet A projekt jelenleg az előkészítési szakaszban tart. Az eddig megvalósult főbb lépések: 1.Támogatási szerződés megkötése 2.Projektmenedzsment, tervezési, pályázatírási, nyilvánossági feladatokra vonatkozó közbeszerzés lefolytatása 3.Az előírásoknak megfelelő telephelyszín kiválasztása, egyeztetése hatóságokkal 4. Talajmechanikai mérések, előzetes környezeti hatásvizsgálat, környezeti hatástanulmány elkészítése, egyeztetése Kiskunsági Nemzeti Parkkal

6 Jelenlegi helyzet 2. 5. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése 6. A beruházás alapját képező köztes részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése, a KVVM Fejlesztési Igazgatóság általi jóváhagyása 2010. márciusban – az egyik legfontosabb mérföldkő az előkészítés során! 7. Tervezési folyamat – tervdokumentáció engedélyezésre történő benyújtása hatóságokhoz

7 További feladatok - előkészítési szakasz 1. Vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása (környezetvédelmi és örökségvédelmi hatóságokkal folyamatos egyeztetés) 2. Tendertervek kidolgozása 3. Tulajdonviszonyok rendezése az érintett területek vonatkozásában – tulajdonosi hozzájárulás, szolgalmi jog 4. Víziközmű társulat szervezése 5. Beruházás finanszírozási hátterének biztosítása 6. Megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési dokumentációk kidolgozása, véleményeztetése hatóságokkal

8 További feladatok - előkészítési szakasz 2. 7. Üzemeltető kiválasztása 8. Előkészítés során az előírt kommunikációs és nyilvánossági tevékenység 9. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások biztosítása a projekt kapcsán 10. Előkészítési szakasz adminisztrációs kötelezettségeinek ellátása (jelentések stb.) 11. Pályázat II. fordulós benyújtása

9 Horizontális vállalások - Esélyegyenlőség •Esélyegyenlőségi terv vagy koncepció megléte. •A szervezet döntéshozói vagy munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart. •GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás. •A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, szervezeteket •Esélyegyenlőségi statisztikai információk megadása.

10 Horizontális vállalások – Fenntarthatóság I. •Fenntarthatósági tervvel vagy programmal rendelkezik. •Kistérségi környezetvédelmi programját felülvizsgálja és megvalósulását dokumentálja. •Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal. •Környezetvédelmi megbízottat kijelöl. • A nyilvánosság számára az aktuális környezeti információkat rendszeresen, és a kötelező mértéken felül biztosítja. •Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél. •Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit

11 Horizontális vállalások – Fenntarthatóság II. •Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (lakosság, célcsoportok). •Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során. •Külterületen a közutak mentén az élőhelyek védelmét és a környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése 2 km hosszan. •Az építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja, környezeti hatásokat mérsékli. •Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése. •Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban.

12 Ütemezés tervezet – Megvalósítási szakasz I. TevékenységKezdésBefejezés Projektindítás2011. január 1. Területek biztosítása2011. január 1.2011. február 28. Régészet (amennyiben szükségessé válik)2011. február 28. 2011. március 30. Közbeszerzési szakértő kiválasztása2011. január 2.2011. március 30. Közbeszerzés mérnök/műszaki felügyelet2011. április 1.2011. május 31. Közbeszerzés szennyvízcsatorna kivitelezésre (közösségi eljárás) 2011. június 1.2011. október 15. Közbeszerzés szennyvíztisztító telep kivitelezésre (közösségi eljárás) 2011. június 1.2011. október 15.

13 Ütemezés tervezet – Megvalósítási szakasz II. TevékenységKezdésBefejezés Kivitelezés szennyvízcsatorna2012. január 2.2013. június 15. Kivitelezés szennyvíztisztító telep2012. június 1.2013. június 15. Próbaüzem2013. június 15.2013. december 15. Működtető kiválasztása2012. május 15.2012. szeptember 10. Projektzárás2014. január 30. Zárójelentés benyújtása2014. február 28.

14 Műszaki tartalom 1.Szennyvízelvezetéssel érintett településrészek a térképen láthatók – központi belterületek gazdaságosan csatornázható, üdülőterületen kívüli része 2. Szennyvíztisztító telep önkormányzati iparterületen (029/2 helyrajzi szám) – örökségvédelmi, környezet- és természetvédelmi szempontból egyeztetett terület 3. Érzékeny minősítésű területekre vonatkozó szigorú határértékeknek megfelelés a tisztított víz vonatkozásában. 4. Előzetes környezeti hatásvizsgálat : nem jár környezetre káros hatással a beruházás sem a település, sem a Holt-Tisza vonatkozásában, talajvíz szempontból kifejezetten előnyös. A telep távolsága miatt a tisztított víz általában elszikkad az Alpár-Nyárlőrinci csatornában (a Holt-Tiszáig ritkán jut el). 5. Ideiglenes befogadó: Alpár-Nyárlőrinci csatorna, az el nem szikkadt víz befogadója a Holt-Tisza – ATIKÖVIZIG és Kiskunsági Nemzeti Park jóváhagyásával.

15 Költségek Jelenleg a projekt megvalósításának becsült költségét ismerjük. - A jelenlegi szakasz előkészítési költsége: 80.262.000 Ft + Áfa - A várható megvalósítási költség: 2.141.176.000 Ft + Áfa. A megvalósítási nettó összeg 80-85 %-a (1.712.940.800 Ft- 1.819.999.600 Ft) uniós támogatás. Ez tartalmazza a közbeszerzések, telep kiviteli terv készítés, csatornázás- és telep kivitelezés, műszaki ellenőrzés, próbaüzem, projektmenedzsment, előírt nyilvánossági tevékenységek költségeit. A beruházás végső, pontos költsége a pályázati II. fordulót követő megvalósítási szakaszban, a közbeszerzések lefolytatását követően (2011. október) válik ismertté. A beruházás finanszírozás-tervezését azonban a jelenlegi információk alapján kell elvégezni, ezt a II. fordulós pályázatban ismertetni szükséges.

16 Összefoglalás A beruházás mérete, költségvonzata riasztó lehet, azonban indokoltsága, szükségessége kétségtelen. Sok település van hasonló helyzetben az országban, azonban meg tudták/tudják oldani ezt a kérdést a lakosság együttműködésével. Itt már sok akadályon túljutottunk, azonban a feladatok java hátravan, amelyek közös erővel, települési összefogással elvégezhetők, de ennek hiányában az egész beruházás elveszhet! (Ekkor pedig az eddig kapott támogatást vissza kell fizetni.) A közös akarat, az együttműködési szándék alapfeltétel a beruházás során!

17 Köszönjük a figyelmet, várjuk kérdéseiket! Dr. Csonkáné Gulyás Anett HBF Hungaricum Kft. gulyasanett@hbfhungaricum.hu 76/503-644 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Letölteni ppt "„ Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések