Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Génforrások, termesztett fajok • A mogyoró a Corylus fajok, Betulaceae család, Coriolidae alcsaládjába tartozik. • A mogyoró az egyike a földkerekségünk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Génforrások, termesztett fajok • A mogyoró a Corylus fajok, Betulaceae család, Coriolidae alcsaládjába tartozik. • A mogyoró az egyike a földkerekségünk."— Előadás másolata:

1 Génforrások, termesztett fajok • A mogyoró a Corylus fajok, Betulaceae család, Coriolidae alcsaládjába tartozik. • A mogyoró az egyike a földkerekségünk azon növényeinek, melyet az ember legrégebben kezdett el fogyasztani. • A Corylus fajoknak számos nemzetsége volt megtalálható Észak – Európában már az utolsó jégkorszakban (ike. 8000-5500), ez a szám napjainkra csupán tízre csökkent.

2 Génforrások, termesztett fajok A mogyoróhoz nagyon sok népi szokás és mítosz kapcsolódik. A magyarság már az őshazában ismerte, de maga „mogyoró” szó bolgár-török eredetű. A mérsékelt égövben található őshonos fajok lelőhelye három központban található: • Nyugat-Ázsia és a Balkán félsziget, • Kelet-Ázsia, • Észak-Amerika Valamennyi fajra jellemző, hogy váltivarúak, egylakiak és lombhullatók.

3 Génforrások, termesztett fajok Corylus avellana –közönséges (erdei vagy európai) mogyoró. Közép-Európában őshonos. Elterjedtségének határai: Északon a skandináv országok, délen az Ural hegység, dél-keleten a Kaukázus. Alakgazdagság jellemzi, más fajokkal is jól kereszteződik. Leggyakrabban bokor, ritkábban kisméretű fa (2-6 m). fel felé törő, álltengelyes növekedésű, elágazása csúcstáji, felső részén szétterülő. A kerekded vagy tojásdad alakú makk, a vele közel azonos hosszúságú kopáncsban (kupacsban) helyezkedik el. A faj egyes változatait, mint pl. a csavart mogyorót ( C. avellana Contorta, C. avellana f. laciniata) dísznövényként használják parkokban.

4 Génforrások, termesztett fajok Corylus contorta

5 Génforrások, termesztett fajok Corylus pontica – pontusi vagy trapezunti mogyoró. Elterjedtsége a Kaukázus nyugati részén, és a kis ázsiai hegyekben van. „Herakles”mogyorója néven termesztették az ókori görögök. A „Zelli”mogyoró őse. Cserje vagy gyakran 5m magasra növő fa. Az éréskor vissza hajló kupacs a széles tojásdad, vagy gömbölyded alakú makknál jóval hosszabb. A makk 2-3-szor nagyobb a közönséges mogyorónál.

6 Génforrások, termesztett fajok Corylus maxima Mil – csöves vagy Lambert mogyoró. Az egyik legősibb kultúrnövény, Nyugat- Ázsiában őshonos. Erőteljes növekedésű, 3-10 m magas cserje vagy fa. Hajtásrendszere a közönséges mogyoróéhoz hasonló. A kopáncsa a hosszú majdnem hengeres alakú makknál kétszer hosszabb.

7 Génforrások, termesztett fajok Corylus colurna – törökmogyoró vagy levantei mogyoró. Délkelet-Európa és Nyugat-Ázsia az őshazája. A gyakran 15-25 m magas fának kúpalakú koronája van. Alanyként és díszfaként is használatos. Makkja széles alapú, kúpos végű, kopáncsa sallangos tövig szétnyílik.

8 Génforrások, termesztett fajok A felsorolt fajok közül a pontusi és a csöves mogyorók tekinthetők a mai mogyorók alapvető szülőfajainak. Az észak-amerikai fajok közül a floridai mogyoró a Corylus americana említhető.

9 A fajtaelőállítás módszerei és céljai A legtöbb fajtát ismeretlen szülőktől származó magoncokból szelektálták. Keresztezéses nemesítéssel az USA-ban, Olaszországban, Franciaországban, Angliában és Németországban állítottak elő új fajtákat.

10 A fajtaelőállítás módszerei és céljai A nemesítő munkák céljai • a termőképesség javítása, rendszeres terméshozamok elérése, • a termés minőségének javítása (vékony héj, nagyobb bélarány, jó íz, jó eltarthatóság), • korai és egyöntetű érés, • jó termékenyülő- és jó termékenyítő képesség, öntermékenyülésre való hajlam, • kártevőkkel és a betegségek kórokozóival szembeni ellenállóság növelése, • előnyös habitus (feltörő és felfelé szélesedő bokor, gyenge sarjadzás, mélyre hatoló gyökérzet).

11 Fajtairányzatok a világon A világ mogyoró termesztését a mediterrán államok és az USA teszik ki. A főbb termelő országokban (Olaszország, Törökország, Spanyolország) a pontusi fajból származó fajták széles választéka áll a termelők részére: ’Barcelona,’ ’Cosford’, és a ’Negreta’.

12 Ökológiai igény A mogyoró más gyümölcs fajokhoz viszonyítva bizonyos sajátos biológiai tulajdonságokkal rendelkezik: kétivarú virág, a női virágok decemberben kezdenek virágozni, a virágzás akár 40 napig is tart, a hím virágok februárban kezdik a pollent szórni, virágzásuk akár 90 napig is eltarthat, a megtermékenyítés a beporzás után 4 – 5 hónappal történik.

13 Ökológiai igény Az elmondottakból következik a mogyoró nagyobb mérvű érzékenysége a téli hónapok alacsony hőmérsékleteire. Ugyancsak fontos szempont, hogy a C. maxima fajból előállított fajták érzékenyebbek az alacsony hőmérsékletre, mint a C. avellana és a C. americana fajokból előállított fajták (Bulatović 1984).

14 Ökológiai igény Hidegtűrés: Tihonov (1952), Thagusev (1969) szerint akár – 30 o C is kibír a mogyoró, de nem hoz termést. Cartechini és Tombesi (1968) a mogyoró barka és termőrügyeit vizsgálta különböző alacsony hő állományban, és a barkarügyeknél -10 o C-nál 4,45%, - 16 o C-nál 39,05 %, -22 o C-nál 100% elfagyást, még a termőrügyek esetben -10 o C-nál 50%, -16 o C-nál 100% elfagyást tapasztalt.

15 Ökológiai igény A szerzők úgy vélik a mogyoró női virágai -2 o C még a hím virágok -9 o C bírnak ki károsodás nélkül, még Rimisondou (1978) ezeket az értékeket egy kissé alacsonyabbra helyezi, a kinyílott hímbarkák esetében -10 o C, a kinyílott női virágok esetében -8 o C- ra. Az évi átlagos hőmérséklet tekintetében a 9 – 12 o C a legkedvezőbb (G.Tóth 1997).

16 Ökológiai igény Hidegigény: A hímbarkák 350 – 600 óra, a nővirágok 600 – 800 óra, a hajtásrügyek 1000 – 1300 óra 7 o C alatti hőmérsékletet igényelnek (Bulatović 1984).

17 Ökológiai igény Talajigénye: • a mogyoró sekélyen gyökeresedik, ezért megelégszik már az 50 cm vastag termő réteggel, • humusztartalom 1,8 – 2% (ext.10%), • pH 5,5 – 8,7, • talajvízszint 150 cm • mészigénye közepes, • homokon, vályogon, agyagon jól termeszthető, de a durva homok és a nehéz agyagok nem megfelelőek, • jó vízgazdálkodású talajokat igényel.

18 Ökológiai igény Fényigénye: évi 1800 napos óra. Vízigénye: 650 mm.

19 Növekedési sajátosságok A törökmogyorón kívül a C.chinensis fa termetű, a többi mogyoró faj bokor habitusú növényt nevel, sok tősarjat hoz amelyből felújul és be is sűrűsödik. A bokor magassága elérheti 8 – 10, szélessége pedig a 9 métert.

20 Növekedési sajátosságok A tősarjak jelenléte nehezíti a termesztés technológia kivitelezését, ezért gyakori a mogyorófajták sarjképzésre nem hajlamos vegetatív alanyokra való oltása (ami drága), és bokor törzses fák nevelése, de még gyakoribb a fajták vegetatív úton történő szaporítása (ami sokkal olcsóbb), amelyeket természetes bokorformában, vagy sövényszerűen nevelnek.

21 Növekedési sajátosságok A bokor habitusa lehet felfelé törő, vagy szélesedő, de általában felfelé szélesedő kúp – szerű. A mogyoró termővesszői általában 15- 25 cm hosszúak, de ez fajtától függően változhat. A C.avellana fajtól származó fajták 6- 15 cm, még s C. maxima fajtól származó fajták 16 -25 cm hosszú termővesszőket nevelnek (Painter, Hatman 1958, Bulatović 1984).

22 Növekedési sajátosságok A hajtásrügyek a vessző csúcsán és az oldalán helyezkednek el egyesével, alakjukat tekintve oválisak és hegyesek. A barkarügy 4 – 6mm vastag és 2 – 3 cm hosszú, amelyből 4 – 13 cm hosszú virágzat fejlődik. A termőrügy a vessző felső részén található, decemberben csúcsából két „bibepamacs” nyúlik ki. A termőrügy tartama szerint vegyes rügy, amelyből hajtás fejlődik virágzattal a végén. A termés leszedése után a vesszők nem csúcsrügyben, hanem végálló rügyben zárulnak.

23 Termésjellemzők A mogyorónak makk termése van, amelyet leggyakrabban kettesével hoz, de nem számít ritkának az egyes, hármas sőt a négyes termés csoport sem. A makktermés hengeres vagy kehely alakú, hasogatott szélű kupacsban fejlődik. A termő kétrekeszű, két magkezdeménnyel, amelyből általában csak az egyik fejlődik maggá.

24 Termésjellemzők A mag a makk üregét általában jól kitölti. A magnak nincs tápláló szövete, két húsos, a tápanyagokat raktározó ehető és jó ízű sziklevélből áll.

25 Termésjellemzők A mogyorót igen nagy alak- gazdagság jellemzi. Ezek rendszerezésének alapja a fajok eredete valamint a termés és a kupacs tulajdonságai. A mogyoró termésalakok a mellékelt ábrán láthatóak.

26 Fenológiai jellemzők, virágzásbiológiai ismérvek A mogyorót rövid nyugalmi állapot és hosszú vegetáció jellemzi. Bulatović (1984) olasz adatokra hivatkozva a termőrügy differenciálódását május végére teszi. Több szerző szerint (Woodworth 1929, Salesses 1971), a mejózis augusztus végén játszódik le. A nővirágok december-januárban nyílnak, a hím virágok is ekkor nyílnak, de történhet hím- illetve nőelőzés is, ami akár 15 nap is lehet.

27 Fenológiai jellemzők, virágzásbiológiai ismérvek 1. 2. 1.nővirág 2.hímbarka

28 Fenológiai jellemzők, virágzásbiológiai ismérvek A hímvirágok általában február közepén kezdik szórni a pollent, és ez eltarthat akár 3-4 hétig is. A pollen könnyű (20-30 mg), sok van belőle (fánként 30g, egy portokban 5 millió) és széllel nagy távolságokra (egyes adatok szerint akár 100 km) is el tud jutni.

29 Fenológiai jellemzők, virágzásbiológiai ismérvek A termés érése magyarországi viszonyok között augusztus közepe szeptember vége között van, szerbiai viszonyok kötött 10 nappal korábban. A vegetáció végét a lomb színeződése jelzi, a lombhullás általában a fagyok beállta után következik be.

30 Termékenyülés biológia, fajtatársítás A termés érése magyarországi viszonyok között augusztus közepe szeptember vége között van, szerbiai viszonyok kötött 10 nappal korábban. A vegetáció végét a lomb színeződése jelzi, a lombhullás általában a fagyok beállta után következik be.

31 Termékenyülés biológia, fajtatársítás A termős virágzatvirágainak két bibéje van. A megporzást követő 3-4 napban a bibén pollentömlő fejlődik, a hímivarsejtek betokozódnak és nyugalomban maradnak. A megporzást követően a petesejt lassú fejlődésnek indul, és júliusban lesznek ivarérettek, ekkor aktivizálódik a hím ivarsejt és megtermékenyíti az egyik petesejtet. A megporzás és a megtermékenyítés között tehát 4 – 5 hónap telik el.

32 Termékenyülés biológia, fajtatársítás A mogyoró önmeddő. Egyes fajták (’Cosford’,’Trebizonda’) részben önbeporzók, de ez esetben a virágok 10 – 37% - ban termékenyülnek, ez viszont nem kielégítő, mert a jó terméshozamhoz 60 – 85% virágnak kell megtermékenyülnie (Nedov, 1976). A porzók elhelyezése tekintetében a török gyakorlat (3 – 4 porzó fajtát ültetnek keverten a fő fajta közé), és a spanyol gyakorlat (a fő fajtához 25% - ban 1 – 2 porzó fajtát ültetnek) az alkalmazott.

33 MOGYORÓFAJTÁK ENNIS • Amerikai fajta, gyorsan terjed Európában, • Vegetáció későn indul, • Mérsékelten kontinentális éghajlatot igényel ( melegebb éghajlaton rosszul telel ), • Fagyállósága jó, • Növekedési erélye közepes, • Termőképessége nagy, • Későn virágzik, • Termésének nagysága 3,5 – 4 gramm, • Magbélaránya 45 – 49 %,

34 MOGYORÓFAJTÁK TONDA GENTILLE DELLE LANGHE • Olasz fajta, nem kedveli a nedves, párás éghajlatot, • Korán érik, augusztus második felében, • Növekedési erélye közepes, • Önmeddő, porzói Tonda Gentille Romana, Mortarella, Nocchione, Negret, Cosford, • Téli fagyokra ellenálló, • Termőképessége nagy, • Termése középnagy ( 2,2 gramm ), gömb, lapított gömb alakú, • A makk könnyen kihull a kupacsból, • Magbélarány 46 – 48 %, • A magbél apró ( 1,2 gramm ), lauda alakú, elefántcsont színű, kellemes ízű, aromájú, nagyon keresett az édességiparban, • Országunkban a legjelentősebb kommerciális fajta.

35 MOGYORÓFAJTÁK TONDA GENTILLE ROMANA • Olasz fajta, Közép – Olaszországban termelik, érési ideje szeptember első fele, • Növekedési erélye közepes, • Önmeddő, porzói Nocchione, Mortarella, Tonda Gentille delle Langhe, Tonda di Giffoni, • Környezethez való alkalmazkodóképessége nagy, • Kései tavaszi fagyokra ellenálló, • Termése közepesen nagy ( 2,7 gramm ), gömb alakú, sötétbarna színű, • A makk könnyen kihullik a kupacsból, • Magbél apró ( 1,2 gramm ), • Gömb alakú, kemény, jó minőségű.

36 MOGYORÓFAJTÁK TONDA DI GIFFONI • Olasz fajta, • Növekedési erélye erős, • Önmeddő, porzói Nocchione, Mortarella, Tonda Gentille delle Langhe, Tonda Gentille Romana, • Termése középnagy ( 2,5 gramm ), • Gömb alakú, sötétbarna színű, • Magbélarány 45 – 47 %, • Magbél apró ( 1,2 gramm), gömb alakú, világos színű, • Melegebb éghajlatok fajtája, ahol bő termő.

37 MOGYORÓFAJTÁK ISTARSKI DUGI • A Lambert szelektálásával állították elő Isztriában, • Szeptember első felében érik, • Növekedési erélye közepes, elágazási erélye úgyszintén, • Önmeddő, porzói Római mogyoró, Hali óriás, Ludolf, • Fagyállósága nagy, termése középnagy – nagy ( 2,8 gramm ), alakja hosszúkás, a kupacs hosszabb a makktól, és nem hullik ki, gépi szedésre alkalmatlan, • Magbélarány 43 %, • Magbél apró ( 1,2 gramm ), sárgásfehér színű, igen ízletes, aromás.

38 MOGYORÓFAJTÁK RÓMAI MOGYORÓ • Olasz fajta, érési ideje szeptember, • Növekedési erélye közepes, sok tősarjat képez, • Későn virágzik, önmeddő, porzója a Cosford, • Termőképessége jó, akárcsak a fagyállósága, • Termése nagy ( 3 gramm ), kalács alakú, a makk kihullik a kupacsból, héjszín világosbarna, • Magbélarány 44 – 45 %, magbél apró – középnagy ( 1,35 gramm ), édeskés ízű, de aromája nincs.

39 MOGYORÓFAJTÁK NOCCHIONE • Olasz fajta, érési ideje szeptember, • Növekedési erélye erős, • Önmeddő, porzója Tonda Gentille Romana, • Termőképessége jó, • Termése középnagy ( 2,6 gramm ), gömb alakú, • Magbélarány 38 %, • Kiváló porzó fajta.

40 MOGYORÓFAJTÁK HALI ÓRIÁS • Német fajta, érési ideje augusztus vége, szeptember eleje, • Növekedési erélye nagy, feltörő, • Önmeddő, porzója a Római mogyoró és a Cosford, • Termése nagy ( 3,5 gramm ), gömb – kúp alakú, könnyen kihullik a kupacsból, • Magbélarány 40 % körüli, magbél középnagy ( 1,4 gramm ).

41


Letölteni ppt "Génforrások, termesztett fajok • A mogyoró a Corylus fajok, Betulaceae család, Coriolidae alcsaládjába tartozik. • A mogyoró az egyike a földkerekségünk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések