Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kovács Ferenc projektvezető PA Zrt. A PAKSI ATOMERŐMŰ ÜZEMIDŐ-HOSSZABBÍTÁSA PÉCS, 2007. április 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kovács Ferenc projektvezető PA Zrt. A PAKSI ATOMERŐMŰ ÜZEMIDŐ-HOSSZABBÍTÁSA PÉCS, 2007. április 18."— Előadás másolata:

1 Kovács Ferenc projektvezető PA Zrt. A PAKSI ATOMERŐMŰ ÜZEMIDŐ-HOSSZABBÍTÁSA PÉCS, 2007. április 18.

2 2 Energiapolitikai célok Az energiapolitika célja, hogy az energiaellátás hosszú távon (fenntartható módon) biztosítsa a gazdaság versenyképes fejlődését. Ennek érdekében az energiaellátás: –Garantálja az ellátásbiztonságot. –Legyen környezetbarát, mentes a szén-dioxid-kibocsátástól (kiotói célok). –Legyen olcsó, mentes a nagy áringadozásoktól hosszú távon is (kiszámíthatóság). –Magas legyen a rendelkezésre állása (megbízhatóság).

3 3 PAE és az energiapolitikai célok 1. •Ellátásbiztonság szempontjából stabil –Az uránkészlet országonkénti, ill. régiónkénti eloszlása lényegesen egyenletesebb, mint a kőolaj, földgáz esetén (Ausztrália, Kazahsztán, Kanada). –Kétéves üzemanyag-tartalék van az erőműben (ugyanekkora hőerőmű esetén 6- 8 Mt szén- vagy 2-4 Mrd Nm 3 földgázszükséglet). –Diverzifikált üzemanyag-beszerzés (BNFL). •Nem bocsát ki CO 2 -t, és egyéb módon sem terheli számottevően a környezetet –A hazai korszerűbb erőművek fajlagos CO 2 -kibocsátását alapul véve (0.4 kg/kWh) évente kb. 5.6 millió t CO 2 -emissziót takarít meg az atomerőmű, a szénerőművek átlagos fajlagos kibocsátásával számolva ez ennek duplája. Ennek oxigénszükséglete majdnem az összes magyarországi erdő oxigéntermelésének felel meg. –Egyéb „megtakarítások: 650 ezer t SO 2; 60 ezer t NOx; 100 ezer t por és hamu (benne rengeteg toxikus nehézfém); 40 ezer t CO.

4 4 •Gazdasági szempontból versenyképes –A legtöbbet, legolcsóbban az atomerőmű termel. –Az üzemidő-hosszabbítás során a tulajdonos 554,5 Mrd Ft hozamra tesz szert folyó áron osztalék formájában. –A villamos energia ára csak kismértékben függ az urán üzemanyagárától. –Az üzemidő-hosszabbítás nem igényel közpénzeket. PAE és az energiapolitikai célok 2.

5 5 Import ÜH szerepe az energiarendszerben 2000 4000 6000 8000 10000 12000 12000MW 2000200620122020 2017 Hazai építendő kapacitás Hazai termelő- kapacitás paksi atomerőmű Hazai csúcsigény ÜH

6 6 A PAE-blokkok leállításának becsült hatásai •A villamos energia előállításának költsége mintegy 19%-kal emelkedne meg. •A villamos energia kevésbé gazdaságos előállítása miatt 76-80 Mrd Ft-tal csökkenne a GDP. •Leértékelődnének a hazai erőforrások (a reálbérek általános szintje 1%-kal, a tőkemegtérülési ráta 5-6%-kal). •A CO 2 -kibocsátása 27-30%-kal nőne. •A lakosság jóléti hatása (1% körüli csökkenés) sem elhanyagolható. •Bruttó beruházások volumene 3,2%-kal csökkenne. •A paksi atomerőmű kiváltása, különösen esetleges idő előtti leállítása problémákat vetne fel a magyar gazdaság- és környezetpolitikában.

7 7 PAE blokkjainak üzemidő-hosszabbítása A fentieken túlmenően: •Az atomenergia nemzetközi megítélésének kedvező változása •Meglévő hazai elfogadottság, politikai szándék ↓ A paksi atomerőmű nélkülözhetetlen eleme a magyarországi energiarendszernek.

8 8 A PAE ÜH megvalósíthatósága •A PAE blokkjai ~20 évesek (üzembe helyezés: 1982- 1987) •A tervezett üzemidő 30 év volt, amely –a berendezések jelentős tartalékai és túlméretezése, –a biztonságnövelés, –a gondos üzemeltetés és karbantartás miatt biztonságosan, a követelmények teljes betartása mellett még további 20 évvel meghosszabbítható, amit minden biztonsági szempontra kiterjedő vizsgálat és elemzések igazoltak. •Az üzemidő-hosszabbítás összhangban van a nemzetközi gyakorlattal.

9 9 A PAE ÜH feladatai •A PAE ÜH egy komplex feladat, amely megvalósítása - a nemzetközi jó gyakorlat alkalmazásával, - a legújabb műszaki-tudományos ismeretek bázisán, - a magyar egyetemek, kutatóintézetek, tervezővállalatok s szükség esetén külföldi szakértők közreműködésével, -a nemzetközi szervezetek szakmai támogatásával (NAÜ TC projekt) történik. •A szükséges anyagi erőforrást a PA Zrt. saját működő pénzáramaiból, hitelekből fedezi állami szerepvállalás nélkül. •Az ÜH-engedélyeztetés szabályozási háttere adott. •Minden, a biztonsággal összefüggő szempontra tekintettel vagyunk, mint például a megfelelően képzett szakemberek és a tudásmenedzsment biztosítása.

10 10 A környezeti hatásvizsgálat érdekében működtetett programok 1.Felszíni vizek (Duna) állapota és változása 2.Hatás a felszíni és felszín alatti vizek hasznosítására 3.A Duna medre és a partfal állapota (hidrometria) 4.A hűtővíz Dunában történő elkeveredés- vizsgálata légi termovíziós mérésekkel 5. A vízbázis tríciumtartalmának vizsgálata 6. Lokális klíma az atomerőmű környezetében 7.Mintaértékű biomonitoring vizsgálatok 8.A környezetben élők egészségi állapotának vizsgálata 9.Az élővilág sugárterhelésének meghatározása 10.A környezetének jellemzése légi és űrfelvételekkel 11.Határokon átterjedő környezeti hatások 12.Környezeti sugárzás vizsgálata 13.Kibocsátások környezeti radiológiai értékelésével kapcsolatos metodikai fejlesztések 14. Mikroszeizmikus monitoring

11 11 A környezeti hatásvizsgálat eredménye •A tanulmány sem az eddigi üzemelés, sem a továbbüzemelés során nem tárt fel az erőmű működéséből adódó, környezetet károsító hatásokat. •Ebből adódóan nincs országhatáron átterjedő hatás sem, de az Espoo-i Egyezménynek megfelelően az érdeklődő országokkal (Ausztria, Románia, Horvátország) lefolytattuk az eljárást, melyet mindhárom országgal sikeresen lezártunk.

12 12 ÜH engedélyezési menete Két lépésben történik: •Program, legkésőbb 4 évvel a tervezett üzemidő lejárta előtt (30 – 4 = 26. évben; 2008. 12. 14.) •Üzemeltetési engedély megkérése, a tervezett üzemidőre érvényes üzemeltetési engedély lejárta előtt 1 évvel (30. évben) 2000. 2002.2005. 2008. 2012 2032. Megvalósít- hatósági tanulmány Programkészítés Program hatósági ellenőrzése Program végrehajtása Üzemeltetés: • az engedély feltételei szerint • folyamatos szinten tartás Környezetvédelmi engedély EKT RKHT

13 13 A blokkok indulása 1982. dec.12. 1984. aug.26. 1986. szept.15. 1987. aug.9. A blokkok tervezett üzemideje 30 év.

14 14 Ütemezés PAE blokkjai Indulás30 éves üzem vége Üzemidő- hosszab- bítással Névleges telj. 2005. MW Tervezett telj. 2009. MW 1.blokk 1982. dec. 14. 2012.2032.467500 2.blokk 1984. aug. 26. 2014.2034.468500 3.blokk 1986. szept. 15. 2016.2036.460500 4.blokk 1987. aug. 09. 2017.2037.471500

15 15 A PAE termel legtöbbet, legolcsóbban •Alacsony fajlagos beruházási költség A legnagyobb és legolcsóbb hazai forrás!

16 16 (osztalék 2037-ig) (osztalék 2017-ig) (jegyzett tőke kamata 2018-tól 2037-ig) A „plusz” 20 év – gazdasági értéke (2004. évi árbázis + Hosszú Távú Kapacitáslekötési és Termelési Megállapodás)

17 17 A Paksi Atomerőmű Zrt. •A lakossági támogatás hosszú évek óta 70%. •Az országgyűlés 2005. november 21-én 96,6%-os többséggel foglalt állást az üzemidő-hosszabbítás mellett! üzemeltetését a magyar lakosság fontosnak tartja és támogatja

18 18 A paksi atomerőmű •a nemzetközi és magyar normák és a tudományos megítélés szerint biztonságos, amelyet a nemzetközi szervezetek is elismernek, •a biztonság növelése érdekében nagy erőfeszítések történtek, •a biztonság a jövőben is abszolút elsőbbséget élvez, •több mint húsz év tényadatai alapján sem az erőmű dolgozóit, sem pedig a környezetet nem terheli.

19 19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Kovács Ferenc projektvezető PA Zrt. A PAKSI ATOMERŐMŰ ÜZEMIDŐ-HOSSZABBÍTÁSA PÉCS, 2007. április 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések