Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MODUL RENDSZERŰ SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS SZABÁLYAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MODUL RENDSZERŰ SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS SZABÁLYAI"— Előadás másolata:

1 MODUL RENDSZERŰ SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS SZABÁLYAI
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

2 MODUL RENDSZERŰ SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS SZABÁLYAI
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

3 MODULÁRIS RENDSZERŰ KÉPZÉS
 A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET (NSZI) új szakmaszerkezetet, követelményeket és módszertant dolgozott ki, amely elősegíti: a munkaerő mobilitását az egész életen át tartó tanulás megvalósulását a munkaerő-piaci igények kielégítését. Az új szakmaszervezet alapvetően átalakította az OKJ struktúráját. Az új OKJ 416 szakképesítést tartalmaz, a régi 807-el szemben.

4 Az új OKJ azonosító 15 jegyű szám lett
/pl: 31  /, a régi 8 jegyű helyett /pl: /, A tantárgyközpontú oktatásszemléletet felváltja a kompetenciaalapú. Ez gyakorlatiasabb tudás, készségek és képességek kialakítását célozza.

5 A névváltoztatás oka, hogy új tartalmat kapott a szakképesítés köre.
Esetenként változtak a szakma megnevezései is: /pl. a régi: Vízvezeték- és központi fűtés szerelő, az új : Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő A névváltoztatás oka, hogy új tartalmat kapott a szakképesítés köre. Megkülönböztetnek: - alapszakképesítést , -rész-szakképesítést, -elágazást, -ráépülést.

6 MODULÁRIS RENDSZERŰ KÉPZÉS
A moduláris képzés jelentősége, hogy a tananyagot modulokba rendezi, s az egyszer már megtanult modulokat a későbbi szakmai tanulmányok során beszámítja. A modulok tananyagegységekből állnak, melyek óraszámra lebontva tartalmazzák az elsajátítandó ismereteket. Új kifejezés az elméletigényes gyakorlat, amely a diák számára gyakorlatnak minősül, a tanár szempontjából viszont elmélet. Az országosan kiadott központi programok csak útmutatók, nem kötelező érvényűek, nem jogszabályok, míg a megjelent Szakmai és vizsgakövetelmények kötelező érvényűek, jogszabályok! Mindezek megtalálhatók, letölthetők az internetről, a honlapról.

7 Az új szabályok alkalmazása:
Iskolarendszerű nappali képzés esetén: 2008/2009 tanévtől, kivétel: Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő a nálunk oktatott szakmák közül. Felnőttképzés esetén : október elsejétől. Előrehozott szakképzés: 2010/ tanévtől

8 MODULKÉPZÉSHEZ TARTOZÓ KÖZPONTI PROGRAMOK TARTALMA
1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai 3. A képzés szervezésének feltételei  - Személyi feltételek - Tárgyi feltételek 4. A tanulók felvételének feltételei 5. Az elágazások munkaterülete 6. A képzés célja 7. Az elágazások követelménymoduljai 8. A képzés szerkezete

9 A képzés időterve = modultérkép pl: Bútorasztalos szakképzés tananyagelem térképe (1/11. évfolyam)

10 A szakképzés tananyagelem térképe (2/12. évfolyam)

11 Bútorasztalos szakképzés
9. A szakképzés óraterve, heti óraterve. Modulok, tananyagegységek és tananyagelemek értékelése. Bútorasztalos szakképzés Megnevezés Száma óraszám Értékelési időpont 1. év 2. év Modul Tanagyageg ység Tananyagele m elm gya k gyak het i öss z heti össz Zárójegy Jegy Részjegy A biztonságos munkavégzés feladatai 1. év vége A balesetmentes munkavégzés feltételei 1,5 54 Munka-, tűz- és környezetvédelem 228/1.1/ 0,5 18 Faipari gépek, szerszámok, eszközök 228/1.2/ Faipari kéziszerszámok, kézi kisgépek 228/1.3/ A balesetmentes munkavégzés gyakorlata Munkavégzés gépi eszközökkel 228/2.1/ 36 Munkavégzés kézi eszközökkel 228/2.2/

12 9. A szakképzés óraterve, heti óraterve
9. A szakképzés óraterve, heti óraterve. Modulok, tananyagegységek és tananyagelemek értékelése. Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása 2. év vége Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása 90 1, 5 48 2. év vége Bútoripari vegyes faipari termékek, tömegcikkek formai, szerkezeti kialakítása, technológiai lehetőségei 228/1.1/ 1 32 Háztartási- és iskolai vegyes faipari termékek, tömegcikkek formai, szerkezeti kialakításai, technológiai lehetőségei 228/1.2/ 0, 5 16 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása II. 128 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek készítésének gyakorlata 228/2.1/

13 SZAKMAI - ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
A szakmai vizsgát a képzés megkezdésekor hatályos vizsgaszabályzat szerint kell megszervezni és lebonyolítani. Hatályos vizsgaszabályzat: 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendelet 31 582 09    Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 31 582 15 1000 00 00 Kőműves 33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 33 815 01 1000 00 00 Fodrász 52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus 54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus 54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus

14 1. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
15/2008. (IV. 3. ) GKM rendelet 31 525 02 1000 00 00 Járműfényező SZVK TARTALMA: 1. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. SZAKKÉPESÍTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 3. MUNKATERÜLET VONATKOZÓ ADATOK 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI:

15 a, A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése ill. eredményes szintvizsga b, A szakmai vizsga részei A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: pl: Kozmetikus feladatai A hozzárendelt vizsgafeladatok- ez lehet: írásbeli, szóbeli, gyakorlat - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya - A szakmai vizsga értékelése %-osan - A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei - A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

16 Kozmetikus 52 815 01 0000 00 00 szakképesítés
Modul száma Modul megnevezése Vizsga- részek feladat Vizsgatevékenység Írásbeli Gyakorlat i Szóbeli Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 1 45 perc 2 30 perc 3 Kozmetikus feladatai 90 perc 120 perc 4 5 6

17 Fodrász 33 815 01 1000 00 00 szakképesítés Modul száma
Modul megnevezése Vizsga- részek feladat Vizsgatevékenység Írásbeli Gyakorlat i Szóbeli Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 1 45 perc 2 30 perc 3 Fodrász feladatai 40 perc hatóidő nélkül 60 perc 4 5 6 35 perc

18 Járműfényező 31 525 02 1000 00 00 szakképesítés Modul száma
Modul megnevezése Vizsga- részek feladat Vizsgatevékenység Írásbeli Gyakorlat i Szóbeli Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 1 30 perc 2 45 perc Járműfényező feladatai 120 perc 240 perc 3 180 perc 4 Általános vállalkozási feladatok

19 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
31  elágazás Modul száma Modul megnevezése Vizsga- részek feladat Vizsgatevékenység Írásbeli Gyakorlati Szóbeli Általános gépészeti technológiai feladatok 1 240 perc 2 120 perc Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 30 perc 45 perc Épületgépészeti alapfeladatok 3 90 perc 75 perc 4 5 Általános csőszerelési feladatok 105 perc Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok Központifűtés- és csőhálózat- szerelő feladatok 9 180 perc

20 Ács-állványozó 33 582 01 1000 00 00 szakképesítés Modul száma
Modul megnevezése Vizsga- részek feladat Vizsgatevékenység Írásbeli Gyakorlati Szóbeli Építőipari közös feladatok I. 1 45 perc 2 60 perc 3 30 perc Hagyományos zsaluzat készítése 120 perc Rendszerzsaluzat építése, bontása Hagyományos állványzat készítése 4 Cső- és keretesállványzat építése, bontása 5 165 perc Faszerkezet építése 6 240 perc 135 perc Általános vállalkozási feladatok 7

21 Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 szakképesítés Modul száma
Modul megnevezése Vizsga- részek Vizsga- feladat Vizsgatevékenység Írásbeli Gyakorlati Szóbeli A biztonságos munkavégzés feladatai 1 30 perc 2 Gyártáselőkészítési és minőség- ellenőrzési feladatok 90 perc Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 3 60 perc Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok 4 Tervezési, szervezési feladatok 5 Alapvető szerelési feladatok 6 Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési feladatai 7 120 perc Bútorasztalos termékek gyártási feladatai 8 Vegyes faipari termékek, tömeg- cikkek gyártása 9

22 Kőműves 31 582 15 1000 00 00 szakképesítés Modul száma
Modul megnevezése Vizsga- részek Vizsga- feladat Vizsgatevékenység Írásbeli Gyakorlati Szóbeli Építőipari közös feladatok I. 1 45 perc 2 60 perc 3 30 perc Hagyományos zsaluzat készítése 120 perc Hagyományos állványzat készítése Víz-, hő- és hangszigetelés készítése I. 4 Monolit beton készítése I. 5 150 perc Falazás, vakolás I. 6 90 perc Betonozási feladatok I. 7 Speciális kőműves feladatok I. 8 Általános vállalkozási feladatok 27

23 2010/2011.TANÉV SZAKKÉPESÍTÉSEINEK VIZSGARÉSZEI
SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS SZABÁLYAI Az új vizsgaszabályzat szerint szakmai vizsga szervezhető: -szakképesítésre és elágazó szakképesítésre (jellemzően iskolarendszerű szakképzésben szervezhető vizsga) -rész-szakképesítésre, ráépülő szakképesítésre és vizsgarészre ( jellemzően iskolarendszeren kívüli szakképzésben szervezhető vizsga)

24 Szakképesítések köre: Elágazások: Azonosítószám: 31 582 09 0010 31 01
A szakképesítés megnevezése: Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Szakképesítések köre: Elágazások: Azonosítószám: Energiahasznosító berendezés szerelője Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

25 A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 5 nap lehet.
Egy napra több vizsgarész szervezhető, amennyiben az SZVK-ról szóló rendelet nem zárja ki. A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje nem haladhatja meg a 8 órát. A vizsgázó a szóbeli, írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeket 8 és 18 óra között, a gyakorlati vizsgatevékenységeket 7 és 19 óra között végezheti . A szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 45 napon belül be kell fejezni. A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 5 nap lehet.

26 ( a vizsga kezdete előtt legalább 10 nappal).
A szakmai vizsga helyéről, időpontjáról, a vizsgarendről a vizsgaszervező tájékoztatja a vizsgabizottság tagjait, a vizsgázókat ( a vizsga kezdete előtt legalább 10 nappal). Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek időpontjait a szakképesítésért felelős miniszter a vizsgát megelőző év november 30-ig határozza meg. 2011.május május18.

27 A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára – a vizsga megkezdése előtt – a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.

28 A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben meghatározott idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgatevékenység egyes feladatainak végrehajtási idejét a vizsgafeladatok leírása tartalmazhatja. A gyakorlati vizsgafeladatokat – a javítási-értékelési útmutató alapján – %-osan kell értékelni.

29 A szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott vizsgafeladatokat tartalmazó feladatlapok közül, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott feladatlap alapján ad számot felkészültségéről. A vizsgázó szóbeli vizsgatevékenység során nyújtott teljesítményét %-osan kell értékelni. A vizsgázó teljesítményének értékelése az SZVK szerint súlyozott teljesítmény %-kal történik CSAK A TÖBB MINT 50%-OS TELJESÍTMÉNYRE KAPHAT LEGALÁBB ELÉGSÉGES OSZTÁLYZATOT A VIZSGÁZÓ!.

30 Iskola Veszprém, Eötvös u.1.
VIZSGAREND Kezdési időpont Vizsgarész száma Modul azonosító Vizsgafeladat száma VIZSGAREND 2010. május 20. 2010. május 21. 2010. május 25. 2010. május 26. 31  Járműfényező Írásbeli / perc Gyakorlati / perc Szóbeli / perc 1. nap Helyszín: Iskola Veszprém, Eötvös u.1. 800 – 1000 2 1 Jármű-előkészítési-, anyagismereti-, szakrajzi, szakmai számítási ismeretek 120 10 perc szünet 1010 – 1040 3 Számla-, nyugtakibocsátás 30 Ebéd szünet 1200 – 1330 Elsősegélynyújtás, újraélesztés 1330 – 1700 Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek 45

31 Iskola Veszprém, Eötvös u.1.
2. nap Helyszín: Iskola Veszprém, Eötvös u.1. 800 – 1130 2 4 Járműfényezés előkészítése, fényezése 45 Szünet 1200 – 1530 3 Vállalkozás indítás, piackövetés 3. nap Ring Autó Kft. Veszprém 800 – 1200 Javítandó jármű előkészítése vizsgacsoport 240 1200 – 1600 vizsgacsoport (240) 4. nap 800 – 1100 Javítandó jármű fényezése 180 1100 – 1400 (180)

32 VIZSGATEVÉKENYSÉGEK MEGTALÁLÁSÁNAK ÚTVONALA:
honlapról. Szakmai és vizsgakövetelmények: Adatbázisok Központi programok: Szakképzési dokumentumok Szóbeli vizsgafeladatok: : Adatbázisok Gyakorlati vizsgatevékenységek: Vizsgák menüben találhatók.


Letölteni ppt "MODUL RENDSZERŰ SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS SZABÁLYAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések