Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyógyszertár, mint egészségügyi szolgáltató, mint vállalkozás Dr. Majoros Krisztina közgazdász, PhD gyógyszerész, dr.pharm. gyógyszertár tulajdonos SEMMELWEIS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyógyszertár, mint egészségügyi szolgáltató, mint vállalkozás Dr. Majoros Krisztina közgazdász, PhD gyógyszerész, dr.pharm. gyógyszertár tulajdonos SEMMELWEIS."— Előadás másolata:

1 A gyógyszertár, mint egészségügyi szolgáltató, mint vállalkozás Dr. Majoros Krisztina közgazdász, PhD gyógyszerész, dr.pharm. gyógyszertár tulajdonos SEMMELWEIS EGYETEM Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2011. február 25.

2 A gyógyszertár definíciója (régi) • 2006. évi XCVIII. törvény A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 2.§. (2) Kiskereskedelmi gyógyszerellátó tevékenységet gyógyszertárban, kivételesen pedig az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint gyógyszertárnak nem minősülő kereskedelmi vállalkozás keretében lehet folytatni. (3) A gyógyszertár egészségügyi szolgáltató és kiskereskedelmi tevékenységet végző egészségügyi intézmény. Gyógyszertár közforgalmú, intézeti, fiók és kézigyógyszertári formában működhet. (4) A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó gyógyszerek kiszolgáltatása, valamint az e gyógyszerekkel kapcsolatos, a betegségek megelőzését szolgáló, a betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás.

3 A gyógyszertár definíciója (új) 2010. évi CLXXIII. törvény (az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról) 2. §. (2) Gyógyszert a betegek, lakosság, orvosok, valamint állatorvosok részére - ha jogszabály másként nem rendelkezik - gyógyszertárak szolgáltathatnak ki. (3) A gyógyszertár egészségügyi szolgáltató és kiskereskedelmi tevékenységet is végző egészségügyi intézmény. Gyógyszertár közforgalmú, intézeti, fiók- és kézigyógyszertári formában működhet. (4) A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök és a gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek helyes alkalmazásra vonatkozó teljes körű tájékoztatással történő kiszolgáltatása, az e termékekkel kapcsolatos, a betegségek megelőzését szolgáló, a betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a helyes és eredményes gyógyszeres terápia elősegítése, követése, valamint a prevencióban, népegészségügyi programokban való részvétel.

4 Gyógyszertár mint egészségügyi intézmény Egészségügyi szolgáltatóKiskereskedelmi egység Egészségügyi szolgáltatóKiskereskedelmi egység

5 Közforgalmú gyógyszertár, fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár • közforgalmú gyógyszertár: a lakosság közvetlen és teljes körű gyógyszerellátását biztosító olyan egészségügyi intézmény, amely a teljes körű gyógyszerellátás keretében magisztrális gyógyszerkészítést is végez • fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részeként működő, de azzal nem azonos telephelyű, vagy mozgó egységként működtetett, a lakosság közvetlen gyógyszerellátását biztosító egészségügyi intézmény • kézigyógyszertár: a háziorvos, házi gyermekorvos (a továbbiakban: háziorvos) gyógyító munkájához szükséges, a gyógyszerek meghatározott körét szolgáltató ellátási forma. (Ellátó gyógyszertár!)

6 Törvények, rendeletek • Gyógyszertári törvény, egészségüggyel illetve annak intézményeivel kapcsolatos törvények, rendeletek, irányelvek, módszertani levelek • Társasági törvény, • Számviteli törvény, adózással kapcsolatos törvények, jogszabályok, • Munka törvénykönyve, • Munka-, vagyon-, környezet-, tűzvédelmi, hulladékgazdálkodási törvények, rendelkezések, • Fogyasztóvédelmi rendelkezések, • Polgári törvénykönyv, • …

7 Gyógyszertár, mint vállalkozás Társasági forma szerint: egyéni vállalkozásgazdasági társaság egyéni vállalkozásgazdasági társaság (1990. évi V. törvény) (2006. évi IV. törvény, korábban: 1988. évi VI. trv.) (1990. évi V. törvény) (2006. évi IV. törvény, korábban: 1988. évi VI. trv.) jogi személyiség jogi személyéggel nélküli ~: rendelkező ~: nélküli ~: rendelkező ~: - betéti társaság- korlátolt felelősségű társ. - közkereseti társaság- részvénytársaság - egyesülés (- közös vállalat) • Társasági forma (korlátlan – korlátolt felelősség), alapítás szabályai (költségei!), társaság szervei, vezető tisztségviselői (aláírók), tevékenységi körök, könyvvizsgáló, …

8 Gazdálkodási feladatok • Működtetési feltételek biztosítása • Személyi feltételek biztosítása, munkaügyi kérdések • Működéssel kapcsolatos feladatok (megrendelés, árubeszerzés, készletgazdálkodás, saját felhasználás) • Számlák kezelése, számlák kifizetése • Könyvvezetés, nyilvántartások, bizonylati rend • Pénzügyi feladatok, pénzkezelés, bankszámla vezetés • Vények, bizonylatok kezelése, betegekkel kapcsolatos dokumentáció vezetése, kezelése, panaszkezelés • Takarítás, mosogatás, hulladékkezelés • Belső Minőségügyi Rendszer, ellenőrzések, elemzések • …

9 Működtetés, fenntartás, karbantartás • Működtetési feltételek, építészeti feltételek biztosítása, karbantartása • Tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása, pótlása Pl. kötelező felszerelés és eszközlista, mérlegek hitelesítése, hőlégsterilizátor, Ph. Hg. VIII., FoNo VII., FoNo Vet IV., Egészségügyi Közlöny, … • Számítástechnikai, informatikai és távközlési eszközök beszerzése, karbantartása (szerződött rendszergazda!)

10 Munkaügy • Munkaszerződések ill. módosítások • Munkaköri leírások hatáskörök, felelőssége körök pontos lehatárolása, jogosultságok • Személyi juttatások (munkabér) és egyéb juttatások kifizetése, vezetése (Jelenléti ívek naprakész vezetése!) • Adó- és járulék fizetés • Egészségügyi alkalmasság • Bélyegzők, aláírások • Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás --> napló, üzemi balesetről jegyzőkönyv, bejelentés • Képzések, továbbképzések • Kommunikáció, információ átadás

11 Működéssel kapcsolatos feladatok • Gyógyszertárban forgalmazható készítmények köre (www.ogyi.hu; www.oeti.hu; www.eekh.hu; www.antsz.hu; www.ivmp.gov.hu) www.ogyi.huwww.oeti.huwww.eekh.hu www.antsz.huwww.ivmp.gov.huwww.ogyi.huwww.oeti.huwww.eekh.hu www.antsz.huwww.ivmp.gov.hu • Gyógyszerek és egyéb termékek beszerzése, MEGRENDELÉSe, kapcsolat a nagykereskedőkkel (defektus könyv, elektronikus defektus, napi többszöri rendelés küldés, akciók) • Gyógyszerek és egyéb termékek mennyiségi és minőségi átvétele (speciális esetek, reklamáció); szállítólevél, számla • KÉSZLETRE VÉTEL! • Lejárat ellenőrzés, raktározás (FIFO elv), eltartás

12 Számlák kezelése, számlák kifizetése • Gyógyszernagykereskedők számláinak pontos vezetése, kifizetése • Fizetési határidők: általában 30 nap (45 nap, 60 nap, egyéb egyedi megállapodás) • Utóbbi időszakban nagykereskedők kintlévősége ugrásszerűen megnőtt szigorítások.

13 Nyilvántartások, könyvelés • Könyvelési anyag könyvelő számára általában havi rendszerességgel (bevételi bizonylatok, kiadási bizonylatok, bérhez jelenléti ívek, stb.) Könyvelőtől havonta Főkönyvi kivonat (egyes főkönyvi tételek jelentése), eredmény, pénztár • Patika saját maga számára kialakított nyilvántartásai, adminisztrációja

14 Pénzforgalom • Gyógyszertár bevétele két forrásból: lakosság, Országos Egészség Pénztár • Támogatott gyógyszerek teljes ára = térítési díj + TB támogatás • Lakossági pénzforgalom formái: készpénz, bankkártya, egészségpénztári kártya, egyéb • OEP-től: gyógyszertár részére átutalás a megfelelő heti TB elszámolás elkészítése után; havi négyszeri elszámolás küldése az illetékes REP-hez (utólagos finanszírozás!) • Gyógyszertár bankszámlája, számlavezetés • Pénzkezelés (napi kasszazárások), kulcskezelés, biztonság

15 Vények, dokumentációk kezelése • Vények gyűjtése, csoportosítása, tárolása • Kötelező dokumentációkon túl a patika egyedi igényeinek megfelelő dokumentációk létrehozása, alkalmazása, kezelése hatékonysági szempontokat figyelembe véve (Ne legyen túl sok az adminisztráció!) • Betegekhez kapcsolódó dokumentációk bizalmas kezelése • Panaszkezelés (Vásárlók könyve, Mellékhatás bejelentés)

16 Takarítás, mosogatás, hulladékkezelés • A gyógyszertár helyiségeinek, berendezéseinek, eszközeinek tisztán tartása • Mosogatás külön szabályok szerint • Kommunális hulladék, lejárt gyógyszerek és egyéb termékek (lejárt kábítószer!), lakossági gyógyszerhulladék gyűjtő doboz; elavult vények és egyéb dokumentumok megsemmisítése, szerződések

17 Belső Minőségügyi Rendszer • A BMR célja, hogy: - a gyógyszertár folyamatosan az érdekelt felek és az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek megfelelő egészségügyi szolgáltatást nyújtson, - csökkentse a nem kívánatos események előfordulásának gyakoriságát és az egészségügyi ellátás kockázatát, - fokozza a beteg elégedettségét a betegbiztonság növelésével a rendszer eredményes alkalmazása révén, - fokozza a bizalmat a gyógyszertár tevékenységei iránt.

18 A gyógyszertár gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi információ BIZALMASAN BIZALMASANkezelendő!!!

19 Naprakésznek lenni! • Internet, TV, egyéb hírműsorok • Társasági tagságok (pl. Fiatal Gyógyszerészek Klubja, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Gyógyszerészi Kamara) • Nagykereskedők kiadványai (Pl. Phoenix Futár, Hungaropharma, Humantrade – Teva) • Szakfolyóiratok (Pl. Gyógyszerészet – A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapja; Gyógyszerész Hírlap – A Magyar Gyógyszerészi Kamara lapja; Gyógyszertár – A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége lapja; Gyógyszereink – OGYI Közlemények, ma már elektronikusan, kötelező!) • Nyitott szemmel járni!

20 Továbbiakban néhány gazdálkodási feladat bemutatása a NOVODATA Gyógyír.Win programjának alkalmazásán keresztül.


Letölteni ppt "A gyógyszertár, mint egészségügyi szolgáltató, mint vállalkozás Dr. Majoros Krisztina közgazdász, PhD gyógyszerész, dr.pharm. gyógyszertár tulajdonos SEMMELWEIS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések