Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban „Köd száll, lomha madár”, 2009. december 7. (Radnóti Miklós)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban „Köd száll, lomha madár”, 2009. december 7. (Radnóti Miklós)"— Előadás másolata:

1 A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban „Köd száll, lomha madár”, 2009. december 7. (Radnóti Miklós)

2 Az előadás vázlata 1.Attitűdváltás és az internetes kultúra 2.Az év ritmusa – a tanév lüktetése 3.A Jeles napok bemutatása 4.A szolgáltatás az iskolai gyakorlatban 5.Lehetséges szempontok a földrajz tanár számára

3 1. Attitűdváltás – és az internetes kultúra Éhes vagy, etetlek, agyam, egyél, egyél: étel és ital van a könyvben, rokoni hús, rokoni vér. Terülj-asztalkám és gyümölcskert a könyvtár sok dús polc-sora, egyél, jó barátok között vagy s nemes kéj ez a lakoma! Szabó Lőrinc: Könyv és álom (részlet) • A szellemi éhségérzet felkeltése • „Légy sok könyvű és sok honlapú tanár”! • Szelíden irányítva nevelni… internetes „gyorsbüfé” – virtuális „kisvendéglő” –digitális „étterem” Cél: a minőségi internet használat!

4 HÁLÓ; inter+net • közvetítő •a médium • medium, -i n •medius 3 •A médiában … •inter+acc

5 A tanár többszörös mediator szerepe • a tantárgyán keresztül • a digitális írástudás közvetítése által • az identitás elemeinek hordozójaként Helyzete (elvileg) egyszerre „konzervatív” és „modern”

6 A felelősségről a kultúraközvetítő személy (tanár, könyvtáros stb.) • alapfeltétel : „a műveltség élmény, mint a napsütés” • élethosszig való tanulás (vö.: a jó pap is…) – tartalom és a közvetítő közegek ismerete (az internet is!) • az európai és magyar hagyományos műveltség (tradíció) és az új tartalmak közvetítése •mit? és hogyan? – mit? és mikor? – arányok, mérték minőségi internet használat

7 http://stein.mtak.hu/

8 http://mek.oszk.hu/06400/06422/html /

9 http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/tabula_hungariae_lazarfele_terkep

10 2. Az év ritmusa – a tanév lüktetése avagy „Isten veled, jelöletlen idő.” ) (Nemes Nagy Ágnes)

11 DECEMBER KARÁCSONY HAVA TÉLELŐ ÁLOM HAVA ADVENT A TIZENKETTEDIK HÓNAP A „TIZEDIK” 2009 BAK HAVA

12 • a Mikulás-ünnepség • adventi koszorú készítése • adventi gyertyagyújtás, rorate; istentisztelet • karácsonyi kézműveskedés • karácsonyi gyűjtés, karitatív munka • Luca-búza, Lucázás • madarak etetése • a karácsonyi műsor próbája • „húzás” • karácsonyi koncert, jön a szünet! • stb.

13 „óh szent Ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa – mily kicsi minden emberi történés!” (Babits Mihály) „Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepűl, S minden míve tünő szárnya körül lebeg! Minden csak jelenés; minden az ég alatt, Mint a kis nefelejcs, enyész.” (Berzsenyi Dániel)

14 3. A Jeles napok bemutatása Multimédiás oktatási segédanyag • Az induláskor – 2006 májusa – 672 ünnepoldal, az adatbázis kb. 8000 elem • Jelenleg: több mint 1500 ünnepoldal; az adatbázis tartalma kb. 16 000 elem

15 Visszatekintés – 2003 nyara: Az IHM és az OM közös pályázati kiírása – 2003 ősze: Nyertes pályamű a Jeles napok! – 2004 márciusa: szerződés a Minisztériumok és a Neumann-ház között – 2005 januárja: a pályázat teljesítési határideje Elkészült a majd 8000 önálló elemet tartalmazó oktatási segédanyag, 672 ún. lap (ünnepoldal) – Legyen saját honlap!

16 2006. május 15. Szolgáltatásban a Jeles napok multimédiás oktatási segédanyag

17 „A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. Digitális Könyvtár Igazgatóságának küldetése, hogy részt vegyen a magyar kulturális örökség megőrzésének és közkinccsé tételének nagy feladatában.” (Küldetésnyilatkozat/Neumann-ház ) A Neumann-ház három szolgáltatása és nyolc munkatársa az OSZK-ban 2007 januárjától Magyar Elektronikus Könyvtár

18 2006 december: majd 30 000 látogató

19 2007. január 1-jétől szolgáltatja és gondozza az Országos Széchényi Könyvtár Tartalomszolgáltató osztálya http://jelesnapok.oszk.hu

20 Az idő – teremtett valóság/történeti, filozófiai kérdés • „Legyen!” • A falikárpit hasonlat • K(k)ronosz és kairosz • Ciklikus idő és lineáris idő • A kalendárium az égi mozgások tükre

21 A hozzáadott szellemi tartalom •az ünneplista elkészítése •az ún. anyaggyűjtés – irodalmi és szakirodalmi szövegek válogatása (rész és egész!) •klasszikus szerkesztői munka (megrendelők is vagyunk!) •digitalizáltan nem hozzáférhető és/vagy nem publikálható részletek válogatása (szerzői jogok!) •ún. ünnepleírások készítése •játékok tartalmának elkészítése •a Jeles napok, mint a gyarapítható, bővíthető és fejleszthető rendszer

22 •nemzeti ünnepek •egyházi ünnepek, egyházi eredetű ünnepek •jeles napok (néphagyomány) •világnapok, nemzetközi napok •napfordulók, zodiákus jegyek •kiemelt magyar napok •magyar Nobel-díjasok •magyar szentek és boldogok •a magyar irodalom nagyjai – kanonizált klasszikusok és kortársaink •a magyar történelem nagyjai •zeneszerzők •képzőművészek •a magyar tudománytörténet nagyjai Az ünnepek csoportjai

23

24 Egy régi-új ünnep: február 14. Szent Bálint nap – „Valentin nap” • Szakirodalmi szövegek az ünnep eredetéről, tartalmáról (Bálint Sándor, Jankovics Marcell) • „Bálint nap” – két vers: Ágh István, Csokonai Vitéz Mihály • Balassi Bálint, a szerelem költője (versek és megzenésítések) …és válogatott egyéb tartalmak az internetről (url-ek) Szerelemi költészet – az Énekek éneke és egy csokor a bibliai szöveg ihletette művekből – „Ébren maga csak az egy szerelem”; összeállítás a magyar szerelmi költészetből „Valentin nap” – az ünnep ma…

25

26 • puzzle – 25 ünnephez kapcsolódó kép • memória – ünnepnevek és szimbólumaik párosítása • kvíz – minden hónaphoz 100-100 kérdés, irodalmi idézettel • keresztrejtvény – minden hónaphoz; a megfejtés egy ünnep elnevezése A Jeles napok interaktív játékai

27 Nevelési cél: válaszokat (keresési irányokat) adni korunk emberének összetett identitásproblémájára (!) 4. A Jeles napok az iskolai gyakorlatban, avagy a kalendárium mindig aktuális Oktatási cél: az időben való jelen-lét élménye, a kultúra egységének tudatosítása (a kalendárium mint „lingua franca”)

28 Társadalmi jelenség: • a kulturális háló lazulása, • az egyén definiálatlansága, • a téves szabadság fogalom, • a gyökértelenség, • a mentálhigiénés, a pszichés és a biológiai problémák. Az iskola lehetőség: • a tanév rendje, az ünnepek meghatározta szünetek, az iskola belső életének ritmusa (saját ünnepek), • az idő természetes „lüktetése”, ritmusa – a hétköznapok, előkészület az ünnepre és az ünnepek (profán idő és szent idő). Cél a sokrétű öndefiníció: • „kapaszkodók”: család, szakma, hobbi, lakóhely, környezet, nemzet stb. – az ünnepek, a jeles napok és az évfordulók tudatosítása.

29 tanórai munka – óravázlatok; kiegészítő anyagok (osztályfőnöki óra; magyar nyelv és irodalom; történelem; művészettörténet; hittan; ének; környezetismeret; földrajz; biológia; fizika; számítástechnika – vö.: a NAT műveltségterületei!) tanórán kívüli munka – autodidakta tanulás; kiselőadások készítése az iskolai élet egyéb területei – ünnepélyek, speciális szakkörök Felhasználási lehetőségek

30 „jelen-lét”: november 1. Mindenszentek – november 2. halottak napja; „hallowen” pl. osztályfőnöki órán • az ünnep története • az ünnepek rétegzettségének bemutatása (térben, időben) • a kultúrába ágyazottság; vö.: szépirodalmi vonatkozások • az ünnep gyökere és a kereskedelem (vö.: globalizáció) • saját helyünk, személyes viszonyunk kialakítása

31 „Az érett, kimunkált személyiség egyik fontos ismérve, hogy tudatosan kapcsolódik néphez, nemzethez, hazához. Csak az az ember válhat a korszerű Európa lélekben és gondolkodásban felnőtt tagjává, akinek öndefiníciójához hozzátartozik a múltba ágyazottság, a kisebb közösségekhez való tartozás, a saját identitásának megőrzése a sokszínű Európa népeinek forgatagában. A fiatalok számára fontos tudatosítani a kultúra tér- és időbeli egységét, azt, hogy a jeles napok, a történelmi és egyéb évfordulók, a szimbolikus történések, a naptár ciklikusan visszatérő eseményeinek felidézése nem pusztán folklór-elem, »nemzeti dekoráció«, hanem kapaszkodó: az összetartozás tudatának erősítője.”

32 5. Lehetséges szempontok a földrajz tanár számára – a tantárgyán keresztül – a digitális írástudás közvetítése által – az identitás elemeinek hordozójaként Decemberben például: • Nemzetközi hegynap • Luca-nap • A hűség napja Magyarországon •A vasúti összeköttetés létrejötte Pest és Bécs között • Az emigránsok napja • A kisebbségek napja Magyarországon • Bak hava • stb.

33 • február 1. – a Tisza élővilágának emléknapja • február 2. – a vizes élőhelyek napja • március 6. – nemzetközi energiatakarékossági világnap • március 22. – a víz világnapja • április 22. – a Föld napja • május 15. – az állat- és növényszeretet napja Magyarországon • május harmadik vasárnapja – a madarak és fák napja • június 5. – környezetvédelmi világnap • június 8. – az óceánok világnapja • június 17. – az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja • augusztus 6. – a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja • szeptember második vagy harmadik hétvégéje – takarítási világnap • szeptember 16. – az ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napja • szeptember 22. – autómentes világnap • szeptember 23. – nemzetközi hulladékgyűjtő nap • szeptember 26. – a tiszta hegyek napja • október eleje – gyalogló világnap • október második szerdája – a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja „a környezettudatos nevelés”

34 Nemzeti parkjaink kapcsán… május 24. – Az európai nemzeti parkok napja január 10. – A Hortobágyi Nemzeti Park megalapítása – 1973 január 1. – A Kiskunsági Nemzeti Park megalapítása – 1975 …és tovább: az összes nemzeti park alapításának napja, mint ünneplista-bővítés. Az égi mozgások kapcsán… december 21. – Téli napforduló, a csillagászati tél kezdete december 22… – Bak hava… … és tovább: minden hónapban.

35 Tudománytörténeti évfordulók kapcsán… január 5. – ifj. Lóczy Lajos születésnapja január 6. – Endresz György születésnapja március 2. – id. Faller Gusztáv születésnapja április 4. – Körösi Csoma Sándor születésnapja május 29. – Harsányi János születésnapja közgazdasági Nobel-díj: 1994 szeptember 20. – Benyovszky Móric születésnapja november 4. – Lóczy Lajos születésnapja stb. A Jeles napok ünneplistája a jövőben tovább bővül(het) ebben az irányban is.

36 Jeles napok a Jeles napokban december 13. – Szent Lúcia – „Luca napja” december 21. – Szent („hitetlen”) Tamás apostol december 24. – Ádám és Éva – „szenteste” december 25. – Karácsony – Jézus Krisztus születése december 26. – Karácsony másnapja; Szent István diakónus december 27. – Szent János apostol december 28. – Aprószentek december 31. – Szent Szilveszter pápa – „szilveszter” január 1. – újév január 6. – vízkereszt január 6-ától – vízkereszttől – hamvazószerdáig farsangi idő Népszokások és „polgári szokások”– eredet, hagyomány, rétegződés Minden hónap elején beszélgetés a hónap nevéről, legfontosabb ünnepeiről, természeti jelenségeiről

37 Minden hónap téma lehet...

38

39 Feladatok, tervek: • Javítások (megváltozott elérési utak – url-ek ) • További böngészési lehetőségek • Gyarapítás – Legyen tartalmilag is OSZK-s szolgáltatás! • Bővítés – újabb ünnepoldalak • Fejlesztés – szemantikus keresés az ünnepek között… Felmerült ötlet: Többrétegű pályázat kiírása diákoknak, tanároknak… a 2010/2011-es tanévre… Többrétegű, mert több korosztály, több téma, több műfaj, művészeti ág.

40 Köszönöm a figyelmet a Tartalomszolgáltató Osztály nevében. Sudár Annamária sudara@oszk.hu/ tematikus@oszk.hu


Letölteni ppt "A Jeles napok multimédiás szolgáltatás az oktatásban „Köd száll, lomha madár”, 2009. december 7. (Radnóti Miklós)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések