Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fowler hitfejlődési modellje és József Istenképei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fowler hitfejlődési modellje és József Istenképei"— Előadás másolata:

1 Fowler hitfejlődési modellje és József Istenképei
Dr.Veres Sándor 1

2 Fowler koncepciójának alapjai
James W Fowler. (1940-) valláspszichológia széles körben ismert és elismert elméletalkotója Harvard Egyetemen tanult, a Boston College, majd a Harvardon tanított, jelenleg: Center for Research in Faith and Moral Development intézet igazgatója

3 Kapcsolata Lawrence Kohlberg kutató munkásságával
Fowler problémája: az emberek megpróbálnak értelmet adni az életüknek Kohlberg segítette megismerni ennek a fejlődésnek a lehetséges szakaszait. „klasszikus liberális protestáns vagyok” Paul Tillich és H. Richard Niebuhr teológiája és Immanuel Kant a priori ismeretelméleti kategóriái hatottak rá.

4 Fowler hitkonstrukciója:
„A hit olyan megnyugvást adó, dinamikus és holisztikus konstrukció, amely kiterjed az egyén és a mások, az egyén és a világ, az egyén és az egyén viszonyára, amely viszonylatok mindegyike egy mindent átfogó környezetbe tagolódik. Ezt a megközelítést több kritikus bírálta, mert nem ad egységes és pontos definíciót a hitről …..Megpróbálja a hitnek egy olyan tudatosságát kiváltani, amely az emberi cselekvés és konstrukció többdimenziós, központi formája. A hit magába foglalja mind a tudatos, mind az öntudatlan folyamatokat, összekapcsolja a racionális és a szenvedélyes tudati dinamizmust. A hit átfogja mind a vallásos, mind a nem vallásos irányultságokat és formákat.”

5 Fowler hitfejlődési szakaszai
A keresztény otthonokban felnövekvő gyermekek megtanulják szüleik hozzáállását? Azt, hogy a gyülekezet jó hely. Fowler definicióját Jézus Krisztusban való hitre alkalmazzuk, akkor ott Isten a végső környezet. „Egyidejűleg igaznak és mégis bűnösnek” (Luther) látjuk magunkat, másokat nagy méltóságban vannak, értékkel rendelkeznek, de bűnösökként veszedelemben vannak a Szent Isten előtt. 17 05/04/01

6 Elsődleges hit (újszülöttkor) „szakasz előtti” – módszerek nem alkalmazhatók
1. Szakasz: Intuitív/projektív hit (korai gyermekkor) * Képzetek dominálnak – ezek nincsenek a logikus gondolkodás kontrollja alatt * Érzékletek és érzelmek – védelmező és fenyegető életélmények * Keresztény környezet alapvető attitűdök elsajátítása: a gyülekezet jó hely (ima, öröm, elégedettség) érzelmi realitások József résztvevője Jákób megalázkodásának : Isten fenyegető, veszedelmes személy, törvényei visszavonhatatlanok – alá kell magunkat vetni neki, mert egyébként nagy baj lesz

7 2. Szakasz: Mitikus/literális hit (gyermekkor és azon túl)
konkrét műveletek: logikus gondolkodás: okság, tér, idő szerint rendezés mitikus – élet értelmét képes megragadni történetekben literális (szószerinti) konkrét gondolkodáshoz kötött, korlátozott öntudat nem tud könnyen egy másik személy nézőpontjával azonosulni (elvonatkoztatás, decentrálás hiánya) 19 05/04/01

8 kezdi megérteni Istent az erkölcsi kölcsönösség elve alapján
* kezdi megérteni Istent az erkölcsi kölcsönösség elve alapján. Kinek kell megbocsátani, kit kell megbüntetni. * konkrét fogalmak alapján értelmezi a hit tartalmait: mennyország csodálatos házakból áll (Jn. 14:2), város utcái arannyal vannak kirakva (Jel 21:21) * fontos feladat: különválasztani a valóságot a vélt helyzettől * Jézus általi helyeslése a gyermeki hitnek : alázat és bizalom és nem annak tartalma (MT 18:2-3)

9 3. Szakasz: Szintetikus/konvencionális hit (serdülőkor és azon túl)
* önmagukat a másokkal kapcsolatos viszonyrendszerben vizsgálják (szintetikus szakasz: koherens nézőponttá szilárdulnak az előző szakasz gondolatai, hitvilága, értékei) * konvencionális: hajlamosak elfogadni egy nagyobb közösség hitrendszerét, és formáit. * erős kötődés az egyházhoz, ami a család idealizált kivetítése József és testvérei: az álom Isten olyan aki előtt leborulnak az emberek Olyan család, ahol leborulnak a családfő (aki Isten szolgája) előtt

10 * fenyegetettség : minden egyházon belüli konfliktus
Rossz hírek a testvérekről Isten haragszik Józsefre, mert felfuvalkodott Apja, testvérei Tarka ruha, kitüntetett figyelem * fenyegetettség : minden egyházon belüli konfliktus * Istent úgy kezelik, mint a személyek közötti kapcsolat rendszer kiterjesztését, közeli barát, * hitközösség jelentős személyiségeitől való függőség (veszély) * vigaszt nyújt, védelmet, biztonságot: az alkalmazott kategóriák egyértelműen körülhatároltak (közösség, kapcsolatok, erős vezető) könnyen itt tarthatja a tagokat

11 Isten nézőpont: a fáraó álmának megfejtése
4. Szakasz: Individuatív/refletív hit (fiatal felnőttkor) * öntudat és a vallásos fejlődés kettőssége * az erős önkép élménye szöges ellentétben áll az előző szakasz közösségi tudat érzésével: önigazolás, önálló választás lehetősége, a csoporttól függetlenül. * egy harmadik személy nézőpontjának átvételével vizsgálja magát és a nagyobb hitközséget is, a társadalom egészéhez visztonyítva * a mohó beilleszkedési vágyat a szakaszra jellemtő tudatos bírálat váltja fel Potifarné börtön Isten nézőpont: a fáraó álmának megfejtése

12 individuatív (most alakítja ki saját önazonosságát), reflektív , tudatos gondolkodás jellemzi a csoport feltételeiről és lépéseiről * bűntudat és hiányérzet kíséri, megszűnik a korábbi kényelemérzet * a hitközség, ami eddig nevelte mellőzésben és bírálatban részesül * Nehezen viselik ezt azok a közösségek, melyek a szintetikus/konvencionális hit ápolására rendezkedtek be * korlátja: túlzottan támaszkodik saját nézőpontjára, bizonyos fokú arrogancia kíséri, az egyén a csoport fölé helyezi önmagát * privatizált hit fejlődik ebből ki, nem tolerálja a külső értékítéletet * demitologizálja a vallásos rituálékat, tudni akarja a rituálék mögött meghúzódó jelentést.

13 5. szakasz.: konjunktív hit (középkor és azon túl)
* tudatosulnak saját korlátai, kevésbé biztos már a negyedik szakaszban meghozott értékítéletei és értékeléseit illetően * mélyebbé válik öntudata, megérti saját nézőpontjának viszonylagosságát és egyre inkább tudatában van Isten nagyszerűségének. * a mennyei immanencia és transzcendencia megbecsült helyre kerül, inkarnáció és szentség teológiája paradoxikusabb megvilágítást kap

14 * az igazság többdimenziós, másoknak olyan meglátásuk van, amilyen nekünk nincs
* értékelik másokkal való értékes találkozásokat, az igazság újabb keresése kezdődik * számolnak a bálványozás lehetőségével, nagyobb tolerancia * alázatosság is új felfogást nyer, ez visszafogja a negyedik szakasz önbizalmát * Dialógus keresése saját hitközségen kívüliekkel is, nyíltság más csoportok felé

15 6. Szakasz: A hit egyetemesítése (közepes életkor és azontúl)
* Az énkép radiális decentralizálódását követeli meg * Az Istenhez való kapcsolat radikálisan új minőségét * Minden háttérbe szorul Isten munkájával és királyságával való azonosulás érdekében. * A szabadságnak egy új minősége jelenik meg, az énkép a létezés alapjaként azonosítódik

16 * Új várakozás az élettel szemben: a szeretet és az igazság elemeire összpontosít, a megosztást és az elnyomást eredményező kérdések mellőzésével. * Az én-tudat az adott realitásnak a transzcendens aktualitás irányában történő transzformációjára használódik.

17

18 Sample Slide  Bullet Points
The text demonstrates how your own text will look when you replace the placeholder with your own text. This is a placeholder text. This text can be replaced with your own text. If you don’t want to use the style and size of the fonts as used in this placeholder it is possible to replace it by selecting different options. For replacing the placeholder text you need to click on the placeholder text and insert your own text. The text that you insert will retain the same style and format as the placeholder text.

19 Copyright notice Feel free to use this PowerPoint template and background for your personal, educational and business presentations. Do Make a copy for backups on your harddrive or local network. Use the free templates for your presentations and projects. Print hand outs or other promotional items. Link back to our website if you like our free designs. Display screenshots of our templates on your website or blog. (should provide a link to our website – no dowload purpose) Please feel free to contact us, if you do have any questions about usage. Don‘t Resell or distribute the templates or backgrounds. Make it available on a website, portal or social network website for download. (Incl. groups, file sharing networks, Slideshare etc.) Edit or modify the downloaded templates and claim / pass off as your own work. All copyright and intellectual property rights, without limitation, are retained by PresentationLoad.com. By downloading and using this template, you agree to this statement. More templates, graphics and charts are available at


Letölteni ppt "Fowler hitfejlődési modellje és József Istenképei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések