Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A Nemzeti Fejlesztési Terv és az EU Strukturális Alapjai Szujer Katalin NKÖM Európai Uniós és Stratégiai Főosztály 2004. 07. 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A Nemzeti Fejlesztési Terv és az EU Strukturális Alapjai Szujer Katalin NKÖM Európai Uniós és Stratégiai Főosztály 2004. 07. 21."— Előadás másolata:

1 1 A Nemzeti Fejlesztési Terv és az EU Strukturális Alapjai Szujer Katalin NKÖM Európai Uniós és Stratégiai Főosztály 2004. 07. 21.

2 2 A Regionális politika története az Európai Unióban Római Szerződés (1957)  ’60-as évek: gazdasági növekedés  ’70-es évek: gazdaságpolitikák koordinációja, első reformok  Egységes Európai Okmány (1987)  Maastrichti Szerződés (1992)  Agenda 2000

3 3 EU támogatások 1.  Strukturális Alapok - Európai Szociális Alap (ESZA) - Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) - Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Részlege (EMOGA) - Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközök (HOPE)  Kohéziós Alap

4 4 EU támogatások 2. • Közösségi Kezdeményezések (2000-2006):  Interreg  Leader+  Equal  Urban • Előcsatlakozási Alapok:  PHARE  ISPA  SAPARD

5 5 Alapelvek • Struktúrapolitikai alapelvek - Koncentráció - Programozás - Partnerség - Addicionalitás • Egyéb Alapelvek - monitoring - transzparencia

6 6 NUTS (Nomenclature des Unités territoriales statistiques) (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) NUTS 0: országok (15) NUTS 1: supra-régiók (EU-ban 77 db) NUTS 2: régiók (206 db) NUTS 3: sub-régiók (1031 db) NUTS 4: helyi közigazgatási egységek, kis körzetek (1074 db) NUTS 5: helyi közösségek (98 433 db)

7 7 Magyarország és a régiók NUTS 1: ország (egységek száma:1) NUTS 2: tervezési-statisztikai régió (egységek száma: 7) NUTS 3: megye (főváros); (egységek száma: 20) NUTS 4: statisztikai kistérség (egységek száma: 150) NUTS 5: település (egységek száma: 3135)

8 8 Magyarország 7 régiója • Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye, • Közép-Dunántúl: Fejér-megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém-megye, • Dél-Dunántúl: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye, • Közép-Magyarország: Budapest és Pest megye, • Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, • Észak-Alföld: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár- Bereg megye, • Dél-Alföld: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye.

9 9 Célkitűzések 2000-2006 1.A fejlődésben elmaradott régiók (GDP/fő az EU átlag 75 %-a alatt) fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának támogatása 2.A gazdasági és társadalmi szerkezetátalakulás miatt strukturális problémákkal küzdő régiók támogatása 3.Az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek alkalmazkodásának és korszerűsítésének támogatása

10 10 EU-támogatások Magyarországon 2000-2006

11 11 Hogyan lehet pénzhez jutni? Jogi háttér: a Tanács 1260/1999 sz. rendelete 15. Cikk: „Az 1. Célkitűzés … tekintetében a tagállamok tervet nyújtanak be a bizottsághoz.” 13. Cikk: „… a terveket olyan földrajzi keretben dolgozzák ki, amelyet az érintett tagállam a legmegfelelőbbnek talál, de amely főszabályként a NUTS II szinthez tartozó egyetlen régióra terjed ki. Mindazonáltal a tagállamok benyújthatnak általános fejlesztési tervet, amely felöleli néhány vagy az összes … régiójukat.”

12 12 EU alapok fogadása Alapfeltételek: I. Tervezés, stratégia II. Intézményrendszer III. Pályázatok

13 13 I. Tervezés, stratégia (1) • Programozási dokumentumok készítése Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programok Program-kiegészítő dokumentumok: pályázati felhívások lesznek belőle

14 14 I. Tervezés, stratégia (2) A terv szerkezete Az átfogó, stratégiai szintű tervnek tartalmaznia kell: - az adott helyzet leírását - a cél(oka)t és a kapcsolódó fejlesztési területeket (prioritásokat) - a megfelelő stratégiát a célok eléréséhez - egy finanszírozási táblázatot (előzetes értékelés) - a partnerekkel való konzultáció érdekében tett lépéseket - az értékelés rendszerét

15 15 I. Tervezés, stratégia (3) Az Operatív Program Az operatív, végrehajtható program szerkezete:  helyzetleírás, célok  fejlesztési területek, prioritások (alprogramok)  intézkedések (pályázati rendszerek vagy konkrét projektek)  indikátorok  pénzügyi terv (költségvetés)  megvalósításról szóló intézkedések

16 16 I. Tervezés, stratégia (4) A lényeg a részletekben van… Program-kiegészítő dokumentumok tartalma - célok - leírás - célcsoport/kedvezményezettek - végső kedvezményezett - monitoring indikátorok - pénzügyi terv - a lebonyolítás intézményei - horizontális kérdések - nyilvánosság - információáramlás - pályázat-kiválasztási szempontok

17 17 I. Tervezés, stratégia (5) Tervek, dokumentumok Amit a tagállam készít: 1.lépés: Nemzeti Fejlesztési Terv 3.lépés: Operatív Programok (tervezett) Amikor a Bizottság elfogadja: 2.lépés: Közösségi Támogatási Keret (Community Support Framework, CSF) 4.lépés: Operatív Programok (elfogadott) Amit nem kell elfogadni, csak bemutatni a Bizottságnak: 5. lépés: Program-kiegészítő dokumentum

18 18 I. Tervezés, stratégia (6) NFT KTK •NFT –Helyzetelemzés –SWOT elemzés –Stratégia –Programstruktúra –Költségvetés –Intézmények –Operatív Programok –Programkiegészítő •Operatív Program •Prioritások •Intézkedések •Indikátorok •Pénzügyi terv •Megvalósításról szóló intézkedések •Programkiegészítő •Intézkedések •Indikátorok •Kedvezményezettek •Pénzügyi terv •Társfinanszírozási int. •Publicitás •Monitoring adatcsere

19 19 II.Intézményrendszer kereteinek meghatározása (1) Kijelölések: •Kifizető Hatóság - 2187/2002 (VI.14.) Korm.hat. •Irányító Hatóságok - 2199/2002 (VI.26.) Korm.hat. •Közreműködő Szervezetek - 1218/2002 (XII.29.) Korm.hat. •„Akkreditáció” - 1092/2003 (IX.9.) Korm.hat •Intézményrendszer - 1/2004 Kormányrendelet

20 20 II.Intézményrendszer (2) Irányító Hatóság (Managing Authorithy) Közreműködő Szervezetek (Intermediate Bodies) Végső kedvezményezettek (a támogatást ők nyújtják) (Final Beneficiaries) Támogatások célcsoportja (pályázók) Kifizető Hatóság Monitoring Bizottság Végrehajtásban résztvevő szervezetek

21 21 II. A SA intézményrendszer elemei (3) KTK Monitoring Bizottság KTK Irányító Hatóság Kifizető Hatóság KTK Monitoring Bizottság KTK Irányító Hatóság Kifizető Hatóság OP Monitoring Bizottság OP Irányító Hatóság Közreműködő szervezetek OP Monitoring Bizottság OP Irányító Hatóság Közreműködő szervezetek KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSI KERET OPERATÍV PROGRAM

22 22 II. Intézményrendszer (4) A KTK Irányító Hatóság •A Tanács 1260/1999. sz. rendelete: 34. Cikk: „Az Irányító Hatóság felelős a gazdálkodás és végrehajtás hatékonyságáért és tisztaságáért” •a KTK Monitoring Bizottság működtetése •a KTK Irányító Bizottság működtetése •részvétel az Operatív Program Monitoring Bizottságokban, •megbízható pénzügyi és statisztikai információk gyűjtése a programok végrehajtásáról és ezek továbbítása az Európai Bizottság felé az egységes monitoring informatikai rendszer alkalmazásával •a KTK megvalósulásával kapcsolatos értékelések irányítása •a KTK végrehajtására vonatkozó éves és zárójelentések elkészítése és az Európai Bizottság felé történő továbbítása, valamint évente a megvalósítás áttekintése az Európai Bizottsággal

23 23 II. Intézményrendszer (5) A KTK Irányító Hatóság (folyt.) •a KTK megvalósítását elősegítő szakmai irányelvek, módszertani anyagok kidolgozása •gyakorlati útmutató és nyomtatványgyűjtemény kibocsátása a közbeszerzési eljárások lebonyolításához •a KTK végrehajtásában érintett intézményrendszer folyamatos továbbfejlesztése (képzés) •az operatív program irányító hatóságok rendszeres, illetve előzetes tájékoztatása az Európai Bizottsággal folytatott, illetve folytatandó tárgyalásokról.

24 24 II. Intézményrendszer (6) A Kifizető Hatóság feladata •Az alapok kifizetésének menedzsmentje •Igazolt átutalási kérelmek benyújtása az EU Bizottsághoz •Biztosítja, hogy a végső kedvezményezett olyan gyorsan megkapja az EU támogatást, amilyen gyorsan csak lehet •Az Alapok számára visszajáró források visszaszerzése •Biztosítani, hogy megfelelő módon történik az ellenőrzés a Irányító Hatóság szintjén, mielőtt ellenjegyeznék az EU Bizottságtól igényelt kifizetéseket •Az EU Bizottság felé hozzáférhetővé tenni a kedvezményezettek számára történt kifizetések részletes (számítógépes) adatait •A kiadások előrejelzésének benyújtása az EU Bizottság számára

25 25 II. Intézményrendszer (7) Az OP Irányító Hatóságok feladatai •a program-kiegészítő dokumentum kidolgozása, valamint az operatív program és a program-kiegészítő dokumentum módosítása szükség esetén •az OP Monitoring Bizottság működtetése •részvétel a KTK Monitoring Bizottságban •a megvalósításra vonatkozó pénzügyi és statisztikai információk gyűjtési rendszerének kialakítása és a program előrehaladásának mérésére szolgáló pénzügyi és szakmai mutatók folyamatos nyomon követése •az egységes monitoring informatikai rendszerben naprakész, a pénzügyi adminisztrációhoz, a monitoring és értékelési tevékenységhez szükséges adatok folyamatos rögzítése •a támogatás vonatkozásában elkülönült számviteli rendszer, vagy ennek megfelelő számviteli szabályzat működésének biztosítása

26 26 II. Intézményrendszer (8) Az OP Irányító Hatóság feladatai (folyt.) •az operatív program előrehaladására vonatkozó adatok továbbítása az Európai Bizottság felé •a program közbenső értékelésének megszervezése •a KTKeret Irányító Hatóság rendszeres tájékoztatása az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokról •a támogatásból finanszírozott tevékenységek szabályozottságának és szabályszerűségének biztosítása •éves végrehajtási jelentés készítése és benyújtása az Európai Bizottsághoz és a nemzeti hatóságokhoz •a tárgyévi eredmények áttekintése a Bizottsággal és a KTK IH-val közösen, a tagállam a Bizottsági javaslatokra adott válaszának kidolgozása •a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének biztosítása

27 27 II. Intézményrendszer (9) Közreműködő szervezetek •Az Irányító Hatóság az OP megvalósításába közreműködő szervezeteket vonhat be •Alprogram, intézkedés(csoport) megvalósítása – pályázatkezelési feladatok széles köre •Szakmai közreműködő szervezetek és pénzügyi közreműködő szervezetek

28 28 II. Intézményrendszer (10) Monitoring Bizottságok „Minden egyes közösségi támogatási keretet vagy egységes programozási dokumentumot és minden egyes operatív programot egy Monitoring Bizottság felügyel.” (35/1) „A Monitoring Bizottság meggyőződik a támogatás végrehajtásának hatékonyságáról és minőségéről.” (35/3)

29 29 II. Intézményrendszer (11) A Monitoring Bizottság (folyt.)  A megvalósításban résztvevő partnerekkel folytatott konzultáció eredményeként jön létre; elnöke a tagállam, vagy az Irányító Hatóság képviselője.  A Monitoring Bizottság kidolgozza saját eljárásrendjét és egyezteti azt az Irányító Hatósággal.

30 30 II. Intézményrendszer (12) A Monitoring Bizottság feladatai l Rendszeresen megvizsgálja a támogatás célkitűzéseinek megvalósításában elért eredményeket. l Megvizsgálja a végrehajtás eredményeit, különösen az intézkedésekhez kapcsolódó célok teljesülését; megvizsgálja továbbá a közbenső értékelést l Áttekinti és jóváhagyja a jelentéseket, mielőtt azok benyújtásra kerülnek az Európai Bizottsághoz. l Javaslatot fogalmaz meg az Irányító Hatóság felé a program hatékonyságának és pénzügyi irányításának javítása érdekében.

31 31 II. Intézményrendszer (13) A Monitoring Bizottság feladatai (folyt.) l Elfogadja vagy módosítja a Programkiegészítőt, beleértve a támogatás monitoringjához használatos fizikai és pénzügyi indikátorokat is. l Áttekinti és jóváhagyja az alapok hozzájárulására vonatkozó bizottsági határozat módosításával kapcsolatban tett javaslatokat. l Áttekinti és jóváhagyja az egyes intézkedésekhez kapcsolódó kiválasztási kritériumokat.

32 32 Kormányzat pályázik az Unióhoz ágazatok és régiók programjaival Vállalkozók civil szervezetek stb. pályázhatnak a tárca és régió- programokon belül. Lehetőség szolgáltatások áruk beszállítására kivitelezésre III. Pályázati rendszer

33 33 Az SA pályázati rendszer alapelvei Jó minőségű projekt amely: •megfelel a program célkitűzéseinek, azaz számszerűsíthető eredményeket határoz meg és bemutatja ezen eredmények és a finanszírozó program célkitűzései közötti kapcsolatot •demonstrálja, hogy a projekt fenntartható előnyöket teremt az adott régió számára •figyelembe veszi a közösségi előírásokat, általános alapelveket, mint például fenntartható fejlődés, esélyegyenlőség

34 34 Erősebb regionális és helyi potenciál KTK 2004-2006 Közelítés az EU gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez A gazdasági versenyképesség javítása A humán erőforrások jobb kihasználása Jobb környezet Gazdasági versenyképesség OP Humán erőforrás fejlesztési OP Agrár és vidékfejlesztési OP Regionális OP Környezet- védelmi és Infrastruktúra OP Versenyképesebb termelőszektor Növekvő foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környezet Prioritások Operatív Program Specifikus Célok Technikai Segítségnyújtás Kiegyen- súlyozottabb regionális fejlődés Az NFT (KTK) célrendszere

35 35 Agrár- és vidék- fejlesztési OP (FVM) Gazdasági versenyképességi OP (GKM) AVOP GVOP KIOP HEFOP Környezetvédelmi és infrastruktúra- fejlesztési OP (GKM) Humánerőforrás- fejlesztési OP (FMM) ROP OPERATÍV PROGRAMOK Regionális fejlesztési OP (MEH NTH)

36 36 Humánerőforrás-fejlesztési OP •Aktív munkaerő-piaci politikák •Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerő piacra történő belépésének segítésével •Oktatás, képzés rendszerének támogatása az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként •Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése •Szociális, oktatási és egészségügyi infrastruktúra

37 37 Gazdasági versenyképességi OP •Befektetés-ösztönzés •Kis- és középvállalkozások fejlesztése •Kutatás-fejlesztés és innováció •Információs társadalom

38 38 Agrár- és vidékfejlesztési OP •A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban, •Az élelmiszer-feldolgozás korszerűsítése, •A vidéki térségek fejlesztése

39 39 Környezetvédelmi és infrastruktúra-fejlesztési OP környezetvédelem - települési környezetvédelem erősítése - környezetbiztonság növelése - energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése közlekedési infrastruktúra fejlesztése - környezetkímélő közlekedési infrastruktúra - az elérhetőséget javító infrastruktúra fejlesztése

40 40 Regionális Fejlesztési OP •A turisztikai potenciál erősítése •Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése •A régiók humánerőforrásának fejlesztése

41 41 A Strukturális és Kohéziós Alap megoszlása 2004-2006-ban Operatív programStrukturális Alapok % SAKohéziós Alap SA+KA% SA+KA Gazdasági versenyképességi OP 42921,50% 429,21513,73% Humánerőforrás- fejlesztési OP 562,5828,19% 562,861918,00% Környezetvédelmi és infrastruktúra OP 327,1716,40%1130,331457,66446,62% Agrár- és vidékfejlesztési OP 317,215,90% 317,35910,15% Regionális fejlesztési OP359,4518,01% 359,630111,50% Összesen1995,4100,00%1130,333126,73100,00%

42 42 OP prioritások Új összes EU-támogatás millió euróban folyó áron Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása 120,05 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével 65,14 Az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként:  az oktatás, képzés támogatása  az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készségek fej­lesztése 171,94 106,98 64,96 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 177,25 HEFOP technikai segítségnyújtás 28,2 Beruházásösztönzés 98,7 Kis-és középvállalkozások fejlesztése 120 Kutatás-fejlesztés, innováció 98,7 Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 94,4 GVOP technikai segítségnyújtás 17,2 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban180,9 Élelmiszer-feldolgozás modernizálása44,4 Vidéki térségek fejlesztése84 AVOP technikai segítségnyújtás7.9 Térségi infrastruktúra, turisztikai potenciál és települési környezet fejlesztése 284,2 A régiók humán erőforrásának fejlesztése 53,65 ROP technikai segítségnyújtás 21,6 Környezetvédelem 125,2 Közlekedés 188,87 KIOP technikai segítségnyújtás 13,1 Összes forrás (a strukturális alapokból)1995,4

43 43 Átfogó Fejlesztési Terv (ÁFT) 20042006 -2007 2013 (2015) I. NFT II. NFT ÁFT Hazai forrású fejlesztések ÁFT EU forrású fejlesztések II. NFT

44 44

45 45 Köszönöm figyelmüket! Elérhetőség:katalin.szujer@nkom.gov.hu


Letölteni ppt "1 A Nemzeti Fejlesztési Terv és az EU Strukturális Alapjai Szujer Katalin NKÖM Európai Uniós és Stratégiai Főosztály 2004. 07. 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések