Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Széchenyi Programiroda bemutatkozása, fejlesztési lehetőségek ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Széchenyi Programiroda bemutatkozása, fejlesztési lehetőségek ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."— Előadás másolata:

1 A Széchenyi Programiroda bemutatkozása, fejlesztési lehetőségek ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

2 Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szolgáltatásai Tájékoztatás: • Potenciális pályázók teljes körű naprakész tájékoztatása Tanácsadás: • Projektgenerálás • Sikeresen benyújtott, szabályoknak megfelelő pályázatok arányának növelése • Problémakezelés, pályázók motiválása • Projektgazdák támogatása a projektmegvalósítási szakaszban

3 Legfontosabb alapelveink Mindenki számára elérhetőek vagyunk! Személyes konzultáció! Országosan egységes információkat közvetítünk! Megfelelő szakmai támogatást nyújtunk mindenkinek! Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

4 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Szentgyörgyi Dávid regionális igazgató Baranya megye: Pécs, Király u. 33. Szigetvár, Zrínyi tér 3. Somogy megye: Kaposvár, Fő u. 7. Marcali, Rákóczi út 17. Barcs, Bajcsy Zs. u. 27. Tolna megye: Szekszárd, Széchenyi u. 38. Tamási, Szabadság út 29. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

5 Pályázati dokumentációk Pályázati felhívások, útmutatók, segédletek Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján www.nfu.hu

6 TÁMOP-2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

7 Pályázat feltétele Pályázók köre: • A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek esetében a cégalapítás dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját. • 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülnek. • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek. • Átlagos statisztikai létszám a benyújtást megelőző lezárt üzleti évben min. 1 fő volt. A pályázat célja Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy olyan 25 év alatti fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak. A pályázat beadása: 2013. február 15. – 2014. április 30.

8 Pályázat feltétele A pályázat kiemelt célja A tanulószerződést kötő tanulók és vállalkozások támogatása, így a korábban tanulószerződéses gyakornokok foglalkoztatása esetén a támogatás intenzitás magasabb. Tanulószerződés: iskolai rendszerű szakképzés szakképzési évfolyamán tanulógyakorlati képzése céljából a tanuló és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött, a gazdasági kamara által nyilvántartott írásbeli szerződés.

9 A pályázat tartalma A pályázó vállalja a feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatását olyan munkakörben, amelynek betöltésére a megszerzett szakképesítése kifejezetten képesíti. A pályázó vállalja,hogy a célcsoporttagot legalább a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a támogatott 9 hónap, továbbá az azt követő 4,5 hónap alatt. A pályázó vállalja, hogy megjelöl egy szakembert (5 év szakmai tapasztalat) aki mentorként segítő, értékelő szerepkört tölt be a pályakezdő fiatal mellett.

10 Speciális elvárások Létrejött munkaviszony esetén a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a pályázat benyújtását. Ha a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat aláírását követő 60 napon belül kell létrehozni. A munkaszerződésnek egyértelműen a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök valamelyikének betöltésére kell irányulnia. A gyakornok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszony keretében lehetséges. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap) munkaszerződést köt próbaidő kikötése nélkül.

11 Támogatás összege 460.350 Ft - 30.000.000 Ft • Gyakornok 9 havi bérköltsége (bérminimum 100-150%) • Gyakornokok száma*havi 54.000 Ft*9hónap (46.000 Ft mentor, 8.000 Ft adminisztráció) • Kötelező nyilvánosság: 50.000 Ft • Felújítás, eszközbeszerzés (20 %)

12 Csekély összegű (de minimis) támogatás Egy vállalkozás, bármely forrásból, de minimis támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – 3 pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelőt.

13 A gyakornok bér- és bérköltség-támogatásának intenzitása jelen konstrukcióban a következőképpen differenciált 9 hónapon keresztül: De minimis 800/2008/EK alapján nyújtott támogatás 800/2008/EK alapján nyújtott támogatás foglalkoztatott gyakornok fogyatékos személy Hátrányos helyzetűFogyatékos Új státusz,korábban saját vagy más tanulószerződéses tanuló gyakornokként történő foglalkoztatása 100% 66,5%100% Új státusz, korábban nem tanulószerződéses tanuló gyakornokként történő foglalkoztatása 90%100%60%100% Statisztikai létszám megőrzését eredményező foglalkoztatás 50%100%35%100%

14 A gyakornokok foglalkoztatása 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor. Nappali rendszerű iskolai oktatásban szerezte első iskolai rendszerű középszintű (középfokú, OKJ-s) szakképesítését. Szakmai vizsgáját követően nem volt és nincs olyan munkavégzésre irányuló jogviszonya, amely egyértelműen a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében rögzített. A célcsoporttag a bizonyítvány megszerzése óta eltelt időben a kedvezményezettel nem állt munkaviszonyban.

15 Kizáró ok A gyakornoki program keretében nem igényelhető támogatás olyan gyakornok után: 1. Aki után a munkaügyi központ bértámogatás nyújt a 70/2009. (IV.2) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése értelmében 2. Akinek a foglalkoztatását a TÁMOP 1.1.2 konstrukció támogatta.

16 Nem kizáró ok A szakmai végzettség megszerzése óta olyan munkakörben lehetett jogviszonya, amelyben nem hasznosította a szakképesítését. A START kártya alapján járó kedvezmény igénybevétele, a járuléknak a kedvezmény alapján be nem fizetendő része nem elszámolható. Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett járulékkedvezmény, a járuléknak a kedvezmény alapján be nem fizetendő része nem elszámolható.

17 Mentori tevékenység feltételei A gyakornok munkakörével megegyező szakirányú végzettség. Legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, 5 év szakmai tapasztalattal. Egy személy – 16 gyakornok mentorálási feladatát láthatja el. Kötelező együttműködés – TÁMOP-2.3.4.B kiemelt projekt kedvezményezettjével.

18 Munkaviszony felmondása Gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, azonnali hatályú felmondással vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható. 4 hónapon belül következik be a munkaviszony fenti okból történő megszűnése, és a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak tekinthető. Közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán szűnik meg, akkor a gyakornokra fordított támogatás időarányos összegét visszafizetési kötelezettség terheli. Lakcímváltozás miatt közös megegyezéssel szűnik meg – időarányos támogatás elszámolható.

19 Pályázat benyújtása • Projektdosszié a pályázat benyújtásakor • Minden pályázattal kapcsolatos dokumentum • Időrendi sorrend • Támogatói okirat/TSZ • Ajánlott, tértivevény szelvény • Eredeti példányok megőrzésére kiemelt figyelmet fordítsunk. Minden benyújtásra kerülő anyagról másolat! 2020. december 31-ig kötelező dokumentum megőrzési kötelezettség!

20 Pályázat benyújtása Kitöltő program letöltése: www.nfu.huwww.nfu.hu Információkkal történő feltöltése

21 Benyújtandó dokumentumok PAPÍR ALAPON: • Kitöltő program által generált nyilatkozat, ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓN: • Eszközlista • NAV által kiadott létszámigazolás • Alapító okirat/cégkivonat/hatósághoz benyújtott adatlap • Nyilatkozat csekély összegű támogatásról • Mentorok önéletrajza/munkakörhöz szükséges kompetenciák leírása • Nyilatkozat közszféra szervezeti státuszáról • Közzétételi kérelem • Nyilatkozat a Knyt. szerinti érintettségről

22 Támogatói okirat TÁMOP-2.3.4.A-13/1 – Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására pályázat esetén Támogatói Okirat kerül kiállításra. Határidők: • 15 napunk van a TO kiállításához szükséges dokumentumok visszaküldésére. • 30 nap a TO kiállításának határideje. • Max. 60 nap áll rendelkezésre hiánypótlással együtt a szerződéskötésre.

23 A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik, kifizetett számlák elszámolására van lehetőség. Előleg mértéke: Igényelt támogatás 25 % Feltétele: -Hatályos támogatói okirat -Elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról igazolás -Előleg igénylése a rendszeresített formanyomtatványon -Előleg folyósításától számított 6 hónapon belül kifizetési igénylés benyújtása -15 napon belül teljesíti a KSZ A fennmaradó összeget utófinanszírozás formájában igényelheti a kedvezményezett. • Előleg elszámolása: útmutatóban meghatározott 70%-os köztes kifizetés után, de legkésőbb a záró kifizetési igénylésben.

24 Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások •Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések nettó 100 000,-Ft feletti beszerzések esetén a 3 árajánlat szükséges (e-mailben, faxon, postai úton). •Kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszköz esetén lehet hivatalos árajánlat (pl.: forgalmazó cégek honlapja, prospektus). •Árajánlatok nem lehetnek 3 hónapnál régebbiek a szerződéskötéshez képest. •Árajánlatkérés, árajánlat és szerződés összhangja. Az ajánlatok azonos tárgyúak, összehasonlíthatóak, összegében egyértelműek legyenek. Árajánlat: A képzést szolgáltató szervezetnek rendelkeznie kell Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) intézményi-akkreditációval, valamint a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott regisztrációval Képzésre vonatkozó elvárás:

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szalainé Hodoniczki Andrea humán fejlesztési tanácsadó DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. www.szechenyiprogramiroda.hu Tel:06-20-375-5253 szalaine.hodoniczki.andrea@szpi.hu


Letölteni ppt "A Széchenyi Programiroda bemutatkozása, fejlesztési lehetőségek ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések