Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Széchenyi Programiroda bemutatkozása, fejlesztési lehetőségek ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Széchenyi Programiroda bemutatkozása, fejlesztési lehetőségek ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."— Előadás másolata:

1 A Széchenyi Programiroda bemutatkozása, fejlesztési lehetőségek ismertetése
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

2 Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szolgáltatásai
Tájékoztatás: Potenciális pályázók teljes körű naprakész tájékoztatása Tanácsadás: Projektgenerálás Sikeresen benyújtott, szabályoknak megfelelő pályázatok arányának növelése Problémakezelés, pályázók motiválása Projektgazdák támogatása a projektmegvalósítási szakaszban

3 Legfontosabb alapelveink
Mindenki számára elérhetőek vagyunk! Személyes konzultáció! Országosan egységes információkat közvetítünk! Megfelelő szakmai támogatást nyújtunk mindenkinek! Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

4 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Szentgyörgyi Dávid
regionális igazgató Baranya megye: Pécs, Király u. 33. Szigetvár, Zrínyi tér 3. Somogy megye: Kaposvár, Fő u. 7. Marcali, Rákóczi út 17. Barcs, Bajcsy Zs. u. 27. Tolna megye: Szekszárd, Széchenyi u. 38. Tamási, Szabadság út 29. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

5 Pályázati dokumentációk
Pályázati felhívások, útmutatók, segédletek Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján

6 TÁMOP A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

7 A pályázat beadása: 2013. február 15. – 2014. április 30.
Pályázat feltétele Pályázók köre: A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak , amelyek esetében a cégalapítás dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját. 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülnek. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek. Átlagos statisztikai létszám a benyújtást megelőző lezárt üzleti évben min. 1 fő volt. A pályázat célja Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy olyan 25 év alatti fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak. A pályázat beadása: február 15. – április 30.

8 A pályázat kiemelt célja
Pályázat feltétele A pályázat kiemelt célja A tanulószerződést kötő tanulók és vállalkozások támogatása, így a korábban tanulószerződéses gyakornokok foglalkoztatása esetén a támogatás intenzitás magasabb. Tanulószerződés: iskolai rendszerű szakképzés szakképzési évfolyamán tanulógyakorlati képzése céljából a tanuló és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött, a gazdasági kamara által nyilvántartott írásbeli szerződés.

9 A pályázat tartalma A pályázó vállalja a feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatását olyan munkakörben, amelynek betöltésére a megszerzett szakképesítése kifejezetten képesíti. A pályázó vállalja,hogy a célcsoporttagot legalább a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a támogatott 9 hónap, továbbá az azt követő 4,5 hónap alatt. A pályázó vállalja, hogy megjelöl egy szakembert (5 év szakmai tapasztalat) aki mentorként segítő, értékelő szerepkört tölt be a pályakezdő fiatal mellett.

10 Speciális elvárások Létrejött munkaviszony esetén a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a pályázat benyújtását. Ha a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat aláírását követő 60 napon belül kell létrehozni. A munkaszerződésnek egyértelműen a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök valamelyikének betöltésére kell irányulnia. A gyakornok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszony keretében lehetséges. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap) munkaszerződést köt próbaidő kikötése nélkül.

11 Támogatás összege 460.350 Ft - 30.000.000 Ft
Gyakornok 9 havi bérköltsége (bérminimum %) Gyakornokok száma*havi Ft*9hónap ( Ft mentor, Ft adminisztráció) Kötelező nyilvánosság: Ft Felújítás, eszközbeszerzés (20 %)

12 Csekély összegű (de minimis) támogatás
Egy vállalkozás, bármely forrásból, de minimis támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – 3 pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget, közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelőt.

13 A gyakornok bér- és bérköltség-támogatásának intenzitása jelen konstrukcióban a következőképpen differenciált 9 hónapon keresztül: De minimis 800/2008/EK alapján nyújtott támogatás foglalkoztatott gyakornok fogyatékos személy Hátrányos helyzetű Fogyatékos Új státusz,korábban saját vagy más tanulószerződéses tanuló gyakornokként történő foglalkoztatása 100% 66,5% Új státusz, korábban nem tanulószerződéses tanuló gyakornokként történő foglalkoztatása 90% 60% Statisztikai létszám megőrzését eredményező foglalkoztatás 50% 35%

14 A gyakornokok foglalkoztatása
25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor. Nappali rendszerű iskolai oktatásban szerezte első iskolai rendszerű középszintű (középfokú, OKJ-s) szakképesítését. Szakmai vizsgáját követően nem volt és nincs olyan munkavégzésre irányuló jogviszonya, amely egyértelműen a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében rögzített. A célcsoporttag a bizonyítvány megszerzése óta eltelt időben a kedvezményezettel nem állt munkaviszonyban.

15 Kizáró ok A gyakornoki program keretében nem igényelhető támogatás olyan gyakornok után: 1. Aki után a munkaügyi központ bértámogatás nyújt a 70/2009. (IV.2) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése értelmében 2. Akinek a foglalkoztatását a TÁMOP konstrukció támogatta.

16 Nem kizáró ok A szakmai végzettség megszerzése óta olyan munkakörben lehetett jogviszonya, amelyben nem hasznosította a szakképesítését. A START kártya alapján járó kedvezmény igénybevétele, a járuléknak a kedvezmény alapján be nem fizetendő része nem elszámolható. Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett járulékkedvezmény, a járuléknak a kedvezmény alapján be nem fizetendő része nem elszámolható.

17 Mentori tevékenység feltételei
A gyakornok munkakörével megegyező szakirányú végzettség. Legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, 5 év szakmai tapasztalattal. Egy személy – 16 gyakornok mentorálási feladatát láthatja el. Kötelező együttműködés – TÁMOP B kiemelt projekt kedvezményezettjével.

18 Munkaviszony felmondása
Gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, azonnali hatályú felmondással vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható. 4 hónapon belül következik be a munkaviszony fenti okból történő megszűnése, és a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak tekinthető. Közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán szűnik meg, akkor a gyakornokra fordított támogatás időarányos összegét visszafizetési kötelezettség terheli. Lakcímváltozás miatt közös megegyezéssel szűnik meg – időarányos támogatás elszámolható.

19 Pályázat benyújtása Projektdosszié a pályázat benyújtásakor
Minden pályázattal kapcsolatos dokumentum Időrendi sorrend Támogatói okirat/TSZ Ajánlott, tértivevény szelvény Eredeti példányok megőrzésére kiemelt figyelmet fordítsunk. Minden benyújtásra kerülő anyagról másolat! 2020. december 31-ig kötelező dokumentum megőrzési kötelezettség!

20 Pályázat benyújtása Kitöltő program letöltése: Információkkal történő feltöltése

21 Benyújtandó dokumentumok
PAPÍR ALAPON: Kitöltő program által generált nyilatkozat, ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓN: Eszközlista NAV által kiadott létszámigazolás Alapító okirat/cégkivonat/hatósághoz benyújtott adatlap Nyilatkozat csekély összegű támogatásról Mentorok önéletrajza/munkakörhöz szükséges kompetenciák leírása Nyilatkozat közszféra szervezeti státuszáról Közzétételi kérelem Nyilatkozat a Knyt. szerinti érintettségről

22 Támogatói okirat TÁMOP A-13/1 – Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására pályázat esetén Támogatói Okirat kerül kiállításra. Határidők: 15 napunk van a TO kiállításához szükséges dokumentumok visszaküldésére. 30 nap a TO kiállításának határideje. Max. 60 nap áll rendelkezésre hiánypótlással együtt a szerződéskötésre.

23 A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik, kifizetett számlák elszámolására van lehetőség. Előleg mértéke: Igényelt támogatás 25 % Feltétele: Hatályos támogatói okirat Elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról igazolás Előleg igénylése a rendszeresített formanyomtatványon Előleg folyósításától számított 6 hónapon belül kifizetési igénylés benyújtása 15 napon belül teljesíti a KSZ A fennmaradó összeget utófinanszírozás formájában igényelheti a kedvezményezett. Előleg elszámolása: útmutatóban meghatározott 70%-os köztes kifizetés után, de legkésőbb a záró kifizetési igénylésben.

24 Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások
Árajánlat: Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések nettó ,-Ft feletti beszerzések esetén a 3 árajánlat szükséges ( ben, faxon, postai úton). Kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszköz esetén lehet hivatalos árajánlat (pl.: forgalmazó cégek honlapja, prospektus). Árajánlatok nem lehetnek 3 hónapnál régebbiek a szerződéskötéshez képest. Árajánlatkérés, árajánlat és szerződés összhangja. Az ajánlatok azonos tárgyúak, összehasonlíthatóak, összegében egyértelműek legyenek. Képzésre vonatkozó elvárás: A képzést szolgáltató szervezetnek rendelkeznie kell Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) intézményi-akkreditációval, valamint a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott regisztrációval

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szalainé Hodoniczki Andrea
humán fejlesztési tanácsadó DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Tel:


Letölteni ppt "A Széchenyi Programiroda bemutatkozása, fejlesztési lehetőségek ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések