Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FŐNÉV NEME A cigány nyelvben két nyelvtani nemet különböztetünk meg Hímnem Nőnem Az élőlények neme jelentésükből adódik: ROM ROMNYI Élőlénynek minősül.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FŐNÉV NEME A cigány nyelvben két nyelvtani nemet különböztetünk meg Hímnem Nőnem Az élőlények neme jelentésükből adódik: ROM ROMNYI Élőlénynek minősül."— Előadás másolata:

1

2

3 A FŐNÉV NEME A cigány nyelvben két nyelvtani nemet különböztetünk meg Hímnem Nőnem Az élőlények neme jelentésükből adódik: ROM ROMNYI Élőlénynek minősül a cigány nyelvben: EMBER ÉS AZ ÁLLAT

4 A FŐNEVEK VÉGZŐDÉS SZERINTI FELOSZTÁSA ari - ra végződő foglakozásokat jelentő főnevek HN. MINDÍG HÍMNEMŰEK SITYARI - TANÍTÓ SASTYARI - ORVOS

5 A FŐNEVEK VÉGZŐDÉS SZERINTI FELOSZTÁSA ipe, mo - ra végződő fogalmakat jelentő főnevek HN. MINDÍG HÍMNEMŰEK SHUKARIPE - SZÉPSÉG KAMIMO - SZERETET

6 A FŐNEVEK VÉGZŐDÉS SZERINTI FELOSZTÁSA O - ra végződő főnevek kivétel nélkül hímneműek HN. KIVÉTEL NÉLKÜL HÍMNEMŰEK COLO - SZŐNYEG NORO - FELHŐ

7 A FŐNEVEK VÉGZŐDÉS SZERINTI FELOSZTÁSA msh - ra végződő főnevek HN. RÉSZBEN HÍMNEMŰEK VURDON - KOCSISKAMIN - SZÉK PAJI - VÍZ A KIVÉTELEK EGYENKÉNT MEGTANULANDÓK!

8 A FŐNEVEK VÉGZŐDÉS SZERINTI FELOSZTÁSA a - ra végződő főnevek NN. MESALYA - ASZTAL nőneműek i - re végződő főnevek PIRI - FAZÉK Többségükben nőneműek msh - ra végződő főnevek Részben nőneműek ROJ - KANÁL

9 A FŐNEVEK TÖBBES SZÁMA

10 HÍMNEMŰ FŐNEVEK: TÖBBES SZÁM o - ra végződő főnevek többes száma: e SHAVO - SHAVE -- FIÚ-FIÚK MANRO - MANRE -- KENYÉR-KENYEREK BAKRO - BAKRE -- BIRKA-BIRKÁK

11 HÍMNEMŰ FŐNEVEK: TÖBBES SZÁM msh - ra végződő főnevek többes száma: a VURDON - VURDONA -- KOCSI-KOCSIK SKAMIN - SKAMINA -- SZÉK-SZÉKEK

12 HÍMNEMŰ FŐNEVEK: TÖBBES SZÁM i - re végződő főnevek többes száma: a PAJI - PAJA -- VÍZ-VIZEK SITYARI - SITYARA -- TANÍTÓ-TANÍTÓK

13 VANNAK KIVÉTELEK! PETALO - PETALA -- PATKÓ-PATKÓK KOKALO - KOKALA -- CSONT-CSONTOK CHASO - CHASURA -- ÓRA-ÓRÁK CHOKANO - CHOKANURA -- KALAPÁCS- KALAPÁCSOK

14 NŐNEMŰ FŐNEVEK: TÖBBES SZÁM i - re végződő főnevek többes száma: a ROMNYI - ROMNYA -- ASSZONY- ASSZONYOK BALAJI - BALAJA -- TEKNŐ-TEKNŐK

15 NŐNEMŰ FŐNEVEK: TÖBBES SZÁM a - re végződő főnevek többes száma: i MESALYA – MESALYI ASZTAL - ASZTALOK RACA – RACI KACSA - KACSÁK

16 NŐNEMŰ FŐNEVEK: TÖBBES SZÁM msh - ra végződő főnevek többes száma: a SHEJ – SHEJA – LÁNY-LÁNYOK ROJ - ROJA -- KANÁL-KANALAK

17 A HATÁROZOTT NÉVELŐ HÍMNEM: O NŐNEM: E TÖBBES SZÁM: LE A HATÁROZOTT NÉVELŐ CSAK ALANY ESTBEN ILYEN ALAKÚ!!!

18 A HATÁROZOTT NÉVELŐ VONATKOZÓ ESETBEN: HÍMNEM: LE NŐNEM: LA TÖBBES SZÁM: LE

19 GYAKORLÁS: Írd le az alábbi szavakat határozott névelővel együtt egyes számban és ugyan azt a szót határozott névelővel többes számban! ROM CIGÁNY FÉRFI MEGOLDÁS SHAVO A FIÚ MEGOLDÁS MANUSH EMBER MEGOLDÁS LULUDYI VIRÁG MEGOLDÁS DEJ ANYA MEGOLDÁS PHRAL FIÚ TESTVÉR MEGOLDÁS DAD APA MEGOLDÁS SHEJ LÁNY MEGOLDÁS ROMNYI CIGÁNY ASSZONY MEGOLDÁS BURACA GOMBA MEGOLDÁS PHENY NŐ TESTVÉR MEGOLDÁS ZHULYI NŐ MEGOLDÁS

20 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: O ROM LE ROM VISSZA

21 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: O SHAVO LE SHAVE VISSZA

22 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: O DAD LE DAD/A/ VISSZA

23 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: E ROMNYI LE ROMNYA VISSZA

24 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: E BURACA LE BURACI VISSZA

25 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: E SHEJ LE SHEJA VISSZA

26 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: O MANUSH LE MANUSHA VISSZA

27 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: E ROMNYI LE ROMNYA VISSZA

28 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: E LULUDYI LE LULUDYA VISSZA

29 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: E DEJ LE DEJA VISSZA

30 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: O PHRAL LE PHRALA VISSZA

31 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: E ZHULYI LE ZHULYA VISSZA

32 EGYES SZÁM: TÖBBES SZÁM: E PHENY LE PHENYA VISSZA

33 GYAKORLÁS Írd le az alábbi szavakat határozott névelővel együtt egyes számban és ugyan azt a szót határozott névelővel többes számban! shavo – fiú manush – ember romnyi – asszony shej – lány luludyi – virág buraca – gomba drakh – szölő chiriklyi – madár rom - cigány ember dad – apa dej – anya phral - testvér pheny – nővér muca – macska bakro – birka grast – ló grasnyi – kanca bashno – kakas kahnyi – tyúk raca – kacsa mesalya – asztal skamin – szék vurdon – kocsi kasht - fa

34 KÉRDŐ SZAVAK SO ? 1. MI ?, MIT ? 2. AMI, AMIT, AMIKET KON ? 1. KI ?, AKI KAJ ? 1. HOL ?, HOVÁ ? 2. AHOL, AHOVA KANA ? 1. MIKOR ?, AMIKOR SODE ? 1. MENNYI ?, HÁNY ? 2. AMENNYI, AHÁNY SOSTAR ? MIÉRT ? SAR ? 1. HOGY ? AHOGY 2. MINT, AMINT

35 A SZEMÉLYES NÉVMÁS ME - ÉN AME - MI TU - TE TUME - TI VOJ - Ő VON - ŐK

36 IGEIDŐK A CIGÁNY NYELVBEN 1. JELEN IDŐ 2. MÚLT IDŐ 3. JÖVŐ IDŐ 4. FELTÉTELES JELEN IDŐ 5. FELTÉTELES MÚLT IDŐ 6. FELSZÓLÍTÓ MÓD

37 A LÉTIGE JELEN IDEJE SOM- VAGYOK SAM - VAGYUNK SAN - VAGY SAN - VAGYTOK SI- VAN SI - VANNAK

38 A LÉTIGE JELEN IDEJŰ TAGADÁSA „CHI”-VEL CHI SOM- NEM VAGYOK CHI SAN - NEM VAGY NA SI=NAJ - NINCS CHI SAM – NEM VAGYUNK CHI SAN - NEM VAGYTOK NA SI=NAJ – NINCSENEK

39 A LÉTIGE MÚLT IDEJE SOMAS - VOLTAM SAMAS - VOLTUNK SANAS - VOLTÁL SANAS - VOLTATOK SAS - VOLT SAS - VOLTAK

40 A LÉTIGE MÚLT IDEJŰ TAGADÁSA „CHI”-VEL CHI SOMAS- NEM VOLTAM CHI SANAS - NEM VOLTÁL NA SAS=NAS – NEM VOLT CHI SAMAS – NEM VOLTUNK CHI SANAS - NEM VOLTATOK NA SAS=NAS – NEM VOLTATOK

41 A LÉTIGE JÖVŐ IDEJE AVO- LESZEK AVASA - LESZÜNK AVESA - LESZEL AVENA - LESZTEK AVELA - LESZ AVENA - LESZNEK

42 A „DEL” IGE JELEN IDEJE DAV - ADOK DAS - ADUNK DES - ADSZ DEN - ADTOK DEL - AD DEN - ADNAK

43 A „DEL” IGE MÚLT IDEJE DOM - ADTAM DAM - ADTUNK DAN - ADTÁL DINE - ADTATOK DAS - ADOTT DINE - ADTAK

44 DO - ADNI FOGOK DASA - ADNI FOGUNK DESA - ADNI FOGSZ DENA - ADNI FOGTOK DELA - ADNI FOG DENA - ADNI FOGNAK A jövő időt úgy képezzük, hogy a jelen idejű ragozáshoz a szó végére egy „a” betűt teszünk. Kivétel az egyes szám első személy A „DEL” IGE JÖVŐ IDEJE

45 A „DEL” IGE FELSZÓLÍTÓ MÓDJA A felszólító módot úgy képezzük, hogy a jelen idejű ragozás elé egy te szócskát teszünk TE DAV - ADJAK TE DAS - ADJUNK TE DES - ADJ TE DEN - ADJATOK TE DEL - ADJON TE DEN - ADJANAK Egyes szám második személyben: „de” Többes szám második személyben: „den” Ezek az ún. önálló felszólító módú alakok.

46 A FELSZÓLÍTÓ MÓD TAGADÁSA TE NA DAV - NE ADJAK TE NA DAS - NE ADJUNK TE NA DES - NE ADJ TE NA DEN - NE ADJATOK TE NA DEL - NE ADJON TE NA DEN - NE ADJANAK A felszólító módot úgy tagadjuk, hogy a te szócska és a jelen idejű ragozás közé tesszük a „na” tagadó szót

47 A „DEL” IGE FELTÉTELES JELEN IDEJE A feltételes jelen időt úgy képezzük, hogy a jelen idejű alakot ellátjuk egy „as” végződéssel DOS - ADNÉK DASAS - ADNÁNK DESAS - ADNÁL DENAS - ADNÁTOK DELAS - ADNA DENAS - ADNÁNAK

48 A „DEL” IGE FELTÉTELES MÚLT IDEJE A feltételes múlt időt úgy képezzük, hogy a múlt idejű alakokat ellátjuk egy „as” végződéssel DOMAS - ADTAM VOLNA DAMAS - ADTUNK VOLNA DANAS - ADTÁL VOLNA DINESAS - ADTATOK VOLNA DASAS - ADOTT VOLNA DINESAS - ADTAK VOLNA

49 A „del” ige egyben fontos segéd ige is. A másik ilyen segéd ige a „lel” (elvesz, kap) ige. Ragozása megegyezik a „del” igével

50 ELŐLJÁRÓK

51 Hímnemű és nőnemű alakot felvevő előljárószók 1. Ando/e ba, be, ban, ben 2. Po/e on, en, ra, re

52 Ando kher házban Ando gav faluban Ando foro városban Ando paji vízben HN.

53 Ande mesalya asztalban Ande bar kertben Ande shkola iskolában Ande vulyica utcában NN.

54 TSZ. Ande kher házakban Ande gav falukban Ande forura városokban Ande paja vízekben

55 Ande mesalyi asztalokban Ande bara kertekben Ande shkoli iskolákban Ande vulyici utcákban TSZ.

56 TÁRGYESET

57 ÉLETTELEN DOLGOK ESTÉBEN A TÁREGYESET MEGEGYEZIK AZ ALANY ESETTEL !

58 TÁRGYESET ÉLŐ ESETÉBEN: HN. TSZ. ESZ. -ES-EN NN. -A -AN

59 TÁRGYESET FONTOS SZABÁLY, HOGY A HATÁROZOTT NÉVELŐ MEGVÁLTOZIK ALANY ESET:TÁRGYESET: O LE E LA HN. TSZ. NN.

60 TÁRGYESET GYAKORLÁSA O SHAVO A FIÚ E SHEJ A LÁNY LE SHAVE A FIÚK LE SHEJA A LÁNYOK LE SHAVES A FIÚT LA SHEJA A LÁNYT LE SHAVEN A FIÚKAT LE SHEJAN A LÁNYOKAT

61 TÁRGYESET GYAKORLÁSA DIKHEL – LÁT, NÉZ ME DIKHAV LE SHAVES – ÉN NÉZEM A FIÚT VOJ DIKHEL LA SHEJA – Ö NÉZI A LÁNYT AME DIKHAS LE SHAVEN – MI NÉZZÜK A FIÚKAT VON DIKHEN LE SHEJAN – ŐK NÉZIK A LÁNYOKAT

62 TEGYÜK EGYES ÉS TÖBBES TÁRGYESETBE AZ ALÁBBI FŐNEVEKET! O ROM CIGÁNY FÉRFI MEGOLDÁS O SHAVO A FIÚ MEGOLDÁS O MANUSH EMBER MEGOLDÁS E CHIRIKLYI MADÁR MEGOLDÁS E DEJ ANYA MEGOLDÁS O PHRAL FIÚ TESTVÉR MEGOLDÁS O DAD APA MEGOLDÁS E SHEJ LÁNY MEGOLDÁS E ROMNYI CIGÁNY ASSZONY MEGOLDÁS E GRASNYI KANCA MEGOLDÁS E PHENY NŐ TESTVÉR MEGOLDÁS E ZHULYI NŐ MEGOLDÁS TÁRGYESET GYAKORLÁSA

63 ALANY ESET: TÁRGYESET: E SHEJ LA SHEJA VISSZA ESZ.: TSZ.: LE SHEJAN

64 ALANY ESET: TÁRGYESET: O SHAVO LE SHEVES ESZ.: TSZ.: LE SHAVEN VISSZA

65 ALANY ESET: TÁRGYESET: O ROM LE ROMES ESZ.: TSZ.: LE ROMEN VISSZA

66 ALANY ESET: TÁRGYESET: E DEJ LA DEJA ESZ.: TSZ.: LE DEJAN VISSZA

67 ALANY ESET: TÁRGYESET: O MANUSH LE MANUSHES ESZ.: TSZ.: LE MANUSHEN VISSZA

68 ALANY ESET: TÁRGYESET: E CHIRIKLYI LA CHIRIKLYA ESZ.: TSZ.: LE CHIRIKLYAN VISSZA

69 ALANY ESET: TÁRGYESET: E GRASNYI LA GRASNYA ESZ.: TSZ.: LE GRASNYAN VISSZA

70 ALANY ESET: TÁRGYESET: E RONYI LA ROMNYA ESZ.: TSZ.: LE RONYAN VISSZA

71 ALANY ESET: TÁRGYESET: O DAD LE DADES ESZ.: TSZ.: LE DADEN VISSZA

72 ALANY ESET: TÁRGYESET: E PHENY LA PAHNYA ESZ.: TSZ.: LE PHENYAN VISSZA

73 ALANY ESET: TÁRGYESET: O PHRAL LE PHRALES ESZ.: TSZ.: LE PHRALEN VISSZA

74 ALANY ESET: TÁRGYESET: E ZHULYI LA ZHULYA ESZ.: TSZ.: LE ZHULYAN VISSZA

75 SZEMÉLYES NÉVMÁS TÁRGYESETBEN MAN - ENGEM TUT - TÉGED LES - ŐT/HN. LA - ŐT/NN. AMEN - MINKET TUMEN - TITEKET LEN - ŐKET

76 IGERAGOZÁS

77 1. IGEOSZTÁLY „EL” VÉGŰEK 2. IGEOSZTÁLY „AL” VÉGŰEK 3. IGEOSZTÁLY „OL” VÉGŰEK ME KERAV ME ZHAV ME SITYUVAV TU KERES TU ZHAS TU SITYOS VOJ KEREL VOJ ZHAL VOJ SITYOL AME KERAS AME ZHAS AME SITYUVAS TUME KEREN TUME ZHAN TUME SITYON VON KEREN VON ZHAN VON SITYON IGERAGOZÁS

78 4. IGEOSZTÁLY „IJ/IL” VÉGŰEK 5. IGEOSZTÁLY „OJ/OL” VÉGŰEK 6. IGEOSZTÁLY „UJ/UL” VÉGŰEK ME VORBIJME FARBOJ ME SUNUJ TU VORBISTU FARBOS TU SUNUS VOJ VORBILVOJ FARBOL VOJ SUNUL AME VORBISARASAME FARBOSARAS AME SUNUSARAS TUME VORBINTUME FARBON TUME SUNUN VON VORBINVON FARBON VON SUNUN EZEK AZ IGÉK „SAREL” VÉGŰVÉ TEHETŐK IGERAGOZÁS

79 4. IGEOSZTÁLY „IJ/IL” VÉGŰEK 5. IGEOSZTÁLY „OJ/OL” VÉGŰEK 6. IGEOSZTÁLY „UJ/UL” VÉGŰEK ME VORBISARAVME FARBOSARAVME SUNUSARAV TU VORBISARESTU FARBOSARESTU SUNUSARES VOJ VORBISARELVOJ FARBOSARELVOJ SUNUSAREL AME VORBISARASAME FARBOSARASAME SUNUSARAS TUME VORBISARENTUME FARBOSARENTUME SUNUSAREN VON VORBISARENVON FARBOSARENVON SUNUSAREN AZ ÁTALAKÍTÁS UTÁN ÍGY RAGOZHATÓK: AZ IGE JELENTÉSE NEM VÁLTOZIK.

80 IGERAGOZÁS GYAKORLÁSA MONDATOKBAN 2. ÉN CSINÁLOK NÉGY SZÉKET ÉS EGY ASZTALT 10. MENNYIBE KERÜL EZ A HÁZ 1. MIT CSINÁLSZ HOLNAP A GYÁRBAN? 4. MI KÉRÜNK LEVEST ÉS KENYERET 5. ÉN MEGYEK A BÁLBA 6. TI LÁTJÁTOK A FARKASOKAT ÉS A RÓKÁKAT AZ ERDŐBEN? 9 A NYÚL ÉS A MALACKA TALÁLKOZNAK AZ ERDŐBEN. 7. MIT GONDOLSZ MI VAN A KÉPEN? 8. A GYEREKEK KIABÁLNAK AZ OSZTLYBAN. 3. ÉN LAKOM VÁROSBAN/FALUBAN MEGOLDÁS

81 SO KERES TEHARA ANDE FABRIKA? VISSZA 1. MIT CSINÁLSZ HOLNAP A GYÁRBAN?

82 ME KERAV SHTAR SKAMINA HAJ JEKH MESALYA VISSZA 2. ÉN CSINÁLOK NÉGY SZÉKET ÉS EGY ASZTALT

83 ME BESHAV ANDO FORO/GAV. VISSZA 3. ÉN LAKOM VÁROSBAN/FALUBAN

84 AME MANGAS ZUMI HAJ MANRO VISSZA 4. MI KÉRÜNK LEVEST ÉS KENYERET

85 ME ZHAV ANDO BALDO. VISSZA 5. ÉN MEGYEK A BÁLBA

86 TUME DIKHEN LE RUVEN HAJ LE HILPAN ANDO VESH VISSZA 6. TI LÁTJÁTOK A FARKASOKAT ÉS A RÓKÁKAT AZ ERDŐBEN?

87 SO GINDIS, SO SI PO KIPO? VISSZA 7. MIT GONDOLSZ MI VAN A KÉPEN?

88 LE SHAVORA CIPIN ANDO KLASSO. VISSZA 8. A GYEREKEK KIABÁLNAK AZ OSZTLYBAN.

89 O SHOSHOJ HAJ O BALISHO MALADYON ANDO VESH VISSZA 9 A NYÚL ÉS A MALACKA TALÁLKOZNAK AZ ERDŐBEN.

90 SODE KOSTIL KADO KHER? VISSZA 10. MENNYIBE KERÜL EZ A HÁZ

91 IGEKÖTŐK

92 AZ IGEKÖTŐ TÖBBNYIRE AZ IGE UTÁN ÁLL, DE HANGSÚLYOZÁS ESETÉBEN AZ IGE ELÉ IS KERÜLHET ZHAL ANDRE – MEGY BE ANDRE ZHAL – BEMEGY PHIREL AVRI – JÁR KI AVRI PHIREL – KIJÁR AVEL PALPALE – JÖN VISSZA PALPELE AVEL - VISSZAJÖN A –TAR /EL, TOVA/ AZ IGE UTÁN ÁLL ZHALTAR – ELMEGY NASHELTAR – ELSZALAD GELOTAR – ELMENT AVILASTAR - ELJÖTT

93 A HATÓ IGE

94 /SHAJ (HAT, HET, LEHET)/ SHAJ DAV – ADATOK SHAJ DES – ADHATSZ SHAJ DEL – ADHAT SHAJ DAS – ADHATUNK SHAJ DEN – ADHATTOK SHAJ DEN - ADHATNAK A HATÓ IGE TAGADÁSA NASHTIG DAV – ADATOK NASHTIG DES – ADHATSZ NASHTIG DEL – ADHAT NASHTIG DAS – ADHATUNK NASHTIG DEN – ADHATTOK NASHTIG DEN - ADHATNAK

95 VISSZAHATÓ IGE

96 HULAVAV MAN – FÉSÜLÖM MAGAMAT - FÉSÜLKÖDÖM HULAVES TUT – FÉSÜLÖD MAGADAT – FÉSÜLKÖDSZ HULAVEL PES – FÉSÜLI MAGÁT - FÉSÜLKÖDIK HULAVAS AMEN – FÉSÜLJÜK MAGUNKAT - FÉSÜLKÖDÜNK HULAVEN TUMEN – FÉSÜLITEK MAGATOKAT - FÉSÜLKÖDTÖK HULAVEN PEN – FÉSÜLITEK MAGATOKAT - FÉSÜLKÖDNEK VISSZAHATÓ IGE

97 NÉHÁNY VISSZAHATÓ IGE KHELEL PES - JÁTSZIK URAVEL PES - ÖLTÖZKÖDIK GINDIL PES - GONDOLKODIK SEROL PES - EMLÉKEZIK THOVEL PES - MOSAKSZIK

98 GYAKORLÁS MONDATOKBAN: IGEKÖTŐ, HATÓ IGE, VISSZAHATÓ IGE 2. AZ EMBER ELMEGY A TEMPLOMBA. 10. A LÁNYOK FÉSÜLKÖDNEK A SÁTORBAN. 1. A FIÚ A HÁZBA MEGY BE 4. ADHATOK ALMÁT ÉS KÖRTÉT. 5. MIKOR MONDHATOM A MESÉT 6. VIHETEK ALMÁT AZ ISKOLÁBA? 9 TI MOSAKODTATOK MÁR? – KÉRDEZI AZ APA 7. AZ APA NEM MEHET A KOCSMÁBA. 8. AZ UDVARON SOK GYEREK JÁTSZIK. 3. GYORSAN ELJÖN A TAVASZ. MEGOLDÁS

99 O SHAVO ANDO KHER ZHAL ANDRE. VISSZA 1. A FIÚ A HÁZBA MEGY BE

100 O MANUSH ZHAL ANDRE ANDE KHANGERI. 2. AZ EMBER ELMEGY A TEMPLOMBA. VISSZA

101 SIGO AVELTAR E PRIMAVARA. 3. GYORSAN ELJÖN A TAVASZ. VISSZA

102 SHAJ DAV PHABAJ HAJ AMBROL? 4. ADHATOK ALMÁT ÉS KÖRTÉT? VISSZA

103 KANA SHAJ PHENAV E PARAMICHA? 5. MIKOR MONDHATOM A MESÉT? VISSZA

104 SHAJ INGRAV PHABAJ ANDE SHKOLA? 6. VIHETEK ALMÁT AZ ISKOLÁBA? VISSZA

105 O DAD NASHTIG ZHAL ANDE KIRCHIMA. 7. AZ APA NEM MEHET A KOCSMÁBA. VISSZA

106 PE AVLINA BUT SHAVORA KHELEN PEN. 8. AZ UDVARON SOK GYEREK JÁTSZIK. VISSZA

107 THOVEN TUMEN ABA ?– PHUSHEL O DAD. 9.TI MOSAKODTATOK MÁR? – KÉRDEZI AZ APA VISSZA

108 LE SHEJA HULAVEN PEN ANDE CERHA. 10. A LÁNYOK FÉSÜLKÖDNEK A SÁTORBAN. VISSZA

109 AZ IGE MÚLT IDEJE

110 SEGÉDIGÉK A MÚLT IDŐ KÉPZÉSÉHEZ LEL LOM LAN LAS LAM LINE E KÉT SEGÉDIGE MÚLT IDEJŰ ALAKJAIT HASZNÁLJUK FEL AZ IGÉK MÚLT IDEJÉNEK A KÉPZÉSÉHEZ DEL DOM DAN DAS DAM DINE

111 AZ IGÉK MÚLT IDEJÉNEK KÉPZÉSÉHEZ MEG KELL VIZSGÁLNUNK AZ ADOTT SZÓ TÖVÉT. FONTOS MÉG, HOGY MILYEN RAGOZÁSÚ AZ ADOTT IGE KÉT NAGY CSOPORT: 1. A „DEL” IGE MÚLT IDEJŰ ALKJÁVAL KÉPZETT IGÉK 2. A „LEL” IGE MÚLT IDEJŰ ALKJÁVAL KÉPZETT IGÉK

112 1. A „DEL” IGE MÚLT IDEJŰ ALKJÁVAL KÉPZETT IGÉK 1. –EL VÉGŰ IGÉK 2. –AL VÉGŰ IGÉK A.– AZ IGE SZÓTŐVE: V, R, L, N, D, B. – INEL VÉGŰ IGÉK C. – SAREL VÉGŰ IGÉK D. – AZ IGE SZÓTŐVE: TR, GR, KR.

113 1. –EL VÉGŰ IGÉK A.– AZ IGE SZÓTŐVE: V, R, L, N, D, PÉLDÁK: KERDOM – CSINÁLTAM KERDAN – CSINÁLTÁL KARDAS – CSINÁLT KERDAM – CSINÁLTUNK KERDINE – CSINÁLTATOK KERDINE - CSINÁLTAK PHENDOM - MONDTAM PHENDAN - MONDTÁL PHENDAS - MONDTA PHENDAM - MONDTUK PHENDINE - MONDTÁTOK PHENDINE - MONDTÁK KERELPHENEL

114 1. –EL VÉGŰ IGÉK B. – INEL VÉGŰ IGÉK RAKHINDOM - RAKTAM RAKHINDAN - RAKTAD RAKHINDAS - RAKTÁL RAKHINDAM - RAKTUNK RAKHINDINE - RAKTATOK RAKHINDINE - RAKTAK POTYINDOM - FIZETTEM POTYINDAN - FIZETTÉL POTYINDAS - FIZETETT POTYINDAM - FIZETTÜNK POTYINDINE - FIZETTETEK POTYINDINE - FIZETTEK PÉLDÁK: RAKHINELPOTYINEL

115 ISKIRISARDOM - ÍRTAM ISKIRISARDAN - ÍRTÁL ISKIRISARDAS - ÍRT ISKIRISARDAM - ÍRTUNK ISKIRISARDINE - ÍRTATOK ISKIRISARDINE - ÍRTAK VORBISARDOM - BESZÉLTEM VORBISARDAN - BESZÉLTÉL VORBISARDAS - BESZÉLT VORBISARDAM - BESZÉLTÜNK VORBISARDINE - BESZÉLTETEK VORBISZARDINE - BESZÉLTEK ISKIRISARELVORBISAREL 1. –EL VÉGŰ IGÉK C. – SAREL VÉGŰ IGÉK PÉLDÁK:

116 1. –EL VÉGŰ IGÉK D. – AZ IGE SZÓTŐVE: TR, GR, KR. INKERDOM - TARTOTTAM INKERDAN - TARTOTTÁL INKERDAS - ÍRT INKERDAM - ÍRTUNK INKERDINE - ÍRTATOK INKERDINE - ÍRTAK INGERDOM - VITTEM INGERDAN - VITTÉL INGERDAS - VITT INGERDAM -VITTÜNK INGERDINE - VITTETEK INGERDINE - VITTEK INKRELINGREL / „E” KÖTŐSZÓVAL BŐVÜLÉS/ PÉLDÁK:

117 2. –AL VÉGŰ IGÉK AZBADOM - BÁNTOTTAM AZBADAN – BÁNTOTTÁL AZBADAS - BÁNTOTT AZBADAM - BÁNTOTTUK AZBADINE - BÁNTOTTÁTOK AZBADINE - BÁNTOTTÁK ASSADOM - KINEVETTEM ASSADAN - KINEVETTÉL ASSADAS - KINEVETETT ASSADAM - KINEVETTÜK ASSADINE - KINEVETTÉTEK ASSADINE - KINEVETTÉK AZBALASSAL PÉLDÁK:

118 2. A „LEL” IGE MÚLT IDEJŰ ALKJÁVAL KÉPZETT IGÉK 1. –EL VÉGŰ IGÉK A.– AZ IGE SZÓTŐVE: M, G, K, KH, S, SH B. – AZ IGE SZÓTŐVE: SHCH, SHTY, CH, TY C. – AJVEL VÉGŰ IGÉK D. – SAJVEL VÉGŰ IGÉK 2. –AL VÉGŰ IGÉK 3. –OL VÉGŰ IGÉK

119 1. –EL VÉGŰ IGÉK PÉLDÁK: A.– AZ IGE SZÓTŐVE: M, G, K, KH, S, SH KAMLOM - SZERTTEM KAMLAN - SZERETTÉL KAMLAS - SZERETETT KAMLAM - SZERETTÜNK KAMLINE - SZERTTETEK KAMLINE - SZERETTEK MANGLOM - KÉRTEM MANGLAN - KÉRTÉL MANGLAS - KÉRT MANGLAM - KÉRTÜNK MANGLINE - KÉRTETEK MANGLINE - KÉRTEK KAMELMANGEL

120 1. –EL VÉGŰ IGÉK B. – AZ IGE SZÓTŐVE: SHCH, SHTY, CH, TY PÉLDÁK: USTYILOM - FELKELTEM USTYILAN - FELKELTÉL USTYILAS - FELKELT USTYILAM - FELKELTÜNK USTYILINE - FELKELTETEK USTYILINE - FELKELTEK XUTTYILOM - UGROTTAM XUTTYILAN - UGROTTÁL XUTTYILAS - UGROTT XUTTYILAM - UGROTTUNK XUTTYILINE - UGROTTATOK XUTTYILINE - UGROTTAK USTYELXUTTYEL /„I” BŐVÜLÉS /

121 1. –EL VÉGŰ IGÉK PÉLDÁK: C. – AJVEL VÉGŰ IGÉK BOKHAJLOM - ÉHEZTEM BOKHAJLAN - ÉHEZTÉL BOKHAJLAS - ÉHEZETT BOKHAJLAM - ÉHEZTÜNK BOKHAJLINE - ÉHEZTETEK BOKHAJLINE - ÉHEZTEK TRUSHAJLOM - SZOMJAZTAM TRUSHAJLAN - SZOMJAZTÁL TRUSHAJLAS - SZOMJAZOTT TRUSHAJLAM - SZOMJAZTUNK TRUSHAJLINE - SZOMJAZTATOK TRUSHAJLINE - SZOMJAZTAK BOKHAJVELTRUSHAJVEL

122 1. –EL VÉGŰ IGÉK PÉLDÁK: D. – SAJVEL VÉGŰ IGÉK 1. A MOBIL SZÓKÉSZLET IGÉI2. A STABIL SZÓKÉSZLET IGÉI VUNETOSAJVELKALOSAJVEL VUNETOSAJLOM - KÉKÜLTEM VUNETOSAJLAN - KÉKÜLTÉL VUNETOSAJLAS - KÉKÜLT VUNETOSAJLAM - KÉKÜLTÜNK VUNETOSAJLINE - KÉKÜLTETEK VUNETOSAJLINE - KÉKÜLTEK KALOSAJLOM - FEKETEDTEM KALOSAJLAN - FEKETEDTÉL KALOSAJLAS - FEKETEDETT KALOSAJLAM - FEKETEDETTÜNK KALOSAJLINE - FEKETEDETTETEK KALOSAJLINE - FEKETEDETTEK A RAGOZÁSBAN A HN. ÉS NN. ALAKOK ELKÜLÖNÜLNEK HN: KALOSAJVEL - FEKETETDIKNN: KALISAJVEL - FEKETETDIK

123 2. –AL VÉGŰ IGÉK PÉLDÁK: AZBAJLOM - BÁNTODTAM AZBAJLAN - BÁNTODTÁL AZBAJLAS - BÁNTODOTT AZBAJLAM - BÁNTODTUNK AZBAJLINE -BÁNTODTATOK AZBAJLINE - BÁNTODTAK ASSAJLOM - NEVETTEM ASSAJLAN - NEVETTÉL ASSAJLAS - NEVETETT ASSAJLAM - NEVETTÜNK ASSAJLINE - NEVETTETEK ASSAJLINE - NEVETTEK AZBALASSAL

124 PÉLDÁK: 3. –OL VÉGŰ IGÉK NAJILOM - FÜRÖDTEM NAJILAN - FÜRÖDTÉL NAJIJLAS - FÜRDÖTT NAJILAM - FÜRÖDTÜNK NAJILINE -FÜRÖDTETEK NAJILINE - FÜRÖDTEK TORDYILOM - ÁLLTAM TORDYILAN - ÁLLTÁL TORDYILAS - ÁLLT TORDYILAM - ÁLLTUNK TORDYILINE - ÁLLTATOK TORDYILINE - ÁLLTAK /”I” BÖVÜLÉS/ NAJOLTORDYOL

125 PÉLDÁK: RENDHAGYÓ RAGOZÁSÚ IGÉK ASHELAVEL ASHILOM – MARADTAM ASHILAN – MARADTÁL ASHILAS – MARADT ASHILAM – MARADTUNK ASHILINE – MARADTADTATOK ASHILINE - MARADTAK AVILOM – JÖTTEM AVILAN – JÖTTÉL AVILAS – JÖTT AVILAM – JÖTTÜNK AVILINE – JÖTTETEK AVILINE - JÖTTEK

126 PÉLDÁK: RENDHAGYÓ RAGOZÁSÚ IGÉK XALZHAL XALOM – ETTEM XALAN – ETTÉL XALAS – EVETT XALAM – ETTÜNK XALINE – ETTETEK XALINE - ETTEK GELOM – MENTEM GELAN – MENTÉL GELAS – MENT GELAM – MENTÜNK GELINE – MENTETEK GELINE - MENTEK

127 PÉLDÁK: RENDHAGYÓ RAGOZÁSÚ IGÉK PEL, PIJELMUKEL PILOM – ITTAM PILAN – ITTÁL PILAS – IVOTT PILAM – ITTUNK PILINE – ITTATOK PILINE - ITTAK MUKLOM – HAGYTAM MUKLAN – HAGYTAD MUKLAS – HAGYTA MUKLAM – HAGYTUK MUKLINE – HAGYTÁTOK MUKLINE - HAGYTÁK

128 PÉLDÁK: RENDHAGYÓ RAGOZÁSÚ IGÉK MERELPEREL MULOM – MEGHALTAM MULAN – MEGHALTÁL MULAS – MEGHALT MULAM – MAGHALTUNK MULINE – MARADTADTATOK MULINE - MEGHALTATOK PELOM – ESTEM PELAN – ESTÉL PELAS – ESETT PELAM – ESTÜNK PELINE – ESTETEK PELINE - ESTEK

129 PÉLDÁK: RENDHAGYÓ RAGOZÁSÚ IGÉK ZHANELSHUVEL ZHANGLOM – TUDTAM ZHANGLAN – TUDTAD ZHANGLAS – TUDTA ZHANGLAM – TUDTUK ZHANGLINE – TUDTÁTOK ZHANGLINE - TUDTÁK SHUTOM – TETTEM SHUTAN – TETTÉL SHUTAS – TETT SHUTAM – TETTÜNK SHUTINE – TETTETEK SHUTINE - TETTEK

130 PÉLDÁK: RENDHAGYÓ RAGOZÁSÚ IGÉK SOVEL SUTOM – ALUDTAM SUTAN – ALUDTÁL SUTAS – ALUDT SUTAM – ALUDTUNK SUTINE – ALUDTATOK SUTINE - ALUDTAK ROVEL RUTOM – SÍRTAM RUTAN – SÍRTÁL RUTAS – SÍRT RUTAM – SÍRTUNK RUTINE – SÍRTATOK RUTINE - SÍRTAK

131 PÉLDÁK: AZ IGE MÚLT IDEJÉNEK GYAKORLÁSA MONDATOKBAN 2. A VÖRÖS CSALÁD KIFIZETTE EZT A HÁZAT 10. A CIGÁNYOK SZOMBATON TALÁLKOZNAK A KOCSMÁBAN 1. TEGNAP DOLGOZTAM A GYÁRBAN 4. A NAGY FIÚ VITTE A SZÉP LÁNYT A CIGÁNY BÁLBA 5. OLYAN BOLONDSÁGOT MONDOTT, HOGY KINEVETTEM 6. A FIÚ NAGYON SZERETTE A LÁNYT 9 AMIKOR MEGLÁTTAM NAGYON MEGIJEDTEM 7. EGÉSZ NAP ÉHEZTEM ÉS SZOMJAZTAM 8. EBBEN AZ ÉVBEN KORÁBBAN ZÖLDÜLT AZ ERDŐ 3. TEGNAP ÍRTAM EGY HOSSZÚ LEVELET MEGOLDÁS

132 ARATYI KERDOM BUTYI ANDE FABRIKA 1. TEGNAP DOLGOZTAM A GYÁRBAN VISSZA

133 LOLI FAMILIJA AVRI POTYINDAS KADO KHER 2. A VÖRÖS CSALÁD KIFIZETTE EZT A HÁZAT VISSZA

134 ARATYI ISKIRISARDOM JEKH LUNGO LIL 3. TEGNAP ÍRTAM EGY HOSSZÚ LEVELET VISSZA

135 O BARO SHAVO INGERDAS LA SHUKARA SHEJA ANDO BALDO 4. A NAGY FIÚ VITTE A SZÉP LÁNYT A CIGÁNY BÁLBA VISSZA

136 KASAVO DILYIPE PHENDAS, HOJ AVRI ASSADOM LES. 5. OLYAN BOLONDSÁGOT MONDOTT, HOGY KINEVETTEM ŐT. VISSZA

137 O SHAVO BARES KAMLAS LA SHEJA. 6. A FIÚ NAGYON SZERETTE A LÁNYT. VISSZA

138 INTREGO DYES BOKHAJLOM HAJ TRUSHAJLOM 7. EGÉSZ NAP ÉHEZTEM ÉS SZOMJAZTAM VISSZA

139 ANDO KADO BERSH MAJKORAN ZELENYOSAJLAS O VESH 8. EBBEN AZ ÉVBEN KORÁBBAN ZÖLDÜLT AZ ERDŐ VISSZA

140 KANA DIKHLOM LA, BARES DARAJLOM. 9 AMIKOR MEGLÁTTAM, NAGYON MEGIJEDTEM. VISSZA

141 LE ROM MALADYILINE ANDE KIRCHIMA 10. A CIGÁNYOK SZOMBATON TALÁLKOZNAK A KOCSMÁBAN VISSZA

142 FŐNÉVI IGENÉV

143 A FŐNÉVI IGENÉV KÉPZÉSE: IGE + „TE” KÖTŐSZÓ + IGE A KÉT IGÉT EGYFORMÁN RAGOZZUK A MEGFELELŐ SZÁMBAN ÉS SZEMÉLYBEN ZHAV TE SOVAV – MEGYEK ALUDNI ZHANES TE GINAVES – TUDSZ OLVASNI KAMEL TE SITYOL – SZERET TANULNI

144 PÉLDÁK: 2. FÉLEK TÁNCOLNIMEGOLDÁS A FŐNÉVI IGENÉV GYAKORLÁSA 1. KÉREK ENNIMEGOLDÁS 4. AKARSZ MENNIMEGOLDÁS3. SZERETSZ CSINÁLNIMEGOLDÁS 6. MEGYÜNK ENNIMEGOLDÁS5. SZERTÜNK TANULNIMEGOLDÁS 8. KÉRTEK INNIMEGOLDÁS7. AKARTOK MENNIMEGOLDÁS 10. NEM AKAR FŐZNIMEGOLDÁS9. AKARTOK BESZÉLNIMEGOLDÁS 12. TUDSZ ÖRÜLNIMEGOLDÁS11. MEGY VÁSÁROLNIMEGOLDÁS 14. MEGYEK KERESNIMEGOLDÁS13. NEM AKARJÁTOK LÁTNIMEGOLDÁS 16. NEM AKAROM BÁNTANIMEGOLDÁS15. NEM TUD JÁRNIMEGOLDÁS 18 MEGY VÁLASZTANIMEGOLDÁS17. JÖN SEGÍTENIMEGOLDÁS

145 1. KÉREK ENNI MANGAV TE XAV VISSZA

146 2. FÉLEK TÁNCOLNI DARAV TE KHELAV VISSZA

147 3. SZERETSZ CSINÁLNI KAMES TE KERES VISSZA

148 4. AKARSZ MENNI KAMES TE ZHAS VISSZA

149 5. SZERTÜNK TANULNI KAMAS TE SITYUVAS VISSZA

150 6. MEGYÜNK ENNI ZHAS TE XAS VISSZA

151 7. AKARTOK MENNI KAMEN TE ZHAN VISSZA

152 8. KÉRTEK INNI MANGEN TE PIJEN VISSZA

153 9. AKARTOK BESZÉLNI KAMEN TE VORBISAREN VISSZA

154 10. NEM AKAR FŐZNI CHI KAMEL TE KIRAVEL VISSZA

155 11. MEGY VÁSÁROLNI ZHAL TE KINEL VISSZA

156 12. TUDSZ ÖRÜLNI ZHANES TE LOSSHAS VISSZA

157 13. NEM AKARJÁTOK LÁTNI CHI KAMEN TE DIKHEN VISSZA

158 14. MEGYEK KERESNI ZHAV TE RODAV VISSZA

159 15. NEM TUD JÁRNI CHI ZHANEL TE PHIREL VISSZA

160 16. NEM AKAROM BÁNTANI CHI KAMAV TE AZBAV VISSZA

161 17. JÖN SEGÍTENI AVEL TE ZHUTIL VISSZA

162 18. MEGY VÁLASZTANI ZHAL TE ALOSAREL VISSZA

163 2. A FIÚ ÉS A LÁNY TUDNAK OLVASNI 10. ÁLMOS VAGYOK, MEGYEK ALUDNI. 1. MIKOR OTTHON VAGYOK SZERETEK OLVASNI. 4. A GYEREKEK SZERETNEK TANULNI AZ ISKOLÁBAN. 5. MA MEGYÜNK ENNI AZ ÉTTEREMBE. 6. AKRJÁTOK NÉZNI A FILMET A TELEVIZIÓBAN. 9. NEM AKAROM BÁNTANI A FIÚT ÉS A LÁNYT. 7. MEGYEK PÉNZT KERESNI A GYÁRBA. 8. AZ APA ÉS AZ ANYA MENNEK VÁSÁROLNI A VÁROSBA. 3. MIÉRT NEM TÁNCOLSZ, TALÁN FÉLSZ TÁNCOLNI. MEGOLDÁS PÉLDÁK: A FŐNÉVI IGENÉV GYAKORLÁSA MONDATOKBAN

164 KANA KHERE SOM KAMAV TE GINAVAV. VISSZA 1. MIKOR OTTHON VAGYOK SZERETEK OLVASNI.

165 O SHAVO HAJ E SHEJ ZHANEN TE GINAVEN. 2. A FIÚ ÉS A LÁNY TUDNAK OLVASNI VISSZA

166 SOSTÁR CHI KHELES, HAJKAM DARAS TE KHELES? 3. MIÉRT NEM TÁNCOLSZ, TALÁN FÉLSZ TÁNCOLNI? VISSZA

167 LE SHAVORA KAMEN TE SITYON ANDE SHKOLA. 4. A GYEREKEK SZERETNEK TANULNI AZ ISKOLÁBAN. VISSZA

168 ADYES ZHAS TE XAS ANDO RESTORANO. 5. MA MEGYÜNK ENNI AZ ÉTTEREMBE. VISSZA

169 KAMEN TE DIKHEN O FILMO ANDO TEVEVO? 6. AKRJÁTOK NÉZNI A FILMET A TELEVIZIÓBAN. VISSZA

170 ZHAV LOVE TE RODAV ANDE FABRIKA 7. MEGYEK PÉNZT KERESNI A GYÁRBA. VISSZA

171 O DAD HAJ E DEJ ZHAN TE KINEN ANDO FORO. 8. AZ APA ÉS AZ ANYA MENNEK VÁSÁROLNI A VÁROSBA. VISSZA

172 CHI KAMAV TE AZBAV LE SHAVES HAJ LA SHEJA 9. NEM AKAROM BÁNTANI A FIÚT ÉS A LÁNYT. VISSZA

173 LYINDRALO SOM, ZHAV TE SOVAV. 10. ÁLMOS VAGYOK, MEGYEK ALUDNI. VISSZA

174 A BIRTOKVISZONY

175 A BIRTOKVISZONY KÉPZÉSE: LÉTIGE /SI, AVELA, SAS/ +TÁRGYESET SZEMÉLYES NÉVMÁSSAL:TAGADÁSA: SI MAN / MAN SI – NEKEM VAN SI TUT / TUT SI – NEKED VAN SI LES / LES SI – NEKI VAN HN. SI LA / LA SI – NEKI VAN NN. SI TUMEN / TUMEN SI – NEKTEK VAN SI LEN / LEN SI – NEKIK VAN NAJ MAN – NEKEM NINCS NAJ TUT – NEKED NINCS NAJ LES – NEKI NINCS HN. NAJ LA – NEKI NINCS NN. NAJ TUMEN – NEKTEK NINCS NAJ LEN – NEKIK NINCS

176 A BIRTOKVISZONY KÉPZÉSE: A FŐNÉV TÁRGYESETE + LÉTIGE /SI, AVELA, SAS/ LE ROMES SI GRAST – A CIGÁNYNAK VAN LOVA LA ROMNYA SAS ROM – A CIGÁNY ASSZONYNAK VOLT FÉRJE LE SHAVES AVLA VURDON – A FIÚNAK LESZ KOCSIJA LA MESALYA SI PUNRO – AZ ASZTALNAK VAN LÁBA

177 A BIRTOKVISZONY GYAKORLÁSA MONDATOKBAN PÉLDÁK: 2. NEKÜNK VAN KERTÜNK. 1. NEKEM VAN HÁZAM. 4. NEKTEK LESZ SZERENCSÉTEK. 5. NEKEM VOLT AUTÓM. 6. NEKI VOLT FELESÉGE. 7. A KOCSINAK VAN KEREKE. 8. A FÉRFINEK VAN KALAPÁCSA. 3. NEKEM LESZ LÁNYOM. MEGOLDÁS

178 MAN SI KHER VISSZA 1. NEKEM VAN HÁZAM.

179 AMEN SI BAR 2. NEKÜNK VAN KERTÜNK. VISSZA

180 MAN AVELA SHEJ 3. NEKEM LESZ LÁNYOM. VISSZA

181 TUMEN AVENA BAXT 4. NEKTEK LESZ SZERENCSÉTEK. VISSZA

182 MAN SAS AUTOVO 5. NEKEM VOLT AUTÓM. VISSZA

183 LES SAS ROMNYI 6. NEKI VOLT FELESÉGE. VISSZA

184 LE VURDONES SI ROTA 7. A KOCSINAK VAN KEREKE. VISSZA

185 LE MURSHES SI CHOKANO. 8. A FÉRFINEK VAN KALAPÁCSA. VISSZA

186 A MELLÉKNÉV

187 A MELLÉKNEVEKNEK HÁROM CSOPORTJA VAN: EGY ALAKÚ MN.KÉT ALAKÚ MN. HÁROM ALAKÚ MN. A SZÓTÁRBAN NINCS JELÖLÉSJELŐLÉSE: AZ ADOTT SZÓ/O JELÖLÉSE: AZ ADOTT SZÓ/I SHUKAR -SZÉPDRAGO/O - KEDVES KALO/I - FEKETE

188 EGY ALAKÚ MN. A SZÓTÁRBAN NINCS JELÖLÉS SHUKAR -SZÉP HN.NN. TÖBBES. SHUKAR SHAVO – SZÉP FIÚ SHUKAR SHAVE – SZÉP FIÚK SHUKAR SHEJ – SZÉP LÁNY SHUKAR SHEJA – SZÉP LÁNYOK

189 EGY ALAKÚ MN. ESETBEN HN.NN. TÖBBES. SHUKARE SHAVES – SZÉP FIÚT SHUKARE SHAVEN – SZÉP FIÚKAT SHUKARA SHEJA – SZÉP LÁNYT SHUKARE SHEJAN – SZÉP LÁNYOKAT

190 KÉT ALAKÚ MN. JELŐLÉSE: AZ ADOTT SZÓ/O DRAGO/O - KEDVES HN.NN. TÖBBES. DRAGO SHAVO –KEDVES FIÚ DRAGI SHAVE – KEDVES FIÚK DRAGO SHEJ – KEDVES LÁNY DRAGI SHEJA – KEDVES LÁNYOK

191 KÉT ALAKÚ MN. ESETBEN HN.NN. TÖBBES. DRAGONE SHAVES –KEDVES FIÚT DRAGONE SHAVEN – KEDVES FIÚKAT DRAGONA SHEJA – KEDVES LÁNYT DRAGONE SHEJAN – KEDVES LÁNYOKAT

192 HÁROM ALAKÚ MN. JELÖLÉSE: AZ ADOTT SZÓ/I KALO/I - FEKETE HN.NN. TÖBBES. KALO SHAVO – FEKETE FIÚ KALE SHAVE – FEKETE FIÚK KALI SHEJ – FEKETE LÁNY KALE SHEJA – FEKETE LÁNYOK

193 HÁROM ALAKÚ MN. ESETBEN HN.NN. TÖBBES. KALE SHAVES – FEKETE FIÚT KALE SHAVEN – FEKETE FIÚKAT KALA SHEJA – FEKETE LÁNYT KALE SHEJAN – FEKETE LÁNYOKAT

194 MELLÉKNEVEK GYAKORLÁSA 1. SZEGÉNY EMBEREK MEGOLDÁS 2. OKOS FIÚ MEGOLDÁS 9. NAGY KERT MEGOLDÁS 10. ZÖLD MEZŐ MEGOLDÁS 3. JÓ GYEREKEK MEGOLDÁS 4. GAZDAG CIGÁNY MEGOLDÁS 11. FEHÉR FÜGGÖNY MEGOLDÁS 12. CIGÁNY HIMNUSZ MEGOLDÁS 5. SZÉP ANYA MEGOLDÁS 6. FIATAL NŐVÉREK MEGOLDÁS 13. PIROS VIRÁG MEGOLDÁS 14. KICSI HÁZ MEGOLDÁS 7. ÉHES TYÚK MEGOLDÁS 8. CSODÁLATOS NŐK MEGOLDÁS 15. FEKETE TŰZ MEGOLDÁS 16. CIGÁNY NYELV MEGOLDÁS

195 CHORRE MANUSHA VISSZA 1. SZEGÉNY EMBEREK

196 GODYAVER SHAVO 2. OKOS FIÚ VISSZA

197 LASHE SHAVORA 3. JÓ GYEREKEK VISSZA

198 BARVALO ROM 4. GAZDAG CIGÁNY VISSZA

199 SHUKAR DEJ 5. SZÉP ANYA VISSZA

200 TERNE PHENYA 6. FIATAL NŐVÉREK VISSZA

201 BOKHALI KHANYI 7. ÉHES TYÚK VISSZA

202 AXTOM ZHULYA 8. CSODÁLATOS NŐK VISSZA

203 BARI BAR 9. NAGY KERT VISSZA

204 ZELENO MAL 10. ZÖLD MEZŐ VISSZA

205 PARNO FIRHANGO 11. FEHÉR FÜGGÖNY VISSZA

206 ROMANI HIMNA 12. CIGÁNY HIMNUSZ VISSZA

207 LOLI LULUDYI 13. PIROS VIRÁG VISSZA

208 CINO KHER 14. KICSI HÁZ VISSZA

209 KALYI JAG 15. FEKETE TŰZ VISSZA

210 ROMANI SHIB 16. CIGÁNY NYELV VISSZA

211 MELLÉKNEVEK GYAKORLÁSA ESETBEN 1. SZEGÉNY EMBEREKET MEGOLDÁS 2. OKOS FIÚT MEGOLDÁS 3. JÓ GYEREKEKET MEGOLDÁS 4. GAZDAG CIGÁNYT MEGOLDÁS 5. SZÉP ANYÁT MEGOLDÁS 6. FIATAL NŐVÉREKET MEGOLDÁS 7. ÉHES TYÚKOT MEGOLDÁS 8. CSODÁLATOS NŐKET MEGOLDÁS

212 CHORRE MANUSHEN 1. SZEGÉNY EMBEREKET VISSZA

213 GODYAVERE SHAVES 2. OKOS FIÚT VISSZA

214 LASHE SHAVOREN 3. JÓ GYEREKEKET VISSZA

215 BARVALE ROMES 4. GAZDAG CIGÁNYT VISSZA

216 SHUKARA DEJA 5. SZÉP ANYÁT VISSZA

217 TERNE PHENYAN 6. FIATAL NŐVÉREKET VISSZA

218 BOKHALA KHANYA 7. ÉHES TYÚKOT VISSZA

219 AXTOME ZHULYAN 8. CSODÁLATOS NŐKET VISSZA

220 A MELLÉKNÉV FOKOZÁSA ALAPFOK: KÖZÉPFOK: /MAJ/ FELSŐFOK: /LEGMAJ/ BARO - NAGYTERNO - FIATALCINO - KICSI MAJBARO - NAGYOBBMAJTERNO - FIATALABBMAJCINO - KISEBB LEGMAJBARO – LEGNAGYOBB LEGMAJTERNO – LEGFIATALABB LEGMAJCINO – LEGKISEBB

221 BIRTOKOS SZEMÉLYES NÉVMÁS

222 EGYESSZÁM: MURO / I - ENYÉM MURE SHAVE – FIAIM MURI SHEJ - LÁNYOM MURO SHAVO – FIAM MURE SHEJA – LÁNYAIM HN.NN.TÖBBES. ESETBEN: MURE SHAVEN – FIAIMAT MURA SHEJA - LÁNYOMAT MURE SHAVES – FIAMAT MURE SHEJAN – LÁNYAIMAT

223 EGYESSZÁM: TYIRO / I - TIÉD TYIRE SHAVE – FIAID TYIRI SHEJ - LÁNYOD TYIRO SHAVO – FIAD TYIRE SHEJA – LÁNYAID HN.NN.TÖBBES. ESETBEN: TYIRE SHAVEN – FIAIDAT TYIRA SHEJA - LÁNYODAT TYIRE SHAVES – FIADAT TYIRE SHEJAN – LÁNYAIDAT

224 EGYESSZÁM: LESKO / I – ÖVÉ /HIMNEMŰNEK/ LESKE SHAVE – Ő FIAI LESKI SHEJ – Ő LÁNYA LESKO SHAVO – Ő FIA LESKE SHEJA – Ő LÁNYAI HN.NN.TÖBBES. ESETBEN: LESKE SHAVEN – Ő FIAIT LESKA SHEJA – Ő LÁNYÁT LESKE SHAVES – Ő FIÁT LESKE SHEJAN – Ő LÁNYAIT

225 EGYESSZÁM: LAKO / I – ÖVÉ /NŐNEMŰNEK/ LAKE SHAVE – Ő FIAI LAKI SHEJ –Ő LÁNYA LAKO SHAVO – Ő FIA LAKE SHEJA – Ő LÁNYAI HN.NN.TÖBBES. ESETBEN: LAKE SHAVEN – Ő FIAIT LAKA SHEJA – Ő LÁNYÁT LAKE SHAVES – Ő FIÁT LAKE SHEJAN – Ő LÁNYAIT

226 TÖBBESSZÁM: AMARO / I - MIÉNK AMARE SHAVE – FIAINK AMARI SHEJ - LÁNYUNK AMARO SHAVO – FIAÚNK AMARE SHEJA – LÁNYAINK HN.NN.TÖBBES. ESETBEN: AMARE SHAVEN – FIAINKAT AMARA SHEJA - LÁNYUNKAT AMARE SHAVES – FIÚNKAT AMARE SHEJAN – LÁNYAINKAT

227 TÖBBESSZÁM: TUMARO / I -TIETEK TUMARE SHAVE – FIAITOK TUMARI SHEJ - LÁNYOTOK TUMARO SHAVO – FIATOK TUMARE SHEJA – LÁNYAITOK HN.NN.TÖBBES. ESETBEN: TUMARE SHAVEN – FIAITOKAT TUMARA SHEJA - LÁNYOTOKAT TUMARE SHAVES – FIATOKAT TUMARE SHEJAN – LÁNYAITOKAT

228 TÖBBESSZÁM: LENGO / I -ÖVÉKÉ LENGE SHAVE – FIAIK LENGI SHEJ - LÁNYUK LENGO SHAVO – FIÚK LENGE SHEJA – LÁNYAIK HN.NN.TÖBBES. ESETBEN: LENGE SHAVEN – FIAIKAT LENGA SHEJA - LÁNYUKAT LENGE SHAVES – FIÚKAT LENGE SHEJAN – LÁNYAIKAT

229 BIRTOKOS NÉVMÁS GYAKORLÁSA 1. FIAM---FIAMAT MEGOLDÁS 2. LÁNYOM--- LÁNYOMAT MEGOLDÁS 3. NŐVÉREM---NŐVÉREMET MEGOLDÁS 1. FIAM --- FIAMAT MEGOLDÁS 4. BARÁTOM---BARÁTOMAT MEGOLDÁS 5. FELESÉGEM---FELESÉGEMET MEGOLDÁS 6. APÁM---APÁMAT MEGOLDÁS 7. LOVAM---LOVAMAT MEGOLDÁS 8. MACSKÁM---MACSKÁMAT MEGOLDÁS 9. KUTYÁD---KUTYÁDAT MEGOLDÁS 10. LIBÁJUK---LIBÁJUKAT MEGOLDÁS

230 MURO SHAVO---MURE SHAVES 1. FIAM---FIAMAT VISSZA

231 MURI SHEJ---MURA SHEJA 2. LÁNYOM--- LÁNYOMAT VISSZA

232 MURI PHENY---MURA PHENYA 3. NŐVÉREM---NŐVÉREMET VISSZA

233 MURO VORTAKO---MURE VORTAKES 4. BARÁTOM---BARÁTOMAT VISSZA

234 MURI ROMNYI---MURA ROMNYA 5. FELESÉGEM---FELESÉGEMET VISSZA

235 MURO DAD---MURE DADES 6. APÁM---APÁMAT VISSZA

236 MURO GRAST---MURE GRASTES 7. LOVAM---LOVAMAT VISSZA

237 MURI MUCA---MURA MUCA 8. MACSKÁM---MACSKÁMAT VISSZA

238 TYIRO ZHUKEL---TYIRE ZHUKELES 9. KUTYÁD---KUTYÁDAT VISSZA

239 LENGI PAPINY---LENGA PAPINYA 10. LIBÁJUK---LIBÁJUKAT VISSZA

240 BIRTOKOS MELLÉKNÉV

241 Birtokos melléknév Valakinek, vagy valaminek a birtoka BIRTOKOS ÉS BIRTOK A BIRTOKOS LEHET: - EGY HÍMNEMŰ - TÖBB HÍMNEMŰ - EGY NŐNEMŰ - TÖBB NŐNEMŰ A BIRTOKOSNAK A BIRTOKA LEHET: - EGY HÍMNEMŰ - EGY NŐNEMŰ - TÖBB HÍMNEMŰ TÖBB NŐNEMŰ

242 Birtokos melléknév EGY HÍMNEMŰ BIRTOKOS: HATÁROZOTT NÉVELŐ: LE A KÉPZÉSHEZ HASZNÁLT VÉGZŐDÉS: ESKO/I KÉPZÉSE: SZÓTŐ + „ESKO” MEGFELELŐ ALAKJA EGY HÍMNEMŰNEK EGY HÍMNEMŰ BIRTOKA VAN: EGY HÍMNEMŰNEK EGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: EGY HÍMNEMŰNEK TÖBB HÍMNEMŰ VAGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: LE DADESKO SHAVO – AZ APÁNAK A FIALE DADESKI SHEJ – AZ APÁNAK A LÁNYA LE DADESKE SHEJA – AZ APÁNAK A LÁNYAI LE DADESKE SHAVE – AZ APÁNAK A FIAI

243 EGY HÍMNEMŰNEK EGY HÍMNEMŰ BIRTOKA VAN: EGY HÍMNEMŰNEK EGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: EGY HÍMNEMŰNEK TÖBB HÍMNEMŰ VAGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: LE DADESKE SHAVES – AZ APÁNAK A FIÁT LA DADESKA SHEJA – AZ APÁNAK A LÁNYÁT LE DADESKE SHEJAN – AZ APÁNAK A LÁNYAIT LE DADESKE SHAVEN – AZ APÁNAK A FIAIT ESETBEN: A MÁR KÉPZETT SZÓÖSSZETÉTEL HATÁROZOTT NÉVELŐJE ÉS VÉGZŐDÉSE MEGVÁLTOZIK

244 Birtokos melléknév TÖBB HÍMNEMŰ BIRTOKOS: HATÁROZOTT NÉVELŐ: LE A KÉPZÉSHEZ HASZNÁLT VÉGZŐDÉS: ENGO/I KÉPZÉSE: SZÓTŐ + „ENGO” MEGFELELŐ ALAKJA TÖBB HÍMNEMŰNEK EGY HÍMNEMŰ BIRTOKA VAN: TÖBB HÍMNEMŰNEK EGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: TÖBB HÍMNEMŰNEK TÖBB HÍMNEMŰ VAGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: LE DADENGO GRAST – AZ APÁKNAK A LOVALE DADENGI GRASNYI – AZ APÁKNAK A KANCÁJA LE DADENGE GRASNYA– AZ APÁKNAK A KANCÁI LE DADENGE GRAST – AZ APÁKNAK A LOVAI

245 ESETBEN: A MÁR KÉPZETT SZÓÖSSZETÉTEL HATÁROZOTT NÉVELŐJE ÉS VÉGZŐDÉSE MEGVÁLTOZIK TÖBB HÍMNEMŰNEK EGY HÍMNEMŰ BIRTOKA VAN: TÖBB HÍMNEMŰNEK EGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: TÖBB HÍMNEMŰNEK TÖBB HÍMNEMŰ VAGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: LE DADENGE GRASTES – AZ APÁKNAK A LOVÁT LA DADENGA GRASNYA – AZ APÁKNAK A KANCÁJÁT LE DADENGE GRASNYAN– AZ APÁKNAK A KANCÁIT LE DADENGE GRASTEN – AZ APÁKNAK A LOVAIT

246 Birtokos melléknév EGY NŐNEMŰ BIRTOKOS: HATÁROZOTT NÉVELŐ: LA A KÉPZÉSHEZ HASZNÁLT VÉGZŐDÉS: AKO/I KÉPZÉSE: SZÓTŐ + „AKO” MEGFELELŐ ALAKJA EGY NŐNEMŰNEK EGY HÍMNEMŰ BIRTOKA VAN: EGY NŐNEMŰNEK EGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: EGY NŐNEMŰNEK TÖBB HÍMNEMŰ VAGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: LA ROMNYAKO SHAVO – AZ ASSZONYNAK A FIA LA ROMNYAKI SHEJ – AZ ASSZONYNAK A LÁNYA LA ROMNYAKE SHEJA – AZ ASSZONYNAK A LÁNYAI LA ROMNYAKE SHAVE – AZ ASSZONYNAK A FIAI

247 EGY NŐNEMŰNEK EGY HÍMNEMŰ BIRTOKA VAN: EGY NŐNEMŰNEK EGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: EGY NŐNEMŰNEK TÖBB HÍMNEMŰ VAGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: LA ROMNYAKE SHAVES – AZ ASSZONYNAK A FIÁT LA ROMNYAKA SHEJA – AZ ASSZONYNAK A LÁNYÁT LA ROMNYAKE SHEJAN– AZ ASSZONYNAK A LÁNYAIT LA ROMNYAKE SHAVEN – AZ ASSZONYNAK A FIAIT ESETBEN: A MÁR KÉPZETT SZÓÖSSZETÉTEL HATÁROZOTT NÉVELŐJE ÉS VÉGZŐDÉSE MEGVÁLTOZIK

248 Birtokos melléknév TÖBB NŐNEMŰ BIRTOKOS: HATÁROZOTT NÉVELŐ: LE A KÉPZÉSHEZ HASZNÁLT VÉGZŐDÉS: ANGO/I KÉPZÉSE: SZÓTŐ + „ANGO” MEGFELELŐ ALAKJA TÖBB NŐNEMŰNEK EGY HÍMNEMŰ BIRTOKA VAN: TÖBB NŐNEMŰNEK EGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: TÖBB NŐNEMŰNEK TÖBB HÍMNEMŰ VAGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: LE ROMNYANGO ZHUKEL – AZ ASSZONYOKNAK A KUTYÁJA LE ROMNYANGI MUCA – AZ ASSZONYOKNAK A MACSKÁJA LE ROMNYANGE MUCI – AZ ASSZONYOKNAK A MACSKÁI LE ROMNYANGE ZHUKELA – AZ ASSZONYOKNAK A KUTYÁI

249 TÖBB NŐNEMŰNEK EGY HÍMNEMŰ BIRTOKA VAN: TÖBB NŐNEMŰNEK EGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: TÖBB NŐNEMŰNEK TÖBB HÍMNEMŰ VAGY NŐNEMŰ BIRTOKA VAN: LE ROMNYANGE ZHUKELES – AZ ASSZONYOKNAK A KUTYÁJÁT LE ROMNYANGA MUCA – AZ ASSZONYOKNAK A MACSKÁJÁT LE ROMNYANGE MUCAN– AZ ASSZONYOKNAK A MACSKÁIT LE ROMNYANGE ZHUKELEN – AZ ASSZONYOKNAK A KUTYÁIT ESETBEN: A MÁR KÉPZETT SZÓÖSSZETÉTEL HATÁROZOTT NÉVELŐJE ÉS VÉGZŐDÉSE MEGVÁLTOZIK

250 A BIRTOKOS MELLÉKNÉV GYAKORLÁSA 1. A TAVASZI MUNKAMEGOLDÁS2. A TEKNŐS BÉKAMEGOLDÁS 3. AZ ERDŐ ÉLETEMEGOLDÁS4. A KIRÁLY LÁNYMEGOLDÁS 5. A NŐK BAPJAMEGOLDÁS6. A GYERMEKEK NAPJAMEGOLDÁS 7. A FÖLDMUNKAMEGOLDÁS8. A MUNKAIDŐMEGOLDÁS 9. MUNKAHELYMEGOLDÁS10. AZ IDŐJÁRÁSMEGOLDÁS 11. AZ UDVAR VÉGEMEGOLDÁS12. A TYÚKTOJÁSMEGOLDÁS 13. AZ EBÉDMEGOLDÁS14. A FALU HÁZAMEGOLDÁS 15. A KUTYAHÁZMEGOLDÁS16. A TŰZHELYMEGOLDÁS 17. A KOCSINAK A KEREKEMEGOLDÁS18. A LAKÓHELYMEGOLDÁS 19. AZ UTCA NEVEMEGOLDÁS20. A FIÚNAK A KEZEMEGOLDÁS

251 LA PRIMAVARAKI BUTYI VISSZA 1. A TAVASZI MUNKA

252 LA BALAJAKI ZHAMBA 2. A TEKNŐS BÉKA VISSZA

253 LE VESHESKO TRAJO 3. AZ ERDŐ ÉLETE VISSZA

254 LE KRAJESKI SHEJ 4. A KIRÁLY LÁNY VISSZA

255 LE ZHULYANGO DYES 5. A NŐK NAPJA VISSZA

256 LE SHAVORENGO DYES 6. A GYERMEKEK NAPJA VISSZA

257 LA PHUVAKI BUTYI 7. A FÖLDMUNKA VISSZA

258 LA BUTYAKI VRAMA 8. A MUNKAIDŐ VISSZA

259 LA BUTYAKO THAN 9. MUNKAHELY VISSZA

260 LA VRAMAKO PHIRIPE 10. AZ IDŐJÁRÁS VISSZA

261 LA AVLINAKO AGOR 11. AZ UDVAR VÉGE VISSZA

262 LA KANYAKO ANRO 12. A TYÚKTOJÁS VISSZA

263 LE MIZMERESKO XABEN 13. AZ EBÉD VISSZA

264 LE GAVESKO KHER 14. A FALU HÁZA VISSZA

265 LE ZHUKELESKO KHER 15. A KUTYAHÁZ VISSZA

266 LA JAGAKO THAN 16. A TŰZHELY VISSZA

267 LE VURDONESKI ROTA 17. A KOCSINAK A KEREKE VISSZA

268 LE BESHIPESKO THAN 18. A LAKÓHELY VISSZA

269 LA VULYICAKO ANAV 19. AZ UTCA NEVE VISSZA

270 LE SHAVESKO VAST 20. A FIÚNAK A KEZE VISSZA

271 FŐNÉVRAGOZÁS

272 ESETEK: RÉSZESHATÁROZÓ ESET HELYHATÁROZÓ ESET TÁVOLÍTÓ ESET ESZKÖZ- ÉS TÁRSHATÁROZÓ ESET

273 RÉSZESHATÁROZÓ ESET KÉPZÉSE: EGYESSZÁM:TÖBBESSZÁM: HÍMNEMŰ TÁRGYESET + KE HÍMNEMŰ TÁRGYESET + GE NŐMNEMŰ TÁRGYESET + KE NŐMNEMŰ TÁRGYESET + GE SHAVESKE - FIÚNAK SHEJAKE - LÁNYNAK SHAVENGE - FIÚKNAK SHEJANGE - LÁNYOKNAK

274 SZEMÉLYES NÉVMÁSOK RÉSZESHATÁROZÓ ESETBEN MANGE – NEKEM TUKE – NEKED LESKE – NEKI HN. LAKE – NEKI NN. AMENGE – NEKÜNK TUMENGE – NEKTEK LENGE - NEKIK KÉRDŐSZÓK: KASKE? – KINEK? SOSKE – MINEK?

275 1. A FIÚNAKMEGOLDÁS RÉSZESHATÁROZÓ ESET GYAKORLÁSA 1. MONDJA A CIGÁNYNAKMEGOLDÁS2. ADOM A LEVELET FARDINAKMEGOLDÁS MONDATOKBAN 3. ÉN ADOK KÖNYVET A LÁNYNAKMEGOLDÁS4. Ő AD NEKEM TÍZ LOVATMEGOLDÁS 5. JÓNAK TALÁLJA A BORTMEGOLDÁS6. VESZEK KENYERET AZ APÁMNAKMEGOLDÁS 7. MONDOM A NAGY FIÚNAKMEGOLDÁS8. MONDJ NEKEM EGY MESÉTMEGOLDÁS 2. A LÁNYNAK MEGOLDÁS3. AZ ANYÁNAKMEGOLDÁS 4. A HÁZNAKMEGOLDÁS5. A CSALÁDNAKMEGOLDÁS6. AZ EMBERNEKMEGOLDÁS 7. AZ ASSZONYNAKMEGOLDÁS8. A LÁNYOKNAKMEGOLDÁS9. A FIÚKNAKMEGOLDÁS

276 LE SHAVESKE 1. A FIÚNAK VISSZA

277 LA SHEJAKE 2. A LÁNYNAK VISSZA

278 LA DEJAKE 3. AZ ANYÁNAK VISSZA

279 LE KHERESKE 4. A HÁZNAK VISSZA

280 LA FAMILIJAKE 5. A CSALÁDNAK VISSZA

281 LE MANUSHESKE 6. AZ EMBERNEK VISSZA

282 LA ROMNYAKE 7. AZ ASSZONYNAK VISSZA

283 LE SHEJANGE 8. A LÁNYOKNAK VISSZA

284 LE SHAVENGE 9. A FIÚKNAK VISSZA

285 PHENEL LE ROMESKE 1. MONDJA A CIGÁNYNAK VISSZA

286 DAV O LIL FARDESKE 2. ADOM A LEVELET FARDINAK VISSZA

287 ME DAV KENYVA LA SHEJAKE 3. ÉN ADOK KÖNYVET A LÁNYNAK VISSZA

288 VOJ DEL MANGE DESHE GRASTEN 4. Ő AD NEKEM TÍZ LOVAT VISSZA

289 LASHAKE ARAKHEL E MOL 5. JÓNAK TALÁLJA A BORT VISSZA

290 KINAV MANRO LE MURE DADESKE 6. VESZEK KENYERET AZ APÁMNAK VISSZA

291 PHENAV LE BARE SHAVESKE 7. MONDOM A NAGY FIÚNAK VISSZA

292 PHEN MANGE JEKH PARAMICHA! 8. MONDJ NEKEM EGY MESÉT! VISSZA

293 HELYHATÁROZÓ ESET KÉPZÉSE: EGYESSZÁM:TÖBBESSZÁM: HÍMNEMŰ TÁRGYESET + TE HÍMNEMŰ TÁRGYESET + DE NŐMNEMŰ TÁRGYESET + TE NŐMNEMŰ TÁRGYESET + DE SHAVESTE - FIÚHOZ SHEJATE - LÁNYHOZ SHAVENDE - FIÚKHOZ SHEJANDE - LÁNYOKHOZ

294 SZEMÉLYES NÉVMÁSOK HELYHATÁROZÓ ESETBEN MANDE – NÁLAM, HOZZÁM TUTE – NÁLAD, HOZZÁD LESTE – NÁLA, HOZZÁ HN LATE – NÁLA, HOZZÁ NN AMENDE– NÁLUNK, HOZZÁNK TUMENDE – NÁLATOK, HOZZÁTOK LENDE – NÁLUK, HOZZÁJUK KÉRDŐSZÓK: KASTE? – KIHEZ? SOSTE? – MIHEZ?

295 1. A FIÚHOZMEGOLDÁS HELYHATÁROZÓ ESET GYAKORLÁSA 1. FÉRJHEZ MEGY A LÁNYOMMEGOLDÁS2. A FIÚ MEGY A LÁNYHOZMEGOLDÁS MONDATOKBAN 3. A NŐNÉL NINCS PÉNZMEGOLDÁS4. A CIGÁNYOKNÁL VOLT A KUTYAMEGOLDÁS 5. A HÁZNÁL LÁTTAM A MACSKÁTMEGOLDÁS6. MILYEN IDŐ VOLT NÁLATOKMEGOLDÁS 7. A NŐVÉREMNÉL TALÁLKOZUNKMEGOLDÁS8. NÁLAD MI ÚJSÁGMEGOLDÁS 2. A LÁNYHOZMEGOLDÁS3. AZ ANYÁNÁLMEGOLDÁS 4. A HÁZHOZMEGOLDÁS5. A CSALÁDNÁLMEGOLDÁS6. AZ EMBERHEZMEGOLDÁS 7. AZ ASSZONYHOZMEGOLDÁS8. A LÁNYOKNÁLMEGOLDÁS9. A FIÚKNÁLMEGOLDÁS

296 LE SHAVESTE 1. A FIÚHOZ VISSZA

297 LA SHEJATE 2. A LÁNYHOZ VISSZA

298 LA DEJATE 3. AZ ANYÁNÁL VISSZA

299 LE KHERESTE 4. A HÁZHOZ VISSZA

300 LA FAMILIJATE 5. A CSALÁDNÁL VISSZA

301 LE MANUSHESTE 6. AZ EMBERHEZ VISSZA

302 LA ROMNYATE 7. AZ ASSZONYHOZ VISSZA

303 LE SEJANDE 8. A LÁNYOKNÁL VISSZA

304 LE SHAVENDE 9. A FIÚKNÁL VISSZA

305 ROMESTE ZHAL MURI SHEJ. 1. FÉRJHEZ MEGY A LÁNYOM. VISSZA

306 O SHAVO ZHAL LA SHEJATE 2. A FIÚ MEGY A LÁNYHOZ VISSZA

307 LA ZHULYATE NAJ LOVE 3. A NŐNÉL NINCS PÉNZ VISSZA

308 LE ROMENDE SAS O ZHUKEL 4. A CIGÁNYOKNÁL VOLT A KUTYA VISSZA

309 LE KHERESTE DIKHLOM LA MUCA 5. A HÁZNÁL LÁTTAM A MACSKÁT VISSZA

310 SOSKI VRAMA SAS TUMENDE? 6. MILYEN IDŐ VOLT NÁLATOK? VISSZA

311 MURA PHENYATE MALADYUVAS 7. A NŐVÉREMNÉL TALÁLKOZUNK VISSZA

312 TUTE SO SI NYEVIPE? 8. NÁLAD MI ÚJSÁG? VISSZA

313 TÁVOLÍTÓ ESET KÉPZÉSE: EGYESSZÁM:TÖBBESSZÁM: HÍMNEMŰ TÁRGYESET + TAR HÍMNEMŰ TÁRGYESET + DAR NŐMNEMŰ TÁRGYESET + TAR NŐMNEMŰ TÁRGYESET + DAR SHAVESTAR - FIÚTÓL SHEJATAR - LÁNYTÓL SHAVENDAR - FIÚKTÓL SHEJANDAR - LÁNYOKTÓL

314 SZEMÉLYES NÉVMÁSOK TÁVOLÍTÓ ESETBEN MANDAR – TŐLEM TUTAR – TŐLED LESTAR – TŐLE HN. LATAR – TŐLE NN. AMENDAR– TŐLÜNK TUMENDAR – TŐLETEK LENDAR – TŐLÜK KÉRDŐSZÓK: KASTAR? – KITŐL? SOSTAR? – MITŐL, MIÉRT?

315 1. A FIÚTÓLMEGOLDÁS TÁVOLÍTÓ ESET GYAKORLÁSA 1. ÉN NAGYOBB VAGYOK TŐLEMEGOLDÁS2. A GYEREKEK FÉLNEK A LOVAKTÓLMEGOLDÁS MONDATOKBAN 3. A FÁKTÓL NEM LÁTJA AZ ERDŐTMEGOLDÁS4. MENJ EL TŐLEMMEGOLDÁS 5. AZ ANYÁTÓL LOPTA EL A PÉNZTMEGOLDÁS6. TŐLETEK KAPTAM EZT A KÉPETMEGOLDÁS 7. REGGELTŐL DOLGOZIK A GYÁRBANMEGOLDÁS8. A FIÚK FÉLNEK A SZÉP LÁNYOKTÓLMEGOLDÁS 2. A LÁNYTÓLMEGOLDÁS 3. A VÁROSTÓLMEGOLDÁS 4. A HÁZTÓLMEGOLDÁS 5. A KAKASOKTÓLMEGOLDÁS 6. AZ EMBERTŐLMEGOLDÁS 7. A NŐKTÖLMEGOLDÁS 8. A LÁNYOKTÓLMEGOLDÁS 9. A CIGÁNYOKTÓLMEGOLDÁS

316 LE SHAVESTAR 1. A FIÚTÓL VISSZA

317 LA SHEJATAR 2. A LÁNYTÓL VISSZA

318 LE FOROSTAR 3. A VÁROSTÓL VISSZA

319 LE KHERESTAR 4. A HÁZTÓL VISSZA

320 LE BASHNENDAR 5. A KAKASOKTÓL VISSZA

321 LE MANUSHESTAR 6. AZ EMBERTŐL VISSZA

322 LE ZHULYANDAR 7. A NŐKTŐL VISSZA

323 LE SHEJANDAR 8. A LÁNYOKTÓL VISSZA

324 LE ROMENDAR 9. A CIGÁNYOKTÓL VISSZA

325 ME MAJBARO SOM LESTAR 1. ÉN NAGYOBB VAGYOK TŐLE VISSZA

326 LE SHAVORA DARAN LE GRASTENDAR 2. A GYEREKEK FÉLNEK A LOVAKTÓL VISSZA

327 LE KASHTENDAR CHI DIKHEL O VESH 3. A FÁKTÓL NEM LÁTJA AZ ERDŐT VISSZA

328 ZHA-TAR MANDAR! 4. MENJ EL TŐLEM! VISSZA

329 LA DEJATAR CHORDAS-TAR LE LOVE 5. AZ ANYÁTÓL LOPTA EL A PÉNZT VISSZA

330 TUMENDAR LOM KADO KIPO 6. TŐLETEK KAPTAM EZT A KÉPET VISSZA

331 DETEHARATAR KEREL BUTYI ANDE FABRIKA 7. REGGELTŐL DOLGOZIK A GYÁRBAN VISSZA

332 LE SHAVE DARAN SHUKARE SHEJANDAR 8. A FIÚK FÉLNEK A SZÉP LÁNYOKTÓL VISSZA

333 ESZKÖZ- TÁRSHATÁROZÓ ESET KÉPZÉSE: EGYESSZÁM:TÖBBESSZÁM: HÍMNEMŰ TÁRGYESET + SA HÍMNEMŰ TÁRGYESET + CA NŐMNEMŰ TÁRGYESET + SA NŐMNEMŰ TÁRGYESET + CA SHAVESA - FIÚVAL SHEJASA - LÁNNYAL SHAVENCA - FIÚKKAL SHEJANCA - LÁNYOKKAL

334 SZEMÉLYES NÉVMÁSOK ESZKÖZ- TÁRSHATÁROZÓ ESETBEN MANCA – VELEM TUSA – VELED LESA – VELE HN. LASA – VELE NN. AMENCA– VELÜNK TUMENCA – VELETEK LENCA – VELÜK KÉRDŐSZÓK: KASA? – KIVEL? SOSA? – MIVEL?

335 1. A FIÚVALMEGOLDÁS ESZKÖZ- TÁRSHATÁROZÓ ESET GYAKORLÁSA 1. VONATTAL JÖTTEM IDEMEGOLDÁS2. TE FÁVAL DOLGOZOL?MEGOLDÁS MONDATOKBAN 3. MI VAN VELEDMEGOLDÁS4. JÁRJ SZERENCSÉVELMEGOLDÁS 5. KOCSIVAL MEGYEK DOLGOZNIMEGOLDÁS6. TALÁLKOZTAM CIGÁNYOKKALMEGOLDÁS 7. ÉN A CSALÁDOMMAL ÉLEKMEGOLDÁS8. NŐVÉREDDEL VOLT A BOLTBANMEGOLDÁS 2. A LÁNNYALMEGOLDÁS3. AZ ANYÁVALMEGOLDÁS 4. A LÓVALMEGOLDÁS5. A MACSKÁVALMEGOLDÁS6. AZ EMBERRELMEGOLDÁS 7. A NYULAKKALMEGOLDÁS8. A FARKASOKKALMEGOLDÁS9. A RÓKÁKKALMEGOLDÁS

336 LE SHAVESA 1. A FIÚVAL VISSZA

337 LA SHEJASA 2. A LÁNNYAL VISSZA

338 LA DEJASA 3. AZ ANYÁVAL VISSZA

339 LE GRASTESA 4. A LÓVAL VISSZA

340 LA MUCASA 5. A MACSKÁVAL VISSZA

341 LE MANUSHESA 6. AZ EMBERREL VISSZA

342 LE SHOSHOJENCA 7. A NYULAKKAL VISSZA

343 LE RUVENCA 8. A FARKASOKKAL VISSZA

344 LE HILPANCA 9. A RÓKÁKKAL VISSZA

345 TRADINOSA AVILOM KATHE 1. VONATTAL JÖTTEM IDE VISSZA

346 TU KASHTESA KERES BUTYI? 2. TE FÁVAL DOLGOZOL? VISSZA

347 SO SI TUSA? 3. MI VAN VELED? VISSZA

348 TE PHIRES BAXTYASA! 4. JÁRJ SZERENCSÉVEL! VISSZA

349 VURDONESA ZHAV TE KERAV BUTYI 5. KOCSIVAL MEGYEK DOLGOZNI VISSZA

350 MALADYILOM ROMENCA 6. TALÁLKOZTAM CIGÁNYOKKAL VISSZA

351 ME LA MURA FAMILIJASA BESHAV 7. ÉN A CSALÁDOMMAL ÉLEK VISSZA

352 TYIRA PHENYASA SAS ANDE BOLTA. 8. NŐVÉREDDEL VOLT A BOLTBAN. VISSZA

353 ELŐLJÁRÓK

354 ANDO – HÍMNEM BA, BE, BAN, BEN ANDE – NŐNEM, TÖBBESSZÁM ANDO KHER – HÁZBAN ANDE BAR – KERTBEN ANDE VURDONA – KOCSIKBAN ANDE CERXI - SÁTRAKBAN 1. 2. PO– HÍMNEM RA, RE, ON, EN PE – NŐNEM, TÖBBESSZÁM PO KHER – HÁZBON PE MAL – MEZŐN PE MESALYI – ASZTALOKON PE SKAMINA - SZÉKEKEN

355 3. KAJ – HOL, HOVÁ / NÁL NÉL KAJ O KHER – HÁZNÁL KAJ E MESALYA - ASZTALNÁL KAJ E CINI SHEJ – KIS LÁNYNÁL KAJ LE VURDONA - KOCSIKNÁL 4. AVRAL PO HN. - KIVÜL AVRAL PE NN. - KIVÜL AVRAL PO KHER – HÁZON KIVÜL AVRAL PE MESALYA – ASZTALON KIVÜL 5.6. ZHIKAJ – MEDDIG ZHIKAJ MURO KHER – HÁZAMIG ZHI KATHE – EDDIG/IDÁIG ZHI KOTHE – ADDIG/ODÁIG KARING – MERRE, FELÉ, IRÁNYBAN KARING ZHAS – MERRE MÉSZ KARING O VESH – ERDŐ FELÉ KARING E BAR – ERDŐ IRÁNYÁBÓL

356 7.8. ANGLA – ELŐTT, ELÉ ANGLA O KHER - A HÁZ ELŐTT ANGLA E MESALYA – ASZTAL ELŐTT ANGLA LE VURDONA – KOCSIK ELŐTT ANGLA LE CERXI – SÁTRAK ELŐTT 9.10. ANDA – BÓL, BŐL, ÉRT ANDA O KHER - A HÁZBÓL ANDA E MESALYA – ASZTALBÓL ANDA LE VURDONA – KOCSIKBÓL ANDA LE CERXI – SÁTRAKBÓL BI – TALAN, TELEN BIBAXTALO – SZERENCSÉTLEN BILOVENGO – PÉNZNÉLKÜLI BIBOLDO – KERESZTELETLEN BIDADESKO - APÁTLAN KRUJAL – KÖRÜL KRUJAL O KHER – HÁZ KÖRÜL KRUJAL MURO MASHKAR – DEREKEM KÖRÜL KRUJAL AMARI BAR - KERTÜNK KÖRÜL

357 11.12. KATHAR – TÓL, TŐL, EL KATHAR O ROM – CIGÁNYTÓL KATHAR E MESALYA - ASZTALTÓL PALA – UTÁN, ÉRT PALA PAJI – VÍZ UTÁN PALA LOVE – PÉNZ UTÁN 13.14. MASHKAR – KÖZÖTT, KÖZÉ MASKAR LE KASHT - FÁK KÖZÖTT MASHKAR KADAL – EZEK KÖZÖTT MISTO – HELYETT MISTO MOL PILAS PAJI BOR HELYETT VIZET IVOTT 15.16. PASHA – MELLETT, MELLÉ PASHA O KHER – HÁZ MELLETT PASHA E MESALYA – ASZTAL MELLETT PERDAL/PORDAL – ÁT, KERSZTÜL PERDAL ZHAL – ÁTMEGY PERDAL PO KHER – HÁZON ÁT PERDAL PE MESALYA - ASZTALON KERESZTÜL

358 17.18. PO – KÉNT PO JEKH – EGYENKÉNT, EGYRE PO DUJZHENE - KETTENKÉNT PA – RÓL, RŐL PA PAJI – VÍZRŐL PA E MESALYA – ASZTALRÓL PA LE ROM - CIGÁNYOKRÓL 19.20. 21. VASH – ÉRT VASH ROM – CIGÁNYOKÉRT VASH KODO – AZÉRT VASH KADAL - EZEKÉRT TELA – ALATTT, ALÁ TELA O KASHT – FA ALATT TELA E MESALYA – ASZTAL ALATT OPRAL PO HN. – FELÜLRE OPRAL PE NN. – FELÜLRE OPRAL PO VURDON – KOCSIRA OPRAL PE MESALYA – ASZTAL FÖLIBE

359 SZEMÉLYES NÉVMÁSOK ELŐLJÁROS SZERKEZETTEL HOL?HOVÁ? HELYHATÁROZÓ ESET.TÁRGYESET. 1. PE – ON, EN RA, RE PE MANDE – RAJTAM PE TUTE – RAJTAD STB. PE MAN – RÁM PE TUT – RÁD STB. 2. PASHA – MELLÉ, MELLETT3. PASHA – MELLETT. MELLÉ PASHA MANDE – MELLETTEM PASHA TUTE – MELLETTED STB. PASHA MAN – MELLÉM PASHA TUT – MELLÉD STB.

360 HOL?HOVÁ? HELYHATÁROZÓ ESET.TÁRGYESET. 3. ANGLA – ELŐTT, ELÉ ANGALA MANDE – ELŐTTEM ANGLA TUTE – ELŐTTED STB. ANGLA MAN – ELÉM ANGLA TUT – ELÉD STB. 4. KRUJAL – KÖRÉ, KÖRÜL KRUJAL MANDE – KÖRÜLÖTTEM KRUJAL TUTE – KÖRÜLÖTTED STB. KRUJAL MAN – KÖRÉM KRUJAL TUT – KÖRÉD STB.

361 HOL?HOVÁ? HELYHATÁROZÓ ESET.TÁRGYESET. 5. ANDE – BAN, BEN, BA, BE ANDE MANDE – BENNEM ANDE TUTE – BENNED STB. ANDE MAN – BELÉM ANDE TUT – BELÉD STB. 6. TELA – ALATT, ALÁ TELA MANDE – ALATTAM TELA TUTE – ALATTAD STB. TELA MAN – ALÁM TELA TUT – ALÁD STB. 7. OPRAL PE – FÖLÜL, FÖLÉ OPRAL PE MANDE – FÖLÖTTEM OPRAL PE TUTE – FÖLÖTTED STB. OPRAL PE MAN – FÖLÉM OPRAL PE TUT – FÖLÉD STB.

362 MÁS ELÖLJÁRÓK, AMELYEK A SZEMÉLYES NÉVMÁS HELYHATÁROZÓS ESETÉVEL HASZNÁLATOSAK 1. VORTA ANDA – EGYENESEN VORTA ANDA MANDE – EGYENESEN ÉRTEM VORTA ANDA TUTE – EGYENESEN ÉRTED STB. 2. PA – RÓL, RŐL PA MANDE – RÓLAM PA TUTE – RÓLAD STB. 3. KARING – FELÉ KARING MANDE – FELÉM KARING TUTE – FELÉD STB.

363 MÁS ELÖLJÁRÓK, AMELYEK A SZEMÉLYES NÉVMÁS HELYHATÁROZÓS ESETÉVEL HASZNÁLATOSAK 4. MISTO – HELYETT MISTO MANDE – HELYETTEM MISTO TUTE – HELYETTED STB. 5. KATHAR – TÓL, TŐL KATHAR MANDE – TŐLEM KATHAR TUTE – TŐLED STB.

364 HOL?HOVÁ? HELYHATÁROZÓ ESET. TÁRGYESET. KON ? – KI ? SO ? – MI ? PE KASTE ? – KIN ? PE SOSTE ? – MIN ? ANDE KASTE ? – KIBEN ? ANDE SOSTE ? – MIBEN ? PE KAS ? – KIRE ? PE SO ? – MIRE ? ANDE KAS ? – KIBE ? ANDE SO ? – MIBE ?

365 ÖNÁLLÓ FELSZÓLÍTÓ MÓD

366 1. –EL VÉGŰ IGÉK DIKHEL – LÁT, NÉZ DIKH! – NÉZZ, LÁSS! AVEL – JÖN AV! – GYERE! DEL – AD DE! – ADD, ADJ! LEL – ELVESZ LE! – VEDD EL! CHAMBEL – RÁG CHAMBE! – RÁGJ! KEREL – CSINÁL KER! – CSINÁLJ! PEL/PIJEL – ISZIK PI! – IGYÁL! BOKHAJVEL – ÉHEZIK BOKHHAJVE! – ÉHEZZ! PHAGREL – TÖR PHAG! – TÖRJ! INGREL – VISZ INGER! – VIDD! CHUMIDEL – CSOKOL CHUMIDE! – CSOKÓLJ!

367 2. –AL VÉGŰ IGÉK XAL – ESZIK XA! – EGYÉL! ZHAL – MEGY ZHA! – MENJ! DARAL – FÉL DARA! – FÉLJ! LOSSHAL – ÖRÜL LOSSHA! – ÖRÜLJ! 3. –OL VÉGŰ IGÉK MARDYOL – VERETIK MARDYU! – VERESS! TORDYOL – ÁLL TORDYU! – ÁLLJ! PARNYOL – FEHÉREDIK PARNYU! – FEHÉREDJ! DICHOL – LÁTSZÓDIK DICHU! – LÁTSZÓDJ! SHOL/SHUVEL – TESZ SHUV/SHU! – TEDD! PASHJOL – FEKSZIK PASHJU! – FEKÜDJ! NAJOL – FÜRDIK NAJU! – FÜRÖDJ!

368 4. – IJ/IL VÉGŰ IGÉK ISKIRIL – ÍR ISKIRISAR! – ÍRJ! ZHUTIL – SEGÍT ZHUTISAR! – SEGÍTS! 5. – OJ/OL VÉGŰ IGÉK KINOJ – RÁZ KINOSAR! – RÁZZ! FARBOL – FEST FARBOSAR! – FESS! 6. – UJ/UL VÉGŰ IGÉK BUNUL – MEGBÁN BUNUSAR! – MEGBÁNJ! TRUBUL – KELL TRUBUSAR! – KELLJEN!

369 TAGADÁS ÉS TILTÁS

370 TAGADÁS 1. „CHI” – VEL TAGADJUK AZ IGÉKET CHI KERAV – NEM CSINÁLOM CHI MANGAV – NEM KÉREK 2. „NA” – VAL TAGADJUK A NÉVSZÓKAT NA VURDON – NEM KOCSI NA SHUKAR – NEM SZÉP

371 TILTÁS 1. – EL VÉGŰ IGÉK NA DIKH! – NE NÉZZ! NA DIKHEN! – NE NÉZZETEK NA KER! – NE CSINÁLD! NA KEREN! – NE CSINÁLJÁTOK! NA CHAMBE! – NE RÁGJ! NA CHAMBEN! – NE RÁGJATOK! NA DE! – NE ADJ! NA DEN! – NE ADJATOK! 2. – AL VÉGŰ IGÉK NA AZBA! – NE BÁNTS! NA AZBAN! – NE BÁNTSATOK!

372 3. – OL VÉGŰ IGÉK NA TORDYU! – NE ÁLLJ! NA TORDYON! – NE ÁLLJATOK! 4. – IL VÉGŰ IGÉK NA ISKIRISAR! – NE ÍRJ! NA ISKIRISAREN! – NE ÍRJATOK! 5. – OL VÉGŰ IGÉK NA KINOSAR! – NE RÁZZ! NA KINOSAREN! – NE RÁZZATOK! 6. – UL VÉGŰ IGÉK NA BUNUSAR! – NE BÁNJ! NA BUNUSAREN! – NE BÁNJATOK! NA BUNUN! – NE BÁNJATOK!

373 SZÁMNEVEK

374 TŐSZÁMNEVEK 1. JEKH 2. DUJ 3. TRIN 4. SHTAR 5. PANZH 6. SHOV 7. EFTA 8. OXTO 9. IJJA 10. DESH 11. DESHUJEKH 12. DESHUDUJ 13. DESHUTRIN. 17. DESHEFTA 18. DESHOXTO 19. DESHIJJA 20. BISH 21. BISH THAJ JEKH 22. BISH THAJ DUJ. 30. TRANDA 31. TRANDA THAJ JEKH. 40. SHTARVARDESH

375 TŐSZÁMNEVEK 50. PANZSVARDESH 60. SHOVVARDESH 70. EFTAVARDESH 80. OXTOVARDESH 90. IJJAVARDESH 100. SHEL = DESHVARDESH 1000. MIJA

376 TŐSZÁMNEVEK GYAKORLÁSA 25 MEGOLDÁS 56 MEGOLDÁS 125 MEGOLDÁS 456 MEGOLDÁS 532 MEGOLDÁS 1234 MEGOLDÁS 1325 MEGOLDÁS 7564 MEGOLDÁS 12346 MEGOLDÁS 16789 MEGOLDÁS

377 25 BISH THAJ PANZH VISSZA

378 56 PANZHVARDESH THAJ SHOV VISSZA

379 125 SHEL THAJ BISH THAJ PANZH VISSZA

380 456 SHTARSHELA THAJ PANZHVARDESH THAJ SHOV VISSZA

381 532 PANZHSHELA THAJ TRANDA THAJ DUJ VISSZA

382 1234 JEKH MIJA THAJ TRINSHELA THAJ TRANDA THAJ SHTAR VISSZA

383 1325 JEKH MIJA THAJ TRINSHELA THAJ BISH THAJ PANZH VISSZA

384 7564 EFTA MIJI THAJ PANZHSHELA THAJ SHOVVARDESH THAJ SHTAR VISSZA

385 12346 DESHUDUJMIJI THAJ TRINSHELA THAJ SHTARVARDESH THAJ SHOV VISSZA

386 16789 DESHUSHOVMIJI THAJ EFTASHELA THAJ OXTOVARDESH THAJ IJJA VISSZA

387 SORSZÁMNEVEK SODETO ? – HANYADIK ? ANGLUNO/I – ELSŐ DUJTO/O – MÁSODIK TRITO/O – HARMAGIK DESHTO/O - TIZEDIK SZÁMBELI MINŐSÉG PÉNZ ESETÉBEN E DUJENGI (E) – KETTES E PANZHENGI (E) – ÖTÖS E SHELENGI (E) – SZÁZAS E MIJANGI (E) - EZRES


Letölteni ppt "A FŐNÉV NEME A cigány nyelvben két nyelvtani nemet különböztetünk meg Hímnem Nőnem Az élőlények neme jelentésükből adódik: ROM ROMNYI Élőlénynek minősül."

Hasonló előadás


Google Hirdetések