Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lehetőségek, feltételek, feladatok a LEADER támogatások kapcsán 2009. április 16. Martonvásár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lehetőségek, feltételek, feladatok a LEADER támogatások kapcsán 2009. április 16. Martonvásár."— Előadás másolata:

1 Lehetőségek, feltételek, feladatok a LEADER támogatások kapcsán 2009. április 16. Martonvásár

2 VölgyVidék Közösség Fejér megye 3 kistérség 17 település •15 kistelepülés • 2 kisváros 44 ezer lakos

3 a Völgyvidék ismert kultúrtáj, vonzó lakó-szolgáltató környezet, gazdaságilag, társadalmilag fejlett térség JÖVŐKÉP, STRATÉGIA

4 A stratégia legfőbb prioritásai •VölgyVidéki gazdaságfejlesztés •VölgyVidéki turizmus fejlesztése •VölgyVidéki életminőség fejlesztése •VölgyVidéki értékek, örökségek megőrzése, fejlesztése •VölgyVidéki környezetfejlesztés

5 ÚMVP III. tengely 580 millió forint 2008 – 2013. 17 település 4 intézkedés: –Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése –Turisztikai tevékenységek ösztönzése –Falumegújítás és falufejlesztés –Vidéki örökség megőrzése Következő benyújtás: 2009. október 1-31.

6 Igényelt támogatás és forrás (millió forint) Igényelt támogatás és forrás (millió forint) 2008. Támogatási igények

7 36/2008 ( X.18.) FVM rendelet Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 36/2008 ( X.18.) FVM rendelet

8 A támogatás célja A vidéki térségekben • a vállalkozói aktivitás, • a versenyképesség, • az innovációs képesség ösztönzése, • munkahelyek megtartása és • új munkahelyek létrehozása, valamint • a gazdasági szerkezet fejlesztése

9 A támogatás célja A cél elérése érdekében e rendelet keretében támogatás nyújtható • új mikrovállalkozások létrehozására, • működő mikrovállalkozások beruházásaira, • működő mikrovállalkozások műszaki- technológiai fejlesztésére

10 Ki lehet ügyfél? • Természetes személy aki vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát • Egyéni vállalkozó • Mikrovállalkozás összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg (2004. évi XXXIV. Tv. 3.§ (3))

11 A támogatás tárgya Támogatás vehető igénybe – a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzésére; – a gazdasági tevékenységgel érintett épület-hez tartozó építésre, épület-felújításra, épületgépészet kialakítására; – a gazdasági tevékenységgel érintett épület-hez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre; – minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer bevezetésére.

12 Támogatás mértéke Támogatási intenzitás: 60 % A támogatás összege ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintössze-get. (De minimis)

13 Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet

14 A támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása.

15 Ki lehet ügyfél? Természetes személy Mikro-, kis-, és középvállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó) Non-profit szervezet (társadalmi szervezet- kivéve biztosító egyesület, politikai párt, munkáltató és munkavédelmi szervezet-, alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, nonprofit gazdaság társaság, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet) Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás Egyházi jogi személy

16 1. célterület Falusi turizmushoz kapcsolódó új minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése KIVÉVE:!!!! (45/1998. (VI.24.) IKIM rendelet alapján már működő) Szálloda (szálloda étteremmel) Gyógyszálloda Wellness szálloda Garniszálloda (szálloda étterem nélkül) Apartman szálloda Panzió Kemping Üdülőház Turistaszálló Ifjúsági szálló

17 2. célterület Vidéki térségben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó új minőségi szálláshelyek létrehozása és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, illetve Vidéki térségben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése.

18 3. célterület Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, vagy már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és marketingje a következő területeken: Alkalmi falusi-, agroturisztikai szolgáltatások Ökoturisztikai szolgáltatások Lovasturisztikai szolgáltatások Vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások Erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások Horgászturisztikai szolgáltatások Borturisztikai szolgáltatások Kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások Vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások A lovas-vadász-erdei-horgász-bor-kerékpáros és vizi turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások

19 Támogatás mértéke Természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás esetén: • az összes elszámolható kiadás 60%-a Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, non-profit szervezet esetén: • az összes elszámolható kiadás 100%-a, amennyiben a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető • az összes elszámolható kiadás 60%-a, amennyiben a beruházás az ügyfél nem közhasznú tevékenységének ellátásához köthető

20 Támogatás igénybevételének feltételei Az 1. célterületen megvalósuló fejlesztés estén: - a fejlesztéssel kialakított(létrehozott, bővített, felújított) szálláshely az alábbi feltételeknek eleget tegyen:- 45/1998. (VI.24.) IKIM rendelet szerinti legalább 4 napraforgós minősítés, - legalább 6 férőhely, - a saját használatú helységektől/lakrészektől való elkülönítettség, - összkomfort. - A 2. célterületen megvalósuló fejlesztés estén: - a legalább 30 férőhelyes, nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyek támogathatóak: - legalább „B” kategóriás gyermek-és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, „A” kategóriájú turistaház.

21 Kötelezettségek A támogatás igénybevételével kötele- zettségeket is vállal az ügyfél: – Üzemeltetési kötelezettség – Megvalósítási kötelezettség (80 %) – Biztosítás – Tájékoztatás és nyilvánosság (logók, szlogenek) – Monitoring adatszolgáltatás

22 LEADER LEADER 260 millió Ft 2013-ig

23 Mi a LEADER program? K ö z ö ss é gi Kezdem é nyez é s a vid é ki gazdas á g fejleszt é s é rt L iaison E ntre A ctions pour le D evelopment de ł E conomie R urale Egy ü ttműk ö d é sen alapul ó – ö sszekapcsol ó d ó – projektek ö sszess é ge, programba foglal á sa a vid é k gazdas á gi fejleszt é se é rdek é ben

24 Miben más a LEADER ? • Más forrásokkal ellentétben a döntések és a kontroll helyi szintre került • érthető, megközelíthető • kis projekteket támogat • helyi erőforrásokat von be, nagy hozzáadott értéket produkál • helyi közösségeknek ad pénzt a saját környezetük, jövőjük javítására

25 LEADER jogcímtípusok és támogatási intenzitásuk (%) Jogc í m Ö nkormányzatok, egyházi é s nonprofit sz. V á llalkozók, természetes személyek Fejlesztés közösségi célú 10060 vállalkozási alapú 60 Képzés 10060 Rendezvény 10060 Térségen belüli szakmai együttműködések 8060 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések 8060 Tervek, tanulmányok 80

26 Fejlesztés tevékenységek •építés •gépbeszerezés •a végzett tevékenység minőségi javulását vagy energiahatékonyságát növelő kisléptékű beruházás •szolgáltatás igénybevétele •a fejlesztéshez kapcsolódó tanulmányok •marketing tevékenység

27 Vállalkozási alapú fejlesztés •A helyi termékeknek az értékesítési pontokra való eljuttatásának megszervezése, helyi termék mozgóbolt, helyi termék polcok kialakításának támogatása

28 Közösségi célú fejlesztés •Komplex kulturális, rekreációs (lovaglás, kerékpáros, horgász, tánc stb.) és borturisztikai szolgáltatások fejlesztése •Helyi népi kulturális értékek feltérképezése, bemutatása, interaktív, többfunkciós bemutatóhelyek eszközbeszerzésének támogatása, tájékoztató anyagok készítése •VölgyVidéki helyi kommunikáció (sajtó, internetes, helyi televízió) fejlesztése. •Egészségügyi, közbiztonsági szolgáltatások fejlesztése, a közszolgáltatások minőségjavító fejlesztésének támogatása. •Faluszépítési, takarítási akciók szervezése, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés és tájékoztatás •Kampányok szervezése a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése érdekében, az illegális hulladéklerakás megelőzése és felszámolása, a komposztálás kultúrájának elterjesztése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakulása érdekében.

29 Képzés •Képzettségi hiányterületek felmérése, foglalkoztatási stratégia kidolgozása, képzések szervezése •VölgyVidéki helyi hátrányos helyzetű csoportok helyzetének felmérése, képzése, együttműködésük fejlesztése •Kulturális örökségvédelemmel, a helyi identitás megerősítésével kapcsolatos stratégia kialakítása, oktatás, képzés, ismeretterjesztés, népszerűsítés Művészeti oktatás szervezése felnőttek számára.

30 Tervek, tanulmányok •Marketingstratégia kidolgozása, VölgyVidék védjegy kialakítása és bevezetése, egységes minősítési és minőségellenőrzési rendszer kidolgozása a VölgyVidék termékekre •Turisztiaki marketing- és fejlesztési stratégia kidolgozása, értékkataszter összeállítása, kiadványok készítése. A Völgyvidék helyi turisztikai erősségeinek, értékeinek módszeres összegyűjtése, egységes tudásbázis kialakítása

31 VölgyVidék iroda 2473 Vál, Vajda J. u. 2. Szendrői Júlia Tel.: 20/352-1604 E-mail: jszendroi@volgyvidek.hu www.volgyvidek.hu www.umvp.eu www.mvh.gov.hu


Letölteni ppt "Lehetőségek, feltételek, feladatok a LEADER támogatások kapcsán 2009. április 16. Martonvásár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések