Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan és miért vállalkozzunk?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan és miért vállalkozzunk?"— Előadás másolata:

1 Hogyan és miért vállalkozzunk?
vállalkozói stratégiák a jelenlegi pénzügyi? válságban

2 Vállalkozó? Válság - lehetőség 2009-06-06
Manapság eléggé vegyes jelentése van a vállalkozó szónak. Sokszor kifejezetten szégyellem, ha vállalkozónak neveznek. Kiket is nevez a közvélemény ma vállalkozónak? A leggazdagabbakat? Szombaton volt szerencsém az estét a 200 leggazdagabb emberrel tölteni. Sokan az éremnek csak a fényes oldalát látják. Nem hiszik el, hogy akinek sok pénze van, annak a gondjai is megsokasodnak. A legfontosabbakat? Vállalkozásuk mellett elfelejtenek élni. A temető tele van nélkülözhetetlen emberekkel... A legmerészebbeket? Magam is ilyen voltam, de azóta bölcsebb lettem. A színesfém kereskedőket? Hát, - ez nem vonzó. A szolgáltatások jegyzéke ezt a vállalkozást így definiálja: „Egyéb közérzet javító szolgáltatás”. Ez sem vonzó, sőt inkább szánalmas minden érintett esetében. Válság - lehetőség

3 Vállalkozó! Válság - lehetőség 2009-06-06
A vállalkozó fogalma folyamatosan átértékelődik. Régen paraszt volt, most agrárvállalkozó. Nem akart az lenni, a társadalmi változások tették azzá. Aki ma nagy családban gondolkodik, az bizonyosan vállalkozó szellemű. Az emberiség őssejtje a család. A kézműves iparos ugyancsak vállalkozó. Ő már évszázadok óta. A vállalatvezetőket is ebbe a kategóriába sorolják. De a legszebb vállalkozás gyermeket vállalni. Az anyaság az emberiség egyik legnagyobb és nélkülözhetetlen vállalkozása. Nagy baj, hogy nincs becsülete a köztudatban. Válság - lehetőség

4 A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség
Mielőtt elmélyednénk a vállalati felelősség témában, pozícionálnunk kell a kis és középvállalatokat a magyar gazdaságban. Magyarországon körülbelül 1,2 millió regisztrált vállalkozás van. Kevés számú nagyvállalatot leszámítva túlnyomó többségben KKV-kről beszélhetünk. Válság - lehetőség

5 Nettó árbevételt tekintve a KKV-k 2003-ban milliárd 604 millió forintot értek el. Ez az összes vállalat árbevételének az 59,3%-a volt Hozzáadott érték szerint a KKV-k milliárd 515 millió forintot termeltek, ami az összes hozzáadott érték 52,5%-a Válság - lehetőség

6 A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség
A foglalkoztatás tekintetében meglepő adatot találunk: A KKV-k 2003-ban főt foglalkoztattak, ami a vállalkozói szféra összes foglalkoztatásának 71,4%-a! Ezekből az adatokból arra lehet következtetni, hogy a KKV-k kisebb profittal, kisebb költségvetéssel, de mégis nagyobb számú munkavállalónak biztosítanak megélhetést, mint a nagyvállalatok. Szerepük rendkívül fontos a magyar gazdaságban és nemcsak mint termelési, de társadalmi tényezők is. Válság - lehetőség

7 Mi történik velünk? Válság - lehetőség

8 Fenntarthatóság… természet gazdaság társadalom társadalom gazdaság
Mielőt elmélyednénk a témában, néhány gondolat a fenntartható fejlődésről, társadalmi felelősségről. Tekintsük a társadalmat és a gazdaságot a természet alrendszereinek. Ez egy ideális állapot fenntarthatósági szempontból. Az ember és a gazdaság része a természetnek. Nézzük meg mi történik, ha az ember a szükségleteit többé már nem maga határozza meg, hanem a kereskedelmi tv csatornák és óriásplakátok. A társadalom túlcivilizálja magát, maga alá gyűri a természetet, feléli a föld erőforrásait. Mindezt pillanatnyi gazdasági érdekből. Fogyasztóvá válik és a folyton növekvő fogyasztása alapján határozza meg a gazdaság az ember értékét. Ki irányítja a gazdaságot? Meddig folytatható ez? Hol vannak a növekedés határai? Ezt a kérdést 1973-ban tette fel a Római Klub néhány tudósnak. Azóta bebizonyosodott, hogy ez a rendszer össze fog omlani és az nem lesz fájdalommentes az emberiségnek. Már régen nem az a kérdés, hogy emberek, váltsunk irányt, mert viharba fogunk kerülni, hanem az, hogy túléljük-e a vihart és ha igen akkor kik lesznek a túlélők? Válság - lehetőség

9 „A világ baja nem az, hogy valamit rosszul csinálunk, a baj
az, hogy rosszat csinálunk. Ha végre jót csinálnánk (akár rosszul is), az eredmény ha a rosszat akarjuk jobban csinálni, nagyobb rossz lesz az eredmény” (Agócs József) Válság - lehetőség

10 Válság Környezeti Energia Pénzügyi Gazdasági Morális… érték válság
Válság - lehetőség

11 Népességrobbanás? 200x 9x 2.6x 11 Az adatok forrásai: U.S. Census Bureau, WTO, IMF és Maddison [2003] Válság - lehetőség

12 Hurrá! Jaj! Zsíroskenyér = energia Kenőolaj = hitel
Bernd Senf: Der Tanz um den Gewinn 12 Válság - lehetőség

13 Válság - lehetőség

14 Válság - lehetőség

15 KKV – fenntarthatóság A vállalati felelősség „alapállás”, belülről kell fakadjon, nem függ a vállalat méretétől. „Csak ott mennek jól a dolgok, ahol a szabó, a szappanfőző, a cukrász és mindenki más is meg van győződve róla, hogy az ő üzletén, az ő iparán fordul meg a nemzet sorsa…” „Ablakon bedobott pénz” A nagyvállalatok magatartásának hatása a KKV-kre… Outsourcing Környezetszennyezés export, olcsó munkaerő import, „Nem elég felelősnek látszani, - annak is kell lenni!” Elképzelhető-e kisebb szervezeteknél a CSR? A kérdésre a válasz: -természetesen! Ezzel kapcsolatban egy Széchenyi idézetet szertnék citálni. „Csak ott mennek jól a dolgok, ahol a szabó, a szappanfőző, a cukrász és mindenki más is meg van győződve róla, hogy az ő üzletén, az ő iparán fordul meg a nemzet sorsa…” De hozzá kell tenni, hogy a politikai, gazdasági és társadalmi környezet hatást gyakorol a KKV-k vállalati felelősségére. Jó példa erre a 15 évvel ezelőtti szelektív hulladékkezelési törekvésünk. Hiábavalónak bizonyult, mert a szállító cég a szemünk láttára öntötte egybe a szelektíven gyűjtött hulladékot, így nem sok értelme volt az erőfeszítésünknek. Abban a pillanatban, hogy a hulladékkezelési költségek emelkedni kezdtek és a törvényi szabályozás is szigorodott, mindenkinek egyszerre érdekében állt a hulladék szelektív gyűjtése. Kis környezetvédelmi fejlesztéssel megtakarításokat lehetett elérni. Ez lett az „ablakon bedobott pénz” erről bővebben olvashatnak a KÖVET honlapján. Meg kell említenem a nagyvállalatok magatartását is, mint a KKV-kra gyakorolt hatást. A nagyvállalatok CSR politikája abban mutatkozik meg leginkább, hogy hogyan viszonyulnak a kicsikhez. Ha egy nagyvállalat CSR teljesítményére vagyunk kíváncsiak, akkor nem a fenntarthatósági jelentését kell elolvasni, hanem azt, hogy mit mondanak róla az alkalmazottak és a beszállítók… Válság - lehetőség

16 KKV és vállalati felelősség
El meri olvasni? Társadalmilag felelőtlenebbek-e a kisebb vállalatok? Ez a kérdés vitára adhat okot. Az időm nem elég arra, hogy ebben kifejtsem az álláspontomat, így segédeszközhöz nyúlok: A segédeszköz pedig egy könyv. A valóban felelős vállalat címet viseli, amit Tóth Gergely barátom írt. Ha az olvasó félreteszi vonatkozó előítéleteit és hajlandó elszakadni az uralkodó közgazdaságtudományi paradigmától, a könyv sokáig motoszkáló gondolatokat ültet majd a fejébe. Vállalatvezetőként újra kell gondolnia alapjaitól a vállalata működését, magánemberként, beosztottként szokásait, egyéb döntéseit. A másokkal szembeni felelősség jelen van minden ember egész életében. A kérdés az, hogy hány embernek van bátorsága ahhoz, hogy felelősen cselekedjen? Válság - lehetőség

17 másért vállalkozó Válság - lehetőség 2009-06-06
A vállalatok a haszonszerzésre törekszenek. Ez eddig rendben is van. De mi az a haszon? Emlékezzünk csak közgazdasági tanulmányainkból Gossen határhaszon elméletére… A haszonmaximalizálás működteti valóban a gazdaságot. Vállalkozóknak és másért vállalkozóknak csupán a HASZON fogalmában kellene megállapodniuk... A másért vállalkozó esetében ez a haszon nem pénzben kifejezhető értékre vonatkozik. Válság - lehetőség

18 Boldogság... Vajon a gazdagság és a boldogság egyenes arányban áll egymással? Egy szintig biztosan, de mi van azután? A Himalája beli Bhutan, amely a GDP helyett a GNH-t, a bruttó nemzeti boldogságot tűzte ki mérőszámként, mivel az előbbit kerülőútnak, sokszor zsákutcának tartja az emberi boldogsághoz. Bővebben: GDP ≠ GNH GNH: bruttó nemzeti boldogság. Bővebben: Válság - lehetőség

19 „A polgár igényes puritanizmussal a szükségleteit maga határozza meg…”
Válság - lehetőség

20 És az emberi kapcsolatok?
Az emberi kapcsolataink minősége határozza meg, hogy mennyire vagyunk boldogok. Válság - lehetőség

21 Öt eszköz visioning - jövöképalkotás networking - hálózatépítés
truth-telling - igazmondás learning - tanulás Loving - szeretet A fenntartható társadalom felé való átmenetben segíthet az, ha egyszerűen gyakrabban használunk bizonyos szavakat, őszintén és szabadkozás nélkül a világ információs csatornáin.” D.H. Meadows, D.L. Meadows and J. Randers, 1992, Beyond the Limits, Chapter 8 “Overshoot but Not Collapse” pp Meadowsék a növekedés határai című könyvükben, mikor a Római klub felkérésére ezt a témát vizsgálták, Az emberiség pusztulásának elkerülésére hosszas vizsgálódás után 5 eszközt jelöltek meg. Azt mondták: … Egy kicsit hezitálunk, hogy beszéljünk-e ezekről… mivel ezek olyan szavakat igényelnek, amelyek nem jönnek könnyen a tudósok szájára, illetve szövegszerkesztőjére. Ezeket túl „tudománytalannak” tartják ahhoz, hogy a cinikus közvélemény komolyan vegye őket. Ezek az eszközök a következők: Az emberiségnek legyen jövőképe Az emberek teremtsenek kapcsolatot egymással Ne hazudjanak egymásnak És ez most nem erkölcsi kérdés, hanem egyszerűen már nincs rá idő, hogy a taktikázásban megtaláljuk az igazságot. Tanuljunk az elmúlt korok eseményeiből És tekintsük embernek a többieket is. „azt add másnak, amit magadnak is elvársz” A fenntartható társadalom felé való átmenetben segíthet az, ha egyszerűen gyakrabban használunk bizonyos szavakat, őszintén és szabadkozás nélkül a világ információs csatornáin.” És ehhez még EU-s pályázati pénzekre sincs szükség. Nos, egy másért vállalkozó többek között ezt az öt eszközt is felhasználja és ezek elsajátítására igyekszik rávenni vevőit, szállítóit és alkalmazottait is. Hogy ez mennyire igaz az Ostorházi kft-re azt döntsék el önök és kérem, osszák meg velem építő szándékú kritikájukat, mert attól még nem tanultam semmit, aki mindig egyetértett velem. Válság - lehetőség

22 Milyen vezetők állhatnak élére ennek a változásnak?
Akik képesek cégüket a rendszer részeként szemlélni Van annyi lelkierejük és bátorságuk, amivel el tudnak képzelni egy másfajta jövőt Ez alapján el tudják dönteni, mit tehet meg cégük ma és mit nem Elég állhatatosak, hogy ragaszkodjanak a jövőképükhöz Maines Thomas Dean előadása alapján, KÖVET Konferencia, október 25. Válság - lehetőség

23 Ha egyet találsz, tudhatod hogy tele van velük a kert…
A krumplibogarak Ha egyet találsz, tudhatod hogy tele van velük a kert… (Fóris Ferenc 2008) Válság - lehetőség

24 Köszönöm a figyelmet! www.bevonattechnika.hu Dr. Ostorházi László
Ostorházi Bevonattechnikai Kft. Ügyvezető Ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket és kívánok önöknek egy szebb, élhetőbb jövőt.


Letölteni ppt "Hogyan és miért vállalkozzunk?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések