Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fenntartható fejlődés lehetőségei a vállalkozó és a civil szférában SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2005. november 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fenntartható fejlődés lehetőségei a vállalkozó és a civil szférában SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2005. november 18."— Előadás másolata:

1 A fenntartható fejlődés lehetőségei a vállalkozó és a civil szférában SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2005. november 18.

2 A fenntarthatóság dimenziói Természeti, környezeti TársadalmiGazdasági

3 A LEADER fejlesztési koncepció Top-down tervezés – ágazati jelleg Bottom-up tervezés – ágazatok közötti kapcsolatok erősítése, kohézió

4 A LEADER fejlődési szakaszai Leader I.: tapasztalatszerzés, innováció, nemzetközi együttműködés (1991-94) Leader II.: modell programok, helyi szintű aktivizálás, tapasztalatcsere (1994-2000) Leader +: horizontális partnerség, vidéki térségek közötti együttműködés, szereplők közötti kapcsolatok erősítése (2000-2006)

5 LEADER tevékenységi területek A természeti és kulturális örökség védelme, ezen adottságok gazdagítása; a helyi gazdaság megerősítése munkahelyteremtés céljából; !!! a közösségek önszerveződő képességeinek javítása, az együttműködés ösztönzése.

6 Támogatható tevékenységek 1. „Készségek elsajátítása” 2. „Helyi vidékfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása” 3. „Térségek egymás közötti és nemzetközi együttműködésének támogatása” 4. „Kommunikációs hálózatépítés európai, nemzeti és regionális szinten”

7 A LEADER program fókusza A kistérségek egyedi arculatának megte- remtése Általános elvárás a helyi vidékfejlesztési tervvel szemben, hogy olyan fejlesztéseket, tevékenységeket támogasson, amelyek más Operatív Programokból nem finanszírozha- tók.

8 Az OECD fenntartható fejlődés koncepciójáról Alapja: nemzeti szintű fenntartható fejlesz- tési stratégia Nemzeti Fejlesztési Terv Szektorális és keresztszektorális tervezés Nemzeti környezet- és természetvédelmi program

9 A fenntartható fejlődés tényezői I. Társadalmi: lakásépítés, közszolgáltatások, köz- és környezetbiztonság Gazdasági: közlekedés, munkahelyteremtés, technológia-fejlesztés, turizmus, primer, szekunder és tercier szektor egyensúlya Környezeti: szennyezés mérséklése, hulla- dékkezelés, tájvédelem, rehabilitáció, zöldterületek fejlesztése

10 A fenntartható fejlődés megvalósítói

11 A fenntartható fejlődés tényezői II. Politikai szint Intézményrendszer fejlesztése Eszközök, módszerek Oktatás, tudatformálás Tényezők

12 A fenntartható fejlődési stratégiák sikerkritériumai A fejlődés 3 pillérének érvényesülése és összhangja vs. prioritások Alkalmazott módszerek: szabályozás és támogatások, adóreform, menedzsment- rendszerek Érvényességi idő, felülvizsgálat, monitoring A megvalósítás biztosítékai – jelentések, indikátorok Regionális szempontok érvényesülése Szektorális és keresztszektorális programok

13 Klaszterek: a fenntartható gazdasági együttműködés fórumai A regionális üzletági központok (klaszterek) egy bizonyos működési területen belül tevékenykedő, egymással kapcsolatban álló vállalatok és intézmények földrajzi tömörü- lései, amelyekben jelen van a versenyszem- pontból fontos iparágak széles skálája.

14 A térbeliség újraértelmezése „Hallgatólagos tudás” (tacit knowledge)

15 Magyarországi klaszterek Pannon Autóipari Klaszter – Panac www.panac.hu Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter – Pannonfa www.panfa.hu Alföldi Gazdaságélénkítő (AG) Klaszter Dél-Alföldi Kézműves Klaszter Dél-Alföldi Textilipari Klaszter Dél-Alföldi Turisztikai Klaszter, Építőanyagkereskedők Minőségfejlesztési Klasztere Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Termálklaszter Közép-Magyarországi Autóipari Klaszter Pápai Hús Élelmiszeripari Klaszter

16 A jelenlegi klasztertámogatás Pályázati felhívás klasztereknek nyújtott szolgáltatások fejlesztésének támogatása (GVOP-2005-1.1.3/B.) 1-25 millió Ft támogatás kb. 20 szervezetnek

17 A civil szféra fenntartható fejlesztése: a szociális gazdaság Résztvevők Tevékenységi területek Személyi szolgáltatások Szabadidős és kulturális programok szervezése, hagyományőrzés A (lakó)környezet gondozása Környezetvédelem Audiovizuális szolgáltatások, új információs és kommunikációs technikák bevezetése

18 A Szociális Gazdaság működése

19 Fenntartható szociális gazdaság? Német megközelítés: második munkaerőpiac Közcélú foglalkoztatás (önkorm., 200 nap) Közhasznú foglalkoztatás (MMK. 1 év) Foglalkoztatási pályázat (MMK, 7 hó – 3 év) Tranzit foglalkoztatás A francia modell: önfenntartásra törekvés Bekapcsolódás az elsődleges munkaerőpiacba

20 A szociális gazdaság támogatása Az Unió foglalkoztatási stratégiája szerint a szociális gazdaság keretében a háztartások és egyének által igénybe vehető helyi szol- gáltatások piaccá szervezésével 3 millió új munkahely hozható létre. ROP 3.2 intézkedés 3.2.3. – „A helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése és megerősítése” Közreműködő szervezet: OFA

21 Versenyképesség-növelés vs. munkahelyteremtés „…létezik a technológiába és a humán erő- forrásokba történő egyidejű beruházásoknak egy olyan ideális kombinációja, amely az inkompatibilitást feloldja.”

22 A vázolt felfogások és stratégiák közös nevezője: a tanulás A GVOP és a HEFOP kapcsolata A vállalkozási ismeretek oktatása A szférák közötti párbeszéd erősítése Új forráslehetőségek (JEREMIE)

23 Köszönöm a figyelmet! A SEED Alapítvány boldog névnapot kíván az Erzsébeteknek! Dr. Soltész Anikó Dr. Laczkó Zsuzsa Mihály András www.seed.hu


Letölteni ppt "A fenntartható fejlődés lehetőségei a vállalkozó és a civil szférában SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2005. november 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések