Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv Sorváltozók Alkérdések Ismétlődő sorok Összesítések 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv Sorváltozók Alkérdések Ismétlődő sorok Összesítések 1."— Előadás másolata:

1 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv Sorváltozók Alkérdések Ismétlődő sorok Összesítések 1

2 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda Sorváltozók Olyan lekérdezéseknél, amelyik UGYANAZON reláció két vagy több sorát kombináljuk össze. A FROM záradékban R minden előfordulásához hozzárendelünk egy másodnevet. Ezt nevezzük sorváltozónak. A FROM záradékban R minden előfordulása után következhet az AS szócska és a sorváltozó neve. R attribútumait megkülönböztetjük a SELECT és a WHERE záradékokban egy előtag segítségével, amelyik a megfelelő sorváltozóból és egy pontból áll. 2

3 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda Sorváltozók Keressük azon színész párokat, akik egy címen laknak. (házastársak pl.) SELECT Szinesz1.nev, Szinesz2.nev FROM Filmszinesz AS Szinesz1, Filmszinesz AS Szinesz2 WHERE Szinesz1.cim=Szinesz2.cim AND Szinesz1.nev<Szinesz2.nev; 3

4 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda Alkérdések Az alkérdések segítségével sorokat vagy relációkat tudunk összehasonlítani. Egy alkérdés egy olyan kifejezés, mely egy relációt eredményez, például egy select-from-where kifejezés. SELECT SQL parancs általános formája, mely tartalmaz alkérdést a következő: SELECT FROM WHERE (SELECT FROM ); 4

5 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda Alkérdéseket csoportosíthatjuk annak megfelelően, hogy az eredménye hány sort és hány oszlopot tartalmaz: egy oszlopot, egy sort, vagyis egy skalár értéket ad vissza (single-row); egy oszlopot, több sort, u. n. több soros alkérdés (multiple- row subquery); több oszlopot, több sort, u.n. több oszlopos alkérdés (multiple-column); Használt operátorok: 1.IN (NOT IN)-benne van, tartalmazza 2.ALL-mind 3.ANY-valamelyik 5

6 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda Példa: “Keressük a ‘Tervezés’ nevű részleg menedzserének a nevét”. A megoldás alkérdés segítségével: 1)SELECT Név 2) FROM Alkalmazottak 3) WHERE SzemSzám = 4)(SELECT MenSzemSzám 5) FROM Részlegek 6) WHERE Név = ‘Tervezés’); A skalár értéket adó alkérdéssel használható operátorok az: =,, >=, <>. 6

7 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda Példa: “Keressük azon alkalmazottakat, kiknek fizetése nagyobb, mint annak az alkalmazottnak, kinek a személyi száma 333333.” SELECT Név FROM Alkalmazottak WHERE Fizetés > (SELECT Fizetés FROM Alkalmazottak WHERE SzemSzám = 333333); 7

8 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda Példa: “Keressük azon részlegeket és az alkalmazottak minimális fizetését a részlegből, ahol a minimális fizetés nagyobb, mint a minimális fizetés a 2-es ID-jű részlegből”. SELECT RészlegID, MIN(Fizetés) FROMAlkalmazottak GROUP BY RészlegID HAVING MIN(Fizetés) > (SELECT MIN(Fizetés) FROMAlkalmazottak WHERE RészlegID = 2); 8

9 A több-soros alkérdések esetén a WHERE záradék feltétele tartalmazhat olyan operátorokat, amelyeket egy R relációra alkalmazhatunk és az eredmény logikai érték lesz. Bizonyos operátoroknak egy skaláris s értékre is szükségük van. Ilyen operátorok: EXISTS R – feltétel, mely akkor és csak akkor igaz, ha R nem üres. Példa: SELECT Név FROM Alkalmazottak, Managerek WHERE Alkalmazottak. SzemSzám = Managerek.SzemSzám AND EXISTS (SELECT * FROM Alkalmazottak WHERE Fizetés > 500); A fenti példa csak abban az esetben adja meg a managerek nevét, ha van legalább egy alkalmazott, kinek a fizetése nagyobb, mint 500 Euro. 9

10 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda s IN R, mely akkor igaz, ha s egyenlő valamelyik R-beli értékkel. Az s NOT IN R akkor igaz, ha s egyetlen R-beli értékkel sem egyenlő. Példa: “Adjuk meg azon szállítók nevét és címét, kik szállítanak valamilyen csokit” (Áruk.Név LIKE ‘*csoki*’) 1)SELECT Név, Helység, UtcaSzám 2)FROM Szállítók 3)WHERE SzállID IN 4) (SELECT SzállID 5) FROM Szállít 6) WHERE ÁruID IN 7)(SELECT ÁruID 8) FROM Áruk 9)WHERE Név LIKE ‘%csoki%’) ); 10

11 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda s > ALL R, mely akkor igaz, ha s nagyobb, mint az R reláció minden értéke, ahol az R relációnak csak egy oszlopa van. A > operátor helyett használhatjuk bármelyik összehasonlítási operátort. Az s <> ALL R eredménye ugyanaz, mint az s NOT IN R feltételnek. Példa: Legyen a következő lekérdezés: SELECT SzemSzám, Név FROM Alkalmazottak WHERE Fizetés > ALL (SELECT MIN(Fizetés) FROM Alkalmazottak GROUP BY RészlegID); 11

12 MySQL alkérdések a FROM-ban Alkérdések legálisak a SELECT utasítás FROM direktívájában. Az aktuális szintaxis: SELECT... FROM (alkérdés) [AS] név... Sok esetben az alkérdésekkel megoldunk bizonyos alproblémákat. Hogy ne bonyolítsuk a komplexitását a lekérdezésnek, ezen alkérdést ugyanúgy használhatjuk, mint a relációkat. 12

13 A 7-ik előadásban szereplő lekérdezés megvalósítása e) Melyek azok a gyártók, akik laptopot árulnak, PC-t viszont nem  gyártó ( Laptop Termék )  gyártó ( PC Termék ) SELECT DISTINCT Gyarto FROM Termek INNER JOIN Laptop ON Termek.modell=Laptop.modell WHERE Gyarto NOT IN (SELECT DISTINCT Gyarto FROM Termek INNER JOIN PC ON Termek.modell=PC.modell); 13

14 Adott az adatbázis sémája, amelyik négy relációból áll: Termék(gyártó, modell, típus) PC(modell, sebesség, memória, merevlemez, cd, ár) Laptop(modell, sebesség, memória, merevlemez, képernyő, ár) Nyomtató(modell, színes, típus, ár) a)Keressük meg a legalább 160-as sebességű PC-k gyártóit? SELECT gyarto FROM Termek INNER JOIN PC ON Termek.modell=PC.modell WHERE PC.sebesseg>=160; SELECT gyarto FROM Termek WHERE modell IN (SELECT modell FROM PC WHERE sebesseg>=160); 14

15 b) Keressük meg a legdrágább nyomtatókat? c) Keressük meg azokat a laptopokat, amelyek minden PC-nél lassúbbak? d) Keressük meg a modellszámát a legdrágább terméknek (PC, laptop vagy nyomtató) SELECT modell FROM Nyomtato WHERE ar=(SELECT MAX(ar) FROM Nyomtato); SELECT modell FROM Laptop WHERE sebesseg< ALL (SELECT sebesseg FROM PC); Q1=(SELECT modell,ar FROM PC) UNION (SELECT modell,ar FROM Laptop) UNION (SELECT modell,ar FROM Nyomtato); SELECT modell FROM Q1 WHERE ar=(SELECT MAX(ar) FROM Q1) 15

16 e) Keressük meg a legolcsóbb színes nyomtató gyártóját? Melyik a jó válasz, és miért? SELECT gyarto FROM Termek WHERE modell IN (SELECT modell FROM Nyomtato WHERE szines AND ar=(SELECT MIN(ar) FROM Nyomtato)); SELECT gyarto FROM Termek WHERE modell IN (SELECT modell FROM Nyomtato WHERE ar=(SELECT MIN(ar) FROM Nyomtato WHERE szines)); SELECT gyarto FROM Termek WHERE modell IN (SELECT modell FROM Nyomtato WHERE szines AND ar=(SELECT MIN(ar) FROM Nyomtato WHERE szines)); 16

17 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda f) Keressük meg annak a nyomtatónak a gyártóját, amely a leggyorsabb processzorú PC-t gyártja a legkisebb memóriájú PC-k között. Q2=SELECT gyarto, sebesseg FROM Termek INNER JOIN PC ON Termek.modell=PC.modell WHERE sebesseg IN (SELECT sebesseg FROM PC WHERE memoria=(SELECT MIN(memoria) FROM PC)); SELECT gyarto FROM Q2 WHERE sebesseg IN (SELECT MAX(sebesseg) FROM Q2) 17

