Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Térképtan Térképészeti alapismeretek. Kartográfia •A térképészet vagy kartográfia (a görög chartis = hártya, kártya és graphein = írás, rajzolás) a térképek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Térképtan Térképészeti alapismeretek. Kartográfia •A térképészet vagy kartográfia (a görög chartis = hártya, kártya és graphein = írás, rajzolás) a térképek."— Előadás másolata:

1 Térképtan Térképészeti alapismeretek

2 Kartográfia •A térképészet vagy kartográfia (a görög chartis = hártya, kártya és graphein = írás, rajzolás) a térképek és más kartográfiai ábrázolási formák (pl. földgömb, panorámakép, fototérkép stb.) készítésének és használatának tudománya, technikája és művészete. görögérképek

3 Mi kell a térképhez?? megfigyelés rajzoláspapír 1 3 2

4 Térképtörténet •A•A térképezés a legrégebbi történeti múltba tekint vissza. A történeti kutatások megállapították, hogy az ember először rajzolt, csak azután írt. Az ősember lakóhelyének környezetét vagy a távolabbi tájakat is lerajzolta, •A•Az eddig ismert legrégebbi, feltételezhetően térképészeti emlék egy falfestményen lévő várostérkép az anatóliai Çatal Hüyük-ben végzett ásatásoknál került elő. Készítésének idejét radiokarbon vizsgálatok alapján i. e. 6200 körülre teszik. A falfestmény ábrázolási megoldása érdekes: a város épületeit és utcáit alaprajzszerűen ábrázolja

5 •A legrégibb, papiruszra készített ismert térkép I. Széthi egyiptomi fáraó idejéből (i. e. XIII. sz.) való. A töredékes torinói papirusz darabjain a Vádi Hammamát aranybányája •Az ókori térképészet legfontosabb képviselője Ptolemaiosz •A rómaiak tovább haladtak görög elődeik nyomdokain, Különleges térképeiken főleg a közlekedési utakat, a településeket és az utazási akadályokat, folyókat, hegyeket, erdőket ábrázolták. • A XVI. században működő Mercator a modern térképészet legnagyobb alakja. 1569-ben megalkotta világtérképét, Ő készítette, de fia adta ki az első, egységes térképgyűjteményt "Atlasz" néven (1595-ben

6 Térkép •A térkép hagyományos definíció szerint a Föld vagy más égitest felszínének, síkba vetített, méretarányosan kisebbített, sajátos grafikai jelrendszerrel bemutatott felülnézeti ábrázolása.

7 Méretarány-aránymérték •"A méretarány azt mutatja, hogy a térképen egységnyi hosszúság (rendszerint 1 cm) a valóságban hány centiméternek felel meg. •Pl- M 1: 100.000 •Az aránymérték a térkép arányának megfelelően szerkesztett hosszmérték. Segítségével mérhetünk a térképen.

8 Térképek csoportosítása Méretarány szerint Ábrázolás szerint Tartalom szerint

9 Méretarány szerint •- nagy méretarányú. (nagyon részletes) Például 1 : 10 000 - középes méretarányú. (kevésbé részletes) Például 1 : 100 000 - kis méretarányú. (kis részletességű) Például 1 : 1 000 000

10 Tartalom szerint •A földrajzi térképek kis méretarányban készülnek és nagyobb területeket (országrészek, országok, földrészek vagy az egész Földet) mutatnak be: mindenekelőtt áttekintést adnak az adott terület vízrajzáról és domborzatáról. •Ezt ki lehet egészíteni a fontosabb közlekedési vonalakkal (utakkal, vasútakkal), jelentősebb településekkel (fővárosok, megyeszékhelyek, városok), illetve a megye- és országhatárokkal is.

11 Közigazgatási térképek •a közigazgatási térképek nem mutatják a domborzatot: ezek a közepes vagy kis méretarányú térképek elsősorban az adott terület (megye, ország) közigazgatási határait (település-, megye-, országhatárt) ábrázolja

12 Tematikus térképek •Valamely természeti,társadalmi, gazdasági folyamatot bemutató térképek. •Pl. Magyarország népesedési folyamatai •Magyarország munkanélküliségi arányai megyénként •Mo. útvonalhálózatának fejlődése

13 Turista/autó/várostérkép

14 Atlasz •Az atlaszokban a földrajzi és közigazgatási térképek mellett tematikus térképeket (szaktérképeket) is találhatsz. •Meghatározott szempont alapján •összeállított •térképgyűjtemény.

15 Ábrázolás módja szerint domborzatnak •Bolygónk felszíne eléggé egyenetlen: kisebb-nagyobb, különböző magasságú és formájú területek követik egymást. Ezek a felszíni formák, amelyeket összefoglalva domborzatnak nevezünk. •Attól függően, mennyire magas egy adott terület, négy alapvető felszíni formát különböztetünk: •alföld, dombság, középhegység és magashegység. •A magasságot a tengerszinttől indulva határozzuk meg. Magyarországon a Balti-tengerhez viszonyítva, pontosabban a Kronstadt városban meghatározott "0" értékű alaptengerszintmagasság alapján mérjük.

16 Típusai Magassági színezéses szintvonalasdomborzatárnyékolásos

17 Magassági színezéses ábrázolás

18 Szintvonalas ábrázolás •A szintvonal azonos tengerszint feletti magasságú pontokat összekötő szabálytalan barna vonal. •5-10méterenként megrajzolva. •50-100méterenként kivastagítva.

19 Szintvonalas ábrázolás •A turistatérképeken a szintvonalrajznak részletesnek kell lennie, hogy a terepet valósághűen ábrázolja és így több segítséget nyújtson a tájékozódásban. Amennyire lehetséges, a szintvonalra helyezett számmal megadjuk annak a szintvonalnak a tengerszint feletti magasságát.

20 Domborzatárnyékolásos módszer •A•Az árnyékolás révén jobban érzékelheted, hogyan emelkedik ki egy felszíni forma, milyen vonulatok alkotnak egy hegységet. Olyan hatást kelt, mintha nagy magasságról figyelnénk meg a Föld felszínét. Érdekes összehasonlítani egy űrfelvételt és egy árnyékolt térképet ugyanarról a területről: meglepő azonosságot találhatsz a kettő között

21 Térképjelek •A tárgyak, jelenségek egyezményes jelekkel történő ábrázolása. •Minden térképhez tartozik egy jelmagyarázat. •Ez valójában a térkép szótára.

22 Otthoni feladat •Keresd ki a kút, könyvtár, kórház, vasérc, bauxit térképjelét.

23 Földgömb •A Föld felülnézeti, arányosan kisebbített, •térben ábrázolt mása.

24 Tájékozódás a térképen szélrózsa Földrajzi fokhálózat tájoló

25 Földrajzi fokhálózat •K•Két alapköre az Egyenlítő és a Greenwich meridián. Az Egyenlítő Északi- és Déli-félgömbre, a Greenwich meridián Keleti- és Nyugati-félgömbre osztja a Földet. •A•A szélességi körök számozása az Egyenlítőtől (0°) É-ra az Északi szélesség 90°-áig (Északi sark) és D-re a Déli szélesség 90°-áig (Déli sark). •A•A hosszúsági körök számozása a Greenwich meridiántól indul (0°, illetve 180°), ettől Keletre a Keleti hosszúság és Nyugatra a Nyugati hosszúság 180°-áig terjed. •A•A földrajzi fokhálózat segítségével a földfelszín bármely pontjának helye megadható az Egyenlítő és a Greenwich meridiántól, fokokban kifejezve. A szélességi és a hosszúsági körök együtt alkotják a földrajzi fokhálózatot. A fokhálózat segítségével tudunk tájékozódni a földgömbön és a térképen. A földrajzi helymeghatározásnál a földrajzi szélesség és a földrajzi hosszúság adatára van szükségünk Egyenlítő és a Greenwich meridián. A szélességi és a hosszúsági körök együtt alkotják a földrajzi fokhálózatot

26 Szélességi körök jellemzése •A szélességi körök •- nem egyenlő hosszúak •- leghosszabb az Egyenlítő (kb. 40 ezer km) •- legrövidebbek:az északi szélesség 90. fok •déli szélesség 90. fok - ezek 1-1 pont mindössze •- távolságuk azonos (kb. 111 km), párhuzamosak •- a 0. szélességi kör: Egyenlítő:1 db •- északi és déli szélességek vannak: 90-90 db • •- az Egyenlítő két részre osztja a földgömböt: •- északi félteke (itt van hazánk is) •- déli félteke •- nevezetes szélességi körök: Egyenlító, Baktérító, Ráktérító ( É.és D-i sz. 23.3’) Északi és Déli Sarkkör ( É-i és D-i sz. 66.6’)

27

28 Otthoni feladat •Milyen irányban húzódnak a szélességi körök? •Melyik szélességi kör a leghosszabb és melyek a legrövidebbek? •Mutasd meg a nevezetes szélességi köröket a földgömbön és a világtérképen! •Mely kontinenseken halad át az Egyenlítõ?

29 Hosszúsági körök jellemzése •A hosszúsági vonalak (meridiánok) É-D irányban futó körök, amelyek a sarkokon találkoznak; a hosszúságot a 0°-ként meghatározott Greenwich meridiántól számított távolsággal mérik, amely 180°-ig terjedhet K és Ny felé. •A hosszúsági körök (meridiánok, délkörök) •- egyenlő hosszúak (kb. 40 ezer km mindegyik) •Egymással nem párhuzamosak •- a sarkokon találkoznak •- kezdő meridián (0. fok) Grennwich-en megy át (London):1 db •- keleti és nyugati hosszúsági (fél)körök vannak: • összesen: 360 db (délkör!) •- a 0. és a 180. hosszúsági (fél)körök 2 részre osztják a földgömböt: •- nyugati félgömb •- keleti félgömb (itt van hazánk is)

30 Neves szélességi/hosszúsági körök •F•Fontos szélességi körök: Északi sarkkör (Ész. 66° 30') Ráktérítő (Ész. 23° 30') Egyenlítő (0°) Baktérítő (Dsz. 23° 30') Déli sarkkör (Dsz. 66° 30')

31 Helymeghatározás a térképen •H•Határozzuk meg Budapest földrajzi helyzetét a fokhálózat segítségével. •H•Határozd meg Innsbruck, Zürich, Dijon földrajzi helyzetét.

32 Otthoni feladat •Milyen irányban húzódnak a hosszúsági körök? •Mit jelent a földrajzi hosszúság? •Mely kontinenseken halad át a kezdõ hosszúsági kör? •Hány adatra van szükség egy hely földrajzi helyzetének meghatározásához? •Melyik félgömbön fekszik Ausztrália, a Fekete- tenger, Dél-Amerika? •Helymeghatározás: Los Angeles, Veszprém, Madrid, Rio de Janeiro, Canberra


Letölteni ppt "Térképtan Térképészeti alapismeretek. Kartográfia •A térképészet vagy kartográfia (a görög chartis = hártya, kártya és graphein = írás, rajzolás) a térképek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések