Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HAT FŐESPERESSÉG: Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi Bihari Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi 300 plébánia, 400 áldozópap.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HAT FŐESPERESSÉG: Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi Bihari Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi 300 plébánia, 400 áldozópap."— Előadás másolata:

1

2

3

4

5 HAT FŐESPERESSÉG: Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi
Bihari Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi 300 plébánia, 400 áldozópap

6 1526 és 1566 között a katolikus egyház összes intézménye távozni kényszerült.

7 Pázmány Péter Szül.: Nagyvárad 1570 okt. 14
Meghalt: Pozsony márc. 19.

8 Az egyházmegye megalakulásától 1566-ig:
46 püspök Több mint 600 kanonok nevét ismerjük.

9 1700 és 1800 közötti időszak: Újjáépítés Barokk főpapi udvar
Visszaszerezte földbirtokait Az ország leggazdagabb egyházi intézménye lett.

10 Négy főesperesség: Székesegyházi Békési Krasznai Középszolnoki

11 Plébániák száma: 1732: 11 1747: 25 1776: 35 1785: 43 1813: 52
: 2 1732: 11 1747: 25 1776: 35 1785: 43 1813: 52

12 Hívek száma: Bihar: 52. 000 Békés: 58. 000
1896: fő Bihar: Békés: Kraszna és középszolnok:

13 Vallások az egyházmegyében:
Római katolikus: Református: Görög keleti: Görög katolikus: Luteránus: Izraelita:

14

15

16

17 Debreceni apostoli kormányzóság: 1929
Bárándi Endrődi (Szarvas) Gyulai Orosházi

18 Váradi Egyházmegye püspökei
Fiedler István Tempfli József

19 Civil történelmi események:

20 : -francia forradalom  restauráció -felvilágosodás, kapitalizmus, szekularizáció, liber. -reformkor (Magyaro.) Napóleoni háborúk ideje Uralkodók 1812-ben: I. Napóleon fr. császár ( ) I. Ferenc osztrák császár, magyar kir.( ) Egyházi állam élén: VII. Piusz pápa ( )

21 Egyháztörténelmi események:

22 1790-es évek: forradalom pusztítása a francia egyházban
1801: VII.Piusz ( ) konkordátum Napóleonnal (császár: ) 1802/1803: Rajna bal oldalán, ill. jobb oldalán található egyházi birtokok szekularizációja 1807: N. követeli VII. Piusztól, hogy adja fel semlegességét és lépjen szövetségre vele 1808.Napóleon megszállja Rómát 1809: az Egyházi Állam megszüntetése

23 magyarországi egyházi vonatkozások:
-II. József ( ): egyházellenes rendeletei -napóleoni háborúk idején: súlyos háborús adók kivetése az országra -1800-ban 7 egyházmegye éléről hiányzott a főpásztor (megyéspüspök) , ill ig nem volt prímása Magyarországnak -Nagyvárad: között nincs megyéspüspök szarvasi templom szentelését a gyulai plébános Spiegel Ignác végezte.

24

25

26 1790. okt. - 1794. jan. 18. Kriniczky Antal
II. József – vallási alap: új plébániák 1788. márc febr. 1. Lajos János 1790. febr okt.5. P. Szabó Elek Ofm 1790. okt jan. 18. Kriniczky Antal 1794. jan nov. Furmonn János

27 római katolikus : 110 fő evangélikus : 7240 fő
1790-ben: római katolikus : fő evangélikus : 7240 fő

28 1797. nov nov. Mikovényi József 1799. nov jan. 26. Bugonits György 1801. febr szept. 1. Thuránszky József 1802. szept Szarka György

29 Miklóssy Ferenc püspök
ig volt a Váradi Egyházmegye élén. 1805: az elsőnek felépült iskola költségeit állja.

30 Hívek száma: 1790: 110 1802: 190

31 Templom felszentelése 1812 aug. 12
Assisi, 1193/94. január 20. vagy július 16. Assisi, 1193/94. január 20. vagy július 16. † San Damiano-kolostor, augusztus 11.

32 Hívek száma: 1790: 110 1802: 190 1816: 503

33 Hívek száma: 1790: 110 1802: 190 1816: 503 1824: 687

34 Huzli Károly Zimmermann Károly márc. 23. Lonovics Ferenc 1882. márc jún. 12. Láhner Ignác - adminisztrátor

35 1790: 110 1802: 190 1816: 503 1824: 687 1840: 944 (csak Szarvason)
Hívek száma: 1790: 110 1802: 190 1816: 503 1824: 687 1840: 944 (csak Szarvason)

36 Hívek száma: 1790: : 1015 1802: : 2020 1816: 503 1824: 687 1840: 944

37 1882. jún ápr. 5. Dinya János 1886. ápr aug. Erdélyi Lajos káplán 1886. aug jún. 29. Szirmay László Árpád 1915. jún Fetzer József

38 Hívek száma: 1790: : 1015 1802: : 2020 1816: : 3000 1824: 687 1840: 944

39 Hívek száma: 1790: : 1015 1802: : 2020 1816: : 3000 1824: : 2400 1840: 944

40 Hívek száma: 1790: : 1015 1802: : 2020 1816: : 3000 1824: : 2400 1840: : 3014

41 Regős András Boldvai Antal Dr. Bányai János

42 Réthy István Szurovecz Vince Seidl Ambrus

43

44 Harangok: 1884: Angyalos 120 kg. 1922: Szűz Mária 247 kg.
1923:Lélekharang kg. 1987:Szent László

45 Takáts István és József ácsmesterek
Toronysisak terv 1853 Takáts István és József ácsmesterek

46 ifj. Lavrik István építő mester
Toronysisak terv 1910 ifj. Lavrik István építő mester

47 Kevermes Orosházi Esperesi kerület Kisboldogasszony Titulusa:
Épült: ban

48 Orosházi Esperesi Kerület
Battonya Orosházi Esperesi Kerület Titulusa: Szentháromság Épült: között

49 Makói Esperesi Kerület
Magyarcsanád Makói Esperesi Kerület Titulusa: Szent Gellért Épült:

50 Notre Dame Franciaország Épült: 1163-1320-ig
Újjáépítése: között

51 Deszk Szegedi Esperesi Kerület Titulusa: Magyarok Nagyasszonya
Épült:

52

53 Hívek száma: napjainkban: 3427 1790: 110 1842: 1015
1790: : 1015 1802: : 2020 1816: : 3000 1824: : 2400 1840: : 3014 napjainkban: 3427

54 Augsburg, 1999. október 31.: katolikus - lutheránus Közös Nyilatkozat

55 Közös Nyilatkozat bemutatásának apropója:
Szarvas – két felekezetű, evangélikus és katolikus kisváros ökumenikus imahét kezdete! (jan )

56 kemény kritika - katolikus részről: P.Hermann Weinzier (1999)
csak egy tanító- és lelkipásztori hivatal létezik nem létezhet egyenrangú partner, ezért lehetetlen bármilyen párbeszéd tévedésekben megrekedt vallások egység csak a rendszerek megtérése által

57 kemény kritika - evangélikus részről: Bernard Kaiser (2006)
Közös Nyilatkozat aláírásával már nem a Szentírás által felmutatott irányba halad autentikus evangélikus egyház: a Közös Nyilatkozatot lobogtatóktól távol maradni elkülönülés: nem csak a megigazulás tan tekintetében nem bibliai kijelentésből fakadtak  nem elfogadhatók: 1854: Mária szeplőtelen fogantatása 1870: pápai tévedhetetlenség hit és erkölcs dolgaiban 1950: Mária Mennybevétele

58 kiegyensúlyozottabb olvasata: Dr. Reuss András (2000)

59 -több évtizedes párbeszédsorozat után
-figyelemre méltó haladásról tanúskodik -számos közeledési pont van -nem minden különbség szünt meg -nincs szó: átokoldásról,kiátkozások visszavonásáról -nem „egy új megigazulás-tant” dolgoztak ki -nem magyarázzák kölcsönös félreértéssel az eddigi ellentéteket. -nincs szó történelmi kibéküléséről -elért egyetértés nem jelenti a teljes egyetértést.

60 állítható: bizonyos pontokon egyetértő kijelentések
a fennálló különbségeket konvergens módon értelmezni.

61 előremozdulás: két fél elszánt erőfeszítést tett hitének közös kifejezésére. nagyfokú egyetértés korábban is volt (1530; 1541) inkvizíciótól kezdve: a különbséget tartották a meghatározónak és döntőnek. ökumenikus korszak: különbségek ellenére is hangoztatjuk a fennálló egyetértést.

62 MEGIGAZULÁS - katolikus megfogalmazás:

63 folyamat: 1.bűnök bocsánata 2.belső ember megszentelése és megújítása előkészület fontossága hit jelentősége megigazulásban való növekedés helyreállíthatósága gyümölcseinek a jótetteknek a lehetősége örök élete mint kegyelem és jutalom

64 MEGIGAZULÁS -evangélikus megfogalmazás:

65 történés, esemény Istennel való viszony helyreállása a hit ébredése az életfolytatás megváltozása ami Krisztus keresztjén a világért és az emberért történt

66 megmaradó különbségek oka?
katolicizmus: ontológikusan, szubsztanciálisan gondolkodik, Luther: relácionálisan (személyes, egzisztenciális viszony)

67 katolicizmus: a megigazulásnak a realitását, valóságos megtörténtét hangsúlyozza, azt láthatóvá tenni igyekezik jellemzően a megszentelődés szót használja a hívők által a világ látható megváltoztatása és birtokbavétele

68 lutheranizmus: ember megújulása: Krisztus igéje és cselekvése által
bizodalom: amit Krisztus ígért, azt meg is cselekszi új viszony: hajtóerő, amely tettekre sarkall

69 reformáció: katolicizmus:
A Krisztussal való élő viszonyt tette mindennek a mértékévé. katolicizmus: Intézményesítette a Kr-ban kapott megváltást.

70 Két, gyökeresen eltérő két szemléletmód:
Trienti Zsinat (1547): arisztotelészi filozófia reformáció: az isteni cselekvés és a bibliai üzenet eleven lüktetése

71 ex opere operato: katolikus: opus operatum – opus operantis
(végbevitt cselekedet) evangélikus: opus operatum – opus operantis (cselekvő cselekedete)

72 Evangélikus Katolikus
sola scriptura sola fide/gratia sacerdotium commune fidelium traditio (scriptura) fide + natura (Isten) + (ember) sacerdotium ministeriale/hierar- chicum + sacerdotium commune fidelium

73 Sugallhatja: lehetetlen valaha is az egyetértés?
Elmozdulás lehetsége?  szentírási alapok közös tanulmányozásában

74 Mit lehet várni a dialógusoktól?
tanbeli egység helyreállítása  egység helyreállítása Közös Nyilatkozat: döntő lépés ezen az úton

75 Mit jelent mindez a jövőre nézve?
egymáshoz tartozás új tudata elköteleződés egymás jobb megismerésére saját történelmi gyökereink jobb megismerése Isten igéjének mértéke alá helyezni magunkat egyetértésen örvendezve különbségeket nem lebecsülve együtt figyeljünk még odaadóbban Krisztusra


Letölteni ppt "HAT FŐESPERESSÉG: Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi Bihari Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi 300 plébánia, 400 áldozópap."

Hasonló előadás


Google Hirdetések