Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Napi gazdaság konferencia az egészségügy finanszírozásáról Válaszok válságos problémákra Dr. Székely Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Napi gazdaság konferencia az egészségügy finanszírozásáról Válaszok válságos problémákra Dr. Székely Tamás."— Előadás másolata:

1 Napi gazdaság konferencia az egészségügy finanszírozásáról Válaszok válságos problémákra Dr. Székely Tamás

2 Az egészségügyi ellátó rendszer helyzete  A gazdasági válság Magyarországra nehezedő hatása érinti az összes ágazatot, így az egészségügyet is.  A rendelkezésre álló források szűkülnek, ami a járulékbevételek elmaradásának tulajdonítható. Az első tíz hónapban 103 milliárd forinttal kevesebb járulékbevétel folyt be az időarányosan várhatónál.  július 1-től bevezetett 3%-os munkáltatói egészségbiztosítási járulékcsökkentésre /minimálbér duplájáig  Gazdaság lassulása, foglalkoztatás csökkenés

3 Az E Alap helyzete

4 2009 évi költségvetés tervezése

5 E Alap havi egyenlegének alakulása

6 Az E. Alap költségvetésének betartására tett intézkedések. Az E. Alap 2009. évi költségvetésének alakulása  A tervezettől lényegesen kedvezőtlenebb egyenleg alapvetően a járulékbevételek elmaradásának tulajdonítható  Kormányzati intézkedések:  Zárolások:  Gyógyító-megelőző ellátások, 13,5 Mrd forint  Gyógyszerügy, 16,5 Mrd forint  gyógyászati segédeszköz rendszer felülvizsgálata

7 Gyógyító-megelőző ellátások kiadásainak alakulása

8 Teljesítmények alakulása az aktív fekvőbeteg szakellátásban (súlyszám)

9 Kifizetések fekvőbeteg szakellátásban

10 Kifizetések a járóbeteg szakellátásban 2008-2009

11 Kifizetés a krónikus ellátásban

12 A teljesítmény volumen korlát megszüntetése  2009. március 18-án - 58/2009. (III. 18.) Korm. rendelet - megszűnt a teljesítmény volumen korlát (TVK) intézménye. Ezáltal olyan finanszírozási technika kerül bevezetésre, amelyben minden ellátott és jelentett teljesítmény után jár finanszírozás - EMAFT  Az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott szolgáltatók teljesítménykiértesítése megtörtént.  A teljesítmények nem várt mértékben megugrottak

13 Kifizetések összesen 2008-2009

14 Kifizetés a krónikus ellátásban

15 Megállapodás a szakellátási szövetségekkel - finanszírozási átalakítások Megállapodás eredménye, amely  a Kórházszövetség,  az Egyetemi Klinikák Szövetsége,  az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete,  a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség,  a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért  a Magyar Kormány között jött létre. 1. Teljesítményvolumen visszaállítása 2. Többletforrás biztosítása 3 havi finanszírozási csúszás 2 hónapra történő csökkentése

16 1. a teljesítményvolumen finanszírozási rendszere 2009. november 1-jével ismételten bevezetésre kerül 1. a teljesítményvolumen finanszírozási rendszere 2009. november 1-jével ismételten bevezetésre kerül 232/2009. (X.16.) Korm. rendelet a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet módosításáról

17 2010. évre vonatkozó TVK keretek 2009. november és 2010. szeptember közötti teljesítési időszakra  Járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 63 158 333 333 pontszám  Aktív fekvőbeteg-szakellátás 1 833 337 súlyszám

18 2. Többletforrások  Október: 4,5 milliárd forint  December: 6 milliárd forint  az aktív fekvő és a járó kassza közötti elosztás az egyes előirányzatok közötti arányban történik  2010. januárjában a 2009. novemberében teljesített teljesítmények kifizetésre kerülnek

19 Források elosztása: járóbeteg szakellátás  Az elosztás a júliusi teljesítményekből az EMAFT tartomány alapján a következő szakellátói kör preferálásával:  önálló járóbeteg intézmények, amelyek minimálisan az alapszakmákkal és képalkotó diagnosztikával rendelkeznek, és a laboratóriumi ellátásokat saját maguk, vagy közreműködő igénybevételével végzik  rendelkezésre állási idejük szakmánkénti 20 óra/ hétnél nagyobb, illetve  az aktív fekvőbeteg ellátást nem végző, de krónikus fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást végző szolgáltatók köre, amennyiben a fenti feltételeknek is megfelelnek // a Kórházszövetség javaslatára

20 3. a korábbi megállapodásnak megfelelően megtörténik az átállás a 3 hónapos csúszásról a 2 havi csúszással történő elszámolásra 2010. évben

21 Feladat: A struktúra módosítása

22 EFTV végrehajtása  OEP felülvizsgál, javaslatot készít  A kihasználtság megállapításának alapja, hogy egy szervezeti egység kihasználtsága miként viszonyul az adott ellátási forma és szakma országos átlagához  Jó döntés az adott terület és a helyi körülmények ismeretében hozható csak, aminek a RET és a regionális ÁNTSZ-ek vannak birtokában, nem az OEP. Ezért a javaslat nem kötelező érvényű! Azt a RET és az ÁNTSZ is felülbírálhatja  Az OEP segít, rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat, de RET véleményez és az ÁNTSZ dönt (pl. tartós kihasználatlanság megállapítása jogszabály szerint

23 Kihasználatlan kapacitások  Most először érvényesül az a lehetőség/törvényi kötelezettség, amely rávilágít a kihasználatlan kapacitásokra  A szolgáltatóknak lehetősége nyílik arra, hogy megfelelő kontroll mellett (RET, ÁNTSZ) a kapacitásaikat az igényekhez alakítsák;  ez néhány szolgáltatónál jelentős szerkezeti átalakítást eredményez;

24 Az OEP által rendelkezésre bocsátott adatok  Kapacitás kihasználtság elemzés szervezeti egység szinten  Egy szolgáltatónál több azonos szakmájú szervezeti egység esetében az adatok összevonhatóak, de az eredményben nincsen eltérés  Kiindulási alap az elszámolt teljesítmény (jelentés)  Kapacitás elemzés regionális szinten  10 ezer lakosra jutó kapacitások szakmánkénti regionális összehasonlítása  Régiók közötti igénybevételek  Kiegészítő adatok  Eftv. 4/A. §-ban meghatározott szempontok figyelembevételéhez szükséges információk

25 Kapacitás felosztás módosításának szempontjai  A kihasználtsági táblák 2008.-2009. finanszírozási időszakok adatai alapján készültek  Járó kihasználtság elemzés (az OEP által használt szakmakódok szerinti csoportosításban  Fekvő kihasználtsági elemzés (szervezeti egységenként  A kihasználtsági elemzés nem vette figyelembe a szünetelő kapacitásokat  A kapacitás módosításnak nincs TVK vonzata!  elválik egymástól a kapacitás mennyisége és az ellátandó feladat, a szolgáltatóknak lehetőségük van arra, hogy ellátandó feladataikat kevesebb kapacitással hajtsák végre  TVK változás csak feladat (pl.: ellátási terület) változással együtt

26 Éves felülvizsgálat és újraosztás  Fekvőbeteg-szakellátásban az ÁNTSZ döntése nem érintheti  a súlyponti kórházak és speciális intézetek garantált kapacitásait,  az adott régióban szakmacsoportonként lekötött összkapacitás mennyiséget (kivéve: ha tartós kihasználatlanság miatt RET kérelemre ellátási érdekből az ÁNTSZ más szolgáltatónak adta)  Kapacitás eltérítés mértéke:  Járóbeteg-szakellátásban a tv. 3. sz. mellékletében kihirdetett kapacitáson felül max. +5%-kal több kapacitásról rendelkezhet.  Pozitív eltérítést olyan szolgáltatók esetében lehet alkalmazni, amelyek 10 ezer lakosra jutó kapacitása - az adott évet megelőző finanszírozási év adatai alapján - az országos átlagnál alacsonyabb volt.

27 Gyógyszerkiadások 2009 Gyógyszerkiadások 2009 286,2,- 274,4

28 Gyógyszer támogatás  2009. második negyedévében 16,5 Mrd Ft került zárolásra a gyógyszer finanszírozásból, mely szakmai alapon, bizonyos terápiás területeken célzottan történt, így nagyobb társadalmi ellenállás nélkül sikerült azt megvalósítani  a százalékos támogatások változását (85%-os kulcs 80%-ra) az árcsökkentések kompenzálták,  2007: 959 termék átlagosan 23%  2008: 786 termék átlagosan 14%  2009: 641 termék 7,5%-kal csökkent

29 Gyógyászati segédeszközök (GYSE) ártámogatási rendszerének komplex felülvizsgálata  A felülvizsgálat kiterjedt a támogatott technológiák körére, az alkalmazott támogatási kulcsokra, az alkalmazott támogatási technikákra, az ártámogatással kiszolgált gyógyászati segédeszközök forgalmazási szabályaira, az ellenőrzés módjára, a kérelmekkel kapcsolatos eljárásrendre, a javítási díjak elszámolására, a kölcsönzési rendszerre.  Egyrészt a kassza megtartását célozta, másrészt az egyenlőbb hozzáférést biztosítását

30 GYSE kiadások GYSE kiadások 39,2-35,3

31 Hatások egyes kiemelt csoportokban  Optikai eszközök (kb 180.000 fő): kikerült 6 dioptria alatti lencsék, betegteher növekedés legfeljebb 2200 forint  Inkontinencia eszközök (kb. 160.000 fő): térítési díjak nominálisan csökkentek (átlag 180 forinttal), nadrágpelenka használóknál nőtt (átlagosan 216 forinttal)  Kötszerek (kb. 88.000 fő):betegterhek csökkentek, darabszám ésszerűsítés  Ortopéd cipők (kb. 39.000 fő) 2 700 forint éves tehernövekedés  Hallásjavító eszközök (kb.26.000 fő): hosszú távon egyensúlyi állapot  Sztómaterápiás eszközök (13.000 fő, 2.000 ideiglenes): 100%-os tám.kulcs 98%-ra, 3havi rendelhető darabszám 180 db-ról 120 vagy 140 db-ra csökkent, ez átlagosan havi 350-400 ft betegteher növekedéshez vezet,

32 Fejlesztések

33 Az eddigi eredmények (2007/08) – TIOP

34 Az eddigi eredmények (2007/08) – KMOP

35 A járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése 1/a. (a TIOP forrásai)  A kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítását, fejlesztését támogató 25 milliárd forintos TIOP 2.1.2 kiírásnak köszönhetően 16 nyertes önkormányzat alakíthat ki új kistérségi járóbeteg-szakellátó központokat. A most felépülő 16 járóbeteg központból 11 leghátrányosabb helyzetű kistérségben lesz. Az eddigiekben támogatott fejlesztések helyszínei: Sarkad, Tokaj, Jánoshalma, Mezőcsát, Kiskunmajsa, Szécsény, Velence, Ibrány, Pannonhalma, Csurgó, Cigánd, Gönc, Rétság, Sellye, Tab, Ercsi.  Az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztését célzó 6,4 milliárd forintos TIOP 2.1.3 pályázatnak köszönhetően 7 kórház járóbeteg-szakellátása fejlődhet Siklóson, Sárváron, Kapuváron, Szikszón, Pásztón, Móron. A megvalósítás megkezdődött. Számos önkormányzat jelezte, hogy a jóváhagyott kalkulációnál magasabb összegekre érkeznek a közbeszerzési kivitelezési ajánlatok. Az árfolyamveszteség feltételek melletti kompenzálására a Kormány határozatot hozott a 2009-2010 évi árfolyamtartalékra elkülönített keretek felhasználásával. Az érintett önkormányzatoknál a helyzetfelmérést a Közreműködő Szervezet elvégezte.  Mindkét pályázat esetében a maradványösszegek újbóli, 2008. szeptember 15-i meghirdetésével a nem nyertes pályázók új lehetőséget kaptak a fejlesztési programjuk megvalósítására. 9 további pályázat érkezett be a 2009. január 15-i határidőre. A kistérségi járóbeteg szakellátó központok kialakítására és fejlesztésére megjelent második körös TIOP 2.1.2. pályázat eredményhirdetésére 2009. júniusában került sor, 4 szerződést megkötöttek a felek, 3 szeptember első felében várható.

36  Az aktív ellátásokat kiváltó járóbeteg szakellátás fejlesztése (TIOP 2.1.3 kódszámú) pályázat eredményhirdetése megtörtént. A szerződéskötésre július 15-én sor került.  Összességében a járóbeteg-szakellátás fejlesztésére a Regionális Operatív Programok, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex programjának keretében 35 kistérség pályázói részére összesen 28 264 401 143 Ft támogatás került megítélésre.  Elvárás, hogy az R1 és R2 szintű fejlesztésekkel a járóbeteg-szakellátás regionális szinten hálózatosodjon, és infrastruktúra-fejlesztéssel is támogassuk a kiemelkedő szintű, specializált diagnosztikai eljárásokat nyújtó szakellátó intézmények korszerűsítését. A 2009-2010. évi TIOP akciótervben további 6 Mrd Ft áll rendelkezésre regionális, illetve megyei szinten kiemelt jelentőségű járóbeteg-szakellátás fejlesztésére. E keret biztosít forrást a kórházhoz integrált, más pályázat keretében nem fejleszthető járóbeteg szakellátások fejlesztésére. A kiíráshoz figyelembe szükséges venni az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása alapján az ÁNTSZ által az ellátási területekről kialakítandó nyilvántartást az eddigi pályázati eredmények területi szempontjai mellett. A járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése 1/b. (a TIOP forrásai)

37 A sürgősségi-ellátás infrastrukturális fejlesztése (a TIOP forrásai)  Közvetlenül a TIOP 2.2.2.A) Sürgősségi ellátás korszerűsítése SO1, SO2 c. konstrukcióban. A pályázatok bírálata 2008. december 9-én megkezdődött és 35 pályázat érkezett be. A formai értékelésen túljutott 31 pályázat összességében 14 726 052 988 Ft támogatási igényt jelentett be.  A bírálat lezárult, az első pályázat eredményhirdetésére 2009. márciusában sor került. Eredménye:

38 Az eddigi eredmények (2007/08) – ROP-ok

39  Az alapellátás infrastrukturális fejlesztéseit, a háziorvosi rendelők korszerűsítését, egészségházak kialakítását és fejlesztését a Regionális Operatív Programok keretei között meghirdetett pályázatok támogatják, ösztönözve az alapfokú egészségügyi ellátások fizikai integrációját.  A 6 konvergencia régióban 2007-2008. évi akcióterv keretei között meghirdetett összesen 5,216 milliárd Ft-nyi pályázati forrásra 353 egészségügyi alapellátási pályázat érkezett, közel 20 milliárd Ft-os támogatási igényt jelentve be a 10-80 millió Ft közötti támogatási összeghatárokon belül.  A Regionális Operatív Programok keretei között 2009. március 11-ét követően valamennyi régióban lezárultak az alapellátási pályázatok, illetve Dél-Dunántúlon megszületett a kétfordulós pályázat első fordulójának eredménye. Nyugat Dunántúlon a korábbi nyertesek mellett 2009. március 11. óta további nyertes pályázók kihirdetésére került sor. Az alapellátás infrastrukturális fejlesztése (ROP-ok)

40  A járóbeteg-szakellátás fejlesztését a Regionális Operatív Programok is jelentős pályázati forrásokkal támogatják: a 2007-2008. évi eddig meghirdetett pályázatok összesen 15,98 Mrd Ft értékű fejlesztést tesznek lehetővé a konvergencia régióban és közép-Magyarországon, ez az összeg a 2009. március 20-án megjelent dél-dunántúli pályázattal további 2 Mrd Ft-tal egészült ki. A járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése 1. (a ROP-ok forrásai)

41 Az eddigi eredmények (2007/08) – TÁMOP

42 Őszi törvénymódosítás – salátatörvény/13 törvény (szeptember 28.) Komplex csomag:  Egészségügyről szóló törvény  Adatvédelem  Gyógyszertörvények  Egészségbiztosítás ellátásai  Egészségbiztosítás hatósági felügyelete  Egészségügyi ellátórendszer fejlesztése  Egészségügyi tevékenység végzése

43 Módosítások  Eftv: eü közszolgáltatás kiszervezése, kapacitásszükséglethez való rugalmasabb alkalmazkodás elősegítése,  Gyftv: patika alapítás, patikaliberalizáció eltolása, gyse befogadási szabályok, referenciaárazás, delistázás, on-line gyse katalógus, minősített forgalomba hozó, házhozszállítás,  Eütv: eü ágazati képzés, működési nyilvántartás, egészségügyi közszolgáltató költségvetési szervekre vonatkozó külön rendelkezések  Ebtv: árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető szolgáltatások – jogosulatlanul igénybe vett, mérséklés, méltányosság alóli kivételek, finanszírozási szerződések-ÁSZF, finanszírozás keretében kapott összeg felhasználása, elektronikus kapcsolattartás, várólisták, eü szolg. igénybevétele folyamatosságának biztosítása,  eü hatósági és igazgatási tevékenység: eü bírság  adatvédelem: eü államigazgatási szerv adatkezelése- szűrési célból, Nemzeti Rákregiszter hatékonyabb működése,

44 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Napi gazdaság konferencia az egészségügy finanszírozásáról Válaszok válságos problémákra Dr. Székely Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések