Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÁLYÁZATÍRÁS ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI. Finanszírozás  Projekt tervezése – források előteremtése  Finanszírozás ideális formája  Hozam finanszírozza.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÁLYÁZATÍRÁS ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI. Finanszírozás  Projekt tervezése – források előteremtése  Finanszírozás ideális formája  Hozam finanszírozza."— Előadás másolata:

1 PÁLYÁZATÍRÁS ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

2 Finanszírozás  Projekt tervezése – források előteremtése  Finanszírozás ideális formája  Hozam finanszírozza a befektetést  Saját forrás – befektetés megtérülése ideje alatt nagyobb nettó hozamot produkál a projekt  Idegen forrás bevonása – gyakoribb, nincs saját forrás, vagy nem elegendő

3  Külső források:  Hitel  kamat fejében forrás  Visszafizetése megállapodás szerinti idő alatt  Visszafizetendő tőkerész + banki költségek + infláció + kamat (bank nyeresége)  Külső befektető  Tulajdonosa lesz a projektnek  Részesedik a hozamból  Részvénykibocsájtás  Külső finanszírozás – tulajdonrész, hozam nélkül  Bartel, ellenszolgáltatás

4  Lízing  Operatív lízing  Eszközbérlet, használati díj, nem kerül tulajdonba  Pénzügyi lízing  Eszközhasználatért lízingdíj, végén tulajdonba kerül  Tulajdonjog a lízingbeadóé  Lízingelő költségeket számolhat el  Kötvénykibocsátás  Időre, összegre szóló hitelígérvény  Kamattal növelt összeg a vásárlóé lejártakor  Faktoring  Követelés más személynek történő értékesítése

5  Külső támogatás  Külső személy részben vagy egészben visszkereset nélküli forrást bocsát rendelkezésre  Oka: érdekeltsége kapcsolódik projektünk céljának eléréséhez pl. adomány pl. PÁLYÁZATI FORRÁSELOSZTÁS

6 Qui prodest, avagy miért támogatna minket valaki?  A legfontosabb: találjuk meg, hogy egy lehetséges támogatónak miért lehet érdeke támogatni minket?  Ha a szponzor ugyanott él, ahol mi, akkor őt is ugyanaz zavarhatja, mint minket! Adott esetben az „ugyanott él” érthető úgy is, hogy ő is Földön él: Lehet, hogy nekünk kell a problémára érzékennyé tennünk!  A közvetlen érdek általában előnyösebb, mint „közös morális” érdek: ha a lakóhelye tisztább lesz a szemétgyűjtés után, a gyereke is mehet táborozni vagy a támogatást levonhatja az adójából.  Vigyázzunk, kitől fogadunk el pénzt, lehetnek rejtett, hátsó érdekek is a háttérben: ha egy atomerőmű „zöldeket” támogat, akkor jó eséllyel akarja zöldre festeni magát!  A legfontosabb: lehet, hogy a támogatás a feladata! A kormányzati támogatásokat elosztó szervek NEM szponzorok, hanem közvetítők. Nekünk. partnereknek tehát jogunkban áll kifogástalan ügymenetet megkövetelni tőlük! Emellett, ha egy ügyosztály feladata a valós szponzor (állam, minisztérium. tulajdonos) stratégiai döntéseinek végrehajtása, akkor érdeke, hogy a leginkább ide illő tevékenységeket támogassa. (Perneczky László: PROJEKTFEJLESZTÉS ÉS PÁLYÁZATÍRÁS KÉZIKÖNYV. 5. p.)

7 Alapelvek  A pályázat indirekt támogatási forma  Döntéshozó (kiíró) rendelkezésre bocsát egy fejlesztési cél érdekében allokált forrástömeget  Pályázati feltételekkel definiálja a prioritást, melynek mentén rendelkezésre bocsátja a forrást a pályázókon keresztül  Eltér a többi támogatási formától  Csak megvalósítási kereteket szab meg  A pályázón múlik, igénybe veszi, vagy sem!

8  Sikeres pályázat  kétirányú szándék találkozása: kiíró, pályázó  EU-s alapelvek  Decentralizáció  Források elosztása helyi szinten, nem központilag  Addicionalitás  Kiegészítés elve: nincs 100 % támogatás, saját forrást is hazsnál a pályázó - önrész  Megfelelően hasznosítsa a forrást  Legyen érdekelt a sikerben

9  Partnerség elve  Szervezetek bevonása, melyek illeszkednek a projektünkhöz  Több szereplőre hat a forrás  Konzorcium  Könnyebb ellátni a pályázáshoz kapcsolódó feladatokat  Közvetlen partnerség – közös pályázat  Partnerek közös célja, közös érdekek  Közvetlen partnerség  Nem anyagi jelleggel azonosul céljainkkal  Szakmai, pol-i, gazd-i háttere jobb színben tűntet fel  Megbízhatósága garanciát nyújt nekünk is  Ajánlás, támogatás, együttműködési megállapodás

10  Partneri kapcsolatok hatékonyak, ha  Van információcsere  Együttműködés a döntések előkészítésében  Kölcsönös bizalom, egyenrangúság  Partnerek az elvi támogatók is  Információkkal  Informális csatornákkal segítenek  Önkormányzatok  Hivatalok  Fejlesztési tanácsok  Szolgáltató irodák, stb.

11  Programozás elve  Támogatás komplexitásának megteremtése  Nem egyedi projektek támogatása  Meglévő tervekhez való illeszkedés  Széchenyi Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv  Ezen irányelvekhez alkalmazkodni kell, mert közvetlen anyagi hasznot jelent!

12 Pályázatok tipizálása  Megjelenésük, kínált lehetőségek alapján  Pályázat  Tender  Hasonlóság:  Fejlesztési cél és prioritások rögzítése  Különbség:  Tender rögzíti a fejlesztés eszközét, a projektet is!  Tender kiírója megvalósításra kér fel, ehhez ad forrást

13  Tender  Nyílt: nincs kizárva senki  Zárt: csak potenciális jelentkezők  Meghívásos  Listás  Pályázat  Vissza nem térítendő támogatás  Visszatérítendő, de kedvezményes hitel  Kamattámogatást nyújtó

14 Elvi és gyakorlati kérdések  Sikeres pályázat két alapköve:  Átgondolt, kidolgozott projekt  Minőségi pályázat, melyben a kiíró fejlesztési céljai érvényesülnek  Helyes sorrend:  Pályázatkészítési cél meghatározása  Központban a projekt, nem a forráshiány!  Pályázat kiválasztása  Formai és tartalmi részek kidolgozása

15  Fontos a projekt kidolgozása:  Alapjai, lényegi elemei  Megvalósítása  Kockázatai  Végeredménye  Működtetése hosszú távon is  Pályázatkészítés pénzbe kerül  Pályázatíró cég 10-20 %, vagy fix összeg  Saját munka: idő = pénz  Pályázatkészítési cél és a projekt céljának kidolgozása megkönnyíti a pályázatkeresést  Projektet célszerű alprojektekre bontani  Rájuk külön pályázni!

16 Pályázatfigyelés  Honnan tudjunk a lehetőségről?  A lehetőségekről az adott szervezet honlapján és pályázatfigyelésre szakosodott kiadványokból és honlapokról tájékozódhatunk.  A legegyszerűbb az alábbi gyűjtő-portálok valamelyikéről elindulni:  http://www.palyazat.lap.hu/  http://eupalyazat.lap.hu  http://www.palyazatiras.lap.hu/  http://projektek.lap.hu/

17  Első lépés: információforrások összegyűjtése  Ideális pályázat kiválasztása  Pályázati kiírás/útmutató elolvasása  Pályázat célja  Pályázók köre  Pénzügyi feltételek (önrész)  Beadási határidő  Kulcsinformációk begyűjtése  Kiíró elvárásai, megkötései, prioritások  Döntéshozatali mechanizmus  Kevés információ esetén kérhetünk pályázati információs csomagot

18 Tartalmi részek - Tervezés  Pályázó, projekt bemutatása  Bejegyzett név, alapítás, székhely, tevékenységi körök, célok, megvalósított projektek, elért eredmények, anyagi erőforrások, résztvevők, partnerek, stb.  Pályázat céljának definiálása  Lényeg 3-5 sorban, előnyök bemutatása  Környezeti tényezők elemzése  Projekt hátterének, gazd-i, társ-i környezetének, feltételrendszerének bemutatása

19  Projekt lényegének bemutatása  A pályázat lelke, bemutatjuk:  Mit és hogyan valósítunk meg  Milyen főbb fázisokból áll a projekt  Egyes fázisok milyen részműveletekből állnak  Mekkora a fázisok időigénye  Projekt ütemezése  Hogyan épülnek egymásra a fázisok  Kik valósítják meg a fázisokat  Hogyan épül fel a menedzsment struktúrája  Pénzügyi terv, költségvetés bemutatása  Legfontosabb rész  Szakértő szemek azonnal észreveszik a hibákat!

20 Tartalmi részek - Ellenőrzés  Klasszikus ellenőrző kérdések feltétele a tervre  Mit csinálunk?  Ki csinálja? (irányítás, végrehajtás)  Hol csináljuk? (helyszín)  Mikor csináljuk? (időpont, időtartam)  Kinek csináljuk? (célcsoport)  Miért csináljuk? (igény, piaci rés, stb.)  Mennyiért csináljuk? (költségvetés)  Bírálati szempontok figyelembevétele!

21 Gyakorlati tanácsok  Készítsünk vázlatot  Tegyünk fel kérdéseket  Kerüljük a terjengős megfogalmazást  Kulcsszavak, hívószavak használata  Ellenőrző lista a mellékelendő dokumentumokról  Példányszám  Nyelv  Postai feladás módja (ajánlott) és ideje (feladás vagy beadás?)

22 Hány pályázatot írunk?  A válasz: egyet!  A szervezetünk működése – a küldetés, jogi helyzet, infrastruktúra, önkéntesek, szakértők, különféle időtávú programtervek és költségvetések – adják a pályázati szöveg 85 százalékát.  A pályázati dokumentáció háromnegyede előre elkészíthető a „fióknak”: Kidolgozott küldetés, program, éves munkaterv, költségvetési terv, alapító okmányok, banki kivonat, aláírási címpéldány, megbízólevél, önéletrajz, információs anyagok, újságcikkek és más híradások, támogató levelek, stb.  Egy hasonlattal élve, a pályázat készítése olyan, mit a pizza sütés: a tészta mindig ugyanaz, a feltét változhat a vendég ízlése és kívánalmai szerint.  A realitás azt mutatja, hogy kevés szervezet írja meg „A” pályázatát, nem szeretünk időt és energiát áldozni a tervezésre, hanem mindenki az aktuális kiírásokra, pályázati lehetőségekre mozdul rá. Csak biztathatok mindenkit: szánjuk rá az időt, ha előre dolgozunk, sok időt spórolhatunk meg, és munkánk minősége is javul. (Perneczky László: PROJEKTFEJLESZTÉS ÉS PÁLYÁZATÍRÁS KÉZIKÖNYV. 10. p.)

23 Kinek írjuk a pályázatot?  Mindig próbáljuk a bíráló helyébe képzelni magunkat! Hogy néz ki egy bíráló? Így:  Úgy írjuk a pályázatunkat, mintha egy túlterhelt, morcos, fáradt embernek kellene röviden, egyszerűen és érthetően "eladnunk" a programunkat, úgy, hogy az emlékezetes és megkapó legyen! (Perneczky László: PROJEKTFEJLESZTÉS ÉS PÁLYÁZATÍRÁS KÉZIKÖNYV. 10. p.)

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PÁLYÁZATÍRÁS ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI. Finanszírozás  Projekt tervezése – források előteremtése  Finanszírozás ideális formája  Hozam finanszírozza."

Hasonló előadás


Google Hirdetések