Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 2007 Dr. Dietz Ferenc Szentendre Város Polgármestere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 2007 Dr. Dietz Ferenc Szentendre Város Polgármestere."— Előadás másolata:

1 Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 2007 Dr. Dietz Ferenc Szentendre Város Polgármestere

2 „Ha szeretett magyar hazánk minden törvényhatósága, minden városa és községe, minden egyes polgára hazafias érzülettel elődeink szellemében eljárand, biztosítva van drága hazánk jövője.” (Dumtsa Jenő)

3 1. Átfogó cél: sajátos, mediterrán hangulatú mikro-kulturális központ  kulturális gazdagság  művészeti hagyományok  természeti szépségek  kistérségi együttműködés A jövőkép céljainak rendszere

4  a művészetek kiemelt szerepe - mindennapos művészeti program - kulturális egyesületek, tevékenységek, …  az életminőség javítása - a sokszínű közlekedés összehangolása - műszaki, infrastrukturális, közüzemi szolgáltatások minőségi fejlesztése - energiahatékonyság  a kistérség motorja - a 13 dunakanyari és pilisi település munkájának összehangolása - az együttműködési területek bővítése - az érdekegyeztetés fejlesztése 2. Prioritások

5 OKOS VÁROS A KULTÚRA VÁROSA MEGÚJULÓ VÁROS ZÖLD VÁROS EGYÜTTM Ű KÖD Ő VÁROS 3. Stratégiai célok:

6 „Tudjátok, merre van Szentendre? Ez a kis város a Duna jobb partján fekszik, Buda, Visegrád és Esztergom között... Gyönyörű táj!„ (Ignjatovics Jakov) ZÖLD VÁROS

7 Szentendre, „A zöld város” ◦Környezeti szemléletmód változásának programja ◦Csatornázás, hulladékszállítás ◦Patakok, bányatavak ◦Zöldfelület arányának növelése ◦Építészeti stílusok és utcaképek védelme ◦Közlekedés terhelésének csökkentése ◦Energiahatékonyság növelése ◦Új köztemető ◦Panelrehabilitáció ◦Duna-parti töltés megújítása rosa sancti-andreae OKOS VÁROS A KULTÚRA VÁROSA MEG- ÚJULÓ VÁROS EGYÜTT- M Ű KÖD Ő VÁROS ZÖLD VÁROS

8 Környezeti szemléletmód váltás Nyilvános Környezeti Adatbázis Környezet- terheléssel működő gazdasági társaságok Környezet- védelemmel foglalkozó civil szervezetek Képviselő testület környezeti munkája (jegyzőkönyvek, határozatok) WWW.SZENTENDRE.HU

9 Csatornázás, hulladékszállítás ◦Teljes csatornázottságra törekvés • Csapadékvíz különválasztás • „hegyvidéki részek” bekötése • Mélyen fekvő területek vízelvezetése ◦Hulladékgazdálkodásra törekvés • Mennyiség csökkentése (szelektív, komposztálás, szemléletformálás) • Térségi komposztáló telep • Illegális hulladék mennyiségének csökkentése

10 Duna, patakok, bányatavak ◦Meder karbantartása, élővilág megőrzése • Eredeti állapot visszaállítása • Felszíni és felszín alatti vizek terhelésének csökkentése • Ipari és kommunális terhelés csökkentése ◦A Bánya-tavak környéki zöldfelület védelme • Sport-rekreáció ZÖLD VÁROS

11 Zöldfelület, levegőminőség ◦A városi zöldfelület védelme • „Zöld Szentendréért” mozgalom • Parlagfű elleni védekezés • Útszóró só folyamatos kiváltása ◦Az infrastruktúra hatásának csökkentése • Cél az 50% komposztált zöldhulladék • Zöld fasorokkal, gyűrűkkel az ipari és közlekedési légszennyezés mérséklése • Folyamatos mérés

12 A város építészeti védelme ◦Óváros rekonstrukció • Önkormányzati épületek felújítása, közterületek megújítása ▫I: Dumtsa utca sétálóutcává alakítása ▫II: Fő tér, Dunakorzó tömb rehabilitáció ▫III: Bogdányi, Lázár Cár tér, Görög utca • Önkormányzati lakásállomány felülvizsgálata • Állagmegóvás

13 A közlekedés terhelésének csökkentése ◦„Biztonságos város” közlekedési program ◦Kerékpárutak, járdák és út menti növénysorok létesítése ◦„Belváros kapu” projekt ◦Tehermentesítő út tervezése és építése ◦Zajtérkép készítése

14 Panel-rehabilitáció és takarékosság ◦A társasházak korszerűsítése és felújítása • Külső szigetelés, gépészet és nyílászárók cseréje • Termosztatikus szelepek beépítése ◦Az önkormányzati intézmények energetikai auditja • Energiapazarlás csökkentése • Olcsóbb működés • Alternatív energiaforrások használata ZÖLD VÁROS

15 Új köztemető ◦A városi köztemető nemsokára megtelik • A helyszín kijelölésre került • Tervezés, engedélyezés • A temető és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítése

16 „Kölcsönös együttmunkálkodásra képes emberek nélkül nincs tervszerű munka – ha terv van is.” (dr. Antolik Arnold) OKOS VÁROS

17 ZÖLD VÁROS Szentendre, „Az okos város” ◦Összehangolt munka a civilekkel és a felettes szervekkel ◦Vállalkozói park ◦”Iskola-város” szemlélet mód erősítése ◦”szentendreiség” hangsúlyozása a nevelésben ◦Pályázati lehetőségek kihasználása ◦Esélyegyenlőségi terv kidolgozása ◦Városunk összehangolt fejlesztése ◦Politika-mentes testület OKOS VÁROS A KULTÚRA VÁROSA MEG- ÚJULÓ VÁROS EGYÜTT- M Ű KÖD Ő VÁROS

18 Összehangolt munka Önkormányzat Civil szervezetek KMRFT, BAFT, DFT, DPÖTKT Városi fórumok, rendezvények Egyházak, alapítványok intézmények Közművelődési tanács Művészeti- és Műemlékvédelmi, Tervtanács Felettes szervek KMRKH Tanácsadók, pályázatírók

19 Vállalkozói park ◦Helyi vállalkozók növekvő száma • Igény egy különválasztott iparterületre • Potenciális terület a VSZ Zrt. területe és környéke ◦Meglévő területek fejlesztése • Kapcsolat a tehermentesítő úttal • Környezetvédelmi, lakossági és vállalkozói szempontok közös kezelésével

20 Iskola-város és „szentendreiség” ◦Oktatási koncepció átgondolása • Szükség van új intézményekre • Kapcsolat a nem önkormányzati intézményekkel • Egyéb oktatás ◦Lokálpatriotizmus fejlesztése • Oktatás során – gyerekeknél • Szentendreiek előnyben részesítése a projektekben ZÖLD VÁROS A KULTÚRA VÁROSA MEG- ÚJULÓ VÁROS EGYÜTT- M Ű KÖD Ő VÁROS OKOS VÁROS

21 Pályázati lehetőségek ◦A következő időszakban EU-s források lehívása válik lehetővé • Vezérprojektek kiválasztása • Kapcsolatok kidolgozása a projektek között • Egyéb alapokhoz való csatlakozás ▫Svájci Alap ▫Lichtensteini Alap • Együttműködés a befektetőkkel

22 A KULTÚRA VÁROSA Szentendrei vezérprojektek ◦Óváros rekonstrukció ◦Árvízvédelem ◦Indermodiális csomópont ◦Pap-sziget ◦Művész-negyed ◦Biztonságos város ◦Intézményellátás (SZEI, óvoda-iskola) ◦Környezetbarát beruházások ◦Bérlakás-program ◦Vállalkozói park ◦Templomdomb ◦Bánya tavak rekreációja MEG- ÚJULÓ VÁROS ZÖLD VÁROS OKOS VÁROS EGYÜTT- M Ű KÖD Ő VÁROS

23 Esélyegyenlőségi terv ◦Fontos cél, hogy Szentendre minden lakója egyenlő esélyekkel rendelkezzen • Ez esélyegyenlőségi terv a pályázatok szempontjából is fontos • Kiemelt része a közlekedési programnak (akadálymentes járdák, stb…)

24 Összehangolt városfejlesztés ◦Az egyes fejlesztési területek közös kezelése • Ezért készülnek el a különféle programok, koncepciók a ciklus elején • Ezzel párhuzamosan felülvizsgálatra kerül a szabályozási terv • Végül a vezérprojektek tervezése és végrehajtása ezek jegyében valósul meg OKOS VÁROS

25 Példák szabályozásra: Bányatavak Pap-sziget Városkapu (HÉV-Volán) Filmgyár Egres u Csicserkó Tehermentesítő út Kis Híd Castrum Művész-negyed

26 Politikamentes testület ◦Mindenki közös célja a városunk fejlődése • Kölcsönös bizalom, együttműködés • Közös hang a képviselőtestület tagjai, illetve a képviselők és a lakosság között • Megfelelő információáramlások, hatékony együttműködés • Ez mindenki együttes felelőssége

27 "A Szentendrén látott dolgokban, a természetben látott jelenségekben igenis élet van, művészet van. Élnek azok a formák, színek, vonalak, amelyeket csak festő vehet észre." (Barcsay Jenő) A KULTÚRA VÁROSA

28 Szentendre, „A kultúra városa” ◦Szentendrei Közművelődési Kht. ◦„Városi házirend” megalkotása ◦Kultúrával kapcsolatos projektek ◦Szociális projektek ◦Egészségüggyel kapcsolatos projektek ◦„Civil-ház” ◦Állandó helytörténeti kiállítás ◦Turizmus fejlesztése ◦Máltai típusú játszótér és házak MEG- ÚJULÓ VÁROS ZÖLD VÁROS OKOS VÁROS A KULTÚRA VÁROSA EGYÜTT- M Ű KÖD Ő VÁROS

29 Szentendrei Kulturális Kht. ◦A Közművelődés kibővült más tevékenységekkel • A kulturális funkciók egy helyen, egyben maradnak • A közművelődést az intézmény fokozatosan más, piaci bevételeiből finanszírozza • Üzleti forma: Kht. • A város és a városi kultúra, mint „termék” kezelése (értékesítés, szponzoráció, marketing) • Nemzetközi és kistérségi kapcsolatok A KULTÚRA VÁROSA

30 „Városi házirend” ◦A lakosságot érintő rendeletek nem egyszerűen érthetők, elérhetők • Közérthető formában megfogalmazott füzet, amely minden évben megjelenik • Tudnivalók a tűzgyújtásról, hulladékkezelésről, ebtartásról, stb… • A deregulációs programban megváltozó rendeletekről a lakosság tájékoztatása

31 Kulturális projektek ◦Ulcisia Castra (Castrum) • Római romterület rehabilitálása • múzeumközpont építése ◦Állandó helytörténeti kiállítás • A Castrum területén a római kortól 56-ig • Néprajz, történet, irodalomtörténet

32 Kulturális projektek ◦Templomdomb felújítása • Közös pályázat a Norvég alapba • A támfallal együtt az egész terület felújítása • A környező járdák rehabilitációja ◦Malom művészeti negyed létrehozása • Épület rekonstrukció • Malom park • Környező utcák terek A KULTÚRA VÁROSA

33 „Belváros kapu projekt” ◦A mostani HÉV végállomás fejlesztése • a terület 75.000 ember potenciális kiszolgálója • kistérségi központtá alakítás • rendelőintézet, ügyfélszolgálat áttelepítés • kereskedelmi terület kialakítás • kulturált intermodiális csomópont kialakítás • új parkolók, kerékpár tárolók, közpark A KULTÚRA VÁROSA

34 Turizmus fejlesztése ◦Pap-szigeti gyógyszálló • szálloda, konferenciaközpont • kikötő, zöld park • felújított híd ◦Általános fejlesztések • „napközbeni”-ből „alvó” turizmus • Vendégváró város • Konferencia, vízi, kulturális és öko turizmus fejlesztés

35 Szociális projektek ◦Szakorvosi rendelő megújítása ◦Szociális védőháló megújítása ◦Szociális füzet ◦Ellátás bővítése ◦Hajléktalan szálló bővítése ◦Máltai játszótér és házak ◦Közmunkaprogram

36 „Aki informál, az transzformál” (Hamvas Béla) MEG- ÚJULÓ VÁROS

37 Szentendre, „A megújuló város” ◦Hivatal és intézmények átszervezése ◦Ügyfélbarát szemléletmód ◦Korszerű költségvetés ◦Elektronikus ügyintézés, ◦Élő, folyamatosan változó honlap ◦Sportkoncepció ◦Közbiztonsági program

38 Átszervezés ◦Az új kihívások miatt szükségessé vált a Polgármesteri hivatal átszervezése • alacsonyabb költség • hatékonyabb, átláthatóbb működés • a kihívásoknak való megfelelés ◦Szükséges a GESZ átszervezése is • PEH (Pénzügyi Elszámoló Hivatal) SZEI és Tűzoltóság integrálásával, később pedig • a KESZ a Hivatal beillesztésével (önkormányzati kiskincstár)

39 Új költségvetés ◦Korszerű költségvetés • helyi adók reformja • korrigált 0 bázisú tervezés • kötelező/nem kötelező feladatok áttekintése • vagyongazdálkodás piaci alapra helyezése • gyors alkalmazkodás a forrásváltozáshoz MEG- ÚJULÓ VÁROS

40 Ügyfélbarát szemléletmód ◦Ügyintézést segítő megoldások • „város-könyv”, zöldszám, kis- posta • EU követelményekhez való igazodás • „Városháza házhoz jön” • Körzeti képviselői tanácsadói kör ◦Elektronikus ügyintézés bevezetése • kistérségi információs rendszer • lakosság és a vállalkozók kiszolgálása ◦Folyamatosan megújuló, informatív honlap • www.szentendre.hu, és www.szentendrecity.eu portálokon keresztül www.szentendre.hu www.szentendrecity.eu

41 Sportkoncepció ◦Fiatal város, egészséges lakosság • Az állami támogatás csökkenését tőkeerős szponzorokkal kell kompenzálni • Szükséges a városi sportélet átgondolása, hiszen a sport a várost népszerűsítő termék is • Versenysport és tömegsport ideális aránya • Létesítmények fejlesztése, magántőke bevonása

42 Közbiztonsági program ◦A biztonságos, rendezett város védi a fiatalokat és javítja a lakóinak életkörülményeit • Közterek fokozottabb figyelése (térfigyelő rendszer) • Akcióprogramok a szabálytalanságok felszámolására • Együttműködés a hatóságok között • A közterület-felügyelet átgondolása

43 „Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk.” (ismeretlen szerző) EGYÜTT- M Ű KÖD Ő VÁROS

44 Az együttműködés módjai Kistérségi Agglomerációs Regionális Országos Határon túli Nemzetközi ZÖLD VÁROS OKOS VÁROS A KULTÚRA VÁROSA MEG- ÚJULÓ VÁROS EGYÜTT- M Ű KÖD Ő VÁROS

45 Szentendre „Az együttműködő város” ◦Kistérségi szintű belső ellenőrzés ◦Egészségügyi szakellátás kistérségi szinten ◦e-közigazgatás ◦Közterület-felügyelet kistérségi szinten ◦Szociális alapszolgáltatások kistérségi szinten ◦Kultúra, oktatás területén való közös fellépés, közös ünnepek szervezése

46 Kistérségi szinten összevonható feladatok ◦Belső ellenőrzés • Alapfeladatokon túl egyéb átvilágítások is • Tapasztalatcsere • Költségvetési normatívából finanszírozva ◦Közterület-felügyelet • Megvizsgálandó a feladat kistérségi szintre emelése • Hatékonyabb, szervezettebb akciók EGYÜTT- M Ű KÖD Ő VÁROS

47 e -közigazgatás ◦Összefogott akció az elektronikus ügyintézés érdekében • portálok (kistérségi, települési) • térinformatikai rendszer • az egyes feladatok folyamatos bekapcsolása • munkatámogatás (vezetői, képviselői) • pályázat, válság kezelés • e-képzési rendszer

48 Egészségügyi és szociális ellátás ◦A költségvetési normatíva rendszer az összevonásokat szorgalmazza • Az együttműködéssel a finanszírozási lehetőségek javíthatók • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és támogató szolgálat • Szűrővizsgálatok, hordozható műszerek közös szervezése

49 Kulturális és közművelődési feladatok ◦Kulturális tevékenységek • közös ünneplés, hagyományőrzés • sokszínűség megőrzése • egységes megjelenés, közös kiadvány ◦Közoktatási tevékenységek • Komplex stratégia kidolgozása a feladat („átjárás” kezelése, társult oktatási intézmények, stb.) • Kapcsolat felvétele felsőoktatási intézményekkel (térséggel kapcsolatos PhD, diploma témák, stb.)

50 OKOS VÁROS A KULTÚRA VÁROSA MEGÚJULÓ VÁROS ZÖLD VÁROS EGYÜTTM Ű KÖD Ő VÁROS

51 Mi lehetne Szentendre? Szentendre nem egy elszigetelt sziget, hanem a régió része, a legjelentősebb települése Sok feladat áll előttünk, amelyek részleteit lehetetlen leírni, de szükséges volt egy általános irányvonalat megfogalmazni „Nem is az a cél, amely jelen esetben talán csak felrázni akarás óhajt lenni a tespedésből....” dr. Antolik Arnold ZÖLD VÁROS OKOS VÁROS A KULTÚRA VÁROSA EGYÜTT- M Ű KÖD Ő VÁROS MEG- ÚJULÓ VÁROS

52 Szentendre „Az együttműködő város” Kistérségi szintű belső ellenőrzés Egészségügyi szakellátás kistérségi szinten e-közigazgatás Közterület-felügyelet kistérségi szinten Szociális alapszolgáltatások kistérségi szinten Kultúra, oktatás területén való közös fellépés, közös ünnepek szervezése EGYÜTTM Ű KÖD Ő VÁROS

53 Szentendre, „A megújuló város” ◦Hivatal és intézmények átszervezése ◦Ügyfélbarát szemléletmód ◦Korszerű költségvetés ◦Elektronikus ügyintézés, közigazgatás ◦Élő, folyamatosan változó honlap ◦Sport koncepció ◦Közbiztonsági program MEGÚJULÓ VÁROS

54 Szentendre, „A kultúra városa” ◦SZMMI átalakítása ◦„Városi házirend” megalkotása ◦Kultúrával kapcsolatos projektek ◦Szociális projektek ◦Egészségüggyel kapcsolatos projektek ◦„Civil-ház” ◦Állandó helytörténeti kiállítás ◦Turizmus fejlesztése ◦Máltai típusú játszótér és házak A KULTÚRA VÁROSA

55 Szentendre, „Az okos város” ◦Összehangolt munka a civilekkel és a felettes szervekkel ◦Vállalkozói park ◦”Iskola-város” szemlélet mód erősítése ◦”Szentendreiség” hangsúlyozása a nevelésben ◦Pályázati lehetőségek kihasználása ◦Esélyegyenlőségi terv kidolgozása ◦Városunk összehangolt fejlesztése ◦Politika-mentes testület OKOS VÁROS

56 Szentendre, „A zöld város” ◦Környezeti szemléletmód változásának programja ◦Csatornázás, hulladékszállítás ◦Patakok, bányatavak ◦Zöldfelület arányának növelése ◦Építészeti stílusok és utcaképek védelme ◦Közlekedés terhelésének csökkentése ◦Energiahatékonyság növelése ◦Új köztemető ◦Panel rehabilitáció ◦Duna-parti töltés megújítása ZÖLD VÁROS

57 Várostársaim! Változtassuk meg együtt Szentendrét!

58 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia 2007 Dr. Dietz Ferenc Szentendre Város Polgármestere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések