Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A terület- és településrendezés kapcsolódása a Donauregionen+ projekthez Dr. Tompai Géza BM Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. február 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A terület- és településrendezés kapcsolódása a Donauregionen+ projekthez Dr. Tompai Géza BM Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. február 23."— Előadás másolata:

1 A terület- és településrendezés kapcsolódása a Donauregionen+ projekthez Dr. Tompai Géza BM Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. február 23. BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

2 A területrendezés célja és a tervezés hierarchiája (1)  A területrendezés célja és jövőképe  a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése  a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása  az ország térszerkezete, településrendszere harmonikus fejlődésének elősegítése  Az Országos Területrendezési Terv feladata  meghatározza az ország egyes térségei un. „térségi” területfelhasználásának feltételeit  meghatározza a műszaki-infrastrukturális hálózatok térbeli rendjét  eszközeivel segíti a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzését, az erőforrások védelmét

3 A területrendezés célja és a tervezés hierarchiája (2) Országos Területrendezési Terv Kiemelt térségek (Balaton kiemelt üdülőkörzet, budapesti agglomeráció) területrendezési tervei Megyék területrendezési tervei Településrendezési tervek

4 4 (ÜNem terjed ki a Balaton Kiemelt dülőkörzet területére) Elfogadott (2003. évi XXVI. Tv.) ▲ Felülvizsgált (2008. évi L. Tv.) vezető tervező: Faragó Péter, VÁTI) ▼ mozaikosabb (pontosított) területfelhasználás ► Országos Területrendezési Terv

5 Az érintett kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek Kiemelt térség / megyeTerületrendezési terv Győr-Moson-Sopron megyefelülvizsgálata megtörtént 2010 őszén Komárom-Esztergom megyefelülvizsgálata megkezdődött Budapesti agglomerációfelülvizsgálata folyamatban van Pest megyefelülvizsgálata nem kezdődött el Fejér megyeaz OTrT-vel összhangban készült el 2009-ben Tolna megyefelülvizsgálata nem kezdődött el Baranya megyefelülvizsgálata nem kezdődött el Bács-Kiskun megyefelülvizsgálata megkezdődött

6 A területfelhasználás rendszere a Duna menti megyékben

7 M1M85 M86 M2 M9 M8 M6 M7 M5 M8 M4 M44 M47 M43 M35 M3 M21 M87 M8 M86 M11 M30 M34 M3 M49 Tervezett közúti nagy Duna-híd A gyorsforgalmi utak hálózata hálózat

8 Nagysebességű vasútvonal Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal Egyéb országos törzshálózati vasútvonal Tervezett nagy vasúti Duna-híd Az országos vasúti-törzshálózat

9 Az országos kerékpárút-törzshálózat

10 Az országos kerékpárút-törzshálózat elemei a Dunamenti megyékben Kerékpárút megnevezése Elhelyezkedés Felső-Duna mente (6-os jelű Euro Velo ®) (Szlovákia, Ausztria) – Rajka – Budapest Északkeleti határ mente(Szlovákia) – Szob – Kemence – Balassagyarmat – (Ukrajna) Kelet-magyarországiBudapest – Gödöllő – Tiszabecs Alsó-Duna mente (6-os jelű Euro Velo ®) Budapest – Kölked – (Horvátország) Budapest – Dunavarsány Mohács – Hercegszántó – (Szerbia) Délnyugat-magyarországiBudapest – Berzence – (Horvátország) Nadap – Pákozd Északnyugat-dunántúliGyőr – Őriszentpéter Dunántúli határ mentiKölked – Bezenye Fertőhomok – Fertőrákos – (Ausztria) Sarród – (Ausztria) Közép-magyarországiBugacpusztaháza – Tamási Sió-völgyiFajsz – Siófok VértesiSzékesfehérvár - Komárom Külső-somogyiSzántód – Újpetre Belső-somogyiFonyód – Pécs Kapos menteNagyatád – Kaposvár – Dombóvár – Kurd - Hőgyész

11 Közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötők, határkikötők és folyami nagyműtárgyak Győr - Gyönyű Budapest - Csepel Dunaújváros Szekszárd Mohács Baj a Komárom Esztergom Budapesti Nemzetközi Hajóállomás Mohács (schengeni) Nagyvízi műtárgy Közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötő Határkikötők

12 A vízi út neveLeírásSzakasz (fkm-fkm) A vízi út osztálya Dunanemzetközi vízi út1812 - 1641VI/B 1641 - 1433VI/C Mosoni-Dunaaz EU tagállamainak lobogója alatt közlekedő hajók engedélymentesen használhatják 14 - 2III 2 - 0VI Szentendrei-Duna32 - 0IV Ráckevei-Duna58 - 0III Sió-csatornaidőszakosan használható121 - 23IV 23 - 0IV Dráva198 - 70II Nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak a vizsgált térségben az OTrT szerint

13 Értékvédelem – térségi övezetek  Az OTrT törvény meghatározza és térképes formában is lehatárolja a természeti erőforrások, a táji értékek és a kulturális örökség megőrzését segítő országos övezeteket, amelyekre vonatkozóan szabályokat állapít meg.  A megyei területrendezési tervek az országos övezeteket pontosítják, illetve meghatározzák az OTrT-ben szabályozott, de abban le nem határolt térségi övezeteket.  Az övezetek közül több korlátozza a települések számára beépítésre szánt terület kijelölését, ezek az alábbiak:  országos övezetek:  kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete  kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete  térségi övezetek:  magterület övezete  ökológiai folyosó övezete  erdőtelepítésre alkalmas terület övezete  nagyvízi meder övezete  földtani veszélyforrás területének övezete

14 Az országos ökológiai hálózat övezete - A magterület és az ökológiai folyosó övezetében beépítésre szánt terület csak területrendezési hatósági eljárás alapján... - A közlekedési és közmű építményeket tájba illesztett módon… - új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő nem bővíthető.

15 A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Beépítésre szánt terület csak területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.

16 Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete -A világörökség és világörökség-várományos terület övezetében: - A területfelhasználásnak összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal. - Új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő nem bővíthető. - A közlekedési és közmű építményeket tájba illesztett módon kell megvalósítani. A történeti települési terület övezetében: - A településrendezés során ki kell jelölni a településkép- védelmi terület határát. - A településképet befolyásoló építményekhez látványtervet kell készíteni.

17 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Az övezetet a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és arra szabályokat kell megállapítani.

18 Fejér megye területrendezési tervének néhány övezeti tervlapja Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete Rendszeresen belvízjárta terület övezete és nagyvízi meder övezete Nagyvízi meder övezetében beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Rendszeresen belvízjárta terület övezetében: - A településrendezési eszközök készítése során belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. - Beépítésre szánt terület csak kivételesen jelölhető ki. Világörökség és világörökség- várományos terület övezete Történeti települési terület övezete

19 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete Rendszeresen belvízjárta terület övezete és nagyvízi meder övezete Világörökség és világörökség-várományos terület övezete Történeti települési terület övezete Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének néhány övezeti tervlapja


Letölteni ppt "A terület- és településrendezés kapcsolódása a Donauregionen+ projekthez Dr. Tompai Géza BM Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. február 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések