Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EURO 2008. FELDOLGOZÁSÁNAK SZAKMAI ALAPJAI • az EB mérkőzéseit megtekintő MLSZ edzők beszámolói, • a televíziós közvetítések, rögzített felvételek,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EURO 2008. FELDOLGOZÁSÁNAK SZAKMAI ALAPJAI • az EB mérkőzéseit megtekintő MLSZ edzők beszámolói, • a televíziós közvetítések, rögzített felvételek,"— Előadás másolata:

1

2 Az EURO 2008. FELDOLGOZÁSÁNAK SZAKMAI ALAPJAI • az EB mérkőzéseit megtekintő MLSZ edzők beszámolói, • a televíziós közvetítések, rögzített felvételek, • az UEFA honlapja, • az UEFA edzőképző vezetők számára szervezett továbbképzé- sek anyagai: • 2006: Coverciano, • 2007: London, • 2008: Lisszabon, • www.euro2008.uefa.com • www.nemzetisport.hu • www.current.com (gólok) • http://euro2008.independent.ie (statisztikák)

3 A Francia Válogatottal Emil Jaque VB-t nyert 1988-ban, Roger Lemerre EB-t 2000-ben. Véleményük a rákö- vetkező FIFA, ill. UEFA szimpóziumon egybe-hangzott:

4

5

6 1984, Moszkvai EB csapat

7 Az elmúlt évek utánpótlásképzésének javulását a jelenlegi U/19 csapat reprezentálja GRATULÁLUNK AZ U19 CSAPATNAK!

8 Filkor Attila U/21 Vass Ádám U/21 Koman Vladimir U/19 Németh Krisztián U/19

9 - Nem a grundokat kell visszasírni. - Ma már lehetetlen, hogy a gyerekek napi 6-8 órákat focizzanak. - Adva van a feladat: hogyan lehet a napi 6-8 órai focizást és a vele járó labda érin- tési számot helyettesíteni? (Alap tétel: a labda érintések számával egyenes arányban áll a játékos fejlődése).

10 - Jó választ ad UEFA által kidolgozott edző és utánpótlás képzési rendszer. - A labda nélküli, a labdás koordinációs gyakorlatokat és az ezekre épülő kis játé- kokat úgy lehet megtervezni, hogy keve- sebb idő alatt produkálják a fiatalok fej- lődéséhez szükséges labdaérintési szá- mot.

11 - A grundok ösztönös fejlődési és kiválasztási rendje új, magasabb minőségben jelentke- zik. A koordinációs gyakorlatokban és kis já- tékokban a korosztály számára fontos meg- tanulandó elemeket (a mérkőzéseken fel- használásra kerülő technikai elemeket, stílus technikát) lehet gyakorolni.

12 UEFA ajánlás: az országos labdarúgó szö- vetségek lépjenek be az UEFA Edzőképzési Konvencióba (ma már mind az 53 tagország megtette), de edzőképzésüket és ezen ke- resztül az utánpótlásképzésüket a saját or- szágos hagyományaikhoz hűen folytassák.

13 A technika felhasználásán alapuló labda- rúgó stílus: a magas szintű technikai tudás kisebb te- rületen, az ellenfél agresszívabb zavarása és az így lerövidült időben való felhasználásán alapuló sokmozgásos (pozíciós és elmozgó rendszerű) kreatív támadójáték, kiegészítve a szervezett védekezéssel elemeivel

14 Magasabb követelmények a teljesítmény összetevői részéről: A „technikás” futball szemre könnyed, ugyanakkor magasabb színvonalat követel a mérkőzés teljesítmény összetevői részéről. (lelki tulajdonságok, fizikai képességek, ta- nulási képesség, együttműködési képesség, technikai-taktikai cselekvő képesség)

15 Az utánpótlás képzésben kell kialakítani: - az erősebb lelki tulajdonságokat, - a magasabb fizikai teljesítőképességet, - a magas fokú tanulási és együttműködési képességet, - az adott labdarúgó stílus által meghatá- rozott technikai-taktikai cselekvő képes- séget.

16 Elmozgó rendszerű támadójáték oktatása - másfajta alkalmazkodásokat kíván: - alkalmazott labdás koordinációs gya- korlatoknál - kis és nagyobb létszámú kis játékok- nál - mérkőzéseken

17 - nehezebb megtanulni és kivitelezni mert: - az elmozgások miatt gyorsan változó helyzeteket kell felismerni (az egysíkú pozíciós játéknál nem) - az elmozgások miatt több lehetőség közül kell választani - és a helyzeteket megoldani, a labdás és a labda nélküli technikai elemeket ezekhez a gyorsan változó helyzetek- hez igazítani a rengeteg elmozgás miatt

18 - fizikailag magasabb követelmények, mert: - mozgások váratlanok, tehát gyorsak - dinamikát kívánnak a mozgásban - dinamikát kívánnak a gondolkodás- ban - a labdás és labda nélküli mozgások gyors egymásutánban történő ismétlésének képességét feltételezi.

19 - a technikai-taktikai cselekvések területén minden labdás és labda nélküli technikai elemet magas szinten meg kell tanulni és fel kell tudni használni a korosztályra jel- lemző mérkőzéseken

20 - a stílust megtanuló labdarúgó pontosan annyit és olyan intenzíven fog mozogni, amennyit a stílushoz alkalmazkodó gon- dolkodásmódja és a szükséges technika felhasználása tőle megkíván. Illetve, aki nem tudja technikai tudását a stílus kívá- nalmainak megfelelő intenzitással és haté- konysággal kivitelezni, lemarad.

21 . JÁTÉKRENDSZER ALAPÚ KÉPZÉS A 3-4-3 FELÉPÍTÉSE6/7 évesek, rombusz

22 A 3-4-3 FELÉPÍTÉSE 8/9 évesek, rombusz JÁTÉKRENDSZER ALAPÚ KÉPZÉS

23 10-11 évesek, dupla rombuszA 3-4-3 FELÉPÍTÉSE

24 JÁTÉKRENDSZER ALAPÚ KÉPZÉS 12/13 évesek, tripla rombuszA 3-4-3 FELÉPÍTÉSE

25 A JÁTÉKRENDSZER ALAPÚ KÉPZÉS HÁTRÁNYA -túlzott koncentrációt, túlzott fegyelmet igényel, ami pont a 6-12 éves korosz- tályoknál még nem elegendő, -kevesebb figyelmet szentel a technika és a technika felhasználásának megtanulására (a játékrendszerben való gyakorlás az összjátékra –pl. belsővel való átadás – helyezi a hangsúlyt, az egyéb te-ta elemek oktatása másodlagos) -jó mesterember képzés!

26 A JÁTÉKRENDSZER ALAPÚ KÉPZÉS ELŐNYE -már fiatalon megismerik a játékrendszerek alapjait, -jól képzi a legegyszerűbb te-ta elemeket (passz belsővel)

27 SOKMOZGÁSOS (elmozgó rendszerű) TÁMADÓ JÁTÉK OKTATÁSA -magában foglalja a pozíciós támadójátékot, -más jellegű technikát eredményez, -a technika más jellegű felhasználását követeli, -a végeredmény: -technikailag sokoldalú, gyorsan gondolkodó, mozgékony, látványos labdarúgást játszani tudó labdarúgók

28 A HELYES ÚT -a technika, a technika felhasználásán alapuló képzés és nevelés, a képzésbe óvatosan, kevesebb edzésszámmal belopva a játékrendszer alapú képzést, -minél fiatalabb a korosztály, annál nagyobb az arány a te-ta alapú képzés javára a játékrendszer alapú képzéssel szemben

29 Javaslat a technika felhasználásán alapuló képzés – játékrendszer alapú képzés terjedelmére a különböző UEFA korosztályokban (kb.): 6/7 éveseknél 90-10 % 8/9 éveseknél 80-20% 10/11 éveseknél 70-30% 12-13 éveseknél 60-40% 14-15 éveseknél 50-50% 16-19 éveseknél 40-60%

30 MÉRKŐZÉSEN, TORNÁKON, MÉRKŐZÉSSZERŰ JÁTÉKOKBAN -Természetesen a korosztálynak megfelelő lét- számmal, méretű pályán kell játszani, az edzőnek meg kell adni a csapat alapfelállását! -Edzésen mérkőzésszerű játékokban játszatni kell a csapatokat azonos felállás és más fel- állású csapatok ellen is. (azonos felállásnál több a párharc, különböző felállású csapatok egymás elleni játékában több a létszám fölényes, ill. létszám hátrányos helyzet)

31 A TECHNIKA FELHASZNÁLÁSÁN ALAPULÓ OKTATÁS = MAGASABB KÖVETELMÉNYEK AZ EDZŐK RÉSZÉRŐL

32 Edzők feladata: - a technikai elemek ismerete - a technikai elemek felhasználásá- nak ismerete - türelmes, aprólékos, odaadó mun- ka

33


Letölteni ppt "Az EURO 2008. FELDOLGOZÁSÁNAK SZAKMAI ALAPJAI • az EB mérkőzéseit megtekintő MLSZ edzők beszámolói, • a televíziós közvetítések, rögzített felvételek,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések