Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 2007

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 2007"— Előadás másolata:

1 Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 2007
Dr. Dietz Ferenc Szentendre Város Polgármestere

2 „Ha szeretett magyar hazánk minden törvényhatósága, minden városa és községe, minden egyes polgára hazafias érzülettel elődeink szellemében eljárand, biztosítva van drága hazánk jövője.” (Dumtsa Jenő) Előszó: Mi jut eszünkbe Szentendréről? Mindenkinek mást és mást jelenthet Valakinek az otthona, valakinek megélhetést és munkahelyet nyújt, valaki csupán ellátogat ide megnézni a látványosságokat Azonban abban bizonyára legtöbben hasonlóan gondolkodunk, hogy egy kiemelt, és különleges adottságokkal rendelkező duna-parti városról van szó, ahol mindenki megtalálhatja a számára megfelelő elfoglaltságot Éppen ezért kell odafigyelnünk városunkra, hiszen az értékeit nem csupán megőrizni, hanem kiaknázni, fejleszteni kell, hogy még több lehetőség teremtődjön, még színesebb városunk legyen, és ezáltal minden korosztály számára vonzóvá váljon A jövő útja, egy dinamikusan fejlődő, kreatív szellemű város megteremtése, mely nem csupán önmagában működőképes, hanem együtt „lélegzik” a környező településekkel Szükséges egy jól átgondolt több szintet felölelő, de egymással szerves egységet alkotó városfejlesztési stratégia megfogalmazása

3 A jövőkép céljainak rendszere
1. Átfogó cél: sajátos, mediterrán hangulatú mikro-kulturális központ kulturális gazdagság művészeti hagyományok természeti szépségek kistérségi együttműködés

4 2. Prioritások a művészetek kiemelt szerepe az életminőség javítása
- mindennapos művészeti program - kulturális egyesületek, tevékenységek, … az életminőség javítása - a sokszínű közlekedés összehangolása - műszaki, infrastrukturális, közüzemi szolgáltatások minőségi fejlesztése - energiahatékonyság a kistérség motorja - a 13 dunakanyari és pilisi település munkájának összehangolása - az együttműködési területek bővítése - az érdekegyeztetés fejlesztése

5 3. Stratégiai célok: A KULTÚRA OKOS VÁROS VÁROSA MEGÚJULÓ VÁROS ZÖLD
EGYÜTTMŰKÖDŐ VÁROS MEGÚJULÓ VÁROS ZÖLD VÁROS „Zöld”, „okos”, „kulturált”, „fiatal”, „együttműködő” város! A város fejlődésének kijelölt útját, az említett négy szlogen hűen tükrözi E témakörök köré csoportosítva, azon állomások tekinthetőek röviden át, melyek megvalósulását kiemelten fontosnak tart az Önkormányzat Egy város életében elengedhetetlenül fontos, hogy zöld felületei bővüljenek, parkjai, fái karbantartva legyenek, és ezzel szoros összefüggésben a környezetvédelmi kérdések megoldása is felmerül Nem mehetünk el a nagyobb fejlesztési, beruházási konstrukciók megvalósítása mellett sem szó nélkül, ld: kerékpárút, gát, csatornázás, vállalkozói park létesítése A fejlődés útja azonban elképzelhetetlen egy megfelelő, jól szervezett apparátus nélkül, akik megfelelő szakértelemmel, külső szervek, hatóságok bevonásával, más településekkel hatékonyan együtt tudnak működni A város több fórumot is kialakított a város lakóival való konzultációnak A Művészeti Tanács, a városrészi egyesületek összejövetelei, az egyesületekkel való megbeszélések a költségvetés készítése előtt, a különböző ügyekben szervezett lakossági egyeztetések, lakossági fórumok a jobb döntések lehetőségét teremtették meg Nem csupán a Hivatal és a lakosság közötti kommunikáció megteremtése a cél, hanem kiszélesíteni a települések közötti – kistérségi szintű - kommunikációra is Az egyik legfontosabb feladat tehát, a régió egységének megteremtése, hiszen az európai uniós pályázatok is a kistérségi szintet célozzák meg elsősorban Egy régióban gondolkodó világban – a helyi sajátosságok, és autonómia megtartása mellett – a kistérség nyújtotta lehetőségeket ki kell aknáznunk A bizalmi elv érvényesülése, a város érdekeinek szem előtt tartása a végcél

6 „Tudjátok, merre van Szentendre
„Tudjátok, merre van Szentendre? Ez a kis város a Duna jobb partján fekszik, Buda, Visegrád és Esztergom között ... Gyönyörű táj!„ (Ignjatovics Jakov) ZÖLD VÁROS A környezetvédelem mindig olyan kiemelt, és központi feladat, amelyet folyamatosan figyelemmel kell kísérni Országos szintű környezetvédelmi programok keretében, minden település – térség – igyekszik az országos irányvonalat is szem előtt tartva, megfogalmazni saját, helyi adottságait is figyelembe vevő környezetvédelmi programját, stratégiáját

7 Szentendre, „A zöld város”
OKOS VÁROS Környezeti szemléletmód változásának programja Csatornázás, hulladékszállítás Patakok, bányatavak Zöldfelület arányának növelése Építészeti stílusok és utcaképek védelme Közlekedés terhelésének csökkentése Energiahatékonyság növelése Új köztemető Panelrehabilitáció Duna-parti töltés megújítása KULTÚRA A VÁROSA MEG- ÚJULÓ VÁROS EGYÜTT- MŰKÖDŐ VÁROS A település környezetének megóvása nagyon összetett feladat Nem csupán a környezetvédelem tartozik ide, hanem számos olyan terület, mely közvetve befolyásolni tudja a környezetünket Éppen ezért ebben a fejezetben nem csupán a szorosan vett környezetvédelmi célkitűzéseket kell sorba venni, hanem a környezetünket befolyásolni képes egyéb feladatokat is Ilyen pl: az új köztemető, elkerülő út létesítése, vagy akár azon emberek lakókörnyezetének jobbítása, fejlesztése, akik panel-társasházban élnek (ld: panel-program) rosa sancti-andreae

8 Környezeti szemléletmód váltás
Környezet-terheléssel működő gazdasági társaságok Környezet-védelemmel foglalkozó civil szervezetek Képviselő testület környezeti munkája (jegyzőkönyvek, határozatok) Nyilvános Környezeti Adatbázis

9 Csatornázás, hulladékszállítás
Teljes csatornázottságra törekvés Csapadékvíz különválasztás „hegyvidéki részek” bekötése Mélyen fekvő területek vízelvezetése Hulladékgazdálkodásra törekvés Mennyiség csökkentése (szelektív, komposztálás, szemléletformálás) Térségi komposztáló telep Illegális hulladék mennyiségének csökkentése

10 Duna, patakok, bányatavak
ZÖLD VÁROS Meder karbantartása, élővilág megőrzése Eredeti állapot visszaállítása Felszíni és felszín alatti vizek terhelésének csökkentése Ipari és kommunális terhelés csökkentése A Bánya-tavak környéki zöldfelület védelme Sport-rekreáció

11 Zöldfelület, levegőminőség
A városi zöldfelület védelme „Zöld Szentendréért” mozgalom Parlagfű elleni védekezés Útszóró só folyamatos kiváltása Az infrastruktúra hatásának csökkentése Cél az 50% komposztált zöldhulladék Zöld fasorokkal, gyűrűkkel az ipari és közlekedési légszennyezés mérséklése Folyamatos mérés

12 A város építészeti védelme
Óváros rekonstrukció Önkormányzati épületek felújítása, közterületek megújítása I: Dumtsa utca sétálóutcává alakítása II: Fő tér, Dunakorzó tömb rehabilitáció III: Bogdányi, Lázár Cár tér, Görög utca Önkormányzati lakásállomány felülvizsgálata Állagmegóvás

13 A közlekedés terhelésének csökkentése
„Biztonságos város” közlekedési program Kerékpárutak, járdák és út menti növénysorok létesítése „Belváros kapu” projekt Tehermentesítő út tervezése és építése Zajtérkép készítése

14 Panel-rehabilitáció és takarékosság
A társasházak korszerűsítése és felújítása Külső szigetelés, gépészet és nyílászárók cseréje Termosztatikus szelepek beépítése Az önkormányzati intézmények energetikai auditja Energiapazarlás csökkentése Olcsóbb működés Alternatív energiaforrások használata ZÖLD VÁROS

15 Új köztemető A városi köztemető nemsokára megtelik
A helyszín kijelölésre került Tervezés, engedélyezés A temető és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítése

16 „Kölcsönös együttmunkálkodásra képes emberek nélkül nincs tervszerű munka – ha terv van is.”
(dr. Antolik Arnold) OKOS VÁROS A környezetvédelem mindig olyan kiemelt, és központi feladat, amelyet folyamatosan figyelemmel kell kísérni Országos szintű környezetvédelmi programok keretében, minden település – térség – igyekszik az országos irányvonalat is szem előtt tartva, megfogalmazni saját, helyi adottságait is figyelembe vevő környezetvédelmi programját, stratégiáját

17 Szentendre, „Az okos város”
ZÖLD VÁROS OKOS VÁROS Összehangolt munka a civilekkel és a felettes szervekkel Vállalkozói park ”Iskola-város” szemlélet mód erősítése ”szentendreiség” hangsúlyozása a nevelésben Pályázati lehetőségek kihasználása Esélyegyenlőségi terv kidolgozása Városunk összehangolt fejlesztése Politika-mentes testület KULTÚRA A VÁROSA MEG- ÚJULÓ VÁROS Egy város életének szervezése csak okosan, jól átgondoltan, és megfelelő szakértelemmel képzelhető el Ez egyúttal úgy valósítható meg, hogy meg kell keresnünk azokat a fórumokat, szakembereket, akik korrekt és szakszerű segítséget tudnak nyújtani az önkormányzati feladatok ellátásában, és a célkitűzések megvalósításában Ennek egyik eszköze a civil szervezetekkel való együttműködés, a felettes szervekkel történő jó kapcsolat kiépítése Másodsorban meg kell teremtenünk a megfelelő szakképzettséggel rendelkező „utánpótlást” is Így már az alapoknál el kell kezdeni a képzésbe, oktatásba épített reform-szemléletmódot, valamint a hátrányosabb helyzetű gyermekek felzárkóztatását is E fejezetben kiemelt helyet foglal el az iskola-város címszó, mely ennek bástyáit fekteti le Végül a város-vezetésében, azaz a képviselő-testületben, a város érdekeit szem előtt tartó, okos döntéshozatal elérése a cél EGYÜTT- MŰKÖDŐ VÁROS

18 Összehangolt munka Tanácsadók, pályázatírók Önkormányzat
KMRFT, BAFT, DFT, DPÖTKT Felettes szervek KMRKH Tanácsadók, pályázatírók Önkormányzat Közművelődési tanács Civil szervezetek Városi fórumok, rendezvények Egyházak, alapítványok intézmények Művészeti- és Műemlékvédelmi, Tervtanács

19 Vállalkozói park Helyi vállalkozók növekvő száma
Igény egy különválasztott iparterületre Potenciális terület a VSZ Zrt. területe és környéke Meglévő területek fejlesztése Kapcsolat a tehermentesítő úttal Környezetvédelmi, lakossági és vállalkozói szempontok közös kezelésével

20 Iskola-város és „szentendreiség”
ZÖLD VÁROS OKOS VÁROS Oktatási koncepció átgondolása Szükség van új intézményekre Kapcsolat a nem önkormányzati intézményekkel Egyéb oktatás Lokálpatriotizmus fejlesztése Oktatás során – gyerekeknél Szentendreiek előnyben részesítése a projektekben KULTÚRA A VÁROSA MEG- ÚJULÓ VÁROS EGYÜTT- MŰKÖDŐ VÁROS

21 Pályázati lehetőségek
A következő időszakban EU-s források lehívása válik lehetővé Vezérprojektek kiválasztása Kapcsolatok kidolgozása a projektek között Egyéb alapokhoz való csatlakozás Svájci Alap Lichtensteini Alap Együttműködés a befektetőkkel

22 Szentendrei vezérprojektek
ZÖLD VÁROS OKOS VÁROS Óváros rekonstrukció Árvízvédelem Indermodiális csomópont Pap-sziget Művész-negyed Biztonságos város Intézményellátás (SZEI, óvoda-iskola) Környezetbarát beruházások Bérlakás-program Vállalkozói park Templomdomb Bánya tavak rekreációja KULTÚRA A VÁROSA MEG- ÚJULÓ VÁROS EGYÜTT- MŰKÖDŐ VÁROS

23 Esélyegyenlőségi terv
Fontos cél, hogy Szentendre minden lakója egyenlő esélyekkel rendelkezzen Ez esélyegyenlőségi terv a pályázatok szempontjából is fontos Kiemelt része a közlekedési programnak (akadálymentes járdák, stb…)

24 Összehangolt városfejlesztés
Az egyes fejlesztési területek közös kezelése Ezért készülnek el a különféle programok, koncepciók a ciklus elején Ezzel párhuzamosan felülvizsgálatra kerül a szabályozási terv Végül a vezérprojektek tervezése és végrehajtása ezek jegyében valósul meg OKOS VÁROS

25 Példák szabályozásra:
Művész-negyed Pap-sziget Egres u Csicserkó Filmgyár Castrum Kis Híd Városkapu (HÉV-Volán) Tehermentesítő út Bányatavak

26 Politikamentes testület
Mindenki közös célja a városunk fejlődése Kölcsönös bizalom, együttműködés Közös hang a képviselőtestület tagjai, illetve a képviselők és a lakosság között Megfelelő információáramlások, hatékony együttműködés Ez mindenki együttes felelőssége

27 "A Szentendrén látott dolgokban, a természetben látott jelenségekben igenis élet van, művészet van. Élnek azok a formák, színek, vonalak, amelyeket csak festő vehet észre." (Barcsay Jenő) A környezetvédelem mindig olyan kiemelt, és központi feladat, amelyet folyamatosan figyelemmel kell kísérni Országos szintű környezetvédelmi programok keretében, minden település – térség – igyekszik az országos irányvonalat is szem előtt tartva, megfogalmazni saját, helyi adottságait is figyelembe vevő környezetvédelmi programját, stratégiáját A KULTÚRA VÁROSA

28 Szentendre, „A kultúra városa”
ZÖLD VÁROS OKOS VÁROS Szentendrei Közművelődési Kht. „Városi házirend” megalkotása Kultúrával kapcsolatos projektek Szociális projektek Egészségüggyel kapcsolatos projektek „Civil-ház” Állandó helytörténeti kiállítás Turizmus fejlesztése Máltai típusú játszótér és házak A KULTÚRA VÁROSA MEG- ÚJULÓ VÁROS EGYÜTT- MŰKÖDŐ VÁROS

29 Szentendrei Kulturális Kht.
A KULTÚRA VÁROSA A Közművelődés kibővült más tevékenységekkel A kulturális funkciók egy helyen, egyben maradnak A közművelődést az intézmény fokozatosan más, piaci bevételeiből finanszírozza Üzleti forma: Kht. A város és a városi kultúra, mint „termék” kezelése (értékesítés, szponzoráció, marketing) Nemzetközi és kistérségi kapcsolatok

30 „Városi házirend” A lakosságot érintő rendeletek nem egyszerűen érthetők, elérhetők Közérthető formában megfogalmazott füzet, amely minden évben megjelenik Tudnivalók a tűzgyújtásról, hulladékkezelésről, ebtartásról, stb… A deregulációs programban megváltozó rendeletekről a lakosság tájékoztatása

31 Kulturális projektek Ulcisia Castra (Castrum)
Római romterület rehabilitálása múzeumközpont építése Állandó helytörténeti kiállítás A Castrum területén a római kortól 56-ig Néprajz, történet, irodalomtörténet

32 Kulturális projektek Templomdomb felújítása
Közös pályázat a Norvég alapba A támfallal együtt az egész terület felújítása A környező járdák rehabilitációja Malom művészeti negyed létrehozása Épület rekonstrukció Malom park Környező utcák terek A KULTÚRA VÁROSA

33 „Belváros kapu projekt”
KULTÚRA A VÁROSA A mostani HÉV végállomás fejlesztése a terület ember potenciális kiszolgálója kistérségi központtá alakítás rendelőintézet, ügyfélszolgálat áttelepítés kereskedelmi terület kialakítás kulturált intermodiális csomópont kialakítás új parkolók, kerékpár tárolók, közpark

34 Turizmus fejlesztése Pap-szigeti gyógyszálló Általános fejlesztések
szálloda, konferenciaközpont kikötő, zöld park felújított híd Általános fejlesztések „napközbeni”-ből „alvó” turizmus Vendégváró város Konferencia, vízi, kulturális és öko turizmus fejlesztés

35 Szociális projektek Szakorvosi rendelő megújítása
Szociális védőháló megújítása Szociális füzet Ellátás bővítése Hajléktalan szálló bővítése Máltai játszótér és házak Közmunkaprogram

36 „Aki informál, az transzformál” (Hamvas Béla)
MEG- ÚJULÓ VÁROS A környezetvédelem mindig olyan kiemelt, és központi feladat, amelyet folyamatosan figyelemmel kell kísérni Országos szintű környezetvédelmi programok keretében, minden település – térség – igyekszik az országos irányvonalat is szem előtt tartva, megfogalmazni saját, helyi adottságait is figyelembe vevő környezetvédelmi programját, stratégiáját

37 Szentendre, „A megújuló város”
Hivatal és intézmények átszervezése Ügyfélbarát szemléletmód Korszerű költségvetés Elektronikus ügyintézés, Élő, folyamatosan változó honlap Sportkoncepció Közbiztonsági program

38 Átszervezés Az új kihívások miatt szükségessé vált a Polgármesteri hivatal átszervezése alacsonyabb költség hatékonyabb, átláthatóbb működés a kihívásoknak való megfelelés Szükséges a GESZ átszervezése is PEH (Pénzügyi Elszámoló Hivatal) SZEI és Tűzoltóság integrálásával, később pedig a KESZ a Hivatal beillesztésével (önkormányzati kiskincstár)

39 Új költségvetés Korszerű költségvetés helyi adók reformja
MEG- ÚJULÓ VÁROS Korszerű költségvetés helyi adók reformja korrigált 0 bázisú tervezés kötelező/nem kötelező feladatok áttekintése vagyongazdálkodás piaci alapra helyezése gyors alkalmazkodás a forrásváltozáshoz

40 Ügyfélbarát szemléletmód
Ügyintézést segítő megoldások „város-könyv”, zöldszám, kis-posta EU követelményekhez való igazodás „Városháza házhoz jön” Körzeti képviselői tanácsadói kör Elektronikus ügyintézés bevezetése kistérségi információs rendszer lakosság és a vállalkozók kiszolgálása Folyamatosan megújuló, informatív honlap és portálokon keresztül

41 Sportkoncepció Fiatal város, egészséges lakosság
Az állami támogatás csökkenését tőkeerős szponzorokkal kell kompenzálni Szükséges a városi sportélet átgondolása, hiszen a sport a várost népszerűsítő termék is Versenysport és tömegsport ideális aránya Létesítmények fejlesztése, magántőke bevonása

42 Közbiztonsági program
A biztonságos, rendezett város védi a fiatalokat és javítja a lakóinak életkörülményeit Közterek fokozottabb figyelése (térfigyelő rendszer) Akcióprogramok a szabálytalanságok felszámolására Együttműködés a hatóságok között A közterület-felügyelet átgondolása

43 „Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk.”
(ismeretlen szerző) EGYÜTT- MŰKÖDŐ VÁROS A környezetvédelem mindig olyan kiemelt, és központi feladat, amelyet folyamatosan figyelemmel kell kísérni Országos szintű környezetvédelmi programok keretében, minden település – térség – igyekszik az országos irányvonalat is szem előtt tartva, megfogalmazni saját, helyi adottságait is figyelembe vevő környezetvédelmi programját, stratégiáját

44 Az együttműködés módjai
ZÖLD VÁROS Az együttműködés módjai OKOS VÁROS Nemzetközi A KULTÚRA VÁROSA Határon túli Országos MEG- ÚJULÓ VÁROS Regionális EGYÜTT- MŰKÖDŐ VÁROS Agglomerációs Kistérségi

45 Szentendre „Az együttműködő város”
Kistérségi szintű belső ellenőrzés Egészségügyi szakellátás kistérségi szinten e-közigazgatás Közterület-felügyelet kistérségi szinten Szociális alapszolgáltatások kistérségi szinten Kultúra, oktatás területén való közös fellépés, közös ünnepek szervezése

46 Kistérségi szinten összevonható feladatok
EGYÜTT- MŰKÖDŐ VÁROS Belső ellenőrzés Alapfeladatokon túl egyéb átvilágítások is Tapasztalatcsere Költségvetési normatívából finanszírozva Közterület-felügyelet Megvizsgálandó a feladat kistérségi szintre emelése Hatékonyabb, szervezettebb akciók

47 e-közigazgatás Összefogott akció az elektronikus ügyintézés érdekében
portálok (kistérségi, települési) térinformatikai rendszer az egyes feladatok folyamatos bekapcsolása munkatámogatás (vezetői, képviselői) pályázat, válság kezelés e-képzési rendszer

48 Egészségügyi és szociális ellátás
A költségvetési normatíva rendszer az összevonásokat szorgalmazza Az együttműködéssel a finanszírozási lehetőségek javíthatók jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és támogató szolgálat Szűrővizsgálatok, hordozható műszerek közös szervezése

49 Kulturális és közművelődési feladatok
Kulturális tevékenységek közös ünneplés, hagyományőrzés sokszínűség megőrzése egységes megjelenés, közös kiadvány Közoktatási tevékenységek Komplex stratégia kidolgozása a feladat („átjárás” kezelése, társult oktatási intézmények, stb.) Kapcsolat felvétele felsőoktatási intézményekkel (térséggel kapcsolatos PhD, diploma témák, stb.)

50 A KULTÚRA OKOS VÁROS VÁROSA MEGÚJULÓ VÁROS ZÖLD VÁROS
EGYÜTTMŰKÖDŐ VÁROS MEGÚJULÓ VÁROS ZÖLD VÁROS „Zöld”, „okos”, „kulturált”, „fiatal”, „együttműködő” város! A város fejlődésének kijelölt útját, az említett négy szlogen hűen tükrözi E témakörök köré csoportosítva, azon állomások tekinthetőek röviden át, melyek megvalósulását kiemelten fontosnak tart az Önkormányzat Egy város életében elengedhetetlenül fontos, hogy zöld felületei bővüljenek, parkjai, fái karbantartva legyenek, és ezzel szoros összefüggésben a környezetvédelmi kérdések megoldása is felmerül Nem mehetünk el a nagyobb fejlesztési, beruházási konstrukciók megvalósítása mellett sem szó nélkül, ld: kerékpárút, gát, csatornázás, vállalkozói park létesítése A fejlődés útja azonban elképzelhetetlen egy megfelelő, jól szervezett apparátus nélkül, akik megfelelő szakértelemmel, külső szervek, hatóságok bevonásával, más településekkel hatékonyan együtt tudnak működni A város több fórumot is kialakított a város lakóival való konzultációnak A Művészeti Tanács, a városrészi egyesületek összejövetelei, az egyesületekkel való megbeszélések a költségvetés készítése előtt, a különböző ügyekben szervezett lakossági egyeztetések, lakossági fórumok a jobb döntések lehetőségét teremtették meg Nem csupán a Hivatal és a lakosság közötti kommunikáció megteremtése a cél, hanem kiszélesíteni a települések közötti – kistérségi szintű - kommunikációra is Az egyik legfontosabb feladat tehát, a régió egységének megteremtése, hiszen az európai uniós pályázatok is a kistérségi szintet célozzák meg elsősorban Egy régióban gondolkodó világban – a helyi sajátosságok, és autonómia megtartása mellett – a kistérség nyújtotta lehetőségeket ki kell aknáznunk A bizalmi elv érvényesülése, a város érdekeinek szem előtt tartása a végcél

51 Mi lehetne Szentendre? ZÖLD VÁROS Szentendre nem egy elszigetelt sziget, hanem a régió része, a legjelentősebb települése Sok feladat áll előttünk, amelyek részleteit lehetetlen leírni, de szükséges volt egy általános irányvonalat megfogalmazni „Nem is az a cél, amely jelen esetben talán csak felrázni akarás óhajt lenni a tespedésből....” dr. Antolik Arnold OKOS VÁROS A KULTÚRA VÁROSA EGYÜTT- MŰKÖDŐ VÁROS MEG- ÚJULÓ VÁROS

52 Szentendre „Az együttműködő város”
Kistérségi szintű belső ellenőrzés Egészségügyi szakellátás kistérségi szinten e-közigazgatás Közterület-felügyelet kistérségi szinten Szociális alapszolgáltatások kistérségi szinten Kultúra, oktatás területén való közös fellépés, közös ünnepek szervezése

53 Szentendre, „A megújuló város”
Hivatal és intézmények átszervezése Ügyfélbarát szemléletmód Korszerű költségvetés Elektronikus ügyintézés, közigazgatás Élő, folyamatosan változó honlap Sport koncepció Közbiztonsági program MEGÚJULÓ VÁROS

54 Szentendre, „A kultúra városa”
SZMMI átalakítása „Városi házirend” megalkotása Kultúrával kapcsolatos projektek Szociális projektek Egészségüggyel kapcsolatos projektek „Civil-ház” Állandó helytörténeti kiállítás Turizmus fejlesztése Máltai típusú játszótér és házak KULTÚRA A VÁROSA

55 Szentendre, „Az okos város”
Összehangolt munka a civilekkel és a felettes szervekkel Vállalkozói park ”Iskola-város” szemlélet mód erősítése ”Szentendreiség” hangsúlyozása a nevelésben Pályázati lehetőségek kihasználása Esélyegyenlőségi terv kidolgozása Városunk összehangolt fejlesztése Politika-mentes testület

56 Szentendre, „A zöld város”
Környezeti szemléletmód változásának programja Csatornázás, hulladékszállítás Patakok, bányatavak Zöldfelület arányának növelése Építészeti stílusok és utcaképek védelme Közlekedés terhelésének csökkentése Energiahatékonyság növelése Új köztemető Panel rehabilitáció Duna-parti töltés megújítása ZÖLD VÁROS

57 Várostársaim! Változtassuk meg együtt Szentendrét!

58 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 2007"

Hasonló előadás


Google Hirdetések