Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Alapítva: 1989.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Alapítva: 1989."— Előadás másolata:

1 A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Alapítva: 1989

2 A múlt - TÖOSZ •A szövetségek közül elsőként alakult meg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) március •a települési autonómia kibontakozásáért •egy önkormányzat-barát társadalmi, gazdasági, jog környezet létrehozásáért •152 település tagságával jött létre a szövetség

3 Jelen - TÖOSZ •Jelenleg mintegy 1600 önkormányzat, a helyi önkormányzatok több mint fele vesz részt a TÖOSZ munkájában •A TÖOSZ döntően a kisebb települések önkormányzatait foglalja magában (község, nagyközség, város, járásszékhely város, fővárosi kerület) •A települési önkormányzatokon kívül több megyei önkormányzat, illetve térségi önkormányzati szövetség is tagja az összefogásnak

4 A TÖOSZ szervei •Küldöttgyűlés •Elnökség •Felügyelő bizottság •Tanácsnokok •Tisztségviselők •Megyei tagozatok •Polgármesternői tagozat •Titkárság

5 Mit nyújt a TÖOSZ? Az önkormányzati érdekvédelemben •Önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szervezet •Helyi önkormányzati érdekek képviselete a központi szervekkel szemben •Partnerségre, együttműködésre kész szakmai szervezet •Tag önkormányzatok közötti vitás kérdésekben közvetítés vállalása •Tagdíjakból és pályázati támogatásokból gazdálkodik •Általános önkormányzati problémát megjelenítő egyedi ügyekben is eljár

6 Szolgáltatások a tagönkormányzatok számára •Önkormányzati Forró Drót bármilyen önkormányzatot érintő ügyben •Nemzetközi kapcsolatok koordinálása •Konferenciák, képzések, tanulmányutak szervezése •Kapacitás-építési programok működtetése az önkormányzati vezetők és szakértők részére: Polgármester Akadémia működtetése •Az Európa Tanács helyi demokráciát fejlesztő programjainak működtetése Magyarországon •E – Hírlevél és honlap fenntartása – •ÖNkormányzat című szakmai folyóirat negyedévente Mit nyújt a TÖOSZ?

7 Szolgáltatások a tagönkormányzatok számára • Gazdasági szereplők ajánlatainak közvetítése • Jó önkormányzati megoldások és példák bemutatása – Európa Tanács módszere szerint •Önkormányzati vezetést támogató program – Európa Tanács módszere szerint • Önkormányzati szakkönyvtár és szakmai műhely működtetése (Budapest, VI. kerület Teréz körút 23.) • Polgármester Akadémia keretei között - polgármesterek igény szerinti képzése - képviselő-testületek tréningje - tapasztalatcsere programok szervezése

8 Mit nyújt a TÖOSZ? •A TÖOSZ Elnöksége a nehéz élethelyzetbe került polgármesterek kollégák anyagi támogatására létrehozta a Polgármesterek Szolidaritási Alapját. A szolidaritási alaphoz való pénzügyi hozzájárulást elsődlegesen az aktív polgármesterektől várja az elnökség. Az alapra történő befizetéseket a TÖOSZ elkülönített szolidaritási alszámláján gyűjtjük. •Polgármesterek Szolidaritási Alapja • támogatásában részesülő személyről, a támogatás mértékéről és módjáról a TÖOSZ elnöksége soron kívül dönt. •Adományát a következő számlaszámra küldheti: •

9 A TÖOSZ tagság feltételei • A képviselő-testület határozatban kinyilvánítja, hogy a szövetség tagja kíván lenni és elfogadja az Alapszabályban írtakat, valamint teljesíti éves tagdíjfizetési kötelezettségét •Az éves TÖOSZ tagdíj: 20 Ft./lakos/ év. A tagdíj fele az érdekképviseleti, míg a másik fele a szolgáltatások szervezéséhez nyújt fedezetet •A tag önkormányzat folyamatosan megkapja a jogszabály változtatási elképzeléseket, jogszabálytervezeteket, amelyek kapcsán véleményt formálhat •A tag önkormányzat képviselője, többnyire a polgármester részt vehet szakmai programokon, projektekben •A TÖOSZ tag települések képviselői együttműködnek a programokban

10 TÖOSZ projektek Önkormányzati kapacitásépítési program norvég tapasztalatok alapján A projekt célja: •Önkormányzati közszolgáltatások átláthatóbbá tétele •Önkormányzati fejlesztések ösztönzése •Helyi demokrácia erősítése •Esélyegyenlőség megvalósítása •Helyi önkormányzatok kapacitásépítési rendszerének kiépítése Partnerek: Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudomány Kara (BCE KIK) Norvég Helyi és Regionális Önkormányzati Szövetség (KS)

11 A projekt elemei: •Polgármester Akadémia kiépítése, képzési program kialakítása, képzés •Önkormányzati tapasztalatcsere program (oktatásügy, szociális ügyek, egészségügy, környezetvédelem- energetika) •Képviselő-testületek képzése

12 Polgármester Akadémia kiépítése, képzési program kialakítása, képzés 10 hónapos kísérleti képzés, havonta két nap -elméleti tudást megalapozó képzés, -példákkal fűszerezett gyakorlati ismeretátadás -Interaktív tréning júliusában 62 polgármester sikeresen végzett 10 szakmai jegyzet készült

13 Polgármester Akadémia

14 A Polgármester Akadémia folytatása •„Polgármester lettem” intenzív alapozó képzés •TÖOSZ- okleveles polgármester képzés •Tudásbővítő képzés helyi önkormányzati vezetők számára

15 Tapasztalatcsere Program Egymástól tanulás lehetősége és gyakorlata Pályázat útján kiválasztott önkormányzatok részvételével négy területen •Közoktatás •Szociális ellátás •Egészségügy •Környezetvédelem-energetika Eredmények, jó gyakorlatok megjelenítése, javaslatok a változtatásokra JÓTÁR módszertani füzet

16 Oktatásügyi Tapasztalatcsere Program - Hódmezővásárhely, Kistokaj,Mátyásdomb és Tab -

17 Szociális Terület Tapasztalatcsere Program - Alsózsolca, Berhida, Udvari és Vésztő -

18 Egészségügyi Tapasztalatcsere Program - Gyöngyös,Nyírbátor, Öcsöd és Pilismarót -

19 Geotermális Tapasztalatcsere Program - Cserkeszőlő, Hajdúszoboszló, Mórahalom és Veresegyház -

20 Képviselő-testületek képzése Cél: •Az önkormányzati képviselő-testületek minőségi munkavégzésének elősegítése •A képviselők megerősítése •Képviselő-testületi tagok együttműködésének elmélyítése A képzés módszere: A 2 nap intenzív tréning típusú alapozó képzés, majd igény szerint évente egy napos fejlesztő tréning.

21

22 TÖOSZ projektek „A Harmadik Oldali Erőszak megelőzése helyi szinten” c. projekt bemutatása A projekt célja: A projekt egyik fontos célkitűzése a norvég-magyar szakmai tapasztalatok cseréje a háromoldalú párbeszéd fejlesztése és a méltányos munkakörülmények megteremtése az önkormányzati szektorban Partnerek: - Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) - Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) -Norvég Helyi Önkormányzati Köztisztviselők Szakszervezete (Fagforbundet) Fő tevékenységek: az ügyféloldali erőszak gyakoriságának feltérképezése; norvég tréningmódszer adaptálása a magyar önkormányzatok részére.

23 A projekt célja: Hálózatépítés a határ mentén szlovák és magyar önkormányzatok között. Szeretnénk a készségeket és a tudást fejleszteni stratégiai partnerségek felépítése céljából; azért, hogy a határmenti régiókban új programok és projektek indulhassanak valós önkormányzati érdekek mentén. Partner: Szlovák Városok és Települések Szövetsége (ZMOS) ZMOS és TÖOSZ összefogás a hatékonyabb határon átnyúló együttműködésért

24 A projekt célja: •az önkormányzatok irányítási kapacitásainak fejlesztése a pénzügyi menedzsment terén •Szlovákia-Magyarország határon átnyúló együttműködés fejlesztése •Tréninganyag kidolgozása és kipróbálása •A közintézmények határon átívelő hálózatának támogatása, a szlovák és magyar képzési és oktatási modellek támogatása, cseréje és fejlesztése •A legjobb gyakorlatok és többnyelvű oktatási tervek, közös oktató és csereprogramok végrehajtása. Partnerek: ECM – Európai Menedzsment Központ Szlovákiában és az LRMI Helyi Obszervatórium Nonprofit Kft. MAFIS: Önkormányzati pénzügyi menedzsment (Manažment financií samospráv)

25 Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program •Az Európa Tanács módszere és szakértői támogatása mellett •Legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, egymástól tanulás •Önkormányzati tudás és tapasztalatok

26 2012-ben az alábbi négy területen: A döntő résztvevői témánként •Amikor nem a pénz számít (5) •Legjobb testvérvárosi találkozó (4) •Varázslatos vizes világ (2) •Közfoglalkoztatás (7) Döntő és díjátadás: november 8 -án történt.

27 2013-ban az alábbi öt területen: •Közfoglalkoztatás (BM) •Gazdálkodó település (VM) •Új Nemzedék települése (KIM) •Helyi Esélyegyenlőségi Lehetőségek Programja (HELP) - EMMI •Legjobb testvérvárosi találkozó (Tempus Közalapítvány) + Territoria Magyar Innovációs Díj •Pályázati határidő: május 6.

28 Önkormányzati Vezetést Támogató Program •Az Európa Tanács Településvezetést Támogató Programja •Cél: több nézőpontot összegezve képet nyerni az önkormányzat működéséről •Támogató értékelés a településvezetésre és a helyi önkormányzatok szolgáltatásainak összességére és hatására nézve

29 Településvezetési Akadémia A program célja: a helyi vezetők képességeinek támogatása A program segíti: •a tudatos vezetés ösztönzését, •a vezetés elveinek, követelményeinek és működéseinek megértését, •erősségek és gyengeségek megértését, ugyanúgy, mint a mások bevonására képes vezető képének megalkotását, •a vezetési funkciókhoz szükséges készségek fejlesztését

30 Aktuális önkormányzati ügyek •2013. évi költségvetés •Adósságrendezés ügye, igazságosság •Közfoglalkoztatás továbbfejlesztése •Új önkormányzati törvény következményei: a) Közoktatás államosítása, b) Járás és közös hivatalszervezés, c) Víz, csatorna, hulladék ügyek, d) polgármesteri bérek

31 KÜLDÖTTGYŰLÉS UTÁN •2013. április 25. csütörtök •Veresegyház városa •TÖOSZ elvárások és kezdeményezések •Szlovák – magyar határ-menti együttműködés

32 Helyi esélyegyenlőségi programok (HEP) A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítését a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) segíti, az önkormányzatok számára ingyenesen biztosított szolgáltatásokkal: Mentori segítség igénybe vétele. Önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak felkészítése a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére. A TKKI a szolgáltatásokat az ÁROP kódszámú, „Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása” című kiemelt projekt keretein belül biztosítja.

33 Jogszabályi háttér1. Magyarország Alaptörvénye Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. Törvény 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról Az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól (TEIR)

34 Ebktv. 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. Törvény 31.§ foglalkozik a helyi esélyegyenlőségi programokkal. (1) A települési önkormányzat öt évre szóló esélyegyenlőségi programot fogad el.

35 Ebktv. 2. Célcsoportok: nők, mélyszegénységben élők, romák, fogyatékkal élő személyek, gyermekek, idősek Vizsgálandó területek: oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzet Intézkedési terv: a feltárt problémák komplex kezelése Nemzetiségi önkormányzatok véleménye Egyéb koncepciók, integrált településfejlesztési stratégia, antiszegregációs célkitűzések (ha releváns) összhangja

36 Ebktv. 3. Az időarányos megvalósulást 2 évente felül kell vizsgálni, módosítani. A települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el. Képzés, elkészítés, felülvizsgálat – mentorok segítik.

37 Ebktv §(6) Hatályos helyi esélyegyenlőségi program szükséges ahhoz, hogy a települési önkormányzat egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban részesüljön (államháztartási alrendszerből, európai uniós forrásból, nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programok, források) Július 1-jét követően kell a fenti bekezdést alkalmazni!

38 Kormány rendelet /2011. (XII. 27.) Korm. Rendelet A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 1.§ (1) Helyi esélyegyenlőségi program: helyzetelemzés + intézkedési terv (2) Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők

39 Kormány rendelet 2. Helyzetelemzés: Vizsgálja a célcsoportok teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit. Intézkedési terv: a feltárt esélyegyenlőségi problémák felszámolása érdekében vállalt beavatkozások.

40 Kormány rendelet 3. 2.§ Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI): esélyegyenlőségi mentorhálózatot működtet: ingyenes, í rásban kell jelezni. Jelentkezni lehet: programok/helyi esélyegyenlőségi programok/letölthető dokumentumok/jelentkezési lap/jelentkezési lap kitöltésewww.tkki.hu

41 Kormány rendelet 4. A települési önkormányzat közigazgatási szervének köztisztviselőjét vagy költségvetési szervének közalkalmazottját delegálja a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésére felkészítő képzésre, amelyet a TKKI esélyegyenlőségi mentorai tartanak számukra. A képzést sikeresen elvégző képes lesz:  részt venni a kétévente esedékes felülvizsgálatban,  új helyi esélyegyenlőségi programot készíteni,  nyomon követni az intézkedési terv végrehajtását.

42 EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól tartalmazza pontosan a HEP struktúráját.

43 Képzés Lehetőség van arra, hogy egy önkormányzattól több munkatárs is részt vegyen a képzésen. A képzés 30 órás, akkreditált képzés – tanúsítvány kiadásával zárul. A képzés kb. 2 hónap időtartam alatt valósul meg, 3 alkalommal, a képzési időszak végére elkészül az adott település HEP-je.

44 Jelentkezés a képzésre A TKKI honlapján történt jelentkezést követően, a TKKI Területi Igazgatóságán dolgozó, adott önkormányzattal későbbiekben együtt dolgozó esélyegyenlőségi mentor telefonon felkeresi a jelentkezett önkormányzatokat - személyes kapcsolattartás. Márciusban indulnak az első képzések.

45 Mentorálás A képzési időszakban a képzési napok között telefonon, e – mailen folyamatos, továbbá helyszíni mentorálásra is lehetőség van. A HEP elkészítését szoftver segíti Júliustól intenzív helyszíni mentorálás és érzékenyítő workshopok szervezése következik.

46 Kapcsolat Várja jelentkezésüket a TKKI esélyegyenlőségi mentor hálózata! Bathó Éva Szakmai vezető 30/ Területi Igazgatóságok: Békéscsaba, Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Ózd, Pécs, Székesfehérvár, Szombathely és Budapest

47 Köszönöm a Figyelmet! Dr. Zongor Gábor a TÖOSZ főtitkára


Letölteni ppt "A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Alapítva: 1989."

Hasonló előadás


Google Hirdetések