Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyógyszertár, mint egészségügyi szolgáltató, mint vállalkozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyógyszertár, mint egészségügyi szolgáltató, mint vállalkozás"— Előadás másolata:

1 A gyógyszertár, mint egészségügyi szolgáltató, mint vállalkozás
Dr. Majoros Krisztina közgazdász, PhD gyógyszerész, dr.pharm. gyógyszertár tulajdonos SEMMELWEIS EGYETEM Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2011. február 25.

2 A gyógyszertár definíciója (régi)
2006. évi XCVIII. törvény A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 2.§. (2) Kiskereskedelmi gyógyszerellátó tevékenységet gyógyszertárban, kivételesen pedig az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint gyógyszertárnak nem minősülő kereskedelmi vállalkozás keretében lehet folytatni. (3) A gyógyszertár egészségügyi szolgáltató és kiskereskedelmi tevékenységet végző egészségügyi intézmény. Gyógyszertár közforgalmú, intézeti, fiók és kézigyógyszertári formában működhet. (4) A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó gyógyszerek kiszolgáltatása, valamint az e gyógyszerekkel kapcsolatos, a betegségek megelőzését szolgáló, a betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás.

3 A gyógyszertár definíciója (új)
2010. évi CLXXIII. törvény (az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról) 2. §. (2) Gyógyszert a betegek, lakosság, orvosok, valamint állatorvosok részére - ha jogszabály másként nem rendelkezik - gyógyszertárak szolgáltathatnak ki. (3) A gyógyszertár egészségügyi szolgáltató és kiskereskedelmi tevékenységet is végző egészségügyi intézmény. Gyógyszertár közforgalmú, intézeti, fiók- és kézigyógyszertári formában működhet. (4) A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök és a gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek helyes alkalmazásra vonatkozó teljes körű tájékoztatással történő kiszolgáltatása, az e termékekkel kapcsolatos, a betegségek megelőzését szolgáló, a betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a helyes és eredményes gyógyszeres terápia elősegítése, követése, valamint a prevencióban, népegészségügyi programokban való részvétel.

4 mint egészségügyi intézmény
Gyógyszertár mint egészségügyi intézmény Egészségügyi szolgáltató Kiskereskedelmi egység

5 Közforgalmú gyógyszertár, fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár
közforgalmú gyógyszertár: a lakosság közvetlen és teljes körű gyógyszerellátását biztosító olyan egészségügyi intézmény, amely a teljes körű gyógyszerellátás keretében magisztrális gyógyszerkészítést is végez fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részeként működő, de azzal nem azonos telephelyű, vagy mozgó egységként működtetett, a lakosság közvetlen gyógyszerellátását biztosító egészségügyi intézmény kézigyógyszertár: a háziorvos, házi gyermekorvos (a továbbiakban: háziorvos) gyógyító munkájához szükséges, a gyógyszerek meghatározott körét szolgáltató ellátási forma. (Ellátó gyógyszertár!)

6 Törvények, rendeletek Gyógyszertári törvény, egészségüggyel illetve annak intézményeivel kapcsolatos törvények, rendeletek, irányelvek, módszertani levelek Társasági törvény, Számviteli törvény, adózással kapcsolatos törvények, jogszabályok, Munka törvénykönyve, Munka-, vagyon-, környezet-, tűzvédelmi, hulladékgazdálkodási törvények, rendelkezések, Fogyasztóvédelmi rendelkezések, Polgári törvénykönyv,

7 Gyógyszertár, mint vállalkozás
Társasági forma szerint: egyéni vállalkozás gazdasági társaság (1990. évi V. törvény) (2006. évi IV. törvény, korábban: évi VI. trv.) jogi személyiség jogi személyéggel nélküli ~: rendelkező ~: - betéti társaság - korlátolt felelősségű társ. - közkereseti társaság - részvénytársaság - egyesülés (- közös vállalat) Társasági forma (korlátlan – korlátolt felelősség), alapítás szabályai (költségei!), társaság szervei, vezető tisztségviselői (aláírók), tevékenységi körök, könyvvizsgáló, …

8 Gazdálkodási feladatok
Működtetési feltételek biztosítása Személyi feltételek biztosítása, munkaügyi kérdések Működéssel kapcsolatos feladatok (megrendelés, árubeszerzés, készletgazdálkodás, saját felhasználás) Számlák kezelése, számlák kifizetése Könyvvezetés, nyilvántartások, bizonylati rend Pénzügyi feladatok, pénzkezelés, bankszámla vezetés Vények, bizonylatok kezelése, betegekkel kapcsolatos dokumentáció vezetése, kezelése, panaszkezelés Takarítás, mosogatás, hulladékkezelés Belső Minőségügyi Rendszer, ellenőrzések, elemzések

9 Működtetés, fenntartás, karbantartás
Működtetési feltételek, építészeti feltételek biztosítása, karbantartása Tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása, pótlása Pl. kötelező felszerelés és eszközlista, mérlegek hitelesítése, hőlégsterilizátor, Ph. Hg. VIII., FoNo VII., FoNo Vet IV., Egészségügyi Közlöny, … Számítástechnikai, informatikai és távközlési eszközök beszerzése, karbantartása (szerződött rendszergazda!)

10 Munkaügy Munkaszerződések ill. módosítások Munkaköri leírások
hatáskörök, felelőssége körök pontos lehatárolása, jogosultságok Személyi juttatások (munkabér) és egyéb juttatások kifizetése, vezetése (Jelenléti ívek naprakész vezetése!) Adó- és járulék fizetés Egészségügyi alkalmasság Bélyegzők, aláírások Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás --> napló, üzemi balesetről jegyzőkönyv, bejelentés Képzések, továbbképzések Kommunikáció, információ átadás

11 Működéssel kapcsolatos feladatok
Gyógyszertárban forgalmazható készítmények köre ( Gyógyszerek és egyéb termékek beszerzése, MEGRENDELÉSe, kapcsolat a nagykereskedőkkel (defektus könyv, elektronikus defektus, napi többszöri rendelés küldés, akciók) Gyógyszerek és egyéb termékek mennyiségi és minőségi átvétele (speciális esetek, reklamáció); szállítólevél, számla KÉSZLETRE VÉTEL! Lejárat ellenőrzés, raktározás (FIFO elv), eltartás

12 Számlák kezelése, számlák kifizetése
Gyógyszernagykereskedők számláinak pontos vezetése, kifizetése Fizetési határidők: általában 30 nap (45 nap, 60 nap, egyéb egyedi megállapodás) Utóbbi időszakban nagykereskedők kintlévősége ugrásszerűen megnőtt szigorítások.

13 Nyilvántartások, könyvelés
Könyvelési anyag könyvelő számára általában havi rendszerességgel (bevételi bizonylatok, kiadási bizonylatok, bérhez jelenléti ívek, stb.) Könyvelőtől havonta Főkönyvi kivonat (egyes főkönyvi tételek jelentése), eredmény, pénztár Patika saját maga számára kialakított nyilvántartásai, adminisztrációja

14 Pénzforgalom Gyógyszertár bevétele két forrásból:
lakosság, Országos Egészség Pénztár Támogatott gyógyszerek teljes ára = térítési díj + TB támogatás Lakossági pénzforgalom formái: készpénz, bankkártya, egészségpénztári kártya, egyéb OEP-től: gyógyszertár részére átutalás a megfelelő heti TB elszámolás elkészítése után; havi négyszeri elszámolás küldése az illetékes REP-hez (utólagos finanszírozás!) Gyógyszertár bankszámlája, számlavezetés Pénzkezelés (napi kasszazárások), kulcskezelés, biztonság

15 Vények, dokumentációk kezelése
Vények gyűjtése, csoportosítása, tárolása Kötelező dokumentációkon túl a patika egyedi igényeinek megfelelő dokumentációk létrehozása, alkalmazása, kezelése hatékonysági szempontokat figyelembe véve (Ne legyen túl sok az adminisztráció!) Betegekhez kapcsolódó dokumentációk bizalmas kezelése Panaszkezelés (Vásárlók könyve, Mellékhatás bejelentés)

16 Takarítás, mosogatás, hulladékkezelés
A gyógyszertár helyiségeinek, berendezéseinek, eszközeinek tisztán tartása Mosogatás külön szabályok szerint Kommunális hulladék, lejárt gyógyszerek és egyéb termékek (lejárt kábítószer!), lakossági gyógyszerhulladék gyűjtő doboz; elavult vények és egyéb dokumentumok megsemmisítése, szerződések

17 Belső Minőségügyi Rendszer
A BMR célja, hogy: - a gyógyszertár folyamatosan az érdekelt felek és az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek megfelelő egészségügyi szolgáltatást nyújtson, - csökkentse a nem kívánatos események előfordulásának gyakoriságát és az egészségügyi ellátás kockázatát, - fokozza a beteg elégedettségét a betegbiztonság növelésével a rendszer eredményes alkalmazása révén, - fokozza a bizalmat a gyógyszertár tevékenységei iránt.

18 A gyógyszertár gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi információ
BIZALMASAN kezelendő!!!

19 Naprakésznek lenni! Internet, TV, egyéb hírműsorok
Társasági tagságok (pl. Fiatal Gyógyszerészek Klubja, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Gyógyszerészi Kamara) Nagykereskedők kiadványai (Pl. Phoenix Futár, Hungaropharma, Humantrade – Teva) Szakfolyóiratok (Pl. Gyógyszerészet – A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapja; Gyógyszerész Hírlap – A Magyar Gyógyszerészi Kamara lapja; Gyógyszertár – A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége lapja; Gyógyszereink – OGYI Közlemények, ma már elektronikusan, kötelező!) Nyitott szemmel járni!

20 Továbbiakban néhány gazdálkodási feladat bemutatása a
NOVODATA Gyógyír.Win programjának alkalmazásán keresztül.


Letölteni ppt "A gyógyszertár, mint egészségügyi szolgáltató, mint vállalkozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések