Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázatírás elvi és módszertani kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázatírás elvi és módszertani kérdései"— Előadás másolata:

1 Pályázatírás elvi és módszertani kérdései

2 Finanszírozás Projekt tervezése – források előteremtése
Finanszírozás ideális formája Hozam finanszírozza a befektetést Saját forrás – befektetés megtérülése ideje alatt nagyobb nettó hozamot produkál a projekt Idegen forrás bevonása – gyakoribb, nincs saját forrás, vagy nem elegendő

3 Külső források: Hitel Külső befektető kamat fejében forrás
Visszafizetése megállapodás szerinti idő alatt Visszafizetendő tőkerész + banki költségek + infláció + kamat (bank nyeresége) Külső befektető Tulajdonosa lesz a projektnek Részesedik a hozamból Részvénykibocsájtás Külső finanszírozás – tulajdonrész, hozam nélkül Bartel, ellenszolgáltatás

4 Lízing Kötvénykibocsátás Faktoring Operatív lízing Pénzügyi lízing
Eszközbérlet, használati díj, nem kerül tulajdonba Pénzügyi lízing Eszközhasználatért lízingdíj, végén tulajdonba kerül Tulajdonjog a lízingbeadóé Lízingelő költségeket számolhat el Kötvénykibocsátás Időre, összegre szóló hitelígérvény Kamattal növelt összeg a vásárlóé lejártakor Faktoring Követelés más személynek történő értékesítése

5 Külső támogatás Külső személy részben vagy egészben visszkereset nélküli forrást bocsát rendelkezésre Oka: érdekeltsége kapcsolódik projektünk céljának eléréséhez pl. adomány pl. PÁLYÁZATI FORRÁSELOSZTÁS

6 Qui prodest, avagy miért támogatna minket valaki?
A legfontosabb: találjuk meg, hogy egy lehetséges támogatónak miért lehet érdeke támogatni minket? Ha a szponzor ugyanott él, ahol mi, akkor őt is ugyanaz zavarhatja, mint minket! Adott esetben az „ugyanott él” érthető úgy is, hogy ő is Földön él: Lehet, hogy nekünk kell a problémára érzékennyé tennünk! A közvetlen érdek általában előnyösebb, mint „közös morális” érdek: ha a lakóhelye tisztább lesz a szemétgyűjtés után, a gyereke is mehet táborozni vagy a támogatást levonhatja az adójából. Vigyázzunk, kitől fogadunk el pénzt, lehetnek rejtett, hátsó érdekek is a háttérben: ha egy atomerőmű „zöldeket” támogat, akkor jó eséllyel akarja zöldre festeni magát! A legfontosabb: lehet, hogy a támogatás a feladata! A kormányzati támogatásokat elosztó szervek NEM szponzorok, hanem közvetítők. Nekünk. partnereknek tehát jogunkban áll kifogástalan ügymenetet megkövetelni tőlük! Emellett, ha egy ügyosztály feladata a valós szponzor (állam, minisztérium. tulajdonos) stratégiai döntéseinek végrehajtása, akkor érdeke, hogy a leginkább ide illő tevékenységeket támogassa. (Perneczky László: PROJEKTFEJLESZTÉS ÉS PÁLYÁZATÍRÁS KÉZIKÖNYV. 5. p.)

7 Alapelvek A pályázat indirekt támogatási forma
Döntéshozó (kiíró) rendelkezésre bocsát egy fejlesztési cél érdekében allokált forrástömeget Pályázati feltételekkel definiálja a prioritást, melynek mentén rendelkezésre bocsátja a forrást a pályázókon keresztül Eltér a többi támogatási formától Csak megvalósítási kereteket szab meg A pályázón múlik, igénybe veszi, vagy sem!

8 Sikeres pályázat EU-s alapelvek
kétirányú szándék találkozása: kiíró, pályázó EU-s alapelvek Decentralizáció Források elosztása helyi szinten, nem központilag Addicionalitás Kiegészítés elve: nincs 100 % támogatás, saját forrást is hazsnál a pályázó - önrész Megfelelően hasznosítsa a forrást Legyen érdekelt a sikerben

9 Partnerség elve Szervezetek bevonása, melyek illeszkednek a projektünkhöz Több szereplőre hat a forrás Konzorcium Könnyebb ellátni a pályázáshoz kapcsolódó feladatokat Közvetlen partnerség – közös pályázat Partnerek közös célja, közös érdekek Közvetlen partnerség Nem anyagi jelleggel azonosul céljainkkal Szakmai, pol-i, gazd-i háttere jobb színben tűntet fel Megbízhatósága garanciát nyújt nekünk is Ajánlás, támogatás, együttműködési megállapodás

10 Partneri kapcsolatok hatékonyak, ha
Van információcsere Együttműködés a döntések előkészítésében Kölcsönös bizalom, egyenrangúság Partnerek az elvi támogatók is Információkkal Informális csatornákkal segítenek Önkormányzatok Hivatalok Fejlesztési tanácsok Szolgáltató irodák, stb.

11 Programozás elve Támogatás komplexitásának megteremtése Nem egyedi projektek támogatása Meglévő tervekhez való illeszkedés Széchenyi Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv Ezen irányelvekhez alkalmazkodni kell, mert közvetlen anyagi hasznot jelent!

12 Pályázatok tipizálása
Megjelenésük, kínált lehetőségek alapján Pályázat Tender Hasonlóság: Fejlesztési cél és prioritások rögzítése Különbség: Tender rögzíti a fejlesztés eszközét, a projektet is! Tender kiírója megvalósításra kér fel, ehhez ad forrást

13 Tender Pályázat Nyílt: nincs kizárva senki
Zárt: csak potenciális jelentkezők Meghívásos Listás Pályázat Vissza nem térítendő támogatás Visszatérítendő, de kedvezményes hitel Kamattámogatást nyújtó

14 Elvi és gyakorlati kérdések
Sikeres pályázat két alapköve: Átgondolt, kidolgozott projekt Minőségi pályázat, melyben a kiíró fejlesztési céljai érvényesülnek Helyes sorrend: Pályázatkészítési cél meghatározása Központban a projekt, nem a forráshiány! Pályázat kiválasztása Formai és tartalmi részek kidolgozása

15 Fontos a projekt kidolgozása:
Alapjai, lényegi elemei Megvalósítása Kockázatai Végeredménye Működtetése hosszú távon is Pályázatkészítés pénzbe kerül Pályázatíró cég %, vagy fix összeg Saját munka: idő = pénz Pályázatkészítési cél és a projekt céljának kidolgozása megkönnyíti a pályázatkeresést Projektet célszerű alprojektekre bontani Rájuk külön pályázni!

16 Pályázatfigyelés Honnan tudjunk a lehetőségről?
A lehetőségekről az adott szervezet honlapján és pályázatfigyelésre szakosodott kiadványokból és honlapokról tájékozódhatunk. A legegyszerűbb az alábbi gyűjtő-portálok valamelyikéről elindulni:

17 Első lépés: információforrások összegyűjtése
Ideális pályázat kiválasztása Pályázati kiírás/útmutató elolvasása Pályázat célja Pályázók köre Pénzügyi feltételek (önrész) Beadási határidő Kulcsinformációk begyűjtése Kiíró elvárásai, megkötései, prioritások Döntéshozatali mechanizmus Kevés információ esetén kérhetünk pályázati információs csomagot

18 Tartalmi részek - Tervezés
Pályázó, projekt bemutatása Bejegyzett név, alapítás, székhely, tevékenységi körök, célok, megvalósított projektek, elért eredmények, anyagi erőforrások, résztvevők, partnerek, stb. Pályázat céljának definiálása Lényeg 3-5 sorban, előnyök bemutatása Környezeti tényezők elemzése Projekt hátterének, gazd-i, társ-i környezetének, feltételrendszerének bemutatása

19 Projekt lényegének bemutatása
A pályázat lelke, bemutatjuk: Mit és hogyan valósítunk meg Milyen főbb fázisokból áll a projekt Egyes fázisok milyen részműveletekből állnak Mekkora a fázisok időigénye Projekt ütemezése Hogyan épülnek egymásra a fázisok Kik valósítják meg a fázisokat Hogyan épül fel a menedzsment struktúrája Pénzügyi terv, költségvetés bemutatása Legfontosabb rész Szakértő szemek azonnal észreveszik a hibákat!

20 Tartalmi részek - Ellenőrzés
Klasszikus ellenőrző kérdések feltétele a tervre Mit csinálunk? Ki csinálja? (irányítás, végrehajtás) Hol csináljuk? (helyszín) Mikor csináljuk? (időpont, időtartam) Kinek csináljuk? (célcsoport) Miért csináljuk? (igény, piaci rés, stb.) Mennyiért csináljuk? (költségvetés) Bírálati szempontok figyelembevétele!

21 Gyakorlati tanácsok Készítsünk vázlatot Tegyünk fel kérdéseket
Kerüljük a terjengős megfogalmazást Kulcsszavak, hívószavak használata Ellenőrző lista a mellékelendő dokumentumokról Példányszám Nyelv Postai feladás módja (ajánlott) és ideje (feladás vagy beadás?)

22 Hány pályázatot írunk? A válasz: egyet!
A szervezetünk működése – a küldetés, jogi helyzet, infrastruktúra, önkéntesek, szakértők, különféle időtávú programtervek és költségvetések – adják a pályázati szöveg 85 százalékát. A pályázati dokumentáció háromnegyede előre elkészíthető a „fióknak”: Kidolgozott küldetés, program, éves munkaterv, költségvetési terv, alapító okmányok, banki kivonat, aláírási címpéldány, megbízólevél, önéletrajz, információs anyagok, újságcikkek és más híradások, támogató levelek, stb. Egy hasonlattal élve, a pályázat készítése olyan, mit a pizza sütés: a tészta mindig ugyanaz, a feltét változhat a vendég ízlése és kívánalmai szerint. A realitás azt mutatja, hogy kevés szervezet írja meg „A” pályázatát, nem szeretünk időt és energiát áldozni a tervezésre, hanem mindenki az aktuális kiírásokra, pályázati lehetőségekre mozdul rá. Csak biztathatok mindenkit: szánjuk rá az időt, ha előre dolgozunk, sok időt spórolhatunk meg, és munkánk minősége is javul. (Perneczky László: PROJEKTFEJLESZTÉS ÉS PÁLYÁZATÍRÁS KÉZIKÖNYV. 10. p.)

23 Kinek írjuk a pályázatot?
Mindig próbáljuk a bíráló helyébe képzelni magunkat! Hogy néz ki egy bíráló? Így: Úgy írjuk a pályázatunkat, mintha egy túlterhelt, morcos, fáradt embernek kellene röviden, egyszerűen és érthetően "eladnunk" a programunkat, úgy, hogy az emlékezetes és megkapó legyen! (Perneczky László: PROJEKTFEJLESZTÉS ÉS PÁLYÁZATÍRÁS KÉZIKÖNYV. 10. p.)

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pályázatírás elvi és módszertani kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések