Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kocsmából Imaházat Csongrádon!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kocsmából Imaházat Csongrádon!"— Előadás másolata:

1 Kocsmából Imaházat Csongrádon!
2012. május - Bizonyságtétel, beszámoló

2 Eddig az Úton… 2003-2004: Csongrádi házvásárlások, költözés
Száraz-Nagy Hédiék és a Giricz-család 2004 Jelentősebb alkalmai (Mit tegyünk? – Éljünk!) A Szentesi Baptista Gyülekezetben megszokott, a mi otthonunkban is tartott „háziközösségek” folytatása (eleinte elég rendszertelenül és ritkán) Ősz: „HázHálaadó” alkalom: rokonok, barátok, ismerősök : Figyeljünk a kapcsolatainkra! Közös programok más családokkal Rendszeressé válnak a házialkalmak: Vendég szolgálattevők hívása Lukács Gyula bácsi, 1. Bababemutató: Kübler János Elkezdődnek a gyeremekalkalmak (Birgit és Damaris - BCM, Kopáncsi Keresztyén Alapítvány, Gyülekezet segítségével) : Nyissunk kifelé! Piaci könyvterjesztő szolgálat beindulása Könyvtári Bibliai Előadások kibontakozása Kirendelés a Szentesi Baptista Gyülekezetből Barátot, szolgatársat ad az Úr: Nagy Tibit

3 Eddig az Úton… 2008: Női kör indulása (most szünetel ) Első gyermektáborunk – Gyerünk harcba! 2009: Nagy Tibor bemerítése, 2. ÖRÖMHÍR-Gyermek-Tábor , 1. bababemutató a Galériában, Az első „Baptista” temetés – Tibi nagymamája 2010: A Csongrádi Baptista Szolgálat önállóvá válik Mentora, pásztora Pátkai Béla bácsi lesz (már régóta segített…) Giricz Anna bemerítése A TeSz-es szolgálatokban kevesebb aktivitás - a közösségre koncentrálunk Beindul a honlapunk – vagy a baptista.hu/csongrad Ifjúsági alkalmak (ifikör) szerveződése 2011: Gyülekezetté érünk úrvacsora és gyülekezeti tanácskozás rendszeressé válik Hajdúné Bónus Ilona bemerítése Hédi és Géza menyegzője A szentesi támogatócsoport működése „átalakul” 3-4 testvér viszonylag rendszeres szolgálatába és támogatásába Az Őrtorony Társaság („jehovisták”) támadásai Terembérlés kérdésének problémássá válása

4 Terembérlés kérdésének problémássá válása 2011-től felerősödött!!!
Ezek a képek 1(!), a legnépesebb háziközösségi alkalmon készültek Háziközösségek korlátai Létszámbeli kinek a háza, mekkora, mennyi ülőhely Anyagi enni-innivaló bár nem kötelező „kellék”, mégis a házigazdáknak a legmegterhelőbb Lelki olykor ismeretlen embereket kell „befogadni” Szellemi nem hívő családtagok fölös terhet, kényelemetlenséget, kényszert érezhetnek A bérlések nehézségei Létszámbeli nagyobb ünnepekkor más termet bérelni, bemerítéskor nem fért be a medence sem:) Anyagi Mindig alkudozni – egy állandó bérlést nem tudnánk megfizetni ( Ft/hónál kezdődik) Volt, hogy a dupláját (20E) akarták utólag elkérni A „megszokott” termünkben nem volt télen fűtés a spórolás miatt – el is fagyott a vízvezeték… Lelki Sok emberrel kell (személyzet) megtalálni a hangot, megismerni a elvárásaikat Szellemi Nem szeretnénk összemosni a felekezetközi TeSz szolgálatot (könyvtár) a Baptista Gyülekezettel Egyre többen ezt kérdezik: Bemerítés-70 fő felett HOL VAN AZ IMAHÁZATOK?

5 HOL LEHET(NE) AZ IMAHÁZUNK? – A KERESÉS…
„hitgyülis” vez: Tudjátok meg, hogy mi azért imádkozunk, hogy az Úr nekünk adja! 2010 óta 8-10 ingatlan került a szemeink elé… Ennek felét az adottságok részletesebb megismerése miatt elvetettük Amik „maradtak”: „Néhány gombot már kaptunk a kabáthoz!” …! ~73+34m Ft + ÁFA/hó 4-10 mill. (Áfával) -önkormányzati ~400m Ft /hó mill. (1005m2 telek) 2 vállalkozóé X ?... Keresésünk előtt egy „véletlen”, bátorításul: Ajándék padok a hódmezővásárhelyi testvérektől Kaptunk egy figyelmeztetést: „Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit.” (Példabeszédek 20:4 - Új fordítás) ~130m2 alap(!) terület Ft+ ÁFA/hó mill. (Áfával) 1108 m2 telek -önkormányzati ~80m mill. (508m2 telek) 3 idősé ? !? HOL VAN AZ IMAHÁZATOK?

6 (Hóseás 10:12 - Károli fordítás)
Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára... (Apostolok cselekedetei 3:1 - Károli fordítás) Szellemi útmutatások Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek. (Hóseás 10:12 - Károli fordítás) Mert ezt mondja az Úr Júda és Jeruzsálem férfiainak: Szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé! (Jeremiás 4:3 - Károli fordítás) …most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, a melyet én adok nékik, az Izráel fiainak. Minden helyet, a melyet talpatok érint, néktek adtam, a miképen szólottam Mózesnek. A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrates folyóvízig, a Khitteusoknak egész földe és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; a miképen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, a mely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, a melyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, a miben jársz! El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz. (Józsué 1:2-9 - Károli fordítás)

7 Amiben közösen tudunk gondolkodni…

8 FÖLDSZINT Dolg. Férfi Női Raktár Lehetséges leválasztás kémény
„lépcsőház” Férfi Női Raktár kémény Lehetséges leválasztás

9 FÖLDSZINT …és kipakolás után…

10 Emelet

11 Emelet

12 Tetőtér

13 Elhelyezkedése a városban
?

14 Környezete Emeletes/ társas házak Fő utca 50m Könyv-tár Posta
BUSZ állomás Iskola ABC Söröző /  Egy polgárház felében Ref. temp- lom Parkolók Ifjúsági ház, tér, sportpályák Bérelt terem 40m ?

15 Anyagi Oldal ÁRVERÉS: MÁRCIUS 20! MÁRCIUS 10.
Egy igét kaptam néhány éve a feleségemtől a pénztárcámba: „Van olyan, a ki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.” (Példabeszédek 11:24 - Károli fordítás)

16 Lehetőség!(ek?) Az eddigi kérdések, jelzések alapján szívesebben eljönnek a városi és környéki emberek egy nyilvános helyre A kis gyülekezetnek nagy lehetőség, befektetés a jövőbe Kötetlenebb gyerekalkalmak: játszótér kialakítása az udvarban Foci/Röpi/Kosár pálya - ifimisszió Családi nap szervezése (a Kopáncsihoz hasonló) Szabadtéri alkalmakhoz (pl. bográcsozás, grillezés) „kiülős” helyek létrehozása Merészebb ötletek: Idősek napközi otthonává alakítása (egy részének?) Könyvesbolt, teázó, kávézó kialakítható …neked van?

17 Bátorítunk a csongrádiak támogatására: imádság, és aki teheti anyagiak, munka…
INFÓ: Terembérletek, Előadók útiköltsége, tiszteletdíja, Hirdetések költségei, Piac – könyvterjesztés, Gyerekmunkás-anyagok, Szeretet-vendégségek -> Σ Éves költségünk kb Ft évente – Lényegében a misszióban résztvevők adakozásából…) Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti az Isten". (2Korinthus 9:6-7 - Új fordítás) a Csongrádi Baptista Gyülekezet folyószámlája, „sárga csekket” kérésre tudunk adni ill. postázni Köszönjük a figyelmet! Kérdést, ötletet szívesen fogadunk a ill. baptista.hu/csongrad címeken. Vallási, világi információk ráadásképpen a következő 2 dián

18 Csongrád vallásáról... Statisztika szerint... Kb. 19.000 lakos
Kb lakos 2007. novemberben jött, 2010-ben elment egy újjászületett, fiatal lelkész feleségével Nazarénusok (1 Család, 9 gyermekesek) Biblia Szól Egyház (1 Család, + néhány fő elment – könyvtár) Adventisták kb. 30 fő (Lakatos Család – Szentesi Piac, Szeghalmi gyülekezet-plántálás, osztálytárs) Hit Gyülekezete ~30-50 (osztálytárs, munkatárs) Pünkösdi Romák (megszűnt, időszakos jelleggel piacolnak Romániából, Szentesről, a Piacról ismertük őket.) Jim Sanders-féle „Krisztus Szeretete Gyógyító Egyház” kb. 20 „Üdvösséghirdetők Közössége” ~30-40 Jim Sanderséktől kiszakadtak Golgota Gyülekezet evangelizált– nem maradt aktív mag Keresztény Adventisták 1-2 család?, pünkösdi idősek? Őrtorony Társaság kb a legaktívabbak… (több mint 100 fő egy nagyobb alkalmukon

19 Csongrád városáról... Csongrád a Nagyalföld déli részén, közvetlenül a Tisza és a Hármas-Körös összefolyása fölött terül el. Jelenleg fő az állandó lakosok száma, sajnos évek óta fogyó tendenciával. Az „őskor” óta élnek itt emberek Csongrád=Fekete Vár – nevét már a honfoglalás előtt létező szláv földváráról (Sunun grád v. Csernigrád) kapta A városban kevés a munkalehetőség: néhány ipari cég pl. Masterfoods Kft, különböző légtechnikai cégek, FRIGOLUX Kft. melett közepes színvonalú magángazdaságok, bortermelés a jellemző A városban 3 középiskola, 6 általános iskola, 7 óvoda, több múzeum, galéria van Az idegenforgalmi lehetőségek jók, de nem jól kihasználtak: Az 1000 m mély termálkútból feltörő, közel 60 ºC-os gyógyvizes fürdője felújításra, korszerűsítésre szorul A Körös-torokkal szemben elterülő, sekély vízállás esetén 700 m hosszan és m szélesen elterülő homokföveny és a ºC-os víz a tengerpart illúzióját kelti. A horgászok is hódolhatnak kedvenc időtöltésüknek. Kitartással szinte minden édesvízi halfajta fogható, ez a várost körülvevő szép holtágakra is vonatkozik. TISZAVIRÁGZÁS (kérészek) - Ritka természeti jelenség!!! Kellemes kerékpár túrákat tehetünk a környéken, a Tisza gátján 10 km új kerkékpárút visz Szentesre, ~4 km a városon keresztül stb. A régióban híresek a Csongrádi Napok és a Körös-toroki Napok („Sziget”)


Letölteni ppt "Kocsmából Imaházat Csongrádon!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések