Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Optimista modell. Pesszimista modell Osszcilláló modell.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Optimista modell. Pesszimista modell Osszcilláló modell."— Előadás másolata:

1 Optimista modell

2 Pesszimista modell

3 Osszcilláló modell

4 Katasztrófa modell

5 GDP és a szennyezés kapcsolata GDP •Mennyiségi index Idő szennyezés környezetvédelmi ösztönök bevezetése tisztább és hatékonyabb technológiák alkalmazása

6 Környezetvédelmi technikák fejlődése •Védett területek - nemzeti parkok •Extenzív környezetvédelem (end of pipe) csővégi technológiák - dugó statégia •Intenzív környezetvédelem (preventív) tiszta technológiák alkalmazása •Fenntartható fejlődés - racionális szükséglet kielégítés - jövő generációkra gondol - kockázat elutasítása - környezet kímélő eljárások alkalmazása

7

8 Kimerülő energiák problémái Megoldási lehetőségek: •takarékosság •felhasználás hatásfokának növelése •új bázison történő energia előállítás (atom vagy H technológiák) •megújuló / alternatív technológiák (víz, nap, szél, geotermikus és bió)

9

10

11

12 Az emberiség veszélyeztetett egészségügyi helyzete •Egészségügyi szakadék •Kemoterápia, antibiotikumok, új hatóanyagú gyógyszerek, vérkészítmény •Új civilizációs és degeneratív betegségek •POP perzisztens szerves vegyületek •Gyors vírus közlekedés •GMO (gén módosított élelmiszerek)

13 HIV/AIDS/SARS……… növekvő veszélye •Munkaképes lakosság pusztulása Afrikában •Várható élettartam 40 év alá csökkent (Világ helyzete 2005. 74.old) •Gyógyíthatatlan betegség, nagyobb pusztítás, mint háború esetén •15 millió árva gyerek él Afrikában •Újabb vírusok megjelenése: madárinfluenza kergemarha kór, BSE, Creuztfeld Jacobs kór

14 A globális problémák kialakulásának okai •Technológiai kötöttség •Pazarló fogyasztás •Növekedési kényszer

15 Ökológiai lábnyom •Adott területen élő népesség természeti igénybevétele és a termelt hulladék mennyisége föld terület egységben kifejezve •Típusai: energia-, beépített-, növénytermelésre használt-, korlátozottan használható (sivatagok) föld területek/fő •Nincs egységes módszertan •USA, Kanada, Mo, Világátlag, India (CD)

16

17 Összefoglalás helyett „…A világon minden van, hogy az ember kielégítse szükségleteit, de annyi nincs, hogy kielégítse kapzsiságát…” Mahatma Gandi

18 Javasolt irodalom • Kerekes: Környezet-gazdaságtan •Kerényi Attila: Környezettan (2003.) •A világ helyzete 2005. Újragondolt biztonság Worldwatch Insitute jelentése (Föld Napja) •Országvizsgálatok - Magyarország (KVM) www.oecd.org •Bulla Miklós: Mo környezeti jövőképe •M.Wackernagen: Ökológiai lábnyomunk

19 Web oldalak •www.greeninfo.huwww.greeninfo.hu •www.ktm.huwww.ktm.hu •www.kovet.huwww.kovet.hu •www.okocimke.huwww.okocimke.hu •www.levego.huwww.levego.hu •www.zoldpok.hu

20 …következő témák •Hidroszféra: Kovács K. •Atmoszféra: Fabula L. •Litoszféra: Búzás G. •Hulladékok: Búzás G. •Fenntartható fejl.: Mocsy F. •Környezet szabályozás: Fabula L.

21 A hazai környezeti szabályozás jellemzői Medvéné dr. Szabad Katalin 2004. december

22 Fő témák: •A hazai szabályozás jellemzői •Esettanulmányok (GMO, energia takarékosság, zöld marketing) •Összefoglalás •Praktikus ismeretek a vizsgához

23 Mottó: „A környezetet tartósan károsító vállaltok megszűnnek, a környezettudatosok pedig öröklik a világ piacait.” Georg Winter a Nemzetközi KIR elnöke

24 A szabályozás célja és módszerei Célja: a környezet és a gazdi-társi érdekek hosszútávú harmóniájának biztosítása az ökológiai egyensúly megtartása mellett. Eszközök: •közvetlen (törvényi) •közvetett (piackonform) •komplex (vegyes)

25 A kv. törvény fő jellemzői •Az élővilág védelme •Az emberi egészség megőrzése •A jövő generációk érdekeinek figyelembe vétele •Táj- és műelmék védelem •Biódiverzitás

26 1995. LIII. törvény •1976. évi helyett •Megelőzés és elővigyázatosság •Fenntartható fejlődés •Fizessen a szennyező (a kár okozó felelőssége fontos) •KHT vagy KHV •Helyettesítés, kbarát technológiák és áruk •Takarékos természeti erőforrás felhasz-ra ösztönöz •Társ. részvétel joga (közmeghallgatás) nyilvánosság •Együttműködés elve

27 Egy nagyvállalat stakeholderei (partnerek)

28 Települési környezetvédelmi program elemei •Település tisztaság és hulladék gyűjtés •Csapadék és szennyvíz elvezetés, tisztítás •Ivóvíz ellátás és energiagazdálkodás •Közlekedés szervezés •Zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem •Zöld területek telepítése, fejlesztése •Környezeti kárelhárítás

29 A környezet használatáért fizetendő díjak •Környezet terhelési díj (emisszióra) •Igénybevételi járulék (felhasználásra) •Termékdíj: reklámpapír, üzemanyagok, kőolaj termékek, akkumulátor, gumiabroncs, csomagolás, hűtőberendezések, elektromos és elektronikai berendezések. •Betétdíjak

30 Termékdíj törvény céljai •Környezetszennyezés megelőzése •Hulladék mennyiségi csökkentése és a hasznosítás növelése •Forrásteremtés k.védelmi beruházásokhoz •K.tudatos fogyasztói magatartás •Nemzetgazdasági kts. csökkentés – munkahely teremtés

31 Specialitások •A díjat a belföldi forgalmazó fizeti •Import esetén a vámeljárással együtt fizetendő •Hulladék hasznosítás esetén mentesség kérhető •Begyűjtést és hasznosítást más szolgáltató is végezheti •2005. jan. 1-én lép hatályba

32 A rendelet gyenge pontjai •A díjtételek nagysága •Mértéke kg/Ft •A befolyt összegek felhaszn. ellenőrzése •Mentesség (50% öko címke, hulladékgyűjtés aránya)

33 Egyéb újdonságok a szabályozásban (264/2004. korm.r.) Elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavétel A gyártó köteles a visszagyűjtést megszervezni Vevő számára ingyenes - tájékoztatás Újrahasznosítás, ártalmatlanítás kötelező aránya meghatározott 2005. aug. 13-án lép életbe

34 A környezetvédelem szervezetei Állami •Országgyűlés •Kormány •Minisztériumok •Kvéd. Főfelügyelőség, •Orsz. Term.védelmi Hivatal •Önkormányzatok NGO (Non Govermental Organisation) •WWF •Duna kör •Föld Napja Alapítvány •Egyetemi szervezetek •HUMUSz •Zőld Adadémia

35 Bűvészkedés a génekkel, avagy mi kerül a vásárló kosarába?

36 GMO fogalma Speciális célnak megfelelően átalakított génállomány (donor, akceptor, vektor) •Hagyományosan nem hozható létre! •Donor bármi lehet (vírus, baktérium, gomba, növény, állat és ember?) •Frankenstein (szörny) élelmiszerek létrehozása

37 Új fogalmak •Kb. 35.000 emberi gén (2002. június) •Génföldrajz –géntérkép •GMO: gén módosított organizmus •Génsebészet •Génmanipuláció •„Génpiszkálás” Green Peace •Ausztriában a lakosság 93%a ellenzi! •Géntechnológiáról szóló 1998. évi XXVII. törvény és a 1/1999. FVM-EüM rendelet

38 Hagyományos és GM összehasonlítása •Fajon belüli keresztezés •Ugyanazon gének variánsait cserélik ki •Sejt ellenőrző mechanizmusa működik •Nem használnak vektorokat •Keresztezés, nemesítés hosszú folyamat •Távol álló fajokat „kereszteznek” •Idegen gént visznek be •Sejt ellenőrzés kikapcsolva •Vektorokat használ •Rövid idő alatt létrehozható az új élőlény

39 Példák a génmanipulációra Génmanipulált fajA transzgén forrásaA génátvitel célja BurgonyaCsirkeBetegség rezisztencia BurgonyaBaktériumGyomirtó rezisztencia BurgonyaEmberNehézfém rezisztencia KukoricaBaktériumGyomirtó rezisztencia KukoricaSkorpióRovarkártevő rezisztencia ParadicsomEmberNehézfém rezisztencia ParadicsomLepényhalHidegtűrés ParadicsomVírusVírus rezisztencia

40 GMO lehetséges előnyei •Egészségügyi eredmények (gyógyíthatatlan betegségek) •Éhínség csökkenése (nagyobb termésátlagok) •Beltartalmi érték növekedés (fehérje és keményítő tartalom nő) •Ellenálló növényfajok (zsizsik mentes borsó)

41 GMO szembeni aggályok •Allergizáló anyagokat tartalmaznak •Rákos megbetegedések kockázata nőhet •Szupergyomok jönnek létre •Monokultúrális mg. veszélyei •Antibiotikumokkal szembeni rezisztencia kialakulása emberben •Kiengedtük a szellemet a palackból? Beláthatatlan hosszú távú következmények

42 Energia takarékosság • Megvalósítás: szokások megváltoztatása vagy beruházás •A hőérzet szubjektív (30-70% RPT kell) •2 fokkal alacsonyabb fűtés 12%E megtak. •Nyílás-zárok, padló szigetelése, cseréje •Világítás (energia takarékos fénycsövek, halogén izzók) •Időkapcsolós termosztátok használata

43 EU csatlakozás környezeti aspektusai •Jogharmonizáció teljes mértékű •„Gratis effekt” •Ágazatonként eltérő követelmények teljesítése (Hulladékgazdálkodás) •ISO 14.000 és KIR szabvány •EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) EU szabályozás

44 A fenntartható fejlődés Medvéné dr. Szabad Katalin Budapest, 2005. 12. 07.

45 …Mert a világ siet és most kerül dülőre: Érdemesek vagyunk életre s jövőre?... Ady Endre: A márciusi naphoz

46 Fenntarthatóság fogalma A jelen igényeinek kielégítése nem veszélyezteti a jövő generációk életfeltételei A fenntarthatóság pillérei: 1. Természet – a környezet állapota (romló) 2. Társadalom - túlszaporodás 3. Gazdaság – erőteljes növekedés

47 Fenntartható és fenntarthatatlan

48 Úton a fenntarthatóság felé 1. 1. A kormányzatok eszköztára •EU 6. kvédelmi akcióprogram 2010ig •Ökoadók •Szubvenciók: állami támogatások •Vissza nem térítendő támogatások •Közbeszerzés •Kedvezményes pénzügyi konsrtukciók

49 Úton a fenntarthatóság felé 2. 2. Az ipar lehetőségei •Kiterjesztett termelői felelősség EPR •Műszaki fejlődés, technológia korszerűsítés, előrelátó tervezés •Tiszta gyártás, zárt rendszer •Hulladék mentes előállítás •Anyag-, és energia takarékosság •Veszélyes anyag felhasználás korlátozása

50 Kiterjesztett termelői felelősség EPR Extended Producer Resposibility pl: •Visszatérő csomagolás •Elektromos és elektronikai termékek visszagyűjtése •Autó abroncsok hasznosítása •Tartós elemek reciklálása Törvények és direktívák az EU országokban

51 Egy főre jutó anyagfelhasználás Az egy főre eső anyagszükséglet az Egyesült Államokban, Németországban és Japánban (1996)

52 Energia megtakarítás az elsődleges anyagok helyettesítése másodnyersanyagokkal AnyagMegtakarítás (%) Alumínium95 Réz85 Műanyag80 Acél74 Ólom65 Papír64

53 Zöld beszerzések egyes vállalatoknál •Bank of America: újrafeldolgozott papír •Boeing: energiatakarékos világítás •Canon: zöld irodaszer •Helwett-Packard: nem alkalmaz veszélyes vegyszereket •IKEA: fenntartható erdőből vásárol fát •McDonalds’s: komposztálható csomagolás •Migros: környezeti kritériumok alapján ellenőrzik a beszállítókat •Toyota: csak szélenergiát vásárol

54 Zöld marketing •Környezettudatos fogyasztó •Kereslet nő a bio, természetes és környezetet kevésbé károsító áruk iránt •4P zöld értelmezése (Product, Price, Place, Promotion) •Logók (komposztálható, lebomló, energia takarékos, újrahasznosítható, szelektíven gyűjthető, stb...)

55 Úton a fenntarthatóság felé 3. 3. Fogyasztás mérséklése: •anyag- és energia takarékosság •hosszú életciklusú termékek az eldobó helyett •teljes életciklus elemzések: bölcsőtől a bölcsőig szemlélet

56 A legjobb fogyasztás annak a megfontolását jelenti, hogyan mérsékeljük racionálisan vásárlásainkat!

57 Az eltartóképesség és a gazdaság lehetséges kapcsolatainak modellezése eltartóképesség népesség és gazdaság idő eltartó- képesség a népesség és a gazdaság fizikai nagysága

58 A GDP-ben mért növekedés és a szennyezés közti kapcsolat szétválasztása Az elméleti modell* *Forrás: OECD 1991 U.S. Environmental Protection Agency 1991. 40. oldal mennyiségi index idő GDP szennyezés környezetvédelmi ösztönzők bevezetése tisztább és hatékonyabb technológiák alkalmazása

59 Versenyképesség I. VERSENYELŐNY A kockázatok csökkenése Alacsonyabb biztosítási díjtételek A környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés A nyomásgyakorló csoportokhoz fűződő viszony javulása Javuló médiakapcsolatok

60 Versenyképesség II. VERSENYELŐNY Az anyag- és energiaigényesség csökkenése Javuló termékminőség Javuló kapcsolatok a helyi lakosokkal Az alkalmazottak fokozódó elkötelezettsége a vállalat iránt Költségmegtakarítás

61 Környezeti kulcs mutatók OECD tagországok alakították ki a rendszert Kiválasztási szempontok: 1.kiemelkedő fontosság 2.egzakt mérhetőség 3.elemzési magalapozottság – következetések- intézkedések

62 Környezeti kulcs mutatók I. 1. ÉGHAJLAT VÁLTOZÁS: CO 2 konc. növ. 2. ÓZONRÉTEG: ózonkárosító emisszió növ. 3. LEVEGŐ MINŐSÉG: SO X és NO X növ. 4. HULLADÉKINVÁZIÓ: települési hulladék keletkezés 5. ÉDESVIZEK MINŐSÉGE: közműolló

63 Környezeti kulcs mutatók II. 6. ÉDESVÍZKÉSZLET: vízhasználat intenzítása 7. ERDŐVAGYON: méretének csökkenése 8. HAL ÁLLOMÁNY: mennyiségi csök. 9. ENERGIA FORRÁSOK: kimerülése és energia hatékonyság javítása 10. BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG: fenyegetett ökoszisztémák, élőhelyek és fajok

64 Az egy főre jutó GDP várható alakulása a fejlett és a fejlődő régiókban 1990 és 2030 között Forrás: Világ Bank 1993. évi jelentése 0 510153540 2030 1990 Afrika félsivatagi területei Ázsia és a Csendes- óceán térsége Latin-Amerika és a Karib-tenger vidéke Közép-kelet és Észak-Afrika Európa és a volt SZU Fejlett országok GDP / fő ezer $ 1990 szinten

65 Összefoglalás •XXI. sz. súlypont eltolódás: termelési folyamatokról a termékekre és a fogyasztásra •Ökohatékonyság javult, de fogyasztás üteme ennél gyorsabban nőtt •Kedvező tendenciák ellenére a gazdaság túlterheli a Földet •Think globally, act locally”

66 Vizsgán való részvétel •Előzetes jelentkezés a Neptun rendszerben •Módosítás lehetséges (48 órával korábban ha van szabad hely) •INDEX szükséges a vizsgán! •Dolgozat megtekintés eredményhirdetéskor •Index átvétel munkaidőben a II. 221-ben •Csak utóvizsga: 2006. jan. 26. •Javító vizsga

67 Jegybeírás megfelelő tanárnál! Nappali tagozat valamennyi szak esetén: Fabula László és Medvéné dr. Sz. K. FSz képzés valamennyi szak esetén: dr. Buzás Gizella és dr. Kovács Katalin

68 Javasolt irodalom: •Csutora-Kereskes: A k.barát vállalatirányítás eszközei (KJK Bp. 2004.) •Kerekes Sándor: A megkérdőjelezett sikerágazat (Az EU környezetvédelmi követelményeinek teljesítése 2003.) •Bándi Gyula Környzetvédelmi kézikönyv •Kerényi Attila: Környezettan (Mg. 2003.) •Bulla Miklós: Mo környezeti jövőképe 2003

69 Internet címek •www.gov.huwww.gov.hu •www.kovet.huwww.kovet.hu •kornyzetvedelem.lap.hukornyzetvedelem.lap.hu •www.zoldpok.huwww.zoldpok.hu •www.humusz.huwww.humusz.hu •www.zoldakademia.huwww.zoldakademia.hu •Diploma dolgozati és TDK témák

70 Ábra jegyzék A növekedés új határai c könyvből Ökológiai lábnyom és eltartó képesség 15.old A világ népesedése 28.old A világnépesség növekedési üteme 50.old. Egyenlőtlenségek a világban 63.old. Születési ráták és GNI 56.old A világ városlakó népessége 40.old. Energia felhasználás 104.old Időjárás eredetű gazd. Veszteségek 132.old KSH Földrészek népességének alakulása Magyar demográfia

71 Javasolt évfolyam dolgozati témák •Népesség robbanás és megfékezésének lehetőségei •Élelmezési problémák és megoldási lehetőségek •Szélsőséges időjárások okai és a károk mérséklésének módszerei •Ökológiai lábnyom számítások bemutatása és kritikája •A biódiverzitás fogalma és jelentősége •ENSZ konferenciák a globális problémákról


Letölteni ppt "Optimista modell. Pesszimista modell Osszcilláló modell."

Hasonló előadás


Google Hirdetések