Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac Gellényi Zoltán FGSZ Zrt

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac Gellényi Zoltán FGSZ Zrt"— Előadás másolata:

1 A napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac Gellényi Zoltán FGSZ Zrt
A napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac Gellényi Zoltán FGSZ Zrt. Budapest, április 21.

2 Az NFKP modellel kapcsolatosan megfogalmazott célok és elvárások
Az új modell ne veszélyeztesse az ellátás biztonságát és a szállító rendszer integritását; Piaci eszközt adjon a szállíttatók kezébe egyensúlytalanságuk kezeléséhez A piaci eszközök használata eredményeként csökkenhessen a szállító maradék egyensúlyozási feladata; A szállítói diszpécsernek legyen megfelelő piaci alapú eszköze a hidraulikai egyensúly gáznapon belüli kezeléséhez A maradvány egyensúlytalanságok kiegyenlítéséhez felhasznált egyensúlyozó gáz ára valós és transzparens módon létrejött kereskedelmi tranzakciók alapján alakuljon ki; Az NFKP kezelői felülete legyen átlátható, kezelése egyszerű A termékspecifikáció és az ajánlattétel, illetve kereskedés rendje illeszkedjen a nemzetközi tendenciákhoz Az NFKP kereskedelem támogassa a hazai földgázpiac további fejlődését 2

3 A piaci alapú egyensúlyozó eszközökkel szemben támasztott követelmények
3

4 A jogszabályi előírások hatása az NFKP működésére és a forgalmazott termékekre
Gáznapon belüli kiegyensúlyozó kereskedelem (GET 9. §) Internet alapú, folyamatos kereskedelem (GET §(3) és (4) Anonimitás (GET. 143.§ (7) Elszámolóház használata (GET. 143.§ (2) és (7) Sztenderdizálás Termékek Ajánlattétel rendje Ügyletkötés rendje Elszámolás rendje Pénzügyi biztosítékok rendszere Tőzsdeszerű működés 4

5 MGP: Magyar Gázkiegyenlítő Pont
A nagynyomású szállítórendszer virtuális betáplálási és kiadási pontja, amelynek kapacitása végtelen; A kereskedelmi egyensúlytalansági pozíciók a virtuális ponton kerülnek megjelenítésre és elszámolásra; NFKP tranzakciók esetében a földgáz átadás-átvételi pontja az MGP, ezért: Az esetleges vételi és eladási szándékok könnyen összehangolhatók Nem szállíttató rendszerhasználók számára is hozzáférhető Könnyebben kialakulhat a valós piaci viszonyokat ténylegesen tükröző elszámoló árakhoz szükséges likviditási szint Az MGP költség és ráfordítás semleges: minden betáplálási és kiadási ponttól „azonos” távolságra helyezkedik el 5

6 Az NFKP-n forgalmazott termékek
Termékkör Földgáz Kapacitás Termék MGP földgáz HEG* HEGO* Megszakítható Nem megszakítható és B/H Instrumentum MGP földgáz/gáznap HEG/gáznap/ gázóra/hidraulikai pont hídraulikai pont KAP/Megsza-kíthatóság/gáz-nap/hidraulikai pont KAP/gáz-nap/hidraulikai pont Szállítás D gáznapon, 24 órás zsinór szállítás D gáznap adott órájában Ügyletkötés D-1 és D napon** D napon*** D-1 napon**** D-1 napon Valamennyi gáz termék MWh Miért adnak klikkelőst is és opciót is? Rugalmassági szolgáltatást kap pl. 5 és 8% Market Maker megállapodás egyéb mézzel a madzagon – szükséges lehet konzultáció még a MEH előtt Órai blokk termék kereskedése H-3 óra? Hidraulikai egyensúlyozó gázra vagy opcióra szóló ajánlatot a rx használók csak az együttműködő rendszer előre meghatározott, az FGSZ üzleszabályzat függelékében rögzített pontjaira adhatnak Bevonás rendje terméken belül hidraulikai pont és ár Termékek között a diszpécser döntése * Az ügylet egyik oldalán kötelezően a szállító áll ** D-1 napon megkötött ügylet:: szállítási feladat nominálással, D napon megkötött ügylet: egyensúly korrekció *** A szállítás megkezdése előtt három órával bezár az adott instrumentum piaca **** D-1 napon az opció felajánlása történik meg, lehívása a D nap allokációja során 6

7 MGP gáz szállítási szerződés
A kereskedés tárgya a valós használati érték: MJ. Nincs minőségi probléma, nincs nominálás eltérési pótdíj Az átadás-átvétel helye mindig az MGP Kötésegység: 43,200 MJ/nap, zsinór szállítás Fizetés: a gázhónap lezárását követően a havi kiegyensúlyozási elszámolással együtt 7

8 MGP gáz szállítási szerződés nominálása és allokálása
Nominálás, D-1 napon végrehajtott ügylet Az eladó oldalán az MGP, mint kiadási pont az ügyletkötést követően automatikusan nominálásra kerül. Az eladó köteles a szállító IP-n megadni a fizikai betáplálási pontot. A vevő oldalán az MGP, mint betáplálási pont az ügyletkötést követően automatikusan nominálásra kerül. A vevő köteles a szállító IP-n megadni a fizikai kiadási pontot. Nominálás, D napon végrehajtott ügylet Az eladó oldalán az MGP, mint kiadási pont az ügyletkötést követően automatikusan nominálásra kerül és az eladó gáznapi kereskedelmi egyensúlyi elszámolásában többlet fogyasztásként szerepel. A vevő oldalán az MGP, mint betáplálási pont az ügyletkötést követően automatikusan nominálásra kerül és a vevő gáznapi kereskedelmi egyensúlyi elszámolásában többlet forrásként szerepel. Allokált mennyiség = nominált mennyiség 8

9 Hidraulikai Egyensúlyozó Gáz (HEG) szállítási szerződés
A kereskedés tárgya a valós használati érték: MJ. Az átadás-átvétel helye mindig az MGP, de az ajánlatban meg kell jelölni a fizikai forráspontot (HEG eladás), vagy a fogyasztási pontot (HEG vétel) Kötésegység: 43,200 MJ/nap/24 = 1,800 MJ/óra, zsinór szállítás Ügyletkötés határideje: a szállítás megkezdése előtt 3 óra Az ügylet egyik oldalán kötelezően a szállító áll Fizetés: a gázhónap lezárását követően a havi kiegyensúlyozási elszámolással együtt 9

10 HEG szállítási szerződés nominálása és allokálása
Nominálás, D napon végrehajtott ügylet Az eladó számláján az MGP, mint kiadási pont és az ajánlatban megjelölt fizikai betáplálási pont automatikusan nominálásra kerül A vevő számláján az MGP, mint betáplálási pont és az ajánlatban megjelölt fizikai kiadási pont automatikusan nominálásra kerül HEG ügylet az abban résztvevő szállíttató gáznapi egyensúlyi pozícióját nem változtatja meg A szállító által HEG ügylet keretében megvásárolt gázmennyiség a mobil csőkészletet növeli, míg az eladott gázmennyiség a mobil gázkészletet növeli Allokált mennyiség = nominált mennyiség 10

11 Hidraulikai Egyensúlyozó Gáz Opció (HEGO)
HEGO: a szállíttató által a gáznapot megelőzően az MGP-re, mint betáplálási vagy kiadási pontra felajánlott és a szállító által a rendszeregyensúly megtartása érdekében igénybe vehető forrás- és fogyasztásváltoztatási lehetőség. Pozitív opció: a szállító földgázt vesz át a szállíttatótól az MGP-n. Negatív opció: a szállíttató földgázt vesz át a szállítótól az MGP-n. Kötésegység: 43,200 MJ/nap Ügyletkötés: a gáznap lezárása után az allokációs fázisban történő lehívással Lehívás eredménye: HEG ügylet 11

12 Pozitív HEGO: forráshiány a rendszeren
1. ELADÓ: SH Betáplálási pont: fizikai entry Kiadási pont: MGP Áramlás iránya szerinti kapacitás Forrásbővítés a fizikai ponton VEVŐ: TSO Betáplálási pont: MGP Mobil csőkészlet növelése vagy 2. ELADÓ: SH Betáplálási pont: fizikai exit Kiadási pont: MGP Backhaul kapacitás Fogyasztás szűkítés a fizikai ponton 12

13 Negatív HEGO: forrástöbblet a rendszeren
1. VEVŐ: SH Betáplálási pont: MGP Kiadási pont: fizikai exit Áramlás iránya szerinti kapacitás Fogyasztás bővítés a fizikai ponton ELADÓ: TSO Kiadási pont: MGP Mobil csőkészlet csökkentése vagy 2. VEVŐ: SH Betáplálási pont:MGP Kiadási pont: fizikai entry Backhaul kapacitás Forrás szűkítés a fizikai ponton 13

14 Kapacitás használati jog (KAP) átvezetésére szóló szerződés
Megszakítható és nem megszakítható (beleértve a BH kapacitást is Használati jog átruházása egy gáznapra Kötésegység: 43,200 MJ/nap Teljesítés sorrendje nem megszakítható kapacitás esetén: éves, majd sorrendben a szezonális, havi és napi lekötésű kapacitások kerülnek átvezetésre Teljesítés sorrendje megszakítható kapacitás esetén: napi, havi, szezonális, majd az éves lekötésű kapacitások kerülnek átvezetésre Fizetés: a gázhónap lezárását követően a havi kiegyensúlyozási elszámolással együtt Az NFKP-n kapacitáshasználati jog tárgyában megkötött ügylet nem érinti a kapacitáshasználati jog elsődleges tulajdonosát terhelő kapacitáshasználati díj fizetési kötelezettségét 14

15 D gáznapra köthető ügyletek
Valamennyi gáz termék MWh Miért adnak klikkelőst is és opciót is? Rugalmassági szolgáltatást kap pl. 5 és 8% Market Maker megállapodás egyéb mézzel a madzagon – szükséges lehet konzultáció még a MEH előtt Órai blokk termék kereskedése H-3 óra? Hidraulikai egyensúlyozó gázra vagy opcióra szóló ajánlatot a rx használók csak az együttműködő rendszer előre meghatározott, az FGSZ üzleszabályzat függelékében rögzített pontjaira adhatnak Bevonás rendje terméken belül hidraulikai pont és ár Termékek között a diszpécser döntése 15

16 Ajánlattétel és tranzakció az NFKP-n
Elszámolások ELSZÁMOLÓ HÁZ Pü.fedezet VEVŐ ELADÓ NFKP Vételi ajánlat MEGBÍZÁSOK ELLENŐRZÉSE Eladási ajánlat Visszaigazolás MEGBÍZÁSOK PÁROSÍTÁSA Visszaigazolás JELENTÉSEK Automatikus nominálás: MGP mint betáplálási pont Automatikus nominálás: MGP mint kiadási pont Kapacitás korlát SZÁLLÍTÓ Vevő nominálása fizikai kiadási pontra Eladó nominálása fizikai betáplálási pontra 16

17 Maradék kereskedelmi egyensúlytalanság elszámolása a gáznap után
előtt + ∑fizikai betáp (incl. opció) ∑fizikai kiadás (incl.opció) +/- 0 = kereskedelmi egyensúly Ha kereskedelmi egyensúly > 0: SH elad, FGSZ vásárol kiegyensúlyozó áron Ha kereskedelmi egyensúly < 0: SH vesz, FGSZ elad kiegyensúlyozó áron után + ∑fizikai betáp (incl. HEG HEGO) - ∑fizikai kiadás (incl.HEG HEGO) +/- nettó MGP allokált = kereskedelmi egyensúly Ha kereskedelmi egyensúly > 0: SH elad, KELER KSZF vásárol kiegyensúlyozó áron Ha kereskedelmi egyensúly < 0: SH vesz, KELER KSZF elad kiegyensúlyozó áron Valamennyi gáz termék MWh Miért adnak klikkelőst is és opciót is? Rugalmassági szolgáltatást kap pl. 5 és 8% Market Maker megállapodás egyéb mézzel a madzagon – szükséges lehet konzultáció még a MEH előtt Órai blokk termék kereskedése H-3 óra? Hidraulikai egyensúlyozó gázra vagy opcióra szóló ajánlatot a rx használók csak az együttműködő rendszer előre meghatározott, az FGSZ üzleszabályzat függelékében rögzített pontjaira adhatnak Bevonás rendje terméken belül hidraulikai pont és ár Termékek között a diszpécser döntése 17

18 Kiegyensúlyozó gáz elszámoló ára
Elszámoló ár: az adott D gáznapra, mint teljesítés napjára a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacon létrehozott valamennyi MGP gáz és HEG ügylet volumennel súlyozott átlagára: D-1 napi MGP ügyletek D napi MGP ügyletek HEG kötések Lehívott opciók nyomán létrejött HEG kötések Ha az elszámoló ár ügylet hiányában nem számítható, akkor az utolsó ismert elszámoló ár érvényben marad Valamennyi gáz termék MWh Miért adnak klikkelőst is és opciót is? Rugalmassági szolgáltatást kap pl. 5 és 8% Market Maker megállapodás egyéb mézzel a madzagon – szükséges lehet konzultáció még a MEH előtt Órai blokk termék kereskedése H-3 óra? Hidraulikai egyensúlyozó gázra vagy opcióra szóló ajánlatot a rx használók csak az együttműködő rendszer előre meghatározott, az FGSZ üzleszabályzat függelékében rögzített pontjaira adhatnak Bevonás rendje terméken belül hidraulikai pont és ár Termékek között a diszpécser döntése 18

19 Az NFKP ügyletekkel kapcsolatos csőkészlet változás
1) Ha a maradék egyensúlytalanságok rendezése után ∑KE>0, akkor az elszámolóház a forrástöbbletet eladja az FGSZ-nek a napi elszámoló áron; 2) Ha a maradék egyensúlytalanságok rendezése után ∑KE<0, az elszámolóház a forrástöbbletet megvásárolja az FGSZ-től a napi elszámoló áron. Valamennyi gáz termék MWh Miért adnak klikkelőst is és opciót is? Rugalmassági szolgáltatást kap pl. 5 és 8% Market Maker megállapodás egyéb mézzel a madzagon – szükséges lehet konzultáció még a MEH előtt Órai blokk termék kereskedése H-3 óra? Hidraulikai egyensúlyozó gázra vagy opcióra szóló ajánlatot a rx használók csak az együttműködő rendszer előre meghatározott, az FGSZ üzleszabályzat függelékében rögzített pontjaira adhatnak Bevonás rendje terméken belül hidraulikai pont és ár Termékek között a diszpécser döntése A szállító egyensúlyozásra felhasznált mobil csőkészletének változása minden esetben piaci áron kerül elszámolásra. 19

20 Válaszok a jelenlegi rendszer korlátaira
A szállíttatók kereskedelmi egyensúlytalanságának kezelésére nincs piaci alapú eszköz Az opciók alkalmazhatósága korlátozott A kiegyensúlyozó gáz ára nem kellően transzparens és versenypiaci körülmények között jön létre Az igénybevett opciók alapján képzett kiegyensúlyozó gáz ár nem tükrözi az azonnali földgázpiac valós állapotát A rendszer nem kezeli a kiegyensúlyozással kapcsolatban felmerülő pénzügyi kockázatokat A pótdíjak jelenlegi (nem)alkalmazása nem támogatja az egyensúlytartást MGP gáz HEG és HEGO Anonim, internet alapú platform Több termék ára Ad 1) Az, hogy a hidraulikai egyensúly kezelésének van piaci alapú eszköze, még nem elegendő. Szükséges a piaci alapú eszközök bevezetése a kereskedelmi egyensúlytalanság kezelésének területére is. Ezt úgy kell megoldani, hogy az alkalmazott piaci instrumentumok szoros kapcsolatot mutassanak a fizikai piac mindenkori állapotával. Ad 2) Vannak olyan hálózati pontok, ahol a rendszerhasználók száma, vagy a pont fizikai tulajdonságai miatt az opciók nem használhatók hatékonyan, de a szállíttatók egyébként rendelkeznek a szükséges rugalmas forrással vagy fogyasztással. Emellett bizonyos esetekben a shipper nem akarja felvállalni az opció felajánlásában rejlő kockázatot (lehívja-e az FGSZ, vagy sem?), pedig rendelkezik a szükséges rugalmassággal (pl. alternatív forrással). További szempont, hogy egy adott gáznap profilját már nap közben jobban le lehessen követni és ezáltal javuljon az egyensúlyozás hatékonysága. Ad 3) A gáznap során a szállíttatók nem tudják kereskedelmi ügyletekkel érdemben befolyásolni a kiegyensúlyozó gáz árának alakulását. Az opciós árak ismeretében a piaci szereplők megkísérelhetik a piac és a verseny megkerülésével forrásként, vagy felvevő piacként használni a szállítórendszert. Ad 4) A maradvány egyensúlytalanságok rendezése akkor verseny semleges, ha a kiegyensúlyozás során alkalmazott molekula ár közel van ahhoz a szinthez, amennyiért aznap a piacon egyébként gázt lehetett volna venni, vagy eladni. Ezzel szemben az opciós piac a napi piacnak csak egy vékony kis szeletét jelenti. Ad 5) Mind a jelenlegi opciós ügyletek, mind pedig a gáznapot lezáró kiegyensúlyozási tranzakciók pénzügyi kockázatot jelentenek, amelynek kezelése jelenleg nem megoldott. Változtatás nélkül a rendszer alkalmas arra, hogy egy földgáz adásvételi ügyletben az eladó a vevő fizetési kockázatát átterhelje a szállítóra, és ezen keresztül végső soron az egész földgáziparra. Ha piaci alapú egyensúlyozás továbbfejlesztése érdekében új termékeket vezetünk be és ezeknek a termékeknek a kereskedelme internet alapú, anonim rendszeren történik, akkor a pénzügyi kockázat megfelelő szintű kezelése elengedhetetlen feltétel. Az elszámolóház alkalmazása egyébként törvényi kötelezettség is. Ad 6) Pótdíjak nélkül nem megy. Az NFKP ezeknek a korlátoknak és ellentmondásoknak a feloldására nyújt megoldást. Elszámolóház Pótdíjak érvényesítése 20

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac Gellényi Zoltán FGSZ Zrt"

Hasonló előadás


Google Hirdetések