Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. május - Bizonyságtétel, beszámoló Kocsmából Imaházat Csongrádon!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. május - Bizonyságtétel, beszámoló Kocsmából Imaházat Csongrádon!"— Előadás másolata:

1 2012. május - Bizonyságtétel, beszámoló Kocsmából Imaházat Csongrádon!

2 2003-2004: Csongrádi házvásárlások, költözés – –Száraz-Nagy Hédiék és a Giricz-család 2004 Jelentősebb alkalmai (Mit tegyünk? – Éljünk!) – –A Szentesi Baptista Gyülekezetben megszokott, a mi otthonunkban is tartott „háziközösségek” folytatása (eleinte elég rendszertelenül és ritkán) – –Ősz: „HázHálaadó” alkalom: rokonok, barátok, ismerősök 2005-2006: Figyeljünk a kapcsolatainkra! – –Közös programok más családokkal – –Rendszeressé válnak a házialkalmak: Vendég szolgálattevők hívása Lukács Gyula bácsi, 1. Bababemutató: Kübler János – –Elkezdődnek a gyeremekalkalmak (Birgit és Damaris - BCM, Kopáncsi Keresztyén Alapítvány, Gyülekezet segítségével) 2006-2007: Nyissunk kifelé! – –Piaci könyvterjesztő szolgálat beindulása – –Könyvtári Bibliai Előadások kibontakozása – –Kirendelés a Szentesi Baptista Gyülekezetből – –Barátot, szolgatársat ad az Úr: Nagy Tibit Eddig az Úton…

3 2008: Női kör indulása (most szünetel  ) Első gyermektáborunk – Gyerünk harcba! 2009: Nagy Tibor bemerítése, 2. ÖRÖMHÍR- Gyermek-Tábor, 1. bababemutató a Galériában, Az első „Baptista” temetés – Tibi nagymamája 2010: A Csongrádi Baptista Szolgálat önállóvá válik – –Mentora, pásztora Pátkai Béla bácsi lesz (már régóta segített…) – –Giricz Anna bemerítése – –A TeSz-es szolgálatokban kevesebb aktivitás - a közösségre koncentrálunk – –Beindul a honlapunk – www.csongrad.baptist.hu vagy a baptista.hu/csongrad – –Ifjúsági alkalmak (ifikör) szerveződése 2011: Gyülekezetté érünk – –úrvacsora és gyülekezeti tanácskozás rendszeressé válik – –Hajdúné Bónus Ilona bemerítése – –Hédi és Géza menyegzője – –A szentesi támogatócsoport működése „átalakul” 3-4 testvér viszonylag rendszeres szolgálatába és támogatásába – –Az Őrtorony Társaság („jehovisták”) támadásai – –Terembérlés kérdésének problémássá válása Eddig az Úton…

4 Háziközösségek korlátai – –Létszámbeli kinek a háza, mekkora, mennyi ülőhely – –Anyagi enni-innivaló bár nem kötelező „kellék”, mégis a házigazdáknak a legmegterhelőbb – –Lelki olykor ismeretlen embereket kell „befogadni” – –Szellemi nem hívő családtagok fölös terhet, kényelemetlenséget, kényszert érezhetnek Terembérlés kérdésének problémássá válása 2011-től felerősödött!!! A bérlések nehézségei –Létszámbeli nagyobb ünnepekkor más termet bérelni, bemerítéskor nem fért be a medence sem:) –Anyagi Mindig alkudozni – egy állandó bérlést nem tudnánk megfizetni (45.000 Ft/hónál kezdődik) Volt, hogy a dupláját (20E) akarták utólag elkérni A „megszokott” termünkben nem volt télen fűtés a spórolás miatt – el is fagyott a vízvezeték… –Lelki Sok emberrel kell (személyzet) megtalálni a hangot, megismerni a elvárásaikat –Szellemi Nem szeretnénk összemosni a felekezetközi TeSz szolgálatot (könyvtár) a Baptista Gyülekezettel HOL VAN AZ IMAHÁZATOK? Egyre többen ezt kérdezik: Ezek a képek 1 (!), a legnépesebb háziközösségi alkalmon készültek Bemerítés- 70 fő felett

5 2010 óta 8-10 ingatlan került a szemeink elé… – –Ennek felét az adottságok részletesebb megismerése miatt elvetettük – –Amik „maradtak”: HOL LEHET(NE) AZ IMAHÁZUNK? – A KERESÉS… ~73+34m2 59.700 Ft + ÁFA/hó 4-10 mill. (Áfával) -önkormányzati ~80m2 8-10 mill. (508m2 telek) 3 idősé ~130m2 alap(!) terület 124.000 Ft+ ÁFA/hó 15-18 mill. (Áfával) 1108 m2 telek -önkormányzati ~400m2 125.000 Ft /hó 20-21 mill. (1005m2 telek) 2 vállalkozóé „hitgyülis” vez: Tudjátok meg, hogy mi azért imádkozunk, hogy az Úr nekünk adja! !?!?!?!? ? ?... X Kaptunk egy figyelmeztetést: „Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit.” (Példabeszédek 20:4 - Új fordítás) HOL VAN AZ IMAHÁZATOK? „Néhány gombot már kaptunk a kabáthoz!”  …! Keresésünk előtt egy „véletlen”, bátorításul: Ajándék padok a hódmezővásárhelyi testvérektől

6 Mert ezt mondja az Úr Júda és Jeruzsálem férfiainak: Szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé! (Jeremiás 4:3 - Károli fordítás) Szellemi útmutatások Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek. (Hóseás 10:12 - Károli fordítás) Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek. (Hóseás 10:12 - Károli fordítás) Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára... (Apostolok cselekedetei 3:1 - Károli fordítás) …most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, a melyet én adok nékik, az Izráel fiainak. Minden helyet, a melyet talpatok érint, néktek adtam, a miképen szólottam Mózesnek. A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrates folyóvízig, a Khitteusoknak egész földe és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; a miképen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, a mely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, a melyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, a miben jársz! El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz. (Józsué 1:2-9 - Károli fordítás)

7 Amiben közösen tudunk gondolkodni…

8 FÖLDSZINT Férfi Női Raktár Dolg. Lehetséges leválasztás kémény „lépcsőház”

9 FÖLDSZINT …és kipakolás után…

10 Emelet

11 Emelet

12 Tetőtér

13 Elhelyezkedése a városban ?

14 Környezete ? Könyv- tár Iskola Fő utca 50m Bérelt terem 40m Ref. temp- lom Posta ABC Emeletes/ társas házak BUSZ állomás Söröző  /  Egy polgárhá z felében Parkolók Ifjúsági ház, tér, sportpályák

15 Anyagi Oldal Egy igét kaptam néhány éve a feleségemtől a pénztárcámba: „ Van olyan, a ki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.” (Példabeszédek 11:24 - Károli fordítás) MÁRCIUS 10. ÁRVERÉS: MÁRCIUS 20!

16 Lehetőség!(ek?) Az eddigi kérdések, jelzések alapján szívesebben eljönnek a városi és környéki emberek egy nyilvános helyre A kis gyülekezetnek nagy lehetőség, befektetés a jövőbe Kötetlenebb gyerekalkalmak: játszótér kialakítása az udvarban Foci/Röpi/Kosár pálya - ifimisszió Családi nap szervezése (a Kopáncsihoz hasonló) Szabadtéri alkalmakhoz (pl. bográcsozás, grillezés) „kiülős” helyek létrehozása Merészebb ötletek: – – Idősek napközi otthonává alakítása (egy részének?) – – Könyvesbolt, teázó, kávézó kialakítható – – …neked van?

17 Kérdést, ötletet szívesen fogadunk a csongrad@baptista.hu ill. baptista.hu/csongrad címeken. 80600017-10025602 a Csongrádi Baptista Gyülekezet folyószámlája, „sárga csekket” kérésre tudunk adni ill. postázni Bátorítunk a csongrádiak támogatására: imádság, és aki teheti anyagiak, munka… INFÓ: Terembérletek, Előadók útiköltsége, tiszteletdíja, Hirdetések költségei, Piac – könyvterjesztés, Gyerekmunkás-anyagok, Szeretet-vendégségek -> Σ Éves költségünk kb. 700.000 Ft évente – Lényegében a misszióban résztvevők adakozásából…) Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti az Isten". (2Korinthus 9:6-7 - Új fordítás) Vallási, világi információk ráadásképpen a következő 2 dián  

18 Csongrád vallásáról... Statisztika szerint... http://reformatus.hu /nepszamlalas/ Nazarénusok (1 Család, 9 gyermekesek) Biblia Szól Egyház (1 Család, + néhány fő elment – könyvtár) Adventisták kb. 30 fő (Lakatos Család – Szentesi Piac, Szeghalmi gyülekezet-plántálás, osztálytárs) Hit Gyülekezete ~30-50 (osztálytárs, munkatárs) Pünkösdi Romák (megszűnt, időszakos jelleggel piacolnak Romániából, Szentesről, a Piacról ismertük őket.) Jim Sanders-féle „Krisztus Szeretete Gyógyító Egyház” kb. 20 „Üdvösséghirdetők Közössége” ~30-40 Jim Sanderséktől kiszakadtak Golgota Gyülekezet evangelizált– nem maradt aktív mag Keresztény Adventisták 1-2 család?, pünkösdi idősek? Őrtorony Társaság kb. 50-60 - a legaktívabbak… (több mint 100 fő egy nagyobb alkalmukon 2007. novemberben jött, 2010-ben elment egy újjászületett, fiatal lelkész feleségével Kb. 19.000 lakos

19 Csongrád városáról... Csongrád a Nagyalföld déli részén, közvetlenül a Tisza és a Hármas- Körös összefolyása fölött terül el. Jelenleg 18.830 fő az állandó lakosok száma, sajnos évek óta fogyó tendenciával. Az „őskor” óta élnek itt emberek Csongrád=Fekete Vár – nevét már a honfoglalás előtt létező szláv földváráról (Sunun grád v. Csernigrád) kapta A városban kevés a munkalehetőség: néhány ipari cég pl. Masterfoods Kft, különböző légtechnikai cégek, FRIGOLUX Kft. melett közepes színvonalú magángazdaságok, bortermelés a jellemző A városban 3 középiskola, 6 általános iskola, 7 óvoda, több múzeum, galéria van Az idegenforgalmi lehetőségek jók, de nem jól kihasználtak: Az 1000 m mély termálkútból feltörő, közel 60 ºC-os gyógyvizes fürdője felújításra, korszerűsítésre szorul A Körös-torokkal szemben elterülő, sekély vízállás esetén 700 m hosszan és 60-100 m szélesen elterülő homokföveny és a 25-27 ºC-os víz a tengerpart illúzióját kelti. A horgászok is hódolhatnak kedvenc időtöltésüknek. Kitartással szinte minden édesvízi halfajta fogható, ez a várost körülvevő szép holtágakra is vonatkozik. TISZAVIRÁGZÁS (kérészek) - Ritka természeti jelenség!!! Kellemes kerékpár túrákat tehetünk a környéken, a Tisza gátján 10 km új kerkékpárút visz Szentesre, ~4 km a városon keresztül stb. A régióban híresek a Csongrádi Napok és a Körös-toroki Napok („Sziget”)


Letölteni ppt "2012. május - Bizonyságtétel, beszámoló Kocsmából Imaházat Csongrádon!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések