Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HAT FŐESPERESSÉG: Bihari Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi 300 plébánia, 400 áldozópap.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HAT FŐESPERESSÉG: Bihari Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi 300 plébánia, 400 áldozópap."— Előadás másolata:

1

2

3

4

5 HAT FŐESPERESSÉG: Bihari Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi 300 plébánia, 400 áldozópap

6 1526 és 1566 között a katolikus egyház összes intézménye távozni kényszerült.

7 Pázmány Péter Szül.: Nagyvárad 1570 okt. 14 Meghalt: Pozsony 1637 márc. 19.

8 Az egyházmegye megalakulásától 1566-ig: 46 püspök Több mint 600 kanonok nevét ismerjük.

9 1700 és 1800 közötti időszak: Újjáépítés Barokk főpapi udvar Visszaszerezte földbirtokait ↓ Az ország leggazdagabb egyházi intézménye lett.

10 Négy főesperesség: Székesegyházi Békési Krasznai Középszolnoki

11 Plébániák száma: : : : : : : 52

12 Hívek száma: 1896: fő Bihar: Békés: Kraszna és középszolnok:

13 Vallások az egyházmegyében: Római katolikus: Református: Görög keleti: Görög katolikus: Luteránus: Izraelita:

14

15

16

17 Debreceni apostoli kormányzóság: 1929 Bárándi Endrődi (Szarvas) Gyulai Orosházi

18 Váradi Egyházmegye püspökei Fiedler István Tempfli József

19 Civil történelmi események:

20 : -francia forradalom  restauráció -felvilágosodás, kapitalizmus, szekularizáció, liber. -reformkor (Magyaro.) Napóleoni háborúk ideje Uralkodók 1812-ben: I. Napóleon fr. császár ( ) I. Ferenc osztrák császár, magyar kir.( ) Egyházi állam élén: VII. Piusz pápa ( )

21 Egyháztörténelmi események:

22 1790-es évek: forradalom pusztítása a francia egyházban 1801: VII.Piusz ( ) konkordátum Napóleonnal (császár: ) 1802/1803: Rajna bal oldalán, ill. jobb oldalán található egyházi birtokok szekularizációja 1807: N. követeli VII. Piusztól, hogy adja fel semlegességét és lépjen szövetségre vele 1808.Napóleon megszállja Rómát 1809: az Egyházi Állam megszüntetése

23 magyarországi egyházi vonatkozások: -II. József ( ): egyházellenes rendeletei -napóleoni háborúk idején: súlyos háborús adók kivetése az országra ban 7 egyházmegye éléről hiányzott a főpásztor (megyéspüspök) , ill ig nem volt prímása Magyarországnak -Nagyvárad: között nincs megyéspüspök  szarvasi templom szentelését a gyulai plébános Spiegel Ignác végezte.

24

25

26 II. József – vallási alap: új plébániák márc febr. 1. Lajos János febr okt.5. P. Szabó Elek Ofm okt jan. 18. Kriniczky Antal jan nov. Furmonn János

27 1790-ben: római katolikus : 110 fő evangélikus : 7240 fő evangélikus : 7240 fő

28 1797. nov nov. Mikovényi József nov jan. 26. Bugonits György febr szept. 1. Thuránszky József szept Szarka György

29 Miklóssy Ferenc püspök ig volt a Váradi Egyházmegye élén. 1805: az elsőnek felépült iskola költségeit állja.

30 Hívek száma: 1790: : : 190

31 Templom felszentelése 1812 aug. 12 Assisi, 1193/94. január 20. vagy július 16. † San Damiano-kolostor, augusztus 11.

32 Hívek száma: 1790: : : 503

33 Hívek száma: 1790: : : : 687

34 Huzli Károly Zimmermann Károly Zimmermann Károly márc. 23. Lonovics Ferenc márc jún. 12. Láhner Ignác - adminisztrátor

35 1790: : : : : 944 (csak Szarvason) Hívek száma:

36 1790: : : : : : : 944

37 1882. jún ápr. 5. Dinya János ápr aug. Erdélyi Lajos káplán Szirmay László Árpád aug jún. 29. Szirmay László Árpád jún Fetzer József

38 1790: : : : : : : : 944 Hívek száma:

39 1790: : : : : : : : : 944

40 1790: : : : : : : : : : 3014 Hívek száma:

41 Regős András Boldvai Antal Dr. Bányai János

42 Réthy István Szurovecz Vince Seidl Ambrus

43

44 Harangok: Angyalos 120 kg. 1884: Angyalos 120 kg. Szűz Mária 247 kg. 1922: Szűz Mária 247 kg. Lélekharang 65 kg. 1923:Lélekharang 65 kg. Szent László 1987:Szent László

45 Toronysisak terv 1853 Takáts István és József ácsmesterek

46 Toronysisak terv 1910 ifj. Lavrik István építő mester

47 Kevermes Orosházi Esperesi kerület Titulusa: Kisboldogasszony Épült: ban

48 Battonya Orosházi Esperesi Kerület Titulusa: Szentháromság Épült: között

49 Magyarcsanád Makói Esperesi Kerület Titulusa: Szent Gellért Épült:

50 Notre Dame Franciaország Épült: ig Újjáépítése: között

51 Deszk Szegedi Esperesi Kerület Titulusa: Magyarok Nagyasszonya Épült:

52

53 1790: : : : : : : : : : 3014 napjainkban: 3427 Hívek száma:

54 Augsburg, október 31.: katolikus - lutheránus Közös Nyilatkozat

55 Szarvas – két felekezetű, evangélikus és katolikus kisváros ökumenikus imahét kezdete! (jan ) Közös Nyilatkozat bemutatásának apropója:

56 kemény kritika - katolikus részről: P.Hermann Weinzier (1999) csak egy tanító- és lelkipásztori hivatal létezik nem létezhet egyenrangú partner, ezért lehetetlen bármilyen párbeszéd tévedésekben megrekedt vallások egység csak a rendszerek megtérése által

57 kemény kritika - evangélikus részről: Bernard Kaiser (2006) Közös Nyilatkozat aláírásával már nem a Szentírás által felmutatott irányba halad autentikus evangélikus egyház: a Közös Nyilatkozatot lobogtatóktól távol maradni elkülönülés: nem csak a megigazulás tan tekintetében nem bibliai kijelentésből fakadtak  nem elfogadhatók: 1854: Mária szeplőtelen fogantatása 1870: pápai tévedhetetlenség hit és erkölcs dolgaiban 1950: Mária Mennybevétele

58 kiegyensúlyozottabb olvasata: Dr. Reuss András (2000)

59 -több évtizedes párbeszédsorozat után -figyelemre méltó haladásról tanúskodik -számos közeledési pont van -nem minden különbség szünt meg -nincs szó: átokoldásról,kiátkozások visszavonásáról -nem „egy új megigazulás-tant” dolgoztak ki -nem magyarázzák kölcsönös félreértéssel az eddigi ellentéteket. -nincs szó történelmi kibéküléséről -elért egyetértés nem jelenti a teljes egyetértést.

60 állítható: bizonyos pontokon egyetértő kijelentések a fennálló különbségeket konvergens módon értelmezni.

61 előremozdulás: két fél elszánt erőfeszítést tett hitének közös kifejezésére. nagyfokú egyetértés korábban is volt (1530; 1541) inkvizíciótól kezdve: a különbséget tartották a meghatározónak és döntőnek. ökumenikus korszak: különbségek ellenére is hangoztatjuk a fennálló egyetértést.

62 MEGIGAZULÁS - katolikus megfogalmazás MEGIGAZULÁS - katolikus megfogalmazás :

63 folyamat: 1.bűnök bocsánata 2.belső ember megszentelése és megújítása előkészület fontossága hit jelentősége megigazulásban való növekedés helyreállíthatósága gyümölcseinek a jótetteknek a lehetősége örök élete mint kegyelem és jutalom

64 MEGIGAZULÁS -evangélikus megfogalmazás:

65 történés, esemény Istennel való viszony helyreállása a hit ébredése az életfolytatás megváltozása ami Krisztus keresztjén a világért és az emberért történt

66 megmaradó különbségek oka? katolicizmus: ontológikusan, szubsztanciálisan gondolkodik, Luther: relácionálisan (személyes, egzisztenciális viszony)

67 katolicizmus: a megigazulásnak a realitását, valóságos megtörténtét hangsúlyozza, azt láthatóvá tenni igyekezik jellemzően a megszentelődés szót használja a hívők által a világ látható megváltoztatása és birtokbavétele

68 lutheranizmus: ember megújulása: Krisztus igéje és cselekvése által bizodalom: amit Krisztus ígért, azt meg is cselekszi új viszony: hajtóerő, amely tettekre sarkall

69 reformáció: A Krisztussal való élő viszonyt tette mindennek a mértékévé.katolicizmus: Intézményesítette a Kr-ban kapott megváltást.

70 Két, gyökeresen eltérő két szemléletmód: Trienti Zsinat (1547): arisztotelészi filozófia reformáció: az isteni cselekvés és a bibliai üzenet eleven lüktetése

71 ex opere operato: katolikus: opus operatum – opus operantis (végbevitt cselekedet) evangélikus: opus operatum – opus operantis (cselekvő cselekedete)

72 Evangélikus Katolikus sola scriptura sola fide/gratia sacerdotium commune fidelium traditio (scriptura) fide + natura (Isten) + (ember) sacerdotium ministeriale/hierar- chicum + sacerdotium commune fidelium

73 Sugallhatja: lehetetlen valaha is az egyetértés? Elmozdulás lehetsége?  szentírási alapok közös tanulmányozásában

74 Mit lehet várni a dialógusoktól? tanbeli egység helyreállítása  egység helyreállítása Közös Nyilatkozat: döntő lépés ezen az úton

75 Mit jelent mindez a jövőre nézve? egymáshoz tartozás új tudata elköteleződés egymás jobb megismerésére saját történelmi gyökereink jobb megismerése Isten igéjének mértéke alá helyezni magunkat egyetértésen örvendezve különbségeket nem lebecsülve együtt figyeljünk még odaadóbban Krisztusra


Letölteni ppt "HAT FŐESPERESSÉG: Bihari Békési Kalotai Homorogi Köleséri Szeghalmi 300 plébánia, 400 áldozópap."

Hasonló előadás


Google Hirdetések