Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Praefrontalis cortex. •a főemlősökhöz képest ez az agyrész nagyobbodott meg leginkább •a döntések, a szándék, a motiváció, hangulat, erkölcs, hosszútávú.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Praefrontalis cortex. •a főemlősökhöz képest ez az agyrész nagyobbodott meg leginkább •a döntések, a szándék, a motiváció, hangulat, erkölcs, hosszútávú."— Előadás másolata:

1 Praefrontalis cortex

2 •a főemlősökhöz képest ez az agyrész nagyobbodott meg leginkább •a döntések, a szándék, a motiváció, hangulat, erkölcs, hosszútávú tervezés: a tudat székhelye •1930-50-es években kezelhetetlen pszichózisok esetén elmetszették a hom- loklebeny–többi agyrész összeköttetését (leucotomia) => az intellektuális és perceptuális képességek érintetlenek maradnak, de a személyiség gyökeresen megváltozik => utána már nem is nagyon alkalmazták az eljárást

3 Phineas P. Gage vasútépítési előmunkás esete •1848 szeptemberében egy sziklarobban- tás előkészítése közben a puskapor fel- robbant, s az acél tömörítőrúd áthatolt a fején (tulajdonképpen kétoldali orbitofron- talis leucotomiát végezve) •a járulékos fertőzésből is felgyógyult (bár egy hónapig félig öntudatlanul feküdt, már koporsót is készítettek neki) •intellektuális képességei megromlottak ugyan, de nem a dementia szintjén

4

5

6 •személyisége viszont teljesen megválto- zott •korábban istenfélő, becsületes, lelkiisme- retes ember volt •a baleset után tiszteletlen, káromkodó, durva, lelkiismeretlen emberré változott, aki ösztönös vágyainak, igényeinek azon- nali kielégítését akarta •másokat nem vett tekintetbe, nyilvánosan vizelt, székelt, maszturbált, és megpróbált az utcán nőkkel közösülni

7 •Gage és sok más homloklebeny-sérült (ma a fő ok közlekedési balesetek) esetét összegezve: lelkiismeret elvesztése (pszeudopszicho- pátia), motiváció és az életöröm elvesztése (anhedonia)

8 Anatómiai összeköttetések •Br. 9, 10, 44, 45, 46 = dorsolateralis PFC •Br. 11, 13, 25, 32, 47 = orbitofrontalis / medialis PFC

9 •Sokféle összeköttetései 3 nagyobb rend- szerre oszthatóak: •1) kölcsönös összeköttetések a parieto- occipitalis kéreggel: térbeli irányítást ad a PFC-nek; „hol” komponens •2) OFC – inferotemporalis rész reciprok kapcsolatai (előrejutó információ: a látórendszer tárgyazonosító funkciója, motivációs jelentése: „mi” komponens) •3) U alakú helyi hurok-kapcsolatok a szomszédos területekkel: frontalis szem- mozgató mezők, praemotoros areák (és ezeken keresztül a mozgatókéreg)

10 •fő subcorticalis bemenetek: thalamus ( dorsomedialis + anterior magok ) ← limbikus rendszerből ( amygdala, hypothalamus [nucleus mamillaris] ) kapja az információkat + szaglóinformációk (szaglóhagyma) és ízérző információk ( agytörzs: n. tractus solitarii ) •fő kimenetek: - OFC → limbikus rendszer, hypothala- mus, autonóm i.r. => viselkedés és auto- nóm élettani válaszok (vérnyomás, légzés, stb.) összehangolása - lateralis PFC → SMA

11 Kísérleti sértések állatokban: •dorsolateralis preafrontalis laesiót követő- en a csimpánzok feladatmegoldása romlik olyan feladatokban, amelyekben késlelte- tett válaszokra van szükség •olyan feladatokban, ahol azt kell megtanul- niuk, hogy ne térjenek vissza már ismert tárgyakhoz, újra és újra visszatérnek: perseveratio – humán példák is igazolják •=> a PFC fontos a munkamemóriában •alátámasztja neuronaktivitás-regisztráció is: sok idegsejt a késleltetés alatt aktív, válaszadáskor hirtelen „elnémulnak”,

12 mások – úgy tűnik – szabályokat közvetí- tenek az állatnak •dorsolateralis rész: térben szervezett viselkedés megtervezéséért felel <= téri információra aktív neuronok – PPC lobus inferiorral kapcsolat → térinformáció érke- zik a munkamemóriához + a mozgásirá- nyításhoz •orbitofrontalis: cselekvések megtervezése motivációs színezetük felismerése alapján: szaglóközpont itt található, + kap ízérző bemenetet is (thalamus) + limbikus r.-ből, hypothalamusból információt;

13 → mivel a szag-, ízélmények szorosan kapcsolódnak alapvető hajtóerőinkhez (éhség, szomjúság, nemi vágy) → cselekvésekbe való lefordításukban az OFC-nek nagy a szerepe - ezt segíti az inferotemporalis tárgyazono- sító-központból érkező információ is

14 Motivációs hatások: •orbitofrontalis vagy elülső övtekervényi sérülések => érzelmi válaszokat megvál- toztatta: - a várt étel megvonására nem mutatnak normális dühöt - Rhesus-majmok szemontaktus hatására nem mutatnak normál agresszivitást •emberben az OFC elektromos ingerlése, főleg jobb oldalon, a vészreakció autonóm válaszait (szívfrekvencia, légzésszám ↑…) idézi elő => a PFC a motivációs

15 tartalmaknak a viselkedéshez és autonóm reakciókhoz való kötésében kulcsszerepű •→ ez indította Monizt (Antônio Caetano de Abreu Freire Egas Moniz portugál idegsebész) a leucoto- mia (frontalis lobotomia) alkalmazására agresszív pszichotikus betegek esetében •mivel személyiségváltozással jár, ma már igen ritkán alkalmazzák •egy szélsőséges személyiségváltozáson átment páciense ölte meg

16 •mivel az OFC tartalmazza a másodlagos szaglómezőt (+ ízérző területeket is) => OFC-sérülések megrontják az illatok-ízek élvezetének képességét

17 PFC-sérülések – emberben Legjellegzetesebb tünetek: •hosszútávú tervezés hiánya •perseveratio (egy-egy cselekvés ismétel- getése) •spontaneitás hiánya •mások érzéseit nem veszi tekintetbe •képtelen visszatartani automatikus, reflexes, ösztönös reakcióit

18 •olyan játékokban/feladatokban, ahol menet közben eltérő szabályokhoz kell alkalmazkodni, nem tudnak szabályt váltani: az elsőhöz tartják magukat végig •arcról olvasás zavart: ha mások érzéseit kell megítélni arcról, normál egyének szisztematikusan letapogatják tekintetük- kel a szájat, szemeket, homlokot. A PFC- sérült emberek azt a pontot bámulják, ahová először akadt a tekintetük (legtöbb- ször az orr), kevés, random szakkadikus mozgással máshová => extrém rosszak az érzelmek megítélésében

19 •disztraktibilitás: figyelmük könnyen elvon- ható <= reflexcselekvéseik elnyomása gyenge ← „anti-szakkád” feladat: a cél mozgásával ellentétes irányba kell végezni egy szemmozgást → PFC-páciensek nehezen képesek rá, mert reflexesen követik a célt •fMRI: magas perfúzió, miközben mozgás- sor megtervezésével járó új feladatot tanul az ember (→amikor automatizálódik, csök- ken: innentől a kisagy veszi át a funkciót) → PFC-sérülést követően a páciensek PF régiójában csökkent a perfúzió => csök- kent tervezési képesség => hiába tűnik

20 egyébként teljesnek érző-mozgató-kogni- tív gyógyulásuk => nem képesek vissza- illeszkedni korábbi munkájukba •viselkedéstervező funkciók romlása: első- sorban dorsolateralis rész laesiója okozza •érzelmi funkciók romlása: medialis OFC sérülése •mindkettő inkább jobb oldali sérülésekben: a bal oldaliak esetében nagyobb a viselke- déstervezés verbális, logikai, absztrakciós, kognitív jellemzőinek romlása (ld. még féltekei specializáció)

21 Depresszió, szkizofrénia: •A PFC az összekötőfelület érzelem és cselekvés között •ezt alátámasztják pszichiátriai kórképek: pl. depresszióban csökkent a perfúzió a medialis OFC-ben (hangulatjavulással, sikeres kezelés után nő) •OFC-neuronok elektromos ingerlésével lehet a jövőben egyéb gyógymódra nem reagáló pácienseket kezelni •szkizofrénia: egy meghatározása: törés a gondolat és az érzelem között – sok páciens mutat nem odaillő viselkedést: nevetnek, amikor halálról beszél valaki,

22 sírnak a humoros történeten => szociáli- san elszigetelődnek, mert nem megfelelő reakciókat adnak mások viselkedésére •homloklebeny-sérültekhez hasonlóan gyengék mások érzelmeinek megítélésé- ben •néhány tudathasadásos páciensnek ki- sebb is a homloklebenye egészségesek- hez képest – főként a jobb oldalon •ülve gondolkodó normál egyéneknél a PF- régiókban nagyobb a vérátfolyás, mint a hátsó agyterületekben: a tudat folyamatos kognitív működései ↔ szk. egyénekben csökkent a F perfúzió (hypofrontalitas)

23 •normálisan praefrontalis vérátfolyást emelő feladatokban náluk nem emelkedik megfelelően

24 Ábrák forrása •http://braincampus.learnpsychology.com/npsych/ pics/frontal.jpghttp://braincampus.learnpsychology.com/npsych/ pics/frontal.jpg •http://www.psywww.com/intropsych/ch02_huma n_nervous_system/phineas_gage.htmlhttp://www.psywww.com/intropsych/ch02_huma n_nervous_system/phineas_gage.html •http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11 14479/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11 14479/ •http://joeltalks.com/index.php?p=1_9http://joeltalks.com/index.php?p=1_9 •http://www.brain-maps.com/brodmann- areas.htmlhttp://www.brain-maps.com/brodmann- areas.html


Letölteni ppt "Praefrontalis cortex. •a főemlősökhöz képest ez az agyrész nagyobbodott meg leginkább •a döntések, a szándék, a motiváció, hangulat, erkölcs, hosszútávú."

Hasonló előadás


Google Hirdetések