Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kincses Gyula MEDINFO -2- 2 Saját magamról  Tanult mesterség:fül-orr-gége szakorvos  „űzött” mesterségek: – „egészség-politológus” – információ-politikus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kincses Gyula MEDINFO -2- 2 Saját magamról  Tanult mesterség:fül-orr-gége szakorvos  „űzött” mesterségek: – „egészség-politológus” – információ-politikus."— Előadás másolata:

1

2 Dr. Kincses Gyula MEDINFO

3 -2- 2 Saját magamról  Tanult mesterség:fül-orr-gége szakorvos  „űzött” mesterségek: – „egészség-politológus” – információ-politikus

4 -3- 3 Az „informatika” dimenziói  Ismeret-reprezentáció  adatfeldolgozás („számítás-technika”)  kommunikáció  A három tengely közül a hangsúly időről időre eltolódik.  A MEDINFO mindhárom dimenziót komolyan akarja venni.

5 -4- 4 e- health: egészségügyi információs társadalom

6 -5- 5 Az egészségügyi információs társadalom dimenziói  e- egészségpolitika  e- gyógyítás  e- egészség

7 -6- 6 e- egészségpolitika  Az adat-alapú tervezés felértékelődése „evidence based Health Policy”  A hatékonyság felértékelődése  A minőségügyi kérdések felértékelődése  A megosztott viszonyokra épülő, egyre bonyolultabb rendszerré váló egészségügy másként már nem követhető és nem ellenőrizhető

8 -7- 7 e- gyógyítás- Az információs társadalom hatása az egészségügyi ellátókra, szolgáltatásokra  főirány: a szolgáltatók kommunikációja, az orvos-orvos közötti kommunikáció, a telemedicina fejlesztése – hálózatfejlesztés (VPN jelleggel) – szabványfejlesztés •technikai szabványok (CEN, HL7, stb.) •szakmai szabályok  az orvosi tudás kiterjesztése és globalizációja – a szakmai tudás és szabályozás egységesülése – IT alapú képzés, továbbképzés, szakképzés, tudás- ellenörzés.

9 -8- 8 e- egészség- Az információs társadalom hatása a lakosokra, betegekre  Az információs társadalom hatása az egészségre: – egészségtudatos magatartás, gondolkodás, az egészség értékszerepének visszaállítása – életmód-kultúra segítése, – öngyógyítás, önsegítés, laikus segítség fejlesztése  Az információs társadalom hatása a tájékozott fogyasztói magatartás kialakulására – szolgáltatók tudatos választásának segítése – betegjogok, „garanciális szabályok” felértékelődésével kapcsolatos információk terjesztése

10 ÁGAZATI informatika

11 -10- 10 Az ágazati informatika egységesítésének eszközrendszere  Egységes (az ágazat egészét érintő) informatikai stratégia készítése és elfogadása.  Az ágazati informatikai irányítás átszervezése, az Egészségügyi Informatikai Koordináló Tanács (EIKT) létrehozása  Az ágazati informatika koordináló háttérintézetének (MEDINFO - OEIK) megerősítése

12 -11- 11 Az ágazati kommunikáció adatkapcsolati modellje évkönyvek, kiadványok, INTERNET Vezetői Információ s Rendszer EüM struktúra teljesítés / ráfordítás minőség szakmai adatok alapadatok környezet egészségügyi ellátórendszer lakosság demográfiai adatok szociális, gazdasági környezet Környezet- egészségügyi adatok KVM SZOCSMI PM nemzetközi adatszolgáltatás EUEU WHOWHO OECDOECD másodlagos adatgyűjtő központ primer adatgyűjtők ÁNTSz GYÓGYINFOK OEP Országos Intézetek KSH

13 -12- 12 Az ágazati kommunikáció adatkapcsolati modellje struktúra teljesítés / ráfordítás minőség szakmai adatok alapadatok primer adatgyűjtők környezet egészségügyi ellátórendszer lakosság demográfiai adatok másodlagos adatgyűjtő központ ÁNTSz GYÓGYINFOK OEP Országos Intézetek szociális, gazdasági környezet EüM Vezetői Információs Rendszer évkönyvek, kiadványok, INTERNET Környezet - egészségü gyi adatok EUEU WHOWHO OECDOECD KSH EÜM KVM SZOCSMI KSH PM OM MÁK

14 -13- 13 Az ágazati beszámolási rend átalakítása EU WHO OECD Egyesített nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség revideált nemzeti adatgyűjtés megújított nemzeti adatbázis érvényes beszámolási rend OSAP KI- KERES program felül- vizsgálat

15 -14- 14 Mit értünk egységes informatika rendszer alatt?  Egységes adat-definíciójú  osztott rendszer mely – megfelelő szabványok szerint – ellenőrzötten kommunikál  befele nyit, kifele zárt rendszer szabályozott adateléréssel  Az egységesség nem jelent egyformaságot – sem a szolgáltatók, szállítók tekintetében, – sem a szoftverek, rendszerek szintjén

16 -15- 15 Az EüM rövidtávú informatikai project-tervei  Az ágazati és intézményi IT stratégiák egységesítése  Az egészségügyi intézmények zárt, IP alapú magánhálózatba szervezése (VPN)  Az adatvagyon-leltár folytatása  Az egészségügyi „tudásközpont” funkció kialakítása (MEDINFO project)  A népegészségügyi program IT megalapozása  A KTI folytatása – szakmai program meghagyása – osztott finanszírozás, új források keresése  TAJ alapú kártya tervezése, előkészítése

17 -16- 16 Az ágazati virtuális magánhálózat (VPN) célja és technikája  Az egészségügy szereplői között (szolgáltató - finanszírozó -egészségügyi közigazgatás) – megfelelő biztonságú, – megfelelős sebességű, – megfelelő (elérhető) árú kapcsolat létesítése  A kapcsolatot vegyes technikával kell megteremteni: – állandó, nagysebességű kapcsolat az egészségügy irányítása és a finanszírozó között – vegyes (állandó vagy behívásos) kapcsolat az egészségügyi szolgáltatók felé

18 -17- 17 A TAJ kártya kérdése  Az egészségbiztosítási kártya bevezetésének ma nincs jogi kényszere – minden magyar állampolgár jogosult az ellátásra – egy finanszírozó van – az EU csatlakozás megváltoztatja a helyzetet!  A klasszikus „adatkártya” funkció helyett a „kulcskártya” funkció a korszerű megközelítés.  A kártya költségeknek töredéke a kártyával kapcsolatos költségek, a valódi költség a mögöttes rendszer költsége.  Tisztán egészségbiztosítási kártyáról nem szabad beszélni, multifunkcionális kártya kell: – egészségbiztosítási információk – egészségügyi információk – határterületek (szociális,nyugdíj, stb.) információi.

19 -18- 18 Az eü kártya javasolt funkciói - Autentifikációs terület (személyi adatok, biztosítási adatok, azonosítás) - Tartós egészségügyi adatok területe (EU normatívák!) - Tranzakciós terület (utolsó receptek, beutalások stb.) - Speciális felhasználók által definiálható terület(ek) - Elektronikus pénztárca funkció (pl.: közgyógy-ellátottak gyógyszer-kerete) - Egészségpénztárak, kiegészítő egészségbiztosítások saját adatai (azonosítás, jogosultság, szolgáltatások, stb.) - Speciális betegcsoportok adatai (vesebetegek, immunológiai betegek, SM betegek, stb.) - Egyes speciális szervezetek, funkciók adatai (pl.: donor kártya, a véradók területe) - Bonus rendszerek adatai

20 -19- 19 A kártya helyzete ma  A bevezetésnek nincs jogi és technikai kényszere – egyintézményes – teljeskörű jogosultság  Egészségügyi kártyáról kell beszélni, nem TB kártyáról  Integrált kártyának van esélye (TAJ alapú ellátások kártyája vagy személyi kártya)

21 -20- 20

22 -21- 21 A MEDINFO örökölt feladatai  A MEDINFO hagyományosan orvosi könyvtár, „központi könyvtár”  Az elmúlt 10 év változásai: – Orvosi könyvtár helyett egészségügyi információs intézet. – Elektronikus könyvtár funkciók. – Egészség-kommunikáció.

23 -22- 22 A MEDINFO alapfeladatai  Az ágazati információ-politika koordináló háttérintézménye – az ágazati információpolitika koncepcionális és döntés- előkészítő szintje  Az egységes ágazati információ-technológia megalapozása és érvényesítése – az OEIKT döntés-előkészítő szervezete – az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium működtetése  Másodlagos adatgyűjtő központként – az EüM szakmapolitikai munkájának megalapozása – az ágazati „tudásközpont” funkció kialakítása – az információ újraelosztás és adathasznosítás megoldása

24 -23- 23 A másodlagos adatgyűjtő központ (MEDINFO) feladatai  A primer adatközpontok (GYÓGYINFOK, OEP, ÁNTSz, stb.) közti fizikai adatkapcsolat kiépítése és üzemeltetése (data-management)  a clearinghouse, adat-tárház funkció működtetése (információ-management)  adat-hasznosítás, prezentáció, kutatás (tudás-management)

25 -24- 24 A MEDINFO információ-politikájának alapelvei  Szektorsemlegesség (az ellátórendszer nemcsak az OEP által finanszírozott ellátókból és ellátásokból áll)  Az adatok többcélúsága (az adatokat egységesen, és nem adathasznosítók szerint külön-külön, párhuzamosan kell gyűjteni)  Az adatok lehetőleg a normál dokumentációs folyamatok melléktermékeként álljanak elő (ne pedig önálló jelentések készüljenek)

26 -25- 25 A tudásközpont program céljai  Az egészségügyben keletkező és az egészségi állapotot meghatározó információk egységes rendszerbe és szervezése gyűjtése.  Az egyes nagy adatgyűjtők által gyűjtött adatállományok egységes, feldolgozható és prezentálható rendszerbe foglalása.  Az egészségügy főbb adatgyűjtői közötti adatkapcsolat megteremtése  Az adatok hasznosítása és hasznosíthatóságának biztosítása

27 -26- 26 A tudásközpont program céljai I.  Az egészségügyi adatvagyon felülvizsgálata, a beszámolási rend átalakításának előkészítése – A megkezdett adatvagyon felmérés (KIKERES) folytatása és hasznosítása – A nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek áttekintése, egységes rendszerbe foglalása – Az egészségügy közhiteles nyilvántartásainak áttekintése, nyilvántartása, szabályozott hozzáférésének, karban-tartásának segítése

28 -27- 27 A tudásközpont program céljai II.  Lakossági tájékoztatási rendszerek működtetése (WEB alapú és telefonos szolgáltatás) – Szolgáltatás katalógus típusú információk (mit hol találok) – Tanácsadás az öngondoskodás és önellátás, elsősegélynyújtás, laikus segítség javulása érdekében (mit tegyek, hova forduljak) – Életmóddal kapcsolatos szolgáltatások – Jogorvoslati információk

29 -28- 28 Azonnal induló (már elindított) projectek I.  Vezetői információs rendszer készítése az EüM számára  Az EüM szakmai programjainak monitorozási és prezentációs rendszerének kialakítása  Országos intézetek adatszolgáltatási és szervezeti elemzése, javaslat az adatszolgáltatás átalakítására  A GYÓGYINFOK adatlap nem finanszírozás célú adatainak elemzése  Egyesített nemzetközi adatszolgáltatást megalapozó adatbázis kialakítása  A regionális szerveződést és tervezést (is) segítő térinformatikai rendszer kialakítása

30 -29- 29 Azonnal induló (már elindított) projectek II.  Intézményelemzési (monitoring) rendszer kialakítása  A Magyar Egészségügyi Telematikai Egyesület (METE) megalapítása  Részvétel a PM kártyaprojectjében  Kardiológiai telemedicina program  OMSZ térinformatikai mentő-vezérlési project (ügyeleti rend térinformatikai ábrázolása, OMSZ- KÁNY közös rendszerben)

31 -30- 30 Köszönöm a figyelmet http://www.medinfo.hu/egpolkonf.html


Letölteni ppt "Dr. Kincses Gyula MEDINFO -2- 2 Saját magamról  Tanult mesterség:fül-orr-gége szakorvos  „űzött” mesterségek: – „egészség-politológus” – információ-politikus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések