Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iszlamizmus. Iszlám és iszlamizmus különbsége •iszlám = vallás és civilizáció •iszlamizmus (iszlám fundamentalizmus) = politikai ideológia, átpolitizált.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iszlamizmus. Iszlám és iszlamizmus különbsége •iszlám = vallás és civilizáció •iszlamizmus (iszlám fundamentalizmus) = politikai ideológia, átpolitizált."— Előadás másolata:

1 Iszlamizmus

2 Iszlám és iszlamizmus különbsége •iszlám = vallás és civilizáció •iszlamizmus (iszlám fundamentalizmus) = politikai ideológia, átpolitizált iszlám –eszmetörténeti áramlat –szervezett, aktivista, cselekvő mozgalom (“iszlám mozgalom”)

3 Eltérő álláspontok •iszlamizmus - modernitás/modernizáció •okok: szegénység - demokrácia hiánya •legnagyobb fenyegetés a Nyugat számára (“fő ellenség”) •differenciáltság •működőképes modell vagy ellenség •hanyatlik vagy fejlődik

4 Az iszlám differenciálódása •Iszlám fundamentalizmus (politikai hatalmat támadó) •Intézményes iszlám (politikai hatalmat legitimáló) •Liberális iszlám (iszlám modernizmus)

5 Iszlám fundamentalizmus •“első generációs” szervezetek (Testvérek) •“második generációs” (neo- fundamentalizmus), 70-es - 80-as évek, “iszlám mozgalom” - “iszlamizmus” •“harmadik generációs” - “neo-iszlamizmus” –mérsékelt –radikális (nemzetközi iszlamizmus, dzsihádista szalafizmus) •“sivatagi iszlám”, tálibok - iszlamizmus határa •konzervatív “intézményes iszlám” (szaudi vahhábizmus)

6 A fundamentalizmus értelmezései •“Egy embercsoport abszolút igazsággá nyilvánít egy credót, egy tézist vagy dogmagyűjteményt és ragaszkodik ahhoz, hogy az igazi politikát ezekre kell alapozni” (Heller Ágnes) •“A vallás kierőszakolt visszatérése a politikába” (Heller Ágnes)

7 •“Olyan magatartás, amely menekül vagy kitér az igazról és helyesről folytatott diskurzus elől és ehelyett vélt vagy állított igazságokat megingathatatlan és vitathatatlan fundamentumnak nyilvánít” (Heinz Holley)

8 “Jelzős” fundamentalizmusok •piaci •kulturális •a “modernség fundamentalizmusa” •vallási –iszlám –protestáns –zsidó

9 Iszlám fundamentalizmus: fogalmi zűrzavar •fund. = tradicionalizmus •fund. = reformizmus •fund. = tradicionalista reformizmus •fund. = integrizmus •fund. = revivalizmus •fund. = iszlamizmus •fund. = radikális/aktivista iszlamizmus

10 Eltérő értelmezések •vallási: az alapvető hitelvekhez való visszatérés •politikai: aktivista/extremista csoportok törekvése az iszlám állam megvalósításáért •egyéb: tradicionalizmussal, fejlődésképtelenséggel való azonosítás

11 Fő célok •fundamentum = alapzat, alapelv •az iszlám eredeti, “tiszta” forrásaihoz, alapelveihez való visszatérés •“uszúlíja” - uszúl ad-dín, a vallás gyökerei •aranykor: első négy “igaz úton járó” kalifa (al- khulafá ar-rásidún) •az iszlám hassa át az élet valamennyi aspektusát (politikát, társadalmat, gazdaságot is) - “iszlám állam” •szervezett, aktivista tevékenység, “élcsapat” •iszlám eleve organikus vallás - minden hívő muszlim “fundamentalista” - totalitás

12 Az “igaz úton járó” kalifák •632: Mohamed halála •Abu Bakr (632-634) •Omar (634-644) •Oszmán (644-656) •Ali (656-661) - síiták •661-749: Omajjáda dinasztia - mulk

13 Modern fundamentalizmus történelmi gyökerei •az iszlám története fundamentalista mozgalmak története •“belső indíttatású” reformtörekvések •Muhammad ibn Abd al-Wahháb (1703- 1792) - vahhábizmus •1798-tól válasz-kísérletek a Nyugat kihívásaira

14 Abd al-Wahháb és a vahhábizmus •Ibn Tajmíjja •forrás csak Korán és szunna •középkori idzsmá és kijász eltávolodás az eredeti iszlámtól - morális süllyedés •idzstihád nagy szerepe •Wahháb - Szaúd szövetség •hanbalita jogi iskola •konzervativizmus - liberalizmus

15 Az iszlám (jog)rendszerének forrásai •Korán •Szunna (és hadísz) •Konszenzus (idzsmá) •Analógia (kijász) •(idzstihád - ?)

16

17

18

19 Dzsamál ad-Dín al-Afghání (1839-1897) •a modern iszlám reformmozgalom “atyja” •iszlám modernizálása = eredeti alapelvekhez való visszatérés •iszlám és modern tudományok összeegyeztethetősége •szembenállás a kolonializmussal

20 19. sz-i iszlám reformmozgalom kettéválása •Fundamentalizmus –kiindulópont az iszlám (“saját”) –társadalmi-gazdasági viszonyok megváltoztatása –“iszlám” fejlődési út •Modernizmus –kiindulópont a modernizáció (“idegen”) –az iszlám megváltoztatása –nyugati minták és modellek

21 Első teoretikusok •Muhammad Abduh (1845-1905) –az iszlám megtisztítása •Muhammad Rasíd Ridá (1865-1935) –1923: A kalifátus vagy a legfelső imamátus

22 Első szervezet: a Muszlim Testvérek •Dzsamáat al-Ikhván al-Muszlimín •1928, Iszmáílíja, Egyiptom •Ahmed Haszan al-Banná

23 “A muszlimok késettségének oka a vallástól való eltávolodásban rejlik. A valóságos újjászületés egyetlen lehetséges útja … ha visszatérnek az iszlámhoz.” Ahmed Haszan al-Banná

24 A Muszlim Testvérek •először vallási mozgalom •társadalom és politika megváltoztatása •komoly társadalmi program •40-es évek végén 1 millió fő •együttműködés Szabad Tisztekkel •erőszak alkalmazása •kormány kemény fellépése

25 Szajjid Kutb (1906-1966) •tradicionális vallási nevelés •két év USA-ban •Testvérek vezető teoretikusa •több mint 20 könyv •radikalizálódás (“kutbizmus”)

26

27 Kutb fő nézetei •iszlám komplex, integráns rendszer •nyugati civilizáció hegemóniája, negatívumai •Jó vs. Rossz - Isten pártja vs. Sátán pártja •ami nem iszlám - dzsáhilíja •elkülönülés, “élcsapat”, állandó dzsihád •cél: Isten törvényén alapuló társadalom létrehozása •Isten abszolút szuverenitása •a hit és a materiális szféra elválasztása - erőszak

28 •emberek felszabadítása •társadalmi igazságosság megteremtése –lelkiismeret, lélek szabadsága –emberek egyenlősége –társadalmi szolidaritás

29 Rúh Alláh al-Múszáví al- Khomeini (1902-1989) •1924: sah ellenes demonstráció •60-as évek: sah ellenes ellenzék vezetője •1963: letartóztatják, majdnem kivégzik •1964: száműzetés: Irak •1979-től iráni iszlám forradalom vezetője

30

31 Vilájat-e fakíh •vallásjogi tudósok vezetése –politikai (váli-e fakíh) –spirituális (mardzsa-e taklíd) •feladat felügyelet, isteni törvény végrehajtása •vezető: törvény ismerete + igazságosság •vallás és politika szerves egysége •nyugatosítás okozta károk •iszlám politikai forradalom •elnyomás, kizsákmányolás, zsarnokság, korrupció elleni küzdelem •dzsihád

32 Abú’l Alá Mawdúdí (1903- 1979) •tradicionális vallási nevelés •Dzsamáat-i-Iszlámí - pakisztáni szárny •138 mű, több mint 1000 beszéd és cikk, 700 kazetta

33 Mawdúdí fő nézetei •iszlám mindent átfogó univerzális jellege •isteni törvény, Allah kizárólagos szuverenitása •lassú, fokozatos, intellektuális változás •idzstihád •“iszlám demokrácia” - “teo-demokrácia”, “isteni demokratikus kormányzás” –népszuverenitás h. isteni szuverenitás –nép nem hoz törvényt, az isteni törvényt követi –kormány nem a nép akaratát valósítja meg, h. a kormány és a nép Isten akaratát teljesíti

34

35 1967: re-iszlamizáció kezdete •függetlenné válástól nacionalizmus/szocializmus a vezető ideológia •nasszerizmus, baathizmus, algériai szocializmus •ezekre épülő társadalmi-politikai rendszerek •nyugati minták követése •kudarc •1967-es vereség tudatosítja •modernizációs válság •fő ok: “idegen” minták követése •megoldás: “saját” modell: iszlám

36 Iszlamista konjunktúra •1973-as háború, “olajfegyver” - monarchiák •támadások államhatalom + konzervatív vallási vezetés ellen: “kétfrontos harc” •1974 Egyiptom: al-Fanníja al-Aszkaríja: Műszaki Katonai Akadémia elfoglalása •1977 Egyiptom: at-Takfír va’l-Hidzsra: Dhahabi sejk megölése •1979 Szíria: Testvérek: aleppói tüzérségi iskola 30 növendék meggyilkolása •mozgalom kettéválása: “első generáció” mérsékelt (Testvérek) •aktivista “neofundamentalista” (“kutbista”) szervezetek kiválása

37 1979 Mekka: Nagymecset elfoglalása

38 •1979. november 20 - h.sz. 1400 első napja •Dzsuhajman ibn Muhammad ibn Szajf al-Utajbi •szaúdi monarchia heves bírálata •két hétig Nagymecset megszállása •szaúdi+pakisztáni+francia erők •Dzsuhajman + 67 tag kivégzése

39 •1979: Iráni Iszlám Forradalom győzelme •1979: Afganisztán szovjet megszállása, iszlamista ellenállás kezdete •Hetvenes évek vége Irak: ad-Daava párt szervezte megmozdulások, Bákir asz- Szadr ajatollah meggyilkolása •1981 Egyiptom: Dzsihád: Szadat megölése •1982 Szíria: Testvérek: Hama megszállása •1982 Libanon: Hezbollah megalakulása

40 A Szadat elleni merénylet

41 A fő vádlott: Kháled el-Iszlambúlí

42 Iszlamizmus okai •Modernizációs válság •kiútkeresés - nativista indíttatású tiltakozó mozgalom •Egyes társadalmi csoportok frusztráltsága: heterogén társadalmi háttér, iszlamizmus a közös nevező –Városi szegénység - marginalizálódás, periferizálódás –Középrétegek - politikai hatalomhoz való hozzájutás hiánya –Műszaki-természettudományi értelmiségiek - ideológia átvétele és alkalmazás

43 Iszlamista konjunktúra okai •Társadalmi-gazdasági –Gazdaságok korszerűtlensége –Népességrobbanás –Szociális problémák

44 Okok 2 •Politikai-ideológiai –Nacionalista ideológiák kudarca –Ideológiai és vezetési vákuum –“intézményes iszlám” erősödése –Autokrata, szekularizált politikai vezetések •Civilizációs-kulturális –“idegen” modellekkel szemben nativista –Nyugati dominancia ellen –Amerika-ellenesség

45 Okok 3 •Pszichikai - kollektív tudat –Történelmi igazságtalanság –Nyugat (USA, Izrael) áltlai alávetettség és megalázottság, elnyomás, erőszak –Vallásba vetett remény

46 Okok 4 •Külső ok: nemzetközi rendszer változásai –Hetvenes években “harmadikutas” modellek –Kilencvenes évek: alternatívák hiánya –Globalizáció –Civilizáció és kultúra “felértékelődése” –Poszt-vesztfáliai rendszer paradoxonjai –Társadalomfilozófiai: modernitás külső és belső kritikája

47 Okok 5 •Regionális ok: –Szaúd-Arábia és Irán harca az iszlamizmus vezetéséért –Helyi kormányok iszlamizmust támogatják letűnő szocializmussal szemben –Tömegek iszlamizmust támogatják korrupt rezsimekkel szemben

48 Nyolcvanas évek •Szaúd-Arábia és Irán küzdelme •“forradalmi iszlám” feltartóztatása: iraki-iráni háború •konfliktus új terepe: Afganisztán - átveszi a palesztin ügy helyét •Évtized vége: Hamász, Iszlám Üdvfront (Algéria), Haszan at-Turábi (Szudán), SZU kivonulása Afganisztánból •Umma kiterjesztése Közép-Ázsiára, Boszniára

49 Kifulladás •80-as évek végétől •eredeti célokat (iszlám állam) nem érték el •politikai vezetések heves fellépései •belső konfliktusok, mozgalom megosztottsága –mainstream egyre mérsékeltebb –radikálisok leválása •90-es Öböl-háború hatásai –mozgalom radikális szárnya szaúdi vezetés és az általa támogatottak ellen fordul

50 Kifulladás 2 •“afgánok” radikalizálódása –USA + Szaúd ellen –szétszéledés •Bosznia •Algéria •Egyiptom –helyi konfliktusokból dzsihád •konfliktus mélyül iszlamizmuson belül •radikalizmus elidegenít sok társadalmi réteget

51 Afganisztán és a “nemzetközi iszlamizmus” •mudzsáhidok szovjet megszállók ellen •CIA + pakisztáni + szaúdi tikosszolgálatok •1980: bin Láden Afganisztánba utazik •“afgán-arabok” •1989: SZU kivonja csapatait •afgán-arabok elhagyják Afganisztánt •visszatérés “anyaszervezeteikhez”

52 Egységes-e az iszlamizmus? •differenciált •mérsékeltek és radikálisok •szélsőséges extremista szárny szűk kisebbség •“mainstream” mérsékeltek: parlamentális eszközök •egészében nem jelent fenyegetést •befolyásuk nő - nem az erőszak, hanem politikai-társadalmi tevékenység miatt

53 Az iszlamizmus szociológiája •Alsó középosztály, diplomások •Migráció - városok, modern szektor képtelenek felszívni •Tradicionalizmus hatásai •Hagyományos közösségi formák erodálódása •Iszlámot felhasználó közösségek az identitás és csoportszolidaritás új központjai •Szekularizált, nyugatias elittel szemben iszlám felé orientálódó elit

54 Iszlamizmus külső megítélése •mérsékelt •radikális •szélsőséges

55 Mérsékelt •extremizmus nem az iszlámra és nem az iszlamizmus egészére jellemző •mainstream iszlamizmus elveti az erőszakot •radikális iszlamizmus elsősorban saját társadalmára jelent fenyegetést •folyik iszlamizmus pacifikálódása, iszlamista szervezetek politikai pártokká alakulása

56 John Esposito és Fawaz Gerges

57 Radikális •iszlamizmus eleve szélsőséges, radikális (radikális iszlamizmus = iszlamizmus) •iszlamizmus egésze “gyilkos mozgalom”, a “civilizáció ellensége” •minden iszlamista “potenciális gyilkos” •a nyugat “első számú ellensége” a radikális iszlamizmus

58 Daniel Pipes Ha különbséget teszünk az iszlamizmus “fő áramlata” és “pereme” között, az ugyanaz, mintha különbséget tennénk a nácizmus “fő áramlata” és “pereme” között. Mindannyian nácik, mindannyian ellenség.

59 Szélsőséges “Az igazi betegség az iszlám. A terrorizmusnak nem lehet vége, amíg létezik ez a vallás, hiszen újra és újra kitermeli a fanatizmust, a gyűlöletet és a terrorista szervezeteket. … Az európai kultúra feladata a 21. században - ha meg akar maradni -, hogy megsemmisítse az iszlámot.” Dr. Rashwan Mohamed Demokrata, 2002. 47. sz. 36-37.o.

60 ISLAMIC CIVILIZATION? What an oxymoron! Since when IS barbarism called civilization? Islam is an anti-civilization cult par excellence. It destroyed every civilization it touched and brought misery, poverty, ignorance and war in every country that it invaded!

61 ISLAM: "Religion of Peace?" ISLAM MAY BECOME THE GREATEST MURDERING FORCE IN THE HISTORY OF MANKIND

62 Iszlám-fasizmus "Islamic terrorist attacks serve a clear and focused ideology, a set of beliefs and goals that are evil, but not insane. Some call this evil Islamic radicalism; others, militant Jihadism; still others, Islamo-fascism. Whatever it's called, this ideology is very different from the religion of Islam. This form of radicalism exploits Islam to serve a violent, political vision: the establishment, by terrorism and subversion and insurgency, of a totalitarian empire that denies all political and religious freedom."

63 Ellentétes megítélés okai •eltérő fogalomhasználat (iszlamizmus) •általánosítások - differenciáltság •szociális-karitatív tevékenység •a civil társadalom bázisa •autoriter politikai vezetések áldozatai •pontos diagnózis a válságjelenségekről –lokális: egyes országokban –regionális: palesztin-izraeli, Öböl, Irak stb. –globális: globalizáció vesztesei •radikális megoldások

64

65 bin Laden's 'letter to America’ November 24, 2002 Why are we fighting and opposing you? The answer is very simple: (1) Because you attacked us and continue to attack us. a) You attacked us in Palestine (b) You attacked us in Somalia; you supported the Russian atrocities against us in Chechnya, the Indian oppression against us in Kashmir, and the Jewish aggression against us in Lebanon (c) Under your supervision, consent and orders, the governments of our countries which act as your agents, attack us on a daily basis (d) You steal our wealth and oil (e) Your forces occupy our countries; you spread your military bases throughout them (f) You have starved the Muslims of Iraq, where children die every day. It is a wonder that more than 1.5 million Iraqi children have died as a result of your sanctions (g) You have supported the Jews in their idea that Jerusalem is their eternal capital

66 b) It is saddening to tell you that you are the worst civilization witnessed by the history of mankind (iii) You are a nation that permits the production, trading and usage of intoxicants. You also permit drugs (iv) You are a nation that permits acts of immorality. Who can forget your President Clinton's immoral acts committed in the official Oval office? (v) You are a nation that permits gambling in its all forms. (vi) You are a nation that exploits women like consumer products (vii) You are a nation that practices the trade of sex in all its forms, directly and indirectly. (xi) You have destroyed nature with your industrial waste and gases more than any other nation in history. Despite this, you refuse to sign the Kyoto agreement so that you can secure the profit of your greedy companies and*industries.

67 Részvétel a politikai folyamatokban - békés út •Muszlim Testvérek (Egyiptom - 88 tag a parlamentben) •Iszláh (Reform) Párt (Jemen) •Iszlám Akció Front (Jordánia) •Iszlám Alkotmányos Mozgalom (Kuvait) •Igazság és Fejlődés Pártja (Marokkó)

68 Részvétel a politikai folyamatokban - kvázi erőszak •Hamász (Palesztina) •Hezbollah (Libanon) •Iraki Iszlám Forradalom Legfelső Tanácsa (Irak) •Ad-Daava (Irak)

69 Erőszak és terror •Al-Káida-hálózata

70 Demokrácia-paradoxon •Demokratikus választások – iszlamista győzelem – antidemokratikus beavatkozás

71 Algéria - 1991 szavazatok%mandátumok FIS3 260 35947,3%188 FLN1 613 50723,4%15

72 •FIS = Iszlám Üdvfront, Front Islamique du Salut, al-Dzsabha al-Iszlámíja li-l- Inkádz •FLN = Nemzeti Felszabadítási Front, Front de Libération Nationale, Dzsabhat at-Tahrír al-Vataní

73 FIS

74 Abbászí Madaní Alí Belhádzs

75 Hamász

76 •Harakat al-Mukávama al-Iszlámíja – Iszlám Ellenállási Mozgalom •Muszlim Testvérek – Gáza •40-es évek vége •1978: Izrael: hivatalos bejegyzés (al- Mudzsammaa al-Iszlámí •Fatah és Arafat ellensúlya •Hivatalosan: 1987 vége 1988 eleje – első intifáda •Izrael támogatása

77 Ahmed Jászín sejk

78 Charta, 1988 •Palesztina földje iszlám vakf, a jövendő muszlim generációk szent földje egészen az ítéletnapig. Sem az egész, sem bármely része nem herdálható el,.. nem adható fel…. A palesztin kérdésre nincs más megoldás, csak a dzsihád. Kezdeményezések, javaslatok, nemzetközi konferenciák – mind puszta időfecsérlés, hiábavaló erőlködés.”

79 Kháled Mesaal Mahmúd az-Zahár Iszmáíl Haníje

80 Izz ad-Dín al-Kasszám brigádok

81 Választás: 2006. január 25. •Palestinian Legislative Council •Induló listák: Fatah, Változás és Reform (Hamász), Független Palesztína, Abu Ali Musztafa, Harmadik Út, Alternatívok, Vaad •132 hely •Hamász: 74; Fatah: 45

82 Elektori lista Változás és Reform 440 40944,45%29 Fatah410 55441,43%28

83 Egyéni jelöltek Változás és reform 41,7345 Fatah36,9617

84


Letölteni ppt "Iszlamizmus. Iszlám és iszlamizmus különbsége •iszlám = vallás és civilizáció •iszlamizmus (iszlám fundamentalizmus) = politikai ideológia, átpolitizált."

Hasonló előadás


Google Hirdetések