18 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda Összesítések: Az összesítés művelete egy oszlop értékeiből egy új értéket hoz létre Összesítő függvények a következők: SUM, megadja az oszlop értékeinek az összegét; AVG, megadja az oszlop értékeinek a átlag értékét; MIN, megadja az oszlop értékeinek a minimumát; MAX, megadja az oszlop értékeinek a maximumát; COUNT, megadja az oszlopban szereplő értékek számát, beleértve az ismétlődéseket is, ha azok nincsenek megszüntetve a DISTINCT kulcsszóval; 18

19 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda Példa: A következő lekérdezés segítségével megkapjuk az alkalmazottak átlagos fizetését: SELECT AVG(Fizetés) FROM Alkalmazottak; Példa: Az Egyetem adatbázis esetén keressük azon csoportoknak a számát, amelyekben vannak diákok, akik átlaga kisebb, mint 7: SELECT COUNT(DISTINCT CsopKod) FROM Diákok WHERE Átlag < 7 19

20 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda Csoportosítások: A reláció sorait csoportosítani szeretnénk egy vagy több oszlop értékei szerint. A parancs általános formája: SELECT, ( ) FROM [WHERE ] [GROUP BY ] [HAVING ] [ORDER BY ]; 20

21 Példa: A részlegeken belüli átlag fizetést a következő parancs segítségével kapjuk meg: SELECT RészlegID, AVG(Fizetés), MIN(Fizetés), MAX(Fizetés), SUM(Fizetés) FROM Alkalmazottak GROUP BY RészlegID; SzemSzámNévRészlegIDFizetés (Euro) 111111Nagy Éva2300 222222Kiss Csaba9400 456777Szabó János9900 234555Szilágyi Pál2700 123444Vincze Ildikó1800 333333Kovács István2500 RészlegIDAVG(Fizetés)MIN(Fizetés)MAX(Fizetés)SUM(Fizetés) 1800 25003007001500 96504009001300 Eredmény: 21

22 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda A csoportosítás után kapott eredmény reláció soraira alkalmazhatunk egy feltételt a HAVING kulcsszót használva. Példa: Keressük azon részlegeket, ahol az alkalmazottak átlag fizetése nagyobb, mint 500 Euro, átlag fizetés szerint növekvő sorrendben. SELECT RészlegID, AVG(Fizetés) FROM Alkalmazottak GROUP BY RészlegID HAVING AVG(Fizetés) > 500 ORDER BY AVG(Fizetés); 22

23 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda a)Keressük meg a PC-k átlagos sebességét? b)Keressük meg a 2500$-nál drágább laptopok átlagos sebességét? c)Keressük meg az “A” gyártó által gyártott PC-k átlagos árát? a) SELECT AVG(sebesseg) AS atlagsebesseg FROM PC; b) SELECT AVG(sebesseg) FROM Laptop WHERE ar>2500; c) SELECT AVG(ar) FROM Termek INNER JOIN PC ON Termek.modell=PC.modell WHERE Gyarto=‘A’; 23

24 d) Keressük meg a “D” gyártó által gyártott PC-k és laptopok átlagos árát? e) Keressük meg minden egyes PC-sebességéhez az ilyen sebességű PC-k átlagos árát? f) Keressük meg minden gyártó esetén a laptopok átlagos képernyőméretét? d)Q1=(SELECT ar FROM Termek INNER JOIN PC ON Termek.modell=PC.modell WHERE Termek.gyarto=‘D’) UNION ALL (SELECT ar FROM Termek INNER JOIN Laptop ON Termek.modell=Laptop.modell WHERE Termek.gyarto=‘D’); SELECT AVG(ar) FROM Q1; e) SELECT sebesseg, AVG(ar) FROM PC GROUP BY (sebesseg); f) SELECT gyarto, AVG(kepernyo) FROM Termek INNER JOIN laptop ON Termek.modell=laptop.modell GROUP BY (gyarto); 24

25 g) Keressük meg azokat a gyártókat, akik legalább háromfajta PC-t gyártanak? h) Keressük meg minden gyártó esetén a maximális PC árat? i) Keressük meg minden 150-nél nagyobb sebességű PC átlagos árát? j) Keressük meg minden olyan gyártóhoz, akik nyomtatót gyártanak, a PC-k átlagos merevlemezméretét g) SELECT gyarto FROM Termek INNER JOIN PC ON Termek.modell=PC.modell GROUP BY gyarto HAVING Count(*)>2; h) SELECT gyarto, MAX(ar) FROM Termek INNER JOIN PC ON Termek.modell=pc.modell GROUP BY (gyarto); i) SELECT AVG(ar) FROM PC WHERE sebesseg>150 GROUP BY sebesseg; i) SELECT gyarto, AVG(merevlemez) FROM Termek INNER JOIN PC ON Termek.modell=PC.modell WHERE gyarto IN (SELECT DISTINCT gyarto FROM Termek WHERE tipus=‘nyomtato’) GROUP BY gyarto; 25

26 Hajóosztályok(osztály, típus, ország, ágyúkSzáma, kaliber, vízkiszorítás) Hajók(név, osztály, felavatva) Csaták(név, dátum) Kimenetek(hajó, csata, eredmény) 1. Adjuk meg a hajóosztályokat a gyártó országok nevével együtt, amelyeknek az ágyúi legalább 16-os kaliberűek. SELECT osztaly,orszag FROM Hajoosztalyok WHERE kaliber>=16; 26

27 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 2. Melyek azok a hajók, amelyeket 1921-ben avattak fel? 3. Adjuk meg a North Atlantic csatában elsüllyedt hajók nevét. SELECT nev FROM Hajok WHERE felavatva=1921; SELECT hajo FROM Kimenetelek WHERE csata=‘North Atlantic’ AND Allapot=‘elsullyedt’; 27

28 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 4.Az 1921-es washingtoni egyezmény betiltotta a 35.000 tonnánál súlyosabb hajókat. Adjuk meg azokat a hajókat, amelyek megszegték az egyezményt. SELECT hajo FROM Hajoosztalyok INNER JOIN Hajok ON Hajoosztaly.osztaly=Hajok.osztaly WHERE vizkiszoritas>35000 AND Felavatva>1921; 28

29 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 5.Adjuk meg a Guadalcanal csatában részt vett hajók nevét, vízkiszorítását és ágyúinak a számát. SELECT Hajo.nev, hajoosztaly.vizkiszoritas, hajoosztaly.agyukszama FROM Hajoosztaly, Kimenetelek, Hajok WHERE Hajoosztaly.osztaly=Hajo.osztaly AND Hajo.nev=Kimenetelek.hajo AND Csata=‘Guadalcanal’; 29

30 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 6.Adjuk meg az adabázisban szereplő összes hadihajó nevét (ne feledjük, hogy a Hajók relációban nem szerepel az összes hajó!) (SELECT hajo FROM Kimenetelek) UNION (SELECT nev FROM Hajok); 30

31 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 7.Adjuk meg azokat az osztályokat, amelyekbe csak egyetlenegy hajó tartozik SELECT hajoosztalyok.osztaly FROM hajoosztalyok, hajok WHERE hajoosztalyok.osztaly=hajok.osztaly GROUP BY hajoosztalyok.osztaly HAVING COUNT(*)=1; 31

32 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 8.Melyek azok az országok, amelyeknek csatahajóik és cirkálóhajóik is voltak? SELECT Hajoosztaly.orszag FROM Hajoosztaly, Hajoosztaj AS HO2 WHERE Hajoosztaly.orszag=HO2.orszag AND Hajoosztaly.tipus<>HO2.tipus; 32

33 Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 9Adjuk meg azokat a hajókat, amelyek újjáéledtek, azaz egyszer már megsérültek egy csatában, de egy későbbi csatában újra harcoltak. Q=SELECT hajo, csata, allapot, datum FROM Csatak INNER JOIN Kimenetelek ON Csatak.nev=Kimenetelek.csata WHERE ALLAPOT<>’elsullyedt’; SELECT Q.hajo FROM Q, Q AS Q2 WHERE Q.hajo=Q2.hajo AND Q.allapot=‘serult’ AND Q.datum<Q2.datum 33


Letölteni ppt "Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda 4. Előadás Az SQL adatbázisnyelv Sorváltozók Alkérdések Ismétlődő sorok Összesítések 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések