Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Unió adatbázisai Csukás Judit (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Európai Dokumentációs Központ) Debrecen 2010. október 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Unió adatbázisai Csukás Judit (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Európai Dokumentációs Központ) Debrecen 2010. október 20."— Előadás másolata:

1 Európai Unió adatbázisai Csukás Judit (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Európai Dokumentációs Központ) Debrecen 2010. október 20. http://www.lib.unideb.hu/hu/europai_dokumentacios_kozpont

2 Európai Dokumentációs Központok Országos Találkozója DEENK - ETK •I. Az európai uniós információ definíciója, jelentősége •II. Az információ terjesztésének és követelményrendszerének megjelenése az EU- ban •1. Maastrichti Szerződés •2. Amsterdami Szerződés •3. Lisszaboni Szerződés •4. Magatartási Kódex •5. Hozzáférési –határozatok •6. Magatartási Kódex

3 Az Európai Unió információs kínálata •Európa Szerver •EU intézményeinek honlapja •Statisztikák •EUROSTAT tematikus és kronologikus kiadványai •Publikációk

4 Szabadon felhasználható adatbázisok – jelentések / éves összefoglalók, terminológiai szótárak I. Általános jelentés az EU tevékenységéről http://europa.eu/generalreport/hu/welcome.h tm II. Az EU többnyelvű terminológiai adatbázisa http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do? success=mainPage&lang=hu

5 Európai Parlament: a polgárok hangja •Az EU közvetlenül választott jogalkotó szerve •Feladatai: •Európai jogszabályok elfogadása •Demokratikus felügyelet •Költségvetési hatalom •http://europa.eu/institutions/inst/parliam ent/index_hu.htmhttp://europa.eu/institutions/inst/parliam ent/index_hu.htm

6 Az Európai Unió Tanácsa (Tanács) •Versenyképesség •Közlekedés, hírközlés, energiapolitika •Mezőgazdaság és halászat •Környezetvédelem •Oktatás, ifjúságpolitika, kultúra, •http://europa.eu/institution s/inst/council/index_hu.ht mhttp://europa.eu/institution s/inst/council/index_hu.ht m •Általános ügyek és külkapcsolatok •Gazdasági és pénzügyek •Bel- és igazságügy •Foglalkoztatás, szociálpolitika, egészségügy, fogyasztóvédelmi ügyek

7 Európai Bizottság: a közös érdek kezdeményezője és végrehajtója •Feladatköre •Jogszabályok javaslattétele a Parlamentnek és a Tanácsnak •EU szakpolitikáinak és költségvetésének koordinálása és végrehajtása •EU jogának érvényesítése (Bírósággal közösen) •http://europa.eu/institutions/inst /comm/index_hu.htmhttp://europa.eu/institutions/inst /comm/index_hu.htm

8 Európai Közösség Bírósága Előzetes döntéshozatali eljárás Kötelezettség megállapítására irányuló kereslet Megsemmisítés iránti kereslet Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset benyújtása •Kártérítés iránti kereset benyújtása http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_hu.htm

9 Európai Számvevőszék: „érték az állampolgárok pénzéért” •Ellenőrzi, hogy az EU anyagi forrásait, eszközeit és lehetőségeit optimálisan használják-e fel •Költségvetés jogszerűsége Teljes függetlenséget élvez Közvetlen kapcsolatot tart az Európai Bizottság egyik szekcióját: OLAF http://europa.eu/institutions/inst/auditors/ind ex_hu.htm

10 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB): a civil társadalom „hangja” Az EU Tanácsa, az Európai Parlament és az Európai Bizottság tanácsadója (felkérésre, illetve saját kezdeményezésre) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.hu.hom e

11 A Régiók Bizottsága: a regionális és helyi önkormányzatának képviselője Döntéseiben a helyi és regionális szempontokat érvényesíti. http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx

12 A Beruházási Bank: a gazdasági fejlődés „motorja” •Kohézió és konvergencia •Kis- és középvállalkozások •Innováció •Környezeti fenntarthatóság •Transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztése •Fenntartható, versenyképes és elérhető energiaforrások •http://www.eib.europa.eu/http://www.eib.europa.eu/

13 Európai Központi Bank (EKB): az euró irányítója •Az euróövezet árstabilitásának fenntartása és a monetáris politika irányítása •http://www.ecb.int/home/html/index.en.htmhttp://www.ecb.int/home/html/index.en.htm l

14 Az Európai Ombudsman Hivatala •Hivatalos visszaélések feltárása – javaslat azok megoldására •Méltánytalanság •Megkülönböztetés •Hatalommal való visszaélés •Információk visszatartása (hiányos információközlés) •Indokolatlan késedelem •Helytelen eljárás lefolytatása •http://www.ombudsman.europa.eu/home/hu/default.htmhttp://www.ombudsman.europa.eu/home/hu/default.htm

15 Európai Adatvédelmi Biztos Hivatala •Az EU intézményei által feldolgozott személyes adatok védelme. •Jogköre: jogszerűtlenül feldolgozott és tárolt, engedély nélkül nyilvánosságra hozott adatok zárolása, illetve megsemmisítése. •http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

16 Az Európai Unió Kiadóhivatala •Az Európai Unió intézményközi hivatala •Fő célja: korrekt, naprakész tájékoztatás •Nemzeti nyelveken való hozzáférés •http://publications.europa.eu/index_hu.htmhttp://publications.europa.eu/index_hu.htm

17 Az EU adatbázisai szakpolitikák (alfabetikus bontásban) •Adózás •http://europa.eu/pol/tax/index_hu.htmhttp://europa.eu/pol/tax/index_hu.htm •Audiovizuális ágazat és médiapolitika •http://europa.eu/pol/av/index_hu.htmhttp://europa.eu/pol/av/index_hu.htm •Belső piac •http://europa.eu/pol/singl/index_hu.htmhttp://europa.eu/pol/singl/index_hu.htm •Bővítés •http://europa.eu/pol/enlarg/index_hu.htmhttp://europa.eu/pol/enlarg/index_hu.htm

18 Emberi jogok http://europa.eu/pol/rights/index_hu.htm

19 Fejlesztés http://europa.eu/pol/dev/index_hu.htm

20 Foglalkoztatás és szociális ügyek •Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) struktúrája •Foglalkoztatási irányok •Nemzeti reformprogramok •EU közös foglalkoztatási jelentései •Országspecifikus ajánlások •Forrás: Foglalkoztatási, szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság •http://europa.eu/pol/socio/index_hu.htmhttp://europa.eu/pol/socio/index_hu.htm

21 Gazdasági és monetáris ügyek http://europa.eu/pol/emu/index_hu.htm

22 Információs társadalom http://europa.eu/pol/infso/index_hu.htm

23 Igazságügyek, szabadság és biztonság http://europa.eu/pol/justice/index_hu.htm

24 Környezetvédelem http://europa.eu/pol/env/index_hu.htm

25 Közegészségügy http://europa.eu/pol/health/index_hu.htm

26 Kül- és biztonságpolitika http://europa.eu/pol/cfsp/index_hu.htm

27 Külkapcsolatok http://europa.eu/pol/ext/index_hu.htm

28 Kultúra http://europa.eu/pol/cult/index_hu.htm

29 Kutatás és innováció http://europa.eu/pol/rd/index_hu.htm

30 Mezőgazdaság http://europa.eu/pol/agr/index_hu.htm

31 Oktatás, képzés és ifjúságpolitika http://europa.eu/pol/educ/index_hu.htm

32 Regionális politika http://europa.eu/pol/reg/index_hu.htm

33 Vállalkozáspolitika http://europa.eu/pol/enter/index_hu.htm

34 Vámügyek http://europa.eu/pol/cust/index_hu.htm

35 Versenypolitika http://europa.eu/pol/comp/index_hu.htm

36 Kutatott, gyakran keresett témák (aktualitások) •Vallások és egyházak az Európai Unióban •Vallások és egyházak szerepe az EU-ban •Egyház és kommunikáció •Egyház és politika •Egyházak szerepe az európai társadalom / társadalmak mindennapjaiban

37 Szubszidiaritás kérdésköre az egyházak értelmezésében Európai Unió dokumentumainak és az egyház társadalmi tanításának összehasonlítása

38 Szolidaritás Szolidaritás és szubszidiaritás az Európai Unió intézményei, szakpolitikái stb. és tagállamainak nemzeti hagyományai között

39 Vallási sokféleség szabályozása az Európai Unióban •Diszkrimináció / antidiszkrimináció (forrásai, teológiája) •Világnézeti különbözőségek jelen vannak-e az Európai Unió Alkotmányában? •Vallási és társadalmi tolerancia •Egyházakkal szemben támasztott tolerancia- követelmény •PROGRESS közösségi szolidaritási program (2007- 2013) „eredményeinek” vizsgálata

40 Köszönöm a figyelmet! Kérdéseiket és hozzászólásaikat várom.


Letölteni ppt "Európai Unió adatbázisai Csukás Judit (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Európai Dokumentációs Központ) Debrecen 2010. október 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések