Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac Gellényi Zoltán FGSZ Zrt. Budapest, 2010. április 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac Gellényi Zoltán FGSZ Zrt. Budapest, 2010. április 21."— Előadás másolata:

1 A napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac Gellényi Zoltán FGSZ Zrt. Budapest, 2010. április 21.

2 Az NFKP modellel kapcsolatosan megfogalmazott célok és elvárások 2

3 A piaci alapú egyensúlyozó eszközökkel szemben támasztott követelmények 3

4 A jogszabályi előírások hatása az NFKP működésére és a forgalmazott termékekre 4 1.Gáznapon belüli kiegyensúlyozó kereskedelem (GET 9. §) 2.Internet alapú, folyamatos kereskedelem (GET. 143. §(3) és (4) 3.Anonimitás (GET. 143.§ (7) 4.Elszámolóház használata (GET. 143.§ (2) és (7) Sztenderdizálás •Termékek •Ajánlattétel rendje •Ügyletkötés rendje •Elszámolás rendje •Pénzügyi biztosítékok rendszere Tőzsdeszerű működés

5 MGP: Magyar Gázkiegyenlítő Pont •A nagynyomású szállítórendszer virtuális betáplálási és kiadási pontja, amelynek kapacitása végtelen; •A kereskedelmi egyensúlytalansági pozíciók a virtuális ponton kerülnek megjelenítésre és elszámolásra; •NFKP tranzakciók esetében a földgáz átadás-átvételi pontja az MGP, ezért: •Az esetleges vételi és eladási szándékok könnyen összehangolhatók •Nem szállíttató rendszerhasználók számára is hozzáférhető •Könnyebben kialakulhat a valós piaci viszonyokat ténylegesen tükröző elszámoló árakhoz szükséges likviditási szint •Az MGP költség és ráfordítás semleges: minden betáplálási és kiadási ponttól „azonos” távolságra helyezkedik el 5

6 Az NFKP-n forgalmazott termékek 6 TermékkörFöldgázKapacitás TermékMGP földgázHEG*HEGO*Megszakítható Nem megszakítható és B/H Instrumentum MGP földgáz/gáznap HEG/gáznap/ gázóra/hidrauli kai pont HEG/gáznap/ hídraulikai pont KAP/Megsza- kíthatóság/gáz- nap/hidraulikai pont KAP/gáz- nap/hidraulikai pont Szállítás D gáznapon, 24 órás zsinór szállítás D gáznap adott órájában D gáznapon, 24 órás zsinór szállítás Ügyletkötés D-1 és D napon** D napon***D-1 napon****D-1 napon * Az ügylet egyik oldalán kötelezően a szállító áll ** D-1 napon megkötött ügylet:: szállítási feladat nominálással, D napon megkötött ügylet: egyensúly korrekció *** A szállítás megkezdése előtt három órával bezár az adott instrumentum piaca **** D-1 napon az opció felajánlása történik meg, lehívása a D nap allokációja során

7 7 MGP gáz szállítási szerződés •A kereskedés tárgya a valós használati érték: MJ. Nincs minőségi probléma, nincs nominálás eltérési pótdíj •Az átadás-átvétel helye mindig az MGP •Kötésegység: 43,200 MJ/nap, zsinór szállítás •Fizetés: a gázhónap lezárását követően a havi kiegyensúlyozási elszámolással együtt

8 8 MGP gáz szállítási szerződés nominálása és allokálása Nominálás, D-1 napon végrehajtott ügylet •Az eladó oldalán az MGP, mint kiadási pont az ügyletkötést követően automatikusan nominálásra kerül. Az eladó köteles a szállító IP-n megadni a fizikai betáplálási pontot. •A vevő oldalán az MGP, mint betáplálási pont az ügyletkötést követően automatikusan nominálásra kerül. A vevő köteles a szállító IP-n megadni a fizikai kiadási pontot. Nominálás, D napon végrehajtott ügylet •Az eladó oldalán az MGP, mint kiadási pont az ügyletkötést követően automatikusan nominálásra kerül és az eladó gáznapi kereskedelmi egyensúlyi elszámolásában többlet fogyasztásként szerepel. •A vevő oldalán az MGP, mint betáplálási pont az ügyletkötést követően automatikusan nominálásra kerül és a vevő gáznapi kereskedelmi egyensúlyi elszámolásában többlet forrásként szerepel. Allokált mennyiség = nominált mennyiség

9 9 Hidraulikai Egyensúlyozó Gáz (HEG) szállítási szerződés •A kereskedés tárgya a valós használati érték: MJ. Az átadás-átvétel helye mindig az MGP, de az ajánlatban meg kell jelölni a fizikai forráspontot (HEG eladás), vagy a fogyasztási pontot (HEG vétel) •Kötésegység: 43,200 MJ/nap/24 = 1,800 MJ/óra, zsinór szállítás •Ügyletkötés határideje: a szállítás megkezdése előtt 3 óra •Az ügylet egyik oldalán kötelezően a szállító áll •Fizetés: a gázhónap lezárását követően a havi kiegyensúlyozási elszámolással együtt

10 10 HEG szállítási szerződés nominálása és allokálása Nominálás, D napon végrehajtott ügylet •Az eladó számláján az MGP, mint kiadási pont és az ajánlatban megjelölt fizikai betáplálási pont automatikusan nominálásra kerül •A vevő számláján az MGP, mint betáplálási pont és az ajánlatban megjelölt fizikai kiadási pont automatikusan nominálásra kerül •HEG ügylet az abban résztvevő szállíttató gáznapi egyensúlyi pozícióját nem változtatja meg •A szállító által HEG ügylet keretében megvásárolt gázmennyiség a mobil csőkészletet növeli, míg az eladott gázmennyiség a mobil gázkészletet növeli Allokált mennyiség = nominált mennyiség

11 11 Hidraulikai Egyensúlyozó Gáz Opció (HEGO) •HEGO: a szállíttató által a gáznapot megelőzően az MGP-re, mint betáplálási vagy kiadási pontra felajánlott és a szállító által a rendszeregyensúly megtartása érdekében igénybe vehető forrás- és fogyasztásváltoztatási lehetőség. •Pozitív opció: a szállító földgázt vesz át a szállíttatótól az MGP-n. •Negatív opció: a szállíttató földgázt vesz át a szállítótól az MGP-n. •Kötésegység: 43,200 MJ/nap •Ügyletkötés: a gáznap lezárása után az allokációs fázisban történő lehívással •Lehívás eredménye: HEG ügylet

12 12 Pozitív HEGO: forráshiány a rendszeren 1. ELADÓ: SH •Betáplálási pont: fizikai entry •Kiadási pont: MGP •Áramlás iránya szerinti kapacitás •Forrásbővítés a fizikai ponton 2. ELADÓ: SH •Betáplálási pont: fizikai exit •Kiadási pont: MGP •Backhaul kapacitás •Fogyasztás szűkítés a fizikai ponton VEVŐ: TSO •Betáplálási pont: MGP •Mobil csőkészlet növelése vagy

13 13 Negatív HEGO: forrástöbblet a rendszeren 1. VEVŐ: SH •Betáplálási pont: MGP •Kiadási pont: fizikai exit •Áramlás iránya szerinti kapacitás •Fogyasztás bővítés a fizikai ponton 2. VEVŐ: SH •Betáplálási pont:MGP •Kiadási pont: fizikai entry •Backhaul kapacitás •Forrás szűkítés a fizikai ponton ELADÓ: TSO •Kiadási pont: MGP •Mobil csőkészlet csökkentése vagy

14 14 Kapacitás használati jog (KAP) átvezetésére szóló szerződés •Megszakítható és nem megszakítható (beleértve a BH kapacitást is •Használati jog átruházása egy gáznapra •Kötésegység: 43,200 MJ/nap •Teljesítés sorrendje nem megszakítható kapacitás esetén: éves, majd sorrendben a szezonális, havi és napi lekötésű kapacitások kerülnek átvezetésre •Teljesítés sorrendje megszakítható kapacitás esetén: napi, havi, szezonális, majd az éves lekötésű kapacitások kerülnek átvezetésre •Fizetés: a gázhónap lezárását követően a havi kiegyensúlyozási elszámolással együtt •Az NFKP-n kapacitáshasználati jog tárgyában megkötött ügylet nem érinti a kapacitáshasználati jog elsődleges tulajdonosát terhelő kapacitáshasználati díj fizetési kötelezettségét

15 D gáznapra köthető ügyletek 15

16 16 Ajánlattétel és tranzakció az NFKP-n ELSZÁMOLÓ HÁZ VEVŐELADÓ SZÁLLÍTÓ Pü.fedezet Vételi ajánlat Automatikus nominálás: MGP mint kiadási pont Automatikus nominálás: MGP mint betáplálási pont Elszámolások Visszaigazolás Kapacitás korlát NFKP MEGBÍZÁSOK ELLENŐRZÉSE MEGBÍZÁSOK PÁROSÍTÁSA JELENTÉSEK Visszaigazolás Eladási ajánlat Eladó nominálása fizikai betáplálási pontra Vevő nominálása fizikai kiadási pontra

17 Maradék kereskedelmi egyensúlytalanság elszámolása a gáznap után 17 2010. 07.01. után + ∑fizikai betáp (incl. HEG HEGO) -∑fizikai kiadás (incl.HEG HEGO) +/-nettó MGP allokált --------------------------------------------------- = kereskedelmi egyensúly Ha kereskedelmi egyensúly > 0: SH elad, KELER KSZF vásárol kiegyensúlyozó áron Ha kereskedelmi egyensúly < 0: SH vesz, KELER KSZF elad kiegyensúlyozó áron 2010. 07.01. előtt + ∑fizikai betáp (incl. opció) -∑fizikai kiadás (incl.opció) +/-0 ------------------------------------- = kereskedelmi egyensúly Ha kereskedelmi egyensúly > 0: SH elad, FGSZ vásárol kiegyensúlyozó áron Ha kereskedelmi egyensúly < 0: SH vesz, FGSZ elad kiegyensúlyozó áron

18 Kiegyensúlyozó gáz elszámoló ára •Elszámoló ár: az adott D gáznapra, mint teljesítés napjára a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacon létrehozott valamennyi MGP gáz és HEG ügylet volumennel súlyozott átlagára: •D-1 napi MGP ügyletek •D napi MGP ügyletek •HEG kötések •Lehívott opciók nyomán létrejött HEG kötések •Ha az elszámoló ár ügylet hiányában nem számítható, akkor az utolsó ismert elszámoló ár érvényben marad 18

19 Az NFKP ügyletekkel kapcsolatos csőkészlet változás 19 1) Ha a maradék egyensúlytalanságok rendezése után ∑KE>0, akkor az elszámolóház a forrástöbbletet eladja az FGSZ-nek a napi elszámoló áron; 2) Ha a maradék egyensúlytalanságok rendezése után ∑KE<0, az elszámolóház a forrástöbbletet megvásárolja az FGSZ-től a napi elszámoló áron. A szállító egyensúlyozásra felhasznált mobil csőkészletének változása minden esetben piaci áron kerül elszámolásra.

20 Válaszok a jelenlegi rendszer korlátaira 20 •A szállíttatók kereskedelmi egyensúlytalanságának kezelésére nincs piaci alapú eszköz •Az opciók alkalmazhatósága korlátozott •A kiegyensúlyozó gáz ára nem kellően transzparens és versenypiaci körülmények között jön létre •Az igénybevett opciók alapján képzett kiegyensúlyozó gáz ár nem tükrözi az azonnali földgázpiac valós állapotát •A rendszer nem kezeli a kiegyensúlyozással kapcsolatban felmerülő pénzügyi kockázatokat •A pótdíjak jelenlegi (nem)alkalmazása nem támogatja az egyensúlytartást MGP gáz HEG és HEGO Anonim, internet alapú platform Több termék ára Elszámolóház Pótdíjak érvényesítése

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac Gellényi Zoltán FGSZ Zrt. Budapest, 2010. április 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések