Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sorszámot kér a felsőoktatás a „várólistán”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sorszámot kér a felsőoktatás a „várólistán”"— Előadás másolata:

1 Sorszámot kér a felsőoktatás a „várólistán”
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Sorszámot kér a felsőoktatás a „várólistán” avagy a felsőoktatási életpályamodell TŐRÖS SZILÁRD FDSZ elnök ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27.

2 A magyar felsőoktatás helyzete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: A magyar felsőoktatás helyzete rektorok és kancellárok munkaerő piaci igény régiók felzárkózása autonómia érdekek és értékek forrás kivonás kevesebb hallgató esély-egyenlőség közjó felsőoktatási életpályamodell felsőoktatási stratégia minőségi felsőoktatás felelősség

3 A FKA tagjai által aláírt Közös Nyilatkozat
A Felsőoktatási Kerekasztal résztvevői, a hallgatói szerződésekkel kapcsolatos problémák ügyét az eddigi tárgyalások és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítására benyújtott javaslat (T/10751) alapján lezártnak tekintik. A hallgatói felelősség és jogok témakörébe tartozó további kérdésekről (a hallgatói képviselet rendszere, esélyegyenlőség, ösztöndíjak) folytatják az egyeztetéseket. A Felsőoktatási Kerekasztal – a létrehívásakor meghatározott további, a felsőoktatás átalakításából adódó feladataihoz kötődő – munkáját folytatja, különös tekintettel az alábbi témakörökre: A felsőoktatás stratégiájának közös meghatározása. A képzési szerkezet átalakítása a társadalmi, gazdasági igényeknek való teljesebb megfelelés, a képzési rendszer korszerűsítése, a minőség és a hatékonyság szempontjainak érvényesítésével. A felsőoktatás stratégiájához igazodó finanszírozási feladatok meghatározása, illetve finanszírozási rendszerek kialakítása. Az oktatási és kutatási autonómia, valamint a közpénzekkel való hatékony és felelős intézményi gazdálkodás és működés, továbbá az állami irányítás és felügyelet egymással összehangolt feltételrendszerének meghatározása. Budapest, április 17. 3

4 Az FDSZ elnök nyilatkozata április 17-én
A Felsőoktatási Kerekasztalnak tagadhatatlanul vannak eredményei, ezek azonban csak a probléma akut kezelését jelentik. Ilyen a hallgatói szerződések ügye, amelyet sokféle módon értékelnek az érintettek is. A megnyugtató megoldás egy olyan gazdasági környezet lenne, amely itthon tartja a fiatalokat (és az idősebbeket is!). Szerintünk (is) folytatni kell a FKA munkáját! A soron következő legnagyobb megoldandó feladat a felsőoktatásban dolgozók helyzetének javítása. Ennek peremfeltételei a következők: Minőségi felsőoktatás elképzelhetetlen az ott dolgozók erkölcsi-anyagi megbecsülése nélkül. Amíg az oktatóknak a legalapvetőbb életfeltételeiket „kapun kívüli” tevékenységgel kell biztosítaniuk, nem fogják / nem tudják a teljes szellemi kapacitásukat a munkahelyükön kamatoztatni. A minőségi követelményeket - az egyes területek különböző lehetőségeinek figyelembevételével - egyértelműen meg kell határozni. A másik nagyon sürgős feladatunk, hogy konkrét lehetőségek felajánlásával segítsünk az átalakítás kárvallottjain; hogy ne kerüljenek méltatlan helyzetbe és a speciális szaktudásuk se vesszen kárba. 4

5 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Együttműködési szerződés
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete MRK-36/2013 Együttműködési szerződés mely létrejött egyrészről a Magyar Rektori Konferencia (1068 Budapest, Benczúr u. 43.) a továbbiakban MRK, másrészről a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.) a továbbiakban FDSZ között az alábbi feltételekkel: Az együttműködés célja … Közösen hívjuk fel az oktatási kormányzat figyelmét az előkészítetlen felsőoktatási reformok gyors bevezetése miatt felmerülő problémákra, … háromoldalú ágazati kollektív szerződés megkötése az oktatási kormányzattal. ... Az együttműködés gyakorlati megvalósulása  … A felsőoktatásban dolgozók bérhelyzetének felmérése, életpálya modell kidolgozása. Felelősök: MRK Elnöksége és az FDSZ elnöksége. Budapest, március 28. Dr. Mezey Barna Dr. Tőrös Szilárd az MRK elnöke az FDSZ elnöke 5

6 Eldöntendő kérdések Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Eldöntendő kérdések Az állami felsőoktatás a piac rövidtávú elvárásait elégítse ki, vagy a közjót szolgálja. De: ki a „piac”, mi/ki a „termék”, illetve mi a „közjó”? A fenntartó támogatja az állami felsőoktatást. (A „fenntartó” ne támogasson, hanem biztosítsa a működés reális személyi és tárgyi feltételeit.) FDSZ vélemény:  A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete szerint az lenne a helyes, ha minden régiónak lenne egy többkarú, széles szakstruktúrával rendelkező és magas színvonalon működő egyeteme, amelynek egyes profiljai szorosan kapcsolódhatnak az adott régió gazdaságához. Ez azért is fontos, mert vannak olyan régiók, melyeket fel kellene zárkóztatni, aminek az egyik módja a magas szintű szakemberképzés. Javasoljuk, hogy az oktatási kormányzat kezdeményezze a stabilitási törvény kiegészítését, miszerint a magyar állami felsőoktatás költségvetési finanszírozása legalább a mindenkori GDP 1,2 %-át érje el. 6

7 Kormányzati koncepciók
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Kormányzati koncepciók Új felsőoktatási államtitkárság (Klinghammer István államtitkár). 2013. március: 58 Mrd plusz forrás – ígérvények formájában. 10 Mrd - szállítói tartozások, 13 Mrd - EU-s pályázatok önrésze, 24 Mrd - PPP beruházás kiváltás, 11 Mrd - struktúraváltási alap. 2013. május: Varga csomag (68,9 Mrd) újabb zárolás (tiltakozás – elaltatva) 7

8 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) állásfoglalása a magyar felsőoktatás finanszírozásáról A magyar állami felsőoktatási intézmények költségvetési támogatása jelentősen csökkent az elmúlt években. Az elvonások, csökkentések változatos formában valósultak meg, míg egy részük az aktuális költségvetési törvényből előre látható volt, más részük – zárolások formájában – a már elfogadott költségvetés végrehajtása közben hirtelen, váratlanul érkezett. A legutóbbi, 2012 őszén végrehajtott összes országos zárolásnak aránytalanul nagy része – 15 %-a – is az állami felsőoktatást érintette. A tendencia egyértelmű: a fokozatosan gyorsuló ütemű támogatáscsökkentések következtében ebben az évben reálértéken már kevesebb, mint a felét szánja a magyar állam a felsőoktatásra, mint 2008–ban! Intézményeink a működőképességük határához érkeztek, egyesek már túl is vannak azon. Bármilyen további elvonás az alapfeladatok, az oktatási, kutatási kötelezettségek ellátását, valamint a bérek és ösztöndíjak kifizetését is veszélyeztetné a még jelenleg stabilnak mondott intézményekben is, illetve több helyen lehetetlenné tenné azt. Az FDSZ elnöksége felhívja a Kormány figyelmét erre a veszélyre, és nyomatékosan arra kéri a Kormányt, hogy a napokban bejelentett költségvetési zárolás semmilyen mértékben ne érintse a magyar felsőoktatási intézményeket. Budapest, május 16.

9 Kormányzati koncepciók
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Kormányzati koncepciók Új felsőoktatási államtitkárság (Klinghammer István államtitkár). 2013. március: 58 Mrd plusz forrás – ígérvények formájában. 10 Mrd - szállítói tartozások, 13 Mrd - EU-s pályázatok önrésze, 24 Mrd - PPP beruházás kiváltás, 11 Mrd - struktúraváltási alap. 2013. május: Varga csomag (68,9 Mrd) újabb zárolás (tiltakozás – elaltatva) 2013. május 31: „A felsőoktatás átalakítás stratégiai irányai és soron következő lépései ” - v06 – intézménystruktúra megváltoztatása: Nemzeti Tudományegyetemek, Szakegyetemek, Szakfőiskolák, Kistérségi főiskolák. Értelmezni és megfelelni a „miniszterelnöki iránymutatásoknak”. 9

10 Kormányzati koncepciók
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Kormányzati koncepciók 2013. május: Varga csomag (68,9 Mrd) újabb zárolás (tiltakozás – elaltatva) 2013. május 31: „A felsőoktatás átalakítás stratégiai irányai és soron következő lépései” - v06 – intézménystruktúra megváltoztatása: Nemzeti Tudományegyetemek Szakegyetemek Szakfőiskolák Kistérségi főiskolák Közösségi Főiskolák Főiskolák Egyetemek Nemzeti Tudományegyetemek 2013. szeptember 16: „A felsőoktatás átalakításának stratégiai irányai és soron következő lépései” - v2.5 [v12] – intézménystruktúra megváltoztatása, kancellária, a rektort újra a szenátus választja. „a felsőoktatás és a diplomaszerzés egyéni és össztársadalmi értéke, fontossága, nemzetgazdasági és nemzetstratégiai jelentősége kétségbevonhatatlan” „mára …. a felsőoktatás vált a gazdasági növekedés motorjává” 2013. november: Varga csomag aktualizálva: 53,8 Mrd (saját forrásból befizetni) 10

11 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: jún. 18 Felsőoktatási Kerekasztal ülés Klinghammer István államtitkár az FDSZ-től kér anyagot júl. 10 FDSZ elküldi a véleményét „A felsőoktatás átalakítás stratégiai irányai” című vitaanyagról júl. 15 FDSZ elküldi az EMMI-nek a Felsőoktatási Életpályamodell kidolgozásával kapcsolatos kérdéseit/javaslatait júl. 19 Felsőoktatási Kerekasztal ülés (júl. 10-i vélemény bedolgozva, 15-i anyag helyszínen kiosztva) szept. 20 Felsőoktatási Kerekasztal ülés (2 nap az új verzió véleményezésére, váratlan sajtótájékoztató) az államtitkár személyes garanciája az „Életpályamodell”-re szept. 27 MRK ülés Nagyváradon (Gilly Gyula) okt. 1 FDSZ elküldi Nftv módosítási javaslatait 11

12 Nftv módosító javaslataink
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Nftv módosító javaslataink: Nftv módosító javaslataink 12. § (5) kiegészítendő: A szenátus által létrehozott bizottságokban, illetve a kari tanácsokban a reprezentatív szakszervezetek képviselőjének részvételét biztosítani kell. 12. § (7) d) az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok[, a reprezentatív szakszervezetek] képviselőinek létszáma nem lehet több, mint a szenátus létszámának öt[-öt] százaléka, de legalább egy[-egy] fő, a reprezentatív szakszervezetek képviselőinek létszáma nem lehet kevesebb, mint a szenátus létszámának öt százaléka, de legfeljebb két fő, 14. § (4) A felsőoktatási intézményben - szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint - gazdasági tanács működtethető, melynek üléseire a reprezentatív szakszervezetek egy képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni, 38. § (2) A felsőoktatási intézményekben az intézményi szakszervezet és a munkáltató részvételével Intézményi (és Kari) Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: Tanács) működhet. 12

13 Nftv módosító javaslataink
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Nftv módosító javaslataink 38. § (4) Javasoljuk, hogy egészüljön ki egy újabb ponttal: A felsőoktatásban dolgozó munkavállalókat érintő munkaügyi, szociális, élet- és munkakörülményekkel, valamint a személyi juttatásokkal kapcso- latos kérdések szabályozására Ágazati Kollektív Szerződés köthető. 72. § (2) A Magyar Rektori Konferencia tagjai a felsőoktatási intézmények rektorai. A Magyar Rektori Konferencia ülésein tanácskozási joggal a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének képviselője részt vesz. 110. § (5) Az (1), (2) és (3) bekezdésben felsorolt témaköröket szabályozó rendeleteket – hatálybalépés előtt – a Magyar Rektori Konferencia, a reprezentatív szakszervezetek, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok Országos Szövetsége véleményezi. a fenntartó testület ülésein – ha lesz ilyen testület – a reprezentatív szakszervezetek egy képviselője tanácskozási joggal részt vesz, az FTT összetétele kerüljön vissza az Nftv-be, legyen az FTT egy tagja az FDSZ képviselője 13

14 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: jún. 18 Felsőoktatási Kerekasztal ülés Klinghammer István államtitkár az FDSZ-től kér anyagot júl. 10 FDSZ elküldi a véleményét „A felsőoktatás átalakítás stratégiai irányai” című vitaanyagról júl. 15 FDSZ elküldi az EMMI-nek a Felsőoktatási Életpályamodell kidolgozásával kapcsolatos kérdéseit/javaslatait júl. 19 Felsőoktatási Kerekasztal ülés (júl. 10-i vélemény bedolgozva, 15-i anyag helyszínen kiosztva) szept. 20 Felsőoktatási Kerekasztal ülés (2 nap az új verzió véleményezésére, váratlan sajtótájékoztató) az államtitkár személyes garanciája az „Életpályamodell”-re szept. 27 MRK ülés Nagyváradon (Gilly Gyula) okt. 1 FDSZ elküldi Nftv módosítási javaslatait okt. 31 Nftv módosítás véleményezése (FKA) 14

15 Felsőoktatási életpályamodell
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Felsőoktatási életpályamodell Az FDSZ azt kezdeményezte, hogy az egyetemeken/főiskolákon dolgozó oktatók, kutatók részére készüljön részletes, differenciált életpálya-modell, ami nemcsak a pályán-maradás és előléptetés feltételeit tartalmazza, hanem egy garantált előmeneteli rendszert is, azaz azt, hogy a feltételek teljesítése esetén milyen időn belül kötelező az előléptetés. Az életpálya-modell része a bértábla rendszer is, amelyben a munkakörökhöz méltányos, az adott munkakör társadalmi hasznosságát, a végzettséget, a beosztást és a pályán töltött időt tükröző, értékálló (a mindenkori minimálbérhez kapcsolt) illetmények vannak. Az így felépített életpálya-modell különösen azon oktatók, kutatók számára fontos, akik tevékenységüket élethivatásszerűen folytatják, teljes munkaerejüket egy intézmény érdekében fejtik ki és így egy főállásból szeretnének/kell nekik megélni. Az oktatást közvetlenül segítő dolgozók számára – akiknek a speciális szaktudása és munkája szintén meghatározó egy intézménynél – ugyancsak egy speciális bértáblát szeretnénk kialakítani a kjt. bértábla helyett, amely mára teljesen elvesztette az értelmét. 15 15

16 Válaszok, reflexiók Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Válaszok, reflexiók EMMI – akik kérték – eddig semmi (Klinghammer István államtitkár személyes garanciája), Mezey Barna (MRK elnök), M1, Ma reggel, okt. 2.: Lükő István, soproni nyugdíjas egyetemi tanár, okt. 9: Horváth Csaba (FDSZ-PTE elnök), pécsma, okt. 11: „A pécsiek tesznek az életpályamodellre” Mezey Barna (MRK elnök), Magyar Nemzet, okt. 14. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöki tanácsadó, okt. 13: „A felsőoktatásban van életpályamodell, amely a tradicionális beosztásokra épül, de most arról lenne szó, hogy ezekhez … megfelelő jövedelmet kapcsoljanak, másrészt cizellálják a rendszert.” „Amit Ön tett a felsőoktatási életpálya modell javaslat előterjesztésével, az több, mint elismerésre méltó. Mérföldkő. Mert eddig senki sem vállalta fel azt a torz, egyre lehetetlenebb pálya stabillá tételét. Kívánom, hogy a munka folytatódjon és valósuljon is meg.” „A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete azt szeretné elérni, hogy a közoktatás mintájára az egyetemi és főiskolai oktatók számára is hozzanak létre életpályamodellt. A pécsi tagjaik azonban ellenzik az ötletet, inkább a negatívumokat látják benne.” „A felsőoktatás struktúrába már eleve be van építve egy életpálya, legalábbis annak a váza, hiszen megvan a tanársegéd, adjunktus, docens, illetve főiskolai/egyetemi tanár fokozat.” „Parragh László elnök úr továbbította az Ön levelét … Arra kért, hogy vegyem fel a kapcsolatot Önnel, nézzük meg, miben léphetünk közösen.” „Az elmúlt évtizedekben a tehetséges fiatal oktatók a lényegesen jobb anyagi és gyakran szakmai feltételeket kínáló versenyszférába léptek át, s most az idősebb professzori kör nyugdíjba vonulásával "kiürülnek" az egyetemek.” „A szakszervezeti érdekvédelem természetesen nem a kamara dolga, de azokon a területeken, amelyek a felsőoktatás minőségének javításával is összefüggenek, természetesen támogatjuk az Önök kezdeményezéseit.” 16 16

17 Kormányzati koncepciók
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Kormányzati koncepciók 2013. szeptember 16: „A felsőoktatás átalakításának stratégiai irányai és soron következő lépései” - v2.5 [v12] – intézménystruktúra megváltoztatása, kancellária, a rektort újra a szenátus választja. Nemzeti Tudományegyetemek, Egyetemek, Főiskolák, Közösségi Főiskolák. „a felsőoktatás és a diplomaszerzés egyéni és össztársadalmi értéke, fontossága, nemzetgazdasági és nemzetstratégiai jelentősége kétségbevonhatatlan” „mára …. a felsőoktatás vált a gazdasági növekedés motorjává” 17

18 Problémák Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Problémák szakonként összesen hány ösztöndíjas hely van, az hogyan oszlik meg, az ösztöndíj (= képzési normatíva) nem tükrözi a szakok valódi költségigényességét (eddig karok között volt keresztfinanszírozás), a valódi önköltséget nem tudjuk (a régi költségtérítésből indultak ki), „verseny” a piacon (nem minőségben, hanem árban – lefelé), „rászabadítják” a fizetőképes keresletet a szakokra A „rendszer” a kannibalizmusra épít: néhány intézmény (talán) több „támogatást” kap más intézmények „kivéreztetése” árán. Mit jelent a „fenntartó”, ha nem fenntart, csak „támogat”? Hol itt a „közjó”, az esélyegyenlőség? Hogyan biztosítja ez a rendszer a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatását? Hogyan lesz minőségi oktatás motivált, megbecsült oktatók nélkül? 18

19 „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban A felsőoktatásunk hatékonysága, eredményessége, versenyképessége azon múlik, hogy megbecsült, kellően motivált, kiváló szakmai kvalitású oktatóink, kutatóink, dolgozóink legyenek. Az „életpályamodell” kidolgozása természetesen kormányzati feladat, ebben a szakszervezetnek az lehet a szerepe, hogy tegyen javaslatokat, jelezze, mire kell kitérni e modell kidolgozása során. Akkor lehet komolyan nekilátni a munkának, ha tudjuk, hogy mit várunk el a felsőoktatástól, merre szeretnénk tovább lépni. Ez persze szorosan összefügg a finanszírozással, ami jelenleg nem tisztázott. Az életpályamodellek általában azt tartalmazzák, hogy a közszféra egyes területein dolgozókkal szemben milyen elvárásai vannak a társadalomnak, és ennek fejében milyen kiszámítható előmenetelt és garantált illetményrendszert biztosítanak. 19

20 Bérek Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Bérek a Kjt „új bértáblája” 2006-ban született, 2008-ban az illetményalap nőtt, a szorzókat viszont csökkentették, 20

21 21 21 21 2006. április 1-től fizetési fizetési osztályok fokozatok A B
C D E F G H I J 1 62500 66300 68500 70800 82300 114600 120400 123200 137500 151800 2 1,025 1,0375 1,04 1,06 3 1,05 1,075 1,08 1,12 4 1,1125 1,18 5 1,1 1,15 1,17 1,24 6 1,125 1,1875 1,22 1,3 7 1,225 1,27 1,36 8 1,175 1,2625 1,32 1,42 9 1,2 1,37 1,48 10 1,3375 1,54 11 1,25 1,375 1,47 1,6 12 1,275 1,4125 1,52 1,66 13 1,45 1,57 1,73 14 1,325 1,4875 1,62 1,8 21 21 21

22 22 22 22 2006. április 1-től fizetési fizetési osztályok fokozatok A B
C D E F G H I J 1 62500 66300 68500 70800 82300 114600 120400 123200 137500 151800 2 1,025 1,0375 1,04 1,06 3 1,05 1,075 1,08 1,12 4 1,1125 1,18 5 1,1 1,15 1,17 1,24 6 1,125 1,1875 1,22 1,3 7 1,225 1,27 1,36 8 1,175 1,2625 1,32 1,42 9 1,2 1,37 1,48 10 1,3375 1,54 11 1,25 1,375 1,47 1,6 12 1,275 1,4125 1,52 1,66 13 1,45 1,57 1,73 14 1,325 1,4875 1,62 1,8 2008. 69000 77000 78000 79000 89000 122000 127000 129500 142000 154500 1,0175 1,02 1,025 1,0275 1,035 1,05 1,045 1,06 1,04 1,055 1,0725 1,1 1,1025 1,135 1,0525 1,065 1,075 1,09 1,11 1,15 1,1675 1,21 1,07 1.0700 1,125 1,1475 1,2 1,2425 1,285 1,0875 1,1125 1,16 1,185 1,26 1,3175 1,36 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,335 1,3925 1,42 1,1275 1,14 1,1625 1,1875 1,235 1,265 1,2725 1,41 14675 1,4825 1,1725 1,195 1,225 1,3075 1,3325 1,485 1,5275 1,545 1,2075 1,23 1,2625 1,31 1,3675 1,395 1,56 1,5875 1,6075 1,2675 1,3 1,3475 1,4275 1,4575 1,625 1,6475 1,67 1,2175 1,2775 1,305 1,3375 1,3775 1,4875 1,52 1,69 1,7075 1,7325 1,24 1,3125 1,3425 1,375 1,4075 1,5475 1,5825 1,755 1,7775 1,8025 1,35 1,38 1,4125 1,4425 1,645 1,82 1,8475 1,8725 22 22 22

23 Bérek Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Bérek a Kjt „új bértáblája” 2006-ban született, az illetményalap 2008-ban nőtt, a szorzókat viszont csökkentették, 2009-től csak a minimálbért és garantált bért emelték, az illetményalapot nem, így a fizetési fokozatok összetorlódtak, 23

24 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: 2009 fizetési fizetési osztályok fokozatok A B C D E F G H I J 1 71500 77000 87000 89000 122000 127000 129500 142000 154500 2 78300 91400 126300 131400 136000 148400 163800 3 79700 93900 130800 136200 142500 156600 175400 4 72600 81000 97000 135400 141000 148900 165800 186900 5 73800 82400 100100 140000 145700 155400 176400 198500 6 75000 83700 88900 103200 144600 150500 163200 187100 210100 7 76400 85300 88700 91000 106600 149100 155300 172900 197700 219400 8 77800 87800 90700 93800 109900 154300 161600 182600 208400 229000 9 79400 90300 93200 96800 113300 159500 169200 192300 216900 238700 10 80900 93000 95900 99700 116600 166800 177200 202000 225400 248400 11 82500 95700 98900 102700 119900 174200 185100 210400 233900 258000 12 84000 98400 101800 105700 122600 181500 193000 218900 242500 267700 13 85600 101100 104700 108600 125300 188800 201000 227300 252400 278500 14 87100 104000 107600 111600 128400 196100 208900 235700 262300 289300 24

25 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: 2010 fizetési fizetési osztályok fokozatok A B C D E F G H I J 1 73500 77000 89500 89000 122000 127000 129500 142000 154500 2 78300 91400 126300 131400 136000 148400 163800 3 79700 93900 130800 136200 142500 156600 175400 4 81000 97000 135400 141000 148900 165800 186900 5 73800 82400 100100 140000 145700 155400 176400 198500 6 75000 83700 103200 144600 150500 163200 187100 210100 7 76400 85300 91000 106600 149100 155300 172900 197700 219400 8 77800 87800 90700 93800 109900 154300 161600 182600 208400 229000 9 79400 90300 93200 96800 113300 159500 169200 192300 216900 238700 10 80900 93000 95900 99700 116600 166800 177200 202000 225400 248400 11 82500 95700 98900 102700 119900 174200 185100 210400 233900 258000 12 84000 98400 101800 105700 122600 181500 193000 218900 242500 267700 13 85600 101100 104700 108600 125300 188800 201000 227300 252400 278500 14 87100 104000 107600 111600 128400 196100 208900 235700 262300 289300 25

26 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: 2011 fizetési fizetési osztályok fokozatok A B C D E F G H I J 1 78000 94000 122000 127000 129500 142000 154500 2 78300 126300 131400 136000 148400 163800 3 79700 130800 136200 142500 156600 175400 4 81000 97000 135400 141000 148900 165800 186900 5 82400 100100 140000 145700 155400 176400 198500 6 83700 103200 144600 150500 163200 187100 210100 7 85300 106600 149100 155300 172900 197700 219400 8 87800 109900 154300 161600 182600 208400 229000 9 79400 90300 96800 113300 159500 169200 192300 216900 238700 10 80900 93000 95900 99700 116600 166800 177200 202000 225400 248400 11 82500 95700 98900 102700 119900 174200 185100 210400 233900 258000 12 84000 98400 101800 105700 122600 181500 193000 218900 242500 267700 13 85600 101100 104700 108600 125300 188800 201000 227300 252400 278500 14 87100 104000 107600 111600 128400 196100 208900 235700 262300 289300 26

27 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: 2012 fizetési fizetési osztályok fokozatok A B C D E F G H I J 1 93000 108000 122000 127000 129500 142000 154500 2 126300 131400 136000 148400 163800 3 130800 136200 142500 156600 175400 4 135400 141000 148900 165800 186900 5 140000 145700 155400 176400 198500 6 144600 150500 163200 187100 210100 7 149100 155300 172900 197700 219400 8 109900 154300 161600 182600 208400 229000 9 113300 159500 169200 192300 216900 238700 10 116600 166800 177200 202000 225400 248400 11 95700 119900 174200 185100 210400 233900 258000 12 98400 122600 181500 193000 218900 242500 267700 13 101100 108600 125300 188800 201000 227300 252400 278500 14 104000 111600 128400 196100 208900 235700 262300 289300 27

28 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: 2013 fizetési fizetési osztályok fokozatok A B C D E F G H I J 1 98000 114000 122000 127000 129500 142000 154500 2 126300 131400 136000 148400 163800 3 130800 136200 142500 156600 175400 4 135400 141000 148900 165800 186900 5 140000 145700 155400 176400 198500 6 144600 150500 163200 187100 210100 7 149100 155300 172900 197700 219400 8 154300 161600 182600 208400 229000 9 159500 169200 192300 216900 238700 10 116600 166800 177200 202000 225400 248400 11 119900 174200 185100 210400 233900 258000 12 98400 122600 181500 193000 218900 242500 267700 13 101100 125300 188800 201000 227300 252400 278500 14 104000 128400 196100 208900 235700 262300 289300 28

29 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: 2013 fizetési fizetési osztályok fokozatok A B C D E F G H I J 1 98000 114000 122000 127000 129500 142000 154500 2 126300 131400 136000 148400 163800 3 130800 136200 142500 156600 175400 4 135400 141000 148900 165800 186900 5 140000 145700 155400 176400 198500 6 144600 150500 163200 187100 210100 7 149100 155300 172900 197700 219400 8 154300 161600 182600 208400 229000 9 159500 169200 192300 216900 238700 10 116600 166800 177200 202000 225400 248400 11 119900 174200 185100 210400 233900 258000 12 98400 122600 181500 193000 218900 242500 267700 13 101100 125300 188800 201000 227300 252400 278500 14 104000 128400 196100 208900 235700 262300 289300 Ft volt a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 2013-ban 29

30 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: 2014 fizetési fizetési osztályok fokozatok A B C D E F G H I J 1 101500 118000 122000 127000 129500 142000 154500 2 126300 131400 136000 148400 163800 3 130800 136200 142500 156600 175400 4 135400 141000 148900 165800 186900 5 140000 145700 155400 176400 198500 6 144600 150500 163200 187100 210100 7 149100 155300 172900 197700 219400 8 154300 161600 182600 208400 229000 9 159500 169200 192300 216900 238700 10 166800 177200 202000 225400 248400 11 119900 174200 185100 210400 233900 258000 12 122600 181500 193000 218900 242500 267700 13 125300 188800 201000 227300 252400 278500 14 104000 128400 196100 208900 235700 262300 289300 30

31 Bérek Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Bérek a Kjt „új bértáblája” 2006-ban született, az illetményalap 2008-ban nőtt, a szorzókat viszont csökkentették, 2009-től csak a minimálbért és garantált bért emelték, az illetményalapot nem, így a fizetési fokozatok összetorlódtak, a 13. havi illetményt megszüntették (2008-ban és 2009-ben még részben havonta pótolták), adókulcs-csökkentés  adójóváírás kivezetése, járulék-csökkentés  nincs fedezete a nyugdíjaknak, TB-nek, nyugdíjkorhatár-emelés, a nyugdíjkorhatár emelésével a 14. fokozatban „megállt” nagyon sok munkavállaló illetménye. 31

32 „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban Az oktatást közvetlenül segítők esetében Dux László helyettes államtitkár kezdeményezésére az FDSZ már 2011-ben (!) kidolgozott egy speciális bértáblát, amire a mai napig semmilyen reflexiót nem kaptunk. 32

33 Bértábla-javaslat a dolgozóknak
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Bértábla-javaslat a dolgozóknak fiz. fok. m.visz., év I. II. III. IV. V. 1 0-2 1,1 111650 1,3 131950 1,5 152250 1,8 182700 2 203000 3-5 1,125 114187,5 1,34 136010 1,56 158340 1,9 192850 2,15 218225 3 6-8 1,15 116725 1,38 140070 1,62 164430 2,3 233450 4 9-11 1,175 119262,5 1,42 144130 1,68 170520 2,1 213150 2,45 248675 5 12-14 1,2 121800 1,46 148190 1,74 176610 2,2 223300 2,6 263900 6 15-17 1,23 124845 2,75 279125 7 18-20 1,26 127890 1,54 156310 1,85 187775 2,4 243600 2,9 294350 8 21-23 1,29 130935 1,58 160370 2,5 253750 3,05 309575 9 24-26 1,32 133980 1,95 197925 3,2 324800 10 27-29 1,35 137025 1,66 168490 2,7 274050 3,35 340025 11 30-32 1,7 172550 2,05 208075 2,8 284200 3,5 355250 12 33-35 1,41 143115 1,75 177625 3,65 370475 13 36-38 1,44 146160 304500 3,8 385700 14 39-41 1,47 149205 3,15 319725 3,98 403970 15 42-44 2,25 228375 3,3 334950 4,16 422240 16 45-47 1,53 155295 3,45 350175 4,23 429345 illetményalap (főiskolai): a mindenkori minimálbér 180 %-a minimál bér: 101500 illetményalap (egyetemi): a mindenkori minimálbér 200 %-a 33

34 Bértábla-javaslat a dolgozóknak
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Bértábla-javaslat a dolgozóknak oszlop: alap* és középfokú végzettség (* hosszú gyakorlattal) laboráns, fenntartási, üzemviteli alkalmazott oszlop: középfok + szakképesítés technikus, ügyviteli alkalmazott, gazdasági-, műszaki-, igazgatási ügyintéző oszlop: középfok + felsőfokú szakképesítés gazdasági-, műszaki-, igazgatási ügyintéző, könyvtári dolgozó oszlop: főiskolai vagy BSc (BA) végzettség tanár (mérnök, művész, nyelv, testnevelő), könyvtáros, ügyvivő szakértő oszlop: egyetemi végzettség tanár (mérnök, művész, nyelv, testnevelő), könyvtáros, ügyvivő szakértő 34

35 Bértábla-javaslat a dolgozóknak
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Bértábla-javaslat a dolgozóknak fiz. fok. m.visz., év I. II. III. IV. V. 1 0-2 1,1 111650 1,3 131950 1,5 152250 1,8 182700 2 203000 3-5 1,125 114187,5 1,34 136010 1,56 158340 1,9 192850 2,15 218225 3 6-8 1,15 116725 1,38 140070 1,62 164430 2,3 233450 4 9-11 1,175 119262,5 1,42 144130 1,68 170520 2,1 213150 2,45 248675 5 12-14 1,2 121800 1,46 148190 1,74 176610 2,2 223300 2,6 263900 6 15-17 1,23 124845 2,75 279125 7 18-20 1,26 127890 1,54 156310 1,85 187775 2,4 243600 2,9 294350 8 21-23 1,29 130935 1,58 160370 2,5 253750 3,05 309575 9 24-26 1,32 133980 1,95 197925 3,2 324800 10 27-29 1,35 137025 1,66 168490 2,7 274050 3,35 340025 11 30-32 1,7 172550 2,05 208075 2,8 284200 3,5 355250 12 33-35 1,41 143115 1,75 177625 3,65 370475 13 36-38 1,44 146160 304500 3,8 385700 14 39-41 1,47 149205 3,15 319725 3,98 403970 15 42-44 2,25 228375 3,3 334950 4,16 422240 16 45-47 1,53 155295 3,45 350175 4,23 429345 illetményalap (főiskolai): a mindenkori minimálbér 180 %-a minimál bér: 101500 illetményalap (egyetemi): a mindenkori minimálbér 200 %-a 35

36 „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban Az oktatást közvetlenül segítők esetében Dux László helyettes államtitkár kezdeményezésére az FDSZ már 2011-ben (!) kidolgozott egy speciális bértáblát, amire a mai napig semmilyen reflexiót nem kaptunk. Kérdés, hogy egy közös felsőoktatási bértábla legyen, vagy maradjon külön az oktatói/kutatói és legyen az oktatást közvetlenül segítő dolgozók részére egy speciális bértábla? Mindkét esetben garancia kell azonban az értékállóságra. Szerintünk az illetményalapot a mindenkori minimálbér százalékában kell meghatározni, mint a köznevelési törvényben. 36

37 „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban A felsőoktatásban hagyományosan megvannak azok az oktatói/kutatói beosztások, amiken nyilvánvalóan nem kell alapjaiban változtatni, de a foglalkoztatási követelményeket (egyetemi / főiskolai, pályán maradáshoz / előléptetéshez szükséges) pontosítani- és intézmény-csoportonként egységesíteni kell. És ezzel elérkeztünk a legkritikusabb pontig: meddig dughatjuk a fejünket a homokba? Meddig elég szlogen szinten ismételgetni, hogy „tudásalapú társadalom”, „minőségi felsőoktatás”? Ki fog 10 év múlva tanítani az egyetemeken? Néhány mazochista vagy „lúzer”? Vagy olyan kollégák, akik hobbiból csinálják, mert egyébként a családjuk eltartja őket? Az utóbbi években egyre nagyobb a terhelés és egyre nagyobb a kiszolgáltatottság/a létbizonytalanság. Melyik fiatal fogja ezt vállalni harmadannyi fizetésért, mint amit másutt kapna nem rosszabb körülmények között? 37

38 Oktatók száma, aránya Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Oktatók száma, aránya 38

39 Oktatók aránya Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Oktatók aránya Forrás: Kováts Gergely, Felsőoktatási statisztikai tájékoztató, Magyar Statisztikai évkönyv 39

40 _ Oktatói bértábla (alap: egyetemi tanár 1) +
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Oktatói bértábla (alap: egyetemi tanár 1) : Ft : Ft 2009: Ft 2010: Ft 2011: Ft 2012: Ft 2013: Ft 2014: Ft infláció: 3,9 %, 8 %, 6,1 %, 4,2 %, ,9 %, ,9 %, ,7 %, ,7 %  = -27,8 % egyetemi tanár, (esetleg docens): pályázati pénzek, egy kulcsos adó, másodállás + adjunktus, tanársegéd: nagy óraterhelés, adójóváírás kivezetése, előléptetésnek nincs fedezete _ Ki fog oktatni 10 év múlva? (A statisztikai átlag mindent eltakar.) A megoldás helyi szinten? Nem! Egységes életpályamodell kell, és Ágazati Kollektív Szerződést kell kötni! 40

41 Becsült havi nettó bér (2008-2013)
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Becsült havi nettó bér ( ) eltartottak száma nettó arány nettó arány nettó arány nettó arány nettó arány e. tanár % 128% 133% 137% 159% e. docens % 90% 94% 99% 112% e. adjunktus % 64% 69% 73% 80% e. tanársegéd % 51% 56% 60% 64% arány: kereset aránya a versenyszférához 41

42 Netto reálbér változása (2008-2013)
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Netto reálbér változása ( ) eltartottak száma egyetemi tanár -9,4% -6,2% -3,0% 12,8% egyetemi docens -13,2% -8,9% -4,5% 8,0% egyetemi adjunktus -17,8% -12,1% -6,3% 2,3% egyetemi tanársegéd -23,9% -17,3% -10,6% -5,3% Az oktatói bértábla %-os arányait meg kell változtatni, mert az egykulcsos adó a nettó jövedelmi arányokat nagyon eltolta 42

43 akadémiai kutatóintézetek
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Oktatók és Kutatók akadémiai kutatóintézetek tudományos tanácsadó tudományos főmunkatárs tudományos munkatárs tud. segédmunkatárs 100 85 70 60 egyetemi tanár egyetemek egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi tanársegéd 100 tudományos tanácsadó tudományos főmunkatárs tudományos munkatárs tud. segédmunkatárs 90 75 65 55 főiskolák főiskolai tanár főiskolai docens főiskolai adjunktus főiskolai tanársegéd 75 55 45 40 70 50 40 (az oktatás és kutatás aránya eltérő) 100 > 100 X ▪ minimálbér = helyettes államtitkár 43

44 Oktatók száma, aránya a FIR-alapján (2013.okt.15.)
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Oktatók száma, aránya a FIR-alapján (2013.okt.15.) Oktatói Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Adjunktus Tanársegéd Gyak., tanársegéd Más oktató Összes oktató Fenntartó tipus FIR-be stat.sz alapítványi összesen 75 74 156 151 123 211 181 169 147 72 55 1 490 482 1297 1214 állami egyetemek 1494 1491 210 3518 3505 422 421 3233 3220 2654 2643 53 3255 3138 14839 14681 állami főiskolák 58 57 226 225 83 427 426 308 155 153 20 480 470 1757 1742 állami összesen 1552 1548 436 435 3601 3588 849 847 3541 3528 2809 2796 73 3735 3608 16596 16423 egyházi összesen 166 160 122 119 256 255 115 276 273 163 2 548 514 1648 1600 Végösszeg 1793 1782 714 705 3980 3966 1175 1143 3986 3948 3044 3014 76 4773 4604 19541 19237 44

45 Oktatók száma, aránya a FIR-alapján (2013.okt.15.)
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Oktatók száma, aránya a FIR-alapján (2013.okt.15.) Az állami intézményekben: a FIR-be jelentett oktatók száma (16596) alig valamivel nagyobb, mint a főállásra átszámított statisztikai létszám (16423) – tehát alig van részfoglalkozású, az oktatók kb. 22%-a megbízásos jogviszonyban van alkalmazva („más oktató”), a FIR adatbázisában nem különítik el az adjunktusok és tanársegédek között a főiskolai ill. egyetemi besorolásút, jóllehet más illetmény- kategóriába tartoznak, egyes főiskolákon jelentős számban vannak egyetemi tanárok, az egyetemeken kevés a kutatói besorolású munkavállaló, 45 45

46 „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban A felsőoktatásban 2008 óta egy fillér béremelés nem volt. Elvi „útmutatást” kérünk: hova képzelték el a felsőoktatás oktatóit a társadalmi ranglétrán? Helyes-e az, hogy a frissen végzett diplomások kezdő fizetése több területen magasabb (még a közszférában is!), mint az őt tanító középkorú docensé? Meddig tolerálható az, hogy szeptember 1-től egy 6 éve általános iskolában tanító illetménye magasabb lesz, mint egy 20 éve oktató egyetemi adjunktusé? (Az oktatói bértábla bevezetésekor az egyetemi tanár (1. fokozat) javadalmazása a helyettes államtitkáréval volt azonos.) 46

47 „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban A felsőoktatásban dolgozó oktatók/kutatók alapvetően 2 csoportba oszthatók. Az elsőbe azok tartoznak, akik hétfőtől péntekig – (levelező oktatás esetén gyakran szombatig(!) – az adott egyetemen/főiskolán, egyetlen főállásban, élethivatásszerűen dolgoznak (oktatnak, kutatnak, végzik az adminisztrációt és – technikus már nem lévén – az egyéb technikai munkákat), és ebből szeretnének, ebből kell nekik megélni. Az ő számukra létkérdés a tisztességes életpályamodell. A második csoportba azok tartoznak, akik nem egyetlen felsőoktatási intézményre áldozzák teljes munkaerejüket, hanem több helyütt is érdekeltek: tipikusan a politikában, a média szakmában, az iparban, kutatóintézetben, másik felsőoktatási intézményben, illetve a saját vállalkozásukban. Tévedés ne essék, nagyon hasznos az ő részvételük is, de mikor lesz idejük TDK munkát irányítani, tehetséggondozást végezni, szakdolgozatosokat vezetni, stb. Lehet-e velük szemben reálisan hasonló követelményt állítani, mint az 1. csoportba tartozókkal, és a heti néhány órás vagy 1-2 napos tevékenységükért megilleti-e őket egy teljes fizetés? 47

48 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Életpályamodell adjunktus docens egy. tanár tanársegéd jelenlegi: ”civil szférából” e.tanár2 óraadó; címzetes-, ill. tb oktató mestertan.2 docens2 e.tanár1 nem! mestertanár1 docens1 nem! adjunktus nem! tanársegéd 48

49 „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban A felsőoktatási életpályamodell kidolgozásakor az alábbi szempontok megfontolását javasoljuk: olyan körülményeket kell biztosítani ezen a területen, hogy a felsőoktatásban dolgozó oktatók és az oktatást közvetlenül segítő nem oktatók egyaránt elfogadható polgári élethez szükséges javadalmazásban részesüljenek, az előmeneteli rendszer kritériumai legyenek világosan megfogalmazva és legyenek kötelezőek minden felsőoktatási intézményben, a követelményrendszerben meg kell különböztetni a főiskolai és az egyetemi oktatókkal szembeni elvárásokat, - a bértábla a végzettség, beosztás és a közalkalmazotti pályán eltöltött idő alapján kerüljön kidolgozásra; az adjunktusi, docensi és egyetemi/főiskolai tanári beosztásban több fizetési fokozatot kell definiálni, 49

50 „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban - a főiskolai oktatók esetében kisebb súllyal szerepeljen a kutatás, és a különböző beosztásban lévők aránya legyen inkább „gúla-szerű” (több tanársegéd és adjunktus, kevesebb vezető oktató), - az egyetemi oktatók között relatíve kevesebb gyakornok, tanársegéd legyen, mert az ő tevékenységüket helyettesíthetik a doktoranduszok és a poszt-doktori ösztöndíjasok (a poszt-doktori rendszert ki kell alakítani), ugyanakkor több docens és egyetemi tanár lehet, hiszen ők vezetik a tudományos műhelyeket, - egyetemi oktató csak az lehessen, aki hallgatóként aktív tudományos tevékenységet (TDK munka, szakkollégiumi tagság, konferencia részvétel, publikáció) végzett és legalább fél évet töltött külföldön, - a mérnöki/műszaki területeken csak az lehessen egyetemi adjunktus vagy annál magasabb beosztású oktató, aki a diploma megszerzése után legalább fél évet "termelési gyakorlaton" az iparban (itthon, vagy külföldön) töltött, 50

51 „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban - „kívülről” (az akadémiai szférából, vagy egyéb területről) jövő kollégát vezető oktatónak csak akkor lehessen kinevezni, ha valóban tud előadást tartani, ha már vezetett szakdolgozatot, PhD-munkát; bizonyította, hogy valóban képes az iskolateremtésre (sokan minimális oktatási tapasztalattal lesznek professzorok, mert korábban kutatóintézetben fő profilként kutatva megszerezték az akadémiai doktori fokozatot és komoly előnyben vannak a heti órás leterheltséggel küzdő egyetemi docensekhez képest – a cikkeket diákok nélkül is meg lehet írni), - nem hiszünk viszont abban, hogy a humán- és társadalom- tudományokban vagy az agrárterületen elfogadható lenne a csak magyar nyelvű publikálás. Ezek a törekvések általában provincializmust, kisszerűséget lepleznek, 51

52 „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban - külön gondoskodni kell a pályakezdő fiatalokról, akiknek jelenleg a fizetése a bruttó 180 eFt-ot sem éri el, de egyidejűleg sok órát kell tartaniuk és el kell készíteniük viszonylag rövid idő alatt a PhD fokozatukhoz szükséges dolgozatokat, teljesítve az egyéb feltételeket is; ezért olyan intézkedéseket kell hozni, hogy a tanársegédek munkaterhelése csökkenjen, az oktatók esetében ne csak az óraszám, hanem egyéb szempontok is jelenjenek meg az egyes szintek elvárásainál (pl. ha valaki több száz főt oktat és vizsgáztat, akkor kevesebb kontaktórát kelljen tartania, mint annak, akinek csak szemináriumai vannak, és a vizsgaidőszakban már nincsenek vizsgáztatási kötelességei), a kiemelkedő tehetségek esetén legyenek megfogalmazva azok a „gyorsító” lehetőségek, amelyek teljesítése esetén az egyik besorolásból a másikba átkerülhet az oktató, hasonlóan, mint a Kjt. bértábla esetén egyik osztályból a következő osztályba történő átsoroláskor, 52

53 Generációs kérdések Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Generációs kérdések fiatalok közép- generáció idősebbek legyen vonzó a pálya számukra ők viszik a hátukon a felsőoktatást ne vesszen el a tudásuk, méltósággal távozzanak 53

54 „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban - intézményesíteni kell az oktatóknál a kutató év (vagy félév) intézményrendszerét a szakmai gyakorlatuk, tapasztalatszerzésük céljából, ami a szakmai fejlődésük és a minőségi oktatásuk garanciája; normatív alapon, a minősítettek aránya szerint legyen külön pénz biztosítva a sabbatical évre, amelynek szakmai hozadéka legyen számon kérhető, - forrást és időt kell biztosítani az oktatói kar részére a különböző rendezvényeken, konferenciákon való részvételhez, ami szintén az oktatók szakmai fejlődését hivatott biztosítani (a regisztrációs díjat gyakran maguk fizetik be a kollégák, így életbe léphet egy kontraszelekció), tisztázandó, hogy az egyes oktatóknak feladata-e az állami felsőoktatás anyagi feltételeinek részbeni megteremtése (például a saját közalkalmazotti bére egy részének megbízásos munkák, pályázatok útján történő biztosítása), 54

55 „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Életpályamodell(ek)” a felsőoktatásban - legyen végre oktatói igazolvány (a törvény előírja !), ami alanyi jogon garantáljon kedvezményeket az oktató és kutató munkához (pl.: szakkönyvek, internetes adathordozók, szakmai képzések, stb.). Súlyos probléma a stabil, legalább középtávon érvényes igazodási pontok hiánya. Az intézményrendszerre vonatkozó elképzelések gyakori változása, a hallgatókra és az intézményekre szánt költségvetési források bizonytalansága, az ad hoc zárolások, elvonások, illetve az ezekkel kapcsolatos nem egyértelmű kommunikáció mind a nyugodt, minőségi munka ellen dolgozik, így ezeket a jövőben ki kell küszöbölni. Biztosítani kell, hogy a szakszervezetek a felsőoktatás intézmény- rendszerének átalakításába beleszólhassanak; partnerként kezeljék őket minden olyan ügyben, melynél a felsőoktatásban dolgozó oktatók és alkalmazottak munkakörülményei esetleg módosulhatnak; viszont a szakszervezeteknek tájékozottaknak kell lenniük, hogy felkészülhessenek arra a segítségnyújtásra, amire a felsőoktatás átalakítása következtében kikerülő munkatársak elhelyezésekor szükség van. Konstruktív elképzeléssel kell rendelkezniük a területet érintően. 55

56 „Sorszámot” kér a felsőoktatás …
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: „Sorszámot” kér a felsőoktatás … 1. Egészségügy 2. Közoktatás - köznevelés szociális ágazat bérkiegészítést kapnak a tiszthelyettesek a rendőrségen kiegészítő juttatás a Honvédség altiszti és legénységi állományának X. Felsőoktatás Valódi megoldást (életpályamodellt), nem ráncfelvarrást kérünk! X = 3 ! 56 56

57 NEM ÉRDEKLI ŐKET A FELSŐOKTATÁS JÖVŐJE?
De kivel tárgyaljunk? NINCS PÉNZÜK ! NEM ÉRDEKLI ŐKET A FELSŐOKTATÁS JÖVŐJE? 57

58 Köszönöm a figyelmet! Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
ÉSZT – FDSZ-OV konferencia, febr. 27. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 1068 Budapest, Városligeti fasor 10., tel: fax: , internet: Köszönöm a figyelmet! 58


Letölteni ppt "Sorszámot kér a felsőoktatás a „várólistán”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések