Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Napi gazdaság konferencia az egészségügy finanszírozásáról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Napi gazdaság konferencia az egészségügy finanszírozásáról"— Előadás másolata:

1 Napi gazdaság konferencia az egészségügy finanszírozásáról
Válaszok válságos problémákra Dr. Székely Tamás

2 Az egészségügyi ellátó rendszer helyzete
A gazdasági válság Magyarországra nehezedő hatása érinti az összes ágazatot, így az egészségügyet is. A rendelkezésre álló források szűkülnek, ami a járulékbevételek elmaradásának tulajdonítható. Az első tíz hónapban 103 milliárd forinttal kevesebb járulékbevétel folyt be az időarányosan várhatónál. július 1-től bevezetett 3%-os munkáltatói egészségbiztosítási járulékcsökkentésre /minimálbér duplájáig Gazdaság lassulása, foglalkoztatás csökkenés

3 Az E Alap helyzete

4 2009 évi költségvetés tervezése

5 E Alap havi egyenlegének alakulása

6 Az E. Alap költségvetésének betartására tett intézkedések.
Az E. Alap évi költségvetésének alakulása A tervezettől lényegesen kedvezőtlenebb egyenleg alapvetően a járulékbevételek elmaradásának tulajdonítható Kormányzati intézkedések: Zárolások: Gyógyító-megelőző ellátások, 13,5 Mrd forint Gyógyszerügy, 16,5 Mrd forint gyógyászati segédeszköz rendszer felülvizsgálata

7 Gyógyító-megelőző ellátások kiadásainak alakulása

8 Teljesítmények alakulása az aktív fekvőbeteg szakellátásban (súlyszám)
8

9 Kifizetések fekvőbeteg szakellátásban

10 Kifizetések a járóbeteg szakellátásban 2008-2009

11 Kifizetés a krónikus ellátásban

12 A teljesítmény volumen korlát megszüntetése
2009. március 18-án - 58/2009. (III. 18.) Korm. rendelet - megszűnt a teljesítmény volumen korlát (TVK) intézménye. Ezáltal olyan finanszírozási technika kerül bevezetésre, amelyben minden ellátott és jelentett teljesítmény után jár finanszírozás - EMAFT Az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott szolgáltatók teljesítménykiértesítése megtörtént. A teljesítmények nem várt mértékben megugrottak

13 Kifizetések összesen 2008-2009

14 Kifizetés a krónikus ellátásban

15 Megállapodás a szakellátási szövetségekkel - finanszírozási átalakítások
Megállapodás eredménye, amely a Kórházszövetség, az Egyetemi Klinikák Szövetsége, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség, a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért a Magyar Kormány között jött létre. 1. Teljesítményvolumen visszaállítása 2. Többletforrás biztosítása 3 havi finanszírozási csúszás 2 hónapra történő csökkentése

16 1. a teljesítményvolumen finanszírozási rendszere 2009
1. a teljesítményvolumen finanszírozási rendszere november 1-jével ismételten bevezetésre kerül 232/2009. (X.16.) Korm. rendelet a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet módosításáról

17 2010. évre vonatkozó TVK keretek
2009. november és szeptember közötti teljesítési időszakra Járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – pontszám Aktív fekvőbeteg-szakellátás súlyszám

18 Október: 4,5 milliárd forint December: 6 milliárd forint
2. Többletforrások Október: 4,5 milliárd forint December: 6 milliárd forint az aktív fekvő és a járó kassza közötti elosztás az egyes előirányzatok közötti arányban történik 2010. januárjában a novemberében teljesített teljesítmények kifizetésre kerülnek

19 Források elosztása: járóbeteg szakellátás
Az elosztás a júliusi teljesítményekből az EMAFT tartomány alapján a következő szakellátói kör preferálásával: önálló járóbeteg intézmények, amelyek minimálisan az alapszakmákkal és képalkotó diagnosztikával rendelkeznek, és a laboratóriumi ellátásokat saját maguk, vagy közreműködő igénybevételével végzik rendelkezésre állási idejük szakmánkénti 20 óra/ hétnél nagyobb, illetve az aktív fekvőbeteg ellátást nem végző, de krónikus fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást végző szolgáltatók köre, amennyiben a fenti feltételeknek is megfelelnek //a Kórházszövetség javaslatára

20 2010. évben 3. a korábbi megállapodásnak megfelelően megtörténik az átállás a 3 hónapos csúszásról a 2 havi csúszással történő elszámolásra

21 Feladat: A struktúra módosítása

22 EFTV végrehajtása OEP felülvizsgál, javaslatot készít
A kihasználtság megállapításának alapja, hogy egy szervezeti egység kihasználtsága miként viszonyul az adott ellátási forma és szakma országos átlagához Jó döntés az adott terület és a helyi körülmények ismeretében hozható csak, aminek a RET és a regionális ÁNTSZ-ek vannak birtokában, nem az OEP. Ezért a javaslat nem kötelező érvényű! Azt a RET és az ÁNTSZ is felülbírálhatja Az OEP segít, rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat, de RET véleményez és az ÁNTSZ dönt (pl. tartós kihasználatlanság megállapítása jogszabály szerint

23 Kihasználatlan kapacitások
Most először érvényesül az a lehetőség/törvényi kötelezettség, amely rávilágít a kihasználatlan kapacitásokra A szolgáltatóknak lehetősége nyílik arra, hogy megfelelő kontroll mellett (RET, ÁNTSZ) a kapacitásaikat az igényekhez alakítsák; ez néhány szolgáltatónál jelentős szerkezeti átalakítást eredményez;

24 Az OEP által rendelkezésre bocsátott adatok
Kapacitás kihasználtság elemzés szervezeti egység szinten Egy szolgáltatónál több azonos szakmájú szervezeti egység esetében az adatok összevonhatóak, de az eredményben nincsen eltérés Kiindulási alap az elszámolt teljesítmény (jelentés) Kapacitás elemzés regionális szinten 10 ezer lakosra jutó kapacitások szakmánkénti regionális összehasonlítása Régiók közötti igénybevételek Kiegészítő adatok Eftv. 4/A. §-ban meghatározott szempontok figyelembevételéhez szükséges információk 24

25 Kapacitás felosztás módosításának szempontjai
A kihasználtsági táblák finanszírozási időszakok adatai alapján készültek Járó kihasználtság elemzés (az OEP által használt szakmakódok szerinti csoportosításban Fekvő kihasználtsági elemzés (szervezeti egységenként A kihasználtsági elemzés nem vette figyelembe a szünetelő kapacitásokat A kapacitás módosításnak nincs TVK vonzata! elválik egymástól a kapacitás mennyisége és az ellátandó feladat, a szolgáltatóknak lehetőségük van arra, hogy ellátandó feladataikat kevesebb kapacitással hajtsák végre TVK változás csak feladat (pl.: ellátási terület) változással együtt

26 Éves felülvizsgálat és újraosztás
Fekvőbeteg-szakellátásban az ÁNTSZ döntése nem érintheti a súlyponti kórházak és speciális intézetek garantált kapacitásait, az adott régióban szakmacsoportonként lekötött összkapacitás mennyiséget (kivéve: ha tartós kihasználatlanság miatt RET kérelemre ellátási érdekből az ÁNTSZ más szolgáltatónak adta) Kapacitás eltérítés mértéke: Járóbeteg-szakellátásban a tv. 3. sz. mellékletében kihirdetett kapacitáson felül max. +5%-kal több kapacitásról rendelkezhet. Pozitív eltérítést olyan szolgáltatók esetében lehet alkalmazni, amelyek 10 ezer lakosra jutó kapacitása - az adott évet megelőző finanszírozási év adatai alapján - az országos átlagnál alacsonyabb volt. 26

27 Gyógyszerkiadások ,2,- 274,4

28 Gyógyszer támogatás 2009. második negyedévében 16,5 Mrd Ft került zárolásra a gyógyszer finanszírozásból, mely szakmai alapon, bizonyos terápiás területeken célzottan történt, így nagyobb társadalmi ellenállás nélkül sikerült azt megvalósítani a százalékos támogatások változását (85%-os kulcs 80%-ra) az árcsökkentések kompenzálták, 2007: 959 termék átlagosan 23% 2008: 786 termék átlagosan 14% 2009: 641 termék 7,5%-kal csökkent

29 Gyógyászati segédeszközök (GYSE) ártámogatási rendszerének komplex felülvizsgálata
A felülvizsgálat kiterjedt a támogatott technológiák körére, az alkalmazott támogatási kulcsokra, az alkalmazott támogatási technikákra, az ártámogatással kiszolgált gyógyászati segédeszközök forgalmazási szabályaira, az ellenőrzés módjára, a kérelmekkel kapcsolatos eljárásrendre, a javítási díjak elszámolására, a kölcsönzési rendszerre. Egyrészt a kassza megtartását célozta, másrészt az egyenlőbb hozzáférést biztosítását

30 GYSE kiadások 39,2-35,3

31 Hatások egyes kiemelt csoportokban
Optikai eszközök (kb fő): kikerült 6 dioptria alatti lencsék, betegteher növekedés legfeljebb 2200 forint Inkontinencia eszközök (kb fő): térítési díjak nominálisan csökkentek (átlag 180 forinttal), nadrágpelenka használóknál nőtt (átlagosan 216 forinttal) Kötszerek (kb fő):betegterhek csökkentek, darabszám ésszerűsítés Ortopéd cipők (kb fő) forint éves tehernövekedés Hallásjavító eszközök (kb fő): hosszú távon egyensúlyi állapot Sztómaterápiás eszközök ( fő, ideiglenes): 100%-os tám.kulcs 98%-ra, 3havi rendelhető darabszám 180 db-ról 120 vagy 140 db-ra csökkent, ez átlagosan havi ft betegteher növekedéshez vezet,

32 Fejlesztések

33 Az eddigi eredmények (2007/08) – TIOP

34 Az eddigi eredmények (2007/08) – KMOP

35 A járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése 1/a
A járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése 1/a. (a TIOP forrásai) A kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítását, fejlesztését támogató 25 milliárd forintos TIOP kiírásnak köszönhetően 16 nyertes önkormányzat alakíthat ki új kistérségi járóbeteg-szakellátó központokat. A most felépülő 16 járóbeteg központból 11 leghátrányosabb helyzetű kistérségben lesz. Az eddigiekben támogatott fejlesztések helyszínei: Sarkad, Tokaj, Jánoshalma, Mezőcsát, Kiskunmajsa, Szécsény, Velence, Ibrány, Pannonhalma, Csurgó, Cigánd, Gönc, Rétság, Sellye, Tab, Ercsi. Az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztését célzó 6,4 milliárd forintos TIOP pályázatnak köszönhetően 7 kórház járóbeteg-szakellátása fejlődhet Siklóson, Sárváron, Kapuváron, Szikszón, Pásztón, Móron. A megvalósítás megkezdődött. Számos önkormányzat jelezte, hogy a jóváhagyott kalkulációnál magasabb összegekre érkeznek a közbeszerzési kivitelezési ajánlatok. Az árfolyamveszteség feltételek melletti kompenzálására a Kormány határozatot hozott a évi árfolyamtartalékra elkülönített keretek felhasználásával. Az érintett önkormányzatoknál a helyzetfelmérést a Közreműködő Szervezet elvégezte. Mindkét pályázat esetében a maradványösszegek újbóli, szeptember 15-i meghirdetésével a nem nyertes pályázók új lehetőséget kaptak a fejlesztési programjuk megvalósítására. 9 további pályázat érkezett be a január 15-i határidőre. A kistérségi járóbeteg szakellátó központok kialakítására és fejlesztésére megjelent második körös TIOP pályázat eredményhirdetésére júniusában került sor, 4 szerződést megkötöttek a felek, 3 szeptember első felében várható.

36 A járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése 1/b
A járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése 1/b. (a TIOP forrásai) Az aktív ellátásokat kiváltó járóbeteg szakellátás fejlesztése (TIOP kódszámú) pályázat eredményhirdetése megtörtént. A szerződéskötésre július 15-én sor került. Összességében a járóbeteg-szakellátás fejlesztésére a Regionális Operatív Programok, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex programjának keretében 35 kistérség pályázói részére összesen 28 264  Ft támogatás került megítélésre. Elvárás, hogy az R1 és R2 szintű fejlesztésekkel a járóbeteg-szakellátás regionális szinten hálózatosodjon, és infrastruktúra-fejlesztéssel is támogassuk a kiemelkedő szintű, specializált diagnosztikai eljárásokat nyújtó szakellátó intézmények korszerűsítését. A évi TIOP akciótervben további 6 Mrd Ft áll rendelkezésre regionális, illetve megyei szinten kiemelt jelentőségű járóbeteg-szakellátás fejlesztésére. E keret biztosít forrást a kórházhoz integrált, más pályázat keretében nem fejleszthető járóbeteg szakellátások fejlesztésére. A kiíráshoz figyelembe szükséges venni az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény módosítása alapján az ÁNTSZ által az ellátási területekről kialakítandó nyilvántartást az eddigi pályázati eredmények területi szempontjai mellett.

37 A sürgősségi-ellátás infrastrukturális fejlesztése (a TIOP forrásai)
Közvetlenül a TIOP A) Sürgősségi ellátás korszerűsítése SO1, SO2 c. konstrukcióban. A pályázatok bírálata december 9-én megkezdődött és 35 pályázat érkezett be. A formai értékelésen túljutott 31 pályázat összességében 14 726 052 988 Ft támogatási igényt jelentett be. A bírálat lezárult, az első pályázat eredményhirdetésére 2009. márciusában sor került. Eredménye:

38 Az eddigi eredmények (2007/08) – ROP-ok

39 Az alapellátás infrastrukturális fejlesztése (ROP-ok)
Az alapellátás infrastrukturális fejlesztéseit, a háziorvosi rendelők korszerűsítését, egészségházak kialakítását és fejlesztését a Regionális Operatív Programok keretei között meghirdetett pályázatok támogatják, ösztönözve az alapfokú egészségügyi ellátások fizikai integrációját. A 6 konvergencia régióban évi akcióterv keretei között meghirdetett összesen 5,216 milliárd Ft-nyi pályázati forrásra 353 egészségügyi alapellátási pályázat érkezett, közel 20 milliárd Ft-os támogatási igényt jelentve be a millió Ft közötti támogatási összeghatárokon belül. A Regionális Operatív Programok keretei között március 11-ét követően valamennyi régióban lezárultak az alapellátási pályázatok, illetve Dél-Dunántúlon megszületett a kétfordulós pályázat első fordulójának eredménye. Nyugat Dunántúlon a korábbi nyertesek mellett március 11. óta további nyertes pályázók kihirdetésére került sor.

40 A járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése 1
A járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése 1. (a ROP-ok forrásai) A járóbeteg-szakellátás fejlesztését a Regionális Operatív Programok is jelentős pályázati forrásokkal támogatják: a évi eddig meghirdetett pályázatok összesen 15,98 Mrd Ft értékű fejlesztést tesznek lehetővé a konvergencia régióban és közép-Magyarországon, ez az összeg a március 20-án megjelent dél-dunántúli pályázattal további 2 Mrd Ft-tal egészült ki.

41 Az eddigi eredmények (2007/08) – TÁMOP

42 Őszi törvénymódosítás – salátatörvény/13 törvény (szeptember 28.)
Komplex csomag: Egészségügyről szóló törvény Adatvédelem Gyógyszertörvények Egészségbiztosítás ellátásai Egészségbiztosítás hatósági felügyelete Egészségügyi ellátórendszer fejlesztése Egészségügyi tevékenység végzése

43 Módosítások Eftv: eü közszolgáltatás kiszervezése, kapacitásszükséglethez való rugalmasabb alkalmazkodás elősegítése, Gyftv: patika alapítás, patikaliberalizáció eltolása, gyse befogadási szabályok, referenciaárazás, delistázás, on-line gyse katalógus, minősített forgalomba hozó, házhozszállítás, Eütv: eü ágazati képzés, működési nyilvántartás, egészségügyi közszolgáltató költségvetési szervekre vonatkozó külön rendelkezések Ebtv: árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető szolgáltatások – jogosulatlanul igénybe vett, mérséklés, méltányosság alóli kivételek, finanszírozási szerződések-ÁSZF, finanszírozás keretében kapott összeg felhasználása, elektronikus kapcsolattartás, várólisták, eü szolg. igénybevétele folyamatosságának biztosítása, eü hatósági és igazgatási tevékenység: eü bírság adatvédelem: eü államigazgatási szerv adatkezelése- szűrési célból, Nemzeti Rákregiszter hatékonyabb működése,

44 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Napi gazdaság konferencia az egészségügy finanszírozásáról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések