Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Korlátok és lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Korlátok és lehetőségek"— Előadás másolata:

1 Korlátok és lehetőségek
Tízparancsolat Korlátok és lehetőségek

2 A posztmodern ember Az ÉN és a kívánságok középpontba kerülése
Az abszolút igazságok elutasítása A hagyományok, értékek, normák relativizálása A közösségek eltűnése Intimitás kerülése, sok felszínes kapcsolat ápolása Az ÉN és a kívánságok középpontba kerülése

3 A kényszeres fogyasztás mint addikció
Az addikció (kémiai/viselkedéses) kialakulása: egy olyan viselkedés tartós és ismétlődő követése – tekintet nélkül a következményekre, amely függőséghez vezet Motiváció: örömszerzés, illetve a kellemetlen érzésektől való menekülés A személy az örömszerzésnek és a szenvedés elkerülésének egyetlen megoldására szűkül be A személy a káros következményekkel tisztában van

4 Az addikció jellemzői Az adott viselkedés végrehajtására érzett ellenállhatatlan kényszer (nem képes megelőzni). Sóvárgás A kontroll elvesztése az adott viselkedés fölött (nem képes korlátozni és abbahagyni). Egyre többet kell tenni ugyanazért a kielégülésért. Tolerancia Megvonási tünetek

5 A fogyasztói kultúra által termelt addiktív személyiségjegyek 1.
Jelenidőre beszűkítve (mának élés). A jövő és a következmények figyelmen kívül hagyása Impulzivitás: az ösztönös kívánságok illetve a hangulat irányítják a viselkedést és nem az értelem. A felelősség elhárítása. Felszínes kapcsolatok. Intimitás és a hosszútávú kapcsolatok iránti igény elvész. A kívánságok azonnali kielégítése.

6 A fogyasztói kultúra által termelt addiktív személyiségjegyek 2.
A tekintélyek korlátozó értékek, normák elutasítása az autonómia nevében. Az egyetlen elfogadott érték az anyagi siker és a fogyasztás. Nárcizmus: a belső bizonytalanság kezelése mások elismerésének keresésével. Celebek: a közönségesség eszményítése. Kitenni magunkat a közösségi oldalakra, minél több helyre. Társas összehasonlítás.

7 Következmények Egészségügyi: civilizációs betegségek
Mentális zavarok: depresszió, szorongás, függőségek, személyiségzavarok, kontrollfunkciók sérülése Válási, házasságkötési, bűnözési statisztikák

8 A posztmodern vallásosság
„A magam módján” vallásosság Bibliát nem fogadja el tekintélyként Közösséget, templomba járást nem tartja szükségesnek Spiritualizmus az ÉN szolgálatában Erkölcsi törvény igazi forrása az ÉN Tízparancsolat már nem kötelez

9 Napjaink emberének bibliai képe
2Tim. 3:1-5. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

10 Érvényes-e a tízparancsolat? 1.
Mt 19: Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.

11 Érvényes-e a tízparancsolat? 2.
Jn. 12:50 És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Jn. 14: Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok…. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Rm. 3:31 A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.

12 Érvényes-e a tízparancsolat? 3.
Rm. 2:13. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Zsid. 10:16. Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat.

13 Érvényes-e a tízparancsolat? 4.
Jak. 2: Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Jel. 14:12. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

14 Negatív megfogalmazás Pozitív betöltés Ne legyenek idegen isteneid!
Negatív megfogalmazás Pozitív betöltés I. Ne legyenek idegen isteneid! Megemlékezni, hogy ő a szabadító, és ezért teljes szívből bízni Benne, tisztelni és imádni őt. Ő tenni első helyre mindenben az életben. II. Ne alkoss bálványt! Ne engedd eltorzítani az istenképet hamis emberi filozófiák alapján. Növekedni Isten megismerésében a Bibliából tanulva. Isten igazságát és kegyelmét egységben látni és képviselni. Istenről való elképzeléseinket a Bibliához igazítani. III. Isten nevét hiába fel ne vedd! A legnagyobb tisztelettel, jelenlétének tudatában szólni Istenhez vagy Istenről.

15 Tiszteld szüleidet! Kerülni a tiszteletlen megnyilvánulásokat.
IV. Megemlékezzél a szombatról, megszenteljed azt! Ne végezd hétköznapi dolgaidat szombaton! Szenteld meg a szombatot! Hat napon át lelkiismeretesen végezd minden dolgodat, de a 7. napon nyugodj meg az Úrban. Hálaadás, előre és visszatekintés, közösség, öröm. V. Tiszteld szüleidet! Kerülni a tiszteletlen megnyilvánulásokat. Tisztelni, szeretni a szülőket, engedelmeskedni nekik (az Úrban!), tekintélyüket óvni, időskorban gondoskodni róluk. VI. Ne ölj! Ne pusztítsd az életet se másokban, se magadban! Ne táplálj haragot, gyűlöletet semmilyen sérelemért! Szeretni az ellenségünket. Életmódunkban, szokásainkban az egészség törvényeit követni.

16 VII. Ne paráználkodjál! Ne legyél házasságtörő! Még ilyen irányú elképzeléseket se táplálj! A házastársi szeretetközösség folyamatos építése. Érzelmi támogatás, lelki intimitás, hűség, megbocsátás. VIII. Ne lopj! Ne károsítsd meg felebarátodat anyagi téren! Ne használj ki másokat! A pazarlástól tartózkodás. Becsületesség mindenben, a rászorulókról való gondoskodás. Takarékosság.

17 Védelmezni felebarátunk becsületét. Az ítélkezést Jézusra bízni.
IX. Ne tégy hamis tanúbizonyságot! Tartózkodni a felebarát becsületének rombolásától, felette való ítélkezéstől. Védelmezni felebarátunk becsületét. Az ítélkezést Jézusra bízni. X. Ne kívánd a te felebarátod javait! Az irigység és a versengésvágy kerülése. Hálásnak lenni azért, hogy Isten minden lelki áldással megáldott minket.

18 Törvény vagy kegyelem? A törvény érvényes ma is. Rm. 7:12. A parancsolat szent, igaz és jó. De a törvény nem képes megszabadítani, üdvözíteni. Rm. 6:14. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Törvény alatt = bűn uralma alatt Kegyelem alatt= igazság uralma alatt

19 Törvény alatt Törvény alatti állapot: Külső kontroll:
valaki más akarja, hogy tegyem Büntetéstől való félelem Jutalom reménye Introjektált: Szégyellném magam, ha nem tenném Bűntudatom lenne, ha nem tenném Szoronganék, ha nem tenném Identifikált: Hiszek abban, hogy a cél fontos, ezért szabadon, saját meggyőződésből vállaltam fel

20 Kegyelem alatt Intrinzik: Törekvésemet azért követem, mert örömömet lelem benne A szeretettörvényt szeretetből követni csak a kegyelem befogadása által lehetséges.

21 Vallásos neurózis= törvény alatti állapot+zsarnoki istenkép.
Lezser vallásosság: A törvény nem érvényes, hanem csak a szeretet. A bűntudat világi kezelése: pozitív énképformálás. Krisztusban a törvény igazsága beteljesül bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint (Rm. 8:4.)


Letölteni ppt "Korlátok és lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések