Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István Innovatív Magyarország Globális kihívások - iparpolitika „A régiók újraiparosítása”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István Innovatív Magyarország Globális kihívások - iparpolitika „A régiók újraiparosítása”"— Előadás másolata:

1 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István Innovatív Magyarország Globális kihívások - iparpolitika „A régiók újraiparosítása” konferencia - 2008. november 13.

2 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 2. Kihívások a XXI. században A megismerés forradalma A munka átalakulása Információ robbanás Demográfiai robbanás Fenntartható környezet Véges természeti erőforrások Nemzetközi együttműködés Globalizáció Hálózati társadalom Folyamatos Innovációs kényszer Élethosszig tartó tanulás Területi aránytalanságok Pénzügyi válság

3 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 3. A világgazdasági erőviszonyok átrendeződése •Az a világ legerősebb gazdaságának – USA – vezető szerepe a pénzügyi válsággal megkérdőjeleződött. •EU az 1990-es években ismerte fel növekvő lemaradását, amelyre 2000-ben született válasz a Lisszaboni Program keretében: 2010-re a világ legversenyképesebb tudás alapú gazdaságává alakulni. •A közép-európai gazdaságok az 1990-es politikai váltás ellenére eddig nem tudtak felzárkózni (jelentős területi különbségek konzerválódtak a térségben). •Kína és India új szereplők – rohamtempóban fejlődnek, nemcsak a munkaerő- intenzív ágazatokban. (Bangalore, Mumbai, Shanghai)

4 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 4. Helyzetkép Amerika, Európa a recesszióban: Az ingatlanpiaci nehézségek mellett a lakossági fogyasztás visszaesése jelentős nehézségek elé állítja a produktív szektort. Nemzetközi, állami koordináció mellett megvalósuló beavatkozások szükségesek a likviditás biztosítása érdekében: EKB, IMF új szerepe. Európa különösen érintett államai: Egyesült Királyság, Észtország, Izland, Magyarország, Ukrajna Kockázati felárak, finanszírozás nehézsége, jelentős nyomás a termelőszektoron. Lehetőség is egyben a Krízishelyzet a koherens európai fellépés irányába. Forrás: EB, KSH USA GDP 08Q3: -0,3% EU 27 GDP 08Q2: -0,2% HUN GDP 08Q2: 2%

5 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 5. Az ipar jelentősége ma Az ipar továbbra is jelentős hajtóereje a gazdaságnak: • Szolgáltatások megrendelője (outsourcing), • Globalizációval, a modern IKT infrastruktúra mellett a megfelelő tudásbázis, innovációs háttér léte a termelő-beruházás elnyerése szempontjából alapvető fontosságú, • Jelentős K+F megrendelő, a BERD nagy részét az ipar adja, • Foglalkoztatás, Forrás: EB

6 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 6. Európai Unió •2005: A Lisszaboni stratégia végrehajtásának előmozdítása - iránymutatás az iparpolitika integrált megközelítésére: horizontális és ágazati beavatkozások az európai ipar versenyképességének biztosítása érdekében. •A beavatkozás eszköze: •A közösségi stratégiai iránymutatások által kijelölt versenyképesség és foglalkoztatási célrendszer mellett a strukturális alapra támaszkodva (nemzeti fejlesztési programok 2007-13) •közösségi kezdeményezések •Uniós kezdeményezések: •CARS 21- (autóipar szabályozási környezet, CO2 kibocsátás, biztonság) •Biotechnológia - (KKV-k támogatása) •LeaderSHIP 2015 - (európai hajógyártás versenyképessége) •IKT - (versenyképesség, beavatkozások: közös technológiai kezdeményezések: ARTEMIS, ENIAC) •EnginEurope – (gépipar technológiai bázisának fejlesztése, (belső piac és szabályozási környezet előmozdításával) •Gyógyszeripar – (szabályozási környezet, Innovative Medicines K+F kezdeményezés (PPP) •Textilipar – (divat és kreativitás területén K+F+I erősítése, liberalizáció) •Hadiipar – (ipari átalakulás, belső piac elősegítése indirekt K+F+I kezdeményezésekkel) •Űripar – (hatékony koordináció a tagállamok között, zászlóshajók: GMES, Galileo) •Fémfeldolgozás – (klímaváltozás és a energiaárak, és - biztonság kihívásaival való megbirkózás)

7 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 7. Magyarország •OTK, OFK: 2020-ig megfogalmazódó átfogó célok, középtávú fejlesztési célok: •„A térségi versenyképesség:” –gazdasági klaszterek (helyi értéklánc mellett), •„Versenyképes budapesti metropolisz térség:” –Tudás-ipar és a magasan kvalifikált munkaerő-megtartó képességének növelése –High-tech iparágak és a kiemelkedően magas hozzáadott értéket előállító tevékenységek ösztönzése •ÚMFT: –GOP, –ROP-ok, (nem pusztán iparpolitika) •Ágazati Beavatkozások: megfelelő növekedési potenciállal rendelkező, spill-over hatású ágazatok támogatása, figyelemmel a húzóágazatokra, egyben EU-s tendenciákra: informatika, járműipar, gyógyszeripar, biotechnológia, turizmus, környezetvédelmi ipar •Tercierizáció előmozdítása mellett az ipari tevékenység ösztönzése (feldolgozóipar KKV-k) Forrás: KSH

8 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 8. Fejlesztési pólusok

9 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 9. Gazdaság fejlesztési források •EKD: •Induló, jelentős gazdaságfejlesztési hatással járó nagyberuházás kormányzati támogatása. (beruházás-ösztönzési célelőirányzat terhére) •GOP: •A gazdaság tartós növekedésének elősegítése, a produktív szektor versenyképességének erősítése révén. (indikátorai: vállalati szektor BHÉ, új munkahelyek száma) •Az ipart elsősorban a GOP-2. vállalkozások (kiemelten KKV-k) komplex fejlesztése és a GOP-3. modern üzleti környezet erősítése prioritások segítik. (a területi versenyképesség az értékelő-rendszerben megjelenik) •ROP: •Regionális gazdasági versenyképesség erősítése.

10 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 10. Gazdaság fejlesztési források 2009-10 Operatív Program prioritása A prioritás 2009-10-es konstrukcióinak száma (db) A prioritás 2009-10-es konstrukcióinak kerete (pályázatok és kiemelt projektek) (mrd forint) 1. K+F és innováció a versenyképességért 8111,0 2. A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése 1080,0 3. A modern üzleti környezet elősegítése 532,5 4. Pénzügyi eszközök3174,5** Összesen26398,0 2009-10-es időszakban 23 konstrukció keretében 223,5 milliárd Ft szolgálja a vállalkozás- fejlesztést. (elérhető forrásösszeg megközelítőleg az operatív program 54%-a) K+F+I hangsúlyos szerepe: 2009-ben 8 pályázati konstrukció keretében 69 milliárd Ft lesz elérhető gazdasági társaságok által.

11 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 11. A hazai K+F szférának jutó források Éves szinten átlagosan 250 - 280 milliárd Ft fordítunk K+F+I célokra A.Közfinanszírozás/Pályázati forrás: kb. 170 milliárd Ft évente Hazai források: •KTI Alap - 40-50 milliárd Ft évente •OTKA - 5-7 milliárd Ft évente Európai források: •ÚMFT KFI prioritás - GOP – 32-37 milliárd Ft évente - TIOP, TÁMOP – 25-30 milliárd Ft évente - Egyéb OP-k (ROP, ETE) – 7-12 milliárd Ft évente •FP7 – 10 - 15 milliárd Ft évente •CIP – 1,3-2,0 milliárd Ft évente A vállalkozásoknak átlagosan 50%-os önrészt kell biztosítani a támogatásokhoz. B.Vállalati ráfordítás: Eléri, meghaladja a közfinanszírozást (~120 milliárd Ft évente)

12 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 12. ROP-ok ipari park/terület fejlesztési pályázatai RégióPályázati kiírás (2007-08)Keretösszeg Közép-Dunántúl Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása 7 mrd Ft Közép-Magyarország Vállalkozás-fejlesztési létesítmények infrastruktúra és szolgáltatás- fejlesztése 6,8 mrd Ft Észak-Magyarország Regionális kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése 6,6 mrd Ft Dél-Dunántúl Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című támogatására 5 mrd Ft Észak-AlföldInkubáció elősegítése3 mrd Ft Nyugat-Dunántúl A befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása 2,9 mrd Ft Dél-Alföld Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése 2,8 mrd Ft Összesen:34,4 mrd Ft 2009-10 között ROP: ~130 milliárd forint ipari park/terület fejlesztési beavatkozásokra

13 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 13. Regionális támogatási térkép (2007-2013) 30% 40% 25%  10% (2011) 50% Forrás: 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet Középvállalkozásnál + 10% Kisvállalkozásnál + 20%

14 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 14. Összességében •Folyamatos gazdasági átstrukturálódás megy végbe Európában, amelyet csak EU-s és nemzeti politikák összehangolt beavatkozása képes kezelni. •Az alacsonyabb képesítéssel rendelkezők munkához jutási esélye csökkent. •A fejlett európai országokban a visszaeső ipari foglalkoztatást eddig pótolta a tercierizáció bővülése, az újonnan csatlakozó országokban a foglalkoztatási szint összességében csökkent. Ezen tendenciák ellensúlyozására integrált megközelítés szükséges. Tudásbázis erősítése különös jelentőséggel bír. •Az ipari foglalkoztatás csökkenése, az alacsony képzettséggel rendelkezők iránti csökkenő igény, valamint az ipari termelés területi koncentrációja, korábban iparosodott térségek, városok iparvesztése együttesen koordinált koncentrált beavatkozásokat szükségeltet. •ÚMFT és az előkészítés alatt álló kiemelt ágazati stratégiák eszközt jelentenek a beavatkozásra.

15 Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008. 11. 13. | 15. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kutatás-fejlesztési Államtitkár Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István Innovatív Magyarország Globális kihívások - iparpolitika „A régiók újraiparosítása”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések