Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN"— Előadás másolata:

1 KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN

2 JÓ ÖTLETEK családi napközi állatsimogató gyermektábor rendezvények Közösségi információs központ

3 szövetkezet Rochdale-i elvek 1934 Nyitott tagság
Demokratikus igazgatás Visszatérítés a vásárlás arányában Korlátozott tőkekamat Fakultatív:(1937 Párizs) Politikai és vallási semlegesség Szövetkezeti továbbképzés előmozdítása Készpénzre történő eladás Önkéntes szövetkezés Piaci árusítás (1966 Bécs) Közös szolgáltatások biztosítása Nemzetközi együttműködés a szövetkezetek között

4 KÖZÖSSÉG fogalom funkcionális megközelítése
Ha a közösség valóban létezik, akkor annak az azonos földrajzi elhelyezkedésben, amely a fizikai és lelki biztonságot otthonként nyújtja, az alábbi öt funkciónak kell megfelelnie: A szocializáció, melyen keresztül a közösség bizonyos értékeket olt tagjaiba, A gazdasági boldogulás funkciója – a közösség megélhetési lehetőséget biztosít tagjainak, Társadalmi részvétel, teljesítve a társasági élet iránti általános igényt, Társadalmi kontroll, megkövetelve a közösség értékeinek betartását, Kölcsönös támogatás, mely folyamat segítségével a közösség tagjai megvalósítják azokat a feladatokat, amelyek túl nagyok, vagy túl sürgősek ahhoz, hogy egy egyedülálló személy kezelni tudja. (Warren)

5 6 szövetkezeti érték: önsegély egyenlőség egyéni felelősség demokrácia
igazságosság szolidaritás

6 Szövetkezet definíciója
A szövetkezet olyan személyek autonóm társulása, akik önként egyesültek abból a célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és kulturális céljaikat közös tulajdonú és demokratikusan irányított vállalkozások útján megvalósítsák.

7 Szövetkezeti törvény 2006. X. tv
A szövetkezet fogalma 7. § A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése.

8 A szociális szövetkezet fogalma
8. § (1) A szociális szövetkezet a 7. §-ban foglaltaknak megfelelő olyan szövetkezet, a) amelynek célja munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése; b) amely iskolaszövetkezetként működik. (2) A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a szociális szövetkezet megnevezést, illetve – iskolaszövetkezet esetében – az iskolaszövetkezet megnevezést

9 A szociális szövetkezet
Alapítója: minimum 7 természetes személy Tulajdon: minden tag legalább 1 részjegy jegyzésére kötelezett, a részjegy összegét a közgyűlés határozza meg. Döntés: legfőbb döntéshozó szerv a közgyűlés, ahol 1 tag=1 szavazat Vezetés: minden tag választhat és választható elnökség (50 főig 1 fő is lehet), felügyelő bizottság (20 főig 1 fő is lehet) Bejegyzés: a szövetkezet jogi személy, a cégbíróság jegyzi be

10 Közösségi alap A szövetkezet a nyereségéből közösségi alapot hoz létre, amely nem felosztható vagyon. A tagok és hozzátartozóik kulturális és szociális szükségleteit elégíti ki. A közösségi alap 40%-ából minden tag által hozzáférhető szolgáltatást kell nyújtani, a fennmaradó rész a közgyűlés által meghatározott egyéni juttatásokra fordítható.

11 MIÉRT KELL TÁMOGATNI SZÖVETKEZETEK LÉTREHOZÁSÁT ?
(a)jövedelemtermelő tevékenységek és fenntartható, tisztességes foglalkoztatás megteremtése, valamint fejlesztése; (b)az emberi erőforrás kapacitásainak és a szövetkezeti mozgalmi értékek, előnyök, valamint hasznok ismeretének fejlesztése oktatás és képzés segítségével; (c)az üzleti potenciál fejlesztése, beleértve a vállalkozói és vezetési készségeket;

12 versenyképességük erősítése, egyszersmind a piacokhoz és az intézményes finanszírozáshoz való hozzáférés biztosítása; a megtakarítások és befektetések növelése; (f) a társadalmi és gazdasági jólét javítása, figyelembe véve a hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölése iránti igényt; (g)a fenntartható emberi fejlődéshez történő hozzájárulás; és (h)életképes, dinamikus, önálló gazdasági ágazat kialakítása és bővítése, amely a szövetkezetekre is kiterjed, és amely a közösség társadalmi, valamint gazdasági igényeire reagál.”

13 Közösségi vállalkozás
A vállalkozásban szerepet vállaló tagok-akik egyben tulajdonosok is – képességeire, szakértelmére, munkatapasztalatára, mint közös tőkére alapozott, demokratikus módon (egyenrangú felelősségvállalással) működő, a közösség feltárt szükségleteire épülő gazdasági tevékenység. A vállalkozást maguk a tagok irányítják demokratikusan megválasztott vezetőkkel.

14 Fejlesztendő területek
Öntevékenység Felelősségvállalás Vállalkozási hajlandóság Kockázatvállalási készség Együttműködési készség Társadalmi elfogadás bizalom

15 Fejlesztési folyamat Bevonás (megszólítás, meghallgatás, információval való ellátás, a részvételi lehetőség biztosítása, kapcsolatok szervezése) - KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Egyéni és közösségi szükségletek feltárása - nyilvánosság Képességek, készségek, munkatapasztalatok megismerése Mások tapasztalatainak megismerése Közös tervezés Közös tevékenységek szervezése egymás megismerésére, a bizalom kialakulására képzés

16 SZÖVETKEZZ – 2007. OFA pályázati felhívása
KIK PÁLYÁZHATNAK? a.) magánszemélyek (legalább 7 fő), akik szociális szövetkezetet akarnak létrehozni a 7 főből legalább 3 főnek 3 hónapnál régebben regisztrált munkanélkülinek kell lenni. (tagok 50%-a) b.) már megalakult szociális szövetkezetek

17 Kétfordulós pályázat 1.) az ötlet megfogalmazása, költségvetéssel
2.) a kiválasztott ötletek a.) pályázat készítői képzésen vehetnek részt b.) pályázatot nyújthatnak be a 2. fordulóra Kidolgozott projekt, üzleti terv szükséges

18 Akik nyertesek a 2. fordulón
A magánszemély pályázók kötelezettséget vállalnak szociális szövetkezet alapításra – fél év áll rendelkezésre és max.: Ft A pályázati projekt lebonyolítására max.: 20 millió Ft-os támogatást kaphatnak A következő évben is pályázhatnak, eredményük alapján

19 Mire fordítható az 500.000 Ft-os alapítási támogatás?
A szociális szövetkezet alapításával kapcsolatos szolgáltatások megvásárlása, Banki költségek, Illetékek, Rövid távú és középtávú üzleti tervek készítésének költsége, Egyéb, közvetlenül a projekt megvalósításával, illetve a szövetkezet alakításával kapcsolatos költségek.

20 Időtartam Benyújtási határidő: 1. Forduló – 2008. február 28-ig
2. Forduló – április 30-ig (folyamatos az elbírálás) A pályázati program Megalakulásra max: fél év Projekt lebonyolításra 12 hónap

21 Mire fordítható a 20 millió Ft-os projekt támogatás?
A tagként, illetve nem tagként alkalmazott menedzsment bérei és közterhei (a teljes támogatási összeg legfeljebb 15 %-a) Működési költségek (a teljes támogatási összeg legfeljebb 9%-a) A célcsoportba tartozó tagként, vagy ne tagként alkalmazott munkavállalók bérei és közterhei, A tevékenység elindításához szükséges beruházások (a teljes támogatási összeg legfeljebb 30%-a) Projektek kidolgozásának költségei, Piacfelmérés költségei, A szociális szövetkezet tevékenységének elindításával összefüggő egyéb költségek.

22 A támogatás formája és mértéke
Vissza nem térítendő támogatás 100 %-os támogatás

23 pályázati felhívás, adatlap
ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY

24 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Mészáros Zsuzsa tel.: 30/ Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Budapest


Letölteni ppt "KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések